Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Voorzitter adviescommissie Glastuinbouw

Als voorzitter beschik je over aantoonbare betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Verder wordt verwacht dat je grondig kennisneemt van de opdracht, het beleid, de doelstellingen en de toetsingscriteria. Ook zorg je voor de voortgang van de beoordelingsprocedure (in samenwerking met de ambtelijk secretaris) en kan je functioneren in het spanningsveld tussen aanvragers en overheid. Je bent in staat vergaderingen vlot te laten verlopen. De voorkeur gaat uit naar iemand met een betrokkenheid met de gemeente Westland, maar je hebt geen binding met of directe betrokkenheid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Westland.

2 sollicitaties
0 views


05-01-2021 Gemeente Westland
Planeconoom

"Nadat je thuis net je computer opgestart hebt neem je contact op met één van de junior economen. Ze hebben altijd wel een vraag aan jou. Vervolgens start je samen met de projectleider de onderhandeling met een grote projectontwikkelaar. Hieruit ontstaat een plan waarin de belangen voor de gemeente Westland goed vertegenwoordigd zijn. In de middag bespreek je met de projectleiders van weer andere projecten de financiële stand van zaken. Ook een vraag tussendoor van de accountant over het meerjarenperspectief grondexploitaties weet je moeiteloos te beantwoorden. Als laatste vandaag draai je je hand er niet voor om om samen met de projectleider voor de raadscommissie de ins en outs van een grote gebiedsontwikkeling goed over de bühne te krijgen"

We zijn een dynamische gemeente waar nog volop gebouwd wordt en we lopen voorop met onze omgevingsvisie. Daarnaast zijn we ook de Greenport van Nederland en is de herstructurering van de glas- en tuinbouw continue in ontwikkeling.

Als senior planeconoom maak je deel uit van het team gebiedsontwikkeling. Vanuit deze rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren en plannen van de werkzaamheden rondom het financiële aspect van gebiedsontwikkelingen. Wij zijn een gemeente met vele uitdagende projecten in opstart. Denk hierbij aan: grote woningbouwlocaties (700+ woningen), bedrijventerreinen (25 hectare+) en, veelal in samenwerking met de provincie, complexe infrastructuur. Grote publiek-private samenwerkingen vallen ook onder het team gebiedsontwikkeling.

Omdat wij als organisatie nog volop in ontwikkeling zijn kan jij een significante bijdrage leveren aan de verdere professionalisering. Je kunt mee bouwen. Sterker nog dat wordt van je verwacht in deze functie

0 sollicitaties
0 views


22-10-2020 Gemeente Westland