Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Ambulant Woonbegeleider LVB Groep

Je komt te werken in het ambulante team dat gespecialiseerd is in het begeleiden van de LVB-doelgroep in de eigen thuissituatie. We hebben voor ogen om voor iedere deelnemer een stabiele zelfstandige woonsituatie te creëren en hem of haar nieuwe vaardigheden aan te leren die bijdragen aan meer zelfstandigheid. Jouw doelstelling is dan ook altijd om de maximale potentie uit iemand zijn leven te halen.

Vanuit ons kantoor, gesitueerd in IJsselmonde, voer je op doordeweekse dagen je werk uit. Het werk bestaat onder anderen uit het bezoeken van de deelnemers in de eigen thuissituatie, het coördineren van de zorg rondom de deelnemer en het werken aan de doelen samen met de deelnemers uit je caseload. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het behandelplan van de deelnemer. Uiteraard doe je dit samen met de deelnemer, de orthopedagoog en andere ondersteunende disciplines.
Vergeleken met het reguliere ambulante werk is je caseload kleiner waardoor je intensievere zorg kan leveren aan de doelgroep.

1 sollicitatie
3 views


25-01-2021 Leger des Heils
Nachtwaker

Je bent gedurende de nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de vier groepen op OC Middelveld. Je houdt toezicht op het juist gebruik van inventaris/goederen en wijst zo nodig op de naleving van onze huisregels en veiligheidsvoorschriften. Bij calamiteiten treedt je op en zoekt daarin afstemming met de tweede nachtwaker die ook aanwezig is. Naast toezicht ben je ook betrokken bij het neerzetten van een veilig pedagogisch leefklimaat en ben je beschikbaar voor jongeren gedurende de nachtperiode. Gedurende de nacht voer je huishoudelijke-, licht technische- en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt actief deel aan werkoverleg. Tijdens de ochtenduren bied je ondersteuning bij de ochtend routine. Hieronder vallen werkzaamheden als: jongeren motiveren tot opstaan-, douchen-, ontbijten en op tijd vertrekken naar dagbesteding.

1 sollicitatie
9 views


22-01-2021 Leger des Heils
Nachtwaker Fasehuis 't Gein

Voor Fasehuis 't Gein zijn wij op zoek naar een nachtwaker. Je bent gedurende de avond en nacht verantwoordelijk voor het pedagogisch handelen, orde, rust en veiligheid te bewaren. Je bent op de hoogte van de problematiek/hulpvraag van de jongeren en welke benadering hierbij passend is. Ook ben je in staat om in geval van calamiteiten accuraat te handelen.
Daarbij motiveer je de jongeren tot het afsluiten van de dag, de woonkamer/ keuken netjes achterlaten, naar hun eigen kamer te gaan en een rustige nacht in te gaan.
Middels het cliënt-registratiesysteem Clever doe je verslaglegging van je observaties- en bijzonderheden en geef je een mondeling overdracht aan de dagdienst die jou overneemt.

1 sollicitatie
7 views


22-01-2021 Leger des Heils
Jeugdzorgwerker C Fasehuis 't Gein

Als Jeugdmedewerker C fungeer jij als mentor van individuele cliënten. Samen met de Jeugdzorgmedewerker B en de orthopedagoog stel jij een behandelplan op voor de jongeren. Het voornaamste doel van dit behandelplan is om ervoor te zorgen dat er een veilige opgroeisituatie voor het kind/de jongere wordt gecreëerd.
Ook ben jij verantwoordelijk voor het verlenen van begeleiding aan deze complexe doelgroep, dit kan bestaan uit individuele begeleiding maar ook groepsbegeleiding. Jij weet situatiegericht adequaat te reageren in crisissituaties en kan improviseren bij interventies.
Dagdagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit het voeren van plaatsingsgesprekken, evaluatiegesprekken en UVO gesprekken. Daarnaast houd je je ook bezig met het begeleiden van stagiaires en neem je deel aan teamvergaderingen, die je casuïstiek voorbereid. Jij bent creatief om activiteiten te bedenken met de jongeren en weet ze mee te krijgen wanneer zij minder gemotiveerd zijn. Deze activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, voer je uit met de jongeren op en buiten de groep.
Gedurende het traject komen jouw analytische skills ook van pas. Het gehele traject ben jij in een (digitaal) dossier aan het monitoren, waarop jij gaandeweg het behandelplan op bijstelt. Op basis van het opgemaakte behandelplan, geef jij ook advies aan de ouders/voogden en andere instanties die betrokken zijn bij de jongeren. Deze verantwoordelijkheden draag jij uit vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen/jongeren in een (semi)residentiele setting.

In deze functie rapporteer je aan de Teamleider.

1 sollicitatie
7 views


22-01-2021 Leger des Heils
Jeugdzorgwerker B (HBO) Fasehuis 't Gein

De kern van je werk is het aanleren van vaardigheden in de dagelijkse routine van de jongeren. Je stimuleert hierdoor de ontwikkeling met als doel om gedragsverandering te bevorderen. De orthopedagoog stelt het behandelplan op samen met de mentor en werkt de concrete behandeldoelen uit tot leerdoelen. Met deze behandeldoelen kunnen we aan de slag (zowel in groepsverband als individueel). Je bewaakt en evalueert de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede werkrelatie met de jongeren. Hierbij zijn dag- en vrije tijdsbesteding en het informeren/adviseren van het netwerk, belangrijke speerpunten. Je levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren en bewaken van het gevoerde beleid (hiervoor neem je bijvoorbeeld deel aan afdeling overstijgende werkgroepen).

1 sollicitatie
4 views


22-01-2021 Leger des Heils