Logo Gemeente Utrecht

Vacatures geplaatst door Gemeente Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Utrecht.

Laatste vacatures

Jeugdarts 4-18

Dit doe je UtrECHT

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als uitvoeringsorganisatie Volksgezondheid in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden aan bijdragen. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen bouwen we aan een gezonde toekomst van Utrecht. Wij zien gezondheid als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren op de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in je leven. Door het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van Utrechters dragen we bij aan de gezonde groei van de stad, zodat de gezondheidsverschillen die er zijn kleiner worden. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Maar vooral ook en steeds meer door het inbrengen van onze gezondheidsexpertise in allerlei ontwikkelingen op verschillende niveaus. Internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de 'gezonde stad'.

De Jeugdgezondheidszorg
Als Jeugdarts 4-18 kom je te werken bij een van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De afdeling telt ruim 160 medewerkers, waar onder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten. JGZ helpt kinderen van nul tot achttien gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties - daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. We sporen gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. De afdeling is in ontwikkeling: kernwoorden daarbij zijn dialoog- en wijkgericht werken.

Dit is jouw werkplek

Als jeugdarts ben je de sociaal-medisch deskundige van de teams in de stad waarin je werkt. Je bewaakt, in samenwerking met de overige leden van het team, de gezondheidstoestand van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de gemeente Utrecht. Je voert gezondheidsonderzoeken uit, je onderneemt actie indien de gezonde ontwikkeling van het kind of van groepen kinderen in gevaar dreigt te komen. Je analyseert, rapporteert en adviseert over de gezondheidssituatie van de jeugd in de stad. Daarnaast begeleid je medisch studenten en initieer je vernieuwingen op het brede terrein van de jeugd(gezondheids)zorg. Je treedt op als consulent voor collega's van de afdeling JGZ ten behoeve van cliënten met complexe problemen. Ook verzorg je vakinhoudelijke begeleiding aan medewerkers van het team. Je haalt energie uit veranderprocessen en je ziet het als een uitdaging mee te werken aan de modernisering van de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 18-jarigen.

Dit breng je mee
Je bent gediplomeerd en BIG-geregistreerd arts met een academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur aanvullend de 2-jarige opleiding tot jeugdarts afgerond, dan wel de introductiecursus jeugdgezondheidszorg 0-18 gevolgd. Je hebt ruime kennis van en affiniteit met het werkterrein van de jeugdgezondheidszorg specifiek voor 4-18 jarigen. Je kunt goed luisteren en je bent sterk in het maken van probleemanalyses en oordeelsvorming. Je bent in staat deze te vertalen naar adviezen, begeleidingsplannen of doorverwijzingen. Je bent integer en je werkt resultaat-, kwaliteits- en klantgericht. Je vindt het leuk om in een veranderende organisatie de verbinding te zoeken met andere disciplines en/of (gemeentelijke ) instellingen of diensten.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 24- tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.795 en € 5.984 o.b.v. 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
De aanstelling vindt plaats via payroll constructie.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Jeugdarts 4-18 aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?

Solliciteer direct online - maar uiterlijk 13 juli 2018. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Wenda Berends, Jeugdarts 4-18, via 030-2863430.

Gemeentebanen

0 sollicitaties

27 views


20-06-2018 Gemeente Utrecht


Projectvoorbereider (stedelijk water)

Utrecht maken we samen met JOU!

Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit doe je UtrECHT

Als Projectvoorbereider (stedelijk water) bij de Stadsingenieurs van de gemeente Utrecht ben je actief betrokken bij projecten met uitdagingen op het gebied van de waterhuishouding in de gemeente. Je stelt zelf bijvoorbeeld bestektekeningen en bestekken op of vraagt deze uit bij marktpartijen. Je bent samen met een collega de trekker binnen Stadsingenieurs voor het vakgebied riolering en water.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • voorontwerpen (VO's) en definitieve ontwerpen (DO's) maakt in samenwerking met de adviseurs van de gemeente Utrecht. De ontwerpen zijn een combinatie van riolering, gemalen en openbare verharding;

 • civieltechnische ramingen maakt met de standaardsystematiek voor kostenramingen (ssk);

 • bestekken en ontwerpen van derden beoordeelt;

 • kansen binnen projecten signaleert en/of onderzoekt;

 • ondersteunt en adviseert bij het opstellen van offerteaanvragen op het gebied van riool, water en eventueel gemalen en de offertes van derden beoordeelt;

 • projectteams ondersteunt en adviseert bij verdere uitwerking van ontwerp, projectplanning, contractdocumenten en projectbegroting;

 • rapportages, plannen onderzoekt en contractdocumenten beoordeelt en hierover adviseert aangaande het vakgebied;

 • ondersteunt en adviseert bij het opstellen van planidentificaties / Programma's van Eisen;

 • ondersteunt en adviseert bij het verrichten van (nadere) onderzoeken;

 • ondersteunt en adviseert bij projecten in uitvoering;

 • bemalingsadviezen opstelt en de bijbehorende berekeningen maakt in samenwerking met collega's uit andere vakgebieden, zoals wegen, bodem en constructies.

Dit is jouw werkplek

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Jij gaat werken voor de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven.

Als Projectvoorbereider werk je bij de groep Infrastructuur van Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds.

Dit breng je mee

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau op het gebied van GWW of cursussen gevolgd op dit vakgebied;

 • Je bent vertrouwd met de specifieke software van het vakgebied;

 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken;

 • Je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeentelijke organisatie en haar bestuurlijk gevoelige omgeving;

 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met genoemde werkzaamheden binnen complexe grootstedelijke GWW-projecten;

 • Je beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Je bent klantvriendelijk en servicegericht.

Dit bieden we jou

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €2.335 en €3.805. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • Een Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget is 16,8% van je salaris.

 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.

 • Wij bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op:

  https://werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Projectvoorbereider aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online onder aan deze pagina, maar uiterlijk 8 juli 2018.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Fred Nuwenhuis, groepshoofd Infrastructuur, 030 - 28 66993.

Goed om te weten:

Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

We geven voorrang aan sollicitanten vanuit de gemeente Utrecht die her- of overplaatsbaar zijn. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

31 views


19-06-2018 Gemeente Utrecht


Directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Plaats in de organisatie

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Deze ambitie komt uit gesprekken met bewoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en is een gedeeld streven waar ieder zijn eigen aandeel in heeft. Als gemeente leveren we hier een bijdrage aan vanuit diverse rollen. Vanuit onze eigen overheidsrol zijn we daarop aanspreekbaar in al onze beleidsvelden én we nodigen als lokale overheid mensen en organisaties in de stad uit om waarde toe te voegen aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (370 fte) is een grote gevarieerde uitvoeringsorganisatie, waar mensen werken in zeer uiteenlopende functies. De organisatie bestaat naast een staf uit de afdelingen Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving (bijv. bouwinspecteurs), Vergunningen (bijv. vergunningverleners, juristen en administratieve medewerkers) en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (bijv. parkeercontroleurs, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders). De medewerkers hebben veel contact met burgers en werken in de buitenwereld 'als ambassadeur'. Zij zijn 'de ogen en oren in de stad'.

In de uitvoering zoekt VTH samenwerking en verbinding met andere onderdelen binnen de gemeente én met business partners en stakeholders zoals horeca, koepelorganisaties (Bouwend NL, Horeca NL), bouwende partijen (projectontwikkelaars, architecten, grondeigenaren), gebruikers openbare ruimte ( organisatoren van evenementen, bezoekers en inwoners van de stad), pandeigenaren, politie en OM én partners in de regio (RUD, U10 gemeenten). Burgers zijn in toenemende mate een bron van informatie en inspiratie in de handhaving van de openbare ruimte.

Kerntaken

Als directeur (Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager) van Vergunningen, Toezicht en Handhaving zorg je ervoor dat VTH het bestuur en de organisatie adequaat ondersteunt in het uitvoeren van de opgaven ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018- 2022 'Ruimte voor iedereen'en aan de advisering van politiek verantwoordelijke bestuurders.

De gemeente verwacht van elke leidinggevende 'veranderingen' te kunnen managen. De ontwikkelopgave voor de organisatie 'Utrecht Centraal' (meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad) moet worden doorgezet.

Als directeur onderhoud je zelf actief het relatienetwerk in de stad, de regio en landelijk dat nodig is voor deze kerntaken.

Wat ga je doen

Belangrijke ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het terrein van VTH zijn de implementatie van de Omgevingswet, de implementatie van de Wet Private Kwaliteitsborging, parkeerregulering als onderdeel van de mobiliteitsaanpak, een moderne invulling van handhavingsbeleid en vergunningverlening (vanuit de bedoeling), de verduurzaming van de bebouwde omgeving in de energietransitie, het grote bouwprogramma én het intensiever gebruik van de openbare ruimte door de groei van de stad.

 • Je vertaalt deze en andere ontwikkelingen, en de bestuurlijke ambities voor de stad naar de opgaven vanVTH.

 • Je geeft direct en indirect leiding aan VTH, stuurt het managementteam ontwikkelings- en resultaatgericht aan, en stimuleert eigenaarschap bij medewerkers en leidinggevenden. Daarbij geef je (professioneel) vertrouwen en ruimte, en spreekt duidelijke verwachtingen uit over verantwoordelijkheid en gewenst gedrag.

 • Je geeft sturing aan continu doorontwikkelen van de gemeentelijke rol van VTH op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je borgt de resultaten hiervan en neemt het eigen organisatieonderdeel goed mee in dit proces. Je investeert in versterking van de gevraagde competenties van medewerkers. Dat geheel doe je op een organische manier die landt in de haarvaten van de organisatie.

 • Als directeur VTH ben je verantwoordelijk voor de medezeggenschap in jouw onderdeel en WOR bestuurder voor het overleg met de ondernemingsraad van VTH. Je neemt medezeggenschap serieus, bevordert participatie en staat open voor dialoog en samenwerking.

 • Je bevordert goede interactie tussen beleid en uitvoering/samenwerking met andere organisatieonderdelen vanuit integrale ketenaanpak en verbinding. Je stuurt op zoeken naar andere en nieuwe vormen van samenwerkingintern en extern, onder andere op het gebied van handhaving.

 • Als directeur ben je verantwoordelijk voor het beheren, innoveren en aansturen van werkprocessen (personeel, informatie- en procesmanagement, financiën en bedrijfsvoering) van VTH. Je stuurt op een heldere visie op Strategische Personeels Planning en stimuleert het gebruik maken van moderne technische ontwikkelingen.

Verantwoording

Als directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving leg je verantwoording af aan een lid van de directieraad.

Vereiste competenties

Resultaatgerichtheid, coachen, team bouwen, delegeren (en stimuleren eigenaarschap bij medewerkers), omgevingsbewustzijn, netwerken (en verbinding zoeken intern en extern) en visie (richting geven). Daarnaast beschik je over politiek/bestuurlijke sensitiviteit.

Werk-/denkniveau, opleiding en ervaring

Om deze functie naar behoren te kunnen uitoefenen is het nodig dat je:

 • Een stevige persoonlijkheid bent, die tegelijkertijd over soepelheid beschikt; die 'als boegbeeld van VTH' daadkrachtig met gezag en verbindend optreedt op een vernieuwende manier;

 • Acteert op participatieve en transparante wijze, zichtbaar bent op de werkvloer, aantoonbare ervaring hebt met het creëren van draagvlak en communicatie op verschillende niveaus;

 • Ervaring hebt met integrale strategische advisering op gemeentebrede bestuurlijk en politiek gevoelige beleidsterreinen bij meerdere portefeuilles én gesprekspartner kunt zijn voor bestuurders;

 • Zakelijk en resultaatgericht bent; ervaring hebt met bedrijfsvoering en aansturen van een divers samengesteld uitvoerend organisatieonderdeel;

 • Affiniteit hebt met de inhoudelijke opdracht van de eenheid VTH;

Daarnaast beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau en 7 jaar strategische ervaring op WO niveau;

 • Aantoonbaar leiderschap;

 • Kennis van de gemeentelijke organisatie;

 • Affiniteit met medezeggenschap en participatie van medewerkers;

 • Affiniteit met bedrijfsvoering.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.493 en € 7.921. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden klik je hier.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De eerste ronde van selectiegesprekken vindt plaats op donderdagmiddag 6 september 2018. De tweede ronde van gesprekken vindt plaats op woensdagmiddag 12 september 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Paul Kouijzer, lid directieraad/themadirecteur Bedrijfsvoering, telefoon 06-14292280. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Matchpunt, Jacqueline Gentenaar 030-2861472.

Online solliciteren

Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online.

