Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Utrecht Schone Stad Coach (tijdelijk voor 2 jaar)

Als Utrecht Schone Stad Coach ben jij een ambassadeur van de gemeente Utrecht in de wijk. Je bent een gedreven persoon die graag met bewoners praat. Je wordt actief ingezet op locaties waar het aanbieden van afval beter kan. Veel bewoners ervaren overlast door afval als een grote ergernis. Aan jou de taak om het aanbiedgedrag van afval positief te verbeteren, zodat de tevredenheid van bewoners ook toeneemt.

Dit is je werk

 • Actief en zichtbaar in de wijk aanwezig zijn.
 • Informatie inwinnen bij buurtbewoners, coöperaties en organisaties in de buurt over afval.
 • Bewoners informeren over bijplaatsingen en de gevolgen daarvan.
 • Bewoners helpen hun afval beter te scheiden en netter aan te bieden via voorlichting, het beantwoorden van vragen en geven van advies.
 • Je spreekt bewoners actief aan en geeft ze complimenten wanneer ze hun afval netjes aanbieden.
 • Informeren in de buurt en bij ondergrondse inzamelpunten en aanwezig zijn bij bijeenkomsten van verschillende instanties, zoals informatiebijeenkomsten van de gemeente, woningcorporaties, scholen etc.
 • Controleren of bewoners hun afval netjes aanbieden. Wanneer de regels niet worden nageleefd, ga je met bewoners in gesprek. Je probeert te achterhalen waar de problemen en knelpunten zitten.
 • Je bent pro-actief en denkt mee over mogelijkheden om jouw doelstellingen te bereiken.
 • Overleggen met collega's van Wijkonderhoud & Service, Inzamelen, Marketen en Havens en Toezicht & Handhaving.
 • Opstellen rapportage met bevindingen (visuele waarnemingen, meldingen, vragen enz.).

Jij gaat werken voor de afdeling Wijkonderhoud & Service (W&S). W&S is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven. W&S zorgt ervoor dat onze stad schoon, heel en veilig is. We werken proactief, maar ook vraag- en oplossingsgericht. Daarbij is service een belangrijk onderdeel. We denken - buiten de vaste kaders om - mee met bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte. Stadsbedrijven heeft de stad onderverdeeld in 5 gebieden. Jij wordt organisatorisch geplaatst bij het gebied Noordwest Overvecht. Je werkgebied is wel de gehele stad Utrecht.

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 1.760 en € 2.684 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, zoals een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets, kijk hier.

Dit vragen we van je

 • Aantoonbaar vmbo plus of hoger werk- en denkniveau.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent fysiek en mentaal weerbaar.
 • Je bent bereid om op onregelmatige tijden (soms 's avonds en in het weekend) te werken.
 • Je werkt resultaat-, kwaliteits- en klantgericht.
 • Je bent in staat om samen te werken.

  Dit is handig om te weten

  Enthousiast geworden om als Utrecht Schone Stad Coach aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct! Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Rembrandt Schaap, wijkopzichter Noordwest Overvecht, 06 - 24 19 83 24.

  Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op dinsdagmiddag 13 januari 2020 tussen 11:00-13:00 uur. Reserveer je deze datum alvast in je agenda?

  De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

4 sollicitaties
34 views


13-12-2019 Gemeente Utrecht
Adviseur business controller

Dit is je werk

Als adviseur business controller ben je degene die verbindt, signaleert en bespreekbaar maakt, adviseert, faciliteert en ondersteunt om uiteindelijk het beste voor publiekszaken te realiseren. Jij draagt verantwoordelijkheid voor het behalen van doelen en resultaten. Om dit te bereiken is een standvastige houding nodig.

Je werkt vanuit je eigen professionaliteit, maar bent ook onderdeel van een team waarin je samenwerkt met je directe collega's en de business controller. Je opereert onder functionele aansturing van de business controller, assisteert de business controller in de uitvoering van zijn taken en je werkt nauw samen met de financial controller. Zo nodig ben je in staat de business controller te vervangen.

Je werkzaamheden zijn:

 • Het analyseren van-, en adviseren over managementrapportages in relatie tot de behalen doelstellingen.
 • Het (onafhankelijk) adviseren en ondersteunen van managers van de teams Burgerzaken, het Klantcontactcentrum en Publieksdienstverlening.
 • Je vervult een belangrijke rol in de voorbereiding van de MT-vergaderingen. Je zorgt voor tijdige voorbereiding van stukken en het monitoren van de afgesproken actiepunten. Waar nodig spreek je managers aan op deze actiepunten.
 • Het optreden als sparringpartner, waarbij je het belang van de afdeling Publiekszaken en de gemeente niet uit het oog verliest.
 • Je brengt sterke en feitelijk onderbouwde adviezen uit en je weet deze krachtig over te brengen.
 • Je denkt actief mee hoe we continu onze dienstverlening kunnen optimaliseren.
 • Je werkt mee aan (of initieert zelf) projecten die bijdragen aan een betere bedrijfsvoering.
 • Je toetst de besluitvormingsstukken en voorstellen op dekking, transparantie en risico's.

De afdeling:

Publiekszaken is verantwoordelijk voor de publieksdienstverlening van de gemeente Utrecht en heeft twee publieksafdelingen: Klantcontactcentrum en Burgerzaken.

De functie adviseur business controller valt onder het team Finance en Control van het Bedrijfsbureau. Samen met het team Informatie en Procesmanagement en het Officeteam vormen deze drie teams het Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau wil de best denkbare ondersteuning bieden voor onze dienstverlening.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Wij stimuleren doorgroeimogelijkheden, en de kans om jezelf te ontwikkelen.

Dit bieden wij jou:

 • Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.491 en €5.017 (salaristabel per 01-01-2020) op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Dit vragen we van je

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt 1-3 jaar werkervaring, bij voorkeur op het vakgebied finance en control in een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt een frisse blik en bent creatief in het bedenken van nieuwe ideeën.
 • Je bent analytisch en je weet de vertaalslag te maken van harde cijfers naar een goed en helder advies.
 • Je durft kritisch te zijn en neemt graag het voortouw.
 • Je kunt gemakkelijk contacten leggen en onderhouden met mensen van verschillende aard en uiteenlopend niveau.
 • Door je enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen;
 • Door je gestructureerde manier van werken bereik je op tijd je doel.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als adviseur business controller aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Annoir Benelayyachi, Business controller Publiekszaken, 030 - 28 61402 of Henk van Dijkhuizen, Hoofd Bedrijfsbureau Publiekszaken, 030 - 286 20 16.

Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Recruiter Senay Kucukasci, 06 18 24 86 49.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdag 15 januari.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

3 sollicitaties
18 views


13-12-2019 Gemeente Utrecht
bedrijfsadviseur

Dit is je werk

Als bedrijfsadviseur WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) ben jij het visitekaartje voor bestaande en potentiële klanten. Je zet je actief in om contacten met werkgevers te leggen, met als doel werkzoekenden op werkplekken bij die werkgevers te plaatsen. Dit doe je door nieuwe relaties met werkgevers op te bouwen en te onderhouden. Deze functie vraagt van je dat je commercieel en creatief kunt denken. Je ziet kansen, handelt daarnaar en draagt daarmee echt een steentje bij aan het creëren van nieuwe kansen voor werkzoekenden.

 • Je verricht acquisitie van vacatures en draagt deze vacatures over naar collega's die zich met de matching bezig houden.
 • Je ontwikkelt projecten met werkgevers en je maakt daarbij de afwegingen welke inzet van middelen en menskracht noodzakelijk is om werkzoekenden te kunnen plaatsen bij de werkgever.
 • Relatiebeheer; je onderhoudt intensief contact met je eigen portefeuille werkgevers.
 • Je kijkt en denkt hierbij breder dan alleen een enkele vacature. Je denkt met de werkgevers creatief na over het initiëren van projecten waarbij je in nauwe samenwerking meerdere werkplekken kunt realiseren.
 • Je werkt vanuit de gemeente nauw samen met collega's van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), UW (Sociale werkvoorziening) en andere gemeentes in de arbeidsmarkt regio Utrecht. Je neemt initiatieven om bredere samenwerkingsverbanden te realiseren.

Het WSP maakt deel uit van het organisatie onderdeel Werk en Inkomen. Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad.

Binnen het WSP bestaat het gemeentelijke team uit 15 medewerkers. Het WSP is een regionaal samenwerkingsverband met UWV en UW en heeft als taak om op regionaal niveau werkgeverscontacten te leggen en onderhouden. Met het gemeentelijke team werk je dus in groter verband samen met ongeveer 60 mensen. Tevens is er nauwe samenwerking met de andere teams van de unit Werk. Het WSP werkt in verschillende branches. In de loop van de tijd ontwikkel je je, waardoor je breed inzetbaar wordt.

Dit bieden we je
Bij de Gemeente Utrecht zien we graag dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Naast een inspirerende, veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is, bieden wij jou:

 • Een 32 tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen € 2591 en € 3805 (op basis van 36 uur). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je
Om succesvol te zijn in deze rol zoeken we kandidaten die commercieel zijn ingesteld, kansen zien en creëren. Je krijgt en geeft energie door op een innovatieve manier samen met werkgevers projecten te bedenken en vorm te geven zodat werkzoekenden een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt van jou dat je lef hebt, initiatief neemt en ondernemerschap toont.

 • Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring een soortgelijke functie, zoals personeelsbemiddeling, uitzendbranche of soortgelijk
 • Je hebt aantoonbare kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkelingen
 • Je hebt aantoonbare commerciële ervaring
 • Je beschikt over een aantoonbaar breed netwerk in en om Utrecht en hebt ervaring met projectmatig werken
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en je wilt jezelf graag inzetten om voor deze doelgroep nieuwe kansen te creëren
 • Het is een pre als je kennis hebt van wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen en algemene kennis van de brede dienstverlening van Werk en Inkomen.

Dit is handig om te weten

Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Solliciteer dan direct online, maar uiterlijk 22 december 2019! Vanzelfsprekend zijn we erg benieuwd naar je verhaal.

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Cüneyt Kocak, senior medewerker WSP, 06-18206813. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Chawa Verwer, recruiter, 030 - 286 27 98.

Mocht je recent gesolliciteerd hebben op dezelfde functie en je bent niet uitgenodigd, dan hoef je niet nogmaals te reageren.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of eventuele arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

4 sollicitaties
84 views


12-12-2019 Gemeente Utrecht
Senior programmamanager mobiliteit

Wil jij één van de belangrijkste opgaven van de gemeente Utrecht vormgeven en leiden? Ben jij iemand met bewezen kennis en kunde op het gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling en beschik je over een stevig netwerk daarin? Ben jij organiserend, verbindend en resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De gemeente Utrecht is op zoek naar een Senior programmamanager mobiliteit. Wij zoeken een stevige, ondernemende, verbindende en resultaatgerichte programma- manager die externe partners (zoals Rijk, Provincie, regio), belanghebbenden en collega's verbindt aan het programma mobiliteit. Je draagt vanuit jouw verantwoordelijkheid bij aan de grotere opgave om Utrecht een aantrekkelijke, verkeersveilige en bereikbare stad te laten zijn die duurzaam, leefbaar en gezond is.

Dit is je werk

Utrecht heeft als één van de snelst groeiende steden van Nederland een grote uitdaging op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. De bevolkingsgroei in de regio, de economische groei en de toenemende mobiliteit per inwoner zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van Utrecht onder druk staat. Nergens is de mobiliteitstransitie zo tastbaar als hier en dat plaatst de gemeente elke dag voor spannende vraagstukken. Hoe ziet de mobiliteit van de stad eruit in 2040 en wat betekent dat voor de keuzes die we vandaag moeten maken? De Ruimtelijke Strategie Utrecht omarmt de groei van de stad en kiest voor binnenstedelijke verdichting en gezond stedelijk leven. Deze strategie vertaalt zich in het mobiliteitsbeleid, waarbij we met nieuwe en bewezen oplossingen de uitdaging aangaan. Het Utrechtse college van B&W geeft in haar coalitieakkoord voorrang aan openbaar vervoer, fiets en voetganger. Op dit moment lopen er tal van projecten binnen het programma mobiliteit om uitvoering te geven aan deze ambities.

De senior programmamanager mobiliteit heeft als belangrijkste taak om inhoudelijk richting te geven aan de mobiliteitsopgave in de stad, om te zorgen dat de stedelijke ambities voor mobiliteit concreet worden uitgewerkt, uitgedragen en uitgevoerd door zowel medewerkers als externe partners. De senior programmamanager is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de opgave mobiliteit. Het richting geven aan de mobiliteitsopgave doet de senior programmamanager nadrukkelijk in nauwe samenhang met andere gebiedsgerichte en thematische opgaven. Tot slot vertegenwoordigt de senior programmamanager de stad in externe contacten op zijn vakgebied en leidt de samenwerking met ministerie, provinciën, gemeenten en andere stakeholders.

Concreet houdt dit in dat jij

 • Zorgt voor ontwikkeling, innovatie, bijstelling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid als onderdeel van het collegeprogramma en in aansluiting bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
 • Het gemeentebestuur adviseert op strategisch niveau. Je bent een eerste aanspreekpunt voor de wethouder mobiliteit.
 • De mobiliteitsvisie uitdraagt binnen en buiten de organisatie met als doel meer impact te realiseren
 • Voor het realiseren van je doelstellingen actief de verbinding opzoekt met andere opgaven in de stad zoals de verschillende gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven en de thematische stadsbrede opgaven waaronder energietransitie, gezonde leefklimaat en woningmarkt in balans.
 • Scherp in beeld hebt en houdt wat de Utrechtse gemeenteraad, de Utrechtse bewoners en stakeholders verwachten van de mobiliteitsopgave en in staat bent die verwachtingen te vertalen naar de opgave.
 • Sturing organiseert op het uitvoeren van projecten en het realiseren van doelen die gericht zijn op de verbetering van infrastructuur, mobiliteitsgedrag en systeemsprong mobiliteit. Je stuurt daarbij op samenhang binnen de opgave. Je leidt hiervoor het team van (deel-) programmamanagers en inspireert hen elke dag om samen met het bestuur, de andere opgavemanagers en alle medewerkers te bouwen aan een gezonde en aantrekkelijke stad.
 • Samen met programmamanagers en het management van oa de beleidsadviseurs verkeer sturing geeft aan de organisatie van de opgave (ongeveer 100 mensen), waarbij je inhoud en bemensing (capaciteit) logisch verbindt. De programmamanager Strategie en Beleid is daarbij je eerste sparringpartner.
 • Snel weet te schakelen met bestuur, organisatie en stakeholders in het geval van incidenten of calamiteiten met een groot afbreukrisico.
 • Werkt aan een cultuurverandering die gericht is op opgavegericht werken en integrale advisering. Je legt daarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
 • Heldere keuzes maakt voor prioritering en programmering binnen de opgave op basis van een integrale visie op mobiliteit en in relatie tot de andere opgaven in de stad.
 • De directeur Ruimte actief opzoekt omdat de opgave Mobiliteit veel andere opgaven binnen Ruimte raakt. Je trekt samen met hem op in strategische vraagstukken.
 • Verantwoordelijk bent voor rapportage, begroting en risicomanagement van het programma (binnen de gemeentelijke begrotingscyclus).

Dit is jouw werkplek

Binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht ben je werkzaam bij het gilde 'Opgavesturing', waarvoor de manager Opgavesturing verantwoordelijk is. Dit gilde bestaat uit de (deel)programmamanagers en -secretarissen van de hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht zowel thematisch als gebiedsgericht. Dit zijn de opdrachtgevers en regisseurs van de hoofd-opgaven binnen het ruimtelijke domein. Zij vervullen een regierol bij het definiëren van de opgaven en het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het formuleren en het realiseren van het programma. Gezamenlijk en onder leiding van de manager Opgavesturing zorgen zij voor verbinding tussen de opgaven en ontwikkelen zij hun expertise. De senior programmamanager mobiliteit rapporteert inhoudelijk aan de directeur Ruimte.

Dit beiden wij je

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.349 en € 7.524 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een arbeidscontract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. We maken gebruik van een proefperiode.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Dit vragen we van je

Voor deze omvangrijke en complexe opgave zoeken wij een ondernemende, verbindende en resultaatgerichte senior programmamanager mobiliteit. Om succesvol te zijn in deze functie hechten we sterk aan een afgeronde studie op minimaal hbo niveau. Tegelijk kun je leunen op meer dan 5 jaar leidinggevende én coachende ervaring aan meer dan 50 hoogopgeleide professionals en op meer dan 10 jaar werkervaring in strategische en complexe mobiliteitsvraagstukken. We zoeken iemand met ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in het adviseren van directie en politiek bestuur binnen gemeente (minimaal 100.000 inwoners), provincie of rijksoverheid en een aantoonbaar netwerk binnen het domein mobiliteit.

Last but not least: we zien graag een groot Utrechts hart: je kent de stad en bent graag in contact met Utrechters, bewoners, stakeholders en partner

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior programmamanager mobiliteit aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Irene Willems, manager Opgavesturing 06-22486723. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753 (vanaf 17 december) of met Jacqueline Gentenaar 030 286 14 72.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

5 sollicitaties
107 views


09-12-2019 Gemeente Utrecht
Coördinator

Utrecht maken we samen met JOU!

Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit doe je UtrECHT

Als coördinator van het zwembad lever je een bijdrage aan de verdere optimalisatie van de Utrechtse Zwembaden

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Zorgt dat de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer goed verloopt, afwijkingen/bijzonderheden in de organisatie signaleert en rapporteert naar de Locatiemanager
 • Alle klantcontacten in het zwembad coördineert en correct afhandelt.
 • Medewerkers coacht en begeleidt opvakinhoudelijke kennis en uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Vakspecialist bent op de gebieden; zweminstructie, recreatie, toezicht, kassa, receptie, doelgroepen en schoonmaak.

Dit is jouw werkplek

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten. Iedereen ziet ons werk!

Je gaat werken voor de afdeling Vastgoedexploitatie. Vastgoedexploitatie (VGE) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de exploitatie van een groot deel van het Utrechtse vastgoed. Denk daarbij aan binnen- en buitensportaccommodaties, zwembaden, multifunctionele accommodaties, buurtcentra, volkstuinen, begraafplaatsen en auto- en fietsparkeergarages. Elk gebouw of terrein dat we exploiteren en onderhouden is uniek. We zorgen voor gastheerschap én leveren facilitaire diensten. Daarbij sturen we op de financiële baten en lasten en programmeren we de activiteiten zo efficiënt mogelijk. Ons doel daarbij is een tevreden klant, een optimale bezetting en een goede bedrijfsvoering.

De Utrechtse zwembaden bestaan uit vier locaties: Zwembad Den Hommel, Zwembad De Kwakel, Zwembad Fletiomare en het buitenbad De Krommerijn.

De Utrechtse zwembaden vervullen een maatschappelijke taak op het terrein van zwemvaardigheid, recreatief zwemmen en er is een voorziening voor de zwemsportverenigingen.

Je gaat werken voor één van de bovengenoemde zwembaden, maar je wordt aangenomen voor Utrechtse Zwembaden.

Dit breng je mee

 • MBO 4 werk- en denkniveau
 • Opleiding zwemonderwijzer c.q. CIOS opleiding met aantekening zwemmen of ALO
 • In bezit van een geldig EHBO diploma, BHV diploma, zwemmend redden diploma A of brevet 5.
 • Drie jaar relevante werkervaring (ervaring in aansturing van team)
 • Ervaring in het opstellen van personeelsroosters en kennis van MS Office

Specifieke functiekenmerken

 • Samenwerken
 • Coachen
 • Flexibiliteit

Dit bieden we jou

 • We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een werkweek van 36 uur met een bruto maandsalaris (op basis van 36 uur) tussen de € 1877 (aanloopschaal) en € 3114 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Je ontvangt voor deze functie een inconveniëntentoeslag en daarnaast ontvang je een toeslag onregelmatige dienst voor het werken in roosterdiensten
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17.05% van je salaris.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als coördinator van het zwembad aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met de heer Plaggenborg, Locatiemanager zwembad Fletiomare mobiel 0614292303.

Goed om te weten

Wij laten je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

7 sollicitaties
573 views


05-12-2019 Gemeente Utrecht