Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Senior medewerker ontwikkeling Jeugd

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als Senior Medewerker Jeugd vertegenwoordig jij de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Hierbij werk je intensief samen met de gemeentelijke "projectleider implementatie resultaatsturing jeugd". In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT) en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Daarnaast werk je in co-creatie met de partners in het jeugd- en Wmo-domein. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting. Naast de beleidsontwikkeling voor het nieuwe jeugdzorgstelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Beleidsmedewerker wonen

Als beleidsmedewerker Wonen lever je een bijdrage aan de gemeentelijke Woonvisie en beleid op het gebied van "wonen en zorg". Je vertaalt de Woonvisie en visie op "wonen en zorg" naar concrete projecten. Daarnaast lever je ook een belangrijke bijdrage aan de prestatie afspraken. Je maakt analyses ten behoeve van beleidsmonitoring. Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af. Je treedt als contactpersoon op voor de in de gemeente Westland werkzame woningcorporaties.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Medewerker Ontwikkeling Resultaatsturing Wmo

De gemeente Westland voert per 2019 resultaatsturing in voor de Wmo. De implementatie daarvan is inmiddels volle gang en vraagt extra inspanningen van beleid. Daarom zijn wij op korte termijn zoek naar een ervaren beleidsmedewerker Wmo om onze beleidsgroep Wmo/Zelfredzaamheid te versterken.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Projectleider Resultaatsturing Wmo

De gemeente Westland voert per 2019 resultaatsturing in voor de Wmo. De implementatie daarvan is inmiddels volle gang en vraagt ook in 2019 extra inspanningen van onze organisatie. Daarom zijn wij per 15 januari 2019 op zoek naar een ervaren projectleider Wmo om onze beleidsgroep Wmo/ Zelfredzaamheid en de cluster Dienstverlening te versterken.

De tekorten in de Wmo lopen snel op. Naast de invoering van de resultaatsturing Wmo geef je daarom ook invulling aan het ombuigingsplan Wmo. Zowel op de ombuiging als op de resultaatsturing werk je intensief samen met projectleider resultaatsturing jeugd. Resultaatsturing Jeugd wordt ingevoerd met 1 januari 2020.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Medior Ontwerper Landschap

Ontwerpen in Rotterdam is leuk. Maar Rotterdam ontwerpen is nog leuker! Met jouw kijk op de buitenruimte kun je echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. Het mooiste is als jij jouw kijk kunt vertalen naar ontwerpen en adviezen. Van grote gebiedsontwikkelingen tot maatwerk in een smal straatje. Is dat wat jij kan?

In Rotterdam zijn we kritisch. Voor jou geen probleem. Jij behoort namelijk tot de besten van de "klas" en je hebt de ambitie en potentie om door te groeien binnen je vakgebied. Een nieuw werkpakket kun jij jezelf moeiteloos en snel eigen maken. Afhankelijk van het werkpakket ligt de nadruk op adviseren of ontwerpen. Jouw kennis kunnen we goed gebruiken om opgaves te formuleren en te vertalen naar een programma van eisen. Verder zien we voor jou ook een rol weggelegd in……

  • het vertalen van een PvE naar een inspirerend ontwerp, passend binnen de kaders en de context van de locatie;
  • de integrale samenwerking met andere vakgebieden in- en buiten het fysieke domein;
  • de contacten met gebruikers, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan;
  • het leveren van een inhoudelijke en adviserende bijdrage bij buitenruimteprojecten;
  • het leveren van schetsvoorstellen.

Kom jij ons helpen om Rotterdam toekomstbestendig te maken?

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


06-12-2018 Gemeente Rotterdam