Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Ervaren inkomensconsulent (poortwachter)

Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. Dit najaar loopt het project Integrale Bureaudienst, waar de gemeentelijke teams Zorg, SHV en Inkomen aan deel nemen, samen met het Sociaal Kern Team (SKT) Westland, dat de Jeugdwet uitvoert. Doel is o.a. om bij aanvragers van een uitkering levensonderhoud middels een telefonische screening na te gaan of sprake is van multiproblematiek, om waar nodig vervolgens een uitgebreide, integrale intake af te nemen. Hiertoe werken gemeentelijke consulenten en medewerkers van het SKT in gelijkwaardigheid samen aan dezelfde casussen. Een van de vaste poortwachters binnen team Inkomen gaat volledig mee draaien in dit project. Omdat vanuit team Inkomen aanvullende capaciteit binnen het project nodig is, zoeken we een tijdelijke collega die mee kan draaien in het project om daarmee een bijdrage te leveren aan de beoogde ontwikkeling van het integrale werken. Daarnaast zal reguliere productie gedraaid worden 'aan de poort' (afhandelen 'gewone' aanvragen levensonderhoud).

Voor deze uitdagende en boeiende ontwikkelopdracht zoeken we een (zeer) ervaren collega met autoriteit die waar nodig kan 'spelen' met wet- en regelgeving, om het maximale maatschappelijke resultaat te behalen.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Westland
Medewerker communicatie & Marketing

Museum Prinsenhof Delft positioneert zich als het stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van Delft, van nationale betekenis met een (inter)nationaal publieksbereik. De programmering is onderscheidend en verrassend. Het museum profileert zich krachtig op drie iconen van Delft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters.

Je rol
Als medewerker Marketing en Communicatie lever je, binnen de afdeling Marketing en Communicatie & Development, een bijdrage aan de groei en positionering van Museum Prinsenhof Delft. Samen met je marketingcommunicatie collega geef je invulling en uitvoering aan het communicatie- en marketingbeleid. Zo ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de marketingcommunicatieplannen van tentoonstellingen. Je beschikt over een uitstekend persnetwerk, houdt van schrijven en bent in staat om op enthousiaste wijze publiciteit te genereren. Je bedenkt en ontwikkelt slimme en kosteneffectieve ideeën om de zichtbaarheid van het museum te vergroten en bent sterk in het leggen van verbindingen met samenwerkingspartijen.

Je werkplek
Een historie vol bijzondere gebeurtenissen, personen en (export)producten: dat is een deel van het erfgoed van Delft. Denk maar eens aan de Delftse Meesters, Willem van Oranje en natuurlijk Delfts Blauw. In Museum Prinsenhof Delft worden deze drie thema's breed uitgelicht. Heden en verleden komen samen in het grootste en belangrijkste collectiestuk: het monumentale gebouw waarin het museum is gehuisvest. In Museum Prinsenhof Delft komen het heden en dat rijke verleden samen in tentoonstellingen en overige publieksactiviteiten. Jaarlijks bezoeken 85.000 (inter)nationale bezoekers het museum.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

3 sollicitaties
0 views


12-08-2019 Gemeente Delft
Communicatieadviseur

We zoeken we een omgevingsbewuste, pragmatische en creatieve communicatieadviseur die vanuit het klantteam 'ruimtelijk domein' de afdelingen, het management en het bestuur adviseert en ondersteunt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om projecten op het gebied van infrastructuur, ontwikkellocaties, (sociale) woningbouw, stadsbeheer en handhaving. Geen dag is hetzelfde, maar de volgende onderdelen komen zeker terug in je werkpakket:

 • Je adviseert bestuurders en de organisatie over de communicatiestrategie rond ontwikkelingen, beleidsplannen en college- en raadsvoorstellen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie, inclusief de woordvoering, rond politiek-bestuurlijke (complexe) aangelegenheden;
 • Je voert de communicatiestrategie uit, bijvoorbeeld door het schrijven van persberichten, voorbereiden van interviews, het (laten) maken van filmpjes of andere communicatiemiddelen, adviseren over en aanwezig zijn bij informatieavonden;
 • Je ontwikkelt samen met andere communicatieadviseurs het gemeentelijk communicatiebeleid en draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie;
 • Je volgt de actualiteit en ontwikkelingen en vertaalt deze naar kansen en mogelijkheden voor onze organisatie;
 • Je brengt vernieuwing in de ontwikkeling en inzet van communicatiemiddelen;
 • Je onderhoudt contact met media en andere relevante partijen;
 • Je werkt nauw samen met de collega's van het Online team, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke website, social media en webcare;
 • Je draait mee binnen de regionale crisisorganisatie (incl. piket).

Werken in Haaglanden

3 sollicitaties
0 views


12-08-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
I-adviseur ruimte en beleid

De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams. Binnen het focusteam ICT Dienstverlening zijn we op zoek naar iemand die tijdelijk de rol van Informatie Adviseur op zich kan nemen. Deze informatieadviseur gaat primair aan de slag met een opdracht die is gericht op een aantal adviestrajecten binnen de clusters Ruimte en Beleid van de gemeente.

De rol van informatie adviseur bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel 1: Promis
Het opstellen van een impactanalyse voor de applicatie waarin wordt beschreven:

 • De processen welke Promis kan ondersteunen
 • De functionele eisen en wensen
 • De koppeling die gemaakt met tijdschrijven, TIM of andere alternatieven
 • De koppeling met het financiële systeem Key2Financien
 • De kosten en baten van de oplossing
 • Plan van aanpak voor implementatie
 • Advies over de eventuele doorontwikkeling van Promis of een ander systeem hierbij opgemerkt dat de nieuwe gemeentelijke ICT architectuur leidend is;

Onderdeel 2: Investeringen monitor (IM)
Het opstellen van een impactanalyse voor de applicatie waarin wordt beschreven:

 • De processen welke IM kan ondersteunen
 • De functionele eisen en wensen
 • De marktverkenning naar alternatieven voor IM of integratie totaal oplossing;
 • De kosten en baten van de oplossing
 • Plan van aanpak voor implementatie

Onderdeel 3: Cluster beleid

 • Opstellen functionele specificaties en eisen en wensen Programma / Project beheer applicatie cluster Beleid;
 • Dit inclusief de mogelijkheid voor tijdschijven, mogelijk met TIM of alternatief;
 • Een koppeling met financieel systeem Key2financien;
 • Advies over haalbaarheid / voordeel van een totaal oplossing;
 • De marktverkenning naar alternatieven;
 • Impactanalyse gevolgen keuze.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


09-08-2019 Gemeente Westland
Senior Procesregisseur Sociaal Domein

Dynamische processen zijn bij de gemeente aan de orde van de dag. Zoals opgaven waarbij de gemeente samen met stakeholders (als het Rijk, regio(gemeenten), partners, professionals en inwoners/burgers) invulling geeft aan een eindresultaat, doel of idee. Omdat het vaak om complexe vraagstukken gaat, is daar goede begeleiding voor nodig. Daar kom jij, als procesregisseur, om de hoek kijken. Jij zorgt voor de juiste balans tussen draagvlak en haalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, doorgrond je de opgave en begrijp je de belangen van het netwerk en hun context. Je voert gesprekken over gevoelige onderwerpen, kunt je goed inleven in de ander en maakt inhoudelijke zaken voor iedereen begrijpelijk. Sturen doe je vooral op basis van sensitiviteit met een grote mate van creativiteit.

Je werkplek
De stad van innovatie en een participatiesamenleving zijn, dat zijn twee pijlers waar de gemeente Delft aan werkt. Het cluster waar jij binnen werkt, Samenleving, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Binnen de afdeling Samenleving Advies werkt een team van procesregisseurs samen met inhoudelijke adviseurs aan deze doelen.
De processen waar je aan werkt, bestaan uit interactie tussen mensen, nieuwe inzichten, onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen die opkomen. De samenwerking kan dan soms ook onvoorspelbaar of zelfs kwetsbaar zijn. Heel anders dan projectmanagement dat lineair en in fases verloopt. Aan wat voor projecten moet je denken? We noemen twee recente voorbeelden: de transformatie van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. En het samen met maatschappelijke partners invulling geven aan de sociale pijler binnen een wijkversterkingsprogramma.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie
0 views


08-08-2019 Gemeente Delft