Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Milieu

Als team gaan we inhoudelijk een stevigere positie innemen op het gebied van Milieu en leggen we daarbij een sterke relatie met leefomgevingskwaliteit en gezondheid. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, inhoudelijk gedreven beleidsadviseur. Je gaat je met name bezighouden met het lucht-dossier maar bent ook breder inzetbaar op de andere milieu-thema's. Lucht heeft volop de aandacht in Rotterdam en is mede onderdeel van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, energietransitie en stikstof (PAS-discussie). Op voornoemde thema's wordt in belangrijke mate geleund op jouw kennis van zaken en strategisch inzicht.

Je bent dus een strategisch denker met kennis van milieu en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De komst van de Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Je weet onze beleidskaders op het gebied van milieu gezaghebbend in te passen in onze brede ambities voor de stedelijke ontwikkelingen, onder meer door de verbinding te leggen met de concrete gebiedsontwikkelingen binnen onze stad. Je hebt gevoel voor (bestuurlijke) processen in een gemeentelijke organisatie en weet verschillende belangen met elkaar te verbinden. Daarnaast ben je een echte teamspeler en influencer.

Spreekt dit jou aan? En waarom?

Als je brief en cv onze interesse gewekt hebben, mag jij aan je vrienden en familie vertellen dat je op gesprek gaat voor een uitdagende functie waarbij je….

 • Verantwoordelijk bent voor het beleid op jouw terrein in samenspraak met andere partijen zoals ruimtelijke ontwikkelaars, de DCMR en het havenbedrijf;
 • De schakel bent tussen de inhoudsdeskundigen enerzijds en de directie en het bestuur anderzijds;
 • Fungeert als opdrachtgever voor bijvoorbeeld de DCMR of het ingenieursbureau;
 • Gesprekspartner bent voor burgers, wethouders, collega's en directie;
 • Als netwerker verschillende disciplines met elkaar verbindt en de contacten met andere overheden onderhoudt.

Kortom, een leuke en veelzijdige functie!

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur Sociaal Domein

Ben je proactief, bestuurlijk sensitief en ervaren in het ontwikkelen van beleid, dan zoeken we jou!

Vacature beleidsadviseur sociaal domein
28-32 uur per week

Functie informatie

Denkend vanuit de leefwereld van inwoners ontwikkel je in samenwerking met aanbieders nieuwe manieren om mensen de zorg en ondersteuning te bieden die past bij wat ze nodig hebben. Je werkt daarbij op basis van maatschappelijke vraagstukken (opgave gericht). Je staat als beleidsadviseur midden in het maatschappelijk krachtenveld en bent daarbij de schakel tussen te bereiken politiek/bestuurlijke doelen en maatschappelijke netwerkpartners.

Een idee van een werkdag?
Je begint 's ochtends met een werkoverleg met de bestuurders zorg, jeugd en veiligheid. Je bespreekt verschillende onderwerpen waar je mee bezig bent, zoals de invoering van de Wet verplichte GGZ en de wijkgerichte zorg.
Aan het einde van de ochtend hoor je van de raadsadviseur dat er voor een raadsvergadering later die week door één van de fracties vragen zijn gesteld over de uitvoering van de cultuurvisie. Om de vragen te beantwoorden heb je informatie nodig van verschillende mensen: de financieel adviseur, communicatie en een betrokken cultuurpartner. Je zet de vragen direct uit en laat ook de wethouder alvast weten dat er raadsvragen gesteld zijn. Met hem spreek je af de volgende dag een kort overleg te plannen zodat je de voorlopige antwoorden kunt bespreken.
In de middag heb je, als accounthouder, een kwartaalgesprek met de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Jullie bespreken de laatste ontwikkelingen en de kwartaalrapportage.
Je sluit de dag af met een gesprek met de coördinator zorg en veiligheid over een aantal complexe casussen.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Velsen
Landschapsarchitect - ontwerpteam

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de discipline landschap met zich meebrengen. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Voor ons ontwerpteam zijn we op zoek naar een ervaren landschapsarchitect. In dit ontwerpteam, bestaande uit ongeveer 20 mensen, worden inrichtingsplannen gemaakt van concept tot DO. Dit doe je op basis van een programma van eisen dat gemaakt wordt door je collega landschapsarchitect die in het betreffende gebied werkt.

Als landschapsarchitect voor het ontwerpteam werk je niet voor een vast deel van de stad. De projecten die je doet, worden zo veel mogelijk afgestemd bij jouw kwaliteiten en ambities. We werken aan inrichtingsplannen voor de grote stadsassen, maar ook voor grote en kleine pleinen en parken. Vergroening is daarbij vanzelfsprekend.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Rotterdam
Landschapsarchitect - gebiedsteam Centrum

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de discipline landschap met zich meebrengen. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Voor het Centrum van de stad zoeken we een stevig persoon, die gaat werken aan projecten als het Museumpark, het Park en nieuwbouwprojecten in Hoboken. Je bent scherp op de opgave en kan je staande houden in een gebied dat constant onder een vergrootglas ligt. Je bent een ontwerper pur sang en kan tactisch en strategisch opereren. Je vindt perfect de balans tussen staan voor je vak en meebewegen met de soms weerbarstige omgeving.

Je krijgt een deel van het Centrum onder je hoede, dat je op den duur kent als je broekzak. In dit gebied ben je betrokken bij alles wat er speelt in de buitenruimte. Je wordt hierbij ondersteund door een junior landschapsarchitect of een tekenaar. Samen verdelen jullie de projecten en de taken. Je focust ligt met name op:

 • het maken van visies en masterplannen;
 • het opstellen van programma's van eisen voor inrichtingsplannen;
 • samenwerken met de stedenbouwkundige van het gebied over gezamenlijke projecten;
 • integraal samenwerken met andere disciplines binnen en buiten het fysieke domein;
 • contacten onderhouden met bewoners en ondernemers;
 • prioriterend en agenderend optreden richting onze opdrachtgevers.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Rotterdam
Landschapsarchitect - gebiedsteam

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de discipline landschap met zich meebrengen. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Wij zijn daarom op zoek naar ervaren landschapsarchitecten voor onze gebiedsteams. Je ziet uitdaging in het vergroenen van wijken waar soms weinig ruimte is. Dit doe je op de schaal van de wijk, maar je kan de opgave ook vertalen naar de schaal van de stad en weer terug.

We zoeken een landschapsarchitect die een visie kan ontwikkelen op een gebied en projecten aan kan die van waarde zijn op stedelijk niveau. Je krijgt een gebied onder je hoede, dat je op den duur kent als je broekzak. In dit gebied ben je betrokken bij alles wat er speelt in de buitenruimte. Je wordt hierbij ondersteund door een junior landschapsarchitect of een tekenaar. Samen verdelen jullie de projecten en de taken. Je focust ligt met name op:

 • het maken van visies en masterplannen;
 • het opstellen van programma's van eisen voor inrichtingsplannen;
 • samenwerken met de stedenbouwkundige van het gebied over gezamenlijke projecten;
 • integraal samenwerken met andere disciplines binnen en buiten het fysieke domein;
 • contacten onderhouden met bewoners en ondernemers;
 • prioriterend en agenderend optreden richting onze opdrachtgevers.

0 sollicitaties
0 views


18-10-2019 Gemeente Rotterdam