Logo Werken in Zuidoost-Brabant

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Zuidoost-Brabant

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Zuidoost-Brabant.

Laatste vacatures

Ontwikkelaar/Adviseur Sociaal Domein (met accent op beschermd wonen)

Heb jij een stevige persoonlijkheid en wil je je inzetten voor de meest kwetsbare inwoners van Helmond? Ben jij iemand die resultaat weet te behalen in netwerken? Dan zou jij wel eens onze nieuwe collega kunnen zijn!

De gemeente Helmond is op zoek naar een :

Ontwikkelaar/Adviseur Sociaal Domein

(met accent op beschermd wonen en de relatie wonen / zorg)

 • Voor 28 uur per week (tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met perspectief op een vaste aanstelling)
 • Salaris minimaal € 2.591,- en maximaal € 4.225,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 10)
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Zorgen dat iedereen in onze stad zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving, dat onze inwoners rondkomen en vooruitkomen. En dat iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning krijgt en een plek om te wonen heeft. Daar werken we in Helmond hard aan. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met vele partners in de stad.

Als ontwikkelaar sociaal domein…

 • Ben je verantwoordelijk voor de decentralisatie Beschermd Wonen (per 01-01-2021), inclusief ambtelijke en bestuurlijke afstemming met regiogemeenten;
 • Overzie je het thema 'wonen en zorg' en bevorder je een evenwichtige spreiding van de voorzieningen over de stad, in nauwe afstemming met het college;
 • Pak je beleidsmatig de overgang van inwoners met een psychiatrische problematiek naar de Wlz op;
 • Ben je relatiebeheerder voor diverse maatschappelijke instellingen;
 • Pak je projecten voortvarend op.

Je komt te werken binnen het team OSD (Ontwikkeling Sociaal Domein). OSD vormt samen met 4 gebiedsteams, een ondersteuningsteam en het team Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS) het Programma Sociaal Domein van de gemeente Helmond. Ons enthousiaste team van ca. 35 collega's zet zich met veel ambitie in voor onze stad. We verbinden en ondersteunen partijen in de stad om samen - bijvoorbeeld in de wijken met inwoners - initiatieven, activiteiten, voorzieningen en oplossingen te organiseren die bijdragen aan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Ook staan wij ervoor dat er voor individuele huishoudens, die dit nodig hebben voldoende, passende ondersteuning en hulp beschikbaar is. Verder maken we werk van goede samenwerking van alle partijen binnen het sociaal domein.

Een greep uit je taken/verantwoordelijkheden:

 • Je signaleert wat er speelt rondom het thema Beschermd Wonen en wonen en zorg;
 • Je legt verbindingen en stimuleert samenwerking binnen het netwerk van professionele en vrijwillige organisaties;
 • Je signaleert knelpunten en draagt oplossingen en verbeteringen aan;
 • Je adviseert wethouder, college en management over de thema's Beschermd Wonen en de relatie tussen wonen en zorg;
 • Je volgt actief de landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de gevolgen voor Helmond.

In ons werk staan vier kernnormen centraal: mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie. Nieuwsgierig wat die kernnormen voor jou betekenen als je bij ons komt werken en waar wij als organisatie voor staan? Laat het je vertellen door onze collega's in het volgende filmpje.

Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Onze ideale kandidaat

Je hebt ervaring en interesse in maatschappelijke opvang, beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning in het algemeen. Je wordt binnen onze afdeling ingezet bij verscheidene werkzaamheden op basis van jouw competenties. Bij aanvang van de functie ga je aan de slag binnen het thema Beschermd Wonen. Je bent in staat om het beleid op dit gebied zelfstandig door te ontwikkelen en vorm te geven.

Concreet beschik je over:

 • Een afgeronde HBO opleiding;
 • Een brede blik binnen het Sociaal Domein;
 • Ervaring met Beschermd Wonen en vraagstukken rond wonen en zorg;
 • Affiniteit met sociaal maatschappelijke vraagstukken;
 • Inzicht en ervaring met werken in een politiek bestuurlijke omgeving en de daarbij horende besluitvormingsprocessen;
 • Analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • De vaardigheid om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen;
 • Een natuurlijke vorm van leiderschap waarin je in staat bent anderen te enthousiasmeren, motiveren en te voorzien van feedback.

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis door vóór 27 juni 2019 aanstaande via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop te reageren. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze recruiter Lia van Beek. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0492-587361, of per mail: recruitment@helmond.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Verdere informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

1 sollicitatie
71 views
Bekijk vacature


12-06-2019 Gemeente Helmond
Programmaleider Integrale Veiligheid

De Peelgemeenten Laarbeek, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Asten en Helmond, deelnemers aan het driehoeksoverleg Peelland, zoeken op korte termijn een geschikte kandidaat voor de functie van:

Programmaleider Integrale Veiligheid

 • Voor 18 uur per week
 • Standplaats Helmond
 • Salaris € 4.022,- en maximaal € 5.520,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

De context

Het driehoeksoverleg in Peelland bestaat uit de 6 burgemeesters van de Peelgemeenten, de gebiedsofficier van Justitie, de chefs van het basisteam Peelland van de politie-eenheid Oost-Brabant en de coördinerend gemeentesecretaris als adviseur van de burgemeesters. De burgemeester van Helmond is de voorzitter van het Driehoeksoverleg.

Het driehoeksoverleg komt gemiddeld 1 keer per 2 maanden bijeen. Aan het gedeelte van het driehoeksoverleg dat over ondermijnende criminaliteit gaat, neemt ook een vertegenwoordiger van de Belastingdienst deel. Voor dat gedeelte van het driehoeksoverleg is de programmaleider aanpak ondermijning Peelland verantwoordelijk. De programmaleider maakt hiervoor de annotaties voor de voorzitter van het driehoeksoverleg Peelland, in samenwerking met de programmaleider aanpak ondermijning Peelland.

De programmaleider integrale veiligheid maakt namens de voorzitter van het driehoeksoverleg Peelland ook deel uit van het ambtelijk IV-overleg. In dit overleg wordt de vergadering van de bestuurlijke regiegroep voorbereid. Deze bestuurlijke regiegroep is de besluitvormende vergadering van de 8 voorzitters van de 8 basisteam-driehoeken in Oost-Brabant. De programmaleider maakt hiervoor ook de annotaties voor de voorzitter van het driehoeksoverleg Peelland, in samenwerking met de programmaleider aanpak ondermijning Peelland.

Functie informatie

Je werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris integrale veiligheid, momenteel standplaats Gemert-Bakel. Je werkt collegiaal samen met de programmaleider aanpak ondermijning en de coördinator van het Peelland Interventie Team (PIT).

Het takenpakket bestaat op hoofdlijnen uit:

 • Ondersteuning van de burgemeester van Helmond in haar rol en positie van voorzitter van het driehoeksoverleg Peelland;
 • Ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris integrale veiligheid in zijn rol van adviseur van de burgemeesters;
 • Samen met hen verzorgen van de communicatie met de deelnemers van het driehoeksoverleg;
 • Formuleren van voorstellen, voorbereiden van agendapunten, zorgdragen voor verzending van de agenda's; in goed overleg met de (ambtelijk vertegenwoordigers van de) betrokken partijen daarvoor de stukken opstellen; hiervoor als voorzitter optreden van het ambtelijk voorbereidingsoverleg;
 • Zorgdragen voor verslaglegging van de vergaderingen driehoek Peelland;
 • Als afgevaardigde van de voorzitter van het Driehoeksoverleg deelnemen aan het ambtelijk IV-overleg ter voorbereiding van de bestuurlijke regiegroep; de daar in te nemen standpunten afstemmen met de burgemeester van Helmond en met de 5 andere Peelland-burgemeesters en de beleidsadviseurs integrale veiligheid;
 • Zorgdragen voor actuele beleids- en uitvoeringsplannen integrale veiligheid;
 • Monitoring van de uitvoering en redigeren van de voortgangsberichten en updates van het integrale veiligheidsbeleid, in nauwe samenwerking met de beleidsadviseurs van de 6 gemeenten en de overige partners.
 • Zorgdragen voor de doorvertaling van relevante integrale veiligheidsonderwerpen voor het overleg van de zes gemeentesecretarissen in Peelland (SO Peel); in goed overleg met de coördinerend gemeentesecretaris integrale veiligheid;
 • Waar nodig zorgdragen voor aanvullende afstemming van de integrale veiligheidscoördinatoren van de zes gemeenten in Peelland;
 • Waar nodig participeren in overleggen op de schaal van Oost-Brabant om zo bij te dragen aan regionale ontwikkelingen;
 • Jaarlijks zorgdragen voor planning van de driehoeksoverleggen; in nauwe samenwerking met het bestuurssecretariaat van de coördinerend gemeentesecretaris.

