Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein.

Laatste vacatures

Psychiater behandelcentrum neuropsychiatrie/NAH

Herstelgericht werken met patiënten met complexe problematiek? Talent en kennis om het team te inspireren? Wij zoeken een psychiater voor het behandelcentrum neuropsychiatrie/Niet Aangeboren Hersenletsel in Rotterdam

Ons behandel- en expertisecentrum is een specialistisch centrum voor neuropsychiatrie, waar per jaar gemiddeld 350 mensen met hersenaandoening worden behandeld. Landelijk gezien één van de weinige behandelcentra waar zowel klinische- en ambulante behandeling mogelijk is voor genoemde Niet Aangeboren Hersenletsel. Ons behandelcentrum heeft een bovenregionale functie.

De kracht en expertise van het centrum is om de onzichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel zichtbaar te maken middels diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg. De kliniek heeft de beschikking over totaal 30 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over een open een gesloten setting. De ambulante setting bestaat uit een deeltijd en een polikliniek die aansluit bij deze doelgroep.

Ons specialistisch behandelteam bestaat uit: psychiaters, artsen, neuroloog, GZ-psychologen, fysiotherapeut, ergotherapeuten, logopedist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werkers, verpleegkundige en SPH'ers. De kracht zit in de samenwerking met de verschillende disiplines, de specialistische kennis van de neuropsychiatrie en de samenwerking met ketenpartners.

Klik hier voor meer informatie over ons behandelcentrum.

Op onze nieuwe locatie Zorgboulevard (naast het Maasstadziekenhuis) zijn we gestart met een intensieve samenwerking met de MPU. Het samenwerken met partijen op de Zorgboulevard zal de expertise onderling vergroten en verrijken. Op termijn wordt gestreefd om voor zowel NAH als de Medische Psychiatrische Unit (MPU) het keurmerk top-GGZ te behalen.

Als psychiater ben je behandelinhoudelijk eindverantwoordelijke en geef je mede vorm en sturing aan de verdere ontwikkelingen van de zorglijn. Vanuit de professie, geef je inhoud en neem je deel aan casuïstiekbesprekingen, werkoverleg, beleidsontwikkelingen en geef je een bijdrage aan de behandelplanbespreking in een multidisciplinair team.
Overige werkzaamheden:

  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Geven van specialistische adviezen en consultatie
  • Participeren in de achterwachtdiensten binnen Antes
  • Participeren in en aansturen van het multidisciplinaire team

Zie wat jij kan betekenen voor onze patiënten;

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep
HR Business Partner

Je bent een ervaren en proactieve HR-professional die gemakkelijk verbinding maakt met directie, management en HR-collega's. Je staat voor je vak en ondersteunt de directie en het Managementoverleg van een bedrijfsonderdeel op het gebied van strategische HR-vraagstukken en de ontwikkeling van het HR-beleid. Voor het bedrijfsonderdeel vervul je de accountmanagementrol. Je stelt een HR-jaarplan op en zorgt voor implementatie. Je bouwt mee aan de ontwikkeling van de organisatie en de veranderingsprocessen die daarbij horen. Je geeft functioneel leiding aan de HR-adviseurs en zorgt voor coördinatie en voortgangscontrole van diverse tactisch operationele activiteiten en projecten. Je zorgt voor interne afstemming met HR-specialisten.

Naast deze verantwoordelijkheid ben je ook de vertegenwoordiger van het onderwerp "mobiliteit" in de organisatie. Je hebt daarmee een eigenstandige verantwoordelijkheid en stuurt (functioneel) de zelfstandige medewerkers van de afdeling mobiliteit aan. In deze rol vertegenwoordig je mobiliteit en de ontwikkeling van het vakgebied binnen het MT van HRM en schep je de voorwaarden waarbinnen de medewerkers maximaal tot hun recht kunnen komen en het vakgebied zich kan ontwikkelen. De inhoudelijke ontwikkeling komt vooral ook vanuit de afdeling zelf. We zetten mobiliteit planmatig en praktisch in met de doelstelling personeel te behouden op passende plekken binnen de organisatie.

We faciliteren medewerkers proactief om ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie te veranderen van functie, afdeling, regio en zich te ontwikkelen.
Hierbij gebruiken we eigentijdse middelen zoals onder andere de werkvermogenscan en TMA-methodiek om medewerkers vitaler, duurzaam inzetbaar, flexibel en innovatief te laten zijn. We werken aan inclusie door onder andere integratie van arbeidsbeperkten en de uitvoering van de Participatiewet.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Ipse de Bruggen
Begeleider Dagbesteding

Je werkt samen met betrokken en ervaren collega's in een team. Iedereen is van gelijke waarde in het team, maar heeft eigen taken die passen bij de functie. Net als je collega's begeleid je de cliënten bij hun dagelijks leven en lever je een bijdrage aan de overige taken die er zijn. Er is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Dagelijks bied je binnen een groep begeleiding aan de gehele groep cliënten. Je werkt van 9:00-16.30 uur. Binnen de groep is er ruimte voor groepsactiviteiten maar ook worden er individuele activiteiten aangeboden. Naast een verstandelijke beperking hebben sommige cliënten ook autisme, waarbij je stevig in je schoenen moet staan, incidenteel kan er agressie voor komen op een groep. Maar ook zijn er cliënten met een lichamelijke beperking waarbij meer de persoonlijke verzorging centraal staat.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Ipse de Bruggen
Ambulant Begeleider mbo-4 Kind & Jeugd

Als ambulant begeleider D werk je binnen de regio Rotterdam Rijnmond aan vooropgestelde doelen die in overleg met ouders en mogelijk andere betrokken disciplines zijn gemaakt. Het is jouw taak om de cliënt naar aanleiding van de vooropgestelde doelen te begeleiden, deze doelen te evalueren en bij te stellen wanneer dat nodig is. Verder neem je deel aan kennis verbredende teambijeenkomsten en krijg je de mogelijkheid om je binnen de functie verder te ontwikkelen.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Ipse de Bruggen
Begeleider Jongvolwassenen - Gehandicaptenzorg

Als begeleider werk je binnen je eigen taken en verantwoordelijkheden met jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Je begeleidt ze bij de dagelijkse activiteiten en stimuleert hen volgens het zorgplan om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen doen in de maatschappij. Je verricht samen met collega's alle voorkomende taken en werkzaamheden binnen je functie-verantwoordelijkheid. Verder signaleer je benodigde aanpassingen voor de cliënt, ondersteun je je collega's en verstrek je informatie aan familie en naasten over de zorgverlening en behandeling.

Je werkt in onregelmatige diensten, inclusief weekend- en feestdagen. Op deze locatie zijn geen slaap- of nachtdiensten. Er is zowel ruimte voor parttime als fulltime contracten door de mogelijkheid tot integraal werken in combinatie met onze dagbesteding.

Daar waar er voor deze locatie een nieuw team gevormd wordt, zijn wij op zoek naar meerdere collega's als groepsbegeleider mbo-3 en persoonlijk begeleider mbo-4 / hbo.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Ipse de Bruggen