Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Medewerker beleidsontwikkeling Water

Als Medewerker Beleidsontwikkeling Water ontwikkel je strategisch beleid op de middellange termijn, zoals het Waterplan, de circulaire waterketen, de verbinding met groen en natuur en de aanpak van gebiedsprocessen. Hiervoor werk je nauw samen met andere afdelingen en overheden, zoals het Hoogheemraadschap Delfland en de provincie.. Je houdt ervan om als spin in het web zorg te dragen voor de jaarlijkse actualisatie en het realiseren van de uitvoeringsagenda van het Waterplan. Hierbij integreer je ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Je coördineert de ambtelijke en bestuurlijke overleggen, watertafels, en samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland. Ook ben je verantwoordelijk voor de communicatie richting burgers en bedrijven en stemt dit af met Hoogheemraadschap.

0 sollicitaties
0 views


05-06-2020 Gemeente Westland
Medewerker Beleidsontwikkeling Openbare Orde en Veiligheid

Als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ben je zowel een beleidsontwikkelaar als een procesbewaker, regievoerder en participeer je in netwerken. Je houdt je bezig met allerlei complexe maatschappelijke processen die te maken hebben met de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen en hun bewoners. Hierbij gaat het met name over jeugd, radicalisering, ex-gedetineerden, alcohol en overlastproblematiek bijvoorbeeld woonoverlast. Je maakt deel uit van de Veiligheidskamer Westland waarin je complexe casuïstiek op het gebied van veiligheid behandelt. Je adviseert de burgemeester en het college op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Je werkt nauw samen met de overige clusters, teams en taakvelden. Je levert een bijdrage aan het Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022 en het bijbehorende jaarplan. Daarnaast ontwikkel je nieuw beleid en adviseer je over bestaand regelgeving. Indien gewenst zie je, mede met behulp van data analyse, toe op de uitvoering van het beleid en zorg je voor naleving.

Daarnaast lever je, zo mogelijk, een bijdrage aan andere veiligheidsopgaven.

0 sollicitaties
0 views


04-06-2020 Gemeente Westland
Ontwikkelaar Dienstverlening

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van in- en externe ontwikkelingen naar de organisatie op tactische en strategisch niveau. Om zo kwalitatief goede dienstverlening te bieden aan inwoners, bedrijven en de lokale samenleving. Je staat vooraan bij het signaleren en verkennen van ontwikkelingen extern (ook regionaal en landelijk) evenals intern en vertaalt deze naar verbeteringen in en vernieuwing van de dienstverlening. Dit in samenwerking met o.a. stakeholders. Je initieert, leidt en begeleidt een aantal grotere projecten en ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast doe je gericht verbetervoorstellen en weet je hiervoor draagvlak te verwerven bij management, medewerkers en stakeholders. Ook bevorder je de totstandkoming van nieuwe procedures, werkwijzen en plannen die leiden tot een betere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en producten.

Je maakt deel uit van het managementteam. Je hebt affiniteit met één of meerdere taakvelden binnen het cluster, kent de ontwikkelingen op het werkveld en benut deze kennis bij de uitvoering van de ontwikkelopgaven. We zijn op zoek naar een Ontwikkelaar die (vanuit het perspectief van directe dienstverlening) een sterk profiel heeft op het leggen van verbindingen met externe samenwerkingspartners en met o.a. cluster Beleid. Vooralsnog ligt het zwaartepunt bij de eerste en tweedelijnsdienstverlening maar de kandidaat moet ook over een bredere focus op dienstverlening beschikken.

0 sollicitaties
0 views


04-06-2020 Gemeente Westland
Junior beleidsmedewerker Economie - Retail

De gemeente Westland omvat meerder dorpskernen met elk hun eigen retailcultuur en bijpassende winkelgebieden voor lokale en bovenlokale winkelactiviteiten, evenals een meubelboulevard.

Als beleidsmedewerker Economie- Retail vervul je beleidsuitvoerende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de betreffende winkelgebieden in Westland. Hierbij onderhoud je de contacten met het MKB-Westland, de Bedrijveninvesteringszones centra / winkeliersverenigingen, MRDH en de provincie voor zover het gaat over economische beleidsmatige aangelegenheden. Je signaleert de behoefte bij de betreffende stakeholders om winkelgebieden vooruit te helpen en weet deze te vertalen naar beleid. Je adviseert het college en participeert in projecten, zoals het geven van advies bij het opstellen van centrumvisies/plannen en bij formele procedures, zoals bij (ruimtelijke) initiatieven van ondernemers. Hierbij weet je het economisch beleid te vertalen en positioneren door bijvoorbeeld de levendigheid van winkelgebieden te bevorderen. Je bent secretaris van de marktcommissie ten behoeve van de waren/weekmarkten. Hierbij vertaal je de behoeften van de marktkooplieden in Westland naar advies en (beleidsmatige) acties, zoals het nemen van besluiten ten aanzien van de Marktverordening. Het is een functie met veel afwisseling qua werkzaamheden in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega's en denk je mee en draag je bij aan het energiek Westlands ondernemersklimaat en Economische Opgave.

1 sollicitatie
0 views


04-06-2020 Gemeente Westland
Medewerker personeels- en salarisadministratie

Wat je doet
De personeels- en salarisadministratie (PSA) legt een gedegen basis voor een goed werkende HR-keten. De personeels- en salarisadministratietaken en de administratieve ondersteuning van het intern leerhuis zijn op dit moment inhoudelijk verdeeld over de PSA collega's. We werken echter naar een brede personeels- en salarisadministratie toe, waarin we taken op zowel de personeels- als de salarisadministratie en het ondersteunen van het interne leerhuis van elkaar kunnen overnemen. In eerste instantie zal je met name worden ingezet op taken van de personeelsadministratie en de ondersteuning van het interne leerhuis, maar je werkt nauw samen met de collega's van de salarisadministratie en springt bij wanneer dat nodig is.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

  • Beheren en optimaliseren van de personeels- en salarisadministratie;
  • Verzorgen en controleren van personeels- en salarismutaties;
  • Opstellen en controleren van standaardbrieven en -besluiten;
  • Verstrekken van informatie en verzorgen van afdrachten naar diverse instanties (o.a. UWV, ABP, APG);
  • Beantwoorden van vragen van leidinggevenden en medewerkers over o.a. het personeelssysteem, arbeidsvoorwaarden, de standaard toepassing van rechtspositionele regelingen en salaris. Waar nodig schakel je hiervoor met de HR-medewerkers of HR-adviseurs;
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering en administratieve verwerking van diverse HR-processen, zoals: agendabeheer van de bedrijfsarts;
  • Verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het interne leerhuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg (Sytwende Academie).

De HR-processen zijn afgelopen jaren zo maximaal mogelijk gedigitaliseerd. Kennis en ervaring met digitaal werken is gewenst.

2 sollicitaties
0 views


03-06-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg