Logo Werken voor Gooi, Vecht en Eem

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Gooi, Vecht en Eem

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Gooi, Vecht en Eem.

Laatste vacatures

Adviseur Erfgoed

Adviseur Erfgoed

(28 uur per week)

Wil jij als Adviseur Erfgoed je hart en ziel inzetten voor ons erfgoed? Daarmee lever je een belangrijke bijdrage, om onze prachtige middeleeuwse binnenstad, twee karakteristieke dorpen en een van de mooiste cultuurhistorische gemeenten van Gelderland te beschermen en te versterken. Naast een prachtige middeleeuwse binnenstad heeft de gemeente een bijzonder buitengebied, met diverse nog oorspronkelijke landschapstypes.

Onze Adviseur Erfgoed werkt intensief samen met andere adviseurs en vergunningverleners in het ruimtelijk domein. We werken in zelfsturende teams, plaats en tijd onafhankelijk. Initiatieven vanuit de samenleving staan voor ons centraal. Dat alles vraagt van je dat je zelfstandig bent, actief collega's of maatschappelijke partners opzoek en verantwoording neemt.

Wat ga je doen?

Je houdt je bezig met advisering aan het college over monumenten, archeologie, cultuurhistorie en in bredere zin over de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Je adviseert over aanvragen omgevingsvergunning (bouwen en slopen) en over de cultuurhistorische waarde en de monumentale waarde (stedenbouwkundige, historisch-geografische en ruimtelijk) archeologische waarde. Je draagt zorg voor het toetsen van aanvragen aan het ruimtelijke kwaliteitsbeleid (welstand) en de wet- en regelgeving: Monumentenwet 1988, erfgoedverordening en het instrument "beschermd gezicht".

Je adviseert over handhaving, over effecten bij afwijkingsbesluiten en bij bezwaar en beroep.

Je stelt voorschriften op voor de omgevingsvergunning en maakt de vertaalslag van cultuurhistorische waarden en betekenissen naar ruimtelijke uitgangspunten of toetsingscriteria voor aanvragen.

Je beoordeelt archeologische en bouwhistorisch onderzoek en waarde-stellingen. Je interpreteert de monumentwaardigheid (van onderdelen). Je houdt je bezig met het maken van een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse.

Functie-eisen

Wij zoeken een doortastende professional met een HBO of WO-opleiding op gebied van erfgoed/cultuurhistorie/monumentenzorg, met minimaal twee jaar relevante ervaring. Je kent je vak, mogelijkheden en beperkingen daarvan en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Je kunt goed omgaan met wensen en belangen van inwoners en maatschappelijke partijen. Je zoekt verbinding en bent overtuigend als dat nodig is. Je weet ook wat het betekent om te werken in een politieke omgeving.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4362,- bruto per maand (schaal 10 bij volledig dienstverband, salarispeil 1 oktober 2019). We starten met een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid kan deze worden omgezet in een vast dienstverband. Een competentietest kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Informatie

Wil je meer weten over deze functie neem dan contact op met Liesbeth Janssen,

telefoonnummer 14033. Bij vragen over de procedure neem dan contact op met Eddy Marques Adviseur werving en selectie, telefoonnummer 14033. Voor informatie over de gemeente kijk op, www.nijkerk.eu

sollicitatie

Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je tot en met 15 oktober 2019 solliciteren. Stuur jouw brief + cv via de sollicitatieknop op www.werkenbijblnp.nl met als onderwerp: Adviseur Erfgoed. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 43 en week 44 2019.

Deze vacature staat intern en extern tegelijkertijd uit. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

30 sollicitaties
153 views


02-10-2019 Gemeente Nijkerk
Adviseur Openbare Orde

Adviseur Openbare Orde: taakaccent ondermijning

(32 uur per week vast)

Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van veiligheid bij!

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners en van de gemeente Nijkerk. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Door de enorme ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het noodzakelijk dat de gemeente Nijkerk daar gericht en structureel strategisch, tactisch en operationele aandacht voor vrij maakt. Daarom is de gemeente Nijkerk opzoek naar een adviseur openbare orde met als taakaccent ondermijning. Een adviseur die op basis van deskundigheid, kennis en ervaring uitvoering kan geven aan het plan van aanpak ondermijning.

Team Veiligheid

Team Veiligheid zet zich in voor de sociale en fysieke veiligheid binnen de gemeente en houdt zich bezig met openbare orde en integrale veiligheid, vergunningverlening en het veiligheid kritische proces daarvan, de (juridische) handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van de openbare orde (o.a. Apv) en de bijzondere wetten met name de Drank- en horecawetgeving. De gemeente Nijkerk werkt op het gebied van integrale veiligheid nauw samen met de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het ondermijningsbeleid op basis van het Plan van Aanpak Ondermijning 2019 voor de gemeente Nijkerk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Je draagt bij aan de intensivering en versterking van de aanpak van ondermijning waarbij nieuwe initiatieven worden ontplooid, om efficiënter en effectiever op te kunnen treden tegen ondermijning. Je bent een samenwerkingspartner voor het RIEC, politie, openbaar ministerie, belastingdienst, de samenwerkende gemeenten en andere veiligheidspartners. Je informeert en adviseert de gemeenteraad, het bestuur en de ambtelijke organisatie over ondermijningsthema's net als de samenleving (de publieke - private samenwerking daarin). Je coördineert het lokaal ondermijningsoverleg waarin de casuïstiek wordt besproken en aangepakt. Je hebt kennis van wet- en regelgeving en regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van ondermijning en openbare orde. Je signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan. Je werkt proactief in een team dat volop in ontwikkeling is.

Functie-eisen

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een voor het vakgebied relevante opleiding. Je bent breed inzetbaar, je hebt ruime ervaring met de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en kennis van het onderwerp ondermijning. Je voert de functie uit in nauwe samenwerking en afstemming met directe collega's en andere adviseurs. Gemeentelijke ervaring is een pre.

Competenties

Om de functie adequaat te kunnen vervullen ben je communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) en voel je je thuis in een klant- en resultaatgerichte zelfsturende organisatie. Je beschikt over probleemoplossend vermogen, je bent flexibel, stressbestendig en kunt zelfstandig werken. Samenwerken is voor jou een vanzelfsprekendheid.

De kandidaat dient ook over de volgende competenties te beschikken:

 • Vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken;
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband goed te kunnen functioneren;
 • Integraal kunnen denken en werken;
 • Werkzaamheden goed kunnen organiseren, structuren, plannen en prioriteren;
 • Omgevingsbewust en resultaat- en kwaliteit gericht;
 • Snel tot de kern van zaken door kunnen dringen;
 • Slagvaardig en doortastend kunnen optreden;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Ervaring met advisering van het bestuur en ambtelijke organisatie;
 • Dit vraagt een flexibele houding en een verbindende persoonlijkheid.

Salaris

Afhankelijk van opleiding van ervaring bieden wij voor deze functie een salaris van maximaal € 5017,- (salarisschaal 11 bij een fulltime dienstverband, salarispeil 1 oktober 2019). De functie betreft een tijdelijke functie voor een periode van ongeveer 3 jaar (2019-2021). Mogelijk zal dit een vaste aanstelling gaan worden. Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure. Een competentietest kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Informatie

Nadere informatie over deze functie wordt graag verstrekt door Gerben van Doesburg, Teamcoördinator team Veiligheid, via telefoonnummer 06 - 15 511 268. Informatie over de gemeente kan je vinden op www.nijkerk.eu

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je tot en met 15 oktober 2019 solliciteren. Heb je vragen over de procedure kan je contact opnemen met Eddy Marques (Adviseur Werving en Selectie) hij is te bereiken via het nummer: 14-033. Stuur jouw brief + cv via de sollicitatieknop op www.werkenbijblnp.nl met als onderwerp: Adviseur Openbare Orde. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 43.

Een competentiemeting kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

30 sollicitaties
171 views


02-10-2019 Gemeente Nijkerk
Medewerker Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

(20 uur per week)

Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van het Sociaal domein bij!

Voor ons team Maatschappelijke Ondersteuning zoeken wij een enthousiaste en ervaren medewerker MO die zich richt op de aanvragen rond huisvesting en op complexe aanvragen Bijzondere bijstand. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, in te zetten acties en het bereiken van resultaten.

Het team Maatschappelijke Ondersteuning voert een aantal wettelijke taken uit zoals de Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aanvragen voor WMO, regeling Meedoen, bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag worden in dit team afgehandeld. Het is een team waar klantgerichtheid, juridisch correcte besluiten en binnen termijnen werken erg belangrijk zijn. Collegiaal samenwerken, maatwerk, humor en nuchter verstand zijn sleutelbegrippen. In deze functie werk je ook samen met onze collega's van het team Kwaliteit Sociaal Domein en de collega's die het beleid op je werkterrein ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als medewerker MO behandel je op een zorgvuldige en efficiënte wijze aanvragen voor woningurgentie en Bijzondere bijstand. Je informeert en adviseert cliënten over de (on)mogelijkheden van de urgentieregeling en bent verantwoordelijk voor het proces vanaf aanvraag tot de beschikking. Indien nodig schrijf je verweerschriften als cliënten op de beschikking in bezwaar gaan. Je koppelt statushouders vanuit het TVS-systeem van het COA, aan woningen in de gemeente Nijkerk.

Daarnaast behandel je complexe aanvragen bijzondere bijstand. Je voert gesprekken met klanten en derden en onderzoekt de situatie, eventueel via een huisbezoek. Je onderhoudt contacten met o.a. woningcorporaties, COA en Vluchtelingenwerk. Je neemt deel aan verschillende overlegvormen zowel in- als extern. Uiteraard zorg je voor tijdige en juiste vastlegging van gegevens in onze systemen zoals Suite.

Functie-eisen

Minimaal HBO werk- en denkniveau en kennis van de Huisvestingswet en Participatiewet. Je hebt (minimaal) 2 jaar passende gemeentelijke werkervaring. Je bent aantoonbaar sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Je bent bereid om mee te gaan in de visie van de gemeente Nijkerk, waarin het meedenken met de inwoner en maatwerk leveren centraal staan. Je hebt oog voor de persoonlijke situatie van de cliënt, maar laat je niet alleen daardoor leiden. Ook heb je ruime ervaring in gespreksvoering en conflicthantering met de doelgroep binnen het Sociaal Domein. Verder ben je accuraat, kun je goed plannen en organiseren, stressbestendig. Je kunt snel schakelen, je denkt in kansen en neemt initiatieven voor verbeteringen. Je beschikt aantoonbaar over overtuigingskracht.

Overige competenties

Je bent in staat om overzicht te bewaren in een hectische omgeving. Je zoekt de samenwerking op. Deze eigenschappen, in combinatie met een positieve instelling en energieke werkhouding maken jou tot een waardevolle aanvulling op ons team.

Wij zien graag dat je als medewerker:

 • Nieuwsgierig blijft en in ontwikkeling wilt zijn.
 • de samenwerking zoekt en zelfstandig je taken oppakt.
 • kritisch durft te zijn en feedback geeft en ontvangt.
 • samen met je team de resultaten bepaalt en bereikt.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij voor deze functie een salaris van maximaal € 3.805,- bij een fulltime dienstverband (schaal 9, salarispeil 1 januari 2018). We starten met een tijdelijke aanstelling en bij gebleken geschiktheid aan het einde van dat jaar kan de tijdelijke aanstelling omgezet worden naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Anaisa Villanueva via telefoonnummer 14033 of email: a.villanueva@nijkerk.eu.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Eddy Marques via telefoonnummer 14033. Verdere informatie over de gemeente kan je vinden op www.nijkerk.eu

Sollicitatie

Als jij jezelf herkent in dit profiel, dan kun je t/m vrijdag 11 oktober 2019 solliciteren. Het eerste selectiegesprek is gepland in week 42, 2019. Stuur jouw brief + cv via de sollicitatieknop op www.werkenbijblnp.nl met als onderwerp van de e-mail: medewerker MO.

