Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Lokaal beheerder

Wat ga je doen als lokaal beheerder?
Jij gaat werken in het team zuiveren beheer. Dit team heeft als taak om de bedrijfsvoering op de zuiveringen, de gemalen en de bijhorende transportgemalen zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Ook is dit team verdeeld in verschillende clusters en werkt nauw samen met de teams bedienen en onderhouden. Jij gaat als beheerder lokaal werken voor cluster 2 (op en rondom de zuiveringen Nieuwveen, Nieuwe Wetering en Leimuiden). Hier beheer je dagelijks de transportgemalen en ondersteunt de procesoperators op de afvalwaterzuiveringsinstallaties, transportleidingen en de bijbehorende terreinen en gebouwen met als doel alles werkend, veilig en schoon te houden. Hiervoor plannen de coördinatoren van de zuiveringen werkzaamheden kort van te voren in. Je verricht controles en voert inspecties volgens looproutes uit. Kortom, jij gaat:

 • Signaleren en melden van werkzaamheden en gebreken;
 • Verwerken van gegevens in onderhoudssysteem (OBS) en verstrekken van informatie.
 • Voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden;
 • Voeren van overleg (binnen gestelde kaders) met in en externe partijen over afspraken omtrent de realisatie van plannen;
 • Begeleiden van werkzaamheden door derden, bezoekers en leveranciers;
 • Evalueren van plannen en werkprocessen, signaleren van knelpunten en afwijkingen en doen van voorstellen voor verbetering;
 • Installatie-onderdelen uitschakelen en veilig stellen onder regie van de procesvoerder CPK.

2 sollicitaties
7 views


15-04-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Onderhoudsadviseur / reliability engineer

Wat ga je doen als onderhoudsadviseur / reliability engineer?
Als onderhoudsadviseur / reliability engineer kom jij te werken in het team onderhoudsmanagement. Dit team kijkt naar de toekomst en geeft richting door de WAT en de WAAROM vragen te beantwoorden op het gebied van onderhoud. Wij werken volgens de principes van assetmanagement (functie/risico/kosten). Op deze manier creëren wij overzicht en inzicht over onze assets, die wij in een LTAP (Lange Termijn Asset Planning) vertalen. Wij wegen, op basis van functie/risico/kosten en levensduur, af wat het juiste onderhoud voor onze assets is. Wij staan voor "basis op orde" en zoeken actief naar kansen om bij te dragen aan innovatie en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze interne en externe partners.

"Ons team kenmerkt zich als proactief, oplossingsgericht, rolvast en gericht op het behalen van gezamenlijk doelstellingen. We werken veilig en zijn bewust van ons handelen en de impact op de omgeving."

Als onderhoudsadviseur / reliability engineer waarborg jij de beschikbaarheid van onze assets. Je houdt je daarbij bezig met het vinden van een goede balans tussen preventief en correctief onderhoud. Aan jou de taak om bij de collega's op de werkvloer de juiste informatie op te halen, met ze om tafel gaan, te zoeken naar oplossingen en deze oplossingen te faciliteren. Je gaat daarbij vooral data gedreven te werk en probeert tussen praktijk en theorie draagvlak te creëren. Dit doe je onder andere door;

 • Het opstellen van onderhoudsconcepten en onze werkvoorbereiders te ondersteunen in de verdere uitwerking daarvan d.m.v. werkinstructies. Jij zet hier je kennis op het gebied van methodieken als reliability engineering (FMECA, FTA, RCM2, etc.) en Life Cycle Cost Analyse in, waarbij je altijd de optimale balans zoekt tussen inspanningen en opbrengsten;
 • Regelmatig te evalueren op inhoudelijk en procesniveau;
 • Het analyseren van data, dat uit ons OBS systeem (Ultimo) komt, om trends en terugkerende problemen op te sporen;
 • Bij te dragen aan het analyseren van complexere storingen en het vinden van passende oplossingen door je competenties op het gebied van root cause analyses (RCA) in te zetten;
 • Actief oplossingen aan te dragen over verbeteringen in het kader van een MOC procedure. Het proces bewaken is daarbij belangrijker dan de installaties door en door te kennen. Je ondersteunt werkvoorbereiders en medewerkers operationeel, en coacht ze vakinhoudelijk;
 • Deel te nemen aan projecten om de onderhoudbaarheid te toetsen
 • Onderhoudbaarheid van nieuwe / gerenoveerde installaties tijdens de project fase te bewaken.

Daarnaast informeer, adviseer en overtuig je diverse stakeholders, waaronder het lijnmanagement, technische beheerders en vakspecialisten.

3 sollicitaties
4 views


14-04-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Coördinator/Vakspecialist Civiele Techniek

Wat ga je doen als coördinator/vakspecialist Civiele Techniek?
Jij komt te werken in het team Civiele Techniek op gebied van realisatie en onderhoud. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater, waar veel beton en staalonderdelen zijn. Als coördinator en vakspecialist ben je een generalist die weet heeft van meerdere zaken binnen de Civiele Techniek. Vanuit deze rol ben jij graag een aanspreekpunt van het team en kun je vanuit jouw expertise snel en weloverwogen keuzes maken met betrekking tot stabiliteit, duurzaamheid, levensduur en onderhoudbaarheid. Jij bent betrokken bij de voorbereidings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van verschillende projecten. Je stelt nota's op om keuzes te onderbouwen. Je houdt je kennis op peil en bent bereid om alles te leren over onze watersystemen. Op inhoud ben je namelijk de rechterhand van de teamleider. Je legt verbanden tussen de onderhoudsvisie en andere strategische thema's om vanuit integraal oogpunt vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen (politiek-bestuurlijk/maatschappelijk). Jij coördineert deze nieuwe ontwikkelingen voor onderhoud op tactisch en strategisch niveau. Uiteindelijk zorg je in samenwerking met andere collega's voor standaardisatie. De focus bij jou ligt op samenwerken, want samen met het team behartig je de belangen van Rijnland. Met jouw overtuigingskracht creëer je hier draagvlak voor!
"Je komt te werken in een gezellig team die zich elke dag weer hard maken voor de belangen van Rijnland."

