Logo Werken in Noord-Holland Noord

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord.

Laatste vacatures

Functioneel applicatiebeheerder zaaksysteem (36 uur)

Onze organisatie heeft gekozen voor een zaakgerichte werkwijze. We maken hierbij gebruik van een all-in-one oplossing, namelijk het zaaksysteem InProces van Brein. In de afgelopen periode hebben we een groot aantal processen volledig zaakgericht ingericht, waardoor een groot deel van de organisatie inmiddels zaakgericht werkt. Er is echter nog veel werk aan de winkel, de functioneel beheerders van het zaaksysteem staan centraal bij de verdere uitrol van het zaakgericht werken binnen onze organisatie.

De functie
We zijn nadrukkelijk op zoek naar een enthousiaste ambassadeur die in staat is om collega's mee te nemen en die affiniteit heeft met vernieuwing en innovatie. Je bent werkzaam binnen het Team Informatievoorziening en staat in de dagelijkse praktijk in nauw contact met de collega's van het team ICT en met de eindgebruikers van het zaaksysteem. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit:

Zaakgericht inrichten van processen met proceseigenaren en eindgebruikers en het begeleiden en opleiden van medewerkers. Bijdragen aan verbeteringen van de inrichting en functionaliteit van het zaaksysteem. Uitvoeren van acceptatietesten in samenwerking met de technisch beheerder en (deels) invulling geven aan de helpdeskfunctie. Gebruikerswensen vertalen naar een functioneel ontwerp en onderhouden van functionele specificaties, vastleggen van procedures, beheren van gegevens en het toekennen van autorisaties.

Wij vragen
- Een teamplayer met sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden;

 • Sterk analytisch denkvermogen;
 • Een afgeronde MBO+ opleiding bij voorkeur op het gebied van ICT;
 • Kennis en ervaring op het betreffende vakgebied;
 • Daarnaast heb je voldoende kennis van en ervaring met zaakgericht werken, gemeentelijke processen, functioneel beheer en document management systemen.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie (functietypering medewerker systeembeheer/applicatiebeheer B) met volop uitdagingen, groeimogelijkheden en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij jou een fulltime dienstverband van 36 uur per week met een bijbehorend salaris van maximaal € 3.376,- bruto per maand. Op langer termijn is het mogelijk om door te groeien naar de uitloopschaal.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cock de Zeeuw, Teamleider ICT, telefoonnummer (0223-67) 8335, e-mail c.de.zeeuw@denhelder.nl

Solliciteren
Je kunt via de link solliciteren tot 1 mei 2019.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

7 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-04-2019 Informatie & Techniek
Stagiair(e) Communicatie (24-32 uur)

Implementatie Omgevingswet
De gemeente Den Helder is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking.

Projectgroep
Voor het succesvol implementeren van de Omgevingswet is een projectgroep opgesteld. Er zijn negen deelsporen onderscheiden. Elk spoor heeft zijn eigen werkzaamheden, maar al deze werkzaamheden grijpen wel in elkaar. Voor de deelsporen 'Omgevingsvisie en Programma's' en 'Dienstverlening en Participatie' zijn we op zoek naar een stagiair, die ondersteuning biedt bij verschillende werkzaamheden.

Stagewerkzaamheden
- Intern communiceren over de invoering van de Omgevingswet en de verschillende projecten.

 • Ondersteunen bij verschillende Communicatievraagstukken; opstellen van vragenlijsten om zodoende input te verzamelen, het opstellen/ schrijven van de Dienstverleningsvisie, het opstellen / schrijven van het Uitvoeringsprogramma.
 • Voorstellen doen op het gebied van communicatie; hoe bereiken we onze doelgroep?
 • Contact houden met verschillende teams binnen de organisatie, meehelpen met opzetten van presentaties

Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste student die van aanpakken weet en een proactieve houding heeft. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je secuur en zelfstandig kan werken en verschillende collega's ondersteuning wil bieden. Goede communicatieve vaardigheden is vereist.

Wij bieden
Wij bieden naast een prettige werkomgeving en uitdagende werkzaamheden een stagevergoeding van € 225,00 aan een derdejaars HBO stagiair, € 300,00 aan een vierdejaars HBO stagiair en € 325,00 aan een afstudeerder. Deze vergoedingen zijn bruto per maand bij werkweek van 36 uur. Tevens bieden wij een goede stagebegeleiding.

Informatie & reactie
Bel voor meer informatie met het Stagebureau van de Gemeente Den Helder via 0223 67 8052. Solliciteren kun je middels het schrijven van een brief met cv aan stagebureau@denhelder.nl.

Gemeentebanen

9 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

11 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


03-04-2019 Omgeving
Stagiair(e) Bestuurskunde (of planologie/sociale geografie/organisatiewetenschappen) 24-32 uur

Implementatie Omgevingswet
De gemeente Den Helder is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking.

Projectgroep
Voor het succesvol implementeren van de Omgevingswet is een projectgroep opgesteld. Er zijn negen deelsporen onderscheiden. Elk spoor heeft zijn eigen werkzaamheden, maar al deze werkzaamheden grijpen wel in elkaar. Voor de deelsporen 'Omgevingsvisie en Programma's' en 'Dienstverlening en Participatie' zijn we op zoek naar een stagiair, die ondersteuning biedt bij verschillende werkzaamheden.

Functieomschrijving:

 • Ondersteunen projectleider invoering Omgevingswet bij het programma. Grootschalige verandering van wetgeving en werkwijze wat betreft de fysieke leefomgeving; bouwen, milieu, industrie, infrastructuur.
 • Ondersteuning projectleider omgevingsvisie bij het opstellen van een omgevingsvisie (toekomstverkenning en -richting). Er worden hierbij veel gesprekken met bewoners, ondernemers en andere partijen gevoerd en verschillende specialisten vanuit de gemeente moeten een vertaalslag maken naar een aantrekkelijk document dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Ondersteuning procesregisseur vaststellen Dienstverleningsvisie en Beleidskader Burgerparticipatie. Input vanuit inwoners, ondernemers en instellingen op dit onderwerp verzamelen en selecteren. Op basis van deze input wordt een visiestuk opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin een rol door aanbevelingen te doen op het proces en op de inhoud.

Voor het Beleidskader bekijken of het huidige beleid omgevingswet-proof is, en zo niet, ondersteunen om het wel omgevingswet-proof te maken.

Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste student die van aanpakken weet en een proactieve houding heeft. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je secuur en zelfstandig kan werken en verschillende collega's ondersteuning wil bieden. Goede communicatieve vaardigheden is vereist.

Wij bieden
Wij bieden naast een prettige werkomgeving en uitdagende werkzaamheden een stagevergoeding van € 225,00 aan een derdejaars HBO stagiair, € 300,00 aan een vierdejaars HBO stagiair en € 325,00 aan een afstudeerder. Deze vergoedingen zijn bruto per maand bij werkweek van 36 uur. Tevens bieden wij een goede stagebegeleiding.

Informatie & reactie
Bel voor meer informatie met het Stagebureau van de Gemeente Den Helder via 0223 67 8052. Solliciteren kun je middels het schrijven van een brief met cv aan stagebureau@denhelder.nl.

Gemeentebanen

11 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

10 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


03-04-2019 Omgeving
Expert op het gebied van Openbare Ruimte (36 uur)

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen 'in het ruimtelijke domein' de komende jaren; Programma Gebiedsgerichte aanpak, operationaliseren van ons Perspectief openbare ruimte, invoering Omgevingswet, duurzaamheid en energietransitie. Om dit te bereiken wordt op dit moment de organisatiestructuur aangepast, waarin teams de basis vormen en een toenemende programmatische samenwerking tot betere integrale oplossingen en keuzes leiden''.

Je bent verantwoordelijk voor het groene beheerareaal en zorg je voor de duurzame instandhouding van deze kapitaalgoederen. Je ziet er op toe dat deze middelen doelmatig worden ingezet. Als vertegenwoordiger van het beheerareaal draai je mee in de P&C cyclus en zorgt voor toelichting op vragen vanuit de politiek of pers.

Je bent opdrachtgever voor onderhoudswerkzaamheden en adviseert bij integrale projecten. In deze projecten voer jij niet alleen een beleidstoets uit, maar inspireer jij ook anderen om tot mooie toekomstgerichte oplossingen te komen.

Je bent geïnteresseerd in de andere beheervelden, zoals riool, water, verkeer en openbare verlichting. Je neemt het voortouw om, in samenwerking met collega beleidsmedewerkers integraal te adviseren op complexe vraagstukken over de openbare ruimte. Actuele voorbeelden zijn o.a. het gebiedsgericht werken en de implementatie van de omgevingswet.

Taken en verantwoordelijkheden
Als Expert op het gebied van Openbare Ruimte ben je verantwoordelijk voor onderstaande taken:

 • Zorgdragen voor het ontwikkelen van een toekomstvisie m.b.t. groen en spelen;
 • Adviseert andere medewerkers en bestuur omtrent de hoofdlijnen van beleid op het gebied van groenbeheer en aan verwante beheergebieden;
 • Implementeert regelgeving op het gebied van beheer in de eigen organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen en meerjarenplannen.
 • Stelt jaarlijks, aan de hand van het vastgestelde beleid, een operationele planning op en is contactpersoon naar projectleiders en het management.
 • Beheert het budget/ krediet (P&C cyclus);
 • Adviseert over plannen voor o.a. nieuwbouw- en grootschalige herinrichtingsprojecten, en nieuwbouw projecten; in een vakgroep met overige rioolcollega's, de beleidsmedewerkers uit ander beleidsvelden en de collega's binnen de regio;
 • Je kijkt over je eigen (vak)grenzen heen, ziet kansen en benut deze;
 • Je bent een teamspeler, maakt gebruik van je eigen netwerk t.b.v. de organisatie en kan met je deskundigheid daadkrachtig optreden binnen een politiek bestuurlijke context;
 • Je bent een kartrekker als het gaat om innovatie, het verder brengen van ideeën in de organisatie en het creëren van draagvlak. Werken vanuit bewonersbetrokkenheid gaat je goed af.
 • In overleg zullen afspraken gemaakt worden over inzet op andere beleidsvelden.

Wij vragen
Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een deskundige op het gebied van groenbeleid. Je bent een echte bruggenbouwer en bereid om andere disciplines op te pakken. Heb jij een afgeronde HBO opleiding in het groene vakgebied en minimaal 2 jaar ervaring? Ben jij in staat om zaken integraal vanuit strategisch perspectief te bekijken? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Dan zoeken wij jou!

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie (functietypering medewerker Beleid/specialist B) , met veel in - en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.591,00 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.225,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Juliette Hulzebos, Teamleider Ingenieursbureau / Beheer en Openbare Ruimte, telefoon (06- 20083673) of per e-mail: j.hulzebos@denhelder.nl

Solliciteren
Solliciteren kan via de link tot en met 14 april 2019.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

5 sollicitaties
0 views


03-04-2019 Openbare Ruimte
Teamcoach (32-36 uur)

De functie
Den Helder staat als stad voor ingewikkelde opgaven. Tegelijk verwacht de inwoner van Den Helder uitstekende dienstverlening en steeds meer invloed op zijn woonomgeving. Alleen als moderne, flexibele organisatie kunnen we daar stevig aan werken. Om dat te bereiken leggen wij verantwoordelijkheden laag in de organisatie. We vinden het belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze basis op orde is en samen aan onze opgaven en programma's te werken. We geven ruimte aan de ontwikkeling van medewerkers.

Vanaf april 2019 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur, namelijk in een platte organisatie, met vaste procesteams en tijdelijke opgave- en programmateams.

De vaste procesteams worden begeleid door een teamcoach, die niet alleen leiding geeft aan het eigen team, maar ook verantwoordelijk is voor het geheel van de organisatie. De teamcoach is verantwoordelijk voor ondersteuning van de medewerkers en het proces. Natuurlijk heeft de coach wel affiniteit met het werk van de medewerkers, maar we verwachten vooral dat hij of zij inspireert, coacht, gericht is op ontwikkeling van de medewerkers en het team gericht laat werken aan de gewenste resultaten. Resultaten waar de medewerkers dus zélf verantwoordelijk voor zijn.
Wij zijn op zoek naar een teamcoach voor de teams Dienstverlening, Facilitair, Financiën, Participatie en Wijkbeheer.

Wat ga je doen:

 • Je coacht en begeleidt medewerkers in de uitvoering van het werk
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie, en faciliteert de ontwikkeling van je team en de individuele ontwikkeling van je medewerkers
 • Je zorgt ervoor dat je team de juiste resultaten behaalt
 • Je zorgt voor samenwerking en stimuleert eigen verantwoordelijkheid
 • Je bent verantwoordelijk voor het aan jou toegewezen budget en inzet van medewerkers.

Wij vragen
Je beschikt over hbo denk- en werkniveau en hebt affiniteit of ervaring met de lokale overheid. Je hebt ervaring met coachen: je bent in staat om problemen niet zelf aan te pakken, maar verantwoordelijkheid bij het team en de medewerker te laten. Je bent kritisch en onafhankelijk: je durft de ander een spiegel voor te houden en feedback te geven.

Daarnaast ben je in staat om mensen te enthousiasmeren en je bent gericht op het bevorderen van samenwerking.

Verder ben je resultaatgericht en neem je de juiste beslissingen. Je bent flexibel en staat open voor veranderingen.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde en uitdagende functie en een prettige werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van € 3.685,00 tot
€ 5.520,00 bruto per maand (aanloopschaal 11a of functieschaal 12) bij een fulltime dienstverband (36 uur). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid Goedel-Lips, team P&O op telefoonnumer 06 82177749

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de link tot en met 22 april 2019

Gemeentebanen

67 sollicitaties
0 views

Werken in Noord-Holland Noord

75 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties
0 views


01-04-2019 Gemeente Den Helder