Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

Medewerker Operationele Voorbereiding A

Je verricht specialistische, complexe en meer omvattende preparatiewerkzaamheden qua omvang en diepgang, waardoor de brandweer nog beter voorbereid is op haar taakstelling. Daarnaast heb je een signalerende en (beleid)adviserende rol en kom je met kwaliteit- en verbetervoorstellen. Ook neem je deel in regionale projectgroepen.

Een aantal concrete taken die binnen deze functie passen zijn;

 • Contactpersoon GMK
 • Specialisme coördinator (b.v. logistiek en kazernecentrale's)
 • Adviseur bluswater en bereikbaarheid i.s.m. risicobeheersing
 • Contactpersoon voor gemeenten op operationeel voorbereidingsgebied
 • Postofficier van een aantal vrijwillige posten binnen het cluster

De mogelijkheid bestaat dat de repressieve kant van het brandweervak in deze functie geïntegreerd wordt in de vorm van de functie van "Officier van Dienst". Dit is mogelijk indien er ruimte is in één van de OvD-piketten waarop u kunt solliciteren.

Plaats in de organisatie
De werkzaamheden worden verricht onder hiërarchische verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Operationele Voorbereiding.

5 sollicitaties
0 views


29-08-2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Functioneel Beheerder Crisisbeheersing

De Functioneel Beheerder bewaakt:

 • de functionaliteit en inrichting van de belcomputer (1e en 2e lijns alarmering).
 • het inhoudelijk beheer van het multidisciplinaire- en bevolkingszorg gedeelte in het VakbekwaamheidsManagementSysteem (VMS), waarin het vakbekwaamheidsniveau van deze crisisfunctionarissen wordt geregistreerd.
 • LCMS; vanuit de sector crisisbeheersing worden de aanvragen voor LCMS accounts van Bevolkingszorg verwerkt en geregistreerd in het VMS.
 • en verwerkt de VIK data van Bevolkingszorg. Deze data moet worden beheerd en in samenwerking met de toeleverende gemeenten actueel worden gehouden.
 • Crisisbibliotheek; deze digitale bibliotheek (app) wordt voor Bevolkingszorg beheerd en gevuld door de sector crisisbeheersing - deze inhoud dient gelijk te zijn met de inhoud van de app Bevolkingszorg MWB.

De algemene taken van de functioneel beheerder zijn:

 • Behoeftemanagement: het vertalen van gebruikerswensen naar functionaliteiten. Specificeren, toetsen en testen van functionaliteiten en uitfaseren van legacy-applicaties en functionaliteiten.
 • Contractmanagement: operationele aansturing van (ICT) leveranciers.
 • Gebruiksbeheer: adviseren van de organisatie over specifieke applicaties en fungeren als klankbord voor de collega's: beantwoorden van gebruikersvragen en het geven van instructie. Organiseren van intern gebruikersoverleg. Analyseren van storingen, onderzoeken van gebruikersbehoeften en oplossen van complexe gebruikersproblemen bij specifieke applicaties.
 • Wijzigingen- en transitiebeheer: beheren van bedrijfsinformatie waaronder autorisatie- en beveiligingsbeleid, kwaliteits- en kennisregels en metagegevens. Beheren van documentatie en bewaken van de kwaliteit van gegevens en de kwaliteit van het gebruik. Verlenen van autorisaties.
 • Functionaliteitenbeheer: mede ontwikkelen van functioneel ontwerp voor nieuwe of gewijzigde applicaties / componenten. Bijdragen aan implementeren van nieuwe of verbeterde applicaties waaronder ook het opstellen en verzorgen van gebruikersinstructies en leveren van nazorg.
 • Monitoren van bovenregionale / landelijke ontwikkelingen en bijwonen van gebruikersforums.
 • Afstemming tussen verschillende processen (1e en 2e lijns alarmering).
 • Bewaken van samenhang tussen de applicaties.
 • Zelfstandig overleggen met uitvoerders en toeleveranciers van de systemen en de gemeenten.

2 sollicitaties
0 views


26-07-2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant