Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Teammanager Beleid

In een organisatie waar we meer door middel van opdrachtgeverschap resultaatgericht willen werken, ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie en meer specifiek het cluster Beleid binnen de gemeente. Hiertoe weet jij als empathische HRM manager je medewerkers op de juiste plek in hun kracht te blijven zetten. Hierbij krijg je energie van het uitdagen en faciliteren van de medewerkers binnen je team. Je hebt een coachende leiderschapsstijl en weet hoe je de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven kunt stimuleren. Je bent goed in staat vanuit betrokkenheid verbinding te creëren en voor het team te staan. Je team (ca. 32 fte) bestaat uit medewerkers die zich hoofdzakelijk bezighouden met ruimtelijke en economische vraagstukken (stedebouw, bestemmingsplannen, economisch beleid/greenport). Je kunt medewerkers motiveren en aanspreken op gedrag en afspraken. Daarbij weet jij prima welke mogelijkheden het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen en werkt daarbij intensief samen met de strategisch regisseurs in het cluster die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor opdrachten van jouw medewerkers. Je bent daarbij zowel geïnteresseerd als gemotiveerd om de ruimtelijke en economische processen met een blik van buiten naar binnen in de organisatie verder te verbeteren. Je bent een besluitvaardige HRM manager die durft op te treden, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt.

Voor het cluster sta je aan de lat om de volgende HR-ontwikkelopgave verder vorm te geven: het stimuleren van de integraliteit van beleid en het daarbij behorende vakmanschap, zorgen voor de ontwikkeling van politiek bestuurlijk sensitiviteit, het ontwikkelen van eigenaarschap/leiderschap en resultaatgericht werken op basis maatschappelijke outcome. Daarnaast toon je de bereidheid om aangesproken te worden op je eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie en je stelt jezelf op een natuurlijke wijze op als sparringpartner voor je collega managers als het gaat om verder ontwikkelen van HRM uitgangspunt voor het management.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties
0 views


10-04-2019 Gemeente Westland
Coördinator Civiel- en Vastgoedbeheer

Bouw mee aan een vitale economie: de functie

Je toetst ruimtelijke plannen integraal op de kernwaarden en zorgt ervoor dat resultaten worden behaald. Hiervoor stel je een meerjarenplanning en technische randvoorwaarden op. Daarnaast ben jij de aangewezen persoon om inhoudelijke knelpunten sensitief op te lossen met burgers, ontwikkelaars en instanties.

Je functie succesvol uitvoeren, betekent het:

  • signaleren van ontwikkelingen binnen waterhuishouding, kunstwerken en wegen en het vertalen ervan in beleidskeuzes en concrete maatregelen;
  • zoeken naar breed draagvlak en toekomstbestendige oplossingen, samen met andere disciplines en instanties;
  • operationeel aansturen van 5-7 medewerkers binnen de onderdelen water en/of wegen;
  • afstemmen van civiele en/of waterhuishoudingsadviezen met interne en externe partijen, inclusief kwaliteitstoets;
  • verzorgen van opdrachtverstrekking, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicobeheersing.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties
0 views


23-01-2018 Gemeente Westland
Wmo consulent

Als Wmo consulent geef je de inwoners van onze gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de Wmo 2015. Daartoe stel je een onderzoeksverslag op.

Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen voor individuele Wmo voorzieningen (begeleiding, vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp in de huishouding) af. Je stelt zelfstandig (her)indicaties (telefonisch of door huisbezoek) rapportages en beschikkingen op. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en lever je op proactieve wijze een bijdrage aan de invoering van de kanteling in de gemeentelijke organisatie. Ook beoordeel je de persoonlijke plannen in het kader van PGB begeleiding. Je stuurt op en houdt overleg met zorgregisseurs, zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen.

Je staat open voor veranderingen en toont interesse in het sociale domein en de transitie naar een integrale dienstverlening.

Westlandwerk.nl

3 sollicitaties
0 views


18-01-2018 Gemeente Westland