Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken bij de Overheid.

Laatste vacatures

Senior communicatieadviseur / Woordvoerder

Wat ga je doen als senior communicatieadviseur/woordvoerder?
Je gaat aan de slag als senior communicatieadviseur binnen het team Communicatie met als aandachtsgebied bestuur communicatie. Je werkt daarbij nauw samen met de andere bestuur communicatieadviseur, de bestuursadviseurs, de communicatieadviseurs van o.a. (grote) projecten en de contentadviseurs.
Je gaat je o.a. richten op de volgende portefeuilles: Voldoende water (Watergebiedsplannen, piekbergingen), Schoon water (implementatie Kaderrichtlijn water en biodiversiteit). Je bent het eerste aanspreekpunt ten aanzien van communicatie voor de bestuurders die deze onderwerpen in portefeuille hebben en treedt op als woordvoerder. Ook ben je betrokken bij de communicatie van het algemeen bestuur: de Verenigde Vergadering (VV).

De belangrijkste taken:

 • Je geeft advies over de inzet van communicatiemiddelen om de doelen uit het coalitieakkoord te bereiken en bent verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierbij werk je samen met o.a. de contentadviseurs;
 • Je signaleert en adviseert over mogelijke communicatiekansen ten aanzien van de onderwerpen die binnen jouw portefeuilles vallen. Daarbij ben je ook alert op risico's;
 • Je ondersteunt de bestuurders goed te communiceren met inwoners en stakeholders. Samen met de inhoudelijke deskundigen bekijk je waar deze doelgroepen behoefte aan hebben;
 • Je stelt persberichten op en benadert actief de media bij bestuurlijke mijlpalen, beantwoordt vragen van de media, begeleidt media-optredens van bestuurders en je treedt op als woordvoerder.

Buiten kantoortijden sta je bij toerbeurt paraat om in geval van calamiteiten de communicatie te verzorgen zoals bij een gebroken persleiding, dijkdoorbraak of extreme weersomstandigheden. Hiervoor neem je regelmatig deel aan trainingen en oefeningen.

Het team Communicatie telt in totaal 21 medewerkers en bestaat uit communicatieadviseurs met verschillende aandachtsgebieden en contentadviseurs die tezamen een multidisciplinair team vormen. Ook het klantcontactteam maakt onderdeel uit van het team.

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Docent Grafisch Ontwerp, Software Training en Leercoach

In jouw nieuwe baan begeleid je studenten en geef je colleges op het gebied van met name Grafisch Ontwerp en Software Training (Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiére). Je hebt een hartstikke leuke baan, want je bent de begeleider van leerprocessen van studenten. Jouw expertise en vaardigheden in Grafisch Ontwerp en Software Training (Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiére) maakt dat jij studenten professioneel leert visualiseren en relevant en actueel onderwijs biedt. Daarvoor gebruik jij afwisselende en activerende werkvormen, waardoor er veel interactie ontstaat tussen jou en de studenten. In een mix van theorie, vaardigheden en heel veel praktijk, leer je jouw studenten de sector van binnenuit kennen.

Je begeleidt studenten vanaf het moment dat zij aan de slag gaan met vraaggestuurde opdrachten. Je coacht en begeleidt hen in vaardigheden op het gebied van projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie. En als studenten op stage gaan of gaan afstuderen, ben jij er voor ze als stage- of afstudeerbegeleider.

Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Want ons onderwijs ontwikkelen we samen. Samen met collega's én samen met het werkveld. In het dynamische werkveld van Creative Business is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is en tegelijkertijd ruimte te houden voor actualiteit en flexibiliteit. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Ken je iemand in jouw netwerk die ook als docent Grafisch Ontwerp en Software Training (Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiére) bij Hogeschool Inholland aan de slag wil? Stuur deze vacature dan zeker door!

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Hogeschool Inholland
Docent Marketing & Waardecreatie

In jouw nieuwe baan begeleid je studenten en geef je colleges op het gebied van met name Marketing & Waardecreatie. Je hebt een hartstikke leuke baan, want je bent de begeleider van leerprocessen van studenten. Jouw expertise in Marketing & Waardecreatie maakt dat jij studenten relevant en actueel onderwijs biedt. Daarvoor gebruik jij afwisselende en activerende werkvormen, waardoor er veel interactie ontstaat tussen jou en de studenten. In een mix van theorie, vaardigheden en heel veel praktijk, leer je jouw studenten de sector van binnenuit kennen.

Je begeleidt studenten vanaf het moment dat zij aan de slag gaan met vraaggestuurde opdrachten. Je coacht en begeleidt hen in vaardigheden op het gebied van projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie. En als studenten op stage gaan of gaan afstuderen, ben jij er voor ze als stage- of afstudeerbegeleider.

Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Want ons onderwijs ontwikkelen we samen. Samen met collega's én samen met het werkveld. In het dynamische werkveld van Creative Business is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is en tegelijkertijd ruimte te houden voor actualiteit en flexibiliteit. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Ken je iemand in jouw netwerk die ook als docent Marketing & Waardecreatie bij Hogeschool Inholland aan de slag wil? Stuur deze vacature dan zeker door!

2 sollicitaties
12 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Hogeschool Inholland
Lecturer in Marketing & Value Creation

In your new role, you will supervise students and give lectures, especially on Marketing & Value Creation. The job is extremely enjoyable, as it involves supervising students' learning processes. Your expertise in Marketing & Value Creation will help you to provide students with relevant, current education. To this end, you will draw on a variety of activating working methods, which will generate a lot of interaction between you and the students. You will use a mixture of theory, skills and plenty of practical work to ensure that your students get to know the sector like the backs of their hands.

You will be supervising students from the moment they set to work on demand-driven assignments. You will coach and guide them on developing skills with regard to project-based working, cooperating and amassing information themselves. You will also supervise students who are doing a work placement or graduation project.

Besides being a lecturer, you will be a colleague and an expert in your field. After all, developing education is a team effort, involving close cooperation between colleagues and the professional arena. Within the dynamic sphere of Creative Business, compiling a curriculum that provides a solid foundation and yet also leaves room for flexibility and adaptation to current developments is a challenge. Your practical experience will add considerable value in that respect.

If you know anybody in your network who might be interested in working as a lecturer in Marketing & Value Creation at Inholland University of Applied Sciences, please feel free to forward this vacancy!

0 sollicitaties
5 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Hogeschool Inholland
Bestuursassistent

Wat ga je doen als Bestuursassistent?
In de rol van Bestuursassistent ben je een verlengstuk van twee hoogheemraden (leden van het dagelijks bestuur). Je weet hen te ontzorgen en begrijpt dat daar geen 9 tot 5 mentaliteit bij hoort. Je gaat proactief en zelfstandig te werk, weet op verschillende niveaus te communiceren en om de juiste prioriteiten te stellen weet je op hoofdlijnen wat de belangrijkste dossiers zijn. Je werkt daarbij nauw samen met de bestuursadviseurs en verschillende beleidsmedewerkers. Waar nodig kun je op jouw verzoek ondersteund worden door andere secretaresses van de Staf Bestuurszaken. Andersom geldt dit ook.

De volgende taken horen bij jouw rol:

 • Agendabeheer;
 • Ontvangen en voorsorteren van mails;
 • Doorgeleiden van stukken op bestuurlijke systemen (iBabs);
 • Plannen en voorbereiden van overleggen;
 • Uitzetten en coördineren van annotaties;
 • Organiseren van bijeenkomsten en werkbezoeken;
 • Bewaken voortgang van de besluitvorming en van informatiestromen.

Het team
Als Bestuursassistent kom je terecht bij de Staf Bestuurszaken. Het team ondersteunt de Secretaris-Algemeen directeur in haar brugfunctie tussen bestuur en organisatie. De afdeling verzorgt de praktische ondersteuning van het bestuur en de directie, stroomlijnt het besluitvormingsproces, bewaakt de kwaliteit van het bestuurlijke proces en werkt aan het vergroten van de bestuurskracht van ons waterschap.

Het team is het meest trots op hun betrokkenheid: niet alleen bij het proces en de organisatie, maar ook bij elkaar. De Staf Bestuurszaken bestaat uit bestuursadviseurs (5 medewerkers), het bestuurs- en directiesecretariaat (6 medewerkers) en het hoofd Bestuurszaken.

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland