Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

HRM adviseur

In verband met een toename van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een HRM-adviseur die ons tijdelijk kan ondersteunen.

Samen met je collega's in het team ben je een vakbekwame vertegenwoordiger van het taakveld Personeel & Organisatie.

Je werkt nauw samen met de andere HRM-adviseurs en het takenpakket is breed. Voor een aantal accounts ben je zelfstandig verantwoordelijk en daarnaast is een aantal specifieke HRM-onderwerpen uit alle accounts bij je belegd.

Binnen onze visie van integraal management ondersteun en begeleid je het lijnmanagement in personele aangelegenheden en organisatorische- en ontwikkelvraagstukken. Je vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale advisering. Dat doe je binnen de bestaande kaders zonder de rol van sparringpartner uit het oog te verliezen en oplossingen aan te reiken. Je draagt zorg voor de uitvoering van besluiten in samenwerking met de personeelsadministratie en voor de afstemming van adviezen met HR experts.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


14-06-2019 Gemeente Westland
Accounthouder Sportaccommodaties

Voor het team Contractbeheer en Onderhoud is de afdeling Facilitaire Zaken op zoek naar een dynamische accounthouder én contractbeheerder sportaccommodaties die op zoek is naar een uitdaging! De focus van het werk ligt op binnen- en buitensport, maar ook andersoortige accounts kunnen aan jou worden toevertrouwd.

Als Accounthouder Sportaccommodaties verricht je de volgende werkzaamheden:

  • Je ontwikkelt in samenwerking beleid voor de buiten- en binnensportaccommodaties o.a. op het terrein van onderhoud, werkplannen en het dagelijks beheer;
  • Je adviseert de portefeuillehouder sport en het college van burgemeester en wethouders;
  • Je bent sparringpartner van de beleidsadviseur sport;
  • Je bent beheerder van het contract met een commerciële exploitant van twee zwembaden en vier sporthallen en tevens gesprekspartner van deze exploitant;
  • Je bent gesprekspartner en verbinder voor de sportverenigingen en de beheerstichtingen op de buitensportcomplexen en voert hiertoe zelfstandig overleg met de sportbestuurders;
  • Je houdt nauw contact met je collega's bouwkunde en sportterreinmeesters over de onderhoudstaken;
  • Je behandelt brieven en klachten;
  • Je adviseert over het optimaliseren van de beheer- en exploitatieconstructies.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


12-06-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ombudsman

Als gemeentelijke ombudsman bent u verantwoordelijk voor klachtenbehandeling en -onderzoek en het oplossen van klachten met betrekking tot gemeentelijke dienstverlening. U signaleert trends en verbeterpunten die u op gezaghebbende wijze onder de aandacht brengt van het gemeentebestuur en/of het ambtelijk apparaat, met als doel daaruit lering te trekken. U bouwt en onderhoudt een effectief netwerk met politiek, bestuur, ambtenaren en diverse instituties. U bent eindverantwoordelijk voor de behandeling van meldingen van Haagse burgers bij 'Den Haag Meldt', op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA). U werkt nauw samen met de jeugdombudsman (tevens plaatsvervangend ombudsman) en u stuurt het team aan, dat naast ombudsman en jeugdombudsman, bestaat uit vier onderzoekers en twee medewerkers interne organisatie.

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie
0 views


11-06-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Audit Coördinator Informatiebeveiliging

De processen van de gemeente worden steeds meer afhankelijk van digitale informatievoorziening. De rol van Informatiebeveiliging binnen de overheid wordt daarmee steeds belangrijker. Nieuwe technologische ontwikkelingen, tijd en plaats onafhankelijk werken en toename van cybercrime liggen daaraan te grondslag. Nieuwe wetgeving stelt eisen aan onze invulling van de gegevensbescherming (informatiebeveiliging en privacy). Onze gemeentelijke processen moeten daarom beoordeeld worden op opzet, bestaan en werking, informatiebeveiliging en compliance.

In deze functie houd je met de juiste modellen audits op gegevensbeschermingsrisico's. Jaarlijks stel je een auditplan op en draag je zorg voor de uitvoering daarvan. Je beoordeelt de kwaliteit en functioneren van de gegevensbescherming. Op basis van de risicoanalyses en de gesignaleerde knelpunten maak je samen met de procesverantwoordelijke een plan van aanpak/verbeterplan. Je controleert de afgesproken voortgang en rapporteert hierover. Tenslotte coördineer je en verzorg je ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) rapportages voor de verantwoording aan de gemeenteraad en ketenpartners.

Je maakt deel uit van het taakveld gegevensbescherming waarin je intensief samenwerkt met de Functionaris Gegevensverwerking (FG), de Security Manager (CISO), de Privacy Officer (PO) en de clustervertegenwoordigers op het gegevensbeschermingsterrein (ISO).

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie
0 views


07-06-2019 Gemeente Westland
Gegevensarchitect (32 - 36 uur)

Je rol
Een belangrijke bijdrage aan de informatiehuishouding van de gemeente, dat ga jij leveren. Hoe je dat doet? In één zin: door informatievraagstukken naar gegevensarchitecturen te vertalen. Delft heeft haar gegevens in kaart gebracht in het Gemeentelijk Gegevensmodel. Hiermee is inzichtelijk waar welke gegevens zich bevinden, wat de structuur van gegevens is en hoe gegevens zich tot elkaar verhouden. Jij wordt verantwoordelijk voor dit model, en draagt zorg voor toepassing en onderhoud van het model.
Als gegevensarchitect vervul je bij ons een spilfunctie voor alle onderdelen van informatievoorziening. Je begeleidt ons in de transformatie naar gegevensmanagement, tegen de achtergrond van common ground en open data. Je werkt ook mee aan de (her)inrichting van het datawarehouse voor Business Intelligence vraagstukken. Terwijl je dit doet, houd je rekening met de rijke diversiteit aan databronnen (van interne data tot externe data zoals cloud data en open data). Maar dat is nog niet alles. Samen met de brondata-eigenaren en de Functionaris Gegevensbescherming inventariseer je gegevensverzamelingen op bijvoorbeeld openbaarheid, classificatie van de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Ook toets je wijzigingen aan de gegevensarchitectuur en het beleid en richt je (samen met de FG) de controle op het gebruik en beheer van gegevensverzamelingen en applicaties in.

Je werkplek
Onze IT-organisatie staat niet stil. We zijn constant bezig om de ontwikkelingen van vandaag en morgen toe te passen in ons werk. De ontwikkeling van business intelligence, datawarehouses, gegevensuitwisseling met partners, WiFi-tracking in de stad. De ambities voor onze informatievoorziening zijn hoog. Hoe dat zich vertaalt naar de werkvloer? Je komt terecht in een dynamische omgeving waar je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het realiseren van onze visie en informatiestrategie. Dit doe je vanuit de afdeling Interne Dienstverlening Advies, binnen de directie Dienstverlening. Je voornaamste sparringpartners zijn informatieadviseurs, de applicatiearchitect, het Business Intelligence Competence Center (BICC), de IT-afdelingen en natuurlijk de business.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

4 sollicitaties
0 views


07-06-2019 Gemeente Delft