Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Pedagogisch medewerker A

Voor onze groepen Veri Intensive Care, Licht Verstandelijk Beperkt en Normaal Begaafd jongeren zijn wij op zoek naar een stevige en doortastende

Pedagogisch medewerkers A
(32 - 36 uur per week)

Very Intensive Care groep hier verblijven jongeren waarbij over het algemeen sprake is van een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsstoornissen inclusief geweldsproblematiek en psychiatrische comorbiditeit.

Licht Verstandelijk Beperkt groep hier verblijven jongeren waarbij over het algemeen sprake is van een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen.

Normaal Begaafde groep hier verblijven jongeren met ernstige gedragsstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen. Bijkomend hebben een aantal van deze jongeren bijkomende psychiatrische problematiek.

Je taken
Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega-pedagogisch medewerkers in een gesloten setting verantwoordelijk voor de opvoeding, begeleiding en behandeling van de jongens uit je groep. Je helpt mee om te zorgen voor een optimaal woon- en leefklimaat voor de jongeren en je levert een bijdrage aan het opstellen en de uitvoering van de verblijf- en behandelprogramma's. Daarnaast begeleid en observeer je de jongeren en rapporteer je hierover aan de unitmanager en aan de behandelcoördinator.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2013 Intermetzo
Ervaren Pedagogisch Psychiatrisch Hulpverleners

Wegens uitbreiding van onze behandelgroepen op onze locatie in Brummen zijn wij op zoek naar

Ervaren Pedagogisch Psychiatrisch Hulpverlener (2x)

  • ervaren en gedreven -

(24-32 uur per week)

Je taken

  • - Je kunt vanuit een overstijgende positie de zorgvragen en processen op jouw behandelgroep bekijken en analyseren;
  • - Vanuit jouw rol kun jij richting en (werk)begeleiding geven in het team aan jouw naaste collegae in nauwe afstemming met de teamleider en gedragsdeskundige;
  • - Je gaat zelfstandig en in nauwe samenwerking met je teamgenoten multidisciplinair een groep jongeren met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag, lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek in de leeftijd van 10 tot 18 jaar in hun dagelijks leven begeleiden en behandelen, afgestemd op de individuele zorgplannen;
  • - Je hebt te maken met een diversiteit aan zorgvragen zoals hechtingsproblematiek, aan autisme verwante stoornissen, agressie, seksualiteit en leeftijdsfaseproblematiek;
  • - Als persoonlijk begeleider van de jongere, ben je de spil in het netwerk van zijn of haar behandeling;
  • - Je draagt zorg voor verslaglegging, dagrapportages, zorgplannen en overdrachtsrapportages. Daarnaast werk je mee aan een plezierige leefomgeving o.a. door activiteiten aan te bieden en te zorgen voor een gestructureerd programma en overzichtelijke omgeving;
  • - Je bent een 'bouwer' en kunt prima overweg met veranderingen waarbij je jezelf en anderen weet te motiveren.

0 sollicitaties
0 views


02-04-2013 Intermetzo
Teamhoofd behandelgroepen

Op de Michaelshoeve in Brummen & Borculo zoeken wij per 1 juni 2013 voor ca. 5 maanden i.v.m. zwangerschapsvervanging een ervaren en gedreven

Teamhoofd
(36 uur per week)

Je taken
Als teamhoofd geef je sturing, coaching en ondersteuning aan 3 behandelgroepen (2 in Brummen, 1 in Borculo) en 3 gezinshuizen (Brummen). Samen met de gedragskundige zorg je voor een goed pedagogisch leefklimaat voor de kinderen en jongeren en de uitvoering van de afgesproken behandellijn. Je ontwikkelt een klimaat waarin goed samengewerkt wordt tussen ouders/wettelijk vertegenwoordigers, collega's, verschillende disciplines en de school.

Je hebt daarnaast de eindverantwoordelijkheid per leefgroep voor de organisatorische, financiële en personele zaken. Je ondersteunt de teams in hun zelfstandigheid en coacht de individuele medewerkers daarbinnen, zodanig dat zij hun professionele rol optimaal kunnen vervullen. Als teamhoofd vertaal je de beleidslijn van de locatie naar de werkzaamheden en zorg je dat de ervaringen en inzichten in de teams bijdragen aan de beleidsontwikkeling.

Je werkt in een team van drie teamhoofden en werkt samen met het team van gedragskundigen.

0 sollicitaties
0 views


11-03-2013 Intermetzo
Medewerker Gezinswoonvorm

Wegens uitbreiding van de gezinswoonvormen komen we graag in gesprek met mensen, die in hun eigen woning een gezinswoonvorm willen starten:

Medewerker Gezinswoonvorm
(18-36 uren per week, afhankelijk van het aantal kinderen)

De taken
Als Medewerker gezinswoonvorm bied je een kind of jongere met een verstandelijke beperking, veelal in combinatie met gedragsproblematiek, de mogelijkheid om in jouw gezinssituatie op te groeien. Je biedt een veilige plek in jullie gezin zodat de meest gunstige situatie ontstaat voor het kind of jeugdige om zich in meerdere opzichten verder te kunnen ontwikkelen. Door middel van de opvoeding en begeleiding ondersteund door een deskundig team stimuleren jullie het kind/jeugdige om een onderdeel uit te maken van de maatschappij. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden worden één of twee kinderen geplaatst.

0 sollicitaties
0 views


31-12-2012 Intermetzo