Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Strategisch Adviseur Ruimte

Functieomschrijving
Als strategisch adviseur Ruimtelijk Domein overzie je de belangrijkste beleidsontwikkelingen in het ruimtelijk domein in combinatie met de bijbehorende bestuurlijke opgaven. Daarbij gaat het om wat beleidsmatig binnen het ruimtelijke werkveld bereikt moet worden. Of het nu gaat om planontwikkeling of integraal beheer, vastgoedbeheer of om de implementatie van duurzaamheidsbeleid; jij overziet de (meerjarige) gevolgen en adviseert hierover aan de programmamanagers van het cluster Ruimte en het bestuur. Je weet lastige casussen in de juiste programmatische context te plaatsen en concrete voorstellen te doen. Onder meer door het opstellen van relevante beheerkaders. Dilemma's weet je daarin goed te benoemen. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties. Je gesprekspartners hierin zijn programmamanagers, teammanagers, directie, beleidsmedewerkers en het bestuur.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties

0 views


18-10-2018 Gemeente Westland


Trainee

Jumpstart je carrière in de meest veelzijdige sector: van marketeers tot archeologen en vergunningverleners - in een gemeentelijke organisatie kom je ze allemaal tegen. Veranderende regelgeving en nieuwe taken creëren op dit moment in de gemeentelijke overheid een ongekende dynamiek.

Met het traineeship gemeente Westland bieden we je de kans om in deze context verschillende ervaringen op te doen en je talent in diverse vakgebieden in te zetten. Bouw jij mee aan de gemeente van de toekomst?

Het traineeship

We zoeken vijf trainees. Het traineeship bestaat uit een tweejarig traject waarin je jezelf verbreedt, ontdekt en ontwikkelt. Het eerste jaar werk je binnen twee van de verschillende clusters - Beleid, Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bureau Gemeentesecretaris - om een goed beeld te krijgen van de breedte van de gemeentelijke overheid. Het tweede jaar werk je toe naar een rol en vakgebied dat bij jou en de organisatie past, en waarin je je mogelijk na het traineeship kan blijven inzetten.

We hebben diverse opdrachten binnen de clusters. De één met een concrete doelstelling, de ander met een abstracte ontwikkelvraag. Dit kan beleidsmatig of projectmatig zijn, maar altijd met een adviserend component. Voor de eerste 6 maanden koppelen we je aan een opdracht. Daarna heb je zelf ook invloed op de invulling van het traineeship.

Want één ding weten we zeker: we halen het beste uit jou als je je eigen inbreng kwijt kan en we je helpen met reflecteren op je doelen en handelen. Zo zal je werken aan een doel van een cluster, én aan je eigen ontwikkeling.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties

0 views


10-11-2017 Gemeente Westland