Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Projectleider Verduurzaming Vastgoedportefeuille

Projectleider Verduurzaming Vastgoedportefeuille
1,0 fte -Structureel

Wij zoeken jouw talent!
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Het team Vastgoed maakt onderdeel uit van de afdeling Ontwikkeling binnen het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling.

Het team vastgoed kent de volgende kerntaken:

 • Het op een bedrijfseconomische wijze, ontwikkelen, beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed;
 • Het ondersteunen in functionele opgaven (ruimtelijk-fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, cultureel) van programma's en projecten in alle fasen, zowel in majeure gebiedsontwikkelingen als kleinschalige locatieontwikkelingen.

Deze kerntaken worden uitgevoerd door de drie clusters: Het cluster Geo- en vastgoedinformatie, cluster Plan- en Vastgoedeconomie, Verwerving & Uitgifte en Beleid en het cluster Beheer en Exploitatie. Binnen het laatstgenoemde cluster zijn we op zoek naar een projectleider die een bijdrage gaat leveren aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hiermee geven we uitvoering aan de ambitie "klimaat neutrale organisatie per 2030" en werk je samen met het programmateam energie- en warmtetransitie aan een integrale oplossing.

Ben jij in staat om in een zeer dynamische omgeving onze vastgoedportefeuille naar een hoger niveau te tillen? Heb je ervaring met EED-scans, ben je bouwkundig- en installatietechnisch onderlegd en ben je gericht op kwaliteit en resultaat?

Dan is de gemeente Maastricht op zoek naar jou!

Dit ga je doen

Op basis van een strategienota, waarin de aanpak van de verduurzaming binnen team vastgoed is omschreven, pak je de uitvoering op. Er heeft een quickscan plaatsgevonden aan de hand van de voorhanden zijnde informatie, waaronder uitgevoerde EED-scans voor 10 panden van de gemeentelijke huisvesting, een 80-tal energiemaatwerkrapporten en de Meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOPs') etc. Op basis van deze quickscan is een strategisch plan opgesteld hoe de komende jaren het beste de vastgoedportefeuille verduurzaamd kan worden.

Jij staat aan de lat voor het daadwerkelijk uitvoeren/in de praktijk brengen van de zaken die beschreven staan in de opgestelde strategienota. Hier zal de daadwerkelijke verduurzaming de hoofdrol spelen. Werkzaamheden (al naar gelang de eerder gemaakte keuzes) zijn:

 • Het (laten) uitvoeren van duurzame maatregelen die voortkomen uit eerder uitgevoerde EED-scans voor 10 panden gemeentelijke huisvesting. Hierbij dienen de onderliggende rapportages als basis en zorg je voor uitvoering van de wettelijk verplichte maatregelen en rapporteert hierover aan het management van Vastgoed. De maatregelen betreffen voorzieningen/ingrepen die normaliter tot het eigenarenonderhoud behoren maar ook gebruikersmaatregelen. De panden zijn allemaal in eigendom van de gemeente Maastricht maar kennen diverse andere gebruikers;
 • Diverse maatregelen dienen te worden aanbesteed en in uitvoering te worden genomen en begeleid Maar er zijn ook maatregelen/voorzieningen die direct toegepast kunnen worden in de bedrijfsvoering (van de huurders). Hierin vindt een sturende/faciliterende en adviserende rol plaats;
 • Naast de bovenstaande werkzaamheden met betrekking tot de EED-maatregelen kan het, conform strategienota, zo zijn dat voor het overige deel van de Vastgoedportefeuille (ca. 200 objecten) nieuwe energiemaatwerkrapporten dienen te worden opgesteld (in de geest van een EED-rapportage) waaruit blijkt welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een CO2 neutrale vastgoedportefeuille. Hiervoor dient de aanpak in de opgestelde strategienota als leidraad/basis. Begeleiden van de aanbestedingen, contacten met leveranciers en het (laten) opstellen van de benodigde rapportages behoort tot de werkzaamheden. De rapportages dienen te voorzien in maatregelen, kosten, terugverdientijden etc;
 • Tussentijds dient geadviseerd te worden voor welke objecten het (financieel, bouwkundig of maatschappelijk) wel of juist niet aantrekkelijk is om te verduurzamen. Hieruit worden dan strategische keuzes gemaakt (die evt zelfs kunnen leiden tot verkoop van vastgoed).