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal.

De ideale kandidaat beschikt over…

 • Flexibiliteit in je beschikbare tijd en investering in het opbouwen van je netwerk.
 • Een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • Affiniteit met bestuurlijk-juridische vraagstukken.
 • Een heldere visie op het functioneren van driehoeksoverleggen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel op schrift als contactueel.
 • Resultaat- en doelgerichtheid in het uitzetten en monitoren van de acties uit het driehoeksoverleg en het Veiligheidsplan Peelland.

Daarnaast beschik je over …….

 • Een WO werk- en denkniveau, en een afgeronde studie op juridisch of bestuurskundig terrein.
 • Bewezen ervaring en kwaliteiten op het gebied van (beleids-)advies en bewaking/monitoring van besluitvormingsprocessen binnen het veiligheidsterrein.
 • Een VOG verklaring.

Assessment

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 7 juni 2019 via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je aanvullende informatie over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

4 sollicitaties
98 views


23-05-2019 Gemeente Helmond
Specialist (W) Installaties Vastgoed

Voel jij je verantwoordelijk voor de technische staat van alle vastgoed installaties van Gemeente Helmond? Zijn plannen en het strak begeleiden van derden jouw tweede natuur? Dan zou jij wel eens onze nieuwe collega kunnen zijn!

De gemeente Helmond is op zoek naar een:

Specialist (W) Installaties Vastgoed

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris max. € 4.225,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

De afdeling Accommodaties & Exploitaties (A&E) is een afdeling, die zich richt op de gemeentelijke exploitaties en de realisatie en beheer, onderhoud, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle gemeentelijke en maatschappelijke gebouwde accommodaties. Ook het taakveld interne facilitering hoort bij deze afdeling. "Gebouwen, gronden, parkeren, verhuringen, kermis, markt, verkopen en faciliteiten optimaal georganiseerd voor de organisatie & stad!" Dat is waar de 35 medewerkers zich elke dag voor inzetten. Een enthousiast team dat resultaatgericht werkt, en van aanpakken weet.

Als Specialist Installaties Vastgoed……

 • Ben je verantwoordelijk voor onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties van gemeentelijke panden.
 • Maak je op basis van de onderhoudsplanningen technische werkomschrijvingen en calculaties of laat je deze opstellen door gespecialiseerde bureaus.
 • Beoordeel je, in het kader van de aanbestedingen, offertes en valt het opstellen van uitvoeringscontracten tot je taak.
 • Zorg je voor een goede begeleiding van de uitvoering door de ingeschakelde aannemers.
 • Bereid je (deel)projecten voor, en organiseert deze en stuurt ze aan.
 • Kun je ingeschakeld worden als intern adviseur bij grotere nieuwbouwprojecten en verbouwingen of renovaties van onze utiliteitsgebouwen. Duurzaamheidsaspecten zijn daarbij erg belangrijk.
 • Spreekt het voor zich dat je in deze functie op allerlei niveaus contacten onderhoud, zowel intern als extern.

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

 • In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal.
 • Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

De ideale kandidaat

De ideale kandidaat heeft vakinhoudelijke kennis, van specifieke installaties zoals betonkernactivering, bron-systemen, GBS-softwaresystemen e.a. werktuigbouwkundige installaties en affiniteit met duurzame gebouw gebonden installaties. Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring. Je kan nieuwe vakgebieden en inzichten snel eigen maken. Je zoekt graag de samenwerking in de breedheid op. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk in een groep.

Voor deze functie gelden de volgende competenties:

 • Een opleiding op MBO + / HBO-niveau in de richting werktuigbouwkunde
 • Samenwerken: bewust van de (interne) onderlinge afhankelijkheid en in staat om door samenwerkingsvaardigheden het eindresultaat te optimaliseren
 • Goede communicatieve- en adviesvaardigheden voor het leiden van projectteams, voor het onderhandelen en maken van uitvoeringsafspraken, voor het opstellen van projectplannen en het presenteren van projectplannen aan externe partijen

Qua persoonlijkheid zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur die we duiden in 4 kernenbegrippen:

 • Mensen Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen
 • Resultaat Doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak) intelligentie Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis door vóór 6 juni 2019 aanstaande via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook na werktijd) te bereiken via telefoonnummer 0492587080 of 0613547492. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

4 sollicitaties
36 views


22-05-2019 Gemeente Helmond
Afdelingssecretaresse Sociaal Domein

Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheden? Heb jij een proactieve instelling en een hoge mate van service- en dienstverlening? Dan zou jij weleens onze nieuwe collega kunnen zijn!

De gemeente Helmond is namelijk op zoek naar een :

Afdelingssecretaresse Sociaal Domein

 • Voor 32 uur per week
 • Salaris minimaal €1.818,- en maximaal €2.729,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Samen met de zorgverleners zorgen wij ervoor dat ondersteuning niet alleen effectief is, maar ook dichtbij en op maat voldoet aan de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf regie houden op hun eigen leven en de ondersteunende zorg hierbij. Dit laat zich niet in een boekje vastleggen. We zullen de komende jaren dan ook samen met jou en het team ruimte nemen om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen.

Als afdelingssecretaresse bied je ondersteuning aan de (team) manager(s) van het Sociaal Domein. Je maakt daarbij tevens onderdeel uit van het secretaresseteam. Dit is een enthousiast team dat zich met veel ambitie inzet voor hun collega's van de gemeentelijke organisatie en bestaat uit circa 25 medewerkers.

De ontwikkelingen binnen het secretariaat en onze gemeente gaan snel en het is zaak dat wij daar goed op zijn voorbereid. De invloed van nieuwe digitale middelen, de rol van de klant/burger en het type leidinggevende, maakt dat er een proactieve service- en dienstverlening wordt verwacht. Ons team is steeds meer gaan werken van "dienstbaar naar dienstbaarheid", van "werken voor naar werken met" en van "vraag gestuurd naar aanbod gestuurd". Kortom, we nemen een meer zichtbare en reflecterende rol aan en anticiperen op de toekomst.

Passen wij bij jou….?

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal. Nieuwsgierig wat die kernnormen voor jou betekenen als je bij ons komt werken en waar wij als organisatie voor staan? Laat het je vertellen door onze collega's in het volgende filmpje.

Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Als afdelingssecretaresse heb je onder andere met de volgende thema's te maken…

 • Secretariële ondersteuning. Je zorgt voor een volledige, organisatorische, secretariële en administratieve ondersteuning van de managers op verschillende onderwerpen. Je signaleert, plant vooruit en denkt mee. Het is essentieel dat je de woorden 'horen, zien & zwijgen' volledig nastreeft.
 • Correspondentie. Je handelt correspondentie af en schat deze vanuit eigen inzicht in op belang en urgentie. Je voegt op eigen initiatief en naar eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhandeling en zorgt ervoor dat deze behandeld worden.
 • Vergaderingen. Je organiseert en bereidt vergaderingen voor, attendeert op bijzondere aandachtspunten, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de voortgang van de afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten.
 • Agendabeheer. Je bewaakt de agenda van de managers, waarbij je goed prioriteiten weet te stellen op basis van inzicht in inhoud en verhoudingen.
 • Zelfstandigheid. De rol van afdelingssecretaresse behoeft een grote rol van senioriteit en zelfstandigheid. Je vormt een 'buffer' richting de interne organisatie en externe omgeving, waarbij je verbanden moet kunnen leggen en belangen goed in moet kunnen schatten.

Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over…

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Werkervaring in een vergelijkbare rol binnen een gemeentelijke organisatie, waarbij je een grote mate van secretariële werkzaamheden hebt ontwikkeld;
 • Een servicegerichte en dienstverlenende instelling;
 • Goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheden en sociale vaardigheden;
 • Kennis van diverse systemen op het gebied van automatisering zoals Verseon, Decade en NOTU Box.
 • Een proactieve en flexibele houding. Daarnaast ben je zelfbewust, integer en assertief.

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 6 maart 2019 via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je dat jouw sollicitatie eruit springt? Stuur dan naast jouw cv een videopitch via Whatsapp naar onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-13547492. Bij haar kun je ook terecht voor aanvullende informatie met betrekking tot de vacature. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Verdere informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

12 sollicitaties
206 views


22-05-2019 Gemeente Helmond
Business Controller Sociaal Domein

Ben jij een energieke en vernieuwende adviseur met een groot analytisch vermogen? Ben jij toe aan een 2e of 3e stap in jouw carrière? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega.

Gemeente Helmond zoekt op korte termijn een

Business Controller Sociaal Domein

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Helmond een stad met potentie! Uitgegroeid tot een centrum in de stedelijke regio van Zuidoost-Brabant. In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg indien deze nodig is. Samen met aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte.

Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners en inwoners.

De Business Controller komt te werken binnen het team Ondersteuning van het Programma Sociaal Domein en maakt daarnaast onderdeel uit van het Management Overleg Programma Sociaal Domein. Dit team bestaat uit gemiddeld 40 medewerkers. Het is een enthousiast team dat zich met veel ambitie inzet voor Helmond.

De uitdaging

Als business controller ben je het financiële geweten van het Sociaal Domein. Samen met de teammanager Ondersteuning initieer je verbetering op het gebied van bedrijfsvoering. Je zorgt daarbij voor een adequate en on-time verslaggeving en advisering aan het management van de gemeente Helmond en alle betrokken in- en externe partijen. Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied scherp in de gaten en weet in te schatten wat de (financiële) consequenties voor de gemeente Helmond zijn. Daarbij neem je de financieel adviseurs van de afdeling Financiën mee voor wat betreft het Sociaal Domein.

Control

 • Je onderzoekt financiële consequenties van beleidsvoorstellen en maakt inschatting van kansen en bedreigingen zodat de haalbaarheid van beleidsresultaten wordt vergroot.
 • Je maakt realistische en onderbouwde inschattingen omtrent interne en externe ontwikkelingen en de financiële consequenties die het beleidsgebied beïnvloeden.
 • Je adviseert over risicomanagement aan het management van het sociaal domein
 • Je levert een bijdrage aan de jaarafsluiting. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarlijkse afrekening met zorgaanbieders die jij coördineert. Daarbij zorg je voor een juiste, tijdige en volledige verwerking ervan in de jaarstukken.

Advies

 • Je bent de proactieve sparringpartner voor de directie en het management van het Programma Sociaal Domein en projectleiders over financieel-economische onderwerpen.
 • Je adviseert op tactisch en strategisch niveau over het Programma Sociaal Domein.
 • Je hebt een brugfunctie als het gaat om samenwerking met de financieel adviseurs van de afdeling financiën en je bent mede initiator van integrale oplossingen over financiële vraagstukken.
 • Je leidt interne financiële werkgroepen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie van verbetervoorstellen.

Inzicht

 • Je bevordert eenduidige management- en stuurinformatie, tijdige bijsturing van de bedrijfsvoering, en maakt inschatting welke budgetverdeling de strategieverwezenlijking optimaliseert.
 • Je formuleert aanbevelingen in relatie tot de doelstellingen van het Programma Sociaal Domein;
 • Je analyseert (financiële) informatie en afwijkingen tussen budget, prognose en realisatie van uitgaven met betrekking tot het Programma Sociaal Domein.
 • Je ontwikkelt prestatie-indicatoren en draagt in overleg met de verantwoordelijke managers zorg voor het laten uitvoeren van geformuleerde acties.
 • Onder jouw aansturing wordt consistente managementinformatie zoals de maandrapportages gegenereerd.

De ideale kandidaat beschikt over …

 • Een HBO+ en/of WO-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of controlling;
 • Kennis van bestuurlijke verhoudingen in een politiek-sensitieve omgeving;
 • Ervaring met het toepassen van methoden en technieken om complexe financiële analyses en vergelijkingen uit te voeren;
 • Kennis van de administratieve organisatie en de interne beheersing;
 • Kennis van het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en de impact hiervan op de financiële situatie.

Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur. Deze duiden we in 4 kernbegrippen:

Mensen Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht

Verandering Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen

Resultaat Doelgerichtheid, plannen & organiseren

(Vak)intelligentie Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 29 mei april 2019 via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop.

Wil je aanvullende informatie over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492.

Overige informatie

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Werken in Noordoost-Brabant

8 sollicitaties
114 views


14-05-2019 Gemeente Helmond