Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Consulent Verhaal

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.


Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.
Een organisatie waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving waar zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om, samen met de burger, te werken aan creatieve oplossingen voor zijn hulpvraag.
Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar medewerkers binnen onze organisatie ruimte te bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Dit ga je doen:

 • Beoordelen of er sprake is van een wettelijke onderhoudsplicht.
 • Berekenen van de onderhoudsbijdrage conform wettelijke en juridische kaders.
 • Beoordelen van verzoeken tot wijziging van onderhoudsbijdragen.
 • Beoordelen van verhaalsmogelijkheden aangaande boedelscheiding, nalatenschap, schenking en garantiestelling.
 • Vastleggen van een eenduidige berekening van de onderhoudsbijdrage, de rapportage en het advies en het opstellen van de verhaalsbeschikking.
 • Verstrekken van algemene informatie inclusief bijbehorende procedures inzake verhaals- en terugvorderingszaken in een multichannel-dienstverleningsomgeving (mondeling, schriftelijk, telefonisch en digitaal).
 • Overleg voeren met gemachtigden van onderhoudsplichtigen over vast te stellen onderhoudsbijdragen en de mogelijk hieruit voortvloeiende verschillen in opvatting. Dit ter voorkoming van eventuele gerechtelijke procedures.
 • Beoordelen van de mogelijkheid tot het vestigen van een krediethypotheek, het starten van een procedure daartoe en advies uitbrengen over de verstrekking hiervan. Berekent de jaarlijkse rente en aflossing hiervan en brengt deze in rekening bij de debiteur.
 • Executeren beschikkingen van Rechtbank/Gerechtshof inzake vastgestelde alimentatie en in verband met opgelegde boeten
 • Executoriale afhandeling van de invordering bij blijvende wanbetaling en toepassen beslagleggingen op inkomstenbronnen
 • Voorbereiden en indienen van verzoekschriften ihkv verhaal in rechte en het afstemmen van deze verzoekschriften met de juridisch medewerker.
 • Uitvoeren administratieve werkzaamheden behorende bij het verwerkingsproces

Dit neem je mee:

 • Een voor de functie relevant hbo diploma, bijvoorbeeld van sociaal-juridische dienstverlening of rechten
 • Gedegen kennis van de relevante (sociale) wetgeving en het Personen- en familierecht is een pré
 • Ruime ervaring binnen het Sociaal Domein, specifiek met Participatiewet en met voorkeur Verhaal/Terugvordering
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Een kritisch professionele houding

Dit ben jij:

 • Een teamplayer die de samenwerking opzoekt, maar goed zelfstandig kan werken
 • Een klantgerichte aanpakker
 • Een overtuiger daar waar dat nodig is
 • Een resultaatgerichte doener
 • Een proactieve collega
 • Een medewerker met balans in kwaliteit en kwantiteit
 • Een gesprekspartner die in staat is de communicatie aan te passen aan de specifieke situatie of persoon waarbij je de confrontatie niet uit de weg gaat maar escalaties weet te voorkomen

Dit bieden wij jou:

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische fulltime functie.
Het salaris wordt, conform CAO Gemeenten en afhankelijk van opleiding en ervaring, ingepast in maximaal schaal 9 (€2865-€4208 bruto per maand). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 juli 2022 en stuur je motivatiebrief en cv. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Diana Peute, Teammanager Centrale Administratie 3, 06-15018320 of e-mail diana.peute@maastricht.nl

0 sollicitaties
5 views


27-06-2022 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Medewerker Milieupark

Medewerker Milieupark
3 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Milieuparken
De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul werken met de Rd4 samen op het gebied van afvalverwerking. Bewoners van deze gemeenten kunnen hun afval o.a. aanbieden bij de vier milieuparken die de gemeente Maastricht exploiteert, te weten: Randwyck, Rondeel, Beatrixhaven en Valkenburg aan de Geul.

Dit ga je doen

 • Toezicht houden binnen het milieupark (klanten te woord staan, informeren en aanwijzingen geven);
 • Schoonhouden van het milieupark (handmatig vegen/veegmachine);
 • Inschatten van aangeboden afval;
 • Kassa bedienen en gegevens raadplegen in geautomatiseerd systeem.

Dit breng jij mee

 • Je beschikt over LBO werk- en denkniveau;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je handelt integer;
 • Je kunt werken in teamverband;
 • Je bent bereid om te werken op zaterdagen;
 • Je werkt 5 dagen in de week, (40 uur per week en bouwt 4 uur per week +/- uren op).
 • Je hebt affiniteit met digitale gegevensverwerking;
 • Je bent bereidheid tot het volgen van opleidingen w.o. "klein chemisch afval (KCA)"
 • Diploma "kraanmachinist" is een pré.

