Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Manager Stedelijke Omgeving

Ben jij die manager die een inspirerende, ondernemende rol speelt in de doorontwikkeling van Stadsingenieurs?

Dit is je werk

De huidige werkvelden van de groep Stedelijke omgeving van Stadsingenieurs zijn landschaps- en verkeerskundig ontwerp, cultuurtechniek en inkoop- en contractmanagement. Momenteel werken er 18 medewerkers bij de groep Stedelijke omgeving. Deze collega's zijn de inhoudelijk deskundigen op hun vakgebied, adviseren en ondersteunen bij projecten en hebben een vakgerichte achtergrond op hbo-niveau. Als groepshoofd/manager stimuleer je de ontwikkeling en groei van deze medewerkers en van je team als geheel borg je het kennismanagement.

Daarnaast:

 • Coach en stuur je je team resultaat- en ontwikkelingsgericht aan, met oog voor je medewerkers; ook ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van je groep;
 • Breng je als lid van het managementteam van de afdeling expertise in op strategisch niveau van de vakgroep Stedelijke omgeving.
 • Ben je mede verantwoordelijk voor het behalen van de managementdoelstellingen van de afdeling Stadsingenieurs.
 • Ben je in staat om zelf én met de medewerkers van de groep een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeltrajecten die binnen Stadsingenieurs lopen, te weten:
  • de samenwerking met Ontwikkelorganisatie Ruimte en de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen verder vormgeven.
  • het verder professionaliseren van het projectmatig werken binnen Stadsingenieurs.
 • Ga je aan slag met verdere uitwerking van de langetermijnstrategieën op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
 • Heb je een visie op de vakgebieden binnen de groep en beschik je over voldoende kennis om op strategisch niveau beslissingen te kunnen nemen en gesprekspartner te kunnen zijn; heb je een visie op de doorontwikkeling van je groep, ook op het gebied van ICT (software).
 • Sta je vooraan om actief samenwerking met de markt vorm te geven (uitbesteden van werken en producten) waarbij je de balans van de beschikbare kennis binnen de groep in relatie tot de markt bewaakt.
 • Onderhoud je actief de relaties met de opdrachtgevers en stakeholders.

Jij gaat als groepshoofd werken bij de groep Stedelijke omgeving van de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is met ruim 100 medewerkers het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. De afdeling houdt zich bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. De belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds.

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Dit bieden we je

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.022 en € 5.984 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, zoals een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets, kijk hier.

Dit vragen we je

 • WO werk- en denkniveau, opleiding bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
 • Meer dan 5 jaar ervaring met managen van operationele dienstonderdelen werkzaam in de openbare ruimte.
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie is een pré.
 • Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en de samenwerking met andere MT-leden op een constructieve manier vorm te geven.
 • Je weet om te gaan met verschillende en/of strijdige belangen en doelgroepen en beschikt over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.
 • Je bent een inspirerend en communicatief vaardige leidinggevende en bent stressbestendig.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Manager Stedelijke omgeving aan de slag te gaan voor Stadsingenieurs? Solliciteer dan direct online, maar vóór maandag 16 september 2019.

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Aad Jongeneel, afdelingshoofd Stadsingenieurs, 030 - 28 66813. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Alexander ter Veer, HRM adviseur, 030-286 73 34.

Zo snel mogelijk na de sluitingsdatum laten we je weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen, en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

0 sollicitaties
6 views


20-08-2019 Gemeente Utrecht
Senior adviseur business control bij Ruimte

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Elke afdeling van de gemeente Utrecht biedt daaraan een eigen bijdrage.

Dit is je werk
Medewerkers van het organisatieonderdeel Ruimte werken in opgaveteams samen aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. Opgaves die voortkomen uit de Ruimtelijke Strategie, waarin we gekozen hebben voor binnenstedelijke verdichting. Groei betekent ook meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. 'Ruimte' is in Utrecht georganiseerd middels een netwerk-organisatie: dit ondersteunt ons opgavegericht werken, maar brengt tegelijk een grote mate van complexiteit met zich mee.

Als Senior adviseur business control draag je, samen met je collega's, zorg voor een goede uitoefening van de control-functie binnen het Ruimtelijk domein. Je bent verantwoordelijk voor actuele, relevante financiële informatie over de opgaves waarbij je betrokken bent en daarbinnen specifiek op Mobiliteit / Parkeren. In deze inhoudelijke rol ben je in staat om financieel analytisch werk te vertalen in een helder advies. Je zoekt voortdurend verbinding bij de opgaves en kent alle ins en outs, en bent daardoor in staat om (on)gevraagd te adviseren o.a. op bestuursadviezen en werkt mee aan het opstellen van de Planning & Control producten. Je adviseert stevig en zelfstandig (richting management en bestuur) en bent onafhankelijk. Zo nodig vervang je de Business controller.

Concreet betekent dit dat jij:

 • Zorgdraagt voor actuele, betrouwbare en relevante informatie om goed sturing te kunnen geven aan de opgaves van de stad;
 • Verzamelde informatie vertaalt naar gefundeerde adviezen voor je interne stakeholders over de benodigde bijsturingsacties;
 • Een vooruitziende blik hebt en de voortgang en doelrealisatie van de begroting signaleert;
 • Een stevige gesprekspartner op niveau bent waarbij je kan leunen op een solide basis van vakinhoudelijke kennis en expertise van het werkveld.
 • Gemakkelijk je weg vindt in een complex bestuurlijk, politiek en vakinhoudelijk landschap waarin tact en doorzettingsvermogen onontbeerlijk zijn.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.022 en € 5.520 op basis van 36 uur (schaal 12). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Parttime werken is bespreekbaar, maar niet minder dan 32 uur.
 • Een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de ambitie dit na 1 jaar om te zetten naar een vast dienstverband.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je
Om succesvolle invulling te geven aan deze rol hechten we eraan dat je beschikt over academisch werk- en denkniveau en kun je leunen op ruime en relevante werkervaring in een vergelijkbare rol, opgedaan bij de (regionale) overheid. Heb je daarbij kennis en ervaring van het ruimtelijk domein? Dan helpt dat zeker in je sollicitatie.

 • Je bent een kritisch denker en kan kansen, belangen en risico's, in een sterk politieke en beleidsrijke omgeving, op de juiste wijze inschatten en vertalen naar gefundeerde adviezen waarbij je tegelijk kan omgaan met weerstanden en kritiek.
 • Je kunt leunen op een breed palet aan sociale- en communicatieve vaardigheden, waarbij je moeiteloos schakelt tussen verschillende gesprekspartners zoals de managers, beleidsadviseurs, vakspecialisten, het MT en de accountant.
 • Je brengt en houdt overzicht in een omgeving die continu in beweging is.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als adviseur business control aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct! Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Evelyn Gemmeke, business controller Ruimte, 030 2865492. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Je hoort dit uiterlijk vrijdag 6 september. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 of woensdag 11 september. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op maandag 16 of dinsdag 17 september. Houd hier vast rekening mee.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

5 sollicitaties
97 views


14-08-2019 Gemeente Utrecht
Ondernemende projectmedewerker (mbo)

Wat ga je doen?

Je voert opdrachten uit op verschillende afdelingen binnen de gemeente Utrecht. Deze haal je zelf of samen met het team binnen. Binnen die opdrachten kun jij jouw frisse blik inzetten en je mening laten horen. Het is afwisselend werk. Het ene kwartaal ondersteun je een project of organiseer je een bijeenkomst. Een volgend kwartaal ben je ondersteuner in administratieve werkzaamheden, maak je infographics of werk je mee aan een onderzoek. Naast je opdrachten, ben je als zelfsturend team samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het team. Bijvoorbeeld opdrachten binnenhalen, financiën bijhouden, promoten of het inrichten van trainingen en teamontwikkeling.

Zijn we een match?

Wie zoeken wij?

 • Je bent ondernemend en niet bang om je mening te geven, waardoor je buiten de gebaande paden nieuwe ideeën ontdekt en hierin adviseert. Of je wilt je hier graag in ontwikkelen.
 • Je wordt gewaardeerd door je openheid en flexibiliteit. Je ziet de meerwaarde van samen lunchen, teamuitjes en een maandelijks drankje na werktijd.
 • Je hebt een mbo-opleiding (niveau 4) afgerond en max. 2 jaar een 'grote mensen baan'.

Wat zoek jij?

 • Je wilt het verschil maken, verder kunnen denken en ruimte krijgen voor eigen initiatief.
 • Je houdt van de vrijheid om te kunnen ondernemen en zelfstandig te werken, maar zoekt ook zekerheid en samenwerking.
 • Je hecht waarde aan een team dat samen droomt over de toekomst en deelt wat hen dwarszit.
 • Je hebt geen uitgestippelde carrière voor ogen, maar wilt juist onderzoeken wat je leuk vindt en wat bij je past.

Herken je jezelf hierin of in een groot deel van deze punten? Dan zoeken we jou. En jij zoekt ons!

Dit bieden we je

De zekerheid van een contract

 • Goed salaris: schaal 7
 • Goede arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding
 • Jaarcontract van 24 uur per week (uitbreiding tot 32 uur per week mogelijk)
 • Flexibele werkplek en -tijden

De vrijheid van een zelfsturend team

 • Eigen opdrachten en projecten bepalen
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling
 • Naast je werk andere activiteiten kunnen doen
 • Samenwerken in een hecht team

Handig om te weten

Je bent ongeveer drie jaar werkzaam als Ruimdenker en start met een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. Je kunt in die tijd onderzoeken wel type werk bij je past, hoe je je talenten kunt inzetten en in welke richting je wilt doorgroeien. Het streven is dat je na drie jaar doorstroomt binnen of buiten de gemeente Utrecht. Daarnaast werk je vanuit het Stadskantoor, pal naast Utrecht Centraal en heb je de mogelijkheid af en toe thuis te werken.

Hebben we nog steeds je aandacht? Mooi, nu ben jij aan zet!

Enthousiast geworden om aan de slag te gaan als Ruimdenker? Lees hieronder hoe je bij ons kunt solliciteren. Wil je eerst meer weten over wie we zijn? Dat kan! Kijk op onze onze pagina, daar lees je meer over ons en over wat we zo leuk vinden aan ons werk. Heb je nog vragen over de vacature, de sollicitatieprocedure of de organisatie? Neem dan contact op Chawa Verwer, recruiter, telefoonnummer 06-18 29 17 53. Heb je nog vragen over het werken bij De Ruimdenkers? Neem dan contact op met Fleur Simons, via 06 - 28 53 71 23 op maandag en donderdag tussen 09:00 en 10:00 uur.

Zo word jij een Ruimdenker

Uiterlijk 8 sept: Vrije sollicitatie

Je laat jezelf zien op een manier die bij jou past. Hoe je dat kunt doen, lees je onder deze tijdlijn.

Woensdag 18 sept: Matchingsmiddag

We leren jou en je competenties beter kennen. En jij ons.

Dinsdag 24 sept: Evt. aanvullend gesprek

We vinden je erg geschikt, maar hebben toch nog een tweede indruk nodig om zeker te zijn dat het een match van twee kanten is.

Vrijdag 1 november: Starten maar

Ben jij één van onze nieuwe Ruimdenkers? Vinden we leuk. Even tekenen en let's go!

Klaar voor de eerste stap?

Zo kun je bij ons solliciteren:

 1. Vul uiterlijk 8 september het aanmeldformulier onderaan deze pagina in.
 2. Upload onder Bijlage(n) (waar cv en motivatiebrief staat) jouw vrije sollicitatie. Dat mag in de vorm die bij jou past, of dat nu een filmpje, gedicht, collage of gewoon een brief is. We hoeven dus niet per se een cv of motivatiebrief te zien, maar zijn vooral benieuwd naar wie jij bent en waarom een baan als Ruimdenker bij je past. Let op:
  • Benoem of je een mbo-opleiding (niveau 4) of een hbo-opleiding hebt afgerond.
  • Geef in max. vijf minuten een indruk van wie je bent en waarom je bij ons wilt werken.
  • Zorg dat je een goed bestand upload (Word of pdf of een YouTube linkje). Heb je toch een ander bestandstype? Reageer dan wél online en stuur daarnaast je bestand naar matchpunt@utrecht.nl (graag in het onderwerp vermelden: sollicitatie Ruimdenkers (mbo of hbo).
 3. Blok alvast de andere data uit de tijdlijn in je agenda: 18 september (matchingsmiddag) en 24 september (evt. aanvullend gesprek).

Sollicitatie verzonden en data geblokt? Top! Uiterlijk vrijdag 13 september hoor je of we je uitnodigen voor de matchingsmiddag.

Gemeentebanen

4 sollicitaties
324 views


12-08-2019 Gemeente Utrecht
Administratief Materieelbeheerder

Dit is je werk

Om het Utrechtse wagenpark in goede staat te houden, zijn we op zoek naar een Administratief materieelbeheerder die onze klanten helpt aan de servicebalie, de telefoon beantwoordt en de wagenparkadministratie (mede) beheert De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

 • Werkzaamheden Servicedesk: bijvoorbeeldhet uitgeven van leenauto's en dienstvoertuigen (inclusief het geven van instructie over het gebruik van de leenauto's en dienstvoertuigen), het uitgeven van brandstofpassen en het verstrekken van persoonlijke sleutels t.b.v. de elektronische rittenadministratie.
 • Het onderhouden van contact met externe leveranciers, contact over bijvoorbeeld tankpassen en de rittenregistratie.
 • Gestructureerd verwerken van data in diverse systemen: bijvoorbeeld het beheren van de rittenregistratie, het beheren van brandstofpassen, het registreren van tankringen, het administratieve beheer van de autopool en het digitaliseren van diverse documenten.

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Jij gaat werken voor de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven.

Bedrijfsvoering biedt als afdeling ondersteuning aan de vijf afdelingen van Stadsbedrijven. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de groepen P&O, IPM & Communicatie, Planning & Control, Directiezaken en Materieelbeheer. Je gaat deel uitmaken van het team Materieelbeheer. Dit team is belast met het materieel- en relatiebeheer van het Utrechtse wagenpark. Dit wagenpark bestaat onder andere uit zeer specialistisch materieel voor de afvalinzameling, de reiniging van de openbare ruimte en het onderhoud van de sportparken

Dit bieden we je

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 1818,- en € 2986,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Je werktijden zijn 4 of 5 werkdagen met een aanwezigheid tot 17.00 uur.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaarvervoer of fiets.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden klik dan hier

Dit vragen we van je
Wij zijn op zoek naar een collega met een administratieve achtergrond, je beschikt over een mbo-diploma. Je bent accuraat, klantvriendelijk, klantgericht en een echte teamspeler. Je kunt goed communiceren (mondeling en schriftelijk), zowel intern en extern. Affiniteit met of werkervaring in de automotive en/of een technische branche is een pré.


Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als medewerker tactisch materieelbeheer vervangen door support medewerker materieelbeheer aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Hilde Eleveld afdelingshoofd Bedrijfsvoering, 030-2866801 of met Henk Pierik, Medewerker strategisch materieelbeheer, 030-2865101.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdagochtend 10 september. Op vrijdag 6 september laten we je weten of je bent uitgenodigd voor het geplande sollicitatiegesprek.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

18 sollicitaties
302 views


09-08-2019 Gemeente Utrecht