Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Senior Adviseur Geo

Help je mee te bouwen aan een slimmere gemeente? Ben jij die collega die ons verder helpt met het proactief en toekomstgericht ontwikkelen van onze Geo-dienstverlening voor onze gemeentelijke organisatie en de burger in de Gemeente Utrecht, solliciteer dan nu.

Dit is het werk

In deze functie ben je de spin in het GEO informatie web van diverse basis- en kernregistraties en informatieproducten. Als adviseur GEO-informatie word je ingezet op projecten waarbij je onder meer een rol vervult in de communicatie en afstemming met de interne klanten ("de business").

Concreet houdt dit in:

 • Je geeft tactisch en strategisch advies aan het management en gebruikers van GEO-producten en -diensten. Dit doe je zowel vanuit jouw geodesie- en GEO-informatie achtergrond als ook vanuit kennis van de primaire bedrijfsprocessen van de organisatieonderdelen.
 • Binnen het GEO-domein zoek jij proactief de afstemming van GEO-gerelateerde projecten en stuur je op een gezamenlijke aanpak, zodat de gemeente als één gemeente acteert.
 • Je werkt samen met de organisatie vanuit een gezamenlijke visie op GEO-vraagstukken. Waar visie ontbreekt geef jij gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning.
 • Verbinding leggen tussen de vraagsteller en degenen die de oplossing gaan realiseren, zowelbinnen als buiten de gemeentelijke organisatie
 • Je neemt deel aan landelijke samenwerkingsverbanden en je kent de toekomstige ontwikkelingen in de wet en op de markt.
 • Innovaties initieer je binnen de organisatie of in G4-verband. Je zoekt de samenwerking met andere gemeenten en bronhouders op, om van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken waar mogelijk.

Plek in de organisatie

Als Senior adviseur GEO is het cluster Kernvoorzieningen je thuisbasis. Kernvoorzieningen maakt deel uit van de afdeling Informatievoorzieningen (IV). Dit is één van de Interne Bedrijven van de Gemeente Utrecht. Deze interne bedrijven ondersteunen en adviseren de andere organisatieonderdelen bij de uitvoering van hun taken. IV zorgt dat de informatievoorzieningen optimaal zijn ingericht naar de eisen en wensen van de organisatieonderdelen en zorgt voor ondersteuning bij het gebruik ervan.

Jouw werkplek is de 17e verdieping in het Stadskantoor.

Dit breng je mee

We zoeken een adviseur die qua persoonlijkheid in staat is als schakel tussen de GEO informatie en de business te fungeren en goed is in het vertalen van klantwensen naar concrete oplossingen. Je bent sensitief als het gaat om het herkennen van belangen en weet deze te verwerken in de voorgestelde oplossingsrichtingen. Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de geografische informatievoorziening. Je weet deze kennis goed in te zetten voor de realisatie van programmadoelen. Je bent in staat om anderen te enthousiasmeren en mee te nemen in de mogelijkheden die de inzet van geo-informatie in het betreffende programma of project biedt. Je hebt een open houding ten aanzien van de vraag en bent gewend om je buiten gebaande paden te begeven, maar je weet ook heel goed hoe je standaard oplossingen voor vraagstukken kunt inzetten.

 • WO niveau - bij voorkeur in de richting van Geodesie en/of Geo-informatica.
 • Aantoonbare kennis en ervaring van het stelsel van basisregistraties, gemeentelijke (informatie)architectuur en bedrijfsprocessen.
 • Affiniteit met geografische registraties en de toepassingsmogelijkheden van GIS.
 • Projectmatige werken (Prince2 en Agile).
 • Op de hoogte van Gemma modelarchitectuur.

Dit bieden we je

Bij de Gemeente Utrecht zien we graag dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Naast een inspirerende, veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is, bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3348 en € 4859 op basis van 36 uur (schaal 11). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als senior Geo Adviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk 07 Juli as.

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Ineke Houterman, Clustermanager Kernvoorzieningen 06-48220657 of Ben van Dongen Team coördinator Kernvoorzieningen 06-18350783 Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, Recruiter 06- 1852 8444.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

0 sollicitaties
9 views


18-06-2019 Gemeente Utrecht
Senior projectmanager Smart Mobility

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende, en soms schijnbaar tegenstrijdige, doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, uitvoeren energietransitie, etc. We doen dit vanuit de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Dit is je werk
Je werkt vanuit de afdeling 'Werken met de stad', waar onder anderen 60 projectmanagers werken aan één of meerdere van de talloze ruimtelijke projecten van de stad, van gebiedsontwikkelingen in de stad tot duurzaamheid, van mobiliteit tot aardgasloze wijken.

