Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorg en Welzijn Plein.

Laatste vacatures

Manager Zorg

Stern is een gesloten opname afdeling in Den Haag. Maximaal 8 jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe psychiatrische problematiek, die in welke vorm dan ook in crisis zijn kunnen daar opgenomen worden. Het afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaakt richting HIC certificering, zo beschikt de afdeling over een extra beveiligde kamer. Er wordt multidisciplinair gewerkt, er zijn diverse non-verbale therapeuten, psychologen, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkenden, een arts assistent in opleiding tot (kind & jeugd) psychiater en een psychiater aan de afdeling verbonden.
Uitdagingen voor de komende periode zijn het doorontwikkelen richting HIC certificering, het verder terugdringen van dwang en drang en het opzetten van een IBT (intensieve behandeling thuis) team, welke sterke verbondenheid zal hebben met de Stern om zowel opnamevoorkomend als opname verkortend te kunnen werken.
Zilvermeeuw is een bovenregionale gespecialiseerde behandelafdeling voor maximaal 6 jongeren in de leeftijd van 13 -23 jaar, met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en/of complex trauma. Het programma is een steunend en structurerend programma dat gebaseerd is op het gedachtengoed van de metalliserende bevorderende therapie (MBT) van Fonegy en Bateman. De maximale behandelduur is 9 maanden. Ook op deze afdeling wordt multidisciplinair gewerkt.

Als manager zorg draag je de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid en, samen met de manager bedrijfsvoering van de klinieken, verantwoordelijkheid voor het bedrijfsmatig resultaat. Je legt hiervoor verantwoording af aan de directie van Youz.

In deze functie:

 • vertaal je het beleid van de organisatie naar de locatie en implementeer je de zorginhoudelijke zaken
 • geef je op een coachende wijze leiding aan onze professionals en teams
 • werk je samen met keten- en netwerkpartners t.b.v. proposities richting gemeenten
 • ben je in staat om het initiatief te nemen in ontwikkelingen en (zorg)innovaties, waarbij je o.a. het voortouw neemt in het ontwikkelen van integrale producten
 • dien je snel te kunnen schakelen, weet je wat er speelt in jouw werkveld en stel je je proactief op in het onderhouden van contacten, zowel binnen als buiten de organisatie
 • verricht je cliëntenzorg, hoofdzakelijk op de afdeling Zilvermeeuw en geef je werkbegeleiding aan niet-regiebehandelaren
 • ben je betrokken bij de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
 • neem je deel aan 7x24 uur bereikbaarheidsdienst als achterwacht

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 Parnassia Groep
Psychiater

Zie jij de uitdaging in het mee denken en werken aan de genoemde ontwikkelingen? Dan doe je dat binnen een multidisciplinair team waar we binnen de verschillende afdelingen werken met een regiebehandelaarschap vorm gegeven vanuit verschillende disciplines, zoals een verpleegkundig specialist GGZ, GZ- of Klinisch psycholoog en een verslavingsarts. Samen met de andere psychiaters geef je integraal vorm aan de totale klinische behandelketen. In een informele sfeer van overleg bepalen wij met elkaar hoe we dat doen. Je zet je als psychiater in voor het behandelen patiënten met problematisch middelengebruik, gedragsverslaving en psychiatrische stoornissen. Met als uiteindelijke doel maatschappelijk herstel van de patiënt, samen met de patiënt en diens naasten.

Je werkt in een dynamische omgeving die vol in ontwikkeling is, waarbij we jouw expertise graag inzetten om met onze andere experts verder vorm te geven aan de ketenontwikkeling verslavingszorg, gericht op herstel en voorkomen van terugval. Als psychiater speel je daarbij een belangrijke rol in het herkennen en behandelen van de veel voorkomende co morbiditeit van verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek. In dat kader zijn er ook mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt bij Antes baanbrekend werk verrichten, omdat we staan voor vernieuwing!

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 Parnassia Groep
ANIOS

Ga jij graag met plezier naar je werk en met veel voldoening weer naar huis? Zet je je graag in voor patiënten die onze zorg hard nodig hebben?

Langdurig intensieve behandeling (LIB) zoekt een gedreven ANIOS voor de behandeling van onze patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), vaak met comorbiditeit, waaronder verslavingsproblematiek.

