Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Stagiair / Student-onderzoeker internationalisering

Werkzaamheden

Jouw stageopdracht is een onderzoeksstage waarbij je aan de slag gaat met de vraag hoe we de internationale voetafdruk van Westlandse ondernemers én innovaties als gemeente beter kunnen positioneren. Je kijkt daarbij naar welke ondernemers er nu in het buitenland zitten met bijvoorbeeld een eigen of dochterbedrijf, welke productie het meest voorkomt over de grens en welke Westlandse innovaties je geëxporteerd ziet worden. Als gemeente willen we een duidelijke rol pakken naar ons bedrijfsleven. Vaak vinden ondernemers zelf wel hun weg de grens over, maar vertellen we daar maar weinig over. Het maakt voor ons dus uit dat je zowel kennis hebt van international business en marketing/branding/positioning. Wat daar onlosmakelijk mee verbonden is welke rol andere overheden nu al pakken. Kijk dus goed naar andere gemeenten of provincies om te bepalen welke rol zij over de grens pakken. Denk bijvoorbeeld aan handelsmissies, matchmaking en exportbevordering in brede zin.

Je levert een eindadvies op waar wij als gemeente weer mee door kunnen en haakt aan bij onze medewerker op Branding/Zakelijke Positionering. In dat advies zien we graag inhoudelijke ideeën over die positionering en data, maar ook over hoe we eventueel nieuwe inzichten toevoegen aan het werkpakket van onze medewerkers.

En verder? Hoe zie jij dat? Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. We zijn benieuwd naar je mening en willen dat je actief meedenkt en initiatief toont. Dus ook tijdens deze stage.

0 sollicitaties
0 views


25-05-2023 Gemeente Westland
Senior specialist waterhuishouding & riolering

Over gemeente Westland
"Hoe zie jij dat?"
Die vraag zal vaak aan je worden gesteld binnen jouw vakgebied als Senior Specialist Waterhuishouding & Riolering binnen gemeente Westland. Met jouw kennis van wet- en regelgeving rond waterhuishouding weet jij sturing te geven over strategische activiteiten met een beleidsmatig karakter richting coördinatoren en beleidsmedewerkers binnen cluster Ruimte bij de gemeente Westland Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau?
Dan ben jij de Senior Specialist waterhuishouding & Riolering waarnaar wij uitkijken!

Lees snel verder tot het einde en klik op de sollicitatiebutton!
Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
Graag zien we je kennis en ervaring terug in het aanbrengen van kwaliteitsverbetering volg je graag innovatieve ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en riolering.
Hierbij valt onder andere te denken aan:

  • Het vertalen van organisatie doelstellingen naar concrete beheermaatregelen;
  • Het vertegenwoordigen van beheerbelangen in projectteams voor ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in diverse stadia;
  • Opstellen van prognoses (beheer en onderhoud) ten gunste van het betreffende product;
  • Projectmatig (laten) uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma en budget;
  • Creëren van breed draagvlak m.b.t. toekomstbestendige en beheerbare oplossingen, samen met andere disciplines, gebruikers en instanties.

30 sollicitaties
0 views


14-04-2023 Gemeente Westland
Medewerker Handhaving Openbare Ruimte

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Hoe zorg je ervoor dat evenementen op een veilige wijze plaatsvinden? Hoe kan de jeugd lekker buiten voetballen zonder dat de omgeving er last van heeft? Heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan medewerker handhaving openbare ruimte bij Gemeente Westland.

Als handhaver openbare ruimte (BOA) ben jij de "brede" handhaver binnen de gemeente. Je werkt met jouw team vanuit het politiebureau en wordt ingezet binnen heel het Westland, maar je wordt verbonden aan één van onze mooie dorpskernen. Je krijgt ruimte om daar maatwerk te leveren. Zo ben je goed zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hiermee wordt het ook makkelijker om verbinding te maken met onze inwoners en bedrijven. Je weet wat er in de politiek van de gemeente Westland speelt. Vanuit je maatschappelijke betrokkenheid wil je een bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving binnen de gemeente Westland. Je denkt daarbij in kansen en oplossingen. Zo lever jij samen met de politie, inwoners, bedrijven en collega's een bijdrage aan de continue verbetering van een leefbaar en schoon Westland.

Verantwoordelijkheid nemen vinden wij belangrijk, dat doe je door initiatief te tonen, meldingen af te handelen en daarin prioriteiten te stellen. Hierbij hoort het aanspreken van het publiek in de openbare ruimte. Vanzelfsprekend treed je daar waar nodig dienstverlenend op, maar weet ook wanner er moet worden doorgepakt. In dat geval weet je de beschikbare bestuursrechtelijke mogelijkheden toe te passen. Zoals het opsporen van overtredingen, het opmaken van processenverbaal/rapporten van bevindingen en het in gang zetten van bestuursdwang. Tot slot verricht je controles op de naleving van de vergunningen op grond van de APV, Alcoholwet en Bijzondere wetten.

Jouw team

  • Je werkt direct samen met ongeveer 12 boa's en 2 marktmeesters
  • Binnen het team werken ruim 30 collega's samen met jou aan een veilig Westland
  • Het team Veiligheid en Duurzaamheid is onderdeel van het cluster beleid

0 sollicitaties
0 views


24-03-2023 Gemeente Westland