Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Coördinator Civiel- en Vastgoedbeheer

Bouw mee aan een vitale economie: de functie

Je toetst ruimtelijke plannen integraal op de kernwaarden en zorgt ervoor dat resultaten worden behaald. Hiervoor stel je een meerjarenplanning en technische randvoorwaarden op. Daarnaast ben jij de aangewezen persoon om inhoudelijke knelpunten sensitief op te lossen met burgers, ontwikkelaars en instanties.

Je functie succesvol uitvoeren, betekent het:

  • signaleren van ontwikkelingen binnen waterhuishouding, kunstwerken en wegen en het vertalen ervan in beleidskeuzes en concrete maatregelen;
  • zoeken naar breed draagvlak en toekomstbestendige oplossingen, samen met andere disciplines en instanties;
  • operationeel aansturen van 5-7 medewerkers binnen de onderdelen water en/of wegen;
  • afstemmen van civiele en/of waterhuishoudingsadviezen met interne en externe partijen, inclusief kwaliteitstoets;
  • verzorgen van opdrachtverstrekking, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicobeheersing.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties

0 views


23-01-2018 Gemeente Westland


Wmo consulent

Als Wmo consulent geef je de inwoners van onze gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de Wmo 2015. Daartoe stel je een onderzoeksverslag op.

Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen voor individuele Wmo voorzieningen (begeleiding, vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp in de huishouding) af. Je stelt zelfstandig (her)indicaties (telefonisch of door huisbezoek) rapportages en beschikkingen op. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en lever je op proactieve wijze een bijdrage aan de invoering van de kanteling in de gemeentelijke organisatie. Ook beoordeel je de persoonlijke plannen in het kader van PGB begeleiding. Je stuurt op en houdt overleg met zorgregisseurs, zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen.

Je staat open voor veranderingen en toont interesse in het sociale domein en de transitie naar een integrale dienstverlening.

Westlandwerk.nl

3 sollicitaties

0 views


18-01-2018 Gemeente Westland


Trainee

Jumpstart je carrière in de meest veelzijdige sector: van marketeers tot archeologen en vergunningverleners - in een gemeentelijke organisatie kom je ze allemaal tegen. Veranderende regelgeving en nieuwe taken creëren op dit moment in de gemeentelijke overheid een ongekende dynamiek.

Met het traineeship gemeente Westland bieden we je de kans om in deze context verschillende ervaringen op te doen en je talent in diverse vakgebieden in te zetten. Bouw jij mee aan de gemeente van de toekomst?

Het traineeship

We zoeken vijf trainees. Het traineeship bestaat uit een tweejarig traject waarin je jezelf verbreedt, ontdekt en ontwikkelt. Het eerste jaar werk je binnen twee van de verschillende clusters - Beleid, Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bureau Gemeentesecretaris - om een goed beeld te krijgen van de breedte van de gemeentelijke overheid. Het tweede jaar werk je toe naar een rol en vakgebied dat bij jou en de organisatie past, en waarin je je mogelijk na het traineeship kan blijven inzetten.

We hebben diverse opdrachten binnen de clusters. De één met een concrete doelstelling, de ander met een abstracte ontwikkelvraag. Dit kan beleidsmatig of projectmatig zijn, maar altijd met een adviserend component. Voor de eerste 6 maanden koppelen we je aan een opdracht. Daarna heb je zelf ook invloed op de invulling van het traineeship.

Want één ding weten we zeker: we halen het beste uit jou als je je eigen inbreng kwijt kan en we je helpen met reflecteren op je doelen en handelen. Zo zal je werken aan een doel van een cluster, én aan je eigen ontwikkeling.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties

0 views


10-11-2017 Gemeente Westland