Als ANIOS werk je onder begeleiding van een psychiater. Je komt te werken in een jong, ambitieus en multidisciplinair team van enthousiaste collega's. Dit team is volop in ontwikkeling, waarbij innovaties en veranderingen omarmd worden.

Als ANIOS

 • ben je medebehandelaar van onze patiënten
 • kom je in gesprek met patiënt, de familie/mentor en het team tot een diagnose waarop je de behandeling en zorg afstemt, hierbij gebruik makend van de actuele GGZ-richtlijnen en protocollen
 • ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandeltraject en het zorgplan
 • krijg je ruimte voor verdere professionele ontwikkeling en onderzoek
 • neem je actief deel aan de patiëntenbespreking en beleidsvergaderingen
 • deel je actief je kennis met collega's

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 Parnassia Groep
Klinisch Psycholoog

De afdelingen Ouder & Kind en Persoonlijkheidsproblematiek zijn bovenregionale afdelingen, waar cliënten met verslaving en comorbide persoonlijkheidsproblematiek voor een periode van gemiddeld 25 weken worden opgenomen en worden behandeld binnen de kaders van de Dialectische Gedragstherapie (DGT). De behandeling is gericht op afname van allerlei impulsieve gedraging, waaronder het gebruik van alcohol en drugs. Bij de afdeling Ouder & Kind worden cliënten samen met hun kind (leeftijd 0-4 jaar) opgenomen. De aanwezige problemen hebben vaak ook de opvoedsituatie ontwricht. In de behandeling is herstel van de opvoedrelatie en het vergroten van opvoedvaardigheden een belangrijk onderdeel. Onze behandelaren werken voornamelijk voor beide afdelingen, maar het is in overleg ook mogelijk te kiezen voor één van beide afdelingen.

Je komt te werken in een jong en dynamisch multidisciplinair team. Onze locatie ligt in een mooie, bosrijke omgeving vlakbij het strand van Kijkduin.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Behandelingen geven volgens het DGT kader (zowel individueel als in groepen) en daarnaast aanvullende behandelingen verrichten op indicatie (zoals EMDR, behandeling van comorbide klachten en systeemgesprekken)
 • Begeleiden van en supervisie/werkbegeleiding geven aan opleidelingen

Daarnaast is er vanuit de afdeling de wens dat er onderzoek wordt opgezet naar de effecten van klinische DGT bij deze doelgroep. Indien je onderzoeksambities hebt ben je van harte welkom hierbij aan te sluiten.

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 Parnassia Groep
Sociotherapeut - Zwangerschapsvervanging

Kun jij met een frisse blik kijken naar complexe problematiek? Weet jij als geen ander hoe je met kinderen/jongeren van 10 tot 15 jaar om moet gaan? Ga jij lastige situaties niet uit de weg en durf jij kritisch te kijken naar jezelf?


Voor de periode eind september tot circa half januari 2021 zijn we op zoek naar een sociotherapeut voor een zwangerschapsvervanging.

De Inktvis is een behandelafdeling voor kinderen/jongeren vanaf 10 jaar met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsachterstand. De jongeren die op De Inktvis behandeld worden, lopen vast op school en in de relaties met ouders en/of vrienden en kunnen door deze problemen tijdelijk niet meer thuis wonen. De problematiek van jongeren is zeer divers, wat het werken leuk, leerzaam en uitdagend maakt.

Als sociotherapeut bied je structuur, continuïteit, kwaliteit en veiligheid op jouw afdeling. Samen met een jong en actief team zorg je voor een therapeutisch woon- en leefklimaat. Het team is multidisciplinair met onder andere een psychiater, GZ psycholoog, ouderbegeleider en verschillende vaktherapeuten. Je kan van iedereen wat leren.

Jouw doel is een omgeving te creëren waarin de jongeren kunnen oefenen en ontwikkelen. In je functie als sociotherapeut houd je je op de groep bezig met de dynamiek van de jongerengroep en draag je zorg voor een mentorschap.

Je werkt onregelmatige diensten, doordeweeks en in het weekend, in de vorm van dag-, late- en nachtdiensten. De locatie ligt tegen de duinen en is makkelijk bereikbaar, de tram stopt voor de deur.

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 Parnassia Groep