Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Budgettrainer/Voorlichter Schuldhulpverlening en Budgetbeheer

Je gaat trainingen verzorgen voor onze cliënten van Schuldhulpverlening en Budgetbeheer. Je geeft de trainingen en zorgt voor de doorontwikkeling daarvan. Je signaleert ook wat het kennisniveau en de mate van zelfstandigheid van de deelnemers is en weet hierop in te spelen qua mogelijkheden binnen het Westland. Je bent een pionier in je functie en dit zie je als uitdaging. Daarnaast sluit je aan bij reeds opgestarte projecten/netwerken.

In het beleidskader staat dat wij aandacht besteden aan vroeg signalering en preventie van schuldenproblematiek. Het geven van voorlichting op onder andere scholen, bij ondernemers, huisartsen, vrijwilligers en professionals rondom inwoners met schulden is hier een onderdeel van. Daarnaast verwachten we dat je inspeelt op ontwikkelingen en ingezette initiatieven op het gebied van schulden in de gemeenten Westland , en dat je de samenwerking en verbinding zoekt met de ketenpartners en het bedrijfsleven.

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


14-02-2019 Gemeente Westland


Business Intelligence specialist (36 uur).

Je werkplek
Binnen de gemeente ligt een schat aan informatie verborgen. Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is een onderdeel van de portefeuille Interne Dienstverlening. Het BICC gaat dagelijks samen met de organisatie aan de slag met het verzamelen van al die gegevens en het omzetten hiervan in praktische informatie in dashboards en rapportages.
Als Business Intelligence Specialist (BI-Specialist) speel jij hier een belangrijke rol in, net als jouw twee collega BI-specialisten, diverse BI-adviseurs en technische specialisten op de afdeling IT.

Je rol
Samen met de interne klant inventariseer en analyseer jij de vraag en vertaalt de beschikbare informatie naar BI oplossingen in de vorm van producten als dashboards en rapportages. Dat heeft soms wat voeten in de aarde: het is voor jou dan ook de kunst om de vraag achter de vraag te achterhalen. Waarom stelt de klant deze vraag? Welke informatiebehoefte is er eigenlijk écht? En, wát gaat de klant of gebruiker met de informatie doen? Hoe ziet het werkproces van de klant eruit? Jij weet waar je de hiervoor benodigde gegevens kunt vinden, en hoe deze bewerkt moeten worden om ze te ontsluiten met de beschikbare (Cognos-)tools. Heb je eenmaal voor ogen welke informatie je moet achterhalen (en wat daarbij prioriteit heeft!), dán ga je aan de slag. Je adviseert over de aanpak en mogelijkheden. Ook ontwikkel je de gewenste, vaak uitdagende en complexe rapportages in onze BI-tools, zoals Cognos 11 en binnenkort ook Power BI. Dat doe je deels zelfstandig, maar je neemt ook deel aan BI-ontwikkeltrajecten. Hierbij maken we gebruik van iteratieve ontwikkelmethodes zoals SCRUM en waarbij nauw wordt samengewerkt met collega's, je klanten en IT.
Rapportages en dashboards die je hebt ontwikkeld test je zelf op basis van door jou opgestelde testplannen, voordat je ook je klant laat kijken of de rapportages en dashboards doen wat ze moeten doen.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


12-02-2019 Gemeente Delft


Contractmanager/Directievoerder Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)

Je rol
De spil in het bouwproces: dat ben jij. Je vertegenwoordigt de opdrachtgever en beheert het contractmanagement met alle uitvoerende partijen. Een belangrijke taak. Staan er bepaalde resultaatsverplichtingen in het contract? Dan ben jij degene die ervoor zorgt dat het gerealiseerd wordt. Wat doe je nog meer? Je bent het eerste aanspreekpunt van burgers, je onderneemt actie als er hinder wordt ondervonden bij bouwprojecten, je bent sparringpartner voor collega-contractmanagers en je adviseert in het projectteam over onder andere techniek, het contract en de te volgen inkoopstrategie.

Je werkplek
Onder de portefeuille Ruimte en Economie is een nieuwe afdeling opgezet: Realisatie. De afdeling richt zich op de realisatie van werken en zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte. Hoe ze dit doen? Onder andere met projectmatig onderhoud, gebiedsontwikkeling, investeringsopgaven en initiatieven uit de stad. Het contractmanagement binnen de afdeling betreft nog directievoering , maar er wordt steeds meer gewerkt met geïntegreerde contracten. De ambitie bestaat om hier ook zelf het contractmanagement voor te organiseren.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


11-02-2019 Gemeente Delft


Junior Medewerker Bestemmingsplannen

  • Als junior medewerker bestemmingsplannen stel je zelf een gedegen plan op door je te verbinden met interne vakdisciplines en externe partners en initiatiefnemers.
  • Knelpunten signaleer je tijdig en je weet deze effectief op te lossen.
  • Je ontwikkelt zelf bestemmingsplannen en toetst zelf bestemmingsplannen die door initiatiefnemers zijn aangeleverd.
  • Ruimtelijke ontwikkelingen en beleid integreer je. Waar nodig doe je voorstellen voor aanpassingen in het beleid op basis van die ontwikkelingen.
  • Regelgeving pas je toe in de praktijk in het Westland en je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties

0 views


07-02-2019 Gemeente Westland


Medewerker Verbijzonderde Interne Controle

Als medewerker VIC voer je samen met een aantal collega's de verbijzonderde interne controles uit. Je rapporteert over je bevindingen en aanbevelingen. Je signaleert en draagt bij aan de opvolging van die aanbevelingen en je stelt het controleplan van cluster bedrijfsvoering op.
Je initieert risico-inventarisaties en neemt daar ook actief aan mee. Dat doe je ten behoeve van de uit te voeren interne controles en het controleplan.
Samen met de andere medewerkers in het taakveld FC ben je een vakbekwame vertegenwoordiger vanuit het taakveld dat procesverantwoordelijk is voor alle VIC processen binnen het controleplan. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties

0 views


07-02-2019 Gemeente Westland