Logo ZorgEnWelzijnVacatures

Geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures.

Laatste vacatures

Geestelijk Verzorger, Uitzicht en Dekkersduin

De collega die wij zoeken verricht met name de volgende werkzaamheden:

 • Je bent betrokken bij individuele begeleiding van somatische en PG-bewoners - en indien gewenst hun familie en/of contactpersonen - in gesprekken omtrent zingeving, ouder worden, ziek zijn, afhankelijkheid, sterven, rouw, levensovertuiging en/of geloof. Deze gesprekken zijn gericht op het hervinden van kracht en betekenis vanuit de eigen levensbeschouwing van de bewoner.
 • Je hebt, indien mogelijk en gewenst, een rol in de begeleiding rondom sterven.
 • Je biedt ondersteuning op geestelijk vlak aan collega's in de verzorging en doet mee aan het teamoverleg waarin ook Geestelijke Verzorging aan de orde komt.
 • Je doet mee aan de gezamenlijke activiteiten, georganiseerd met de activiteitenbegeleiding, en het ouderenpastoraat van de Bergkerk (bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten op de teams, de zangdienst in de zomer en de gezamenlijke viering met kerst in de Bergkerk).
 • Je helpt bij / bereidt voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten van overleden bewoners.
 • Je participeert in diverse overlegvormen en je begeleidt (kerk)vrijwilligers.
 • Naast dit alles denk je mee over medisch-ethische zaken en lever je een bijdrage aan de beleidsvorming in de woonzorgcentra en in de vakgroep Geestelijke Verzorging van Florence.

ZorgEnWelzijnVacatures

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Florence


HBO Stage - Jeugdhuis Veendam

Wat ga je doen?
Je loopt mee in de dagelijkse begeleiding van de jeugdigen. Je kunt tijdens je stage aandacht besteden aan de volgende ontwikkelpunten:

 • Methodisch hulpverlenen, werken met het sociaal competentie model;
 • Versterken van de jeugdige;
 • Hanteren van de verschillende relaties;
 • Professioneel samenwerken;
 • Organiseren en beheren;
 • Kritisch reflecteren;
 • Profileren en legitimeren.

ZorgEnWelzijnVacatures

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Leger des Heils


Stagiair HBO Gezinscoaching/woonbegeleiding - Ambulant Oost Groningen

Wat ga je doen?
Je draait mee met de dagelijkse werkzaamheden van een ambulant begeleider bij deelnemers met opvoedingsvragen en woonbegeleiding. Je kijkt mee in de begeleiding van de deelnemers en krijgt inzicht in het opstellen van een zorgplan en werkt samen met de deelnemer aan de gestelde doelen.

ZorgEnWelzijnVacatures

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Leger des Heils


Helpende niveau 2 plus, wijkteam Boogvoorde

Heb jij oog voor anderen? Weet je ze met de juiste woorden te raken en te motiveren? Als Helpende niveau 2 begeleid je cliënten bij de lichamelijke verzorging en begeleiding. Je zorgt ervoor dat zij zich op hun gemak voelen en helpt hen zoveel mogelijk zelfredzaam te blijven. Je werkt nauw samen met de (huis)verpleegkundige en rapporteert zorgvuldig belangrijke zaken in het zorgplan. Kortom, je bent een belangrijke schakel in een deskundig team dat met elkaar de best mogelijke zorg biedt. Florence biedt uitgebreide mogelijkheden tot scholing.

ZorgEnWelzijnVacatures

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Florence


Verzorgende IG / Verpleegkundige niveau 4 / Helpende Flexpool de Linde

De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club. De flexpool is zo georganiseerd dat deze een vast onderdeel is van de strategische personeelsplanning. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

ZorgEnWelzijnVacatures

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Leger des Heils