Logo ZorgEnWelzijnVacatures

Geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op ZorgEnWelzijnVacatures.

Laatste vacatures

Groepsbegeleider Beschermd Wonen MBO4 32 uur

Als groepsbegeleider bied je ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Jouw doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. De hulpverlening is kracht en systeemgericht en richt zich op alle leefgebieden en wordt zowel programmatisch als individueel aangeboden.

Als groepsbegeleider werk je onregelmatige diensten volgens rooster en bied je individuele begeleiding op afspraak, conform het zorgplan. Tevens kun je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten zoals koken, sporten, sociale dagbesteding, e.d.
In de praktijk ben je hiërarchisch ondersteunend aan een Woonbegeleider (hbo) en draag je samen met betreffende Woonbegeleider en 2 a 3 collega groepsbegeleiders, verantwoording voor een caseload.

Deelnemers worden actief uitgedaagd mee te denken in de begeleiding en het afdelingsbeleid. Zij zijn vertegenwoordigd in een bewonerscommissie.

De Lichtboei
Beschermd wonen De Lichtboei is een woonvorm voor 52 mensen van 23 jaar en ouder met een dubbel diagnose: psychiatrische- en verslavingsproblematiek. De afdeling is verspreid over twee locaties die tegenover elkaar liggen. Deelnemers beschikken over een eigen kamer.

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Leger des Heils
Senior Inkoper

Als senior inkoper maak je deel uit van multidisciplinaire teams , of treed je op als projectleider, voor specifieke inkooptrajecten waarin samen de (inkoop)strategie wordt bepaald voor nieuwe of bestaande middelen en de implementatie daarvan. Door goed contact te houden met de markt onderhoud je niet alleen je leveranciersrelaties, maar blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Verder ga jij op basis van de afgesproken strategie een kostenreductie realiseren door het uitonderhandelen en het opstellen van competitieve (raam)contracten, zodat op de juiste tijd en plaats de nodige middelen kunnen worden ingezet. Het betreft hier een gevarieerd palet van producten en diensten (bv. gerelateerd aan I&A, huisvesting, zorg). Daarbij staat een optimale TCO voorop die aansluit bij de te voeren strategie. Onderdeel hiervan zijn ook leveranciersbeoordelingen en samenwerking met leveranciers aan het verbeteren van hun leverprestaties.

Als belangrijke schakel heb je veelvuldig contact met de diverse leveranciers maar ook met interne stakeholders zoals je interne klanten en contracteigenaren. Hen adviseer je proactief op basis van analyses die gemaakt zijn met gegevens uit de beschikbare data, contracten, leveranciersperformance en marktinformatie.

Ook ben je mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Je rapporteert aan de Manager Inkoop en Logistiek

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Florence
Personeel Planner Intramurale Zorg

  • D e planner is een belangrijke spil in het bij elkaar brengen van de zorgvraag en de zorguitvoering;
  • Je roostert de (flex)medewerkers, ZZP-ers en uitzendkrachten in;
  • Je zorgt dat de diensten en de uren van de (flex)medewerkers op een juiste wijze verwerkt zijn in OrtecWS;
  • De uitdaging is om bij de planning een optimaal evenwicht te vinden tussen de wensen van de bewoners, de verschillende roostermogelijkheden en een efficiënte planning;
  • Als Personeel planner zorg jij voor optimale basisroosters.
  • Je signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd omtrent een goede verloop van het logistieke proces;
  • Er dient een goede samenwerking te zijn tussen de planners onderling en tevens met de manager zorg;
  • Het is een functie die samen met een collega uitgevoerd dient te worden in goede harmonie met duidelijke afspraken omtrent taakverdeling en vervanging van elkaar.

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Florence
Sportieve Arts – Expertisecentrum

Een sportieve arts, die zoeken we!

Balans, lekker in je vel zitten. Jij weet als geen ander hoe belangrijk dit is. Maar soms zit het tegen. Onze opdrachtgever, écht een onderscheidend Arbeidsgeneeskundig Expertise centrum, weet hier wel raad mee. Doel is immers voorkomen, dat uitvallen in je werk een definitief karakter krijgt. Betreft een functie vanaf 24 uur per week (meer mag), regio Amsterdam.

Visie
Natuurlijk moet je van je visie, waarneming dingen op papier zetten. Maar de cliënt écht verder helpen, is je doel. Dat doe je door allerlei informatie op te vragen, medisch specialisten te bevragen. Soms meerdere. Je haalt je inzichten dus primair niet uit ‘een’ dossier. Maar je gebruikt alle bronnen om zelf een oordeel te vormen. In die zin ben/blijf je een échte dokter. Uiteindelijk pak jij uit alle informatie, de draad op. En geef je een medische onderbouwing van wat er NU aan de hand is. In die zin geen bemoeienis met arbeid gerelateerde conflicten. Dat is aan een afdeling HR. Jij bent de arts die helderheid geeft over het medische beeld waar anderen op verder gaan.

Waarom is deze organisatie écht onderscheidend?
Het bovenstaande geeft al een opzet. Maar bij elke cliënt zijn minimaal twee artsen betrokken. Altijd met als insteek samen tot een weloverwogen oordeel te komen. Op grond van jouw waarnemingen, praktijktesten en ingewonnen informatie, kom je/komen jullie tot een beschrijving van de (medische) beperkingen. Je laat je niet afschepen, maar probeert zo objectief mogelijk tot een oordeel te komen. Verder kent de organisatie korte lijnen. Zo min mogelijk management.

Onze opdrachtgever heeft uitstekende klanten. Denk aan Gemeentes, Hogescholen, verzekeraars etc. Allemaal klanten die de manier van werken weten te waarderen. De organisatie heeft meerdere vestigingen verspreid over heel Nederland en is tevens erkend als Opleidingsinstelling (!).

En hoe word jij gewaardeerd?
Denk aan een goed basissalaris (starters rond de € 4.400,-), een fiets, meedoen aan een sportevenement, een bonus of nog een beetje meer als je bovengemiddeld goed presteert.

We zoeken hiervoor dus artsen. Goed uitgebalanceerde, sportieve artsen met een open mind. Vrolijk en energiek.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 LEKZ
Sportieve Arts – Expertisecentrum

Een sportieve arts, die zoeken we!

Balans, lekker in je vel zitten. Jij weet als geen ander hoe belangrijk dit is. Maar soms zit het tegen. Onze opdrachtgever, écht een onderscheidend Arbeidsgeneeskundig Expertise centrum, weet hier wel raad mee. Doel is immers voorkomen, dat uitvallen in je werk een definitief karakter krijgt. Betreft een functie vanaf 24 uur per week (meer mag), regio Rotterdam.

Visie
Natuurlijk moet je van je visie, waarneming dingen op papier zetten. Maar de cliënt écht verder helpen, is je doel. Dat doe je door allerlei informatie op te vragen, medisch specialisten te bevragen. Soms meerdere. Je haalt je inzichten dus primair niet uit ‘een’ dossier. Maar je gebruikt alle bronnen om zelf een oordeel te vormen. In die zin ben/blijf je een échte dokter. Uiteindelijk pak jij uit alle informatie, de draad op. En geef je een medische onderbouwing van wat er NU aan de hand is. In die zin geen bemoeienis met arbeid gerelateerde conflicten. Dat is aan een afdeling HR. Jij bent de arts die helderheid geeft over het medische beeld waar anderen op verder gaan.

Waarom is deze organisatie écht onderscheidend?
Het bovenstaande geeft al een opzet. Maar bij elke cliënt zijn minimaal twee artsen betrokken. Altijd met als insteek samen tot een weloverwogen oordeel te komen. Op grond van jouw waarnemingen, praktijktesten en ingewonnen informatie, kom je/komen jullie tot een beschrijving van de (medische) beperkingen. Je laat je niet afschepen, maar probeert zo objectief mogelijk tot een oordeel te komen. Verder kent de organisatie korte lijnen. Zo min mogelijk management.

Onze opdrachtgever heeft uitstekende klanten. Denk aan Gemeentes, Hogescholen, verzekeraars etc. Allemaal klanten die de manier van werken weten te waarderen. De organisatie heeft meerdere vestigingen verspreid over heel Nederland en is tevens erkend als Opleidingsinstelling (!).

En hoe word jij gewaardeerd?
Denk aan een goed basissalaris (starters rond de € 4.400,-), een fiets, meedoen aan een sportevenement, een bonus of nog een beetje meer als je bovengemiddeld goed presteert.

We zoeken hiervoor dus artsen. Goed uitgebalanceerde, sportieve artsen met een open mind. Vrolijk en energiek.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 LEKZ