4 sollicitaties
18 views


14-04-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Gegevensbeheerder

Wat ga je doen als gegevensbeheerder?
Als gegevensbeheerder ben jij degene die het werk verdeelt. Jij weet welke tekeningen, handleidingen en documenten (gegevens) bij welke asset horen, wanneer zij geüpdatet moeten worden, wie ze in gebruik heeft etc. Zodra een project start ben jij verantwoordelijk voor de intake met projecten waarin wordt besproken welke gegevens en documentatie wordt uitgewisseld. Onderdeel hiervan is een documentenlijst die jij bijhoudt en beheert in Meridian.

Binnen het bedrijfsbureau onderhoud ADC (asset data control) verdeel jij het werk en stuur je mensen aan zodat alle gegevens goed en tijdig worden weggezet. Je houdt het overzicht en overziet het geheel van de uitgewisselde gegevens en documenten. Je hebt een proactieve houding om te zorgen dat bij het afsluiten van een project, de documentatie en gegevens weer compleet in beheer te hebben. We verwachten dat je niet alleen de gegevens registreert maar ook het gesprek voert en acties uitzet als het aankomt op welke wijzigingen er per asset worden gedaan en wat dit betekent voor de bestaande documentatie en gegevens. Ook ben je betrokken bij de doorontwikkeling van het OTL (object typical library) en de ILS (informatie levering specificaties).

Samengevat houd jij je met de volgende zaken bezig:

 • Vastleggen, registreren, bijhouden en beheren van alle gegevens en uitzetten naar de medewerkers in het team die ze moeten verwerken;
 • Pro actief meedenken welke gegevens er zijn, welke vervangen/aangepast moeten worden en hier de juiste acties voor jezelf en anderen aan koppelen.
 • Standaardiseren van werkprocessen en kwaliteitsbewaking;
 • Draaien van rapportages.

5 sollicitaties
38 views


12-04-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Onderhoudsadviseur / reliability engineer

Wat ga je doen als onderhoudsadviseur / reliability engineer?
Als onderhoudsadviseur / reliability engineer kom jij te werken in het team onderhoudsmanagement. Dit team kijkt naar de toekomst en geeft richting door de WAT en de WAAROM vragen te beantwoorden op het gebied van onderhoud. Wij werken volgens de principes van assetmanagement (functie/risico/kosten). Op deze manier creëren wij overzicht en inzicht over onze assets, die wij in een LTAP (Lange Termijn Asset Planning) vertalen. Wij wegen, op basis van functie/risico/kosten en levensduur, af wat het juiste onderhoud voor onze assets is. Wij staan voor "basis op orde" en zoeken actief naar kansen om bij te dragen aan innovatie en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze interne en externe partners.

"Ons team kenmerkt zich als proactief, oplossingsgericht, rolvast en gericht op het behalen van gezamenlijk doelstellingen. We werken veilig en zijn bewust van ons handelen en de impact op de omgeving."

Als onderhoudsadviseur / reliability engineer waarborg jij de beschikbaarheid van onze assets. Je houdt je daarbij bezig met het vinden van een goede balans tussen preventief en correctief onderhoud. Aan jou de taak om bij de collega's op de werkvloer de juiste informatie op te halen, met ze om tafel gaan, te zoeken naar oplossingen en deze oplossingen te faciliteren. Je gaat daarbij vooral data gedreven te werk en probeert tussen praktijk en theorie draagvlak te creëren. Dit doe je onder andere door;

 • Het opstellen van onderhoudsconcepten en onze werkvoorbereiders te ondersteunen in de verdere uitwerking daarvan d.m.v. werkinstructies. Jij zet hier je kennis op het gebied van methodieken als reliability engineering (FMECA, FTA, RCM2, etc.) en Life Cycle Cost Analyse in, waarbij je altijd de optimale balans zoekt tussen inspanningen en opbrengsten;
 • Regelmatig te evalueren op inhoudelijk en procesniveau;
 • Het analyseren van data, dat uit ons OBS systeem (Ultimo) komt, om trends en terugkerende problemen op te sporen;
 • Bij te dragen aan het analyseren van complexere storingen en het vinden van passende oplossingen door je competenties op het gebied van root cause analyses (RCA) in te zetten;
 • Actief oplossingen aan te dragen over verbeteringen in het kader van een MOC procedure. Het proces bewaken is daarbij belangrijker dan de installaties door en door te kennen. Je ondersteunt werkvoorbereiders en medewerkers operationeel, en coacht ze vakinhoudelijk;
 • Deel te nemen aan projecten om de onderhoudbaarheid te toetsen
 • Onderhoudbaarheid van nieuwe / gerenoveerde installaties tijdens de project fase te bewaken.

Daarnaast informeer, adviseer en overtuig je diverse stakeholders, waaronder het lijnmanagement, technische beheerders en vakspecialisten.

2 sollicitaties
13 views


07-04-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland