Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Ervaren Inkomensconsulent Poortwachter

Binnen het team inkomen houd je je als inkomensconsulent bezig met de uitvoering van de Participatiewet (en IOAW/IOAZ en Bbz). Je beoordeelt aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgt daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega's van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening en leerplicht zet je in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Westland
Specialist Elektrotechniek

Hier ga je werken
Het hoogheemraadschap van Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. Dit zorgt voor grote uitdagingen maar met name ook voor een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor alle medewerkers in de uitvoering. Via integraal waterbeheer voert Delfland haar haar drie belangrijke kerntaken uit; waterkeringen, waterbeheer en waterkwaliteit.
"Onze ambitie is groot maar onze drive om samen te streven naar een schone en veilige leefomgeving is nog groter!"
Het Project Management Bureau (PMB) is binnen de uitvoeringsketen van Delfland als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projectopdrachten en het leveren van advies op haalbaarheid en maakbaarheid van toekomstige uitvoeringsopgaven. Binnen het PMB zijn er vier teams - van gemalen en dijken tot schoon water en afvalwaterzuiveringen. Je komt te werken voor het team dat zich bezighoudt met watersystemen en afvalwaterzuivering.

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Webredacteur

Bij de afdeling Klantcontactcentrum (KCC ) werken we vanuit het gedachtegoed van Hostmanship en gaat we voor een mensgerichte dienstverlening wat o.a. inhoudt dat we de klant behandelen zoals de klant graag gehandeld wil worden. Het cluster Online is onderdeel van het Team Eerstelijns dienstverlening bij afdeling KCC. Er is een hoge van mate van collegialiteit, eigen verantwoordelijkheid en expertise en ook ruimte voor een persoonlijke noot en gezelligheid. Als (beginnend) Webredacteur zorg je voor de redactie, formulieren en content productie voor onze gemeentelijke website www.lv.nl. Samen met de vak afdeling zorg je dat de inhoud helder en duidelijk overkomt op de lezer, binnen de kaders van onze website. Je geeft hierover advies, staat stevig in je schoenen om een vak afdeling te overtuigen en mee te krijgen en voert uit.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Vertaling beleidsonderwerpen naar tekst en beeld voor online kanalen
 • Schrijven en redigeren van webteksten (B1 taalniveau)
 • Bewerken, publiceren en optimaliseren van content
 • Adviseren over de structuur van de webpagina en functionaliteiten
 • Bewaken van de huisstijl en de richtlijnen wat betreft content
 • (Mede) opstellen en bewaken van de planning en taakverdeling

Naast de eigen werkzaamheden is er ruimte om te leren en ontwikkelen van de andere teamleden en binnen het vakgebied.

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Technisch Manager

Hier ga je werken
Het Project Management Bureau (PMB) is binnen de uitvoeringsketen van Delfland als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van projectopdrachten voor Gezuiverd Afvalwater, Watersysteem en Waterveiligheid. Daarnaast leveren we advies over haalbaarheid en maakbaarheid van toekomstige uitvoeringsopgaven.
Het Project Management Bureau is in ontwikkeling. Met een steeds groter wordende opgave en de ontwikkeling van het kennisgebied Gezuiverd Afvalwater, hebben we een groei ingezet binnen de verschillende projectteams en zijn we op zoek naar een aantal nieuwe collega's.
Als je bij het PMB bureau (CMP en PTO) komt werken, kom je op een afdeling die ingezet heeft op het verbeteren van de samenwerking in de keten, een herinrichting van de teams aansluitend het Assetmanagement bij HHDelfland en het verder professionaliseren van de verschillende rollen en processen.
Je komt in een enthousiast team met leuke collega's die in een turbulente omgeving met elkaar aan projecten werken. Er is veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en plezier (behouden) in het werken. We werken volgens de principes van Projectmatig werken en IPM (Integraal ProjectManagement).
We zijn resultaatgericht en hebben een ontwikkelopgave, je moet het dan ook leuk vinden om je te blijven ontwikkelen en om te helpen de PMB ontwikkeling vorm te geven.

0 sollicitaties
0 views


28-10-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Coördinator corona-aanpak

De coronacrisis legt tijdelijk een bijzondere opgave bij de gemeente. Intern staan wij voor de opgave om de ambtelijke organisatie door te laten werken onder bijzondere beperkende omstandigheden. Daarbij moeten wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers borgen. Extern staan wij voor de opgave om de effecten voor onze inwoners zoveel mogelijk op te vangen. Dat is heel divers. Het kan gaan om openbare ordemaatregelen, maar het gaat ook om steunmaatregelen, zoals de Tozo.

Het kernteam corona is een ambtelijk team dat hierin signaleert, actievoorstellen formuleert en de uitvoering daarvan coördineert. De coördinator corona-aanpak ondersteunt het kernteam mee te denken, signaleren, schakelen, acties in gang te zetten, te bewaken en rapportages te schrijven.

Wie zoeken we?
De spin in 't web binnen onze organisatie die hier enthousiast voor is. Je bent bereid om je huidige werkzaamheden over te dragen aan anderen, zodat je echt je handen vrij hebt hiervoor.

Jouw taken:

 • Het signaleren van knelpunten of ontwikkelingen en deze inbrengen in het kernteam/DT;
 • Schrijven van adviezen/voorstellen voor DT of bestuur domein/werkgroep/opdracht-overschrijdend;
 • Schrijven van rapportages zoals continuïteitsrapportage voor DT. Hiervoor enig onderzoek verrichten;
 • Schakel zijn tussen kernteam en werkgroepen en tussen werkgroepen onderling (ook stukje communicatie);
 • Actiepunten uit kernteam of DT oppakken en/of uitzetten;
 • Landelijke, regionale. lokale ontwikkelingen bijhouden en verbindingen leggen met de situatie in Westland;
 • Bijhouden van kaders (maatregelen);
 • Verbinding leggen met BMI en monitoring van effecten corona (zowel financieel als maatschappelijk). Betrokken zijn in de totstandkoming van de bestuurlijke opdracht;
 • Soms ook kleine brandjes blussen of zaken doorzetten die blijven hangen, oplossingen aandragen;
 • Administratieve taken waaronder agendasetting, verslaglegging, loggen en archivering.

0 sollicitaties
0 views


28-10-2020 Gemeente Westland