Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Adviseur Kennis & Informatie

Je richt je onder meer op het inventariseren en analyseren van de informatie- en kennisbehoefte op basis van onder andere het Veiligheidsprogramma 2018-2023. Je verstaat de kunst van het combineren van al binnen dV aanwezige expertise met eventueel benodigde informatie en kennis van buiten. Hierbij weet je ook gebruik te maken van nieuwe en open bronnen.
Jij bent verantwoordelijk voor het wijkprofiel. Dit vraagt bestuurlijke gevoeligheid. Je levert producten en diensten, zoals (trend)analyses en rapportages, die als basis dienen voor (strategische) beleidsontwikkeling en richting geven aan onze veiligheidsaanpak. Je adviseert collega's over moties, raadsvragen en vragen van collegeleden, en levert zo nodig cijfers hier voor aan. Het gaat kortom om kennis & informatie omzetten in actie en actie omzetten in kennis & informatie.
Ook ben je bezig met het stimuleren en faciliteren van informatiegestuurd en kennisgedreven werken bij de directie, advisering bij het beleidsproces, de advisering over de inzet van specifieke instrumenten en interventies en het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van beleid, programma's, projecten en interventies. Samenwerking, vooral intern maar ook extern is hierin essentieel.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


16-08-2019 Gemeente Rotterdam
Directiesecretaris Vastgoed

Wij zijn op zoek naar een directiesecretaris die het team directiesecretarissen versterkt, die ondersteunend is aan de directeur Vastgoed & Gebiedskwaliteit en zowel operationeel, tactisch en strategisch als een spin in het web voor de directeur en wethouder BWEG kan opereren.

De volgende werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden kun je in ieder geval verwachten:

Je bent de politiek-bestuurlijk adviseur en sparringpartner voor de directeur Vastgoed & Stedelijke Kwaliteit.

 • Je bevordert de verbinding van de directie Vastgoed met het Stadhuis. Je bent ogen en oren en onderhoudt hiervoor een relevant netwerk met ingangen op alle niveaus.
 • Je monitort, adviseert en je springt in voor de directie Vastgoed op portefeuille overstijgende politiek-bestuurlijke dossiers.
 • Je brengt de directeur in positie wanneer je kansen ziet, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking binnen en buiten het concern.
 • Je treedt op als sparringpartner voor de directeur over vragen, opdrachten en opgaven die spelen binnen de directie Vastgoed of raken aan de portefeuille van de directeur.
 • Je draagt eraan bij dat zaken niet blijven hangen. Dat kan zowel betreffen het organiseren van verbindende processen, desgevraagd het schrijven van agendaposten en raadsbrieven of meewerken aan die van andere clusters.
 • Met de directiesecretaresse van de directeur vorm je de dagelijkse ondersteuning van de directeur. Daarbij vullen jullie elkaar aan en zorgen jullie gezamenlijk voor continue ondersteuning en dienstverlening.
 • De directeur is ook portefeuillehouder Digitalisering. Bovenstaande punten zijn ook op deze portefeuille van toepassing.
 • Je bent lid en inhoudelijke coördinator van het MT Gebiedsontwikkeling & -Kwaliteit, waarin naast 'jouw' eigen directeur, de directeur Gebiedsontwikkeling, afdelingshoofden Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Gebiedsexploitaties aan tafel zitten. Het uitvoerend secretarisschap is bij een collega belegd, die samen met jou aan tafel zit bij het MT en met jou kan sparren over de voorbereiding en de koers.

Je bent de directiesecretaris voor de politiek-bestuurlijke portefeuille Vastgoed.

 • Je attendeert collega's waarvoor ze aan de lat staan in jouw portefeuille;
 • Je houdt administraties bij van openstaande acties en zaken in jouw portefeuille;
 • Je monitort de openstaande bestuurlijke zaken/opdrachten van de gemeenteraad in je portefeuille en je zorgt ervoor dat deze op tijd zijn;
 • Je verzamelt, ordent en verspreidt stukken voor de combi-staf Vastgoed;
 • Je jaagt collega's aan die niet tijdig of correct stukken bij jou aanleveren;
 • Je adviseert en denkt mee met collega's over hoe ze zo secuur mogelijk welke overleggremia kunnen bereiken;
 • Je coördineert en stroomlijnt de processen rondom piekmomenten, zoals voorjaarsretraite, voorjaarsnota- en begrotingsbehandeling voor jouw portefeuille;
 • Je corrigeert waar nodig zelf stukken van anderen als dit op korte termijn bijdraagt aan jouw portefeuille en op de lange termijn niet schaadt;
 • Je escaleert knelpunten met oog voor onderlinge verhoudingen en goede werkrelaties
 • Je managet de relaties met én verwachtingen van sleutelfiguren op het Stadhuis;
 • Je spart met je counterpart(s) op het Stadhuis hoe de wethouder het beste bediend kan worden;
 • Je stimuleert en verzilvert effectieve werkafspraken met onze contactpersonen in het cluster en op het Stadhuis;
 • Je zorgt voor de rode draad wat betreft werkzaamheden, afstemming en inhoud in de portefeuille Vastgoed en in de relatie met aanpalende portefeuilles.
 • Je werkt zeer nauw samen met de andere directiesecretarissen die onderdelen van de totale portefeuille BWEG bestieren, zodat de wethouder zijn ondersteuning vanuit het cluster als afgestemd en integraal ervaart.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


16-08-2019 Gemeente Rotterdam
Wijkteamleider Rozenburg

Als wijkteamleider ben je verantwoordelijk voor een goed functionerend wijkteam. Het wijkteam is er voor burgers in complexe en multi-problem situaties en zijn inzetbaar na toewijzing door bijvoorbeeld de huisarts, school, VraagWijzer of het Centrum voor Jeugd & Gezin.
Je bent de functioneel leidinggevende van de professionals in het wijkteam. Zij zijn echter in dienst zijn bij een andere moederorganisatie (een zorgverlener) en hebben daar een hiërarchisch leidinggevende.
Je onderhoudt zodoende contact en zoekt samenwerking met de leidinggevenden;

 • Je draagt zorg voor samenwerking tussen de professionals in het team, de professionals en zorg en welzijnpartners in het wijknetwerk, 2e-lijnszorg en jeugdbescherming.
 • In het licht van de bedrijfsvoering stuur je op vastgestelde Servicenormen en KPI's.
 • Je zet casusregie in indien casuïstiek daarom vraagt en bent het 'gezicht naar buiten' in de wijk en aanspreekpunt voor in- en externe partners.
 • Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van nieuwe werkwijzen, het bevorderen van de professionaliteit van de medewerkers en het bouwen en versterken van het wijknetwerk.
 • Daarnaast ondersteun je de medewerkers in de uitvoering bij complexe casuïstiek en je voert ordegesprekken bij agressie-incidenten.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


16-08-2019 Gemeente Rotterdam
Wijkteamleider IJsselmonde Zuid

Als wijkteamleider ben je verantwoordelijk voor een goed functionerend wijkteam. Het wijkteam is er voor burgers in complexe en multi-problem situaties en zijn inzetbaar na toewijzing door bijvoorbeeld de huisarts, school, VraagWijzer of het Centrum voor Jeugd & Gezin.
Je bent de functioneel leidinggevende van de professionals in het wijkteam. Zij zijn echter in dienst zijn bij een andere moederorganisatie (een zorgverlener) en hebben daar een hiërarchisch leidinggevende.
Je onderhoudt zodoende contact en zoekt samenwerking met de leidinggevenden;

 • Je draagt zorg voor samenwerking tussen de professionals in het team, de professionals en zorg en welzijnpartners in het wijknetwerk, 2e-lijnszorg en jeugdbescherming.
 • In het licht van de bedrijfsvoering stuur je op vastgestelde Servicenormen en KPI's.
 • Je zet casusregie in indien casuïstiek daarom vraagt en bent het 'gezicht naar buiten' in de wijk en aanspreekpunt voor in- en externe partners.
 • Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van nieuwe werkwijzen, het bevorderen van de professionaliteit van de medewerkers en het bouwen en versterken van het wijknetwerk.
 • Daarnaast ondersteun je de medewerkers in de uitvoering bij complexe casuïstiek en je voert ordegesprekken bij agressie-incidenten.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


16-08-2019 Gemeente Rotterdam
Allround Schulddienstverlener

Je verricht taken op vier resultaatgebieden, te weten: • Je verzorgt intakes en stabilisaties • Je stelt WSNP-verklaringen op • Je doet de crisisbeheersing, en stelt voorlopige voorzieningen en moratoria op • Je doet het budgetbeheer Je stelt bijvoorbeeld de context van de klant op het gebied van schulddienstverlening vast. Je onderzoekt oorzaken en complexiteit van de schuld en je onderzoekt de mogelijkheden van een schuldregeling op maat. Je leeft je in, in de wereld van de klant met schulden en je coacht klanten op motivatie en vaardigheden om hun gedrag uiteindelijke te veranderen. Je bespreekt met de klant de voorwaarden en consequenties van het traject van schulddienstverlening. Je stelt rapportages op en handelt de jaarlijkse controles van het schuldentraject af. Je stelt plannen van aanpak op, stelt schuldregelingen vast met de schuldeisers en voert hierop de regie met als doel om de klant weer zonder belemmeringen mee te laten doen in de samenleving.

De afdeling Schulden Minima en Sociale recherche bestaat uit 4 teams. Bij het team Schulddienstverlening werken ruim 30 mensen. Zij voeren schulddienstverlening uit voor de inwoners van Haarlem, Zandvoort en omliggende gemeenten. De gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie, waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat en waar brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn. De organisatie werkt voor het Haarlemse en Zandvoortse bestuur, met veel gelijkluidend beleid, maar ook met eigen beleid dat de couleur locale benadrukt.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
118 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Haarlem