Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Juridisch adviseur ruimtelijke projecten (senior)

Stroomt er bestuursrechtelijk bloed met privaatrechtelijk DNA door jouw aderen? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Dit is je werk
Je wordt als jurist actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van uitdagende ruimtelijke projecten. Voorbeelden zijn: de ruimtelijke ontwikkeling van Leidsche Rijn, de Merwedekanaalzone en de Energietransitie. Daarnaast adviseer je over projecten zoals de milieuzone en de uitbreiding van het voetgangersgebied in de stad en de implementatie van de Omgevingswet.

Je adviseert onze projectmanagers over alle voorkomende juridische facetten van een project. Daarbij stuur je bij voorkeur "aan de voorkant", signaleer je risico's waarmee rekening moet worden houden en vertaal je deze naar beheersmaatregelen. Wij werken bij voorkeur opgavegericht en integraal: je werkt daarom regelmatig samen met collega's die betrokken zijn bij planvorming, vergunningverlening, MER, luchtkwaliteit en dergelijke.

Naast je rol bij projecten, houd je je ook bezig met de voorbereiding en uitvoering van college- en raadsbesluiten en de advisering van ons bestuur. Daarnaast treed je met je collega's uit het team op als een vraagbaak voor project-overstijgende juridische vraagstukken.

Je werkt in het cluster Juridische dienstverlening (25 fte) van het organisatieonderdeel Interne Bedrijven, Juridische Zaken & Inkoop (70fte). Het cluster Juridische dienstverlening is verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd juridisch adviseren van de organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht en het coördineren/behandelen van gecompliceerde Wob-verzoeken en klachten. Daarnaast heeft het cluster 2 advocaten in dienstbetrekking.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken wij optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4022 en € 5520 (schaal 12). Het precieze bedrag stemmen wij af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Om succesvol te zijn in een deze rol is het van belang dat jij een stevige adviseur bent die in staat is een "eigen" juridische positie te verwerven in onze ruimtelijke keten en projecten. Je staat voor het projectresultaat, maar houdt tegelijkertijd oog voor de kaders. Je bent in staat verschillende rollen te zien en te pakken. Daarnaast ben je oplossingsgericht en heb je een pro-actieve houding. Verder vragen wij van je:

 • Een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht. Afstudeerrichting (master): (ruimtelijk) bestuursrecht met bij voorkeur ook privaatrechtelijke accenten.
 • Actuele kennis van het Omgevingsrecht. Kennis van/ervaring met contractering is een pré.
 • Je hebt in ieder geval 6 jaar relevante en recente werkervaring in een adviesfunctie als jurist.
 • Je hebt een belangrijk deel van die werkervaring ingevuld met het juridisch ondersteunen van projectmanagers bij de voorbereiding en uitvoering van grote en/of complexe ruimtelijke projecten in openbare ruimte, infrastructuur en/of vastgoed.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als juridisch adviseur ruimtelijke projecten aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct maar uiterlijk 24 februari. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Ferry van der Bilt, juridisch adviseur ruimtelijke projecten, 030-2864470.
Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, Recruiter 06-1852 8444.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

1 sollicitatie

37 views


14-02-2019 Gemeente Utrecht


Senior Ruimtelijk Adviseur Wonen

Utrecht wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad en regio waar het prettig wonen, werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. We vinden het belangrijk dat de groei blijft passen bij het karakter van de stad en zoeken een juiste balans tussen groei en leefbaarheid.

Die groei willen we in goede banen leiden door te kiezen voor gezonde stedelijke ontwikkeling, met een prettig woon- en leefklimaat en een duurzame woningvoorraad. De groei gaat ook gepaard met grote druk op de woningmarkt. Het lukt niet iedereen om op eigen kracht een passende woning te vinden. We kiezen ervoor om een inclusieve stad te zijn, waar plek is voor mensen met hoge, midden en lage inkomens.

Dit is je werk
Wij zoeken iemand die als senior adviseur echt een trekker wil zijn, graag op de voorgrond staat, de ambities van de gemeente goed voor het voetlicht weet te brengen, ontwikkelingen in de samenleving volgt en analyseert die relevant zijn voor wonen en gezonde stedelijke ontwikkeling. Je bent in staat om op de genoemde onderwerpen beleid te maken, erover te adviseren en te evalueren. Behalve onderzoek en beleid, hoort ook het leiden van stevige projecten tot het takenpakket.

We hebben de ambitie om twee nieuwe collega's te verwelkomen. We bepalen graag samen met jou je verantwoordelijkheden, dit afhankelijk van je ambitie, competenties en expertise.

Jij werkt aan…

 • De totstandkoming van de afspraken met de woningcorporaties. Je bent accounthouder van de Utrechtse corporaties, monitort de resultaten en draagt zorg voor de jaarlijkse afspraken. Je vertegenwoordigt hierin de brede gemeentelijke belangen zoals duurzaamheidsdoelen en menging in wijken.
 • Wonen& zorg voor speciale doelgroepen. Samen met collega's van maatschappelijke ontwikkeling en externe partners werk jij innovatief en oplossingsgericht aan vraagstukken rondom duurzame huisvesting van bijzondere doelgroepen om te komen tot een gezonde menging in de stad, buurten en projecten.
 • Gebiedsadvisering.Je adviseert in de gebieden op gebieds- en/of projectniveau op de samenstelling van het programma. Je bewaakt daarbij de doelstellingen van het College.
 • Omgevingswet. Vanuit het werkveld wonen lever je een bijdrage aan de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Jij zorgt voor...

 • Samenwerking en verbinding. Je werkt samen met collega's uit het werkveld wonen en uit andere relevante werkvelden zoals grondzaken, economie en maatschappelijke ontwikkeling en met de stakeholders, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en initiatiefnemers in de stad.
 • Trends en ontwikkeling. Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het wonen in Utrecht te versterken. Je bepaalt het benodigd onderzoek en de mogelijke toepassingen vanuit een woningmarkt. Daarnaast beschik je over voldoende kennis van het financieel instrumentarium.
 • Overzicht en sturing. Je werkt zelfstandig aan de invoering, programmering en uitvoering van het beleid op Wonen.
 • Zelfstandig uitvoeren van (deel)projecten. Behalve onderzoek en beleid, hoort ook het leiden van stevige projecten tot het takenpakket.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4.022,- en €5.520,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Om succesvol te zijn in deze functie hechten we eraan dat je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding in een relevante studierichting. Tegelijk kun je leunen op meer dan 5 jaar werkervaring binnen bijvoorbeeld projectontwikkeling, woningcorporaties, organisaties actief in de combinatie wonen & zorg of actief bent geweest met woonruimteverdeling. Je hebt daarnaast aantoonbare ervaring in het leiden van stevige projecten met meerdere stakeholders.

Je staat stevig in je schoenen en laat je niet snel afleiden. Je karakter laat zich idealiter omschrijven als nieuwsgierig en leergierig waarbij je enthousiasme aanstekelijk is. Je senioriteit is zichtbaar in je houding en gedrag.

Aanvullend zoeken we naar een nauwe aansluiting met onderstaande bullets:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid die met gezag, op een doortastende manier en met gevoel voor relatie een versnelling kan geven aan de opgave
 • Je bent omgevingsbewust, een goede netwerker, legt gemakkelijk contacten en bent gericht op (interne en externe) samenwerking
 • Je bent in staat om je kennis en inzichten te vertalen in heldere adviezen aan collega's en bestuurders

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als senior Adviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Hella Kuipers, Gildemanager, 06 3418 6980. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. We hebben de eerste gespreksronde gepland op 13 maart a.s. De tweede gespreksronde staat gepland voor 18 maart. We vinden het prettig wanneer je hiermee rekening kunt houden.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

3 sollicitaties

46 views


13-02-2019 Gemeente Utrecht


Medior Vastgoedadviseur gebieds- en vastgoedontwikkeling

Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Bij deze groei komen stevige maatschappelijke uitdagingen kijken zoals een goede bereikbaarheid van de regio, voldoende betaalbare woningen en de energietransitie. Maar ook het zorg dragen voor een stad waar iedereen kan meedoen. In het Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen wordt richting gegeven aan deze opgaven voor de komende vier jaar. Om deze opgaven verder te brengen ontwikkelen we dwars door bestuurslagen heen slimme (financiële) oplossingen voor gezond leven in de stedelijke regio's, Nederland en daarbuiten. Het kabinet zoekt de samenwerking met de steden en de regio's bewust op. De uitdaging is om de landelijke opgaven en die van Utrecht te verbinden.

Dit is je werk

Als enthousiaste medior vastgoedadviseur vervul je een adviesrol in uitdagende en afwisselende projecten op het gebied van gebieds- en vastgoedontwikkeling bij verschillende stedelijke opgaven met als voornaamste taak het verwerven, onteigenen, (kunnen) taxeren en waarderen van vastgoed. Je treedt namens het team Investeren& Exploiteren op als 'interne projectleider', bijvoorbeeld bij onderhandelingen met marktpartijen of bij de aankoop van onroerende zaken. Bij complexe(re) opgaven werk je samen met junior en senior vastgoedadviseurs. Binnen dit boeiende en brede speelveld:

 • Onderhandel je over de aankoop van grond en opstallen op basis van de systematiek van de Onteigeningswet met bijbehorende jurisprudentie en leg je afspraken vast
 • Waardeer je door middel van een quick scan aan te kopen vastgoed als input voor haalbaarheidsstudies (rekenen en tekenen) alsmede voor grondexploitatieprojecten
 • Beoordeeld je taxatierapporten, stel je schadeloosstellingsberekeningen op en handel je taxatie technische aspecten van planschade en nadeelcompensatieprocedures af
 • Taxeer je per aankoop, huur- en pacht beëindiging de vermogenswaarde, inkomens en bijkomende schadevergoedingen en stel je risicoanalyses op voor planschade ten behoeve van grondexploitaties en andere stedelijke programma's.
 • Neem je deel aan interne en externe projectgroepen en ben je voor projectleiders, ruimtelijke (gebieds)regisseurs en bestuurders een belangrijke gesprekspartner voor vastgoedadviezen gericht op verwerven en onteigenen.

Kortom, een hele gave én interessante plek in een dynamische stad!

In de Ontwikkelorganisatie Ruimte valt de functie onder het team Investeren & Exploiteren. Wij ontwerpen creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Investeren & Exploiteren heeft verstand van publieke en private geldstromen, contract en risicomanagement en waardecreatie. Wij brengen voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen in beeld wat directe kosten en opbrengsten zijn, welke waardestromen ontstaan én wat we er maatschappelijk mee bereiken. Wij onderhandelen met ontwikkelaars en investeerders en spreken hun taal, kennen hun mindset en doelen en die van hun klanten. Wij leggen afspraken vast en monitoren deze met onze specifieke financiële, juridische en marktkennis.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.348,- en €4.859,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding of vergelijkbaar niveau o.b.v. werkervaring gericht op kennis van vastgoed en/of makelaardij;
 • Je hebt grondige kennis en een ruime ervaring op het vakgebied van vastgoedeconomie, taxatie en waarderen. Lid van de NVR, een NRVT-certificering en het bezit van een opleiding grondverwerving en schadevergoeding (PBNA/NCOI) is een duidelijke pré;
 • Je bent nieuwsgierig en zoekt naar financiële en contractuele mogelijkheden om ruimtelijke plannen mogelijk te maken;
 • Je werkt gestructureerd en haalt je doelen binnen de gestelde termijn;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, pragmatisch en communicatief;
 • Door jouw professionaliteit en enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen in de realisatie van de gestelde doelen.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Medior vastgoedadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Matthijs Schreurs, manager Investeren & Exploiteren, 06 3958 3273. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

3 sollicitaties

77 views


12-02-2019 Gemeente Utrecht


Medior Vastgoedadviseur Reguliere taken

Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Bij deze groei komen stevige maatschappelijke uitdagingen kijken zoals een goede bereikbaarheid van de regio, voldoende betaalbare woningen en de energietransitie. Maar ook het zorg dragen voor een stad waar iedereen kan meedoen. In het Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen wordt richting gegeven aan deze opgaven voor de komende vier jaar. Om deze opgaven verder te brengen ontwikkelen we dwars door bestuurslagen heen slimme (financiële) oplossingen voor gezond leven in de stedelijke regio's, Nederland en daarbuiten. Het kabinet zoekt de samenwerking met de steden en de regio's bewust op. De uitdaging is om de landelijke opgaven en die van Utrecht te verbinden.

Dit is je werk

Als enthousiaste medior vastgoedadviseur voer je samen met de medewerker erfpachtbeheer en in afstemming met collega vastgoedadviseurs regie op de reguliere taken van het team Investeren & Exploiteren van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Het erfpachtbedrijf en coördinatie op verkoopverzoeken van snippergroen en uitgifte van gemeentelijk eigendom zijn daarbij belangrijke taken. Binnen dit speelveld coördineer je:

 • canonherzieningen en (complexe) erfpachtdossiers
 • erfpachtconversies naar eeuwigdurende erfpacht inclusief bijbehorende overeenkomsten
 • het vaststellen van economische meerwaarde bij wijziging van de erfpachtbestemming
 • aanvragen voor omzettingen van erfpachtrechten die zijn of worden afgekocht
 • verkoopverzoeken van snippergroen en het opstellen van koopovereenkomsten
 • uitgifte van gemeentelijk eigendom

In aanvulling daarop heeft de gemeenteraad op 2 november 2017 een nieuwe conversieregeling erfpacht vastgesteld. Deze nieuwe regeling heeft woningeneigenaren, die de erfpachtcanon niet eeuwigdurend hebben afgekocht, de mogelijkheid geboden tot eind januari 2019 om tegen relatief gunstige voorwaarden tot conversie over te gaan. De regeling heeft impact op de toekomstige inrichting van het erfpachtbedrijf. Vanuit je regisserende rol voor het erfpachtbedrijf heb je een belangrijke rol bij het realiseren van een robuuste en doelmatige inrichting en kwaliteitsborging van het (toekomstige) erfpachtbedrijf.

In de Ontwikkelorganisatie Ruimte valt de functie onder het team Investeren & Exploiteren. Wij ontwerpen creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Investeren & Exploiteren heeft verstand van publieke en private geldstromen, contract en risicomanagement en waardecreatie. Wij brengen voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen in beeld wat directe kosten en opbrengsten zijn, welke waardestromen ontstaan én wat we er maatschappelijk mee bereiken. Wij onderhandelen met ontwikkelaars en investeerders en spreken hun taal, kennen hun mindset en doelen en die van hun klanten. Wij leggen afspraken vast en monitoren deze met onze specifieke financiële, juridische en marktkennis.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.348,- en €4.859,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde relevante HBO of WO opleiding aangevuld met ruime relevante werkervaring op het gebied van vastgoedadvies en/of vastgoedeconomie bij voorkeur in combinatie met juridische/privaatrechtelijke kennis;
 • Je werkt gestructureerd en haalt je doelen binnen de gestelde termijn;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, pragmatisch en communicatief;
 • Door jouw professionaliteit en enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen in de realisatie van de gestelde doelen.
 • Affiniteit met (financiële) systemen en procesverbeteringen is een duidelijke pré.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Medior Vastgoedadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Matthijs Schreurs, manager Investeren & Exploiteren, 06 3958 3273. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

3 sollicitaties

37 views


12-02-2019 Gemeente Utrecht


Gezondheidsexpert

Dit is je werk

Voor de gemeente Utrecht is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen de leidraad voor het werk. We zetten ons in voor het verbeteren van de gezondheid van alle Utrechters. Om eenzelfde kans op gezondheid te bieden gaat extra aandacht uit naar groepen inwoners die iets anders of meer nodig hebben om gezond te leven. Vanuit een gedegen kennis van gezondheid en de wijze waarop deze op positieve manier beïnvloed kan worden verwachten wij dat jij kansen en mogelijkheden ziet voor verbetering.

De gezondheidsexpert werkt op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk. Kennis over volksgezondheid is het uitgangspunt van ons werk. Gezondheidsexperts hebben expertise over bepaalde wijken, doelgroepen en gezondheid gerelateerde thema's. Belangrijke bron voor je werk als gezondheidsexpert is de VMU (Volksgezondheidsmonitor Utrecht). De VMU biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.

De kern van het werk van de gezondheidsexpert is gezondheid gerelateerde kennis ophalen én op verschillende manieren delen, bv schriftelijk, in (wijk)overleggen, huiskamerbijeenkomsten, werksessies of via filmpjes. We halen kennis op over de lokale gezondheidssituatie in de wijken, maar ook (wetenschappelijke) kennis over relevante gezondheidsthema's. Je bent alert en volgt de ontwikkelingen in gezondheid gerelateerd beleid, praktijk en onderzoek. Waar nodig en mogelijk agendeer je deze bij collega's, relevante kennis en signalen pik je op en vertaal je door naar de lokale Utrechtse context, zodat dit kan worden toegepast in de Utrechtse praktijk en het beleidsproces. Daarmee ondersteunen en faciliteren we collega's en andere professionals in de stad in hun werk.

De Utrechter staat centraal in je werk. Je bent je bewust van en gevoelig voor de culturele variatie in buurten en wijken. Je maakt gebruik van en hebt ervaring met methodieken die ook de bewoners en professionals in de wijk betrekken bij het ophalen, ontwikkelen en delen van kennis, zoals actie begeleidend onderzoek of citizen science . Je pakt hierbij een actieve rol om deze ontwikkeling verder vorm te geven.

Je werkt in multidisciplinaire teams van onderzoekers, collega's uit de praktijk en collega's van beleid rond een thema of op wijkniveau. Ervaring als gezondheidsonderzoeker is een voorwaarde om direct zelfstandig aan de slag te gaan in deze teams.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Zorgt voor verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in een aantal Utrechtse wijken
 • Een actieve bijdrage levert aan het formuleren van de wijkopgave ter bevordering van de volksgezondheid op basis van je kennis over de gezondheidssituatie in de wijk, zoals bijvoorbeeld die uit de VMU en kennis opgehaald via collega's uit de praktijk
 • In samenwerking met de epidemiologen een actieve rol hebt in de ontwikkeling van de monitorfunctie van de afdeling VG op basis van kennis die je ophaalt in de wijk, zoals onderwerpen of groepen waarover signalen binnen komen en ontwikkelen op bepaalde gezondheid gerelateerde thema's
 • Bijdraagt aan het delen en verbinden van kennis
 • Bijdraagt aan kennisontwikkeling waarmee ons volksgezondheidsbeleid succesvol kan worden ingezet
 • Optreedt bij kennisvraagstukken op het snijvlak beleid, praktijk en onderzoek, variërend in de rol van adviseur, initiator, trekker, penvoerder
 • een netwerk onderhoudt met epidemiologen, beleidsmakers, collega-organisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zodat kennisvragen in de wijk in samenwerking worden opgepakt
 • Studenten begeleidt bij het doen van onderzoek

Als gezondheidsexpert kom je te werken in het team Cocreatie & Wijken van Volksgezondheid. We werken op verschillende manieren aan de gezondheid van Utrechters in de verschillende wijken en buurten. We halen gezondheidsthema's op en brengen die onder de aandacht. En we adviseren over gezondheidsvraagstukken en de aanpak daarvan. Zo vergroten we kennis en bewustzijn over gezondheid in de wijk. Denk aan het makkelijker maken van gezond gedrag en het creëren van een gezonde leefomgeving. We gaan zoveel mogelijk uit van wat er al gebeurt in de wijken en buurten en we stimuleren en ondersteunen initiatieven en netwerken. We zijn met 28 collega's.

Voor jouw functie ben je regelmatig op locatie in verschillende wijken, maar je werkt voornamelijk in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit breng je mee

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond in de gezondheids- of sociale wetenschappen en minimaal 2 jaar werkervaring als onderzoeker op het gebied van publieke gezondheid.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met beleid en uitvoering binnen de publieke gezondheid.
 • Je hebt gedegen kennis van (brede determinanten van) gezondheid en hebt die aantoonbaar benut om een bijdrage te leveren aan het beïnvloeden van de gezondheid op een positieve manier.
 • Je hebt kennis van de verschillende soorten en methoden van onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je hebt aantoonbare ervaring met participatieve onderzoeksmethoden, zoals actie begeleidend onderzoek en citizen science.
 • Je hebt bij voorkeur kennis over de relatie tussen zorg en ondersteuning en publieke gezondheid, relatie e-health en publieke gezondheid en/of kennis over de doelgroep ouderen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis over of ervaring met wijkgericht werken aan volksgezondheid.
 • Je hebt ervaring met voeren van een dialoog met onderzoekers, beleidsmedewerkers en collega's uit de praktijk.
 • Je bent alert, gericht op samenwerking en doelgericht.

Dit bieden we je
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Op basis van een 36-urige werkweek een bruto maandsalaris tussen de € 3.080 en € 4.541. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Goed om te weten

Enthousiast geworden om als gezondheidsexpert aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?

Solliciteer direct maar uiterlijk 25 februari 2019. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Manja van Wezep, 06-14872702 of Mariel Droomers 06-11770170, beiden gezondheidsexperts.

Goed om te weten

Uiterlijk 4 maart 2019 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 8 maart 2019.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

81 views


12-02-2019 Gemeente Utrecht