Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Adviseur dienstverlening

Als adviseur Dienstverlening heb je een breed takenpakket op het gebied van resultaten, middelen en processen. Je hebt een expertfunctie binnen het team, waarbij je je thuis voelt in de gemeentelijke Planning & Control producten en advies kunt geven over uiteenlopende vraagstukken. Je bent op zoek naar continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door de methode van klantreizen toe te passen. Jij bent ambassadeur binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van klantgerichte en mensgerichte dienstverlening volgens de principes van Hostmanship. Op overwegend tactisch niveau adviseer je de organisatie en zorg je voor organisatie brede afstemming. Daarnaast heb je oog voor externe en interne ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Zorg dragen voor de totstandkoming en realisatie van projecten op het gebied van dienstverlening.
 • Signaleren van verbeter- en/of knelpunten op het gebied van dienstverlening en dienstverleningsprocessen en verrichten van intern onderzoek (o.a. op het gebied van leanen/klantreizen);
 • Implementeren en het zorgdragen voor de uitvoering van dienstverleningsvraagstukken en processen in de gemeente;
 • Regie voeren op een helder Planning & Control proces in de afdeling;
 • Bijdragen aan een tijdige en kwalitatieve totstandkoming van de Planning & Control producten;
 • Adviseren over en ondersteunen bij dienstverlenings- en financiële vraagstukken;
 • Volgen van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van (innovatieve) dienstverlening;

1 sollicitatie
0 views


25-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Tijdelijk - Regionaal Beleidsregisseur Mensenhandel

We zoeken een regionaal beleidsregisseur mensenhandel voor de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) en voor een deelproject vanuit de gemeente Rotterdam.

Als beleidsregisseur bevorder je de regionale en integrale samenwerking op het gebied van mensenhandel in de Regio Rotterdam en ondersteun je de Regionaal Portefeuillehouder Mensenhandel (de burgemeester van Capelle aan den IJssel, de heer Oskam). De samenwerking ziet zowel toe op de veiligheids- als zorgketen. Voor zowel de gemeente Rotterdam als ook de regio Rotterdam ga je verdere stappen zetten in het verbeteren van de zorgketen mensenhandel.

In de politie-eenheid Rotterdam is de aanpak van mensenhandel een belangrijke bestuurlijke prioriteit. De bestuurlijke ambities zijn vastgelegd in de Strategische Agenda Mensenhandel 2018-2022 en het regionaal Beleidskader Mensenhandel regio Rotterdam 2018-2022. Bij de uitvoering van deze bestuurlijke ambities is de samenwerking tussen de gemeenten onderling en met de ketenpartners in de regio cruciaal. De regionaal beleidsregisseur is een spin in het web die in staat is de verschillende netwerken onderling met elkaar te verbinden. Je bent 'aanjager' van bewustzijn en noodzaak van het thema mensenhandel binnen gemeentelijke organisaties. Je rapporteert daarbij aan de Regionaal Portefeuillehouder Mensenhandel en het Regionaal Veiligheidsoverleg.

Wat verwachten we van een regionaal beleidsregisseur:

 • Je bent het coördinatie- en aanspreekpunt voor de gemeentelijke aandachtsfunctionarissen mensenhandel. Je organiseert periodieke bijeenkomsten voor kennisoverdracht en voorlichting met als doel het thema mensenhandel bij de gemeenten op de kaart te zetten;
 • Je creëert draagvlak en maakt samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de gemeenten, de politie (AVIM), O.M., RIEC, Humanitas, Inspectie SZW en de scholen in de regio;
 • Je bent ambtelijk secretaris van de regionale tafel mensenhandel en draagt zorg voor de voorbereiding van het overleg in afstemming met de regionaal portefeuillehouder en het regionaal platform mensenhandel;
 • Je stelt een jaarlijks trainings- en opleidingsprogramma op voor de aandachtsfunctionarissen en zorgcoördinatoren;
 • Je houdt je bezig met de werving van aanvullende financiële middelen om de aanpak mensenhandel verder te professionaliseren en uit te breiden;
 • Je ondersteunt de portefeuillehouder op regionaal en landelijk niveau in zijn rol van regionaal portefeuillehouder en je stelt voortgangsrapportages op;
 • Je brengt de verbeteropgave in beeld, het aanscherpen van de afspraken t.a.v. de (zorg)keten mensenhandel in de regio Rotterdam (Rijnmond en ZHZ) en je doet voorstellen om deze keten beter te doen functioneren;
 • Je signaleert nieuwe trends in de toestroom, stabilisering, door en - uitstroom van de (zorg)keten mensenhandel;
 • Aan het einde van de projectperiode wordt een voorstel gedaan voor borging van de taken in de staande organisatie.

1 sollicitatie
0 views


25-02-2020 Gemeente Rotterdam
Senior Planeconoom

Je bent een financieel strategisch adviseur van formaat en hebt ruime ervaring met veranderingsprocessen, onderhandelen en het behartigen van belangen van meerdere partijen. Hierin kun je met vriendelijke overtuigingskracht communiceren met projectleiders, bestuurders en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld de deelnemingen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het financiële zaken rond gebiedsontwikkeling en coacht de junior planeconomen.

0 sollicitaties
0 views


25-02-2020 Gemeente Westland
Senior medewerker bouw en woningtoezicht

Als senior medewerken bouw en woningtoezicht houd je aan de hand van de verleende vergunning toezicht op de juiste en veilige uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook spoor je illegale bouwwerkzaamheden en het illegaal gebruik van gronden en/of bouwwerken op en je controleert de bestaande gebouwvoorraad. Daarnaast behandel je bouwkundige aspecten bij woningaanpassingen voor gehandicapten en handel je adequaat klachten, verzoeken en vragen af. Je stelt rapportages op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan je teamleider.

0 sollicitaties
0 views


25-02-2020 Gemeente Westland
Medewerker verbijzonderde interne controle en Processen (VIC)

De gemeente Waddinxveen zoekt talent!

Gemeente Waddinxveen staat voor elkaar vertrouwen geven, verbinden met elkaar, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Speekt jou dit aan? En wil je meewerken aan het in control komen en blijven van onze gemeente? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Wij zoeken een:

Medewerker verbijzonderde interne controle en processen (VIC)

(36 uur)

De functie

Als medewerker VIC ben je verantwoordelijk voor verschillende verbijzonderde interne controle-onderdelen in onze gemeente. Je adviseert, samen met VIC-collega's, over mogelijke beheersmaatregelen bij belangrijke beleidsontwikkelingen en risicogebieden binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij het zwaartepunt voor jou ligt bij het Sociaal Domein.

Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen afgeven van de financiële rechtmatigheidsverklaring (2021) door Burgemeester en Wethouders (B en W). Je werkt mee aan het stappenplan dat je collega adviseur VIC ontwikkelt om op termijn te komen tot een in control statement. Vervolgens draag je bij aan de in- en uitvoering van dit stappenplan. Hiervan maken aspecten als bijvoorbeeld Informatieveiligheid (BIO), privacy en informatie- en archiefbeheer ook onderdeel uit.

Het doelmatig maken van processen, met behulp van de LEAN-methodiek, maakt ook onderdeel uit van je werkzaamheden.

De taken

 • Je bepaalt, in overleg met de adviseur VIC, mede het uitvoeringprogramma voor de VIC en vertaalt dit in de audit trail in het Key Control Dashboard;
 • Je voert de VIC uit gedurende het (boek)jaar;
 • Je draagt mede bij aan het opstellen van (voortgang) rapportages VIC aan het college en het MT. Je deelt daarbij jouw bevindingen en doet aanbevelingen;
 • Je draagt mede bij aan het verder in control komen van de organisatie en werkt toe naar het in control statement;
 • Je levert een bijdrage aan procesoptimalisaties en het versterken van procesgericht werken.

Wat bieden wij?

Met jouw functie lever je een waardevolle bijdrage aan onze gemeente. Daar zetten wij graag uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover, zoals onder andere:

 • een jaarcontract, met intentie tot omzetting in een vast contract;
 • een salaris van maximaal € 3968,-bruto per maand (schaal 9). Een aanloopschaal kan van toepassing zijn;
 • een individueel keuzebudget van 17,05%, dat je naar eigen inzicht inzet (extra salaris, vakantiedagen, opleidingen);
 • tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten;
 • een telefoon van de gemeente;
 • betaald ouderschapsverlof;
 • ruimte voor het volgen van opleidingen.

Verder zorgen wij voor een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Kom je bij ons werken? Dan krijg je veel vrijheid om je ambities waar te maken. Eigen initiatief wordt bij ons op prijs gesteld. Als je interesse hebt voor projecten buiten je vakgebied dan ben je welkom mee te denken over één van de thema's uit het organisatieplan. Of misschien wil je je wel aansluiten bij een intervisiegroep.

Wij hebben een informele en collegiale werksfeer waarbij wij werken met resultaatafspraken. Hoe, wanneer en waar je dit doet, is aan jou. Je kunt je werktijden dus flexibel indelen. Doordat wij een kleine en platte organisatie hebben werk je met korte lijnen.

Wat vragen wij

 • Je hebt een afgeronde relevante HBO-opleiding op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie, bedrijfskunde of vergelijkbaar;
 • Je hebt meerjarige ervaring in een functie op het gebied van external en/of internal audit, verbijzonderd, interne controle, onderzoek, toezicht en toetsing;
 • Je bent mensgericht en enthousiasmerend;
 • Je kunt je ideeën op overtuigende manier mondeling en schriftelijk overbrengen, waarbij je mensen meeneemt in nieuwe ontwikkelingen en gewenste veranderingen;
 • Je hebt een integrale blik en bent analytisch sterk;
 • Je hebt bij voorkeur ook kennis en ervaring met het Key Control Dashboard.

Waar kom je te werken?

Onze gemeente is klein en dát zorgt er juist voor dat we groot zijn in onze daden. Wij staan dicht bij 'onze' inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. De focus ligt op de samenleving en het creëren van publieke waarde. De rol van de gemeente is die van spin in het web: wij wegen belangen tegen elkaar af, verbinden netwerken met elkaar en werken vanuit verschillende rollen. Daarnaast staan wij niet stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich op continue verbetering.

Kijk eens op www.waddinxveenanderekoek.nl om onze organisatie beter te leren kennen.

Reageren en solliciteren:

Wil jij onze nieuwe collega worden? Solliciteer dan nu!

Reageren kan tot 9 maart 2020 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. Binnen 2 weken na sluitingsdatum informeren wij je of je op gesprek kunt komen.

De gesprekken vinden plaats in week 11 en 12.

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Ingrid Breedijk, Concernmanager (140182). Heb je vragen over de procedure, bel dan met de HR adviseur Monique van Vliet (140182).

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Waddinxveen