Je brengt kennis en ervaring mee op het gebied van gebouw gebonden installaties en verduurzamingsmaatregelen.

Intern schakel je met je collega technisch beheerders, administratief beheer, de bouwkundig manager onderhoud en portefeuillemanagers naast de diverse disciplines binnen de gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld beleidsafdeling, vergunnen& leefbaarheid, handhaven, archief etc.).

Je werkt graag in een omgeving waarin je veel vrijheid krijgt en zelfstandig besluiten durft te nemen.
Een vastgoedprofessional met lef, die om kan gaan met het politieke klimaat en kritisch durft te zijn.

Dit breng jij mee

 • Afgeronde functierelevante (technische) HBO of WO-opleiding, gericht op het vakgebied;
 • Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Ervaring binnen de overheid of semipublieke omgeving is hierbij een pré;
 • Je hebt ervaring in het verduurzamen van Vastgoed;
 • Je hebt ervaring met aanbesteden en het werken met raamcontracten;
 • Je hebt ervaring met het adviseren met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen;
 • Je hebt kennis van relevante IT-systemen als Outlook/Word/Excel waarbij ervaring met vastgoedbeheersystemen een PRE kan zijn;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Vermogen om zelfstandig en in teamverband te functioneren.

Dit ben jij

 • Samenwerkend
 • Klantgericht
 • Integer
 • Ondernemend
 • Organiserend
 • Resultaatgericht
 • Vasthoudend
 • Accuraat
 • Werkt graag in netwerken
 • Neemt graag de verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte.
Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 4.020 - € 5.725) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO- gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 21 juni via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten?
Dan kun je contact opnemen met Marjolein Gijselaers, Clustercoördinator Beheer en Exploitatie Vastgoed via telefoonnummer (043) 350 71 28

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
88 views

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Gemeente Maastricht
Projectleider Integrale Aanpak (1 fte)

Per direct is het RIEC Limburg op zoek naar
Projectleider integrale aanpak (1 fte)

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie van samenwerkende overheidspartners in de provincie Limburg. Van het netwerk maken o.a. deel uit de 31 gemeenten, de provincie, Nationale Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, FIOD, IND, UWV, NVWA, Douane, Nederlands Arbeidsinspectie en Koninklijke Marechaussee.

Het samenwerkingsverband richt zich op de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.

Hiertoe heeft het RIEC twee kerntaken:

 1. het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de partners en
 2. het ondersteunen van het lokaal/provinciaal bestuur met expertise om hun verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijning inhoud te geven.

Vakgroep integrale versterking ondermijning

De vakgroep integrale versterking ondermijning van het RIEC Limburg is op zoek naar een energieke projectleider die stuurt op de uitvoering van integrale casussen of projecten.

Wij zoeken een inspirerende projectleider die geoefend is en de competenties heeft om integrale acties/onderzoeken te leiden en zodoende de uitvoeringskracht een enorme impuls te geven. In jouw functie stuur je vanuit de verbinding op de uitvoering. Dit in nauwe samenwerking met de convenantpartners en/of private partijen.

De integraal projectleider is ontkleurd trekker van de integrale aanpak van een casus/project, waarvoor inzet van meerdere disciplines nodig is. Ontkleurd wil zeggen dat de integrale, maatschappelijke doelstelling voorop staat. Je organiseert, ondersteunt en begeleidt casussen en projecten.

Je handelt vanuit een helicopterview, onafhankelijk van de individuele belangen van de verschillende partners. De projectleider werkt vanuit plan van aanpak onder verantwoordelijkheid van de casushouder of opdrachtgever, zijnde een of meerdere convenant partners. Je adresseert kritische knelpunten om te komen tot de juiste en effectieve interventies.

De projectleider zet samen met bovengenoemde partners in op (een slimme mix aan) interventies zoals strafrechtelijk, fiscaal, en bestuurlijke. Je bent op de hoogte van nieuwe en effectieve interventies binnen het thema ondermijning. Kennis van (operationele )processen van de convenantpartners is een pre. Je staat open voor innovatieve interventies en ondersteunt de casushouder tijdens het gehele integraal proces.

De projectleider zal doorgaans nauw optrekken met de diverse vakgroepen en ketenregisseurs van het RIEC. Daar waar de focus van deze experts ligt op informatie en expertise, focust de integraal projectleider zich op de actie en uitvoering. Ook zal sprake zijn van nauwe samenwerking met de bestuurlijk ondersteuners voor afstemming op de thema's bestuurlijke weerbaarheid en integriteit.

De rol van de projectleider integrale aanpak is die van

 • Stuurman (m/v): het sturen op casus, actie en resultaat in de uitvoering van het in opdracht verkregen project;
 • Verbinder (m/v): in het kader van integrale aanpak voorzien in de verbinding tussen de betrokken disciplines in de projectgroep en - voor zover in het project betrokken - de disciplines op (eu)regionaal en landelijk niveau;
 • Adviseur (m/v): adviseren over interventiemogelijkheden bij de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Opleidingsniveau
HBO+ werken denkniveau

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het RIEC Limburg te Maastricht, gehuisvest bij de provincie, Limburglaan 10 te Maastricht

Competenties

 • Integraal samenwerken;
 • klantgerichtheid;
 • netwerkvaardigheid;
 • verbindend;
 • plannen en organiseren;
 • coachen;
 • daadkrachtig;
 • overtuigingskracht;
 • integriteit;
 • innovatief;
 • actiegericht;
 • verantwoordelijk;
 • ondernemerschap;
 • flexibel.

Wat bieden wij jou

 • een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • een detacherings-overeenkomst voor de duur van 1 jaar waarbij verlenging tot de mogelijkheden behoort;
 • een bruto maandsalaris van maximaal schaal 11 CAO gemeenten (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Openstelling vacature
De functie projectleider integrale samenwerking RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De kosten voor detachering worden vergoed door het RIEC.

De selectiegesprekken staan gepland op 5 juli 2023

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij:

Brigit Dela Haije, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: Bhj.delahaije@Rieclimburg.nl
Telefoon: 06 15868902

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij:

Ivo Kwantes, projectleider integrale aanpak RIEC-Limburg
Email: Igcm.kwantes@Rieclimburg.nl
Telefoon: 06 31989814

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan uiterlijk op 27 juni 2023 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl

5 sollicitaties
310 views

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Gemeente Maastricht
Informatiespecialist (1fte)

Per direct is het RIEC-Limburg op zoek naar een
Informatiespecialist (1fte)

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie van samenwerkende overheidspartners in de provincie Limburg. Van het netwerk maken o.a. deel uit de 31 gemeenten, de provincie, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, FIOD, IND, UWV, NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie en de Koninklijke Marechaussee.

Het samenwerkingsverband richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Hiertoe heeft het RIEC twee kerntaken:

 1. het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de partners en
 2. het ondersteunen van het lokaal/provinciaal bestuur met expertise om hun verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijning inhoud te geven.

Vakgroep Integrale intelligence en onderzoek|
Binnen het RIEC-bureau functioneert de Vakgroep Integrale Intelligence en Onderzoek.
De vakgroep bestaat uit informatiemedewerkers, analisten in diverse specialisaties en criminologen. Wij hebben jou nodig om dit team te versterken.

Wat ga je doen?

 • Als informatiespecialist draag je bij aan het veredelen en analyseren van casussen voor de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak voor 31 gemeenten binnen de Provincie Limburg.
 • Je bereid casussen voor het lokale overleg voor en registreert in voorkomende gevallen nieuwe casuïstiek en signalen in RIECIS.
 • Je veredelt en analyseert gegevens en legt verbanden voor geagendeerde casussen van bestuurlijke aanpak.
 • Je ondersteunt daar waar nodig partners bij het gebruik van de database RIECIS.
 • Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden ten aanzien van Bibob vergunningen (open en gesloten bronnen).
 • Het ondersteunen van analisten en criminologen bij integrale casuïstiek en fenomeenonderzoeken.
 • In voorkomende gevallen breng je vastgoedportefeuilles en transacties in beeld en maak je op verzoek netwerktekeningen (meestal van bedrijfsstructuren).

