Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Veiligheid

De gemeente Waddinxveen zoekt talent!

Gemeente Waddinxveen staat voor elkaar vertrouwen geven, verbinden met elkaar, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Spreekt dit je aan? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Waar kom je te werken?

Onze gemeente is klein en dát zorgt er juist voor dat we groot zijn in onze daden. Wij staan dicht bij 'onze' inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. De focus ligt op de samenleving en het creëren van publieke waarde. De rol van de gemeente is die van spin in het web: wij wegen belangen tegen elkaar af, verbinden netwerken met elkaar en werken vanuit verschillende rollen. Daarnaast staan wij niet stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich op continue verbetering.

Wij bieden een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het gemiddelde cijfer dat medewerkers de gemeente bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2017 hebben gegeven is een 7,6. Daarmee zijn wij een '3-sterren' gemeente volgens het onderzoeksbureau, het hoogste aantal sterren dat een gemeente kan halen, en daar zijn wij erg trots op!

Wij nodigen je uit om een kijkje te nemen op www.waddinxveenanderekoek.nl om onze organisatie beter te leren kennen.

Waar doet de afdeling?

De afdeling Maatschappij richt zich op alle onderdelen van het 'sociale domein' waarbinnen inwoners zich bewegen. De gemeente Waddinxveen wil de eigen kracht van inwoners benutten en stimuleren en extra steun geven als dat nodig is. Medewerkers van de afdeling Maatschappij werken continu aan de verbetering van zowel de maatschappelijke voorzieningen als de afdeling zelf. De afdeling is verdeeld in 4 clusters: Administratie, Sociaal Team, Beleid en Veiligheid.

Voor het vakcluster Veiligheid zijn wij op zoek naar:

Beleidsadviseur Veiligheid

aandachtsgebied rampenbestrijding, toezicht en handhaving

(36 uur)

Wat ga je doen?

Samen met je collega's van het cluster Veiligheid zorg je voor de uitvoering van diverse werkzaamheden op het gebied van veiligheid. Je taken liggen vooral op het gebied van rampenbestrijding en toezicht en handhaving.

 • Je ontwikkelt, implementeert en adviseert over beleid op het gebied van rampenbestrijding, zowel intern als regionaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor de Waddinxveense crisisorganisatie.
 • Je begeleidt en organiseert rampenopleidingen en oefeningen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor operationele brandweerzaken en fungeert als accounthouder voor de veiligheidsregio.
 • Je neemt deel aan de intergemeentelijke piketregeling en vervult de functie van Officier van dienst bevolkingszorg.
 • Je ontwikkelt, implementeert en adviseert over beleid op het gebied van toezicht en handhaving.
 • Je vervult een centrale rol bij de aansturing van de uitgeplaatste Bouw- en Woningtoezicht taken, toezichthoudende taken van de brandweer (preventie) en toezicht openbare ruimte.
 • Je voert regie op de uitvoering van de gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken (Wabo, APV, Afvalstoffenverordening, Bijzonder Wetten).
 • Je hebt een schakelfunctie tussen bestuur, ambtelijke organisatie, de regionale omgevingsdienst en andere handhavende instanties.
 • Je voert regie op de inzet van de BOA's.

Wat we vragen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring en affiniteit met de genoemde vakgebieden
 • Geen "9 tot 5"-mentaliteit, dat wil zeggen dat je buiten kantooruren bereikbaar bent voor acute veiligheidszaken.
 • Ervaring in het ruimtelijk domein, bij voorkeur gemeenten is een pré
 • Je kan goed onderhandelen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Je hebt een helikopterview
 • Politieke sensitiviteit

Wat bieden wij?

Wij zorgen voor een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Kom je bij ons werken? Dan krijg je veel vrijheid om je ambities waar te maken. Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. Indien je interesse hebt voor projecten buiten je vakgebied dan ben je welkom mee te denken aan de toekomst van de organisatie in één van de ambitiewerkgroepen. Of misschien wil je je wel aansluiten bij een intervisiegroep.

Wij hebben een informele en collegiale werksfeer waarbij wij werken met resultaatafspraken. Hoe, wanneer en waar je dit doet, is aan jou. Je kunt je werktijden dus flexibel indelen. Doordat wij een kleine en platte organisatie hebben werk je met korte lijnen.

De gemeente heeft verder goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:

 • betaald ouderschapsverlof en zorgverlof
 • een IPhone in bruikleen
 • ruimte voor het volgen van opleidingen

De functie is gewaardeerd in schaal 10, maximaal € 4.225,00 bij een 36-urige werkweek. Salariëring zal plaatsvinden op basis van opleiding en ervaring. Een aanloopschaal kan van toepassing zijn. De intentie is een vaste aanstelling, maar in eerste instantie word je aangesteld voor de duur van één jaar.

Reageren en solliciteren:

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Eric Souren, Veiligheidsregisseur (140182). Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Monique van Vliet, HR adviseur (140182).

Reageren kan tot 26 juni 2019 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli. Een eventueel vervolggesprek zal plaatsvinden op maandag 8 juli.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


14-06-2019 Gemeente Waddinxveen
Leerplichtambtenaar

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969. Binnen deze functie heb je taken op het gebied van leerplicht. Als leerplichtambtenaar onderzoek je de oorzaken van het schoolverzuim. Hierbij kan je adviseren en begeleiden naar hulpverlenende organisaties om het verzuim te doen stoppen. Je werkt o.a. samen met Jeugdhulpverlenende instanties, scholen, politie, Justitie, Veilig Thuis, Lokale Kamer en je bent lid van een multidisciplinair team van de gemeente. Je hebt zowel een controlerende, preventieve, curatieve als justitiële functie.
Je taken zullen zich vooral richten op de scholen in de gemeente Wassenaar, dat betekent dat je voor een deel van de week daar ook fysiek aanwezig bent.

Functie-inhoud

 • Het controleren van de verplichtingen waar ouders, leerlingen en scholen aan moeten voldoen t.a.v. de leerplichtwet;
 • Het bieden van extra begeleiding en / of bemiddeling tussen de jongere, school, ouders en andere instellingen in geval van problemen om schooluitval te voorkomen;
 • Het administreren, kwantificeren en analyseren van gegevens;
 • Het geven van voorlichting en advies op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;
 • Het bemiddelen en verwijzen bij gemeld schoolverzuim, inclusief dossiervorming;
 • Het verlenen van vrijstellingen;
 • Het opmaken van processen-verbaal;
 • Het deelnemen aan zorgteams;
 • En het samenwerken met de ketenpartners zoals Jeugdhulpverlening, Veilig Thuis, Politie, Justitie, Lokale Kamer, etc.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


14-06-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
HRM adviseur

In verband met een toename van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een HRM-adviseur die ons tijdelijk kan ondersteunen.

Samen met je collega's in het team ben je een vakbekwame vertegenwoordiger van het taakveld Personeel &Organisatie.

Je werkt nauw samen met de andere HRM-adviseurs en het takenpakket is breed. Voor een aantal accounts ben je zelfstandig verantwoordelijk en daarnaast is een aantal specifieke HRM-onderwerpen uit alle accounts bij je belegd.

Binnen onze visie van integraal management ondersteun en begeleid je het lijnmanagement in personele aangelegenheden en organisatorische- en ontwikkelvraagstukken. Je vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale advisering. Dat doe je binnen de bestaande kaders zonder de rol van sparringpartner uit het oog te verliezen en oplossingen aan te reiken. Je draagt zorg voor de uitvoering van besluiten in samenwerking met de personeelsadministratie en voor de afstemming van adviezen met HR experts.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


14-06-2019 Gemeente Westland
Bestuursadviseur Communicatie

Functieprofiel
Als adviseur ben je een stevige gespreks- en sparringpartner voor bestuurders en voor je collega's van de ambtelijke organisatie. Jouw adviezen laten zien dat je op strategisch en tactisch niveau uitstekend kunt inspelen op jouw opdrachtgevers. Je weet op inspirerende wijze te adviseren en ondersteunen. Daarbij past ook gevoel voor humor en afstand kunnen nemen. Als betrouwbare en integere sparringpartner voor het college van burgemeester en wethouders neem je verantwoordelijkheid en ben je in staat om onder druk te werken en beschikbaar te zijn op tijdstippen die nodig zijn. Een 9 tot 5 mentaliteit past hier uiteraard niet bij.

Functieomschrijving
De bestuursadviseur communicatie draagt zorg voor advisering en ondersteuning van collegeleden binnen de gemeente Westland. Concreet heb je als bestuursadviseur communicatie de volgende taken:

 • Het adviseren over en samen met de collega's in de organisatie vormgeven van de positionering van de gemeente Westland, van individuele collegeleden en van het college als geheel.
 • Het samen met het team communicatie van het cluster bedrijfsvoering vormgeven en bewaken van het strategisch communicatiebeleid van de gemeente.
 • Advisering van het college en de organisatie over communicatieve aspecten rond college- en raadsvoorstellen, in samenspraak met de vakafdeling.
 • Het onderhouden van contacten met relevante in- en externe partijen om de communicatieve belangen van de gemeente en haar inwoners te borgen.
 • Optreden als woordvoerder richting pers namens het college of individuele collegeleden.
 • Voorbereiding en begeleiding van de collegeleden bij mediaoptredens.
 • Het geven van communicatieadviezen aan het college bij calamiteiten en crises.
 • Het signaleren en managen van issues.
 • Het schrijven van columns, voorwoorden en speeches bij representatieve taken.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


14-06-2019 Gemeente Westland
Teamleider burgerdiensten,omgevingsloket & kwaliteit&ontwikkeling

Jouw missie

Je geeft leiding aan specialistische medewerkers. Het is jouw missie om hen te stimuleren om op de hoogte te zijn van nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en deze te laten toepassen in specialistische vragen. Daarnaast begeleid je de medewerkers in de doorontwikkeling van de dienstverlening en zaakgericht werken.

De teams

De afdeling Services bestaat uit 32 medewerkers vast in dienst, 5 buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS) en een pool van flexibele medewerkers, werkzaam in het KCC (klant contact center). Het afdelingshoofd Services geeft integraal leiding aan de afdeling.

Binnen de afdeling zijn 2 teamleiders werkzaam, welke verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van het KCC enerzijds en de teams burgerdiensten, omgevingsloket en kwaliteit&ontwikkeling anderzijds.

Binnen het team burgerdiensten ligt de nadruk op de dienstverlening rondom specialistische verzoeken op het gebied van burgerlijke stand en BRP. Het team omgevingsloket richt zich op vragen die betrekking hebben op het ruimtelijk domein. Het team kwaliteit en ontwikkeling verricht verschillende ondersteuningstaken o.a. op het gebied van managementinformatie, klanttevredenheid, gegevenskwaliteit, privacy en applicatiebeheer.

De 3 teams waar je als teamleider verantwoordelijk voor bent bestaan tezamen uit 16 medewerkers.

Jouw rol

 • je begeleidt de medewerkers bij het coördineren van de werkzaamheden aan de balie en de bijbehorende backoffice werkzaamheden;
 • je begeleidt de medewerkers van kwaliteit&ontwikkeling bij de optimale inzet voor de specialistische burgerzaken taken en de taak van het team kwaliteit&ontwikkeling ten opzichte van de andere teams binnen de afdeling Services. Je kunt hierbij denken aan privacybeheer, kwaliteitsverbeteringen, kasbeheer en de zelfevaluatie reisdocumenten;
 • Je bent in staat de afdelingsdoelstellingen door te vertalen naar teamdoelstellingen en kunt medewerkers hier in meenemen;
 • je draagt zorg voor het realiseren van de resultaatverplichting conform het werkplan, de professionalisering, de planning, administratie en het budget en je rapporteert hierover aan het afdelingshoofd;
 • je informeert, adviseert en ondersteunt het afdelingshoofd;
 • je stemt af met de teamleider van het KCC en de procesadviseur van de afdeling;
 • je coacht en begeleidt de medewerkers die werkzaam zijn in de teams en je voert begeleidende gesprekken met deze medewerkers;
 • je adviseert en informeert het afdelingshoofd over het functioneren en de ontwikkeling van de medewerkers en eventueel benodigde bijscholing.

Wat jij meebrengt

Wij zoeken een enthousiaste medewerker met passie voor dienstverlening.

En verder heb je of ben je:

 • ervaring met verandermanagement.
 • HBO diploma
 • minimaal 3 jaar relevante ervaring;
 • communicatieve en sturende vaardigheden op operationeel niveau;
 • commerciële en bedrijfsmatige kijk op zaken;
 • in staat verbinding te maken met mensen en verbinding tussen mensen te bewerkstelligen;
 • vernieuwend;
 • je bent in staat om door te vragen op procesmatige, organisatorische en inhoudelijke vraagstukken
 • je bent in staat om gegevens te verzamelen, te interpreteren, conclusies te trekken en daarover te informeren en te rapporteren.

Wij bieden

 • Werk met hart en ambitie

Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

 • Aandacht, training en ontwikkeling

We willen putten uit jouw kunde om het beste aan de stad te kunnen geven. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in jouw loopbaan. Voor iedere medewerker is er een budget beschikbaar, om je eigen ontwikkeling vorm te geven. De 'Jonge Goudse' is één van de meest recente trainingsprogramma's, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kracht en ontwikkeling van nieuwe medewerkers in wisselwerking met ervaren medewerkers. Verder zijn wij aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsplatform Werken in het Westen, dat een groot aanbod van trainingen en opleidingen heeft.

 • Flexwerken naar wens

Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom heb je de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen en/of thuis te werken, afhankelijk van je functie, maar hebben we ook een geweldig mooi gebouw: 'Het Huis van de Stad' als werkplek. Dit moderne gebouw, is centraal gelegen en biedt uitzicht over heel Gouda.

 • Salaris en aanstelling

Het betreft een vaste functie voor 32-36 uur per week, waarbij altijd eerst met een tijdelijk contract voor een jaar gestart wordt. Het beoogde salarisniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring en betreft schaal 11, maximaal € 4.859,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Enthousiast?

Wij hopen dat je enthousiast bent geworden om met ons te werken aan Gouda als bruisende stad! Je kunt meteen online solliciteren tot en met 1 juli 2019.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met
Jutta Leerink, interim teamleider, op telefoonnummer: 06-41241233. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Janine van de Vlist, werving & selectie medewerker afdeling HRM, via 0182-588395.

Wervingsprocedure

Maximaal 4 weken na de sluitingstermijn van de vacature kun je een reactie ontvangen op jouw sollicitatie. De selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert je als je op gesprek mag komen. Daarna wordt er weer een selectie gemaakt en vindt het 2e gesprek plaats. Mocht er een positieve uitslag zijn na het 2e gesprek, dan vindt het afrondende gesprek plaats.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


13-06-2019 Gemeente Gouda