Logo ZorgEnWelzijnVacatures

Geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures.

Laatste vacatures

Verpleegkundige niveau 4, wijkteam Escamp

Ben je een verpleegkundige in hart en nieren? Iemand die weet hoe goede verpleegkundige zorg het verschil maakt voor een cliënt? Dan kun je jouw gespecialiseerde kennis inzetten in onze wijkteams. Met jouw achtergrond en ervaring verricht je verpleegtechnische handelingen én breng je jouw kennis en expertise in. Je maakt zelfstandige beslissingen, ook heb je een belangrijke rol in het organiseren van de zorg, het wegnemen van knelpunten en bewaak je het zorgproces. Je doet dit in nauwe samenwerking met je team én de huisverpleegkundige.

Twijfel je over de inhoud van de functie? Loop gerust een dag(deel) mee!

ZorgEnWelzijnVacatures

0 sollicitaties
0 views


14-06-2019 Florence
Groepsbegeleider locatie Vast & Verder Meiden

Als groepsbegeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 2) ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en daardoor ben je ook direct betrokken bij de cliënt.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven;
 • Verzorgen van de planning en organisatie van vrijetijdsactiviteiten;
 • Verzorgen en begeleiden van cliënten en hun omgeving;
 • Bevorderen van een goede leefsituatie en toezien op naleving van de huisregels;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Samenwerken in trajecten van de cliënt met de persoonlijk begeleider;
 • Cliënten stimuleren in het participeren van groepen;
 • Cliënten stimuleren bij het organiseren van huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten;
 • Signaleren van knelpunten op diverse gebieden;
 • Informatie verstrekken aan de cliënt;
 • Doorverwijzen van cliënten intern/extern;
 • Voert ondersteunde (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit.

ZorgEnWelzijnVacatures

2 sollicitaties
0 views


13-06-2019 Leger des Heils
Verpleegkundige 4 of 5 (inval), Hospice Het Vliethuys

Een Verpleegkundige palliatieve terminale zorg (niveau 4 of 5) binnen Hospice het Vliethuys verricht de volgende werkzaamheden:

 • Het zelfstandig signaleren, interpreteren en registreren van de effecten van de verpleegkundige interventies en het desgewenst naar aanleiding hiervan ondernemen van actie;
 • Begeleiden van terminale cliënten en hun naasten vanuit een actieve en integrale benadering;
 • Het uitvoeren van de integrale zorg in samenwerking met de coördinatoren en vrijwilligers van het hospice.

ZorgEnWelzijnVacatures

0 sollicitaties
0 views


13-06-2019 Florence
Opvoedouders voor Jongeren

In 2017 zaten 3.000 pubers in gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen. In deze leefgroepen beïnvloeden pubers elkaar vaak negatief. De meesten zitten daar niet vanwege een straf, maar omdat er geen andere plek voor hen is. Wij behandelen deze jongeren (12-18 jaar) in opvoedgezinnen. Zo werken we aan een stevig fundament en een hoopvolle toekomst. Wij zijn door heel het land continue op zoek naar nieuwe opvoedouders!

Als opvoedouder lever je een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de jongere. Je biedt een jongere een veilige plaats van waaruit hij/zij aan zijn/haar problemen kan werken. Je zorgt voor regelmaat en warmte, en een consequente en eerlijke manier van met elkaar omgaan. Bij opvoedouders wordt één jongere geplaatst, minimaal zes en maximaal negen maanden.

De jongere leert nieuwe vaardigheden via TFCO. De methode is erop gericht positief gedrag van de jongere aan te moedigen en te belonen. Via een puntensysteem verdient een jongere privileges en vrijheden. De methode is zodanig opgesteld dat de opvoedouders eventuele problemen makkelijk kunnen overdragen aan het team.

Voldoening
Het opvoedouderschap is een veeleisende taak, maar geeft ook voldoening. Huidige opvoedouders beschouwen hun werk als een uitdaging waarvan zij veel leren. Zij zien het als een manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en het in de praktijk brengen van hun christelijke geloof. Bovenal vinden zij het belangrijk jonge mensen een nieuwe kans te geven hun leven op de rails te krijgen. Dàt is waar het Leger des Heils voor staat: wij geven niemand op!

Ogen en oren van het team.
Je ziet elke dag waar de jongere goed in is en wat hij/zij nog zou moeten leren. Je helpt en ondersteunt hem/haar bij problemen en uitdagingen. Je bouwt met de jongere vooral een positieve en ondersteunende relatie op. Je bent aanwezig en beschikbaar om toezicht op hem/haar te houden. De jongere kan met jouw hulp en op grond van jouw observaties stapje voor stapje geholpen worden om succesvol te zijn. Hoe beter je het team informeert over wat het beste voor een jongere werkt, des te effectiever is het programma voor de jongere.

Je staat er niet alleen voor
Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit een gedragstrainer, gezinstrainer, vaardigheidsbegeleider en een programmasupervisor. Op het multidisciplinaire team kun je te allen tijde terug vallen bij advies en steun. Problemen worden snel aangepakt. De programmasupervisor neemt veel werk uit handen. Ouderavonden op school, contacten met hulpverleners en (gezins)voogden, afspraken met gemeenten over de financiering en contact onderhouden met biologische ouders zijn géén verantwoordelijkheid van de opvoedouders.

Alle opvoedouders komen één keer per week bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je van andere opvoedouders waar zij tegen aan lopen en hoe je dingen beter kunt oplossen. Voordat je daadwerkelijk als opvoedouder start, krijg je een intensieve training aangeboden waarin je alles leert over het TFCO-programma, zodat je goed voorbereid een jongere in huis kunt nemen.
Wil je een opvoedouder aan het woord zien? Bekijk dan dit korte interview:
https://www.youtube.com/watch?v=o7-RkPR3uAQ

ZorgEnWelzijnVacatures

0 sollicitaties
0 views


13-06-2019 Leger des Heils
Verzorgende niveau 3IG (palliatief terminale zorg hospice) - oproep

 • Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van zorg gericht op persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging op basis van zorgdossiers en protocollen;
 • Je biedt ondersteuning en bent stimulerend ten aanzien van zelfzorg;
 • Begeleiden van terminale cliënten en hun naasten vanuit een actieve en integrale benadering;
 • Je observeert, signaleert en rapporteert de gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen en speelt dit door aan de verpleegkundige:
 • Het uitvoeren van de integrale zorg in samenwerking met de verpleegkundige, coördinatoren en vrijwilligers van het hospice.

ZorgEnWelzijnVacatures

0 sollicitaties
0 views


13-06-2019 Florence