Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

CaCo | CalamiteitenCoördinator (2 fte)

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Als CaCo ben je 'warm', real-time incident gerelateerd actief alsook 'koud' met crisisbeheersingstaken. Je verbindt, vertaalt en adviseert waar nodig binnen het multidisciplinaire speelveld. Hierbij houd je de expertise en het specialisme van eenieder in acht.

Primair ben je als CaCo verantwoordelijk voor de multidisciplinaire opschaling en informatievoorziening bij incidenten. Je creëert overzicht, signaleert multidisciplinaire behoeften en denkt vooruit in scenario's. Je geeft leiding aan het multidisciplinaire meldkamerproces, bewaakt de continuïteit en stuurt voortdurend op de afstemming en deling van informatie binnen de GRIP-structuur. Je bent een linking-pin op de meldkamer en de crisisfunctionarissen op straat. Aldus werk je als CaCo in een onregelmatige dienst met ochtend-, avond- en nachtdiensten van 8 uur.

Tijdens dagdiensten liggen er taken als het doorontwikkelen van multidisciplinaire meldkamerprocessen, het verfijnen van multidisciplinaire meldkamerprocedures, opleiden / oefenen en/of het vertalen van planvorming naar de praktijk. Je levert voortdurend input aan het risicobeeld van de Veiligheidsregio door regionale en landelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen te monitoren, te verbinden aan de binnenkomende meldingen en zo nodig de juiste crisisfunctionarissen hierbij te betrekken.

Voor een goede impressie van jouw functie als CalamiteitenCoördinator, verwijzen we je naar een korte film over de functie CalamiteitenCoördinator: https://youtu.be/UdpjOMbFsZ4

0 sollicitaties
0 views


20-12-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur Risicobeheersing (36 uur)

Wat ga jij doen?
Als Adviseur RB heb je een adviseursrol op het gebied van risicobeheersing. Je wordt binnen het gebiedsteam ingezet op de volgende taken:

 • Je adviseert risicogericht en integraal over brandveiligheidsvraagstukken, binnen twee vakgebieden van Risicobeheersing: Veilige Evenementen en (Brand) Veilig Leven.
 • Je controleert en toetst aan wetgeving, interne regels, verordeningen of andere informatie en geeft (deel)adviezen in de beleidsuitvoering op het vakgebied.
 • Neemt deel aan verschillende werkgroepen binnen de regio. Je haalt binnen het eigen werkgebied trends en ontwikkelingen op en vertaalt deze voor het eigen vakgebied.
 • Je neemt deel aan projecten en leidt kleinere projecten.
 • Je signaleert knelpunten en draagt zorg voor verbetering.
 • Je bent ambassadeur van de VRMWB en geeft voorlichting en informatie over het eigen vakgebied.

0 sollicitaties
0 views


20-12-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
ADVISEUR RISICOBEHEERSING (36 uur)

Wat ga jij doen?
Als Adviseur RB heb je een adviseursrol op het gebied van risicobeheersing. Je wordt binnen het gebiedsteam ingezet op de volgende taken:

 • Je adviseert risicogericht en integraal over brandveiligheidsvraagstukken, binnen twee vakgebieden van Risicobeheersing: Veilig Bouwen en Veilig Gebruik.
 • Je controleert en toetst aan wetgeving, interne regels, verordeningen of andere informatie en geeft (deel)adviezen in de beleidsuitvoering op het vakgebied.
 • Neemt deel aan verschillende werkgroepen binnen de regio. Je haalt binnen het eigen werkgebied trends en ontwikkelingen op en vertaalt deze voor het eigen vakgebied.
 • Je neemt deel aan projecten en leidt kleinere projecten.
 • Je signaleert knelpunten en draagt zorg voor verbetering.
 • Je bent ambassadeur van de VRMWB en geeft voorlichting en informatie over het eigen vakgebied.

Wat breng jij mee?
Niet jouw positie, maar jouw kennis, vaardigheden en houding maken dat anderen respect hebben voor jou en jouw adviezen. Jij hebt oog voor de risico's in de omgeving, jij bent je bewust van de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw functie. Jij gaat voor een objectieve oordeelsvorming, bent accuraat en bent je ervan bewust dat jouw meerwaarde in belangrijke mate wordt bepaald door jouw team en jouw netwerk. Jij kent de sterke punten en de valkuilen van jezelf en ook die van je collega's en je maakt gebruik van hun kwaliteiten. Jij voelt je eigenaar van jouw werk, maar óók van dat van jouw collega's!

Jij werkt zelfstandig, jij bent oprecht nieuwsgierig, staat open voor veranderingen, grijpt kansen. Jij bent stressbestendig en stapt regelmatig uit je comfortzone en ervaart wat dat allemaal oplevert. Jij vraagt actief en laagdrempelig om feedback en geeft deze ook terug en investeert daarmee in het permanent streven naar verbetering van de adviesrol.

Zo ben en blijf je behulpzaam, deskundig en daadkrachtig!

