Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Strategisch beleidsadviseur Cultuur

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

'Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur'

Maastricht is een vitale, internationale stad met stevige ambities, zo blijkt uit het coalitieakkoord 'Maastricht onbegrensd en ontspannen 2018-2022' Onze missie voor cultuur is "Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur". 'De uitwisseling tussen cultuur, economie, onderwijs, maatschappelijke participatie en gebiedsontwikkeling maakt van Maastricht een echte cultuurstad'. Quotes uit de, eind vorige jaar opgestelde, visie van Maastricht op de cultuur binnen de stad. Maastricht heeft als één van de zeven culturele brandpunten in Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor de professionele kunsten. Niet alleen als euregionale centrumstad en hoofdstad van de provincie, maar ook voor haar eigen inwoners en bezoekers, die mede vanwege het hoogwaardig cultureel aanbod graag in Maastricht wonen, werken en ontspannen. Daarbij herbergt Maastricht herbergt 7 BIS-gezelschappen. Maastricht is daarnaast, als meest internationale stad van Nederland, een fantastische stad om te werken en wonen in een prachtige groene omgeving. Het team Economie & Cultuur (28 fte) ontwikkelt in dit kader onder andere cultuurbeleid en stimuleert en versterkt het culturele klimaat in de stad, waarin de betekenis voor en de actieve betrokkenheid van alle inwoners centraal staan. De beleidsmedewerkers zorgen voor de vertaling van gemeentelijk beleid in cultuurbeleid in concrete plannen en projecten en het beheren subsidierelaties. In dit kader zijn wij voor het cluster cultuur op zoek naar een

Strategisch beleidsadviseur Cultuur

Dit ga je doen:

Je werkt met 5 collega's van het cluster cultuur, waarin verschillende disciplines van de kunst en cultuur vertegenwoordigd zijn. Jij zet hiervoor de lijnen uit en vertegenwoordigt de stad landelijk (G9) en in de stedelijke cultuurregio Zuid. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de directeur van de gemeentelijke instellingen Centre Ceramique, Kumulus en Natuurhistorisch museum en je bent portefeuillehouder van de grote stedelijke cultuurdossiers (bijvoorbeeld Impuls cultuurparticipatie en de transformatie van het gemeentelijk kunstencentrum Kumulus, talentontwikkeling en kunstvakopleidingen). Je bent inhoudelijk trekker en het boegbeeld van het cluster cultuur. Ook werk je aan de verbinding van het cluster cultuur met andere domeinen in de gemeente en werk je nauw samen met collega's van de teams Economie, Sociaal, Onderwijs, Vastgoed en Ruimte. Dit in goede afstemming met de collega's die zich bezighouden met de Creatieve Industrie, accountmanagement Startups, incubators, broedplaatsen en evenementenbeleid. Het gemeentebestuur wordt door het cluster geadviseerd over het te voeren cultuurbeleid en het geformuleerde beleid wordt omgezet in concrete activiteiten en voorzieningen. Je stelt hiervoor kaders voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid. Je bewaakt en coördineert de samenhang van de strategische beleidsontwikkeling binnen de programma's en afzonderlijke beleidsvoorstellen. Je voorziet je strategische beleidsstukken waar nodig van begrotingen en stelt tussentijdse rapportages op en verantwoordt de effecten. Voor een goede functievervulling is sprake van een regelmatig en constructief overleg met (vertegenwoordigers van) het culturele veld en collega's van provincie, gemeenten en andere betrokken organisatieonderdelen.

Dit breng je mee:

 • WO werk- en denkniveau (relevante opleiding bij voorkeur in de kunst & cultuur en en/of het kunst & cultuurmanagement);
 • Aantoonbare relevante werkervaring in cultuur is een must; inzicht en visie op de maatschappelijke betekenis van cultuur
 • Een uitgebreid landelijk netwerk in het culturele veld;
 • Goed kunnen samenwerken in diverse werkverbanden;
 • Een stevige persoonlijkheid die gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. Gewend om te werken in een team waarin men open en direct met elkaar samenwerkt en discussies niet uit de weg gaat;
 • Politiek zeer sensitief en een strategisch gesprekspartner voor het bestuur; vermogen om te schakelen tussen meerdere rollen zoals die van belangenbehartiger van cultuur versus uitvoerder van gemeentelijk beleid.
 • Sterk in de ontwikkeling van visie, het maken van de vertaalslag naar de werkpraktijk en het evalueren;
 • Sterke schrijver; schriftelijk goed afwegingen kunnen verwoorden en adviezen samenstellen;
 • Verwerft draagvlak binnen de organisatie voor integrale oplossingen;
 • Maatschappelijk betrokken en weet wat er in de stad en regio Maastricht speelt;

Dit ben jij:

 • Initiatiefrijk, durft verantwoordelijkheid te nemen;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Visie ontwikkelen;
 • Klantgericht;
 • Integer en betrouwbaar;
 • Werken in netwerken.

Wij bieden:

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 13 (€ 4.777 - € 6.365) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Eerst meer weten? Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Monique Mertschuweit, teammanager Economie en Cultuur, monique.mertschuweit@maastricht.nl

Heb je interesse?

Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 15 november 2020 tegemoet.

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding op 20 november 2020. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Overige informatie

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

8 sollicitaties
363 views


28-10-2020 Economie en Cultuur
Bestuurs- en communicatieadviseur

Gemeente Maastricht zoekt een bestuurs- en communicatieadviseur
1,0 fte , structurele functie

"Ben jij die slimme, strategische, communicatieve, gedreven, verbindende, moedige, collegiale, flexibele, resultaatgerichte en toegewijde bestuurs- en communicatieadviseur (BCA) die gruwelt van voorspelbaarheid en een negen-tot-vijf-mentaliteit?"

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Doel van het organisatieonderdeel
Het organisatieonderdeel communicatie helpt de gemeentelijke organisatie en het bestuur om een oprechte dialoog met de bewoners, bedrijven, organisaties en bezoekers van de stad te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid, interactie, participatie en samenwerking. Zodat de maatschappelijke opgave centraal staat: niet de behoefte van de gemeentelijke organisatie leidt tot beleid en projecten, en dus tot communicatie, maar de behoefte van de stad. Transparante, maximale en eerlijke informatie is daarvoor de basis, die vervolgens bij de zeer diverse doelgroepen optimaal beschikbaar komt.

Ook staat het organisatieonderdeel communicatie voor de verbinding van de vele verschillende citymarketingactiviteiten in de stad tot een coherent beeld van Maastricht (branding) als internationale universiteitsstad. Want een krachtige, eenduidige positionering leidt tot het makkelijker vasthouden en aantrekken van de doelgroepen die de vitaliteit van de stad bouwen: bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen.

Wat wordt van jou verwacht?
De BCA adviseert en ondersteunt een bestuurder (wethouder of burgemeester) en is zijn woordvoerder. De BCA is tevens senior-communicatieadviseur voor de strategische projecten binnen zijn portefeuille en draagt bij aan de positionering van de stad

Je ondersteunt de bestuurder door te zorgen voor tijdige en juiste informatie, beeldvorming en maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak in overeenstemming met het beleid en de profilering van de stad. Je profileert de bestuurder waar je voor werkt als boegbeeld van beleid, beleidsvoornemens, plannen en projecten in zijn portefeuille. Je legt verbindingen binnen de eigen organisatie ter ondersteuning en advisering van de bestuurder bij het realiseren van de doelen uit het collegeprogramma.

Dat doe je onder meer door het:

 • ontwerpen en leiden van communicatiestrategieën gericht op samenwerking met en draagvlak bij de samenleving;
 • herkenbaar en zichtbaar positioneren van beleid, beleidsvoornemens, plannen en projecten in de media, het politiek debat en de publieke opinie;
 • profileren van je bestuurder als boegbeeld daarvan;
 • bijdragen aan de beeldvorming van het collegfe van B&W als team;
 • koppelen van de strategische positionering van de portefeuille aan de gewenste positionering van de stad;
 • voorbereiden van media-optredens of zelf optreden als woordvoerder namens de bestuurder;
 • adviseren en ondersteunen bij / over bestuurlijke kwesties;
 • schakelen tussen bestuur en organisatie;
 • sturen op integraliteit in de beleidsportefeuilles.

Wat breng jij mee?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring in strategisch communicatieadvies;
 • Je bent en blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het communicatievak;
 • Je kunt aantonen dat je succesvol weet te functioneren in complexe politiek/bestuurlijke omgevingen;
 • Uiteraard beschik je over uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden;
 • Je beschikt over een flexibele en resultaatgerichte instelling;
 • Je herkent je volledig in compententies als amenwerken, klantgericht werken, integriteit, overtuigingskracht, analyseren, omgevingsbewust, integraal werken, plannen en organiseren, ondernemend handelen en vernieuwen.

Van een senior-communicatieadviseur en dus van een BCA mogen we ook verwachten:

 • Dat je met je strategisch communicatieadvies en de uitvoering daarvan het verschil maakt;
 • Daarom vragen we je om bij je sollicitatie een aantal voorbeelden te geven van plannen, projecten of beleidsprocessen die door jouw bijdrage aantoonbaar naar een succesvol resultaat zijn gebracht;
 • En we verwachten dat je meedraait in het piket van de veiligheidsregio. Daar staat een vergoeding tegenover.


Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.

 • Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€4.279 - €5.872) afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen.
 • Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.


Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 9 november 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Wim Ortjens, manager Communicatie 043-350 40 22 of wim.ortjens@maastricht.nl

Goed om te weten
In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding.
De eerste en tweede gesprekken zijn gepland op 18 en 19 november a.s.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

29 sollicitaties
573 views


21-10-2020 Bestuurs- Concernzaken en Communicatie
Teammanager P&O

Teammanager P&O

"Wil jij op een coachende, enthousiasmerende wijze invulling geven aan onze P&O-visie? En wil jij aan de lat staan voor de doorontwikkeling van ons team P&O?
Ja? Dan ben jij onze nieuwe teammanager P&O!

Gemeente Maastricht staat voor grote veranderingen. We willen zaken in gang zetten, waarvan wij denken dat het beter wordt. De afdeling P&O is als zelfstandige stafafdeling rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hiermee staat een effectieve en professionele dienstverlening voor de organisatieonderdelen in het primaire proces en de medewerkers daarbinnen centraal. Het team van ruim 40 P&O-professionals bevat de volgende disciplines: advies, rechtspositie, personeel- en salarisadministratie, beleid, talentmanagement en vitaliteit. Vanuit dit brede P&O-palet wordt de hele organisatie voorzien van advies en krijgt ondersteuning op het gebied van zowel personele- als organisatieontwikkeling. P&O wordt aangestuurd door de manager P&O, samen met de teammanager P&O en de teammanager Talentmanagement & Vitaliteit.

Dit ga je doen
Je hebt als teammanager een coachende en inspirerende stijl van leidinggeven en bent er voor je medewerkers van het Team Advies en PSA (Personeels- en Salarisadministratie). Binnen dit team is de ontwikkeling van de p&o-adviseurs (14 personen) en de intensieve samenwerking tussen Advies en PSA (8 personen) topprioriteit. Het is jouw doel om deze P&O-collega's gericht te coachen. Dit is grotendeels maatwerk, gezien de individuele verschillen. Thema's daarbij zijn o.a. kennisdeling, verzakelijking, pro-activiteit, brede inzetbaarheid en flexibiliteit. De PSA groep krijgt te maken met de aanbesteding van het salaris systeem, waarbij veel nadruk ligt flexibiliteit van rapportages.
Je zorgt voor een veilige werkomgeving, waarin jezelf ontwikkelen en samen leren centraal staan.

Dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jouw medewerkers in jouw handen ligt, schrikt jou niet af. Je stimuleert medewerkers het beste uit zichzelf te halen en zich te blijven ontwikkelen. Jij zet de medewerkers in hun kracht als professional en geeft hen de verantwoordelijkheid en de ruimte om hun werk optimaal te kunnen doen. Je bent resultaatgericht, je stelt kritische vragen, houdt collega's een spiegel voor en spreekt medewerkers aan op het nemen van hun verantwoordelijkheden. Je denkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Dat draag je ook nadrukkelijk over op je medewerkers. Het team ziet jou als dan ook als coach en sparringpartner. Als rolmodel geef je uitvoering aan de visie op P&O en draagt deze uit. Je bent klantgericht en gaat soepel om met vraagstukken vanuit de organisatie, rekening houdend met strategie en samenhang. Je zorgt voor een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering en inzet van middelen en realiseert goedlopende bedrijfsprocessen.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO+ niveau en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring, met succes, als allround P&O leidinggevende. Je bent een echte coach en weet de P&O-visie makkelijk te vertalen naar 'de werkvloer'. Uiteraard neem je kennis en ervaring mee op het gebied van P&O-processen en zijn je voelsprieten gewend aan politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Je bent te herkennen aan een flinke dosis assertiviteit en overtuigingskracht en je staat dan ook met lef en humor in het leven. Denken in kansen en (nieuwe, creatieve) mogelijkheden is jouw motto!
Je geniet van het samenspel met je collega's en je bent een rolmodel.
Samen met de manager P&O en de Teammanager Talentmanagement en Vitaliteit vorm je een hecht team. Jullie sparren, houden elkaar scherp en hebben een integrale blik op de doorontwikkeling van P&O.

Ons aanbod
Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 4.279 en € 5.872 bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-gemeenten.

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Ben je enthousiast?
Reageer dan uiterlijk 4 november 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Tanja van der Brugge, a.i. manager P&O via 06-26504409 of e-mail tanja.van.der.brugge@maastricht.nl.

Goed om te weten
Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Een assessment kan tot de procedure behoren.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via: vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


37 sollicitaties
526 views


20-10-2020 P&O
Teammanager Beleid & Juridische Zaken

Ben jij de teammanager die - uiteraard samen met je collega's - ervoor gaat zorgen dat Maastricht een stad blijft waar mensen op een plezierige en veilige manier wonen, bouwen en verbouwen, recreëren, studeren en ondernemen? Kom jij leidinggeven aan een team dat juridische procedures behandelt, juridisch advies geeft, tactisch beleid maakt over de (monumentale) ruimtelijke kwaliteit van de stad en het gebruik van de openbare ruimte, de parkeeropgave in brede zin én daarnaast ook nog het casemanagement voert over de beleidsvelden evenementen, horeca en openbare ruimte? Reageer dan snel op deze vacature!

Waar kom je te werken?

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De teammanager Beleid & Juridische zaken werkt binnen het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) dat zich inzet voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. V&L bestaat uit 7 teams. Ieder team heeft eigen taken en specialiteiten.

Het team Beleid & Juridische zaken bestaat uit 7 juristen, 4 administratief juridisch medewerkers, 3 beleidsmedewerkers en 3 casemanagers. Het is een ambitieus en zelfstandig werkend team dat een belangrijke bijdrage levert aan de professionaliteit en kwaliteit van het werk van heel V&L. Het team faciliteert en ondersteunt het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen met specialistische adviezen, het ontwikkelen van tactisch en operationeel beleid, het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van strategisch beleid, de inzet van casemanagement op de onderdelen evenementen, horeca en openbare ruimte, het zorgdragen voor het totale rechtsbeschermingsproces, de juridische advisering en de afhandeling van Wob-verzoeken binnen het taakveld van V&L. Dit alles omvat een brede scope aan zowel landelijke als lokale regelgeving over de omgevingskwaliteit en veiligheid van Maastricht. Denk hierbij aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, milieuregelgeving in brede zin, Algemene Plaatselijke Verordening, parkeerregelgeving, Wet openbaarheid van bestuur/AVG, leges- en precarioverordening etc.

Onze uitdaging voor jou!

Als teammanager Beleid en Juridische zaken ben je verantwoordelijk voor het bewaken, bijsturen en realiseren van de doel- en taakstellingen van het team op het gebied van beleidsvorming, casemanagement, rechtsbescherming en juridische advisering. Je bent daarbij inhoudelijk sparringpartner van de medewerkers zonder daarin bepalend te zijn. Het team heeft (evenals V&L als geheel) als ambitie een volgende stap te zetten in het optimaal adviseren en faciliteren van het bestuur en het verder ontwikkelen van 'Omgevingswet- denken en doen' en het resultaat-/opgavegericht en integraal werken. We verwachten dat jij hier op een inspirerende, verbindende en coachende wijze verder vorm aan geeft. Inhoudelijk staat de komende tijd o.a. de implementatie van de Omgevingswet hoog op de agenda. Op politiek-bestuurlijk gebied faciliteer je vanuit je functie de medewerker in het nemen van verantwoordelijkheid op politiek-bestuurlijk niveau, je fungeert in dit kader als klankbord en draagt zorg voor een adequate bestuurlijke advisering.

Naast de verantwoordelijkheid voor resultaat en het HRM-deel ben je als teammanager ook verantwoordelijk voor de financiën van je team. Met andere woorden je bent budget-, product- en procesverantwoordelijk voor de taken binnen je team waarbij je tevens zorgdraagt voor een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Om de voorliggende opdrachten te kunnen realiseren is verbinding met je team in de veranderende organisatie essentieel. Alleen zo kun jij het beste uit je mensen halen. De doorontwikkeling en professionalisering van het team is een continu proces. Coaching en begeleiding van de individuele medewerker staat hierin centraal. Door een combinatie van een mensgerichte en resultaatgerichte aanpak én het stimuleren van de zelfstandigheid van je medewerkers, kun je als teammanager de 'inhoud' vergaand overlaten aan je team zonder natuurlijk de grotere lijnen uit het oog te verliezen. Dit geeft ruimte om je te richten op de doorontwikkeling van je team binnen de totale organisatie-ontwikkeling waarin de gemeente Maastricht zich bevindt.

Als teammanager Beleid en Juridische zaken vorm je tevens samen met de manager Veiligheid en Leefbaarheid, de manager bedrijfsvoering, de andere 7 teammanagers en 2 beleidsadviseurs het managementteam van Veiligheid en Leefbaarheid. In deze rol is het belangrijk dat je de samenwerking opzoekt, goed communiceert en met een helikopterblik kunt kijken naar hoe de inzet van jouw team past binnen de uitdagingen van V&L als geheel evenals de totale organisatie.

Jouw ervaring en kwaliteiten:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring, kennis en visie op het werkgebied van leefomgeving/omgevingskwaliteit in brede zin en de juridische context hiervan in het bijzonder
 • Ervaring in het aansturen van teams en integraal werken
 • Faciliterend en coachend leiderschap;
 • Zakelijke en professionele werkhouding en resultaatgerichte werkwijze;
 • Politiek bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust, mensgericht, koershoudend, verbindend en besluitvaardig;
 • Sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus (bestuur, teamleden, collega's, burgers, ondernemers en andere externe partijen);
 • Financieel bewustzijn;
 • Enthousiasme en een positieve mindset!

Wat mag je van ons verwachten?

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 13 (€ 4.777 - € 6.365) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 2 november 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Sandra Houben, manager Veiligheid en Leefbaarheid: sandra.houben@maastricht.nl of 043-350 6006.

Goed om te weten

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengezet. Interne medewerkers hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 sollicitatie
38 views


20-10-2020 Beleid en Juridische zaken
Teammanager Beleid & Juridische Zaken

Ben jij de teammanager die - uiteraard samen met je collega's - ervoor gaat zorgen dat Maastricht een stad blijft waar mensen op een plezierige en veilige manier wonen, bouwen en verbouwen, recreëren, studeren en ondernemen? Kom jij leidinggeven aan een team dat juridische procedures behandelt, juridisch advies geeft, tactisch beleid maakt over de (monumentale) ruimtelijke kwaliteit van de stad en het gebruik van de openbare ruimte, de parkeeropgave in brede zin én daarnaast ook nog het casemanagement voert over de beleidsvelden evenementen, horeca en openbare ruimte? Reageer dan snel op deze vacature!

Waar kom je te werken?

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De teammanager Beleid & Juridische zaken werkt binnen het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) dat zich inzet voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. V&L bestaat uit 7 teams. Ieder team heeft eigen taken en specialiteiten.

Het team Beleid & Juridische zaken bestaat uit 7 juristen, 4 administratief juridisch medewerkers, 3 beleidsmedewerkers en 3 casemanagers. Het is een ambitieus en zelfstandig werkend team dat een belangrijke bijdrage levert aan de professionaliteit en kwaliteit van het werk van heel V&L. Het team faciliteert en ondersteunt het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen met specialistische adviezen, het ontwikkelen van tactisch en operationeel beleid, het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van strategisch beleid, de inzet van casemanagement op de onderdelen evenementen, horeca en openbare ruimte, het zorgdragen voor het totale rechtsbeschermingsproces, de juridische advisering en de afhandeling van Wob-verzoeken binnen het taakveld van V&L. Dit alles omvat een brede scope aan zowel landelijke als lokale regelgeving over de omgevingskwaliteit en veiligheid van Maastricht. Denk hierbij aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, milieuregelgeving in brede zin, Algemene Plaatselijke Verordening, parkeerregelgeving, Wet openbaarheid van bestuur/AVG, leges- en precarioverordening etc.

Onze uitdaging voor jou!

Als teammanager Beleid en Juridische zaken ben je verantwoordelijk voor het bewaken, bijsturen en realiseren van de doel- en taakstellingen van het team op het gebied van beleidsvorming, casemanagement, rechtsbescherming en juridische advisering. Je bent daarbij inhoudelijk sparringpartner van de medewerkers zonder daarin bepalend te zijn. Het team heeft (evenals V&L als geheel) als ambitie een volgende stap te zetten in het optimaal adviseren en faciliteren van het bestuur en het verder ontwikkelen van 'Omgevingswet- denken en doen' en het resultaat-/opgavegericht en integraal werken. We verwachten dat jij hier op een inspirerende, verbindende en coachende wijze verder vorm aan geeft. Inhoudelijk staat de komende tijd o.a. de implementatie van de Omgevingswet hoog op de agenda. Op politiek-bestuurlijk gebied faciliteer je vanuit je functie de medewerker in het nemen van verantwoordelijkheid op politiek-bestuurlijk niveau, je fungeert in dit kader als klankbord en draagt zorg voor een adequate bestuurlijke advisering.

Naast de verantwoordelijkheid voor resultaat en het HRM-deel ben je als teammanager ook verantwoordelijk voor de financiën van je team. Met andere woorden je bent budget-, product- en procesverantwoordelijk voor de taken binnen je team waarbij je tevens zorgdraagt voor een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Om de voorliggende opdrachten te kunnen realiseren is verbinding met je team in de veranderende organisatie essentieel. Alleen zo kun jij het beste uit je mensen halen. De doorontwikkeling en professionalisering van het team is een continu proces. Coaching en begeleiding van de individuele medewerker staat hierin centraal. Door een combinatie van een mensgerichte en resultaatgerichte aanpak én het stimuleren van de zelfstandigheid van je medewerkers, kun je als teammanager de 'inhoud' vergaand overlaten aan je team zonder natuurlijk de grotere lijnen uit het oog te verliezen. Dit geeft ruimte om je te richten op de doorontwikkeling van je team binnen de totale organisatie-ontwikkeling waarin de gemeente Maastricht zich bevindt.

Als teammanager Beleid en Juridische zaken vorm je tevens samen met de manager Veiligheid en Leefbaarheid, de manager bedrijfsvoering, de andere 7 teammanagers en 2 beleidsadviseurs het managementteam van Veiligheid en Leefbaarheid. In deze rol is het belangrijk dat je de samenwerking opzoekt, goed communiceert en met een helikopterblik kunt kijken naar hoe de inzet van jouw team past binnen de uitdagingen van V&L als geheel evenals de totale organisatie.

Jouw ervaring en kwaliteiten:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring, kennis en visie op het werkgebied van leefomgeving/omgevingskwaliteit in brede zin en de juridische context hiervan in het bijzonder
 • Ervaring in het aansturen van teams en integraal werken
 • Faciliterend en coachend leiderschap;
 • Zakelijke en professionele werkhouding en resultaatgerichte werkwijze;
 • Politiek bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust, mensgericht, koershoudend, verbindend en besluitvaardig;
 • Sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus (bestuur, teamleden, collega's, burgers, ondernemers en andere externe partijen);
 • Financieel bewustzijn;
 • Enthousiasme en een positieve mindset!

Wat mag je van ons verwachten?

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 13 (€ 4.777 - € 6.365) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 2 november 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Sandra Houben, manager Veiligheid en Leefbaarheid: sandra.houben@maastricht.nl of 043-350 6006.

Goed om te weten

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengezet. Interne medewerkers hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

33 sollicitaties
558 views


19-10-2020 Veiligheid en Leefbaarheid