Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

Medewerker Risicobeheersing C, taakveld Toezicht brandveilig gebruik

Wat doet de medewerker Risicobeheersing?
Als medewerker Risicobeheersing heb je een adviseursrol op het gebied van risicobeheersing op de vakdiscipline Toezicht brandveilig gebruik. In deze functie word je in de gebruiksfase ingezet om te adviseren op de brandveiligheid bij risicovolle gebouwen met betrekking tot onderstaande vraagstukken:

  • Wat zijn de te verwachten scenario's die zich voor kunnen doen bij brand?
  • Kunnen de gebruikers bij brand het gebouw nog ontvluchten?
  • Is een brand voldoende beheersbaar?
  • Hoe snel is de brandontwikkeling in relatie tot de tijd om te vluchten?
  • Wat doet de constructie bij brand?

Dat alles doe je op een risicogerichte manier. Op basis van jouw kennis, ervaring en inzicht ben jij één van die risicobeheersers die risicogerichtheid vorm en inhoud geeft aan het dagelijkse werk. Door je gesprekspartners bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid, zorg jij ervoor dat dit risicogerichte advies in de praktijk wordt vertaald naar een meer brandveilige omgeving.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


26-04-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Secretaresse

Wat doet de secretaresse?
De secretaresse ondersteunt de clusterleiding, bestaande uit 4 MT leden.
Je ontzorgt het management, beheert agenda's, handelt e-mail deels zelfstandig af. Je weet waar de prioriteiten liggen en speelt hier adequaat op in. Je bewaakt lopende afspraken en acties, bereidt vergaderingen voor en notuleert zo nodig.
Je ondersteunt de primaire processen en verricht de meer complexe management- en organisatie ondersteunende taken. Dit houdt in dat je zorgt voor het aanleveren van diverse benodigde rapportages voor het management.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


18-03-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Communicatieadviseur

Je werk
Het team Communicatie van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor concerncommunicatie (intern- en extern), risico- en crisiscommunicatie. Met betrekking tot risico- en crisiscommunicatie werk je samen met collega's van gemeenten en partnerorganisaties. Jouw eerste opdracht wordt invulling en uitvoering geven aan het communicatie- en adoptietraject met betrekking tot de invoering van ons nieuwe samenwerkingsplatform ONE. ONE is een platform voor informeren, samenwerken en kennis delen gebaseerd op de standaard Office 365 functionaliteiten. Je werkt hierbij nauw samen met je teamgenoten van Communicatie, Informatievoorziening en P&O. Daarnaast willen we je talent ook graag inzetten voor het ontwikkelen en uitvoeren van (social media) campagnes en allerhande communicatieprojecten t.b.v. onze concerncommunicatie.

Je team
Jij bent als Communicatieadviseur werkzaam binnen de afdeling Communicatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het team bestaat uit 7 mensen en maakt deel uit van het organisatieonderdeel Mens & Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. Communicatie ondersteunt samen met de afdelingen Strategie & Ontwikkeling, P&O, Informatievoorziening, Financiën, Inkoop & Aanbesteding, het Management van de Brandweer en de sectoren Crisisbeheersing, Incidentbestrijding en Risicobeheersing van de Veiligheidsregio bij diverse onderwerpen en projecten.

Werken bij de Overheid

10 sollicitaties
0 views


11-10-2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant