Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Indicatie-adviseur Regionale Toegang

Dit is jouw werkplek
Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennisdelen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we ons hard voor de stad. Je komt te werken op de 7e verdieping bij Volksgezondheid, team Volwassenen. Volksgezondheid staat voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters. Met inwoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bouwt de gemeente aan een gezonde toekomst. Het team Volwassenen richt zich op kwetsbare mensen. Het team voert uitvoerende taken uit op het gebied van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, woonvervuiling, seksuele gezondheid en is de (regionale) toegangspoort voor aanmeldingen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Functie inhoud
Als adviseur Regionale Toegang beoordeel je aanmeldingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat zowel om zorg in natura als om de toekenning van persoonsgebonden budget (PGB). Je bent verantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van de aanmeldingen en adviseert over een besluit voor toelating tot deze voorzieningen. Hiernaast ben je betrokken bij de ontwikkeling van werkprocessen en de doorontwikkeling van de regionale toegang.

Concreet houdt dit in dat jij zorgt voor

 • Formele beoordeling of de aanmelding tot het WMO-domein van de centrumgemeente Utrecht
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Indien nodig vraag je nadere informatie op bij de aanvrager, bijvoorbeeld over ontbrekende gegevens of gemaakte afwegingen. Centraal bij de beoordeling staan de WMO (zowel de wetteksten als de gemeentelijke beleidsregels) WMO en gewenste omslag m.b.t. ambulantisering, zelfredzaamheid en participatie.
 • Gesprekken met de aanvragers. Dit gebeurt specifiek bij de aanvragen voor een PGB, soms in samenwerking met een Buurtteam of Sociaal wijkteam.
 • Deelname aan de Veldtafel. Deze Veldtafel adviseert de gemeente bij ingewikkelde casuïstiek of bij wachtlijst problematiek.
 • Opstellen van een toewijzend of afwijzend besluit/beschikking en het formaliseren van de plaatsing bij de aanbieder.
 • Advisering aan hulpverleners, zoals medewerkers van Buurtteams of sociale wijkteams, over aspecten als regelgeving, sociale kaart en eventuele mogelijkheden/alternatieven in het aanbod van voorzieningen, zowel binnen als buiten de WMO.
 • Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling, met name gericht op de samenwerking en afstemming met buurtteams en de wijkteams in de regiogemeenten.

Dit breng je mee
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, bijvoorbeeld MWD, SPV of vergelijkbaar. Je hebt relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen de GGZ, de WMO of wijk- of buurtteams . Daarbij heb je specifieke kennis op het gebied van de WMO, PGB, de toegang tot maatwerkvoorzieningen of indicatiestelling en ruime kennis van psychopathologie. Kennis van en ervaring met PGB's strekt tot aanbeveling.
Je bent een stevige, enthousiaste persoonlijkheid, in staat onafhankelijk van partijen te functioneren en belangen af te wegen. Je hebt een samenwerkingsgerichte instelling. Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat je met plezier naar je werk gaat en ook vertrekt. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij aan jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de 2527 en 3712. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fiets.
 • 22,5 verlofdagen per jaar o.b.v. een fulltime arbeidsduur (36 uur)
 • Kortingen op verzekeringspakketten van IZA, AON, VNG, Loyalis, AOW Aanvullingsplan, AOV, Levensloopregeling en ANW Maatwerkplan én korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden die je via ons Individueel Keuze Budget op jouw eigen situatie afstemt. Denk aan extra vrije dagen en een persoonlijk budget. Het budget bedraagt ruim 16% van jouw bruto jaarsalaris.
 • Een goede pensioenvoorziening (ABP).

De aanstelling is voor 1 jaar. Verlenging van het dienstverband behoort tot de mogelijkheden. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor invulling van de functie.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de Gemeente Utrecht worden eerst besproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorgangstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum

Wij als werkgever bevorderen gelijke kansen bij de werving. Ons maakt het niet uit wat voor een nationaliteit je hebt, wat je leeftijd is en of je een handicap hebt. Wij vinden jouw kwaliteiten, talenten en motivatie het belangrijkst.

Goed om te weten
Uiterlijk 2 januari 2018 laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken staan gepland op 4 en 8 januari 2018. De tweede ronde gesprekken zijn op 10 en 17 januari 2018.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct
Enthousiast geworden om als indicatie-adviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct, maar uiterlijk 21 december 2017. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Nancy Hoeymans, teammanager Volwassenen bij Volksgezondheid Gemeente Utrecht, via tel. 030-2863481.

Gemeentebanen

0 sollicitaties

72 views


11-12-2017 Gemeente Utrecht


Adviseur Ondergrond

Dit doe je UtrECHT
De gemeente Utrecht heeft de ambitie om een duurzame en gezonde stad te zijn. Speerpunt van het College is "Bouwen aan een Gezonde Toekomst", samen met de stad. Om dit te bereiken moet er extra ingezet worden op het versterken van de bijdrage van de ondergrond aan duurzaamheids- en energieopgaven en toetsing in gebiedsontwikkeling. Wij zijn op zoek naar een Adviseur Ondergrond, met lef, deskundig op het brede gebied van Ondergrond (bodemkwaliteit en -regelgeving, capaciteitsregulering, bodemenergie, klimaatadaptatie). Maar ook met affiniteit en kennis van gebiedsontwikkeling in brede zin. Het gaat om een tijdelijke functie tot 2020.

Concreet houdt dit in dat jij

 • adviseert over het beschermen, verbeteren en het benutten van de bodem en het oplossen van complexe bodemvraagstukken.
  Denk daarbij aan het inzetten van WKO of Geothermie bij de energie en warmte voorziening van de stad, aan het (vooruitlopend op gebiedsontwikkelingen) creëren van een ondergrond die ruimte biedt aan kabels, leidingen, boomwortels, warmte- en koudeopslag en water, al dan niet in combinatie met bodemsaneringen. En aan de inzet van de ondergrond bij het klimaatbestendig maken van de stad.
 • actief meedenkt met initiatiefnemers en nieuwe, innovatieve, duurzame oplossingen uitdraagt voor het gebruik van de beperkte ruimte in de ondergrond, waarbij kennis van wettelijke mogelijkheden van belang is. Denk daarbij aan de toetsing (uitvoeren taken van bevoegd gezag op de Wet Bodembescherming zoals het beoordelen van aanvragen in het kader van BUS, beoordelen van bodemonderzoeken en verlenen van beschikkingen Wbb) . Deze is gericht op de controle of de beoogde resultaten ook gehaald worden.
 • zelfstandig bodemsaneringsprojecten uitvoert via een projectmatige aanpak en jouw expertise inbrengt bij de brede opgaven van een gezonde, duurzame gebiedsontwikkeling.
 • samen met de andere Adviseurs Ondergrond invulling geeft aan de opgave en verbinding legt binnen het bestaande team, de gemeente en met initiatiefnemers.

Dit is jouw werkplek
De Adviseur Ondergrond, maakt onderdeel uit van het gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid binnen de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Dit gilde weet alles (te vinden) over hoe we Utrecht gezond en duurzaam kunnen inrichten. Zij weten wat het vergt van een stad om te voorzien in de behoeften van de gebruikers en brengen de vraag en de fysieke woon, werk- en verblijfruimten bij elkaar. Collega's in dit gilde weten wat er in de wereld 'te koop' is op het gebied van gezonde verstedelijking en wat daarvan werkt. Zij weten partners die een bijdrage kunnen leveren aan gezonde verstedelijking te verleiden dat in Utrecht te doen. Zij zijn onderdeel van stedelijke, regionale, nationale en internationale netwerken met innovatieve kracht en kennis. Je kunt dit zien als het gilde van de aanbodformulering en inrichten.
Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken wij ons hard voor de stad.

Dit breng je mee

 • Een relevante opleiding op minimaal HBO+
 • 5 jaar of meer relevante werkervaring
 • Kennis van relevante wetgeving zoals Wbb, het Bbk en BUS
 • Kennis en ervaring met beleidsontwikkeling en programmatisch/projectmatig werken in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Goede proactieve houding (kansen zien en naar voren brengen)
 • Uitvoerings- en resultaatgerichtheid, oog voor de spanning tussen kosten en kwaliteit
 • Gedrevenheid, politieke sensitiviteit, gericht op samenwerking en verbinding

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het beste als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat en ook vertrekt. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen €3298- €4787. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ, IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-,woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Adviseur Ondergrond aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct- maar uiterlijk 18 december- onderaan deze pagina. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Stuur een e-mail aan Marit Linckens, m.linckens@utrecht.nl of bel: 06 - 20 26 29 18.

Goed om te weten
Uiterlijk 20 december laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (gesprekken vinden plaats in januari 2018).

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

60 views


08-12-2017 Gemeente Utrecht


Enthousiaste, proactieve Management assistent gezocht

Dit doe je UtrECHT
Het Officemanagement, onderdeel van het team Beleid- en Kwaliteitsontwikkeling van Werk en Inkomen, is op zoek naar een collegiale duizendpoot, een collega waar het Officemanagement op kan bouwen en zich niet laat afschrikken van de onderstaande werkzaamheden én werkzaamheden welke niet genoemd worden maar waar toch ad hoc om verzocht kan worden. Ook staat het Officemanagement open voor het signaleren van verbeterpunten in de werkprocessen volgens de daartoe door de gemeente aangewezen methode indien deze van toepassing kunnen zijn voor de verbetering van de kwaliteit waar het Officemanagement voor staat.

Concreet houdt dit in:

 • Het verzorgen van agendabeheer van 1 of 2 MT leden
 • Het managen van informatie en zorgdragen voor goede (telefonische) bereikbaarheid
 • Het opstellen en uitwerken van briefconcepten en het zelfstandig afhandelen van de meer routinematige correspondentie en informatiestromen
 • Bestelnummers aanvragen via MUIS
 • Het organiseren van vergaderingen, indien noodzakelijk het opstellen van actie- en besluitenlijsten en notulen en het organiseren van diverse evenementen ten behoeve van de organisatie
 • Het proactief inspelen op de behoefte van de leidinggevenden/ uitvoeringsorganisatie en het verzamelen van managementinformatie, het stellen van prioriteiten in de workload van de leidinggevenden is hierin erg belangrijk.
 • Organiseren van bijeenkomsten

Dit is jouw werkplek
Het Officemanagement is onderdeel van het Team Kwaliteit en Ontwikkeling van Werk en Inkomen.

Werken met een hart in het hart van de stad
Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van inwoners van Utrecht.
We ondersteunen werkzoekenden richting de arbeidsmarkt en het weer meedoen in de maatschappij. En we onderhouden intensieve contacten met werkgevers, sociaal ondernemers, en regiogemeentes, want zonder banen geen werk.
Daarnaast bieden wij inwoners financiële ondersteuning als zij tijdelijk geen inkomsten hebben, en helpen we bij schulden. Ook bieden we huishoudelijke hulp en aanpassingen thuis, en hulpmiddelen om mobiel te blijven. We geloven in de eigen kracht van mensen.

De wereld om ons heen verandert continu waardoor Werk en Inkomen steeds in beweging is. Dit maakt ons werk dynamisch en vraagt om flexibiliteit. We kijken naar wat we beter en slimmer kunnen doen en leveren gastvrije en toegankelijke dienstverlening. We zijn bewust en actief op zoek naar samenwerking met partners binnen de gemeente en in de stad. Alleen dan kunnen we onze bijdrage echt goed leveren. En ook binnen Werk en Inkomen weten we elkaar te vinden. Voor ons is collegialiteit belangrijk, net als open communicatie en ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Dit breng je mee

 • Je hebt MBO 4 werk- en denkniveau, een afgeronde secretariële opleiding en beheerst de Nederlandse taal uitstekend zowel in woord als geschrift. Veel kennis en ervaring hebt met de genoemde werkzaamheden en het Office-pakket
 • Vanwege meerdere wisselingen in het team de afgelopen periode, zoeken we nu echt een ervaren kracht met minimaal 5 jaar werkervaring als managementassistent
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie en bestuurlijke verhoudingen en kennis van en ervaring met klantcontacten is een absolute pré
 • Je aanwezigheid op vrijdag is een vereiste.
 • Je houdt overzicht en weet de juiste prioriteiten te stellen.
 • Houdt ervan om te puzzelen en oplossingen te vinden voor praktische problemen. Je werkt graag hard, maar weet ook de balans goed te houden. Je staat niet alleen open voor vernieuwingen, maar bent ook in staat om met verfrissende verbeteringen te komen. En tenslotte ben je ook een teamspeler, want de assistenten werken samen in een team.Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2010 en € 2942. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-,woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om per 1 januari 2018 als management assistent aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct online - uiterlijk 6 december 2017.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Matchpunt, tel 030 - 286 11 75.

Goed om te weten
Voor 12 december 2017 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

218 views


04-12-2017 Gemeente Utrecht


Bestuurscommunicatieadviseur

Over de gemeente Utrecht
Utrecht groeit snel door naar 400.000 inwoners. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder anderen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor deze nieuwe oplossingen is een brede blik nodig. Met bijna 4000 medewerkers werken we daar dagelijks aan samen met de stad, inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij gaan we uit van onze professionaliteit en handelen we vanuit de kernwaarden open, scherp, wendbaar en betrouwbaar.

Dit doe jij
Je werkt voor een bestuurder en coördineert de strategische en tactische communicatie in diens portefeuille en brengt dit in lijn met communicatie in de organisatie. Je werkt integraal voor het college van B&W en samen met je collega-bestuurscommunicatieadviseurs sta je in voor elkaars portefeuilles en adviseer je aan elkaars bestuurders. Je denkt mee over de output van de communicatie en zorgt dat dat gebeurt. Je coördineert de woordvoering voor de bestuurder en adviseert over de omgang met de media, in afstemming met het persteam en de Newsroom, waar we kijken welke onderwerpen in de stad worden besproken. Je adviseert bestuurders gevraagd en ongevraagd over de communicatieve aspecten van portefeuilleonderdelen, over publieke optredens en social media. Je staat in contact met de samenleving, blijft continu leren en je bent flexibel inzetbaar, ook in crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is een essentieel onderdeel van je werk evenals piketdienst draaien.

Dit neem je mee

 • Je hebt WO werk- en denkniveau (bij voorkeur in communicatie)
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van strategische bestuurlijke advisering, met perswoordvoering en schrijven van speeches
 • Je kunt goed schakelen tussen politieke en ambtelijke belangen en komt tot professionele afwegingen en adviezen, ook bij tegenstrijdige belangen
 • Je hebt inzicht in relevante lokale en landelijke mediaontwikkelingen en brengt dit in bij de strategische communicatie in de portefeuille
 • Je houdt overzicht en brengt ontwikkelingen buiten en binnen samen.
 • Je kunt omgaan met tijdsdruk en hebt ervaring met crisiscommunicatie
 • Je kunt communicatiecollega's in de organisatie coachen en aansturen zonder personele bevoegdheden.

Bijbehorende competenties: delegeren, resultaatgericht werken, kwaliteits- en klantgericht werken, integraal werken, visie op communicatie, overtuigingskracht, daadkracht.

Dit is jouw werkplek
Je werkt bij de afdeling Bestuurscommunicatie. Je werkt in een team van zeven communicatieadviseurs en vier persteammedewerkers en werkt nauw samen met de bestuursadviseur en bestuursassistent van de bestuurder. Je bent alert op de verbinding tussen de verschillende opgaven en beleidsvelden en werkt ook samen met collega's in de Newsroom, de redactie en de communicatie- en beleidsadviseurs in de organisatie.
Bestuurscommunicatie is onderdeel van het Het Marketing- en Communicatienetwerk van de gemeente Utrecht. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om die oplossing te realiseren. We zetten aan tot nadenken, reflectie en actie. We ondersteunen samenwerking en het goede gesprek met bewoners en partners, en tussen afdelingen. Samen werken we aan het verhaal van de belangrijkste opgaven van de stad, de organisatie en het bestuur.
Je werkt vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je bijna 4.000 collega's.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3963 en €5438 . Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als bestuurscommunicatieadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online onder aan deze pagina, uiterlijk 10 december.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure?
Neem dan contact op met hoofd bestuurscommunicatie: Anita van Wijnbergen, tel. 06-25032731, a.van.wijnbergen@utrecht.nl

Goed om te weten.
Reageren met motivatiebrief en cv uiterlijk 10 december.
Uiterlijk 15 december laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

125 views


01-12-2017 Gemeente Utrecht


Bestuursadviseur

Over de gemeente Utrecht
Utrecht groeit snel door naar 400.000 inwoners. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor deze nieuwe oplossingen is een brede blik nodig. Met bijna 4000 medewerkers werken we daar dagelijks aan samen met de stad, inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij gaan we uit van onze professionaliteit en handelen we vanuit de kernwaarden open, scherp, wendbaar en betrouwbaar.

Dit doe je UtrECHT
Als bestuursadviseur werk je op het grensvlak tussen bestuur, organisatie en politiek. In deze dynamische omgeving werk je voor het gehele college, bewaak je de voorbereiding en de uitvoering van de collegeagenda en ben je alert op de verbinding tussen de verschillende opgaven en beleidsvelden. Je bevordert snelle en scherpe besluitvorming voor een optimaal resultaat in de stad.
Je bent samen met een bestuurscommunicatieadviseur en het secretariaat ook verbonden aan een bestuurder. Met dit team ondersteun en adviseer je zowel de organisatie als het college bij de totstandkoming van en uitvoering van (college)voorstellen. Voor de bestuurder fungeer je als kritische sparringpartner en ben je in staat te spiegelen op het totaal van zijn/haar functioneren.

Concreet houdt dit in dat jij

 • jouw ervaring en omgevingsbewustzijn inzet om de organisatie en het bestuur te adviseren over en te ondersteunen in het (politiek) bestuurlijk proces
 • een klankbord en verbindende schakel bent voor organisatieonderdelen en in contact staat met de raadsadviseurs en gemeenteraad
 • samen met de verantwoordelijke managers en organisatieonderdelen de overleggen met de wethouder en tussen wethouders voorbereidt
 • aanjaagt dat er tijdig scherpe integrale voorstellen liggen en besluiten genomen worden, waar de betrokkenen buiten mee verder kunnen
 • verbinding legt tussen beleidsvelden en verschillende opgaven. Je adviseert daarbij over de te volgen koers, zowel tactisch als strategisch en doet dit samen met de andere bestuursadviseurs
 • helpt om de integraliteit en kwaliteit van de advisering te optimaliseren
 • sparringpartner en vertrouwenspersoon bent voor één bestuurder en met hem of haar reflecteert op zijn/haar functioneren in de raad en in de stad en adviseert over prioriteringen binnen de beleidsvelden

Dit is jouw werkplek
Binnen de afdeling Bestuursondersteuning (in totaal zo'n 40 medewerkers) werk je samen met het Stafbureau Gemeentesecretaris en de collega-bestuursadviseurs als één team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de integrale advisering en ondersteuning van het college van B&W. Daarbij is het team mede verantwoordelijk voor de goede voorbereiding van de besluitvorming in het college van B&W en de Gemeenteraad. Voor een optimale kwaliteit van advisering van zowel bestuur als raad werk je nauw samen met de inhoudelijke organisatieonderdelen en de raadsgriffiers.
Binnen de afdeling Bestuursondersteuning werken ook collega's die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de strategische agenda, de lobby, het (bestuurlijk) relatiebeheer, de representatie en de secretariële ondersteuning van het college.
Je werkt in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je bijna 4.000 collega's.

Dit breng je mee

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt kennis van (ambtelijke en bestuurlijke) processen en de werking van de organisatie, het college en de gemeenteraad
 • Je hebt ervaring met een adviserende rol richting managers en bestuur en bent politiek bestuurlijk sensitief
 • Je hebt verbindende kwaliteit en bent in staat om scherpte te brengen in weerbarstige processen
 • Je houdt van een dynamische omgeving waarin je continu aan meerdere dingen tegelijk werkt en agenda's snel veranderen
 • Je bent leergierig en je wilt meedenken over de doorontwikkeling van de functie

Bijbehorende competenties: flexibel, collegiaal, scherp, betrouwbaar, analytisch, resultaatgericht, verbindend, communicatief, overtuigend en daadkrachtig.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.424 en € 5.895. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als bestuursadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct online onder aan deze pagina , uiterlijk 10 december.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Maartje Schlebusch, Hoofd Bestuursondersteuning, 06-12831413

Goed om te weten.
Reageren met motivatiebrief en cv uiterlijk 10 december

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

34 sollicitaties

516 views


01-12-2017 Gemeente Utrecht