Logo ZeeuwseVacaturebank.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op ZeeuwseVacaturebank.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op ZeeuwseVacaturebank.nl.

Laatste vacatures

Projectleider / tekenaar

Als projectleider / tekenaar sta je in contact met opdrachtgevers om creatieve oplossingen te bedenken én te ontwerpen. Dit betreft prefab houtconstructies zoals complete daken, dakkapellen en HSB-wanden, die je zelfstandig uitwerkt. Hiervoor maak je gebruik van AutoCad, hsbCAD en/of Revit. Het bewaken van de voorbereidingstijd ligt ook binnen jouw verantwoordelijkheid.

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


14-07-2020 De Pooter
Teamleader Supply Chain Planning

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het:

 • aansturen, motiveren, ontwikkelen en bijsturen van een nieuw samengesteld team en het inbedden van een gewenste cultuur met oog voor samenwerking
 • opstellen van het supply chain planning-beleid (zowel korte als lange termijn), de te realiseren jaarplannen en doelstellingen
 • bepalen van KPI's m.b.t. supply chain planning
 • borgen van duidelijke en gedragen afspraken tussen de verschillende afdelingen die een rol spelen binnen het supply chain planningsproces
 • beheren en optimaliseren van de periodieke S&OP-planningscyclus, waarin demand/verkoopvolumes worden vertaald in een optimaal operations - en voorraadplan
 • beheren van voorraadniveaus, incl. risicovoorraden grondstof/eindproduct i.s.m. stakeholders binnen commercie en procurement
 • bewaken van de ontwikkeling en vormgeving van het demand planning-proces
 • afstemmen van de capaciteitenplannen per fabriek met de Productiemanager en Director Operations
 • signaleren en oplossen van knelpunten op het gebied van capaciteit, bezetting en beschikbaarheid van grondstoffen
 • samenstellen van periodieke rapportages, voorbereiden van informatie als input voor het periodiek S&OP-overleg
 • zorgen voor een nauwe afstemming met commercie
 • zorgen voor adequaat relatiebeheer met klanten van alle klantsegmenten
 • zorgen voor een efficiënt supply chain planning-proces door sturing van het orderdoorloopproces, afstemming met stakeholders en indien mogelijk verbeteren van servicelevels en prestaties.
 • initiëren en uitvoeren van verbeteractiviteiten en -projecten voor het supply chain planning-proces
 • beheren, optimaliseren en aanpassen van werkprocessen, -instructies en -procedures

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


14-07-2020 De Pooter
Accounts Payable Specialist

De APAY Specialist geeft support omtrent uitgifte analyses en rapporten, voor Dow Service het Procure to Pay (PtP), Accounts Payable (APAY) en Travel and Entertainment (TER) sub-proces. In deze rol concentreer je jezelf onder andere op het valideren van bankgegevens van leveranciers en zorg je ervoor dat de systeemregistratie up-to-date is. Dit vereist een sterke mondelinge dialoog met de leveranciers, waardoor sterke communicatieve goed van pas komen.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


14-07-2020 De Pooter
Corporate recruiter met brede HR-affiniteit

Waarom:

Het beste voor Zeeland! Daar werken we elke dag aan met ruim 600 medewerkers vanuit veel verschillende vakdisciplines. Van wegkantonnier tot vergunningverlener en van facilitair medewerker tot beleidsadviseur.
In onze organisatie zit beweging. In onze maatschappelijke ambities, maar zeker ook in ons personeelsbestand. Zo zijn bijvoorbeeld sinds 2019 75 nieuwe medewerkers gestart en zoeken we de komende vijf jaar voor vijftig, vanwege pensioen, een opvolger. Daarom blijven we investeren en vernieuwen in ons menselijk kapitaal. Dit alles zorgt voor een grote uitdaging op het gebied van werving- en selectie en vraagt strategie en uitvoering op het gebied van recruitment en arbeidsmarktprofilering!

Wij zoeken daarom een corporate recruiter met enkele jaren ervaring in het vak. Heb jij zo je eigen ideeën over recruitment en heb je daarnaast ook affiniteit met de andere beleidsmatige facetten van HR?

Wat:

Als corporate recruiter werk je mee aan de strategie voor onze organisatie om de komende jaren een goed personeelsbestand te houden en ben je regisseur op het gehele recruitmentproces van onze vacatures, van begin tot eind: de eerste periode help je ons recruitment in de steigers te zetten en tegelijkertijd laat je ons ook zien hoe het anders kan en steek je de handen uit te mouwen om nieuwe collega's te werven. Je werkt mee aan vacatureteksten, adviseert de managers over de wervingsstrategie, zorgt voor voldoende sollicitanten door je netwerk op te bouwen en in te zetten en voert selectiegesprekken. Ook vertegenwoordig je bijvoorbeeld Provincie Zeeland op beurzen, recruitmentevents en op onze eigen open dagen. Met jouw creativiteit lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de marktbewerkingsstrategie.

Omdat je enige jaren ervaring binnen recruitment meeneemt, is het voor jou een interessante volgende stap om onze organisatie nóg aantrekkelijker te maken voor huidige en met name potentiele collega's. Je levert naast werving en selectie een bijdrage aan het verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie en participeert in het team van collega's dat werkt aan verbetering van ons onboardingproces. Ook geef je gerichte verbetervoorstellen als het gaat om interne werving en selectie via het werken met opdrachten.

Daarnaast heb je ook affiniteit met de overige beleidsmatige facetten van HR met een projectmatige aanpak, want als P&O'ers zijn we breed inzetbaar. Daarbij kun je denken aan activiteiten gericht op het verbeteren van de employee journey en het versterken van onze identiteit als werkgever. De combinatie van recruitment en deze projecten zorgt voor de juiste afwisseling en balans in je werkpakket.

Hoe:

Je gaat aan de slag in een complementair team van P&O-collega's, waarin collectiviteit voorop staat en waarbinnen vervolgens ieder teamlid zijn vakspecialisme heeft. Als eerste aanspreekpunt voor recruitment en arbeidsmarktprofilering werk je veelvuldig samen met de HR-businesspartners van de organisatorische eenheden, de adviseur arbeidsmarktcommunicatie, de collega die werving- en selectieprocedures operationeel beheert en natuurlijk het lijnmanagement zelf. Vanwege het brede takenpakket van onze organisatie schakel je in de markt op vele terreinen en onderhoud je een groot extern netwerk. Geen enkele vacature is bij ons hetzelfde!

Wie:

 • Jij beschikt over HBO- werk- en denkniveau in een relevante opleidingsrichting;
 • Jij hebt enkele jaren aantoonbare werkervaring als recruiter;
 • Jij hebt het vak van recruitment in de vingers en kent een hoop slimmigheidjes die niet iedereen kent;
 • Jij hebt goede kennis van en ervaring met social media, recruitmentsystemen en tools;
 • Je neemt het initiatief in het optimaliseren van de totale sollicitatie-ervaring van de kandidaat en het creatief inzetten (of bedenken) van de middelen die onze organisatie (nog niet) heeft. Je deelt jouw kennis met de rest van het team en helpt ons aan nieuwe inzichten;
 • Je bent een netwerker die goed luistert naar wat de werkgever zoekt en onderzoekt wat de markt kan bieden;
 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en beschikt over empathisch vermogen, je kent jezelf heel goed en hebt een open mind, je zoekt naar het juiste evenwicht tussen jezelf en anderen;
 • Je kunt voor je vakgebied schakelen met alle niveaus in onze organisatie, je bent niet alleen oprecht geïnteresseerd in potentiële kandidaten, maar je kunt en wilt ook doorgronden wat HR of de lijnmanager precies zoekt. Je kunt dat vertalen naar een heldere, concrete vacaturetekst, zonder mistig management jargon.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week. We bieden je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je krijgt een in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • Salarisschaal 10 (min. € 2.998,98 en max. € 4.284,28).
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:

Thijs van Opdurp (senior P&O-adviseur); mobiel: 06 2890 4278 of email: tc.v.opdurp@zeeland.nl

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Gesprekken vinden plaats in week 36.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

21 sollicitaties
0 views


13-07-2020 Provincie Zeeland
Adviseur VTH/milieu

Waarom:

De provincie Zeeland draagt bij aan het behoud en verbeteren van het milieu via de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Wettelijke milieutaken zijn onder andere geluid, lucht en externe veiligheid. De provinciale inzet is daarbij vooral gericht op het wegnemen en voorkomen van milieuknelpunten (overschrijding van de wettelijke normen) en het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit.

De provincie gaat over het strategisch VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) beleid. De uitvoering van de VTH taken heeft de provincie ondergebracht bij twee omgevingsdiensten, de RUD Zeeland en de DCMR.

Binnen de programma's Milieu en VTH is het werkveld enorm in beweging.

Wat:

Als adviseur VTH/milieu zorg je voor een combinatie van milieu en VTH taken. Daarbij kun je denken aan:

 1. Je neemt deel aan projecten die voortkomen uit de coördinatietaak provincie uitvoering en handhaving en soms ben je projectleider. Je samenwerkingspartners hierin zijn gemeenten en ander externe partijen; Je moet hierbij denken aan uitwerking van de VTH strategie in concrete gezamenlijke beleidsproducten en zaken opzetten in het kader van netwerken, bijvoorbeeld bijeenkomsten of inhoudelijke lezingen voorbereiden of geven.
 2. Je formuleert de indicatoren en bepaalt in overleg met o.a. de omgevingsdiensten welke gegevens daarvoor bijgehouden moeten worden ten behoeve van de monitoring van het provinciale Milieuprogramma en het VTH programma en schrijft adviezen over de effecten hiervan op het provinciaal beleid.
 3. Je adviseert de ambtelijk portefeuillehouder van de IPO programmalijn BAC MTH "VTH stelsel".
 4. Je neemt namens de provincie deel aan de IPO programmalijn BAC MTH: Klimaat en energie in relatie tot VTH.
 5. Je bent binnen team Milieu het aanspreekpunt voor de BRIKS-taken; je bent verantwoordelijk voor de evaluatie en eventuele wijziging van het provinciale BRIKS beleid.
 6. Je bent binnen team Milieu het aanspreekpunt voor het onderwerp Ontgrondingen; je vertaalt landelijke regelgeving naar Provinciaal beleid.
 7. Je behandelt politiek gevoelige dossiers van de Omgevingsdiensten die kunnen bijvoorbeeld spelen bij bedrijven waarvoor de provincie vergunning verlenend gezag is, je adviseert het bestuur daar over.
 8. Je coördineert de input op de provinciale project milieueffectrapportages en waar nodig heb je afstemming met de Omgevingsdiensten over de milieueffectrapportages die zij uitvoeren.
 9. Daarnaast verricht je waar nodig voorkomende werkzaamheden binnen het team Milieu.

Hoe:

Je verricht de werkzaamheden binnen het team milieu. Voor de meeste van je taken heb je je collega's van het team Milieu nodig en je collega's jou voor hun taken. Binnen je opdracht zorg je ook voor een goede inhoudelijke afstemming tussen omgevingsdiensten, gemeenten en provinciale collega's. Je maakt gebruik van de expertise van je collega's en van de twee Omgevingsdiensten die taken uitvoeren voor de Provincie Zeeland, de RUD Zeeland en de DCMR.

Wie:

We zoeken een allround adviseur VTH/milieu, met kennis en ervaring op dit gebied en een universitair werk- en denkniveau.

Je bent een fijne, betrouwbare collega, die samenwerkingsgericht, netwerkvaardig en omgevingsbewust is en die afspraken nakomt. Je hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en ervaring met advisering en projectmatig werken.

Informatie:

 • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week (1,00 fte). Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt een in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg
 • Schaal 11 is van toepassing (min. € 3.506 max. € 5.008 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Reageren:

Heb je vragen over deze opdracht, neem dan contact op met:
Roelie Mulder, coördinator Milieu, telefoon: +31 6 2570 9307, email: rj.mulder@zeeland.nl

Meer informatie:

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Gesprekken vinden plaats op 28 augustus as. in de ochtend.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

12 sollicitaties
0 views


13-07-2020 Provincie Zeeland