Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Adviseur Ruimte

Als Adviseur Ruimte, ben je verantwoordelijk voor de advisering op de belangrijkste bestuurlijke opgaven. op tactisch niveau op taakvelden zoals groen, ecologie, recreatie, infrastructuur, afval, water, afgestemd op de relevante in- en externe ontwikkelingen en samen met interne- en externe partijen. Je bent adviseur van bestuur en management en je vertegenwoordigt de gemeente in vakinhoudelijk overleg met andere overheden. Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken op het beleidsterrein. Bij problemen bij het realiseren van gemeentelijk beleid draag jij oplossingen aan, en ontwikkel je alternatieven. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Je voert beleid uit en ondersteunt. Denk hierbij aan het geven van operationele adviezen bij projecten, bestemmingsplannen, beheerkaders op het gebied van maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, die betrekking hebben op de openbare ruimte. Dilemma's weet je daarin goed te benoemen. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties. Je beantwoordt vanuit vakmanschap raadsvragen, adviseert over meldingen over de buitenruimte en participeert in projectteams. Je gesprekspartners hierin zijn programmamanagers, projectleiders, beheerders, teammanagers, directie, beleidsmedewerkers en het bestuur.

0 sollicitaties
0 views


14-08-2020 Gemeente Westland
Specialist ondergrondse infra

Als Specialist ondergrondse infra ben je het eerste aanspreekpunt tijdens de aanvraag- en uitvoeringsfase voor de nuts- en telecombedrijven. Je bent zowel aanspreekpunt voor als schakel tussen de voorbereidende en uitvoerende partijen en draagt bij aan het ordenen van de ondergrondse infrastructuur. Samen met de coördinator ondergrondse infra en de toezichthouder werk jij aan het toekomstbesteding inrichten van de ondergrond.

In deze functie adviseer je over aanvragen van nutsbedrijven, maar doe je dat ook binnen de projecten van de gemeente waar nutsvoorzieningen in het geding zijn. Goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij van groot belang.

Je kunt de belangen van de gemeente goed onderbouwen en hierdoor een koers uitstippelen. Daarnaast zie je het nut van flexibiliteit en pak je jouw verantwoordelijkheid als dat nodig is.

Vergunningverlening verzorg je binnen de applicatie AVOI-manager. Daarbinnen vinden ook de afhandelingen van de meldingen uitvoering nuts- en telecombedrijven plaats en wordt de basis gelegd voor het factureren van leges en vergoedingen.

Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het:

  • Afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen;
  • Adviseren van en overleggen met projectleiders over ondergrondse infra binnen (civiele) projecten;
  • Adviseren bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen over nutsvoorzieningen voor de energietransitie en het drukker worden van de ondergrond;
  • Adviseren over aanvragen omgevingsvergunning;
  • Adviseren over de aanwijzing van locaties voor E-laadpalen;
  • Aansturen van toezichthouder nutsvoorzieningen over daadwerkelijke aanleg of verlegging van kabels en leidingen inclusief de voor- en naschouw van de openbare ruimte;
  • Verzorgen van periodieke (financiële) rapportage, inclusief het afgeven van prognoses;.
  • Afhandelen van zowel inhoudelijke als procedurele vragen over oriëntatie- en graafmeldingen (KLIC);
  • Afhandelen van meldingen en schaden toegebracht door nutsbedrijven aan boven- en ondergrondse infra, in samenwerking met de toezichthouder;
  • Vervangen van de toezichthouder, bij afwezigheid.

3 sollicitaties
0 views


21-07-2020 Gemeente Westland
Bouwplantoetser

Als Bouwplantoetser beoordeel je en behandel je de aanvragen voor bouw-, aanleg-, monumentenvergunningen en principeverzoeken. Je bent verantwoordelijk voor deze hele procedure en bewaakt de doorlooptijd. Hiernaast vervul je een regisseursrol en coördineer je vanuit deze rol de interne adviezen van je collega's binnen de gemeente maar ook van derden, zoals onder meer die van de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Waterschap. Ook lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

3 sollicitaties
0 views


14-07-2020 Gemeente Westland
Adviseur Ruimte

Als Adviseur Ruimte, ben je verantwoordelijk voor de advisering op de belangrijkste bestuurlijke opgaven. op tactisch niveau op taakvelden zoals groen, ecologie, recreatie, infrastructuur, afval, water, afgestemd op de relevante in- en externe ontwikkelingen en samen met interne- en externe partijen. Je bent adviseur van bestuur en management en je vertegenwoordigt de gemeente in vakinhoudelijk overleg met andere overheden. Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken op het beleidsterrein. Bij problemen bij het realiseren van gemeentelijk beleid draag jij oplossingen aan, en ontwikkel je alternatieven. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Je voert beleid uit en ondersteunt. Denk hierbij aan het geven van operationele adviezen bij projecten, bestemmingsplannen, beheerkaders op het gebied van maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, die betrekking hebben op de openbare ruimte. Dilemma's weet je daarin goed te benoemen. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties. Je beantwoordt vanuit vakmanschap raadsvragen, adviseert over meldingen over de buitenruimte en participeert in projectteams. Je gesprekspartners hierin zijn programmamanagers, projectleiders, beheerders, teammanagers, directie, beleidsmedewerkers en het bestuur.

4 sollicitaties
0 views


20-05-2020 Gemeente Westland