Werken bij Hogescholen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen.

Laatste vacatures

Lector Kringlooplandbouw in de open teelten

Kringlooplandbouw is een integrale en duurzame vorm van landbouw gebaseerd op technologisch slimme en agro-ecologische principes, waarbij niets wordt verspild, waar input geminimaliseerd wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. In de visie van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 op deze wijze voedsel duurzaam produceren. De transitie naar kringlooplandbouw betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw. Momenteel zoekt de Rijksoverheid de oplossing mede in precisiekringlooplandbouw. Het sluiten van kringlopen vraagt om het herinrichten van het gehele landbouw- en voedselsysteem, waarbij circulariteit, data-driven en technologische innovaties de leidende en gangbare principes zijn.

Aeres Hogeschool wil met het lectoraat Kringlooplandbouw in de open teelten een leidende positie innemen in het ontwikkelen van kringlooplandbouw. Het lectoraat moet in staat zijn om werkenden en studerenden in het agrarische, en daaraan verwante, werkveld optimaal toe te rusten om de opgaven op het gebied van kringlooplandbouw de komende jaren aan te kunnen gaan. De context van dit lectoraat richt zich op de open teelten (akkerbouw, vollegrondgroenten, bloembollen, gras en mais). De lector draagt ook bij aan de onderzoeksprogramma's kringlooplandbouw van HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein richten resp. een lectoraat Kringlooplandbouw melkveehouderij en Kringlooplandbouw intensieve veehouderij in. Ook zal nauw samengewerkt worden met de onlangs benoemde practor Kringlooplandbouw van Aeres Mbo. Aeres Hogeschool participeert in het project Boerderij van de Toekomst waar dit lectoraat ook een rol in zal spelen.

De lector voert in nauwe samenwerking met het werkveld en (wetenschappelijke) kennisinstellingen praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt beroepsgericht onderwijs. De lector ontwikkelt daarvoor nieuwe, praktijkgerichte kennis en creëert meerwaarde door het verbinden van praktijkonderzoeksprojecten met het onderwijs.

Aeres beschikt met Aeres Farms, een akkerbouwbedrijf van ca. 300 ha en twee melkveebedrijven, over onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten waar in samenwerking met de beide bedrijfsleiders kringlooplandbouw zichtbaar, meetbaar en toetsbaar gemaakt kan worden.

Het lectoraatsplan zal in september 2020 goedgekeurd worden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De te benoemen lector heeft de opdracht om de geformuleerde onderzoeksvragen uit te werken en in de komende vier jaren aanvullende financiering te realiseren voor nieuwe onderzoeksvragen op basis van voortschrijdende inzichten. Aanvullende financiering kan aanleiding zijn om de omvang van de aanstelling op te hogen.

De functie omvat:

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van kringlooplandbouw door samen met onderzoek (verwante lectoraten) en onderwijs (docenten en studenten), innovatieve bedrijven, belangen- en beheersorganisaties, overheden en andere kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 • Ontwikkelen van de interne en externe samenwerking binnen onderwijs en onderzoek op het gebied van kringlooplandbouw.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten.

0 sollicitaties
12 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


14-07-2020 Aeres Hogeschool Dronten
Docent Ecologie / Biologie (tijdelijk)

Binnen het team Toegepaste Biologie (TB) ga je werken met enthousiaste en deskundige collega-docenten die verschillende ecologische en biologische modules verzorgen. Het curriculum van TB bestaat uit modules over plant, dier en natuur en studenten kiezen in jaar 3 een specialisatie in één van deze drie richtingen. Binnen de opleiding verzorg jij lessen Natuurbeheer in en om de stad, biologie van pathogenen en coach je studenten in onderzoeksvaardigheden. Je hebt affiniteit met de bredere biologie, waaronder plantbiologie.

Onze nieuwe collega

 • Inspireert en coacht studenten door het verzorgen van onderwijs op het gebied van:
 • o Educatie en natuur
 • o Ziekten en plagen
 • o Eventueel andere vakgebieden zoals onderzoeksplan schrijven en/of het begeleiden van stages
 • Onderhoudt contacten met opdrachtgevers uit het werkveld.

1 sollicitatie
120 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


13-07-2020 Aeres Hogeschool Almere
Teamleider/Hoofddocent met leidinggevende taken voor de opleiding Social Work, propedeusejaar

Ben jij de energieke teamleider die samen met het team van professionals een onderwijsorganisatie in verandering kan begeleiden? Heb jij ervaring op het gebied van mens en maatschappij?

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


13-07-2020 Academie Mens en Maatschappij
Business Intelligence Developer

Wil jij bijdragen aan het technisch ontwerp en het ontwikkelen van Business Intelligence producten voor de HAN? Heb je een ICT achtergrond en minimaal een HBO-ICT of bedrijfskundige informatica opleiding afgerond? Dan is dit de functie voor jou.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


10-07-2020 Services
Docent Communicatie

Ben je een enthousiaste en gedreven docent Communicatie? Ga jij met hart en ziel voor onderwijs aan studenten? En ben je goed in het coachen van deze doelgroep? Dan is dit de functie voor jou! We zoeken per 1 november 2020 een enthousiaste collega. Een teamspeler die met ons wil meegroeien.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-07-2020 Academie Business en Communicatie