Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Juridisch en kwaliteitsmedewerker Burgerzaken

Je geeft juridisch advies op het gebied van burgerzaken aan de collega's binnen het team. Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het college hierin. Je bent verantwoordelijk voor de coordinatie van de BRP-audit, de RNI-audit en audit op de waarde documenten (o.a. reisdocumentem/ID kaart). Je bewaakt de verschillende processen binnen het vakgebied burgerzaken en draagt maatregelen aan ter verbetering van het proces en de kwaliteit.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Westland
Regisseur stukkenstroom

In deze functie ben je de spin in het web rondom de bestuurlijke stukkenstroom (zowel voorafgaand als na besluitvorming). Hierbinnen zet je vragen uit, bewaak je de tijdige beantwoording en terugkoppeling en zorg je voor tijdige agendering. Hierbij moet je denken aan de B&W vergadering, bestuurlijke vragen, moties en commissie- en raadsvergaderingen. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met de bestuursadviseurs, de clusteradviseurs en de griffie.

Je adviseert collega's m.b.t. het opstellen van B&W- en raadsvoorstellen en draagt bij aan het verbeteren van het proces voor het tot stand komen van college - en raadsvoorstellen. Ook zorg je voor het bewaken van de volledigheid van de stukken. Verder zorg je voor de afwikkeling van B&W- en raadsvoorstellen na vergaderingen en je informeert medewerkers over de besluitvorming. Je zet moties en amendementen uit, je verwerkt ambtelijke adviezen ten behoeve van de collegevergadering en vult deze aan met de uitkomst van de stemming in de raad. Daarnaast heb je diverse agenda overleggen, woon je raadsvergaderingen bij en zet je de hieruit voortvloeiende acties uit in de organisatie en bewaakt deze (bijvoorbeeld: het verzenden van de raadsbrieven en documenten aan de griffie en het digitaal archiveren van de stukken).

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Westland
Medewerker voorrangsverklaringen

Als medewerker voorrangsverklaringen beoordeel je of de aanvrager in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. Je bent in staat om op een objectieve manier de omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager in beeld te brengen en hierover zorgvuldig te adviseren. Je advies leg je voor bij de toetsingscommissie die een advies uitbrengt.

Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor alle verzoeken die online of telefonisch gedaan worden, waarbij je een spin in het web bent door samen te werken met alle teams binnen het sociaal domein. Je bent onderdeel van een multi disciplinair team en samen met je regisseur en het strategisch beleid houd je de ontwikkeling binnen het vakgebied nauwlettend in de gaten.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Toegankelijke documenten

De wet Digitale Overheid stelt dat websites digitaal toegankelijk moeten zijn, zodat ook mensen met een beperking de website kunnen raadplegen en goed gebruiken. Daar is een tijdpad aan verbonden. Vanaf 23 september 2020 moeten alle websites aan deze wet voldoen.

Om de documenten op de websites toegankelijk te maken en daarna te houden, starten wij een project om te onderzoeken welke kantoorbestanden er online staan, wat de bron is en hoe deze toegankelijk gemaakt kunnen worden. Daarvoor zullen er technisch aanpassingen nodig zijn, maar zeker ook in het proces en de organisatie. Hiervoor zoeken wij een projectleider toegankelijke documenten.

In hoofdlijnen gaat de projectleider met de volgende uitdagingen aan de slag:

  • Uitzoeken hoe bestanden toegankelijk gemaakt moeten en kunnen worden;
  • Opstellen van een plan van aanpak digitale toegankelijkheid op basis van een impact analyse inclusief kosten;
  • Inventariseren van applicaties, sjablonen en documenten die digitaal toegankelijk gemaakt moeten worden in samenwerking met de alle clusters binnen de gemeente;
  • Inrichten van proces, organisatie, applicaties en sjablonen om (nieuwe) documenten online te zetten;
  • Documenten digitaal toegankelijk maken.

0 sollicitaties
0 views


17-10-2019 Gemeente Westland
Juridisch en kwaliteitsmedewerker Burgerzaken

Je geeft juridisch advies op het gebied van burgerzaken aan de collega's binnen het team. Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het college hierin. Je bent verantwoordelijk voor de coordinatie van de BRP-audit, de RNI-audit en audit op de waarde documenten (o.a. reisdocumentem/ID kaart). Je bewaakt de verschillende processen binnen het vakgebied burgerzaken en draagt maatregelen aan ter verbetering van het proces en de kwaliteit.

0 sollicitaties
0 views


17-10-2019 Gemeente Westland