Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

2 fte | ADVISEURS RISICOBEHEERSING (32-36 uur)

Wat ga jij doen?
Als Adviseur RB heb je een adviseursrol op het gebied van risicobeheersing. Je wordt op basis van je kwaliteiten en achtergrond binnen het gebiedsteam ingezet op bepaalde vraagstukken.

Taken die horen bij deze functie zijn onder andere:

 • Je adviseert risicogericht en integraal over specialistische vraagstukken op het vakgebied van Risicobeheersing: Veilig Bouwen, Veilig Gebruik, Veilige Evenementen, (Brand) Veilig Leven en Veilige Omgeving.
 • Je controleert en toetst aan wetgeving, interne regels, verordeningen of andere informatie en geeft (deel)adviezen in de beleidsuitvoering op het vakgebied.
 • Neemt deel aan verschillende werkgroepen binnen de regio. Je haalt binnen het eigen werkgebied trends en ontwikkelingen op en vertaalt deze voor het eigen vakgebied
 • Je neemt deel aan projecten en leidt kleinere projecten.
 • Je signaleert knelpunten en draagt zorg voor verbetering.
 • Je draagt zorg voor in- en externe afstemming, je bent aanspreekpunt met betrekking tot het toepassen en interpreteren van vastgesteld beleid. Je verdedigt het standpunt van de organisatie.
 • Je bent ambassadeur van de VRMWB en geeft voorlichting en informatie over het eigen vakgebied.

Voor gebiedsteam Markiezaten is ervaring en/of affiniteit met Veilige Evenementen en (Brand) Veilig Leven een pré, voor gebiedsteam Hart van Brabant zoeken we iemand met ervaring en/of affiniteit met Veilig Bouwen en Veilig Gebruik.

Wat breng jij mee?
Niet jouw positie, maar jouw kennis, vaardigheden en houding maken dat anderen respect hebben voor jou en jouw adviezen. Jij hebt oog voor de risico's in de omgeving, jij bent je bewust van de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw functie. Jij gaat voor een objectieve oordeelsvorming, bent accuraat en bent je ervan bewust dat jouw meerwaarde in belangrijke mate wordt bepaald door jouw team en jouw netwerk. Jij kent de sterke punten en de valkuilen van jezelf en ook die van je collega's en je maakt gebruik van hun kwaliteiten. Jij voelt je eigenaar van jouw werk, maar óók van dat van jouw collega's!

Jij werkt zelfstandig, jij bent oprecht nieuwsgierig, staat open voor veranderingen, grijpt kansen. Jij bent stressbestendig en stapt regelmatig uit je comfortzone en ervaart wat dat allemaal oplevert. Jij vraagt actief en laagdrempelig om feedback en geeft deze ook terug en investeert daarmee in het permanent streven naar verbetering van de adviesrol.

Zo ben en blijf je behulpzaam, deskundig en daadkrachtig!

0 sollicitaties
0 views


04-10-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker Risk Factory

DE FUNCTIE
We zijn ambitieus. Daarom zijn we op zoek naar een directe collega en rechterhand van de coördinator van de Risk Factory. De werkzaamheden die je doet richten zich op twee deelgebieden:

 • Het operationeel draaien van de Risk Factory. Zodra de Risk Factory open is, draag jij bij aan het geven van die unieke ervaring aan de bezoekers. Je ontvangt de bezoekers en als een van de begeleiders onverhoopt niet aanwezig is, dan kun je diens rol overnemen. Samen met de coördinator zorg je dat de reserveringen van de scholen, inclusief het vervoer van en naar de Risk Factory, is geregeld. Ook draag je bij aan het binden en boeien van de begeleiders. Je draagt dus in belangrijke mate bij aan de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Je zet de Risk Factory communicatief en marketinggericht in de markt als onderdeel van VRMWB. Dat doe je doordat je mede contacten onderhoudt met de betrokken partners over de operationele inhoud van de scenario's. Je ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en zet dit uit. Je geeft uitvoering aan communicatieactiviteiten die bijdragen aan de bekendheid van de Risk Factory en overige faciliteiten. Verder organiseer je open dagen, houd je de social media bij en doe je voorzetten voor nieuwe doelgroepen voor de Risk Factory op basis van de contacten die je onderhoudt. Uiteraard onderhoud je nauwe samenwerking met de coördinator en andere afdelingen binnen VRMWB.

Elke dag is anders en afwisselend. Het betreft een fulltime functie. Wanneer zich meerdere geschikte kandidaten aanmelden behoort een duo-functie tot de mogelijkheden.

0 sollicitaties
0 views


31-05-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker Vakbekwaam Blijven (district Markiezaten)

Functieomschrijving
Als medewerker Vakbekwaam Blijven ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van het district, in samenhang met centrale plannen, monodisciplinair. Je belangrijkste uitdaging is om de verbindende factor te vormen tussen de verschillende vrijwillige brandweerteams, de 24-uursdienst en de afdeling vakbekwaamheid (centraal/decentraal).

De volgende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van je werkdag:

 • Het maken van lesplannen/lesbrieven, instructiekaarten, draaiboeken;
 • Het verzorgen en actualiseren van oefenroosters;
 • Het motiveren en actief ondersteunen van de oefenleiders binnen de teams en ploegen;
 • Het organiseren van (grootschalige) opleidings- en oefentrajecten;
 • Het optreden als instructeur of oefenleider;
 • Het informeren van brandweerteams en ploegen en onderhouden van contacten;
 • Het verzorgen van kwaliteitsbewaking van opleidings- en oefentrajecten, registratie & oefenroosters;
 • Het verzorgen van inzetbaarheid regionale projecten (bv. realistisch oefenen, natuurbrandbestrijding);
 • Het coördineren van activiteiten omtrent leren en evalueren om bij te dragen aan een optimaal werkende, lerende organisatie;
 • Het verzamelen van trends, (mede)verantwoordelijk voor de uitwerking van trends naar les- en leerstof en het delen daarvan met collega's van andere afdelingen zoals vakbekwaamheid centraal;
 • Het vermogen om vanuit een de visie van de organisatie het lerend vermogen beoordelen en initiatieven nemen om de kennisontwikkeling en kennisdeling te verbeteren en te borgen;
 • Het deelnemen aan (inter-)regionale samenwerkingsverbanden.

0 sollicitaties
0 views


03-05-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Specialist RB/CB – Projectleider (1 fte)

Wat doe je als specialist RB/CB - projectleider?
Projectleider is een nieuw vorm te geven functie. Als projectleider neem je het voortouw in en geef je vorm en uitvoering aan allerhande complexe vraagstukken op het gebied van Crisisbeheersing. Dit vindt plaats op een manier van operationeel leider of algemeen commandant in geval van een sluimerende, dreigende en/of langdurige crisis. Dat doe je in nauwe samenwerking met alle (beleids-) adviseurs RB/CB, crisisfunctionarissen van alle kolommen en mogelijke externe partners en partijen.
De functie biedt een unieke kans om te werken in de uitdagende wereld van crisisbeheersing in het algemeen en in het bijzonder de regionale crisisorganisatie in operationeel en bestuurlijk dynamische crisestijden. Hierbij wordt een beroep gedaan op je leiders- en adviserende kwaliteiten in onzekere omstandigheden en soms onder tijdsdruk. De taakomschrijving:

 • Monitort, in afstemming met collega's risico-monitoring, landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en risico's, vertaalt en initieert deze naar mogelijke acties, maatregelen voor onze regio.
 • Adviseert over strategische vraagstukken op het gebied van crisisbeheersing, zoekt actief de afstemming met stakeholders; verdedigt standpunten en behartigt de belangen van de organisatie ten aanzien van de crisisbeheersing.
 • Initieert, fungeert als projectleider en draagt bij aan projecten; is (mede) verantwoordelijk voor de afronding van de projecten en evaluatie ervan; draagt zorg voor procesbegeleiding-en ondersteuning; geeft als projectleider richting en sturing aan projectteams, zowel ten tijde van een crisis als daarbuiten, zowel multidisciplinair als op verzoek van een van de hulpdiensten.

0 sollicitaties
0 views


08-04-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur RB/CB – Risicomonitoring (1 fte)

Wat doe je als adviseur RB/CB - Risicomonitoring?
Risicomonitoring is een van de speerpunten. De taak staat nog in de kinderschoenen en behoeft een verdere vormgeving en ontwikkeling. Dat doe je in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur RB/CB - Risicomonitoring en adviseurs op het gebied van evenementen, informatie gestuurde veiligheid en Risicobeheersing. Verder liggen er nauwe banden met de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse, automatisering en de programma's. Bovendien wordt veel afstemming verondersteld met externe partners en partijen. De taakomschrijving:

 • Inventariseert, analyseert en beoordeelt (complexe) veiligheidsrisico's, ontwikkelt en realiseert de uitvoering van risicomonitoring, vertaalt onder andere diverse (lokale, regionale en landelijke) ontwikkelingen naar regionale producten.
 • Fungeert als ambassadeur en aanspreekpunt voor de multidisciplinaire invulling van de risicomonitoring, ontwikkelt en onderhoudt een eigen (extern) netwerk, informatie- en kennispositie.
 • Neemt deel aan projecten en/of fungeren als projectleider voor (complexere) projecten, adviseert proactief, gevraagd en ongevraagd over bekende en nieuwe risico's en draagt zorg voor afstemming met belanghebbenden of verantwoordelijke actoren en integrale advisering.
 • Geeft sturing aan projecten ten behoeve van de implementatie, denk daarbij aan multidisciplinaire en/of bestuurlijke risico-duidingssessies (risicotafels).
 • Opereert in een regionaal en landelijk multidisciplinair netwerk waarin afstemming met verschillende partners plaatsvindt, creëert zogezegd gemeenschappelijkheid en samenwerking binnen de organisatie en met externe partners.

0 sollicitaties
0 views


08-04-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant