Logo Werken in Noord-Holland Noord

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Noord-Holland Noord.

Laatste vacatures

Juridisch beleidsadviseur (36 uur)

Juridisch beleidsadviseur

Elke dag weer een nieuwe, juridische uitdaging!
- Maximaal €5.169,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget

 • 36 uur per week
 • Zelfstandig werken met fijne collega's waar je op kunt rekenen
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Samenwerken in complexe situaties
Jij geeft sturing aan complexe problematiek die multidisciplainar moet worden aangepakt. Je stelt hiertoe adviezen op. Je coordineert processen, de werkvoorraad en je bewaakt de termijnen.

Je voert overleg over nieuw te ontwikkelen beleid of de invulling van nieuw complex beleid, je overbrugt tegenstellingen en ontwikkelt alternatieven.
Jij weet wat de rechtspositie van de gemeente is in allerlei (complexe) situaties. Je bent vraagbaak en sparringspartner voor de juridisch handhavers.

Verder:

 • Handel je complexe klachten af en bemiddel je bij juridische geschillen met burgers.
 • Neem je deel aan organisatiebrede projecten.
 • Werk je samen met juridisch medewerkers handhaving, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers, beleidsmedewerkers, stedenbouwkundigen en de adviseurs brandveiligheid.

Overtuigende adviseur die het overzicht bewaart
Jij kunt goed uitleggen (zowel in woord als geschrift) wat je standpunt is en weet anderen hiervan te overtuigen. Je bent sterk in coordineren en resultaatgericht werken. Als adviseur ben je innoverend, in staat om buiten de kaders te denken en bestuurlijk sensitief. Je bent sociaal en werkt graag samen. Je weet mensen hiermee aan je te binden.

Verder:

 • Heb je een HBO/ WO diploma, bijvoorbeeld HBDO-AJZ, MER of Rechten
 • Heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Heb je ervaring in het (bij-) sturen op processen
 • Je hebt ruime ervaring in het coachen/ sturen van teams en individuen.

Team Openbare Orde en Veiligheid
Team Openbare Orde en Veiligheid zorgt voor een veilige en leefbare omgeving voor de inwoners en bezoekers van Den Helder. De collega's staan voor elkaar klaar, werken op basis van vertrouwen en krijgen de ruimte om samen met de inwoners problemen op te lossen.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder. Je hebt de tijd tot en met 8 november 2020.

Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Jack Schouwenaars, teamcoach Openbare Orde en Veiligheid, via 06-101 16 409. Neemt hij niet direct op? Dan belt hij je altijd snel terug!

De Corona-sollicitatieprocedure
Wij hechten aan face-to-face ontmoetingen, dus ook voor sollicitatiegesprekken. We leren je namelijk graag echt kennen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de RIVM maatregelen, geven we geen handen maar wassen we ze wel vaak én houden we 1,5 meter afstand.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


26-10-2020 Gemeente Den Helder
Burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Gemeente Den Helder
Burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Over de Adviescommissie
De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders bij bouwplannen voor specifieke objecten (monumenten en beeldbepalende panden) en gebieden (het Beschermd Stadsgezicht, waaronder de Stelling Den Helder, en het Stadshart). Het college kan advies vragen aan de commissie bijvoorbeeld bij speciale projecten en/of complexe aanvragen. De commissie bestaat uit drie deskundige leden met expertise in cultuurhistorie, monumenten, architectuur en landschap. Het adviseren gebeurt onafhankelijk en op basis van de vastgestelde welstandsnota. Binnen de commissie is ruimte voor maximaal één inwoner als burgerlid.

We zoeken jou als je;
- Woont in de gemeente Den Helder;

 • (aantoonbare) interesse hebt in erfgoed, architectuur/stedenbouw en belangstelling voor wat in de gemeente wordt gebouwd;
 • Bouwplannen kan beoordelen vanuit een brede blik en met kennis van lokale omstandigheden;
 • Oplossingsgerichte houding hebt en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Je werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie Je hebt geen functie in de gemeentepolitiek. Je mag lid zijn van een maatschappelijke (belangen)organisatie, maar wordt op persoonlijke titel benoemd. De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert maximaal eens per maand fysiek in Den Helder en, indien nodig, één keer per maand digitaal (maximaal tweewekelijks). In verband met corona worden de vergaderingen in ieder geval in het restant van 2020 digitaal georganiseerd. Je ontvangt een vergoeding van € 100,- per maand (maximaal €1.200,- per jaar).

Wil je reageren of heb je vragen?
Wil je reageren? Klik dan op de link hieronder.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Frits op ten Berg via 0613036916. Wordt er niet opgenomen? Spreek je gegevens in en je wordt zo sel mogelijk teruggebeld.

De Corona-sollicitatieprocedure
Wij hechten aan face-to-face ontmoetingen, dus ook voor sollicitatiegesprekken. We leren je namelijk graag echt kennen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de RIVM maatregelen, geven we geen handen maar wassen we ze wel vaak én houden we 1,5 meter afstand.

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-10-2020 Gemeente Den Helder
Consulent Participatie (36 uur)

Gemeente Den Helder team Participatie
Consulent Participatie, 36 upw
Medewerker SOZA A

(20059 Consulent Doelmatigheid)

Klanten bemiddelen naar werk en beoordelen van het recht op bijstand.
- Maximaal € 4048,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget

 • 36 uur per week, contract in eerste instantie voor de duur van een jaar
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Als consulent participatie ben je verantwoordelijk voor de bemiddeling van de klanten naar werk en het beoordelen van het recht op bijstand.

Wil je graag intakegesprekken voeren ten behoeve van beoordelen van het recht op bijstand? Trajectplannen opstellen richting de arbeidsmarkt? Voortgang bewaken van het trajectplan en de resultaten hiervan vastleggen? Zorgdragen voor het onderzoek naar- en het opleggen van een eventuele maatregel? Dan past deze functie bij jou!

Doelmatigheid: Het is jouw taak om doelmatigheidsprocessen uit te voeren. Hierbij is het van groot belang dat je bij de vraag van de klant breed kijkt en vernieuwend en inventief bent in jouw oplossingen. Je kan hierover indien nodig ook overleg hebben met jouw collega's. Tevens beoordeel je bij een nieuwe aanvraag de mogelijkheden van de klant en bekijk je waar de kansen liggen om de klant te helpen aan een baan. Je bewaakt de voortgang van de aanmelding en de correcte verwerking in het systeem. Je spreekt de lopende klanten ten aanzien van zijn/haar mogelijkheden, aanmelding en je rapporteert de voortgang van het traject. Je voert maatregelgesprekken. Je onderhoudt contact met de re-integratie partner. Je signaleert de hulpvraag en verwijst de klant door met behulp van de sociale kaart. Met betrekking tot deze vacature besteed je ongeveer 80% van je tijd aan de doelmatigheid.

Rechtmatigheid: Je neemt nieuwe aanvragen aan en handelt deze af, je beoordeelt recht op bijstand aan de hand van het aanvraagformulier en de ingeleverde bewijsstukken. Je bent beschikbaar voor vragen van klanten aan de balie. Je verwerkt inhoudende mutaties op gebied van norm en gemeentelijk toeslag in het bestandsbeheer, je signaleert fraude, beoordeelt woonsituaties, je legt huisbezoeken af en voert boete-gesprekken in het kader van de rechtmatigheid. Met betrekking tot deze vacature besteed je ongeveer 20% van je tijd aan de rechtmatigheid.

Verder:

 • Resultaatgericht beheren van de caseload en met je team prioriteiten stellen in de caseload van de betreffende wijken
 • Onderzoeken en afhandelen van loonkostensubsidie aanvragen;
 • Mede verder ontwikkelen van ons digitale platform HelderZichtOpWerk;

Ben je integer, flexibel, klantgericht en heb je aandacht voor kwaliteit? Ben je vaardig met een steeds groeiende digitale werkomgeving? Ben je ondernemend en resultaatgericht? Herken je kansen en ben je in staat om je in te leven in de wensen van de doelgroep? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Daarnaast:

 • Heb je een HBO diploma, bijvoorbeeld HBO commerciele economie
 • Heb je minimaal 1 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als klantmanager of commercieel consulent uitzendbranche
 • Heb je affiniteit met de doelgroep

Team Participatie
Team Participatie is een publieksgerichte afdeling waar klantgerichtheid, samenwerking en hostmanship hoog in het vaandel staan. Team participatie verricht alle werkzaamheden voor de gemeente rond werk en inkomen op basis van de Participatiewet. Team Participatie is op dit moment volop in beweging; het is een dynamisch team in opbouw.

Team Participatie telt circa 40 medewerkers, bestaande uit beleid, kwaliteitsmedewerkers, administratieve krachten en consulenten.


Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Annelies van Dorsselaer, teamcoach, via 06-50086019. Wordt er niet opgenomen? Spreek je gegevens in en je wordt zo sel mogelijk teruggebeld.

De Corona-sollicitatieprocedure
Wij hechten aan face-to-face ontmoetingen, dus ook voor sollicitatiegesprekken. We leren je namelijk graag echt kennen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de RIVM maatregelen, geven we geen handen maar wassen we ze wel vaak én houden we 1,5 meter afstand.

De vacature staat open tot en met 3 november 2020

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-10-2020 Gemeente Den Helder
Junior adviseur Economie (36 uur)

Gemeente Den Helder team omgeving
Junior adviseur ecomomie

Typering: Medewerker beleid / specialist C

Een bijdrage gaan leveren aan het verzilveren van de ontwikkelingskansen van Den Helder.
- Minimaal €2756 (aanloopschaal) en maximaal €4048 (functieschaal) bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget

 • 36 uur per week
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Den Helder een stad met mooie kansen
Den Helder werkt samen met verschillende partners in de regio. Naast lokale en regionale opgaven heeft Den Helder twee opgaven op Rijks niveau: de positie in de ontwikkelingen rond de energietransitie en de Koninklijke Marine. Het bedrijfsleven dat in Den Helder sterk verbonden is met activiteiten verbonden aan Offshore maintenance van olie- en gasplatforms. Kansen liggen er om ook voor wind op zee deze functie te vervullen. Na jaren van afnemende werkgelegenheid bij Defensie, gaat de Koninklijke Marine nu weer groeien. Voor de haven van Den Helder betekent het dat de civiel-marinesamenwerking opnieuw vorm moet krijgen.

Verder:

 • Je werkt mee aan de realisatie van projecten van het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt!
 • Je adviseert de portefeuillehouder en het college over economische ontwikkelingen op diverse schaalniveaus. Op lokaal niveau gaat het bijvoorbeeld om de herstructurering van bedrijfsterreinen en citymarketing.

Op regionaal niveau gaat het over de kansen voor en de ontwikkeling in de verblijfsrecreatie.

 • Je bent één van de adviseurs in overleggen met de provincie en Defensie over de economische opgaven van de stad.

Jij hebt een fisse blik op ecomonische vraagstukken
- Je hebt een HBO/WO Economie of een vergelijkbare studie

 • Ongeveer 2 jaar werkervaring

Team Omgeving
Bestaat uit circa 40 medewerkers op het gebied van Economische en Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeer & Milieu, Planologie en Vergunningen, Cultuur, Erfgoed, Sport en Toerisme, Vastgoed. Wij werken in teams aan een integrale ontwikkeling van de stad. We doen dit steeds vaker in onderlinge samenwerking en in de vorm van programma's. Eigen verantwoordelijk, zelfstandigheid van de medewerkers en het werken in opgave teams zijn belangrijke ingrediënten!

Solliciteer direct of stel eerst een vraag
Wil je solliciteren? Klik dan op de knop hieronder. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Richard Leijen, Teamcoach, via telefoonnummer 0613244391 Neemt hij niet op? Stuur een w'app bericht, dan bellen we je altijd snel terug!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-10-2020 Gemeente Den Helder
Medewerker Informatievoorziening (32 uur)

Vernieuwen, veranderen en verbeteren

Flexibel en digitaal, daar ga jij voor!

 • Den Helder zet in op flexibel en digitaal werken, en jij mag het goede voorbeeld geven!
 • Specialiseer je verder in digitalisering
 • Maximaal €3.176,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget
 • Contract voor 1 jaar, uitzicht op een vast contract

Jij staat centraal in ons digitaliseringsproces
Gemeente Den Helder werkt op vele fronten aan digitalisering, denk bijvoorbeeld aan flexibel en digitaal werken en een optimale dienstverlening. Jij staat centraal in dit digitaliseringsproces, geeft het goede voorbeeld en je zorgt voor optimaal informatiebeheer. Voor de uitvoering van het project Zaakgericht Werken ben je een verbindende factor. Je bent zeker niet alleen uitvoerend administratief bezig, jouw advies is van belang voor diverse projecten en situaties.

Verder:

 • Beantwoord je klantvragen en voer je kwaliteitscontroles uit
 • Voer je registratie- en archiveringstaken uit in het zaaksysteem en het DMS Corsa;
 • Bereid je archiefbewerking projecten voor, voer je deze uit en vorm je dossiers

Je gaat altijd voor resultaat en vernieuwing
Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met zaakgericht werken, gemeentelijke processen, digitalisering, archivering en documentmanagement. Je gaat altijd voor resultaat en je houdt van vernieuwen, veranderen en verbeteren. Belangrijk is dat je je collega's daarbij ook enthousiast kunt maken.

Verder:

 • Heb je een passende MBO+ opleiding afgerond
 • Heb je minimaal vijf jaar relevante werkervaring
 • Heb je een goed analytisch denkvermogen

Het team Informatie zit in de opbouwfase en we maken een digitaliseringsslag. We werken hard aan het verbeteren en efficiënter maken van onze processen. We zijn collegiaal en werken graag samen.

Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Ramon Post, teamcoach IT, via telefoonnummer 06-50056810. Neemt hij niet direct op? Dan belt hij je altijd snel terug!

Procedure
Twee weken na publicatie van deze vacature vindt de eerste selectieronde plaats. Het grote aantal sollicitanten kan er echter voor zorgen dat onze reactie op jouw sollicitatie langer kan duren dan twee weken. Wij vragen hier om je begrip en het betekent niet dat je niet meer in aanmerking komt voor de baan.

De Corona-sollicitatieprocedure
Wij hechten aan face-to-face ontmoetingen, dus ook voor sollicitatiegesprekken. We leren je namelijk graag echt kennen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de RIVM maatregelen, geven we geen handen maar wassen we ze wel vaak én houden we 1,5 meter afstand.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

51 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

18 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-10-2020 Gemeente Den Helder