Waar ga je werken?
Je komt te werken bij het RIEC Limburg te Maastricht, gehuisvest bij de provincie, Limburglaan 10 te Maastricht, waarbij de mogelijkheid bestaat dat je op termijn ook op andere locaties je werkzaamheden verricht.

Wat zijn de vereiste competenties?

 • Samenwerken;
 • klantgerichtheid;
 • integriteit;
 • flexibel;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • verbinden;
 • probleemanalyse;
 • oplossingsgericht;
 • plannen en organiseren;
 • kennis van onderzoekstechnieken / methoden, databestanden;
 • kennis van het werkveld;
 • mobiliteit.

Opleidingsniveau
MBO/HBO werk- en denkniveau

Wat bieden wij jou

 • een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • een detacherings-overeenkomst voor de duur van 1 jaar waarbij verlenging tot de mogelijkheden behoort;
 • een bruto maandsalaris van maximaal schaal 8 CAO gemeenten (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Openstelling vacature
De functie van informatiespecialist wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties bij gelijke geschiktheid. De kosten voor detachering worden vergoed door het RIEC.

De selectiegesprekken staan gepland op 6 juli 2023.

Bij vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met:

Brigit Dela Haije, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: bhj.delahaije@rieclimburg.nl
Telefoon: 06 15868902

Over inhoudelijke vragen:
Ruud Coenen, coördinator vakgroep Integrale Intelligence en Onderzoek RIEC Limburg

Email: rjwh.coenen@rieclimburg.nl

Telefoon: 06-31989832

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 27 juni 2023 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

5 sollicitaties
212 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Maastricht
Analist / onderzoeker (1 fte)

Per direct is het RIEC Limburg op zoek naar een
Analist / onderzoeker (1 fte)

Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie van samenwerkende overheidspartners in de provincie Limburg. Van het netwerk maken o.a. deel uit de 31 gemeenten, de provincie, Nationale Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, FIOD, IND,UWV, NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie en Koninklijke Marechaussee.

Het samenwerkingsverband richt zich op de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.

Hiertoe heeft het RIEC twee kerntaken:

 • het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de partners en
 • het ondersteunen van het lokaal/provinciaal bestuur met expertise om hun verantwoordelijkheid in de aanpak van ondermijning inhoud te geven.

Vakgroep Integrale intelligence en onderzoek
De vakgroep bestaat uit informatiemedewerkers, analisten in diverse specialisaties en criminologen. Wij hebben jou nodig om dit team te versterken.


Wat ga je doen?

Als analist werk je zowel aan casuïstiek als aan fenomeenonderzoeken. In beginsel gaat het om zaaks-analyses op basis van integrale casussen ter ondersteuning van de Limburgse gemeenten, provincie en overige ketenpartners.
Ook draag je bij aan de uitvoering van fenomeenanalyses inzake onderwerpen die het thema ondermijning raken. Je maakt hier gebruik van diverse databronnen en weet deze data op een effectieve wijze te combineren. Je werkt samen met de collega's van het RIEC. Onderwerpen die het thema ondermijning raken zoals drugs, witwassen, Outlaw Motorcycle Gangs en milieucriminaliteit hebben jouw interesse.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van analyses. Je brengt integraal een (mogelijk) veiligheidsprobleem in kaart en levert, met behulp van door jou gemaakte producten, een bijdrage aan het verbeteren van de informatiepositie.
Je adviseert over oplossingsrichtingen en mogelijkheden in de integrale aanpak.

Je takenpakket bestaat concreet uit het:

 • verrichten van analyses op zowel casuïstiek als fenomeenniveau en het uitdragen daarvan;
 • bewaken van de informatiepositie op geprioriteerde thema's;
 • participeren in netwerken binnen en buiten de organisatie, zowel ter versterking van de informatiepositie, als ook vanuit je adviserende rol.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het RIEC Limburg te Maastricht, gehuisvest bij de provincie, Limburglaan 10 te Maastricht


Wat zijn de vereiste competenties?

 • samenwerken;
 • klantgerichtheid;
 • integriteit;
 • flexibel;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • verbinden;
 • probleemanalyse;
 • oplossingsgericht;
 • plannen en organiseren;
 • ontwikkelen van nieuwe methoden;
 • kennis van onderzoekstechnieken / methoden, databestanden;
 • kennis van het werkveld;
 • ondernemend;
 • presenteren;
 • Ervaring met analyse tooling is een pré.

Opleidingsniveau

HBO werk- en denkniveau

Wij bieden:

 • een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • een detacheringcontract van meerdere jaren waarbij de termijn in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld;
 • een bruto maandsalaris van maximaal schaal 10 CAO gemeente (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Openstelling vacature
De functie van analist/onderzoeker RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties bij gelijke geschiktheid. De kosten voor detachering worden vergoed door het RIEC.

Bij vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met:

Brigit Dela Haije, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: bhj.delahaije@Rieclimburg.nl
Telefoon: 06 15868902

Bij inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met:

Ruud Coenen, coördinator vakgroep intelligence en onderzoek

Email: Rwjh.Coenen@rieclimburg.nl

Telefoon: 06 31989832

De selectiegesprekken staan gepland op 6 juli 2023.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan uiterlijk op 27 juni 2023 via www.werkenvoorlimburg.nl

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

4 sollicitaties
340 views


06-06-2023 Gemeente Maastricht
Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Werken voor één van de mooiste steden van het land, voor een uitdagende gemeente met als uiteindelijk doel het beste te doen voor de inwoners, organisaties en bedrijven van stad en regio. Om binnen de nieuw vormgegeven directie het domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening te positioneren en te versterken zoekt de gemeente Maastricht een nieuwe directeur. Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het functioneren van de gehele directie, maar die ook zijn/haar rol pakt binnen het eigen domein. Een stevige en ondersteunende manier van aansturing waardoor 'jouw' vakafdelingen vol betrokken collega's goed kunnen functioneren. Een functie waarmee je het verschil kunt maken, zowel intern als naar buiten toe. Een rol waarmee je impact hebt op het functioneren van de gemeentelijke organisatie in een internationale universiteitsstad vol historie en cultuur die innovatie omarmt.

Dit ga je doen

De gemeente Maastricht heeft recente belangrijke stappen gezet op weg naar de centralisering van de bedrijfsvoering. Belangrijk omdat tot die tijd de bedrijfsvoering decentraal was geregeld, wat niet tot de gewenste resultaten leidde. Een robuuste en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor het functioneren van ons bestuur en de rest van de organisatie. Het fundament ligt er nu, voor jou is het zaak daar verder op te bouwen, het fundament te verstevigen zodat de hele gemeente vooral baat heeft bij de juiste bedrijfsvoering. Dienstverlening wordt in onze gemeente met hoofdletters geschreven. In de meest brede zin van het woord: van de balies in het stadskantoor Mosae Forum tot aan een juiste en correcte afwikkeling van juridische bezwaren.

Met jouw managementteam bouw je aan een domein waarin de verschillende afdelingen integraal samenwerken. Dat doe je binnen je eigen domein, maar dat doe je ook binnen de directie en binnen de gehele gemeente. Je investeert in goede relaties, je werkt goed samen met je managers, maar ook met de betrokken wethouders. Als directeur binnen een gemeente heb je voortdurend oog voor politiek-bestuurlijke ontwikkelingen zonder daarbij de ambtelijke werkelijkheid uit het oog te verliezen. Je bent slagvaardig waar dat moet en wendbaar waar dat kan, met altijd de blik op de mensen voor wie je het doet: de inwoners van Maastricht.

Extra interessant aan deze baan:

 • Je krijgt alle ruimte om met jouw visie en verbindingskracht jouw domein te verstevigen, uit te bouwen en inhoudelijk vorm te geven;
 • Werken voor de overheid is werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven, daarmee heeft jouw werk rechtstreeks impact en verantwoordelijkheid;
 • Je komt terecht in een interessante en stabiele organisatie vol uitdagingen;
 • Je krijgt alle kansen om jouw talenten en ambities in te zetten, maar ook verder te ontwikkelen;
 • Je werkt in een stad waar het niet alleen goed werken, maar ook goed leven is;
 • Voor de bemiddeling voor deze functie kun je rekenen op Geerts & Partners. En dus op persoonlijk contact met een ervaren adviseur die zich verdiept in jouw wensen en ambities, én die het werkveld als geen ander kent.

Klik hier voor de vacaturefilm

Dit krijg je

Een directie en organisatie die volop in ontwikkeling is, vol gedreven collega's met passie voor hun werk en voor de stad. Je gaat werken voor een internationale universiteitsstad, gelegen midden in de Euregio, waar cultuur, historie en innovatie hand in hand gaan. In een inspirerende omgeving werk je niet alleen aan relaties intern, maar ook aan je contacten in en met de stad. Maastricht biedt daar volop de gelegenheid voor. Wat je verder krijgt:

 • Een bruto maandsalaris tussen (€ 7.099 - € 10.053) (schaal 17), afhankelijk van je ervaring;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB): naast je salaris ontvang je 17,05 procent van je salaris in de vorm van een IKB;
 • Een 36-urige werkweek met goede primaire en secundiare arbeidsvoorwaarden zodat de balans tussen werk en privé in evenwicht is;
 • Allerlei mogelijkheden om via ons eigen mobiliteitscentrum en een opleidingscentrum je kennis te verbreden of te verdiepen.

Hier ga je werken

Bij de gemeente Maastricht werken zo'n 1700 mensen verdeeld over drie domeinen (Bedrijfsvoering en Dienstverlening, Fysiek en Sociaal). Bij het domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening werken zo'n driehonderd gedreven professionals, verdeeld over de onderdelen Financiën, Informatievoorziening en Automatisering, Inkoop, Subsidie en Juridische Zaken, Mens en Organisatie en Publieke Dienstverlening. Een diverse club collega's, ervaren en met frisse blikken, en met verschillende (culturele) achtergronden. Stuk voor stuk trots op hun inzet voor de gemeente Maastricht. En die vol energie hun werk naar een nóg hoger niveau willen brengen. Als directeur ben je boegbeeld, klankbord en aanvoerder met het juiste gevoel voor verhoudingen. Je werkt afwisselend in stadskantoor Mosae Forum en het historisch stadhuis aan de Markt waar al sinds jaar en dag het stadsbestuur zetelt.

Dit breng je mee

Enthousiasme, passie voor werk, stad en inwoners, professionaliteit, flexibiliteit en integriteit. Met een opgeruimd karakter en het vermogen om te reflecteren en relativeren zet je de schouders onder verbetering en verbinding. Je weet collega's met de juiste kennis en kunde bij elkaar te brengen, kunt incasseren en meebewegen en gaat op je strepen staan als het moet. En altijd kijk je met een positieve blik naar de toekomst. Je stuurt waar dat nodig is, maar durft de verantwoordelijkheid ook lager in de organisatie te laten. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is een kerncompetentie van jou, het makkelijk leggen van contacten en het opbouwen van een relevant netwerk zowel intern als extern ook. Verder breng je mee:

 • Academisch niveau;
 • Managementervaring op directieniveau en bij voorkeur in een complexe politiekgevoelige omgeving;
 • Uitgebreide ervaring met bedrijfsvoering over de volle breedte.

Word directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening bij de gemeente Maastricht

Upload je motivatie en cv via de www.geerts-partners.nl/vacatures/. Je kunt reageren tot en met 16 juni 2023. Wil je eerst meer weten over de functie of de organisatie? Of heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Sander Geerts, directeur via 013 -207 10 06 / 06 -519 22 098 of sander.geerts@geerts-partners.nl. Een app-bericht sturen kan ook.

Goed om te weten

 • De oriënterende gesprekken met Sander Geerts vinden plaats op 21 en 22 juni 2023 in Born of online
 • De gesprekken bij de gemeente Maastricht zijn gepland op 30 juni 2023 (1e gespreksronde) en 5 juli 2023 (2e gespreksronde)
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Dit doet Geerts & Partners voor jou

De adviseurs van Geerts & Partners werven en selecteren kandidaten op directie- en managementniveau in het publieke domein. We stellen jouw ambities en wensen centraal, denken actief met je mee en openen graag ons uitgebreide netwerk voor je.

0 sollicitaties
339 views

0 sollicitaties
0 views


02-06-2023 Gemeente Maastricht