Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Senior Medewerker Afval

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer

Vanuit het motto "goed beheer bepaalt de kwaliteit van de stad", richt Stadsbeheer zich op het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen voor het integraal beheer van de openbare ruimte binnen de daartoe gegeven opdrachten en (financiële) kaders. Stadsbeheer zorgt ervoor dat Maastricht schoon, heel en (technisch) veilig is. Vanuit het bedrijf vindt ook de afvalinzameling- en verwerking plaats van de gemeente Maastricht en de GR Geul en Maas (gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht).

De afvalsector is in beweging. Voortdurende stroom aan wijzigingen in regelgeving, toenemende beleidsambities (beleidsplan gemeente Maastricht Afvalloos 2030) en bijbehorende organisatievereisten aan de uitvoering-/inzamelorganisatie zijn fundamentele veranderingen binnen de sector. Stadsbeheer wil de transitie maken van taakgericht naar procesgericht werken. Ook wordt hier in meegenomen de zienswijze op de knip tussen beleid (enkel strategie) en uitvoering (tactisch/operationeel ook wel beheer genoemd) en de gewenste korte afstand tussen beiden.

Dit ga je doen

 • Je vertaalt strategisch beleid naar de uitvoering d.m.v. o.a. het opstellen van beheerplannen en leidraden
 • Je volgt ontwikkelingen in de afvalbranche en in de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar financiële consequenties voor Stadsbeheer
 • Je bent de vakspecialist op het brede terrein van afval en levert daartoe input voor aanbestedingen en contracten
 • Je werkt nauw samen met de contractbeheerder
 • Je pakt thema's uit het gemeentelijk afvalbeleid 2030 projectmatig op
 • Je neemt deel aan projecten, programma's en campagnes binnen het vakgebied afval
 • Je hebt een verbindende rol tussen beleidscollega's en collega's in de uitvoering
 • Je bent intern en extern (w.o. GR Geul en Maas) het aanspreekpunt en de vraagbaak op het gebied van afval
 • Je adviseert het bestuur proactief en op verzoek
 • Je bent budgetverantwoordelijk voor de producten in het vakgebied Afval en levert als zodanig een bijdrage aan de p&c-cyclus

Dit breng jij mee

 • Een HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van afval (minimaal 5 jaar ervaring)
 • Gedegen kennis van afval- en grondstofmanagement
 • Kennis van de markt op het gebied van afval
 • Affiniteit met het uitvoeringsproces rondom afval
 • Daadkrachtige verbinder van gemeentelijke organisatieonderdelen die vanuit verschillende rollen bij afval betrokken zijn
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)

Dit zijn jouw competenties

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Teamspeler, verbinder en bruggenbouwer
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Overtuigingskracht

Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte (=36 uur p/w). Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3526 - € 5118) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 1 augustus 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je tot 20 juli 2020 contact opnemen met Maurice Bockting, directeur Stadsbeheer 043 - 350 5696 en vanaf 20 juli 2020 met Georgette Pluymakers, manager Bedrijfsvoering 043-350 5676 of e-mail georgette.pluymakers@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

42 sollicitaties
780 views


16-07-2020 Stadsbeheer
Contractmanager

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer

Vanuit het motto "goed beheer bepaalt de kwaliteit van de stad", richt Stadsbeheer zich op het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen voor het integraal beheer van de openbare ruimte binnen de daartoe gegeven opdrachten en (financiële) kaders. Stadsbeheer zorgt ervoor dat Maastricht schoon, heel en (technisch) veilig is. Vanuit het bedrijf vindt ook de afvalinzameling- en verwerking plaats.

Stadsbeheer gaat van een taakgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie, daartoe dient beheer op contracten te worden geoptimaliseerd.

Het contractbeheer en de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden met betrekking tot aanbestedingstrajecten binnen Stadsbeheer worden nu nog verspreid beheerd door diverse leidinggevenden. Het doel is dat deze centraal worden ondergebracht bij één functionaris binnen ons bedrijfsbureau om zo de kwaliteit van de aanbestedingen en het contractbeheer te verhogen.

Dit ga je doen

 • Je gaat aan de slag met het opzetten van professioneel contractbeheer waarbij je verantwoordelijk bent voor de inrichting en optimalisatie van het bedrijfsinformatiesysteem zodat contractmanagement en operationeel beheer efficiënt en geautomatiseerd plaatsvindt
 • Je zorgt voor juridische ondersteuning van de vakspecialisten bij de voorbereidingstrajecten m.b.t. aanbestedingen.
 • Naast aanbestedingen ondersteun je de vakspecialisten op het aangaan van contracten
 • Je initieert en begeleidt het proces van contractvorming tot en met planmatig onderhoud, dit in samenwerking met de betrokken medewerkers op het gebied van beheer en onderhoud
 • Je hebt feeling voor de materie, de contracten moeten niet alleen juridisch correct zijn maar in praktijk ook werkbaar
 • Je draagt zorg voor juridische correspondentie rondom naleving van contracten
 • Je bereidt standaardcontracten voor met de optie tot maatwerk
 • Periodiek aan de hand van inhoudelijke juridische evaluaties kom je samen met de vakspecialisten tot verlenging en/of vernieuwing van contracten

Dit breng jij mee

 • Een master Rechtsgeleerdheid
 • Zeer ruime juridische ervaring in contractmanagement en aanbestedingen
 • Kennis van werking en inrichting van bedrijfsinformatiesystemen
 • Kennis van procesanalyse en overdracht hiervan op de organisatie

Dit zijn jouw competenties

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Plannen en organiseren
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte (=36 uur p/w). Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3526 - € 5118) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 01 augustus 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je tot 20 juli 2020 contact opnemen met Maurice Bockting, directeur Stadsbeheer 043 -350 5696 en vanaf 20 juli 2020 met Georgette Pluymakers, manager Bedrijfsvoering 043-350 5676 of e-mail georgette.pluymakers@maastricht.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

18 sollicitaties
299 views


16-07-2020 Stadsbeheer
Projectleider Maatschappelijk Vastgoed

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Team Projectmanagement vormt een onderdeel van Beleid en Ontwikkeling en houdt zich bezig met de planvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten in de fysieke en sociale leefwereld van de stad Maastricht. Dat gebeurt vanuit vier clusters: Stedelijke ontwikkeling, Bouw, Stadsinfra en Ondersteuning. Voor het cluster Stedelijke ontwikkeling zijn wij op zoek naar een nieuwe projectleider maatschappelijk vastgoed.

Dit ga je doen

Als projectleider Maatschappelijk Vastgoed houd je je bezig met zowel het faciliteren als het regisseren van projecten rondom instandhouding, verbouw en nieuwbouw van vastgoedobjecten met maatschappelijke functies, zoals scholen, sportlocaties en gemeenschapshuizen.
Maatschappelijke voorzieningen vormen immers de basis voor het patroon van belangrijke ontmoetingsplaatsen zowel in de binnenstad als in de wijken.

De komende jaren ligt voor jou een grote opgave om projecten tot uitvoering te brengen die voortvloeien uit de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Hierbij verbind je de binnen- met de buitenwereld van het maatschappelijk vastgoed, vertaal je beleidsmatige uitgangspunten naar uitvoering. Jouw actuele kennis van de huidige bouw- en onderwijswet- en regelgeving én affiniteit met het verduurzamen van vastgoedobjecten vormen hiervoor een goede basis.
Je inventariseert de wensen, toetst die aan de financiële, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke uitgangspunten van het gemeentebestuur en stelt het daaruit volgende programma van eisen op. Je adviseert je interne opdrachtgever en de bestuurlijk portefeuillehouder in de besluitvorming.
Vervolgens stuur en/of bewaak je de realisatie van het project, meestal faciliterend, soms regisserend. Je bent de counterpart voor beleidsmedewerkers Sociaal en de portefeuillemanager onderwijshuisvesting in de volle breedte; denkt met hen mee over de consequenties van beleidsmatige keuzes in de praktijk. Maatschappelijk draagvlak en uitvoerbaarheid vormen daarbij de sleutelwoorden.


Dit breng jij mee

 • Je heb HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider in vergelijkbare vastgoedprojecten;
 • Je bent up-to-date in de bouw- en onderwijswet- en regelgeving;
 • Je hebt affiniteit met het thema verduurzaming;
 • Je hebt het vermogen om professionals aan te sturen zonder hiërarchische bevoegdheden;
 • Je bent in staat om zowel op procesniveau als op de inhoud te sturen.

Dit ben jij

 • Samenwerkingsgericht: kritische en constructieve werkhouding;
 • Klantgericht: organisatiebewust en sensitief in relaties;
 • Integer;
 • Motiverend: positieve uitstraling, energiek, kan groep op sleeptouw nemen ten behoeve van het gewenste resultaat;
 • Communicatief sterk: Zowel mondeling als schriftelijk weet je de juiste toon te zetten. Daarnaast presenteer je net zo graag het verhaal aan de diverse stakeholders;
 • Ster in plannen en organiseren: werkt planmatig en voorspelbaar, transparant. Kan mensen uit meerdere disciplines bij elkaar brengen en uitlijnen ten behoeve van het gewenste resultaat;
 • Resultaatgericht: Doener, maakt tempo, wacht niet af en bewandelt ongebaande paden waar nodig;
 • Accuraat: gedisciplineerd in de administratieve kant van het werk, ziet de vereiste procedures als een onderdeel van het werk;
 • Flexibel: het bewegen in en tussen accountmanagement van instellingen (waaronder primair en voortgezet onderwijs), interne en externe bestuurlijke contacten, alsmede het bij elkaar brengen van beleid en uitvoering op het gebied van huisvesting, vragen om souplesse en beweeglijkheid in focus en communicatiestijl.

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte, Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€3526-€5118), afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 27 juli 2020 via de button en stuur je motivatie en cv. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Monika Merx, teammanager Projectmanagement via telefoonnummer: telefoonnr: 043-3505182, op werkdagen tussen 9.00-11.00 uur.

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op donderdag 30 juli 2020.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

12 sollicitaties
166 views


15-07-2020 Projectmanagement
1e medewerker facilitaire dienst horeca

Theater aan het Vrijthof is één van de grotere theaters in Nederland en is gevestigd in Maastricht. Met een ruime 120.000 inwoners is de provinciale hoofdstad tevens de grootste stad van Limburg. Theater aan het Vrijthof programmeert zo'n 500 theatervoorstellingen per jaar variërend van toneel, muziek, cabaret, musical, show, dans, jazz, opera, klassiek tot jeugd. Daarnaast organiseert en participeert het theater in diverse festivals zoals Musica Sacra, De Nederlandse Dansdagen, Opening culturele seizoen en Componistendag.

Het theater doet dienst als theater- en concertzaal en heeft drie zalen met elk een eigen capaciteit. De Papyruszaal en Bovenzaal bieden plaats aan 900 en 110 toeschouwers. De derde zaal is de Edmond Hustinxzaal van het theater. Deze zaal is vooral geschikt voor huwelijken, vergaderingen, ontvangsten en/of luxe diners. Naast de voorstellingen in eigen huis programmeert het theater ook een deel van haar voorstellingen en concerten op diverse bijzondere locaties in Maastricht, waaronder de AINSI in een deel van de oude ENCI-fabriek, incidenteel in de Maastrichtse kerken en de Cellebroederskapel. Huisgezelschappen van het theater zijn philharmonie zuidnederland (gevestigd in het theater), Toneelgroep Maastricht, Opera Zuid en SALLY Dansgezelschap Maastricht.

De facilitaire dienst verzorgt alle voorkomende facilitaire werkzaamheden rondom voorstellingen, festivals en andere evenementen. De horeca-activiteiten in het Theater aan het Vrijthof maken hier onderdeel van uit.

Theater aan het Vrijthof zoekt per direct een enthousiaste
1e medewerker facilitaire dienst horeca (1,0 FTE)

Als 1e medewerker facilitaire dienst werk je indien nodig mee als volwaardige horecakracht en ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verschillende evenementen. Je geeft leiding aan gemiddeld 10 medewerkers per evenement en bent daarbij eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden achter de diverse buffetten. Tijdens voorstellingsavonden of evenementen ben je het 1e aanspreekpunt voor jouw gasten. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van goederen en gelden en de inkoop ervan. Als 1e medewerker facilitaire dienst rapporteer je aan de teammanager Techniek, Gebouwenbeheer en Facilitaire Dienst en denk je mee over de toekomst van de afdeling.

Kennis en ervaring

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare affiniteit met horeca, voldoende kennis van de markt en trends;
 • Aantoonbare ervaring in de horeca en met het aansturen van medewerkers in steeds wisselende teams;
 • Kennis van Office, met name Excel en Word;
 • Flexibel inzetbaar in een rooster. Werktijden variëren maar vinden voornamelijk plaats in de avonduren van ca. 17.00 uur tot 02.00 uur.

Verder vragen wij van medewerkers:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Goed kunnen werken in een team, maar ook zelfstandig;
 • Het durven nemen van initiatief;
 • Een commerciële instelling;
 • Flexibel, positief kritisch, klantgericht, integer, enthousiasme, stressbestendigheid en betrokkenheid;
 • Gedreven, pro-actief handelen en meedenken over het verbeteren van het totale product.

Wij bieden

Een uitdagende en boeiende baan in een inspirerende werkomgeving op basis van 1,0 fte. Je ontvangt een tijdelijk jaarcontract bij de Stichting voor het horecapersoneel Theater aan Het Vrijthof(SCCDK) met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt maximaal € 3145,- bij een fulltime werkweek (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Claire Dullens, medewerker facilitaire dienst via claire.dullens@maastricht.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 22 juli 2020, alleen via de sollicitatiebutton.

100 sollicitaties
1138 views


09-07-2020 Theater aan het Vrijthof
P&O-adviseur

Ben jij sterk op inhoud, adviesvaardig, goed op de hoogte van je vakgebied?
Ben je gedreven in wat je doet en weet je met tact, lef en 'n vleugje humor het management te adviseren? Dan ben jij onze nieuwe P&O-adviseur!

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.


Team P&O
Gemeente Maastricht staat voor grote veranderingen. We willen zaken in gang zetten, waarvan wij denken dat het beter wordt. De afdeling P&O is als zelfstandige stafafdeling rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hiermee staat een effectieve en professionele dienstverlening voor de organisatieonderdelen in het primaire proces en de medewerkers daarbinnen centraal. Het team van ruim 40 P&O-professionals bevat de volgende disciplines: advies, rechtspositie, personeel- en salarisadministratie, beleid, talentmanagement en vitaliteit. Vanuit dit brede P&O-palet wordt de hele organisatie voorzien van advies en krijgt ondersteuning op het gebied van zowel personele- als organisatieontwikkeling. P&O wordt aangestuurd door de manager P&O, de teammanager Advies & PSA en de teammanager Talentmanagement & Vitaliteit.

Voor dit enthousiaste team zijn we op zoek naar een ervaren

P&O-adviseur
1 fte (fulltime)

Dit ga je doen!
Je wordt de adviseur/sparringpartner van het management van een of meerdere van onze organisatieonderdelen binnen de gemeente Maastricht. Van jou wordt verwacht dat je met tact, lef en een vleugje humor…..

 • je de business van de klant snel eigen maakt en de onderliggende P&O-vraagstukken scherp weet te duiden, voor de korte en lange termijn
 • partijen bij elkaar brengt bij de aanpak van P&O-vraagstukken en je het management adviseert over de mogelijkheden waarbij je niet vergeet over 'de grenzen heen' te kijken
 • het management begeleidt en adviseert bij verander- en/of ontwikkelvraagstukken
 • vanuit je zelfbewuste rol het management uitdaagt, hen een spiegel durft voor te houden en zorgt voor een gevoel van co-creatie door de juiste benadering hierin
 • meerdere scenario's voorstelt, voorzien van voor- en nadelen
 • in staat bent om verwachtingen goed te managen door "aan de voorkant" afspraken te maken over resultaat, doorlooptijd en ieders rol/bijdrage
 • over ruime inhoudelijke kennis beschikt, processen weet te beïnvloeden en (complexe) vraagstukken verder weet te brengen
 • onafhankelijk bent in je advisering en je alle belangen afweegt en vraagstukken bekijkt vanuit meerdere invalshoeken
 • samenwerking hoog in het vaandel hebt staan, zowel binnen als buiten het team
 • de vraag achter de vraag stelt
 • ontwikkelingen in het vakgebied op de voet volgt en zorgt dat kennis en vaardigheden op peil blijven

Dit ben jij!
Klantgericht werken, samenwerken en integriteit zijn de kerncompetenties binnen onze organisatie. Als stevig p&o-adviseur in het bijzonder heb je lef, tact en humor! Belangrijke ingrediënten om je management te adviseren, te spiegelen, mee te nemen en te overtuigen. Je neemt initiatief en wacht niet af. Zowel in teamverband als zelfstandig sta je stevig in je schoenen, je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht, maakt prima analyses en je bent omgevingsbewust.

Dit breng je mee

 • Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO opleiding op het gebied van P&O
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als adviseur P&O
 • Je hebt een pro-actieve houding, neemt initiatief, bent een stevige gesprekspartner en weet adviezen om te zetten in resultaten zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen
 • Je ziet snel verbanden en kunt snel schakelen tussen organisatie, kansen en mogelijkheden
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Je staat niet stil en werkt continu aan je eigen ontwikkeling en kennis.


Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte met de intentie tot een vaste arbeidsovereenkomst.

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2943 - € 4450 bruto per maand) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Laat jij je uitdagen?
Reageer dan uiterlijk 20 juli 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Tanja van der Brugge, manager P&O a.i. 06-26504409

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding.
De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Overige informatie
Een assesment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

86 sollicitaties
814 views


07-07-2020 P&O