Dit ben jij

 • Flexibel
 • Integer
 • Communicatief vaardig
 • Klantgericht
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijk
 • Goed in samenwerken

Dit bieden wij jou!


Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte,

Het salaris wordt ingepast in schaal 4 (€ 2.240 - € 2.731) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Stuur jouw CV en motivatiebrief vóór 5 juli 2022 naar vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Georgette Pluymakers, teammanager Regiebureau/plv. teamleider Milieuparken Stadsbeheer via e-mail georgette.pluymakers@maastricht.nl of via telefoon 06 - 50834213

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

5 sollicitaties
155 views

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Stadsbeheer
Voorman Openbaar Groen

Voorman Openbaar Groen

1 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer 'van stadsuitvoering naar stadsbeheer'

Het organisatieonderdeel Stadsbeheer is volop in beweging en ontwikkeling. Met een nieuwe missie, visie en organisatiestructuur is Stadsbeheer dé beheerorganisatie van gemeente Maastricht. Zij werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en technische veilige openbare ruimte. Denk hierbij aan producten als afval en schoon, openbaar groen & bomen, rioleringen & water, verhardingen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij willen de openbare ruimte slimmer beheren en onderhouden.

Stadsbeheer wil zich verder ontwikkelen tot een eigentijdse overheidsorganisatie met een sterke sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Stadsonderhoud is één van de vier nieuwe teams binnen Stadsbeheer en zorgt voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het team legt de focus op de taakopdracht en heeft als aandachtsgebieden; groen, bomen, service & techniek en schoontaken (zwerfafval en plaagdierbestrijding). Onderhoud en beheer van het openbaar groen wordt uitgevoerd door zowel contractpartners (aannemers) als door een eigen dienst.

Voor beheer en onderhoud is meer nodig dan een technisch inhoudelijke benadering en daarom kijken wij dan ook met een bredere blik naar de openbare ruimte, zijn zichtbaar en zorgen voor een excellente dienstverlening aan de burgers van Maastricht. Voor team Stadsonderhoud zijn we op zoek naar een

Dit ga je doen

 • Het dagelijks aansturen van een groenploeg eigen medewerkers, aangevuld met medewerkers die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben;
 • Ondersteuning van en spil tussen ploeg, teamleider en begeleider vanuit Sociale Dienst;
 • Fungeert tevens als aanspreekpunt voor burgers, gelet op het feit dat werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden;
 • Is verantwoordelijk voor vastgestelde kwaliteitscriteria en het realiseren van de met de teamleider overeengekomen planning;
 • Medewerkend voorman in de uitvoering van aanleg, herstel en onderhoudswerkzaamheden in het openbaar groen
 • Coördinerende taak inzake materieel/materiaal en bemensing van de eigen ploeg
 • Signaal functie (richting teamleider) ten aanzien van personele aangelegenheden
 • Bereidheid om mee te draaien in de calamiteitendienst

Dit breng je mee

 • MBO zelfstandig beroepsbeoefenaar niveau 3, studierichting Groenbeheer
 • Rijbewijs BE
 • Ervaring met het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandigheid
 • Stressbestendigheid
 • Je bent een team-player.
 • Je hebt goede vak- en plantenkennis.

Welke competenties zijn nodig?

 • Samenwerking
 • Klantgericht
 • Integer
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandig werken
 • Stressbestendig
 • Communicatieve vaardigheden

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte,

Het salaris wordt ingepast in schaal 6 (€ 2.255 - € 3.018) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 5 juli 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Alexander Moraal, Teammanager Stadsonderhoud 043-3504241 of e-mail alexander.moraal@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2 sollicitaties
86 views

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Stadsbeheer
Medewerker Centraal Punt

Wij zoeken jouw talent!

Medewerker Centraal Punt, 1,0 fte

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen.

Over Veiligheid en Leefbaarheid
Wij zoeken jouw talent!
Gevonden: een uitdaging…
Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

… en ruimte
Wat wij te bieden hebben? Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. En er is ruimte: om werk en zorg te combineren. Om je werkplek te kiezen: binnen en buiten het kantoor. Maar vooral om je ideeën tot uitvoer te laten komen.

Wij weten wat we willen: een stad die klaar is voor de toekomst, een stad waar het goed toeven is. Aan jou de keuze of jij daaraan je steentje bijdraagt. Kortom: let's match! Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentemaastricht.nl.

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommige zijn landelijk vastgesteld, andere bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. Verder hebben we een aantal specifieke (beleidsmatige) taken rondom het thema veiligheid (Veiligheidshuis en Integrale Veiligheid).


Wij zoeken

Een enthousiaste collega die binnen de afdeling V&L medeverantwoordelijk wordt voor:

 • Het administratief verwerken van in als uitgaande poststromen die betrekking hebben op het primaire proces van veiligheid en Leefbaarheid
 • In behandeling nemen van vergunningaanvragen van ORH, WABO en Evenementen
 • Juridische correspondentie behorende bij alle vergunning stromen (zoals bezwaar en beroep)
 • Administratieve ondersteuning van de diverse afdelingen binnen veiligheid en leefbaarheid
 • Dossiers uitzoeken, opschonen & archiveren.

Wij vragen

Voor het vervullen van de functie financieel medewerker dient de kandidaat te beschikken over:

 • MBO+ werk- en denkniveau;
 • vakgerichte afgeronde MBO+ opleiding (economisch/administratief);
 • ervaring met en kennis van administratieve verwerkingsprocessen en zaak systemen
 • goede beheersing van Microsoft Office (met name Excel en Word)
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid;
 • je bent een teamplayer, flexibel, resultaatgericht en hebt een dienstverlenende instelling;
 • accuraat, gedreven en met veel passie;
 • je werkt gestructureerd en planmatig en beschikt over analytisch vermogen.


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte,
Het salaris wordt ingepast in schaal 7 (€ 2255 - € 3301) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.


Ben je enthousiast?

Reageer dan vóór 29 juni 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Ricardo Wasbauer, Teammanager Centraalpunt, tel 0624950877.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

25 sollicitaties
368 views

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Veiligheid
Teamleider Openbaar Groen

Teamleider Openbaar Groen

1 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Stadsbeheer 'van stadsuitvoering naar stadsbeheer'

Stadsbeheer is dé beheerorganisatie van gemeente Maastricht. Zij werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en technische veilige openbare ruimte. Denk hierbij aan producten als afval en schoon, openbaar groen & bomen, rioleringen & water, verhardingen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij willen de openbare ruimte slimmer beheren en onderhouden.

Stadsbeheer wil zich verder ontwikkelen tot een eigentijdse overheidsorganisatie met een sterke sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Openbaar Groen

De teamleider Openbaar Groen van Stadsbeheer richt zich op het ondersteunen en zelfstandig uitvoeren van het vastgesteld beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van openbaar groen op stedelijk niveau vanuit een inhoudelijk specialisme. Daarbij is de teamleider Openbaar Groen verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team met het accent op coaching en begeleiding eigen medewerkers, inleenkrachten en medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (w.o. WSW).

Dit ga je doen

 • Je draagt zorg voor de administratieve organisatie binnen het team en stuurt operationeel het team groen aan, bestaande uit uitvoerders, voormannen en medewerkers. Jouw team is hierbij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg.
 • Je coacht en begeleidt jouw medewerkers, in het bijzonder de doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Je draagt op stedelijk niveau zorg voor specialistische, vakinhoudelijke uitvoering en toezicht ten aanzien van openbaar groen en volgt de ontwikkelingen en innovaties binnen zijn vakgebied op de voet.
 • Je werkt en draagt actief bij aan de ontwikkelingsopgave van Stadsbeheer naar organisatie en medewerkers.
 • Je zorgt voor implementatie van programma's en producten binnen het team.
 • Je draagt zorg voor de kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Je draait op verzoek mee als coördinator voor de wachtdienst
 • Je zorgt voor de coördinatie en planning op basis van uitvoeringsprogramma's en geeft prioriteiten aan.
 • Je adviseert de teammanager ten aanzien van bedrijfsvoering en doet voorstellen ter verbetering.

Dit breng jij mee

 • HBO werk- en denkniveau, ondersteunt met een relevante, groen en/of cultuurtechnische opleiding aangevuld met bedrijfsvoeringsmodules.
 • Relevante vakkennis van groen door studie en ervaring.
 • Ervaring met het aansturen van medewerkers

Dit zijn jouw competenties

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Stressbestendigheid

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte (= 36 uur p/w).

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2.973 - € 4.494) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 5 juli 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Alexander Moraal, teammanager Stadsonderhoud op 043-350 4241 of e-mail via alexander.moraal@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

14 sollicitaties
198 views

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Stadsbeheer