Logo Werken in Noord-Holland Noord

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord.

Laatste vacatures

Stagiair(e) Ecologie (24-36 uur)

Stagiair v/m

HBO/WO student met als hoofdrichting ecologie (2e jaars of hoger)

Teambeschrijving
Binnen de gemeente Den Helder zijn meerdere teams. Eén daarvan is het team Omgeving, waarin circa 40 collega's werkzaam zijn op het gebied van bestemmingsplannen, stedenbouw, vastgoed, verkeer, economische zaken, cultuur, natuur en recreatie. Kortom, alle activiteiten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt ook nauw samen gewerkt met het team Omgeving en Wijkteams.

Vrijwel alle beleidsterreinen van het team Omgeving zijn zich aan het voorbereiden op de Omgevingswet, een belangrijke nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Wanneer na 2021 de Omgevingswet in werking is getreden, komen alle doelen en werkzaamheden van de gemeente samen in de zogeheten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. Daarnaast vraagt de Omgevingswet veel aandacht voor integraal werken (samenwerking tussen vakdisciplines) en participatie (samenwerking met de inwoners en externe partijen).

Stagewerkzaamheden
Stadsnatuur speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit en in de natuur dichter bij de mens brengen. Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt binnen de gemeente Den Helder gewerkt aan het in kaart brengen van de gemeentelijke doelsoorten. Aan de hand hiervan kunnen concrete maatregelen genomen worden om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. De stage is gericht op de uitvoering van de eerste stappen van dit proces. Hiervoor ga je aan de slag met het inventariseren de stedelijke natuur in Den Helder. Jouw werkzaamheden geven inzicht in biodiversiteit op stadsniveau, en worden meegenomen in het nieuwe groenbeleid van de gemeente Den Helder.

Jouw taken zullen bestaan uit het inventariseren van doelsoorten: soorten die ecologische waarde hebben en van nature voor (kunnen) komen in de regio Kop van Noord-Holland. Je gebruikt daarbij de online bronnen zoals waarneming.nl, maar je zult ook contact leggen met de natuurwerkgroepen en de eigen medewerkers van de gemeente. Daarnaast zal je ook de kans krijgen om zelf in het veld te gaan kijken.

Naast deze stagewerkzaamheden is er ook tijd en ruimte om werkzaamheden uit te voeren die bij jouw leerdoelen passen.

Wij zoeken

Voor deze stageplek zoeken wij iemand met de volgende kenmerken:
- Je ben een HBO/WO student met als specialisatie ecologie (Biologie, Bos- en Natuurbeheer, etc).

 • Je bent geïnteresseerd in, en hebt een goede basiskennis van planten- en diersoorten.
 • Je bent in staat om overzicht te creëren.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en bent resultaatgericht
 • Je bent communicatief sterk

Wij bieden
Wij bieden naast een prettige werkomgeving en uitdagende werkzaamheden een stagevergoeding van € 225,00 aan een derdejaars HBO stagiair, € 300,00 aan een vierdejaars HBO stagiair en € 325,00 aan een afstudeerder. Deze vergoedingen zijn bruto per maand bij werkweek van 36 uur. Tevens bieden wij een goede stagebegeleiding.

Informatie & reactie

Bel voor meer informatie met het Stagebureau van de Gemeente Den Helder via 140223 8052. Solliciteren kun je middels het schrijven van een brief met cv aan stagebureau@denhelder.nl.

Gemeentebanen

0 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-06-2019 Omgeving
Opzichter civiel (36 uur)

Den Helder staat als stad voor ingewikkelde opgaven. Tegelijk verwacht de inwoner van Den Helder uitstekende dienstverlening en steeds meer invloed op zijn woonomgeving. Alleen als moderne, flexibele organisatie kunnen we daar stevig aan werken. Om dat te bereiken leggen wij verantwoordelijkheden laag in de organisatie. We vinden het belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze basis op orde is en samen aan onze opgaven en programma's te werken. We geven ruimte aan de ontwikkeling van medewerkers.

De functie
Als opzichter Civiele Techniek (functietypering Opzichter) ben jij de ogen en oren van de projectleider/directievoerder. Je werkt nauw samen met collega's van de buitendienst op het gebied van riolering, gemalen, civiele kunstwerken, beheersing van onkruid op de verharding, afvalbakken/zwerfafval, straatmeubilair en speeltoestellen. De werkzaamheden worden met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd binnen het team Wijkbeheer. Geen dag, maar ook geen uur, ziet er het zelfde uit. Je hebt een erg uitgebreid, maar zeker ook een uitdagend, takenpakket.

Tot jouw takenpakket behoren onder andere:

 • Het verzorgen van de toetsing van de technische kwaliteit van aannemers en leveranciers aan bestek en overeenkomst;
 • Het verrichten van werkzaamheden in de werkvoorbereidingsfase;
 • Het controleren van de juiste hoeveelheden;
 • Verwerken en actualiseren van de administratie;
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers, bewoners en medewerkers buitendienst;
 • Het bijhouden van hoeveelheden ten behoeve van termijnen;
 • Het bijhouden van uren, inzet materieel en personeel buitendienst;
 • Het beoordelen van meer- en minder werk en de directievoerder hierin adviseren;
 • Verzorgen van technische advisering aan de projectleider/directievoerder;
 • Coördineren van de uitvoering en alle bij het uitvoeringsproces betrokken partijen om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
 • Beoordelen van de eindoplevering met aannemer;
 • Het schouwen van kwaliteit van de onderhoudsbestekken en werkzaamheden medewerkers buitendienst op beeldkwaliteit;

Het team
Het team Wijkbeheer (50 medewerkers) onderhoudt de openbare ruimte met een vijftal basisprincipes: schoon, heel en veilig; betaalbaar en uitvoerbaar; maatschappelijk verantwoord; oog voor de stad; innovatief. De bedrijfsvoering is gericht op een mix van zelf doen en laten doen, regie voeren, bewonersparticipatie stimuleren en werken op een duurzame wijze met een klantgerichte houding.

Team Wijkbeheer werkt nauw samen met het team Openbare Ruimte welke verantwoordelijk is voor het integrale beheer van de openbare ruimte en daarbij de in- en externe opdrachtgever is.

Het team Wijkbeheer verricht alle uitvoerende taken gericht op het integraal dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. In het beheer van de stad werken we nauw samen met professionele- en bewonersorganisaties en stimuleren wij actief nieuwe initiatieven. Met bewonersparticipatie willen we een antwoord geven op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke woon- en leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan.

Wij vragen
Je hebt een MBO diploma, richting civiele techniek en je hebt ervaring als civieltechnisch opzichter. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent klant-, mens- en resultaatgericht en hebt oog voor kwaliteit. Je hebt een proactieve en ondernemende houding en je bent zelfstandig, daadkrachtig en flexibel.

Voldoe je aan dit profiel en lijkt het jou leuk om ons team te versterken? Dan nodigen wij jou uit te solliciteren!

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel in en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 1.818,00 (aanloopschaal 6) tot maximaal € 2.986,00 (functieschaal 7) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ton van der Meché (teamcoach Wijkbeheer), telefoon (0223) 67 8950.

Solliciteren
Solliciteren kan via de link tot en met maandag 1 juli 2019

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-06-2019 Wijkbeheer
Systeem-netwerkbeheerder (36 uur)

De functie
Ons team ICT werkt iedere dag vol passie en met plezier voor de eigen organisatie en onze inwoners. Het team is verantwoordelijk voor de juiste werking van de gehele IT-infrastructuur waarbij vakmanschap, samenwerken en kennisdeling van groot belang is.

Als systeem- netwerkbeheerder ben je primair verantwoordelijk voor- en heb je ervaring met het implementeren, onderhouden, verbeteren en beveiligen van de gemeentelijke ICT infrastructuur en netwerk componenten gebouwd rond een VDI, RES, Citrix, VMware en Microsoft server omgeving. Het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van systemen en informatie heeft jouw prioriteit.

De focus binnen deze vacature ligt op het netwerkbeheer zoals "Network Acces Control en Monitoring, Switch & Routing, FireWalling, BackUp, Data- en EndPoint Security".

Wij vragen
Jouw bevlogenheid en drive om ICT door te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. Je hebt ICT gerelateerde opleiding(en) gevolgd. Daarnaast minimaal 3 jaar werkervaring als systeem- netwerkbeheerder. Je hebt aantoonbare kennis van het beheer van een ICT infrastructuur en zijn actieve netwerkcomponenten. Kennis van Citrix, VMWare, Microsoft server en ervaring met Microsoft AD en Register is een pré. Daarnaast heb je een afgeronde opleiding op HBO niveau.

Wij bieden
Een uitdagende baan in een inspirerende, collegiale en flexibele werkomgeving met de ruimte om te doen waar jij goed in bent en continu te blijven innoveren.

De functie is gekoppeld aan het functieprofiel medewerker systeembeheerder/ applicatiebeheerder A (schaal 9). Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week een salaris van maximaal € 3.805,00 bruto per maand. Tevens biedt deze gemeente een uitloopschaal van maximaal € 4.225,00 bruto per maand.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder is er aandacht voor loopbaanontwikkeling en biedt de gemeente de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Vragen?
Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op met Marco Bakker, systeem-netwerkbeheerder, telefoonnummer 0223 678 3 40.

Solliciteren
Spreekt deze uitdagende baan jou aan, solliciteer dan! Dit kun je doen via de link tot en met 7 juli 2019.

Gemeentebanen

0 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views


11-06-2019 Informatie & Techniek
Systeem-netwerkbeheerder (36 uur)

De functie
Ons team ICT werkt iedere dag vol passie en met plezier voor de eigen organisatie en onze inwoners. Het team is verantwoordelijk voor de juiste werking van de gehele IT-infrastructuur waarbij vakmanschap, samenwerken en kennisdeling van groot belang is.

Als systeem- netwerkbeheerder ben je primair verantwoordelijk voor- en heb je ervaring met het implementeren, onderhouden, verbeteren en beveiligen van de gemeentelijke ICT infrastructuur en netwerk componenten gebouwd rond een VDI, RES, Citrix, VMware en Microsoft server omgeving. Het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van systemen en informatie heeft jouw prioriteit.

De focus binnen deze vacature ligt op het netwerkbeheer zoals "Network Acces Control en Monitoring, Switch & Routing, FireWalling, BackUp, Data- en EndPoint Security".

Wij vragen
Jouw bevlogenheid en drive om ICT door te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. Je hebt ICT gerelateerde opleiding(en) gevolgd. Daarnaast minimaal 3 jaar werkervaring als systeem- netwerkbeheerder. Je hebt aantoonbare kennis van het beheer van een ICT infrastructuur en zijn actieve netwerkcomponenten. Kennis van Citrix, VMWare, Microsoft server en ervaring met Microsoft AD en Register is een pré. Daarnaast heb je een afgeronde opleiding op HBO niveau.

Wij bieden
Een uitdagende baan in een inspirerende, collegiale en flexibele werkomgeving met de ruimte om te doen waar jij goed in bent en continu te blijven innoveren.

De functie is gekoppeld aan het functieprofiel medewerker systeembeheerder/ applicatiebeheerder A (schaal 9). Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week een salaris van maximaal € 3.805,00 bruto per maand. Tevens biedt deze gemeente een uitloopschaal van maximaal € 4.225,00 bruto per maand.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder is er aandacht voor loopbaanontwikkeling en biedt de gemeente de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Vragen?
Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op met Marco Bakker, systeem-netwerkbeheerder, telefoonnummer 0223 678 3 40.

Solliciteren
Spreekt deze uitdagende baan jou aan, solliciteer dan! Dit kun je doen via de link tot en met 7 juli 2019.

Gemeentebanen

0 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views


11-06-2019 Informatie & Techniek
Secretaris bezwaarschriftencommissie (24 uur)

De gemeente Den Helder heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Onze commissie kent drie verschillende kamers: de algemene kamer, de sociale kamer en de rechtspositionele kamer. De algemene kamer en de rechtspositionele kamer vergaderen elk gemiddeld eenmaal per maand. De sociale kamer vergadert twee keer per maand. Samen met een collega-secretaris ben jij allround inzetbaar voor de drie kamers.

Jouw werk als secretaris is divers: van bezwaren tegen omgevingsvergunningen tot ondermijningszaken, van invorderingsbeschikkingen sociaal domein tot huishoudelijke hulp en van Wob-verzoeken tot beschikkingen rechtspositie. Daarmee is geen dag hetzelfde.

Als secretaris ben jij verantwoordelijk voor het gehele bezwaarproces: van ontvangst van een bezwaarschrift tot de verzending van het advies op bezwaar. Dit doe je onder meer door:

 • bezwaarschriften te toetsen op ontvankelijkheid en indien nodig kennelijk niet-ontvankelijkheidsadviezen van de commissie voor te bereiden;
 • procesdossiers samen te stellen en bezwaren te agenderen voor zitting;
 • bij de zitting als secretaris te fungeren en de commissie juridisch hierbij te ondersteunen;
 • de verslagen van de zittingen en de adviezen van de commissie uit te werken;
 • de procedures te bewaken en hiervoor de benodigde administratieve handelingen kunnen verrichten, zoals ontvangstbevestigingen, verdagingen en opschortingen en
 • andere juridische werkzaamheden te verrichten als die binnen het team nodig zijn.

Omdat onze gemeente zich ontwikkelt, ontwikkelt onze gemeentelijke organisatie mee. Dit geldt ook voor jouw werk als secretaris. Je hebt oog voor procesoptimalisatie en draagt actief bij aan doorontwikkeling van onze bezwaarprocedure. Een van deze ontwikkelingen is de komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) waardoor de bezwaarprocedure voor rechtspositionele beschikkingen met ingang van 2020 komt te vervallen.

Wij vragen
Je bent een gedreven en vakkundige persoonlijkheid. Je hebt een goed analytisch vermogen, bent collegiaal, flexibel en creatief. Daarnaast heb je ervaring met bezwaarbehandeling en heb je gevoel voor het functioneren binnen een politiek-bestuurlijke context. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau en hebt gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Wij beschouwen het als een pré als je ook goed ingevoerd bent in het ruimtelijk en het sociaal bestuursrecht. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als er zittingen plaatsvinden (op donderdagavond en vrijdagmiddag), ben je beschikbaar.

Wij bieden
Wij bieden je een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende baan. De functie is ingeschaald in functieschaal 10 en afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris op fulltime basis maximaal € 4.225,-- bruto per maand. Op termijn is het mogelijk om door te groeien naar de uitloopschaal 11.

Naast het bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Wil je meer informatie? Bel dan gerust met Arjan Dekker, telefoon 06 30154678.

Solliciteren
Enthousiast geworden? Je kunt online solliciteren tot 20 juni 2019.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-06-2019 Bestuur & Organisatie