Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Projectleider Medical Delta - Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Als Projectleider heb je een cruciale rol in de groei en verdere ontwikkeling van het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home.

Jouw focuspunten:

 1. Het mede ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projectplannen , uitgaande van de revalidant en mantelzorger 'in the lead'.
 2. Stakeholdersmanagement & acquisitie. Jij bent het gezicht van het project. Je verbindt en schakelt makkelijk met verschillende partners, zorgt dat agenda's op elkaar zijn afgestemd en dat iedereen op koers blijft. Hierbij is het van groot belang dat je zichtbaar bent binnen de 'quadrupel helix', waarbij je zorgt voor goede aanhaking van verschillende kennis- en onderzoeksprogramma's. Je activiteiten leiden tot concrete gezamenlijke onderzoek- en onderwijsprojecten, die nieuwe toepassingen en oplossingen opleveren. Jij haalt deze 'opdrachten' op bij stakeholders, waarmee professionals en studenten aan de slag gaan.
 3. Subsidieaanvragen. Je verkent en adviseert de mogelijkheden, en draagt zorg voor het schrijven van subsidieaanvragen.
 4. Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Je verbindt binnen de diverse programma-activiteiten onderwijs, onderzoek en regiopartners met elkaar, waarbij het geïnvesteerde belang van alle samenwerkingspartners goed tot zijn recht komt. De uitgezette koers voor het Living lab wordt door jou bewaakt en waar nodig bijgesteld.
 5. Je organiseert de diverse overleggen en verzorgt samen met de Living Lab Leaders de inhoudelijke en financiële rapportage en vormt mede de verbinding met Medical Delta

Goed om te weten
Je verzorgt je werkzaamheden binnen de functie voor het Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home vanuit een dienstverband bij de hogeschool Inholland. Je werkt nauw samen met de betreffende lectoren die eindverantwoordelijk zijn voor het project.

Werken op afstand
Op dit moment werken wij nog regelmatig vanuit huis. Je gaat o.a. werken met Microsoft Teams, Moodle, en andere applicaties voor digitale communicatie. De hogeschool organiseert bijeenkomsten over digitale mogelijkheden om van en met elkaar te leren.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


25-01-2021 Hogeschool Inholland
Projectleider Taakveld Financiële Administratie

Als projectleider financiële administratie & informatievoorziening (FAI) voer je samen met een aantal collega's de gewenste verbeteringen uit in onder andere de automatiseringswereld van financiële-, personele- en salaris- administratieve onderwerpen. Je trekt als projectleider de kar van het uit te werken project. Je stelt per project een Plan van Aanpak en Plan van Eisen op en wordt daarin geassisteerd, afhankelijk van het uit te voeren project, door collega's uit verschillende disciplines vanuit de business. Je ontwikkelt en adviseert op het gebied van verbetertrajecten. Ook verzorg je de monitoring van het overall ontwikkelpakket van taakveld FAI. Je bent als projectleider medeverantwoordelijk voor de voortgang en implementatie van nieuwe modules en of procesverbeteringstrajecten. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie en de gewenste aanpak vanuit taakveld FAI.

0 sollicitaties
0 views


25-01-2021 Gemeente Westland
Procescoördinator RNI en BRP

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineren van de werkzaamheden rondom de registratie van arbeidsmigranten in de BRP en het bewaken van het RNI-proces. Je ziet toe op de geleverde kwaliteit;
 • Onderhouden van contacten met uitzenders en werkgevers met betrekking tot inschrijvingen en uitschrijvingen van arbeidsmigranten (inschrijfavonden). Je bent het inhoudelijke aanspreekpunt voor het Ministerie van BZK, de uitzenders/werkgevers en beleid;
 • Coördineren van alle werkzaamheden die voortvloeien uit het LAA (Landelijk Aanpak Adreskwaliteit) en andere reguliere signalen met betrekking tot adressen;
 • Rapporteren aan de teammanager over het verlopen proces en het aandragen van verbetervoorstellen;
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving signaleren en deze vertalen naar de werkprocessen alsook communiceren naar collega's;

Het projectmatig uitvoeren van taken met betrekking tot verkiezingen.

0 sollicitaties
0 views


25-01-2021 Gemeente Westland
Medior Beleidsmedewerker werk en participatie

Inleiding

Binnen het team Onderwijs en Arbeidsmarkt (onderdeel is van de afdeling Maatschappelijk beleid) zijn we op zoek naar een ambitieuze, energieke beleidsmedewerker werk en participatie. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de participatiewet door de gemeente. Dat doe je door nauws samen te werken met zowel uitvoering als met het bestuur.

Je vindt het daarom leuk om zowel met de uitvoerende collega's als met het bestuur te werken en daarin het verschil te maken. Jouw energie zorgt ervoor dat er echt voorgang wordt geboekt en resultaten worden neergezet. Hierbij heb je scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een frisse werkwijze gericht op samenwerking met andere beleidsmedewerkers. Daarbij verlies je je eigenheid niet.

Wat ga je doen:

Als beleidsmedewerker werk en participatie krijg je een divers takenpakket waaronder het regisseren van het proces van bestuurlijke besluitvorming; het samenwerken met collega's van andere gemeenten in de arbeidsmarktregio; het opstellen en wijzigen van verordeningen; het samenwerken met cliëntenraden enzovoorts. Daarnaast hou je je bezig met het schrijven van diverse beleidsvoorstellen en inzicht geven in de politieke en financiële consequenties van de verschillende beleidsopties. Het exacte takenpakket wordt in goed overleg opgesteld. Rode draad in dit alles is jouw proactieve houding en je plezier in samenwerking.

Met wie werk je samen?

Als beleidsmedewerker werk je nauw samen met de andere adviseurs op het terrein van werk en participatie. Je functioneert binnen het bredere team Onderwijs en Arbeidsmarkt dat weer binnen onderdeel is van de afdeling Maatschappelijk beleid waar ruim 30 beleidsadviseurs werken aan de gemeentelijke taken op het terrein van WMO, Jeugd en Werk en Participatie.

Wat heb je in huis?

We zoeken een proactieve collega met een energieke aanpak die plezier heeft in samenwerking.

Een collega die de volle breedte van het sociaal domein betrekt bij beleidsvoorstellen

Je bent in staat samen met de senior beleidsadviseurs op het zelfde domein voor afstemming van beleidsadviezen met interne partijen (uitvoerend medewerkers, juridisch en financieel adviseurs) en met externe partijen (maatschappelijke organisaties in de stad en adviesraden) te zorgen.

En verder beschik je over:

 • kennis van de participatiewet (vereiste);
 • twee tot vier jaar werkervaring bij de gemeentelijke overheid binnen het sociaal domein;
 • oog voor juridische en financiële en politieke consequenties van beleidsvoorstellen;
 • ervaring met schrijven college- en raadsvoorstellen en advisering daarover in de gemeenteraad;
 • stevige persoonlijkheid;
 • politieke sensitiviteit;
 • stressbestendig;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Wat bieden wij?

 • Werk met hart en ambitie

Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn! Kijk voor meer informatie op http://www.werkenvoorgouda.nl/.

 • Salaris en contract

Het betreft een functie voor 36 uur, waarbij met een contract voor een jaar gestart wordt, met de mogelijkheid van verlenging. Het beoogde salarisniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.973,- en maximaal € 4.494,-- bruto per maand. Dit is het functionele niveau van de functie, zijnde schaal 10. De exacte inschaling is afhankelijk van je ervaring.

We hebben een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en in te zetten voor verschillende doelen waaronder extra salaris of verlof).

Enthousiast?

Wil je ook als #smaakmaker bij ons aan de slag? Solliciteer dan meteen online, dit kan tot en met 3 febuari 2021.

1e ronde gesprekken: maandag 8 feb. Tussen 14.30 en 17.30.

2e ronde gesprekken: dinsdag 16 feb. Tussen 13.00 en 15.00.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Mariet Haring, beleidsmedewerker participatiewet 06-48135484.

Wervingsprocedure
Binnen vier weken na de sluitingstermijn van de vacature ontvang je van ons een reactie op jouw sollicitatie. De selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert de kandidaten voor een gesprek. Daarna wordt er weer een selectie gemaakt en vindt het tweede gesprek plaats. Mocht er een positieve uitslag zijn na het tweede gesprek en is een eventueel onderzoek naar referenties positief, dan is er nog een afrondend gesprek.

0 sollicitaties
0 views


25-01-2021 Gemeente Gouda
Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling

De gemeentes Haarlem en Zandvoort staan voor een grote woningbouwopgave in een complexe binnenstedelijke context. De gemeente Haarlem heeft verschillende ontwikkelzones aangewezen waar een groot deel van deze woningbouw moet gaan plaatsvinden. Samen met ontwikkelaars, bewoners en bedrijven wordt in deze zones gewerkt aan het ontwikkelen van een integrale nieuwe stad met naast woningen voldoende ruimte voor voorzieningen en openbare ruimte.

In eerste instantie gaat de projectmanager aan de slag met de opdracht om de publiekrechtelijke kaders te maken voor de ontwikkelzone Zuidwest. De projectmanager kan daarnaast voor andere zones of andere complexe ontwikkelprojecten worden ingezet in Haarlem en Zandvoort. Je werkt samen met veel verschillende marktpartijen en verzorgt gedegen participatie. Je stuurt op en bewaakt daarbij rapportage over GOTIKR-elementen.

0 sollicitaties
69 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


25-01-2021 Gemeente Haarlem