De gemeente Utrecht werkt aan een transitie richting een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Smart mobility, in combinatie met sturen op de verandering van mobiliteitsgedrag (mobiliteitsmanagement) moeten daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Dit jaar stellen we een strategie- en actieprogramma smart mobility op. Daaronder vallen diverse innovatieve projecten waar je sturing aan gaat geven. Een voorbeeld van een dergelijk project is de ontwikkeling van deelhubs in de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, zoals Merwedekanaalzone. In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de Mobility as a Service (MaaS) pilot Leidsche Rijn.

Je stuurt het projectteam aan, bestaande uit medewerkers van de gemeente, provincie en het ministerie. Je vindt het leuk om samen met deze partijen reslutaten te boeken. Je belangrijkste taken voor de MaaS pilot:

 • Uitdragen van de pilot richting Leidsche Rijn, Utrecht en breder;
 • Verbindende rol tussen alle betrokken partijen: aansturen van het projectteam met leden van gemeente, provincie en ministerie; afstemming binnen de gemeentelijke organisatie en tussen de opdrachtgevers binnen Goed op Weg; uitwisseling met ministerie van IenW en andere pilotregio's; en (samen met onze contractmanager) contact over de voortgang met de MaaS dienstverlener;
 • Uitvoering van de testfase, lancering in Leidsche Rijn en opschaling naar stad en regio.

We zoeken een collega die als projectmanager breed inzetbaar is, veelal op het snijvlak van mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Jouw uitdaging is om innovatieve (mobiliteits)concepten toe te passen in concrete stedelijke projecten om daarmee een bijdrage te leveren aan onder meer bereikbaarheid en leefbaarheid. De besluitvormingsprocedures zijn lastig en weerbarstig. Soms word je gevraagd voor vraagstukken die juist om programmamanagement of procesregie vragen.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 32- tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris (in schaal 12) tussen de €4.022,- en €5.520, op basis van 36 uur, aanstelling op projectbasis voor 3 jaar. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit vragen we van je
Projectmatig werken is je tweede natuur en je gaat voor concrete resultaten in de stad en voor de organisatie. Met je stevige persoonlijkheid en flair, ben je een betrouwbare en vasthoudende partner die draagvlak en kansen creëert. Je bereikt je doel, maar verliest niet de verbinding. Je bent academische geschoold en kan leunen op zeker 10 jaar toepasbare projectmanagement ervaring binnen de domeinen Mobiliteit en/of Gebiedsontwikkeling. Deze ervaring heb je als projectmanager binnen de overheid/gemeente opgedaan, of bij marktpartijen en/of adviesbureaus.

 • Je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeentelijke organisatie in haar omgeving en kent de politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.
 • Je bouwt aan netwerken.
 • Je bent flexibel en pragmatisch en je kunt gemakkelijk schakelen in stijl en niveau.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Sebastiaan van der Hijden: 06-15874891 of met Saskia Pasma, Manager Werken met de Stad, saskia.pasma@utrecht.nl. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste gespreksronde is gepland op maandag 8 juli a.s. van 09:00u tot 14:00u.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

0 sollicitaties
20 views


18-06-2019 Gemeente Utrecht
Senior adviseur Smart Mobility

Dit is je werk
Utrecht heeft als snelst groeiende stad van Nederland een grote uitdaging op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Utrecht groeit fors binnen de bestaande stadsgrenzen en automobiliteit is bij vrijwel alle bouwprojecten een zorgpunt. Er is groeiende vraag naar advies over slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen in de ontwikkeling van gebieden en projecten. Het gaat om toetsing aan stedelijke kaders, of het doen van nieuwe voorstellen voor slimme en duurzame mobiliteitsconcepten.

Dit speelt vooral in prioritaire gebieden zoals de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier, maar ook op complexniveau (zoals MARK Leidsche Rijn), Wonderwoods, Smakkelaarsveld).

Utrecht is autodeelstad nr. 1, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat autodelen echt doorbreekt? Als senior adviseur ga jij aan de slag met bijvoorbeeld het lanceren en uitrollen van slimme MaaS-apps, maar ook met de marketing, informatievoorziening en stimulerende maatregelen. Jij ontwikkelt voorstellen die bijdragen aan het Utrechts beleid voor deelmobiliteit dat dit jaar wordt vernieuwd. Ook neem je het initiatief om digitale mobiliteitsinformatie te verbeteren, zodat informatie over o.a. laadpalen, deelauto's en mindervalideparkeerplaatsen vindbaar is in apps als Google Maps.

Tegelijk mag je je hoofd breken over hoe we mobiliteitskeuzes effectief kunnen beïnvloeden. Dus hoe bewegen we mensen om te reizen op andere tijden (buiten de spits), via andere routes (niet door het centrum) en met andere meer duurzame vervoersmiddelen (fietsen, lopen, OV).

In deze sturende rol pas je jouw kennis van smart mobility toe in stadsbrede ruimtelijke projecten en -plannen. We dagen je daarbij uit om vernieuwend en vanuit kansen te denken. Je benadert mobiliteit niet als knelpunt, maar als onderdeel van de stedelijke ambitie: hoe draag je met mobiliteit bij aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad voor iedereen?

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante functie met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • We beiden je een 32-urige werkweek (in vier of vijf dagen) met een bruto maandsalaris tussen de €3.348,- en €5.520,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op je huidige kennis en ervaring.
 • Je krijgt een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren of meer salaris per maand. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding of gratis sporten in Utrecht. klik hier.

Dit vragen we van je

Om deze functie met succes te kunnen vervullen vinden we het belangrijk dat je beschikt over een afgeronde academische studie in een relevante studierichting én kan leunen op meer dan vijf jaar relevante werkervaring op WO-niveau. Dat je een enorme interesse in/affiniteit met het werkveld van smart mobility hebt vinden we vanzelfsprekend.

We vinden je profiel nog interessanter wanneer je kennis van/ervaring met (meerdere van) de belangrijkste subthema's van smart mobility hebt:

 • Mobility as a Service (MaaS),
 • Zelfrijdend (Openbaar) Vervoer,
 • Dynamisch Verkeersmanagement (DVM),
 • Coöperatieve Intelligente Transportsystemen/Slimme stadslogistiek, en/of
 • Zero Emission/Elektrisch Vervoer.

Aansluitend hechten we waarde aan:

 • Kennis van/ervaring op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling (zoals planvorming woningbouw, gebiedsontwikkeling) en mobiliteit. Bij voorkeur kennis over parkeren i.r.t. innovatieve mobiliteitsconcepten, zoals
 • Affiniteit met datagedreven sturing, databeheer, data uitwisseling, etc.
 • Kennis van/ervaring met projecten op het terrein van zelfrijdend vervoer. Utrecht wil meer zicht krijgen op de consequenties van zelfrijdend vervoer voor de stad, zodat zij optimaal kan anticiperen op de introductie van deze voertuigen.
 • Kennis van/ervaring met deelmobiliteit,

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior Adviseur Smart Mobility aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Sebastiaan van der Hijden, clustercoördinator smart mobility, 06 15874891. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

1 sollicitatie
15 views


18-06-2019 Gemeente Utrecht
Creatieve Stagiair Communicatie

Toekomstbeeld Binnenstad Utrecht: hoe ziet de Binnenstad er in 2040 uit?

De Binnenstad van Utrecht is bijzonder. Het is een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te studeren, uit te gaan. Alles komt samen. De historische binnenstad en het stationsgebied lopen meer en meer in elkaar over als één groot centrum, één Binnenstad, om al die activiteiten een plek te kunnen geven. De druk op de binnenstad neemt toe; de stad groeit in aantallen inwoners, bezoekers en werknemers maar de ruimte blijft hetzelfde. Dat schuurt. Het vraagt duidelijke keuzes om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor alle bewoners en gebruikers. Samen met bewoners, ondernemers, bezoekers en gemeente worden de mogelijkheden de komende tijd verkend. De gemeente laat de keuzes vastleggen in een toekomstbeeld voor 2040, de Omgevingsvisie Binnenstad. Elke gemeente in Nederland maakt uiterlijk 2021 een omgevingsvisie. De gemeente Utrecht maakt naast een stedelijke omgevingsvisie ook een omgevingsvisie voor onder meer de Binnenstad.

Samen aan de slag!

De Binnenstad is voor iedereen belangrijk, daarom willen wij een toekomstbeeld van de Binnenstad met alle betrokkenen maken. Iedereen die zich betrokken voelt bij de Binnenstad krijgt de kans om mee te denken of mee te doen. De komende maanden gaan werkgroepen aan de slag met verschillende thema's. De uitdaging is inspiratieactiviteiten, buurtgesprekken en brede bijeenkomsten zodanig aan te bieden dat mensen zich geprikkeld voelen om aan te sluiten. Dit vraagt veelal om een creatieve inslag. Alle verhalen en activiteiten plaatsen wij op een online samenwerkingsplatform. Ook hier streven wij naar inhoud met dynamiek dat mensen aantrekt, enthousiasmeert en verbindt. Het online platform voor de Omgevingsvisie Binnenstad staat nu nog in de kinderschoenen en moet verder worden ontwikkeld.

Dit is je opdracht

Creatief aan de slag met de toekomst van de Binnenstad

Adviseren: Werkgroepen adviseren bij het vormgeven van hun activiteiten zodanig dat mensen geprikkeld worden om aan te sluiten en mee te denken.

Meewerken:

 • Producten verzinnen en maken die ondersteunend werken in het verkennen van een thema
 • Beeldmateriaal maken voor het online platform (video, foto's, tekeningen
 • Creatief schrijven van webteksten voor het online platform (verhalen, terugblik op bijeenkomsten e.d.)

Dit is je werkplek

Het Marketing en Communicatienetwerk (MCN) bestaat ongeveer 90 collega's. Het MCN is voor het bestuur en de gemeentelijke organisatieonderdelen dé partner om de communicatie met de mensen, organisaties en bezoekers in de stad vorm en inhoud te geven. De medewerkers hebben hart voor de stad en zijn deskundig, proactief, open en transparant, vernieuwend en zo persoonlijk mogelijk.

Dit bieden we je

Naast een interessante en leerzame werkomgeving bieden wij jou:

 • Een uitdagende stage voor de periode van september / november 2019 voor minimaal 5 maanden
 • Een plek om te experimenteren, binnen Gemeente Utrecht is er tijd en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • Actieve begeleiding door één van onze professionals met passie voor zijn/haar vak.
 • 90 communicatieprofessionals die meer dan bereid zijn om je vragen te beantwoorden.
 • Onderling contact en kennisoverdracht met andere (communicatie) stagiaires wordt gestimuleerd.
 • Jouw persoonlijke bijdrage is groot, je kunt trots vertellen over het maatschappelijke belang van je opdracht.
 • Je staat volop in verbinding met de stad.
 • Een HBO stage vergoeding van 500 euro bruto (obv 36 uur per week)
 • Een MBO stage vergoeding van 350 euro per maand (obv 36 uur per week)

Dit vragen we van je
Je volgt een MBO/HBO-studie in de richting van Communicatie. Je voelt je thuis in een dynamische en informele werkomgeving en toont een goede inzet voor het team en de organisatie. Je hebt een vlotte schrijfstijl, kan goed omgaan met diverse computerprogramma's je bent geïnteresseerd in samenwerking met bewoners. Je bent niet bang om initiatief te tonen. Daarnaast herken jij je in onderstaande:

 • Je bent zelfstandig, flexibel en proactief
 • Je hebt sociale skills en communiceert graag met mensen
 • Lef om te experimenteren en te leren
 • Je bent open-minded en nieuwsgierig
 • Je bent maatschappelijk betrokken

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als onderzoeks- en meewerk stagiair communicatie vanaf september 2019 aan de slag te gaan? In de motivatie lezen wij graag terug waarom wij bij elkaar passen? Vertel ons jouw verhaal!

Solliciteer direct online- maar uiterlijk 30 juni. Heb je vragen over de opdracht neem dan contact op met Heleen Pel, Communicatieadviseur Omgevingsvisie, 06-27494887. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, Recruiter, 06 -18528444. Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

Wij behouden ons het recht voor om de vacature eerder te sluiten bij voldoende geschikte reacties.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

8 sollicitaties
49 views


07-06-2019 Gemeente Utrecht
Bestuurlijke uitvoeringsspecialist Flevoland

Midden-Nederland is één van de belangrijkste spelers in de (inter)nationale cocaïnehandel. Er gaan alleen al in onze regio honderden miljoenen euro's in om. Drugscriminelen gebruiken excessief geweld of dreigen daarmee om hun drugsimperium in stand te houden. Jonge jongens worden aangetrokken tot het geld en de status van de drugshandel. De drugsproblematiek manifesteert zich ook op andere manieren. Op bedrijventerreinen, vakantieparken, in winkelstraten en op andere plekken maken criminelen steeds vaker gebruik van faciliteiten om hun criminele activiteiten mogelijk te maken. In Midden-Nederland raken onder- en bovenwereld zo steeds meer verweven in het leven van alledag; en dat heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij.

Op zowel lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden-Nederland in een brede, integrale en programmatische aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Om de komende jaren de lokale aanpak te versterken en te versnellen ligt het zwaartepunt op operationele versterking van de vijf districten van de regio Midden-Nederland. Elk district ontwikkelt een effectieve, proactieve aanpak op de thema's en voert deze in samenwerking met de betrokken ketenpartners uit. Het doel van deze districtelijke versterking is meer lokale casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken. Klik op deze link om lezen wat ieder district de komende jaren gaat aanpakken.

Voor de lokale versterking zijn we voor Flevoland op zoek naar:

Bestuurlijke uitvoeringsspecialist Flevoland (32-36 uur)

Jouw taak: Uitvoeren van een bestuurlijke aanpak

Als bestuurlijk uitvoeringsspecialist ben je verantwoordelijk voor het aanjagen en ondersteunen van de bestuurlijke aspecten binnen de integrale aanpak van het programma Ondermijning binnen het district Flevoland. Je helpt de zes gemeenten in Flevoland met het vergroten van hun bestuurlijke interventiemogelijkheden. Je hebt zicht op de belangen en visies die leven en beweegt gemakkelijk in verschillende netwerken. Je bent een bestuurlijk generalist die ondersteuning biedt op de aanpak van ondermijning aan die gemeenten. De werkzaamheden kunnen zeer divers zijn en lopen uiteen van het maken van een plan van aanpak op de thema's die in district Flevoland prioriteit hebben, de regie voeren op een project tot het bieden van juridische ondersteuning bij een ondermijningscasus.

Je bent onderdeel van het Districtelijk Team Ondermijning (DTO) van Flevoland. Dit is een pas gestarte samenwerkingsconstructie waarbinnen diverse (lokale) partners verantwoordelijk zijn voor de operationele integrale aanpak van drugscriminaliteit en andere vormen van ondermijning. De aanpak ondermijning bestaat uit uitvoering geven aan (deel)projecten op de districtelijke thema's OMG's, buitengebied en bedrijventerreinen en lokale casuïstiek aanpakken. Je werkt nauw samen met de districtelijk programmamanager ondermijning en de operationeel coördinator van het DTO.

Ten behoeve van de werkzaamheden binnen het DTO draag je zorg voor de verzameling van bestuurlijke informatie en helpt mee aan de dossieropbouw van de projecten en casussen. Kortom, als het gaat om de bestuurlijke aspecten binnen de integrale aanpak, ben jij het eerste aanspreekpunt en draag jij bij aan een slagvaardige gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In jouw werk gaat het om actiegericht verbinden

Om bij ons te werken, moet je staan voor de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Je bent een doortastende persoonlijkheid die kan relativeren, organisatiesensitief is en proactief werkt. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en bent accuraat. Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken. Je hebt inzicht in het werkveld, de werkprocessen en de interventiemogelijkheden van gemeenten. Met name je bestuurlijke inzicht en kennis zijn sterk ontwikkeld. Je hebt ruime ervaring met de bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Je bent stressbestendig en flexibel, en weet goed om te gaan met onverwachte situaties en vertrouwelijke informatie. Je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt het vermogen je in andere belangen en visies in te leven. Met jouw enthousiasme weet je anderen te betrekken en draagvlak te creëren. Je bezit een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en bent een doorzetter die niet opgeeft. Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau.

We bieden jou een plek om het verschil te maken

Midden-Nederland is ambitieus in haar wens om de drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit in haar gebied effectief te verstoren. In de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland werken 39 gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst en andere partners samen. Dit unieke samenwerkingsverband bundelt de krachten om de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Dit kunnen we niet alleen: met elkaar en met ondernemers en inwoners werken we samen om ons doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in de aanpak van ondermijning, maar de problematiek is fors en vraagt een extra impuls om echt het verschil te gaan maken.

Je komt te werken in een team waar hard gewerkt wordt, waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit vanzelfsprekend is en waar een gezond gevoel voor humor er gewoon bij hoort, een plek waar je kunt leren en ontwikkelen.

Je standplaats is in een van de districten. We bieden je in beginsel een aanstelling voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging. De indicatie voor de zwaarte van de functie is schaal 10. Je standplaats is Lelystad.

Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit één van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, belastingdienst, OM) voor.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 23 juni 2019. Stuur je motivatie en achtergrond naar Bo Bremmers, districtelijk programmamanager Flevoland. Dat kan alleen via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie Bestuurlijk uitvoeringsspecialist Flevoland. Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je mailen naar info@riec-mn.nl, er wordt dan contact met je opgenomen.

Let op: je kunt niet solliciteren via deze website, ingezonden sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
104 views


07-06-2019 Gemeente Utrecht