Werken bij Hogescholen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij Hogescholen.

Laatste vacatures

Scrummaster DevOps-teams

Ben jij een ervaren scrummaster? En wil je waarde toevoegen in een dynamische organisatie? Wil je teams optimaal faciliteren en je blijven ontwikkelen in je vak? Dan is dit de functie voor jou!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Docent Sociologie

Als docent ben je dagelijks bezig met het creëren en geven van kwalitatief onderwijs aan de hbo-studenten van de opleiding Social Work. Met jouw kennis en ervaring van de praktijk weet je als geen ander de hoofdzaken van bijzaken te scheiden en neem je studenten mee in hun ontwikkeling. Je slaat de brug tussen onderwijs en praktijk. Met uitdagende voorbeelden, levendige verhalen en inspirerende opdrachten weet jij de studenten te enthousiasmeren en hen uit te dagen om het beste uit zichtzelf te halen.

Daarnaast ben je leercoach en begeleider. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. In jouw rol als coach zorg je ook voor een goede begeleiding van studenten tijdens stages of praktijkopdrachten. Jij hebt aandacht voor de persoon en begrijpt welke competenties de studenten verder gaan helpen in hun carrière als professional. Naast doceren, heb je dus ook een belangrijke coachende taak.

Als docent ben je onderdeel van een team van ongeveer 50 collega's. Naast docent, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen jullie het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Hogeschool Inholland
Coördinator huisvesting, beheer & onderhoud

In je rol als (proces)coördinator heb je de regie op contracten met contractpartners van Inholland. Door deze contractpartners laat je werkzaamheden uitvoeren die voortkomen uit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP), onderhoud groenvoorziening binnen en buiten het gebouw, interne verhuizingen, verbouwingen, signing of meubilair. Je monitort de voortgang van onderhoud en projecten en bewaakt de naleving van procedures, afspraken en planning. Je bent de spil tussen wensen van het onderwijs en de uitvoering hiervan door de contractpartners.

Je hebt een signaalfunctie in locatie-overstijgende overleggen en je verzorgt procesverbeteringen in samenwerking (en overeenstemming) met andere locaties op Inholland brede thema's en projecten. Er worden regelmatig samenwerkingsdagen georganiseerd voor en met alle coördinatoren van de ISO-organisaties van Inholland om kennis te delen en de verbinding te houden. We leren van elkaar, en versterken elkaar.

Daarnaast werk je nauw samen met de andere collega-coördinatoren van de vestiging Alkmaar in projecten/processen die een facilitair brede aanpak nodig hebben. Je doet daarbij onderbouwde voorstellen voor procesverbetering.

Je hebt voldoende (technische) kennis in huis om te snappen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat externe leveranciers kwalitatief en kwantitatief zouden moeten leveren. Je bent van A tot Z betrokken, van opdracht tot controle. Je blijft scherp op offertes en kunt goed onderhandelingen voeren. Vanuit jouw expertise verzorg je evaluaties en aan de hand van data heb je tijdig en correct inzicht in ontwikkelingen, waardoor de ISO-organisatie in staat is om adequate en tijdige besluiten te nemen.

Als functioneel leidinggevende van vier facilitaire collega's vertrouw je op hun kennis en kunde, maar jij brengt zelf ook ervaringen mee die je kunt inzetten om processen te verbeteren en je collega's met positieve voorbeelden in beweging te krijgen. Je staat stevig in je schoenen en weet balans en daadkracht te brengen in het team. Je neemt coachende vaardigheden mee, weet hoe je met weerstand om moet gaan, en hoe je op een duidelijke manier richting aan je team geeft. Samen zorgen jullie voor een veilig en prettig werkklimaat op de vestiging. Je signaleert zelf zaken maar laat je ook goed informeren door je team. Daarnaast help je je collega's om zich als team verder te ontwikkelen. Hiermee lever jij een bijdrage aan het behalen van het teamresultaat en de doelstellingen van de afdeling Facilitaire zaken.

Goed om te weten

Binnen onze hogeschool wordt hybride gewerkt waar dat kan. Omdat jouw team het visitekaartje is van de vestiging en jij daar een belangrijke coördinerende rol hebt, is het van belang om daarom op de locatie aanwezig te zijn.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Hogeschool Inholland
Senior Onderzoeker Lectoraat Empowerment & Professionalisering

Je bent onderzoeker in ons lectoraat (32 uur per week). Een groot deel van jouw tijd werk je samen met twee collega's aan een reeds lopend onderzoek naar hoe professionals in de maatschappelijke opvang dak- en thuislozen kunnen helpen bij het versterken van hun sociale netwerk en het vergroten van de regie op hun leven. Dit onderzoek voeren we uit samen met de Hogeschool van Amsterdam en meerdere opvangorganisaties in de regio Amsterdam en Haarlem. Voor dit onderzoek en ook mogelijk andere onderzoeken stel je onderzoek aanpakken op, begeleid je docent-onderzoekers, bij hun onderzoeksactiviteiten, doe je ook zelf onderzoek, werk je aan publicaties en organiseer je bijeenkomsten voor docenten en werkveldpartners. Het zwaartepunt van deze functie ligt op de rol van senior-onderzoeker. Daarnaast ben je bereid om onderwijs te geven en te ontwikkelen op het gebied van jouw expertise.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Hogeschool Inholland
Docent Technische Informatica

In deze functie ben je docent in het vakgebied Technische Informatica. Je hebt een divers takenpakket waar je naast het lesgeven ook verantwoordelijk bent voor de coaching en begeleiding van studenten. Je komt in een team terecht van gemotiveerde collega's. Je bent hierin een zelfstandige professional die proactief aansluiting zoekt op de inzet van de andere teamleden in het verwezenlijken van de opleidingsvisie.

Samen met je collega's lever je een bijdrage aan de onderwijsvernieuwing Iedere dag is anders, de ene dag zal je met je team in overleg zijn over de ontwikkelingen, vernieuwingen en de koers van de opleiding, de andere dag staat er een les programmeren op het programma en aantal afspraken met studenten over de begeleiding van een projectopdracht. De lijntjes binnen deze opleiding zijn kort waardoor jij alle studenten kent en weet waar zij staan in hun ontwikkeling of waar zij tegenaan lopen.

Docent

Je geeft les binnen het brede vakgebied technische informatica. Bij Inholland zijn de lessen zijn interactieve contactmomenten tussen jou als docent en jouw studenten. Met wisselende werkvormen, practica en projecten zorg je ervoor dat de studenten de innovaties in de techniek leren kennen en uitgedaagd worden de veranderingen met open blik te onderzoeken en eigen te maken. Als docent ontwikkel je zowel je inhoudelijke, technische expertise evenals je didactische expertise, waarbij je gericht bent op het sturen van de ontwikkeling van aankomende professionals. Daarom ben je samen met de studenten zelf ook veel aan het onderzoeken. Studenten leren vooral door zelf te doen en te ondervinden. Het is de bedoeling dat je als docent deze ontdekkingstocht actief faciliteert en helpt sturen. De faciliteiten zoals techniek labs, werkplaatsen, samenwerkingspartners in het bedrijfsleven en onze onderzoekafdeling heb je hierbij tot je beschikking.

Coach en begeleider

Zodra jouw studenten aan de slag gaan met projecten, zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun studie, hun stage en afstuderen. Een student die problemen heeft met de studie, kan bij jou terecht als eerste aanspreekpunt.

Netwerker en onderzoeker

Studenten leren zowel door theoretische kennis op te doen alsmede door met de praktijk van het werkveld aan de slag te gaan. Als docent zet jij je didactische vaardigheden in om jouw studenten op het werkveld voor te bereiden. Dit gaat stapsgewijs door eerst met onderwijsprojecten aan de slag te gaan die de studenten vervolgens weer voorbereiden op de beroepsproducten. Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvorm wordt beproefd binnen Kenniscentra (kenniswerkplaatsen & living labs). Binnen deze samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld ons Innovatie Lab) werken lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten steeds vaker en intensiever samen. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Vanuit het onderwijs zoek je de verbinding met de beroepspraktijk op

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
24 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Hogeschool Inholland