Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit

Wat ga je doen als adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit?
Je gaat de waterkwaliteit verbeteren binnen het verzorgingsgebied van Rijnland. Dat doe je door gevraagd en ongevraagd te adviseren over ecologie en de waterkwaliteit en bij te dragen aan de totstandkoming van watergebiedsplannen en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Wat doe je dan de hele dag?

 • Je voert watersysteemanalyses uit volgens de methode van ecologische sleutelfactoren;
 • Je hebt veel overleg met collega's en externen;
 • Je schrijft heldere beleidsstukken met praktisch uitvoerbare adviezen;
 • Je borgt de kwaliteit van je eigen werk, dat van collega's en van externe adviesbureaus;
 • Je onderhoudt een intern en extern netwerk met relevante contacten en weet deze adequaat te gebruiken.

Voor wat betreft de watergebiedsplannen krijg je veel te maken met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin de plannen van o.a. provincies, gemeenten en Rijnland samenkomen.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Je maakt met 18 collega's deel uit van het team Beleid en Advies Waterketen en Waterkwaliteit onder leiding van Erik van der Meer. Met 8 collega's focus jij op de waterkwaliteit, uiteraard is er veel interactie en werk je samen met al je collega's aan het bedenken van oplossingen.

5 sollicitaties
0 views


01-06-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior omgevingsmanager - AWZI Haarlem Waarderpolder

Wat ga je doen als senior omgevingsmanager?
Je bent verantwoordelijk voor een breed pakket aan omgevingszaken binnen het project Haarlem Waarderpolder, waaronder het strategische stakeholdersmanagement. Jij brengt in beeld welke belangrijke stakeholders bijdragen aan de projectdoelstelling. Omdat jij brede kennis hebt van verschillende onderwerpen maakt het jou niet uit met welke omgevingsvraagstukken je te maken krijgt. Uiteraard beschik je over een team van adviseurs om dit alles uit te voeren, maar jij managet het hele omgevingsproces en -beleid. Je overziet de processen en de raakvlakken met de overige IPM-rolhouders en past de P-D-C-A cyclus permanent toe. Intern en extern houd je alle stakeholders op de hoogte en de projectmanager in het bijzonder.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Opstellen strategische stakeholdersanalyse en aansturing van de uitvoering hiervan;
 • Afstemmen met collega's, aannemers, adviesbureaus, bewoners, bedrijven, overheden en bestuur om tot wederzijds draagvlak te komen zodat zorgvuldige, doelmatige en rechtmatige besluiten genomen kunnen worden;
 • Zorgdragen dat het project voldoet aan wet- en regelgeving en organiseren van vergunningsprocedures;
 • Zoeken naar koppel-kansen en win-win situaties zonder de voortgang van het project te vertragen;
 • Meedenken over circulariteit, innovatie en duurzaamheid in al onze projecten.

Het project
Het project Haarlem Waarderpolder is het grootste en meest complexe project van het hoogheemraadschap van Rijnland. De afvalwaterzuivering (AWZI) in Haarlem Waarderpolder is verouderd. In 2019 is daarom besloten om een nieuwe zuivering te bouwen. Het project wordt in een aantal stappen gerealiseerd, waarbij we uitbreidingen in de toekomst mogelijk maken. Om de kwaliteit van het lozingswater te verbeteren, wordt er vooruitlopend op de nieuwe zuivering, nu al gewerkt aan de realisatie van een extra zuiveringsstap.

Er is veel bestuurlijke aandacht voor dit project, er zijn veel partijen betrokken bij het ontwerp en de bouw. De focus ligt op de beheersing van de raakvlakken tussen de deelprojecten en de zuivering die tijdens de verbouwing in bedrijf moet blijven. We doen veel aan kennisuitwisseling met waterschappen die vergelijkbare opgaven hebben en gebruiken dit project om de projectaanpak van Rijnland door te ontwikkelen.

De collega's van Rijnland zijn sterk betrokken op dit project omdat er veel interactie is met hun dagelijks werk. Verder zijn we sterk afhankelijk van externe partijen en lange vergunningsprocedures. We werken continu aan maatschappelijk draagvlak waarbij we zichtbaar maken welke belangrijke en ingewikkelde opgaven we te doen hebben.

5 sollicitaties
0 views


31-05-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior contractmanager - AWZI Haarlem Waarderpolder

Wat ga je doen als senior contractmanager?
Je bent verantwoordelijk voor een breed pakket aan (strategische) contractzaken binnen het project Haarlem Waarderpolder. Omdat jij ruime en brede ervaring hebt op contractmanagement, weet jij van alles wel wat. Het maakt jou dan ook niet uit over welk contractvraagstuk van het project het gaat; jij neemt initiatief in het bedenken, opstellen en beoordelen van zaken als inkoopstrategie, aanbestedingsprocedures of wijzigingsvoorstellen. Hiervoor heb je een team van adviseurs die voor jou hierin ondersteunt, maar jij bent degene die het hele contractproces managet. Daarin overzie jij de processen en zoek je raakvlakken met de overige IPM-rolhouders en de projectmanager in het bijzonder.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Bedenken, opstellen en afstemmen van de inkoopstrategie en organiseren van de aanbestedingen;
 • Zorgdragen voor de beheersing van de contracten en bevorderen van een zakelijke samenwerking;
 • Het aansturen van het contractteam en zorgen dat iedereen zijn rol pakt;
 • Zorgdragen voor het soepel afhandelen van wijzigingen en oplossen van contractuele discussies;
 • Meedenken over circulariteit, innovatie, duurzaamheid en contractvormen in al onze projecten.

Het project
Het project Haarlem Waarderpolder is het grootste en meest complexe project van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De afvalwaterzuivering in Haarlem Waarderpolder is verouderd. In 2019 is daarom besloten om een nieuwe zuivering te bouwen. Het project wordt in een aantal stappen gerealiseerd, waarbij we uitbreidingen in de toekomst mogelijk maken. Om de kwaliteit van het lozingswater te verbeteren, wordt er vooruitlopend op de nieuwe zuivering, nu al gewerkt aan de realisatie van een extra zuiveringsstap.

Er is veel bestuurlijke aandacht voor dit project, er zijn veel partijen betrokken bij het ontwerp en de bouw. De focus ligt op de beheersing van de raakvlakken tussen de deelprojecten en de zuivering die tijdens de verbouwing in bedrijf moet blijven. We doen veel aan kennisuitwisseling met waterschappen die vergelijkbare opgaven hebben en gebruiken dit project om de projectaanpak van Rijnland door te ontwikkelen.

We hanteren een uitgekiende inkoopstrategie die goed aansluit bij de opgave, voor de markt behapbaar is en bijdraagt aan de beheersing van het project. De hoofdlijnen staan maar daarbinnen is nog veel uit te werken en contractueel goed vast te leggen. Als contractmanager speel jij hierin een belangrijke rol.

3 sollicitaties
0 views


31-05-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit

Wat ga je doen als adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit?
Je gaat de waterkwaliteit verbeteren binnen het verzorgingsgebied van Rijnland. Dat doe je door gevraagd en ongevraagd te adviseren over ecologie en de waterkwaliteit en bij te dragen aan de totstandkoming van watergebiedsplannen en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Wat doe je dan de hele dag?

 • Je voert watersysteemanalyses uit volgens de methode van ecologische sleutelfactoren;
 • Je hebt veel overleg met collega's en externen;
 • Je schrijft heldere beleidsstukken met praktisch uitvoerbare adviezen;
 • Je borgt de kwaliteit van je eigen werk, dat van collega's en van externe adviesbureaus;
 • Je onderhoudt een intern en extern netwerk met relevante contacten en weet deze adequaat te gebruiken.

Voor wat betreft de watergebiedsplannen krijg je veel te maken met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin de plannen van o.a. provincies, gemeenten en Rijnland samenkomen.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Je maakt met 18 collega's deel uit van het team Beleid en Advies Waterketen en Waterkwaliteit onder leiding van Erik van der Meer. Met 8 collega's focus jij op de waterkwaliteit, uiteraard is er veel interactie en werk je samen met al je collega's aan het bedenken van oplossingen.

2 sollicitaties
24 views


26-05-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Directievoerder/werkvoorbereider civiele techniek

Wat ga je doen als directievoerder/werkvoorbereider?
Het team waar jij in gaat werken is verantwoordelijk voor de civiel bouwkundige en cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden in ons gebied. Denk daarbij aan onderhoud van terreinen, het schonen van watergangen, onderhoud van kades, dammen, stuwen, duikers en inlaten. Het onderhoudsmanagementsysteem vormt de basis van waaruit gewerkt wordt. Wat doe je dan de hele dag?

 • Je clustert en plant de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheerssysteem staan en voorbereid moet worden. Dit doe je in nauw overleg met de interne klant;
 • Je zorgt dat de benodigde capaciteitsbehoefte inzichtelijk is en maakt SMART afspraken met de (interne) leverancier;
 • Je vraagt offertes aan en beoordeelt deze, bestelt materialen en verstrekt opdrachten bij gecontracteerde bedrijven;
 • Je overlegt en werkt veel samen met de uitvoerders en toezichthouders;
 • Je houdt bouwvergaderingen, houdt de administratie bij, controleert de voortgang en financiële middelen en rapporteert hierover;
 • Je vervangt je collega directievoerder/werkvoorbereider bij afwezigheid.

Wat ga je niet doen:

 • Je gaat niet naar buiten toe om op de stoel van de toezichthouders te gaan zitten. Incidenteel zal je naar buiten gaan, maar je werk speelt zich voornamelijk op kantoor af.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Je gaat deel uitmaken van het Team Civiele Techniek onder leiding van Buba Bakhoutachvili.

9 sollicitaties
29 views


22-05-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland