Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Ambulant begeleider Steunende Huisvesting Zaanstad

Als ambulant begeleider ga je een of twee keer per week thuis op bezoek bij de deelnemer. Samen pakken jullie stap voor stap leefgebieden aan zoals de administratie, het huishouden, psychische problemen, verslaving en omgaan met justitie. Ook breng je structuur in de dag en zoek je passende dagbesteding. In overleg met de deelnemer wordt zonodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie ingeschakeld. Doel is dat deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten worden gepleegd.

Het betreft een leuke, zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie. Uiteraard ben je wel echt een onderdeel van een team, waarbij je ook kunt sparren met je collega's. Kortom een verantwoordelijke en inhoudelijke functie waarbij je echt wat kunt betekenen voor de kwetsbare medemens.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

0 sollicitaties
0 views


08-06-2023 Leger des Heils
Productie Controller Zorg | Maastricht of Eindhoven / Hybride | 16-24 uur

Maandelijks verzorg je de declaraties en verantwoordingen van de geleverde en geregistreerde zorg. Je hebt daarom regelmatig contact met je collega's die in de zorg werken, maar ook met je collega's in de bedrijfsvoering en het management.

Je wordt verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren van het periodieke declaratieproces van onze zorg, denk hierbij aan de volgende financieringsvormen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Forensische Zorg, Jeugdwet en Zorg verzekeringswet;
  • Controleren of de zorg juist gedeclareerd wordt;
  • Rapportages maken van het cliëntinformatiesysteem;
  • Ondersteunen en adviseren van afdelingsmanagers door het analyseren van productiedata, bijvoorbeeld door niet-gefinancierde zorg op te merken, patronen te herkennen en te signaleren;
  • Het positief bijsturen van collega's zodat de registratie van zorg steeds beter wordt.

Om dit goed te kunnen doen zorg je dat je up-to-date blijft op het gebied van wet- en regelgeving en afspraken met ketenpartners. Je denkt proactief mee in het verbeteren van onze processen. Je laat van je horen als zaken beter kunnen, vanuit thuis of ons Bedrijfsbureau in Maastricht óf Eindhoven. Het betreft namelijk een hybride functie, als je maar minimaal 2 dagen per week op locatie bent.

Ons team
De Productiecontroller maakt onderdeel uit van het team Financiën. Het team Financiën bestaat uit een beperkt aantal collega's. De collega's hebben elk een eigen aandachtsveld en vervangen elkaar waar nodig. De afdeling wordt geleid door de teamleider Financiën die onder verantwoordelijkheid valt van de Directeur Bedrijfsvoering. Je hebt regelmatig contact met de Controller, de Manager Bureau Traject Management (BTM) en de backoffice van BTM.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Leger des Heils
Woonbegeleider Flexpool West-Brabant (en regio Dordrecht)

Als woonbegeleider in de Flexpool word je ingezet op meerdere locaties in Halsteren en regio Dordrecht. De Flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De Flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

De doelgroep waar veel Flexpool medewerkers ingezet worden bestaat uit dak- en thuislozen in de dag- en nachtopvang en mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek.

Je werkt in de Flexpool ondersteunend aan het vaste personeel van de afdeling. Je begeleidt en ondersteunt deelnemers in samenwerking met het vaste personeel naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

Als Woonbegeleider werk je zelfstandig en in teamverband, je bent assertief, initiatiefrijk en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep.

1 sollicitatie
0 views


06-06-2023 Leger des Heils
Ambulante Gezinscoach

Als gezinscoach begeleid jij enerzijds complexe multi-probleem gezinnen op diverse leefgebieden alsook kinderen tot 18 jaar uit deze gezinnen. Jij focust je op opvoedhulp en samenwerking met betrokken professionele partijen als jeugdconsulenten, GGZ en Jeugdbescherming. Daarbij heb je ook een signalerende functie richting de Gemeente en Veilig Thuis.

Jij sluit aan bij wat het gezin nodig heeft. De ondersteuning en begeleiding richten zich op verschillende leefdomeinen, bijvoorbeeld: ondersteuning in kind- en zelfzorg, hulp bij financieel beheer, aandacht voor psychische en/of verslavingsproblematiek, opvoedingsondersteuning en (eventuele) orthopedagogische interventie. Je motiveert en geeft handvatten aan het gezin en stimuleert de eigen mogelijkheden. Hierdoor kan het gezin in de toekomst weer zelfstandig verder en leren de leden van het gezin om te gaan met beperkingen en moeilijke situaties. Bij specifieke onderwerpen zoals verslaving roepen we de hulp in van onze deskundige ketenpartners.

Je zult werken met een caseload van meerdere gezinnen. Afhankelijk van de indicatie ga je ééns per week of vaker op huisbezoek. In principe werk je als gezinscoach van 9 tot 5, maar in het geval van een crisis verwachten we ook flexibiliteit om bij te springen waar nodig. Je deelt daarnaast je eigen agenda in. Verder geef je samen met je collega's intervisie- en casuïstiekbesprekingen vorm, om je eigen expertise op peil te houden.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

1 sollicitatie
0 views


06-06-2023 Leger des Heils
Gezinscoach Ambulante zorg

Als gezinscoach ondersteun je gezinnen op weg naar een veilige en gezonde leefomgeving voor alle gezinsleden. Onze hulpverlening richt zich op de aandachtsgebieden: veiligheid, opvoeding en ontwikkeling van het kind, sociale vaardigheden, zelfzorg, psychische gesteldheid, netwerkversterking, dagbesteding, financiën en administratie. Binnen je functie onderscheiden we verschillende rollen: praktisch meehelpend, versterkend activerend en overstijgend coördinerend.

Het Leger des Heils werkt volgens de Herstel-methodiek en van daaruit sta je naast en achter je deelnemers en bouw je met hen een vertrouwensband op. Je bent in staat om deelnemers te stimuleren, te activeren en mee te denken in oplossingen. Je gaat ook op praktisch gebied doortastend te werk en kan goed prioriteren. Samen met de gezinnen formuleer je heldere doelen om naartoe te werken.
Voor de verantwoording van de hulpverlening maak je rapportages en zorgplannen. Kortom een prachtige, veelzijdige en inhoudelijke functie waarbij jij het verschil kunt maken voor de mensen zonder helper.

Ambulant 10v Toekomst Rotterdam Zuid
Team Ambulant 10v Toekomst Rotterdam Zuid werkt in het gebied Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Hoogvliet. Dit enthousiaste team werkt volgens de herstelgerichte methodiek. Er is een goede onderlinge werkverhouding en alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en specialismen. Medewerkers zijn wijkgericht en focussen zich op goede samenwerking met wijkteams en overlegorganen ten dienste van onze deelnemers.
De standplaats is het kantoor op de Triathlonstraat 3. Er zijn flex-werkplekken aanwezig. Tevens worden daar de teamvergaderingen en de teamkrachtbesprekingen gehouden.

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Leger des Heils