Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Regisseur Beheer Openbare Ruimte

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder die graag het gesprek aangaat met verschillende openbare ruimtegebruikers? Kun jij als geen ander helder adviseren over beheer en afwegingen maken tussen enerzijds de dagelijks beheercontracten en anderzijds de vragen en belangen vanuit de gebruikers van de openbare ruimte? Heb je ervaring met dagelijks beheer in de openbare ruimte en met het werken externe partijen die op basis van contracten de openbare ruimte onderhouden? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Binnen de afdeling werk je samen met 13 collega beheerders. Hiervan zijn er 3 buiten actief, zijn er 2 beheerders die deelnemen in groot- en vervangingsonderhoud projecten om daar de kennis van beheer te borgen. Daarnaast zijn er 5 beheerders die werken voor een gebied en daar bezig zijn met afstemming van gebiedsgerichte vragen vanuit wijkraden, bewoners en voor evenementen op het onderhoud (beheer) van de stad. Er zijn 3 collega's actief om de dagelijks onderhoudscontracten op operationeel niveau te managen en vormen de verbinding tussen gebied en de contractpartners. Wij zijn nu op zoek naar een beheerder gebied en contractbeheerder.

Als contractbeheerder ben je verantwoordelijk voor:

  • Een goed en verantwoord beheer van de openbare ruimte van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door de op operationeel niveau in gesprek met de onderhoudspartner zo efficiënt mogelijk het onderhoud te laten uitvoeren voor de jouw toegewezen domeinen (zoals groen & spelen, openbare verlichting, riolering). Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de procesmanager en een technisch adviseur die ook verantwoordelijk zijn voor het domein. • Het afwegen van vragen over kleine aanpassingen in de openbare ruimte waarbij het contract een belangrijk kader is waarbinnen de aanpassing moet passen. • Advisering over beheer bij veranderingen in beleid. Je zorgt dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan in samenwerking met onze externe partners.

Als beheerder gebied ben je verantwoordelijk voor:

  • De leefbaarheid en bereikbaarheid van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door afwegingen te maken tussen bewonersinitiatieven, gebiedsvraagstukken en de beheeraspecten. Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de contractbeheerder en de beheerder in projecten en daarnaast met mensen van de afdeling handhaving en veiligheid. • Advisering over beheer bij evenementen, bij burgerinitiatieven en bij veranderingen in beleid. Je zorgt, samen met de beheerder projecten, dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan. • Adviseren over vergunningen, waaronder kapaanvragen.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

33 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

11 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Gemeente Haarlem


Beheerder Openbare Ruimte

In deze dynamische tijd met o.a. een veranderende kijk op overheidstaken is het dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die vraagt om een nieuwe kijk op beheer: prestatiegericht, integraal, risicogestuurd en op basis van data en mét impact. Je beheert de stad met kennis van het verleden, hart voor het heden en oog voor de toekomst. Vanuit de overtuiging dat de fysieke en sociale leefomgeving nauw met elkaar verbonden zijn, zorg je samen met de stad voor een waardevolle leefomgeving voor stad, wijk en buurt.

Je bent een onderdeel van een team dat aan de lat staat om gezamenlijk te komen tot een integraal afgewogen programma. Je neemt hiervoor deel aan de programmatafel alwaar alle wensen gemeentebreed op gebied van technische, leefbaarheids-, én sociale aspecten gewogen, geprioriteerd en geprogrammeerd worden. Hierbij ben jij o.a. verantwoordelijk voor het product schoon. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van de producten over de verschillende beheerders. Naast schoon zal er een of meerdere andere producten (binnen het thema klimaatadaptie) onder jouw beheer komen te vallen en vragen we je andere beheerders te vervangen/ondersteunen als het werk daarom vraagt. Je komt een in groepje van betrokken, collegiale beheerders met hart voor en kennis van de stad, die openstaan voor de verandering om ook buiten de techniek te denken.

Kerntaken:

  • Opstellen van beheerplannen en onderhoudsprogramma's voor de werkgebieden voor dagelijks-, kort cyclisch- en langcyclisch beheer
  • Inspecties initiëren en resultaten vertalen naar de onderhoudsprogramma's
  • Voortgang monitoren en onderhoudsprogramma's verantwoorden (budgetverantwoording in de P&C cyclus)
  • Uitvoering op onderhoudsprogramma's initiëren (conceptopdrachten opstellen waarmee de uitvoering kan worden opgestart)
  • Participeren in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden
  • Beheerdata en beheersysteem op orde houden

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Tilburg


Auditor

Wat is de impact van de omgevingswet op de organisatie? Staat het project Renovatie Maastunnel voldoende stevig in de steigers? Hoe functioneren onze wijkteams? Zomaar enkele voorbeelden van complexe vraagstukken waar jij je in vast mag bijten. Jij snapt dat dit onderwerpen zijn die voor de gemeente Rotterdam van groot belang zijn. Samen met collega's vorm jij een klein specialistisch team, dat zich bezig houdt met de voorbereiding, inrichting en uitvoering van complexe en zware audits. Rapportage en bespreking horen hier ook bij. Je beperkt je niet alleen tot het stellen van vragen, maar je bent vooral gesprekspartner voor het management. Door middel van auditresultaten en adviezen een bijdrage leveren aan de verbetering van de Rotterdamse organisatie. Wie wil dat nou niet?!

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Rotterdam


Tijdelijk Functioneel beheerder voor 2 jaar

De Functioneel Beheerder die we zoeken is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneel beheer van ca. 25 applicaties binnen Toezicht en Handhaving en voor de ondersteuning aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van deze systemen. Het gaat niet alleen om het beheren van de applicaties maar ook het definiëren en implementeren van wijzigingen in de applicaties. Je verhelpt storingen en biedt gebruikersondersteuning. Je verzorgt rapportages voor gebruikers en management. De behoeften van de gebruikers vertaal je naar functionele oplossingen binnen de applicaties. Je stelt acceptatienormen op en neemt deel aan en organiseert ontwerp- en testtrajecten voor nieuwe functionaliteiten. Grotere wijzigingen worden projectmatig ingevoerd. Het gaat om meerdere applicaties waarbij voor een aantal applicaties de beheerder het eerste aanspreekpunt is en voor andere een rol heeft als achtervang. Kortom: je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de applicaties en bent hierbij het eerste aanspreekpunt voor gebruikers en toeleveranciers. Er wordt van je verwacht dat je flexibel omgaat met de werktijden vanwege mogelijke calamiteiten.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Rotterdam


Functioneel Beheerder

De Functioneel Beheerder die we zoeken is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneel beheer van ca. 25 applicaties binnen Toezicht en Handhaving en voor de ondersteuning aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van deze systemen. Het gaat niet alleen om het beheren van de applicaties maar ook het definiëren en implementeren van wijzigingen in de applicaties. Je verhelpt storingen en biedt gebruikersondersteuning. Je verzorgt rapportages voor gebruikers en management. De behoeften van de gebruikers vertaal je naar functionele oplossingen binnen de applicaties. Je stelt acceptatienormen op en neemt deel aan en organiseert ontwerp- en testtrajecten voor nieuwe functionaliteiten. Grotere wijzigingen worden projectmatig ingevoerd. Het gaat om meerdere applicaties waarbij voor een aantal applicaties de beheerder het eerste aanspreekpunt is en voor andere een rol heeft als achtervang. Kortom: je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de applicaties en bent hierbij het eerste aanspreekpunt voor gebruikers en toeleveranciers. Er wordt van je verwacht dat je flexibel omgaat met de werktijden vanwege mogelijke calamiteiten.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Rotterdam