Deze vacature wordt gelijkertijd in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten gaan bij gelijke geschiktheid voor.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

21 sollicitaties
249 views


30-09-2019 Gemeente Nijkerk
Beleidsadviseur sociaal domein kernteam Volwassen en Ouderen

Beleidsadviseur sociaal domein kernteam Volwassen en Ouderen

Taakgebied Wonen - Zorg

(36 uur per week)

Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van dagelijks leven bij!

Je komt te werken in het team Adviseurs Dagelijks Leven, kernteam Volwassenen en Ouderen. De opdracht van dit team is om onze inwoners van 17 - 100+ jaar, zo lang mogelijk gezond en fit te houden met een volwaardige deelname in het dagelijks leven. En waar dat niet (meer) mogelijk is, ervoor te zorgen dat deze situatie zich weer zo veel als mogelijk herstelt. Daartoe zijn binnen het kernteam de beleidsterreinen gezondheid, wonen-zorg, welzijn en WMO samengebracht.

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur ben jij degene die samen met andere collega's uitvoering van beleid regisseert en nieuw beleid ontwikkelt. Je houdt je met name bezig met Beschermd Wonen en het ontwikkelen en implementeren van begeleid- wonen constructies voor jong en oud. Je houdt je ook bezig met woonvormen en woonomgeving die inclusie, participatie, samenredzaamheid en zelfredzaamheid bevorderen. Je draagt zorg voor de urgentieregeling, voor huisvesting van statushouders en voor het brede beleidsterrein 'kwetsbare ouderen'. Je draagt ook bij aan de Woonvisie van de gemeente.

Verder ben je een proactief contactpersoon voor beschermd Wonen, centrumgemeente Amersfoort, woningstichting Nijkerk en De Alliantie. Je treedt op als sparringpartner van de consulent huisvesting. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over de agenda van het Bestuurlijk Overleg Wmo/Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Amersfoort/Eemland.

Functie-eisen

Minimaal HBO-niveau met tenminste 10 jaar werkervaring waarvan 5 jaar bij een gemeente. Waarbij de kandidaat gesprekspartner was met internen en externen op management- en directieniveau. Het kunnen omgaan met tegengestelde belangen in deze rol is een must. Verder heb je ervaring als adviseur van het bestuur en heb je ruime ervaring met bezwaarzaken. Je moet iemand zijn die visie heeft op de transformatie binnen het sociale domein. Je hebt tot slot ook sterke affiniteit met kwetsbare inwoners.

Competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Jij bent een echte verbinder en goed in het relatiebeheer.
 • Je bent iemand die in alle situaties de regie neemt en houdt.
 • Je bent iemand die de samenwerking ook buiten het stadhuis zoekt.
 • Je bent innovatief en in het bijzonder ten aanzien van wonen-zorg;
 • Je kan met een grote mate van zelfstandigheid werken.
 • Je bent sterk samenwerkingsgericht.
 • Je bent flexibel en bent bereid om opdrachten op te pakken waar nodig.

Overige competenties

Je bent in staat om overzicht te bewaren in een hectische omgeving. Je zoekt de samenwerking op. Deze eigenschappen, in combinatie met een positieve instelling en energieke werkhouding maken jou tot een waardevolle aanvulling op ons team.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij voor deze functie een salaris van maximaal € 4225,- bij een fulltime dienstverband (schaal 10, salarispeil 1 januari 2018). We starten met een tijdelijke aanstelling en bij gebleken geschiktheid aan het einde van dat jaar kan de tijdelijke aanstelling omgezet worden naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Paul-Peter Lindner, 06-27308541,

E-mail P.Lindner@nijkerk.eu. Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Eddy Marques, 14033. Een competentiemeting kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Sollicitatie

Als jij jezelf herkent in dit profiel, dan kun je tot 7 oktober solliciteren. Het eerste selectiegesprek is gepland op 8 oktober. Stuur jouw brief + cv via de sollicitatieknop www.werkenbijblnp.nl met als onderwerp van de e-mail: Beleidsadviseur sociaal domein kernteam Volwassen en Ouderen.

Deze vacature wordt gelijkertijd in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten gaan bij gelijke geschiktheid voor.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

11 sollicitaties
113 views


30-09-2019 Gemeente Nijkerk
Frontoffice Medewerker Burgerzaken

Frontoffice medewerker Burgerzaken

36 uur per week

Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van Burgerzaken bij!

Voor ons team Burgerzaken zoeken wij een enthousiaste en ervaren frontoffice medewerker Burgerzaken. Je bent vernieuwend, denkt mee over Nijkerk van morgen en de ontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie. Je bent politiek en maatschappelijk betrokken en je wilt je bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de gemeente Nijkerk. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, in te zetten acties en het bereiken van resultaten.

Het team Burgerzaken faciliteert de Nijkerkse samenleving en verzorgt zowel de front- als de backoffice. Samen met je collega's verwerk je informatieverzoeken, aanvragen voor documenten en zorg je voor verwerking van gegevens en mutaties in de BRP. Je werkt nauw samen met o.a. de collega's van de backoffice, de teams Kwaliteit Dienstverlening en Service en Informatie.

Op dit moment bestaat ons team uit 4 frontoffice medewerkers burgerzaken en 3 medewerkers backoffice.

Wat ga je doen?

Als frontoffice medewerker Burgerzaken ben jij het representatieve en klantgerichte aanspreekpunt en gezicht van de gemeente. Je verstrekt de juiste informatie en behandelt op een zorgvuldige en efficiënte wijze diverse aanvragen, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, VOG's, gegevensverstrekking vanuit de BRP, diverse mutaties en uittreksels BRP, voorkomende werkzaamheden burgerlijke stand en diverse controlewerkzaamheden. Je vindt het leuk deze werkzaamheden uit te voeren in wisseldiensten en je bent zodoende ook op dinsdag en donderdag beschikbaar tot 20.00 uur. Je werkt hierbij samen met de collega's in de backoffice. Bovendien draai je mee in diensten bij ons loket in Hoevelaken.

Functie-eisen

Minimaal MBO werk- en denkniveau aangevuld met afgeronde opleidingen AABZ/BOBZ, diploma persoonsinformatiemanagement/ identiteitsmanagement of gelijkwaardig. Je hebt (minimaal) 2 jaar passende gemeentelijke werkervaring. Je bent aantoonbaar sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Je beschikt over overtuigingskracht en toont initiatief op het juiste moment. Bovendien beschik je over een goed ontwikkeld inlevings- en leervermogen. Je werkt gedisciplineerd en nauwkeurig en je werkt vanuit de juiste verantwoordelijkheid. Verder ben je stressbestendigheid en toont passende flexibiliteit.

Overige competenties

Je bent in staat om overzicht te bewaren in een hectische omgeving. Je zoekt de samenwerking op. Deze eigenschappen, in combinatie met een positieve instelling en energieke werkhouding maken jou tot een waardevolle aanvulling op ons team.

Wij zien graag dat je als medewerker:

 • nieuwsgierig blijft en in ontwikkeling wilt zijn;
 • de samenwerking zoekt en zelfstandig je taken oppakt;
 • kritisch durft te zijn en feedback geeft en ontvangt;
 • samen met je team de resultaten bepaalt en bereikt.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij voor deze functie een salaris van maximaal € 2.729,- bij een fulltime dienstverband (schaal 6, salarispeil 1 januari 2018). Dit in afwachting van de definitieve functiewaardering. We starten met een tijdelijke aanstelling en bij gebleken geschiktheid aan het einde van dat jaar zal de tijdelijke aanstelling omgezet worden naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Lisa Timmers, telefoon 14 033, e-mail l.timmers@nijkerk.eu. Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Eddy Marques, 14033. Een competentietest kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Deze vacature staat gelijkertijd intern als extern uit. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

Sollicitatie

Als jij jezelf herkent in dit profiel, dan kun je tot en met 8 oktober solliciteren. Het eerste selectiegesprek is gepland op 16 oktober a.s. Stuur jouw brief + cv via de sollicitatieknop via www.werkenbijblnp.nl met als onderwerp: medewerker Burgerzaken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

30 sollicitaties
283 views


24-09-2019 Gemeente Nijkerk