Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Adviseur dienstverlening

Als adviseur Dienstverlening heb je een breed takenpakket op het gebied van resultaten, middelen en processen. Je hebt een expertfunctie binnen het team, waarbij je je thuis voelt in de gemeentelijke Planning & Control producten en advies kunt geven over uiteenlopende vraagstukken. Je bent op zoek naar continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door de methode van klantreizen toe te passen. Jij bent ambassadeur binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van klantgerichte en mensgerichte dienstverlening volgens de principes van Hostmanship. Op overwegend tactisch niveau adviseer je de organisatie en zorg je voor organisatie brede afstemming. Daarnaast heb je oog voor externe en interne ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Zorg dragen voor de totstandkoming en realisatie van projecten op het gebied van dienstverlening.
 • Signaleren van verbeter- en/of knelpunten op het gebied van dienstverlening en dienstverleningsprocessen en verrichten van intern onderzoek (o.a. op het gebied van leanen/klantreizen);
 • Implementeren en het zorgdragen voor de uitvoering van dienstverleningsvraagstukken en processen in de gemeente;
 • Regie voeren op een helder Planning & Control proces in de afdeling;
 • Bijdragen aan een tijdige en kwalitatieve totstandkoming van de Planning & Control producten;
 • Adviseren over en ondersteunen bij dienstverlenings- en financiële vraagstukken;
 • Volgen van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van (innovatieve) dienstverlening;

0 sollicitaties
0 views


25-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Financieel adviseur

Als Financieel adviseur ben je onderdeel van de financiële keten, die bestaat uit 10 financiële adviseurs en zo'n 18 collega's in de back office in een rol op de financiële administratie. Je overziet de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen en buiten de organisatie in combinatie met de bijbehorende bestuurlijke opgaven. Op basis hiervan voer je de regie op de planning- en control cyclus en adviseer en ondersteun je het management bij financiële vraagstukken. Je hebt een regisserende en verbindende rol in het klantteam met collega adviseurs van verschillende disciplines, zodat het management van integrale adviezen wordt voorzien. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor één of meerdere financiële thema's waarbij je de actualiteit van het thema nauwgezet volgt, je collega's hierover informeert en deze thema's vertaalt naar mogelijke consequenties voor de organisatie. Voorbeelden van financiële thema's zijn: BTW, Vennootschapsbelasting en BBV, treasury, management informatie en activabeleid.

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Medewerker crediteuren

Als medewerker Crediteuren bestaan je voornaamste taken uit:

 • Het registreren van NAW gegevens van de crediteur administratie.
 • De digitale binnenkomende crediteur facturen registreren en in routing zetten via het financieel systeem volgens standaard routinematige procedures.
 • Periodiek verwerken van overzichten van de betalingsrun inclusief controleren op juistheid van alle verwerkte facturen voor aanvang betalingen.
 • Het verstrekken van informatie organisatie breed en aan derden over de stand van crediteur facturen. Verstrekt de benodigde overzichten en/of kopie facturen over betalingen en historische betalingen van crediteuren.
 • Het (digitaal) archiveren van de crediteuren administratie.
 • Het assisteren bij voorkomende gerelateerde werkzaamheden betreffende de crediteuren administratie
 • Het verwerken van administratieve correcties in relatie tot crediteur facturen.
 • Het boeken van Verplichtingen

4 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Gemeente Westland
Financieel Beleidsadviseur

Als financieel beleidsadviseur houd je de ontwikkelingen en de wet- en regelgeving bij inzake het financieel beleid van gemeenten en coördineer je samen met je collega's de bestuurlijke planning en control cyclus van de gemeente.

Je volgt samen met je collega's de veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot het financieel beleid voor gemeenten op de voet. Je signaleert ontwikkelingen en adviseert het management en het Bestuur over de aanpassingen met betrekking tot het financieel beleid van de gemeente Westland. De gevolgen daarvan zet je om in voorstellen voor aanpassingen via verordeningen, beleidsnota's etc.

Je voert tevens de regie op - en draagt zelf inhoudelijk bij aan - de totstandkoming van een of meerdere (bestuurlijke) P&C-producten (Voorjaarsnota/1e Actualisatie, Programmabegroting, Prorap, Jaarstukken) en initieert waar nodig overlegstructuren. Je toetst de aangeleverde bijdragen op consistentie en kwaliteit en adviseert over gewenste aanpassingen, stemt de conceptproducten af op ambtelijk managementniveau en bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. De bewaking van de voortgang en de kwaliteit van het planning & control proces is jouw verantwoordelijkheid. Je doet dit samen met collega's, waarbij je ieder jaar onderling afstemt wie wat voor zijn of haar rekening neemt.

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Gemeente Westland
Senior Medewerker Bedrijfsvoering Ruimte

Als Senior medewerker Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor:

 • De financiële ondersteunende werkzaamheden voor team Gebiedsontwikkeling:
 • Het doorbelasten van kosten aan derden en interne uren;
 • Het afhandelen van financiële vragen;
 • Controle en (financieel) afhandelen van registratie van inkomsten van pacht en huur;
 • Afhandeling aan- en verkopen van panden en percelen;
 • Bijhouden de ramingen op basis van facturen.
 • De financiële en administratieve ondersteunende werkzaamheden voor team Civiel en Vastgoedbeheer
 • Controle en afhandeling inkomsten van tijdelijke en permanente verhuur;
 • (Huur)contracten opboeken voor de periodiek inning;
 • Berekenen en administratieve afhandeling van (afwijkende) indexering van huren en pachten.
 • Het contractbeheer:
 • Administreren van inkomsten die voortvloeien uit het contracten;
 • Registreren en monitoren bankgaranties en waarborgen.

4 sollicitaties
0 views


20-02-2020 Gemeente Westland