Werken bij Hogescholen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen.

Laatste vacatures

Projectcontroller

Als projectcontroller ben je verantwoordelijk voor:

 • De aanvraag van de subsidie: ondersteuning in de acquisitiefase, ondersteuning opstellen begroting, vertalen van subsidievoorwaarden naar uitvoering, signaleren van risico's.
 • De uitvoering van het project: inrichting digitaal projectdossier en projectadministratie, ontwikkelen formats, toezien op facturatie partners, controle maandelijkse urenregistratie, opstellen van maandelijkse exploitatierapportages lectoraten, opstellen periodieke financiële voortgangsrapportages projecten, opstellen financiële eindrapportage projecten inclusief voorbereiden accountantscontrole, gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleiders.
 • Contact onderhouden met centrale subsidiedesk.
 • Deelnemen overleg (project) controllers.
 • Bijwonen netwerkbijeenkomsten.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-01-2021 Hogeschool Inholland
Projectondersteuner 0,8 FTE

Ben jij een zelfstandige ondersteuner die graag bijdraagt aan de administratie van projecten en aan de organisatie van grote bijeenkomsten? En ben je 0,8 fte beschikbaar? Dan ben jij misschien wel de projectondersteuner die wij zoeken!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-01-2021 Services
Lerarenopleider Taal / Nederlands (Pabo)

De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om een proactieve samenwerking met het werkveld, basisscholen, op te zoeken en te onderhouden. Uit deze samenwerking ontstaan vraaggestuurde opdrachten waarmee jouw studenten dan weer aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, stages en afstudeeropdrachten. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist veel meer zelf ook leert!

Jouw rollen
Je bent coach en begeleider - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met opdrachten begeleid en coach jij hen op samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en/of afstuderen.

Je bent inhoudelijk docent - Als opleidingsdocent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen taal aan voltijd-, (verkorte)deeltijd- en flexibel duaal studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Je geeft werkcolleges en hoorcolleges. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De inzet varieert per periode.

Als collega ontwikkel je samen met 25 andere collega's ons onderwijs op locatie Dordrecht. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep taal. In het dynamische werkveld van basisonderwijs is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk is in dit traject van grote meerwaarde. Je blijft dus nauw betrokken bij het werkveld en creëert relevante opdrachten. Ook kun je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.

Goed om te weten
In verband met de deeltijdopleiding ben je in de mogelijkheid om op maandag in de avond te kunnen werken. In verband met de flexibel duaal opleiding ben je in de mogelijkheid om op woensdag te kunnen werken.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-01-2021 Hogeschool Inholland
Teamleider Beheer Onderwijs

Binnen onze onderwijsorganisatie is het van groot belang dat onze ICT-omgeving beschikbaar, goed presterend en betrouwbaar is. Nu met de versnelde ontwikkeling van online onderwijs en het thuiswerken van onze collega's ligt op het 'ICT-vlak' een extra belangrijke focus. Naast de harde kant (de ICT-omgeving zelf) is het ook van groot belang dat wij professionele dienstverlening bieden en streven naar een hoge gebruikerstevredenheid. Op deze manier zorgen wij met het team ervoor dat de gehele organisatie (medewerkers én studenten) optimaal bediend en ontzorgd wordt én op een prettige manier gebruik kan maken van onze producten en diensten. En juist voor dit team zoeken wij een nieuwe collega, een Teamleider Onderwijs Beheer die een ontwikkelingsgerichte leiderschapsstijl heeft.

Jouw rollen
Je bent onze teamleider - Je gaat leidinggeven aan ongeveer 30 collega's. Dit zijn voornamelijk functioneel beheerders met specialisaties op onderwijs- en onderwijslogistiekeprocessen en applicaties. Aan jou de taak om hen optimaal te laten presteren en te coachen. Daarnaast werk je toe aan zelforganiserende teams. Uiteraard zit in deze rol ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het reguliere HRM beleid, zoals bijvoorbeeld ziekteverzuimbegeleiding. Hierin word je begeleid door jouw HR-adviseur.

Je bent onze 'stuurman(vrouw)' - Je bent tactisch verantwoordelijk voor de weg die jouw afdeling inslaat. Je gaat op onderzoek uit waar jullie heen moeten gaan qua werkwijze en onderwijssystemen. Kortom: waar moeten jullie op aansluiten en welke stappen zet je daarvoor. Zowel op tactisch als strategisch niveau voer je continue verkennende gesprekken met jouw inhoudelijke medewerkers, stakeholders en eindgebruikers. Jij weet precies waar processen geoptimaliseerd kunnen worden. Binnen onze complexe en dynamische werkomgeving ga jij efficiënte verbeteringen doorvoeren op het gebied van bedrijfsvoering. Je bent hierin vaardig en kan makkelijk veranderstrategieën opstellen en je weet jouw team hierin mee te nemen, te coachen en te begeleiden. De uiteindelijke operationele uitvoering beleg je bij jouw teams. Zij voeren de technische werkzaamheden uit en stemmen inhoudelijk alle aanpassingen en nieuwe initiatieven af met het onderwijs.

Samen met jouw coördinatoren voer je regelmatig overleg. In dit overleg bedenken jullie samen plannen voor het komende jaar die aansluiten aan het Hogeschool Inholland instellingsplan én het Instellingsplan van onze Stafdienst waar jouw team onderdeel van is. Hierin staat de professionalisering van onze werkwijze centraal. De uitkomsten geven jou input voor het vervaardigen en realiseren van meerjarige teamplannen.

Goed om te weten
Op dit moment werken we natuurlijk zoveel mogelijk vanuit huis. Veel van ons werk is locatieonafhankelijk, dus dat gaat heel goed. Deze functie blijft daarom, ook na de coronacrisis, locatieonafhankelijk. We zorgen dus samen voor een goede mix tussen werken vanuit huis en aanwezigheid op de locatie in Haarlem.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Hogeschool Inholland
Student Recruiter

Developing and implementing a strategic, tactical, and operational marketing recruitment plan including, but not limited to:

 • Working on the development of a recruitment strategy for the University with the Head of Recruitment and other team members;
 • Coordinating and executing recruitment strategies.
 • Representing the University professionally and ethically at international and domestic recruiting events, conferences and meetings.
 • Researching and identifying target markets and recruiting venues,
 • Analyzing trends and assessing effectiveness of recruitment tools.
 • Supporting the coordination of social media strategies;
 • Collecting and evaluating feedback and data to adjust recruitment materials and campaigns
 • Employing effective and professional communications and marketing skills
 • Providing consistent and professional recruiting information and communicate proactively with partners schools and recruitment organizations in a timely manner.
 • Delivering marketing and promotional presentations to diverse audiences domestically, internationally, virtually and through key partners.
 • Supporting the coordination of Student Ambassador Networks and other student driven initiatives

Good to know
For the remaining half of academic year 2020-2021 you will work from home. You will receive a laptop from Inholland. Als de maatregelen rondom Corona het toelaten werk je op onze vestigingen in Diemen. Je bent bereid om op termijn ook regelmatig op onze locaties in Rotterdam, Den Haag en Haarlem te werken.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-01-2021 Hogeschool Inholland