1 sollicitatie
0 views


21-11-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Beleidsadviseur Vrijwilligheid

Binnen vrijwilligheid verwachten we de komende jaren behoorlijk wat veranderingen; o.a. door de invoering WNRA en taakdifferentiatie/EU-deeltijdrichtlijn. Maar ook het vinden, binden en boeien van vrijwilligers is steeds lastiger. Jij draagt daar je steentje aan bij.

 • Jij werkt de huidige visie op vrijwilligheid verder uit en zorgt mede voor implementatie in de lijnorganisatie.
 • Je verricht netwerkactiviteiten regionaal en landelijk op het gebied van vrijwilligheid. Je vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in landelijke overlegstructuren.
 • Je haalt relevante informatie landelijk op en zorgt ervoor dat je collega's regionaal op de hoogte worden gebracht. We vinden het dan ook belangrijk dat jij bijdraagt aan deze veranderingen. Je verricht daarvoor coördinerende activiteiten met Postcommandanten, Postcoördinatoren, Hoofden Brandweerzorg, Districtsmanagers en Directie.
 • Je bent tevens sparringpartner voor programmamanagers en maatschappelijke groeperingen die te linken zijn aan het thema vrijwilligheid.
 • Je vervult intern de satéprikkerrol (verbinder) op het thema Vrijwilligheid.
 • Je verricht coördinerende taken binnen het bureau vrijwilligheid en bent mede verantwoordelijk voor de resultaten.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie over de voortgang van het thema vrijwilligheid en de onderliggende activiteiten.

0 sollicitaties
0 views


01-11-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Brzo inspecteur (Adviseur RBCB A) Industriële veiligheid

Als adviseur Risicobeheersing A (Brzo inspecteur) binnen Industriële Veiligheid heb je een adviserende en toezichthoudende rol ten aanzien van de zware industrie in onze Provincie. Samen met de collega's, externe partners en bedrijven zet jij je in voor een veilige industrie en het veilig optreden bij incidenten van de repressieve collega's. Jij bent iemand met affiniteit met chemie, procestechnologie en veiligheid, brandbestrijding en hebt oog voor verschillende belangen en je zet graag je tanden in complexe vraagstukken. Taken die horen bij deze functie zijn o.a.:

 • Je zorgt ervoor dat Brzo-inrichtingen hun verplichtingen van het Brzo 2015 naleven door samen met de inspectiepartners een meerjareninspectieplan op te stellen. Hier geef je uitvoering aan door samen met inspectiepartners bedrijven te inspecteren.
 • Je treedt adequaat op bij overtredingen met passende handhavingsmaatregelen.
 • Je zorgt ervoor dat inrichtingen die een bijzonder gevaar voor de veiligheid vormen een eigen verantwoordelijkheid nemen door adequate interne maatregelen te nemen zoals bijv. een bedrijfsbrandweer. Dit doe je door als bevoegd gezag aanwijstrajecten inhoudelijk, procesmatig en procedureel vorm te geven. Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming hierover voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen of geven van input over landelijk beleid en modellen. Indien nodig vertaal je landelijk beleid naar regionaal beleid en biedt dit ter besluitvorming aan bij het bestuur van de Veiligheidsregio.
 • Je bent aanspreekpunt met betrekking tot het toepassen en interpreteren van vastgesteld beleid en verdedigt het standpunt van de organisatie. Je dient om te gaan met tegengestelde belangen.
 • Je haalt binnen het eigen werkgebied of thema trends en ontwikkelingen op en vertaalt deze voor de eigen producten en processen.
 • Je ontwikkelt en implementeert diensten of producten met een specialistisch karakter, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven kader.

PROFIEL ADVISEUR RISICOBEHEERSING
Niet jouw positie, maar jouw kennis, vaardigheden en houding maken dat anderen respect hebben voor jou en jouw adviezen. Jij bent niet zomaar een medewerker, je bent vooral een samenwerker! Jij bent je ervan bewust dat jouw meerwaarde in belangrijke mate wordt bepaald door je specialistische kennis maar ook door jouw team en jouw netwerk. Jij kent de sterke punten en de valkuilen van jezelf en ook die van je collega's en je maakt gebruik van hun kwaliteiten. Het teambelang gaat altijd boven jouw eigen persoonlijke belang. Jij onderhoudt een functioneel netwerk en benut de kennis en kwaliteiten van mensen in jouw netwerk en schenkt jouw kennis en kwaliteiten ook terug aan jouw netwerk. Als adviseur RB ga je handig om met de raakvlakken met collega's binnen de organisatie en met onze partners in het veiligheidsdomein. Je bent oprecht nieuwsgierig, staat open voor veranderingen, grijpt kansen en durft mogelijkheden uit te proberen en te ontdekken. Je stapt regelmatig uit je comfortzone en ervaart wat dat allemaal oplevert. Zo ben en blijf je behulpzaam, deskundig en daadkrachtig!

1 sollicitatie
0 views


12-10-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant