Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

senior beleidsadviseur onderwijshuisvesting

Als Senior Beleidsadviseur is het jouw taak om een actieve bijdrage te leveren aan de integrale beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijshuisvesting. Dit doe door je middel van het signaleren van trends en ontwikkelingen (onderwijs, verduurzaming, wetgeving, stedelijke kaders, etc.) en deze te vertalen naar en te gebruiken in het onderwijshuisvestingsbeleid. Je adviseert directie en bestuur over alle voorkomende onderwijshuisvestingsthema's en vertegenwoordigt Rotterdam als (inhoudelijk) expert. Dankzij een duidelijke visie en de kunst om je niet te laten leiden door de waan van de dag, heb jij een voorbeeldrol naar anderen. Jij hebt als beleidsadviseur het vermogen om vooruit te kijken en begrijpt wat er nodig is om via strategische plannen gewenste doelen te bereiken. Je treedt daarin autonoom op en durft kritisch te zijn op momenten dat het van je gevraagd wordt. En omdat je gepokt en gemazeld bent in de wereld van bestuurlijke advisering, begrijp jij welke taal je moet spreken om dingen gedaan te krijgen.

Tevens wordt van jou het volgende verwacht:

 • Je bouwt jouw functioneel netwerk binnen en buiten de gemeente op gebied van onderwijshuisvesting verder uit en onderhoudt dit;
 • Je voert overleg met schoolbesturen en stakeholders;
 • Je voert lobby (oa vanuit de G4) richting het Rijk over onderwijshuisvesting;
 • Je monitort de voortgang van het investeringsprogramma onderwijshuisvesting;
 • Je maakt / actualiseert het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs en gym en de verordening onderwijshuisvesting.

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Rotterdam
Account- en Contractmanager Jeugdhulp

Sta jij in je kracht in de rol van het aan- en bijsturen van onze contractpartners? Samen met jouw team van 5 collega’s ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van jeugdzorg in Haarlem en Zandvoort op een kosteneffectieve wijze. De opgave van ons team staat het komende jaar in het teken van het ontwikkelen van professionele zakelijkheid en data gedreven sturing. Vanuit jouw functie ben je hier een belangrijke schakel in!

Wat ga je doen?

 • Je vertaalt het beleid naar de contracten met de contractpartners en stemt af met andere stakeholders.
 • Je draagt zorg voor een goede uitvoering van de contracten en stuurt op doelmatigheid, kwantiteit, budget en kwaliteit. Je stuurt met behulp van KPI’s. Bij de complexe zorgcasussen, stuur je gestructureerd en met een integrale aanpak. Je constateert tijdig afwijkingen ten opzichte van de prognose. Je maakt de consequenties inzichtelijk en stuurt hier vervolgens op bij.
 • Voor inzicht in te leveren jeugdhulp maak je gebruik van beschikbare data. Waar nodig maak je analyses om je inzicht te vergroten.
 • Je onderhoudt de contactrelatie met de contractpartners. Met hen voer je regelmatig contract- en ontwikkelgesprekken. Daarnaast streef je met onze strategische accounts een nauw samenwerkingsverband na.
 • Je stemt af met de collega’s van functioneel en administratief beheer met betrekking tot contractaanpassingen.
 • Je houdt de marktontwikkelingen bij en samen met jouw collega’s van beleid, bepaal je de visie op de zorgmarkt en de ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement in het bijzonder.
 • Door jouw programmering zorg je dat de geboden jeugdhulp aansluit op de lokale en regionale behoeften. Van daaruit kun je meerjarenramingen opstellen
 • Je adviseert het management en het bestuur over de financiële en kwalitatieve resultaten.
 • Je werkt samen op strategische accounts omtrent regionaal en bovenregionaal beleid met de gemeenten binnen de regio’s Zuid Kennemerland en IJmond.

0 sollicitaties
18 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Haarlem
Inspecteur Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Zoek je een veelzijdige baan waarbij je relaties en de ontwikkelingen in het vakgebied belangrijk vindt? Je bent sparringpartner, waarbij je schakelt tussen adviseren, bemiddelen en ingrijpt waar het moet. Dit mag je doen in een mooie, oude stad met een flinke uitbreidingsopgave en veel evenementen.

Wat ga je doen?

In jouw wijk beheer je zelfstandig je toezicht- en handhavingszaken. Je controleert gebouwen, bouwwerkzaamheden en evenementen op de naleving van de verstrekte vergunning en regelgeving. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn uitgevoerd, zoek jij de bijpassende maatregel. Je controleert het gebruik en de brandveiligheid en handelt klachten over gebouwen en bouwwerkzaamheden af. Je bevindingen leg je vast in een digitaal systeem. En je komt in de oproeplijst bij calamiteiten en werkt af en toe buiten kantoortijden (i.v.m. evenementen).

0 sollicitaties
23 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Haarlem
Inkoopadviseur

Ben jij de inkoopadviseur die gaat voor kwaliteit maar heb je ook oog voor duurzaamheid en circulariteit? En ben je op zoek naar een uitdagende functie in een dynamische organisatie? Dan ligt er voor jou een mooie uitdaging bij Haarlem!

 • Je begeleidt en voert zelfstandig (Europese) aanbestedingen en offertetrajecten voor met name leveringen en diensten op het gebied van IT. Hierbij werk je samen met budgethouders en met collega's van andere vakdisciplines binnen een projectteam; • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij het oplossen van inkoopvraagstukken en je weet de wensen en behoefte van de interne klant te vertalen naar inkoop- actieplannen en -strategieën; • Je signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie; • Je bewaakt en beheert risico's op het gebied van aanbestedingen voor de organisatie en geeft hierin advies; • Je zorgt voor draagvlak van het gemeentelijke inkoopbeleid bij de interne klant en het management en je levert een actieve bijdrage aan het verder professionaliseren en uitdragen van inkoop binnen de organisatie.

0 sollicitaties
8 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Haarlem
Informatiespecialist / BI analist Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Samen met je collega's werk je aan Jeugdhulp die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de jeugd in de regio Rotterdam Rijnmond. De komende jaren staan de ontwikkelingen in het teken van de verdere transformatie van de jeugd(hulp)taken ondersteund door een nieuwe bekostigingssystematiek (sinds 2018) die is gericht op resultaat.

Er is binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) een groeiende behoefte om voor diverse vraagstukken meer informatie gestuurd te gaan werken en daarbij slimmer gebruik te maken van interne en externe data. Vrijwel alle ambities en uitdagingen waar de regio voor staat, kunnen door beter gebruik van data en informatie gestuurd werken (IGW) effectief ondersteund en versterkt worden. Zijn we klaar? Nee nog lang niet. Het kan nog altijd slimmer, sneller en beter. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig!

Als Informatiespecialist analyseer je de data vanuit structurele en incidentele vragen van de GRJR. Je bepaalt welke bronnen nodig zijn om de vraag te beantwoorden en bekijkt of de benodigde gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn, om deze vervolgens te analyseren en rapporteren. Daarnaast zoek je naar nieuwe, aanvullende databronnen die een antwoord of verdieping kunnen geven op de vraag. Je onderzoekt op welke manier data uit verschillende bronnen gecombineerd kan worden om tot een volledig antwoord te kunnen komen.

Als Informatiespecialist schakel je veel met de eindgebruikers. Het vertalen van de (zorginhoudelijke) vragen van de eindgebruikers naar logische en technische definities is iets wat je samen met de gebruikers doet. Het vastleggen van de definities is daarbij essentieel, net als het komen tot een goede analyse en een helder BI-product. Je kunt het BI-product afstemmen op de behoefte van de eindgebruiker en bent in staat toe te lichten wat er in het BI-product te zien is.

Tenslotte heb je een belangrijke rol om de datakwaliteit te helpen verbeteren. Het signaleren van eventuele problemen rondom de datakwaliteit ligt bij het team informatievoorziening. Vervolgens zal het signaal moeten worden vastgelegd en teruggegeven aan de dataeigenaren.

0 sollicitaties
0 views


26-10-2020 Gemeente Rotterdam