Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein.

Laatste vacatures

Ervaringsdeskundige div. GGZ teams (Den Haag)

De gemeente Den Haag investeert in de ontwikkeling van een geïntegreerde GGZ in de wijken van Den Haag. Als ervaringsdeskundige draag je bij aan het ontwikkelen van een integraal aanbod van diagnostiek, behandeling en zorgondersteuning. We zoeken dan ook ervaringsdeskundigen die werken vanuit de herstelvisie en zelfbepaling in eigen keuzes en autonomie van de patiënt. Er is aansluiting bij het tempo van herstel van de patiënt en de ervaringswerker poogt de patiënt te prikkelen en te motiveren tot herstel. De patiënt wordt door de ervaringswerker weer in eigen kracht gezet. Herstelondersteunende zorg wordt geïmplementeerd in de wijk doordat de ervaringswerker o.a. herstelgroepen gaat opzetten.

Het gaat om het persoonlijke verhaal van de patiënt en de regie over de zorg ligt bij de patiënt, naasten worden - als de patiënt dit wil - betrokken bij de zorg en worden geïnformeerd en ondersteund. Hierbij moet het zorg- en begeleidingsaanbod aansluiten bij het gewone leven en richt zich naast de behandeling (van de aandoening) op wonen, dagbesteding, werken, leren, financiën, vrijetijdsbesteding en de sociale- en familierelaties. Persoonlijk en maatschappelijk herstel zijn hierbij de sleutelwoorden.

Jouw werkzaamheden als ervaringsdeskundige:

 • Actief benaderen en zelfstandig onderhouden van contact met patiënten
 • Bieden van ondersteuning tijdens crisismomenten, gericht op maximalisering van het behoud van zelfbeschikking van de patiënten
 • Je adviseert professionals vanuit je eigen ervaring en participeert in de behandelplanbespreking
 • Je ontwikkelt en begeleidt herstelgroepen
 • Je zet eigen ervaring in bij de begeleiding van (groepen) patiënten om hen perspectief te bieden op herstel door middel van gesprekken en voorbeeldgedrag
 • Je stimuleert en begeleidt patiënten bij herstelgerichte activiteiten
 • Indien mogelijk bent je co-trainer van reguliere trainingen of cursussen

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 Parnassia Groep
Huiskamerbegeleider

JIJ vormt samen met andere WZH medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers het team rond de bewoners. Dit doe je door rust, gezelligheid, persoonlijke aandacht en veiligheid te brengen in de huiskamers waar oudere bewoners met dementie verblijven. Met kalmte en geduld maak je contact met bewoners en weet je om te gaan met hun gedrag. Je ondersteunt bij activiteiten, zorgt voor een opgeruimde huiskamer, voert lichte schoonmaakwerkzaamheden uit, verzorgt de maaltijden en betrekt bewoners hierbij waar mogelijk. In de huiskamer ben je het aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers. De werktijden in deze functie vallen tussen 08.00 uur - 20.00 uur, ook in de weekenden en tijdens eventuele feestdagen.

Je komt binnen een van onze veertien locaties te werken. In overleg met elkaar bekijken we welke locatie dat wordt.

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 WoonZorgcentra Haaglanden
Begeleider gehandicaptenzorg

Waar ga je werken?
Onze zeven jongvolwassen bewoners bestaande uit drie heren en vier dames (23 - 43 jaar) hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking, waarbij zij zich wel verbaal kunnen uitdrukken en nauwelijks hulp bij ADL nodig hebben. Eén cliënt krijgt voornamelijk 1-op-1 begeleiding en heeft wel ADL nodig. Af en toe sluit hij aan bij de groep. Verder hebben zij behoefte aan een huiselijke omgeving waarin zij betrokken worden bij de huishoudelijke werkzaamheden en waar tijd is voor een praatje.

Je gaat werken in een fijn team dat voor elkaar klaarstaat. We zijn een relatief jonge club die erg open staat voor de mening van elkaar en daarom vaak met elkaar spart of elkaar feedback geeft. Op die manier zorgen we er samen voor dat we van elkaar leren en (nog) betere zorg en begeleiding kunnen bieden aan onze cliënten. Wanneer er een incident plaatsvindt zijn we er voor elkaar. Dat is tenslotte waar je een team voor bent.

Wie ga je helpen?
Je gaat werken op een groep met cliënten die te maken hebben met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij kunnen zich soms niet goed uiten of begrijpen de wereld even iets minder goed dan wij. Bij deze groep kan dat zich uiten in fysieke agressie en/of automutilatie. Jij laat je hier niet door verblinden en houdt contact. Je gaat op zoek naar de betekenis van het gedrag, samen met de cliënt. Je gelooft in kansen en mogelijkheden en je gaat voor groei en ontwikkeling. Met jouw manier van begeleiden zorg je ervoor dat de cliënt weer vertrouwen krijgt in zichzelf én in zijn omgeving

Hoe ga je helpen?
Als begeleider in ons team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en begeleiding van de cliënten. Samen staan we sterk in moeilijke en spannende momenten. Je levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de directe zorg door begeleiding te bieden volgens de Triple C visie. Ook streef je naar een optimale samenwerking tussen verwanten, dagbesteding en andere betrokken disciplines. Dat maakt jou waardevol. Voor de cliënt én voor je team.

Heb je nog geen kennis op het gebied van Triple C of het werken in de driehoek? Geen probleem! Wij bieden jouw trainingen en modules aan om je daarin te scholen.

Dit bieden wij

 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, waarbij het aantal contracturen bespreekbaar is.
 • Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal € 2110 tot maximaal € 3154 (FWG 40) bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je functie, ervaring en opleiding
 • Financiële vergoeding voor het werken in de avonden, weekenden en feestdagen.
 • Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, studiekostenfaciliteiten en een Persoonlijk Budget Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren en een vakantietoeslag van 8%
 • We geven je de ruimte om door te groeien en je te ontwikkelen in je vak met training en scholing.
 • Korte en lange diensten in overleg.

Dit ben jij
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (persoonlijk) begeleider die al ervaring heeft opgedaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, iemand die voor een langere tijd blijft werken en die met de juiste dosis humor stevig in zijn schoenen staat

 • Je hebt een zorggerelateerd mbo-diploma op minimaal niveau 3, bijvoorbeeld SPW of MMZ.
 • Je hebt ervaring met, of wil juist kennismaken, met deze doelgroep.
 • Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met het behandelmodel Triple C.
 • Je kunt goed samenwerken, waarbij je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen en zelfstandig taken uit kunt voeren.

Sollicitatieprocedure
We willen graag kennis met je maken, dus na je sollicitatie nemen wij zo snel mogelijk contact op. Een meedraaidienst is onderdeel van de procedure om een goed beeld van jou te krijgen en jou een beeld te geven van de woning en onze werkwijze. En als dit niet bij jouw wensen en behoeften aansluit, dan kijken we graag met jou naar andere mogelijkheden.

Kunnen wij je verder helpen?
Heb je vragen over de vacature? Bel of app dan met Matthijs Tempelman, manager zorg, via telefoonnummer 06-22 90 21 84 of bel of app met recruitment: Joëlla Morssink via 06-82 50 14 70 of Debbie Keulen via 06-23 72 96 44.

Wil je meer weten over werken bij 's Heeren Loo? Iedere eerste maandag van de maand bespreken onze recruiters van 12:00 tot 12:30 uur een specifiek thema in onze livechat op Facebook. En heb je tijdens deze livechat vragen? Dan beantwoorden wij deze direct!

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
2 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 's Heeren Loo
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Heb jij een pragmatische inslag en plezier in samenwerken?

GGZ team Moerwijk biedt behandeling en begeleiding aan cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en bijkomende psychosociale problematiek, middels een herstelgerichte benadering. Een deel van onze cliënten is gediagnosticeerd met schizofrenie, maar we behandelen ook mensen met andere langdurende of chronische psychiatrische stoornissen. De zorg (hoofdzakelijk specialistische GGZ) is nauw afgestemd op de cliënt en gericht op verschillende levensgebieden, kan op indicatie zeer intensief zijn en vereist samenwerking met ketenpartners. Wij bieden ook bemoeizorg wanneer nodig en zijn als team actief betrokken bij het opsporen en toeleiden naar zorg van mensen met zogenoemd 'verborgen leed' in de wijk Moerwijk. Sinds mei jl. werkt het wijkteam Moerwijk vanuit de Joan Blasiusstraat, waar zij in samenwerking met Reakt de community Moerwijk zijn gestart.
Ons dynamisch team bestaat uit verschillende disciplines en alle teamleden hebben hart voor het werken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Je krijgt een eigen caseload en komt te werken onder de regiebehandelaar. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 • Behandeling, begeleiding en ondersteuning van cliënten (voornamelijk in de thuissituatie) met ernstige psychiatrische problematiek en veelvoud aan psychosociale problematiek
 • Als behandelaar ben je verantwoordelijk voor het, samen met de cliënt, opstellen en bijhouden van behandelplannen, afnemen van de ROM, aanvragen van indicaties en contact hebben met familie en diverse betrokken ketenpartners (denk aan o.a. woonvoorzieningen, woonbegeleiding, huisartsen, politie)
 • Als medebehandelaar ben je betrokken bij zorg voor cliënten van andere behandelaren (gezamenlijk cliëntencontact, deelbehandeling of begeleiding, crisiscontact)
 • Als teamlid participeer je waar nodig/mogelijk in de WMO zorg die het team levert t.a.v. het opsporen en toeleiden naar zorg van mensen met 'verborgen leed'
 • Als teamlid ben je onderdeel van een zelforganiserend team, waarbij ieder teamlid zijn eigen teamrol heeft

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 Parnassia Groep
Leidinggevende Bedrijfsvoering

Gezocht: een creatieve netwerker die gemotiveerde en betrokken medewerkers en goede zorg en ondersteuning op de voorgrond plaatst.

Samen met de gemeente Den Haag investeert Parnassia Haaglanden in de ontwikkeling van geïntegreerde GGZ in de wijken van Den Haag. Insteek daarbij is het verbinden van het sociale domein van de gemeente en het medische domein van de GGZ. Deze verbinding resulteert in een integraal aanbod van wijkgerichte GGZ op het gebied van sociaal-, maatschappelijk-, klinisch- en functioneel herstel vanuit de 14 GGZ teams van Parnassia Den Haag.

De teams werken met cliënten, die veel belemmeringen ervaren in hun dagelijks functioneren en in het vinden van hun weg in het labyrint van de stedelijke voorzieningen. Het gaat om cliënten met ernstig psychiatrische aandoeningen.

De zorg en ondersteuning aan de cliënten van de GGZ teams wordt als wijkgerichte integrale GGZ vormgegeven in nauwe samenwerkingsverbanden tussen GGZ professionals onderling, mensen met psychische aandoeningen zelf, hun sociale netwerken (waaronder familie) en netwerken van andere voorzieningen in de wijk (sociale wijkzorgteams, andere voorzieningen in het sociale domein, huisartsen, voorzieningen op het gebied van participatie etc.). Persoonlijk en maatschappelijk herstel zijn hierbij de sleutelwoorden. Er wordt in de teams gewerkt volgens de Fact methodiek.

Daarnaast biedt Parnassia Haaglanden ook een aantal specialistische ambulante programma's voor bijvoorbeeld mensen met autisme, verstandelijke beperking en psychiatrie, eerste psychosezorg, voor jongvolwassenen en OGGZ voor volwassenen.

Als leidinggevende bedrijfsvoering geef je duaal en integraal leiding aan een aantal van de ambulante teams samen met een leidinggevende zorg. Tevens heb je een rol in team overstijgende ontwikkelingen, zoals digitaal behandelen, de samenwerking tussen klinische en ambulante veld, veilig werken en het boeien en binden van medewerkers.

Samen met je collega leidinggevende zoek je de beste manier om de teams zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, waarbij het nodig is om inhoud en bedrijfsvoering steeds in samenhang te houden.
Als duo maak je onderdeel uit van een MT met nog drie collega's leidinggevenden zorg en drie leidinggevenden bedrijfsvoering.

Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden:

 • Je zorgt voor een optimale inrichting van de zorgprocessen en de bewaking van de kwaliteit van de patiëntenzorg
 • Je zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering
 • Je speelt samen met de leidinggevende zorg een belangrijke rol bij de invoering van toekomstgerichte veranderingen. Je schrijft beleid en koppelt dit aan de praktijk
 • Je onderhoudt contact en bevordert de samenwerking met externe en interne ketenpartners en vertegenwoordigt hierin de organisatie
 • Je ondersteunt de teamleden bij incidenten en klachten om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan en ervan van te leren
 • Je draagt bij aan het bevorderen van het onderwijsklimaat

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 Parnassia Groep