We zijn een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

102 views


18-06-2018 Gemeente Utrecht


Gebiedscoördinator ruimtelijke ontwikkeling

Dit doe je UtrECHT

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 430.000 inwoners in 2030. In de nota 'Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!' (RSU) geeft Utrecht aan deze groei te faciliteren door inbreiding.

Gebiedsgerichte opgaven

De ambities uit de RSU willen we realiseren in de verschillende gebieden in de stad. In de nieuwe ontwikkelorganisatie Ruimte is opgavegericht werken centraal komen te staan. We kennen thematische opgaven (zoals Energie en Mobiliteit) en een aantal gebiedsopgaven waar een ruimtelijk regisseur verantwoordelijk voor is. Voor de nieuwe manier van werken hebben we Utrecht (voorlopig) opgedeeld in 8 verschillende gebieden, met elk een ruimtelijk regisseur. Elke ruimtelijk regisseur werkt samen met één of meerdere gebiedscoördinatoren. Wij zien dat juist nu, in deze tijden van hoogconjunctuur, de tijd rijp is om kansen te verzilveren. Met multidisciplinaire teams willen we integraal sturing geven aan de gebiedsopgave waarbij het een belangrijke uitdaging is om sneller in te spelen op kansen van buiten en om samen met de stad de kwaliteit van het gebied te versterken.

De gebiedscoördinator werkt in opdracht van de ruimtelijk regisseur die opgavetrekker is voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen een specifiek gebied in Utrecht.

De gebiedscoördinator is gedelegeerd opdrachtgever voor gemeentelijke projectmanagers / projectleiders op basis van de vastgestelde gebiedsopgave. Het gaat om ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: vastgoedontwikkelingen van private partijen, renovaties van woningcorporaties, openbare ruimte projecten, bewonersinitiatieven, projecten voor maatschappelijk vastgoed, etc.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Dagelijks aanspreekpunt bent voor gemeentelijke projectleiders in jouw gebied.

 • Nieuwe initiatiefnemers ontvangt en in afstemming met de ruimtelijk regisseur een eerste analyse maakt voor haalbaarheid en wenselijkheid van dit initiatief, inclusief de afstemming op het gemeentelijk beleid. Op basis daarvan draag je nieuwe projecten aan bij de ruimtelijk regisseur, ter programmering, om de doelen uit de opgave te bereiken.

 • Zorgt voor het maken en nakomen van contractuele afspraken met externe partijen, bijvoorbeeld intentie- en anterieure overeenkomsten bij initiatieven van derden en overeenkomsten gericht op realisatie bij gemeentelijke projecten volgens onze vaste werkwijze UPP (Utrechts Plan Proces).

 • Zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten en initiatieven binnen de opgave en stuurt op uitvoering. Daarbij zoekt hij/zij nadrukkelijk de samenwerking op met andere gebiedscoördinatoren of thematische (deel)programmamanagers.

 • Financiële afspraken (budgetruimte) maakt voor de verschillende projecten, daarvan het overzicht bijhoudt en zorgt voor monitoring daarvan. Tevens draag je bij aan de jaarcyclus van programmabegroting en verantwoording voor de investeringen en projecten binnen dit gebied.

 • Meedenkt met de ruimtelijk regisseur op terrein van opgavesturing en definiëren van de opgave op basis van ervaringen in projecten.

 • Zorgt voor bestuurlijke besluitvorming van de projecten.

Dit is jouw werkplek

Binnen Ontwikkelorganisatie Ruimte (OOR) werk je samen met ca. 420 collega's. OOR is georganiseerd in 6 gildes. Je wordt aangesteld als programmamanager B binnen het gilde Opgavesturing. Dit gilde bestaat uit de trekkers en secretarissen van de thematische en gebiedsgerichte opgaven van de RSU.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.022 (aanloopschaal) en € 5.984 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Dit breng je mee

We zoeken nu de Gebiedscoördinator voor de wijk Zuidwest, bestaande uit Kanaleneiland, Dichterswijk, Transwijk, Rivierenwijk, de woonboulevard en Westraven. Er wonen ca. 35.000 mensen en er zijn continu tientallen projecten in voorbereiding en uitvoering. Je bent in staat op alle niveaus, ambtelijk, bestuurlijk en in het externe netwerk, verbindingen te leggen, te coördineren en te sturen op resultaten in het gebied.

 • Je hebt ervaring met een ambtelijke organisatie en netwerk opbouwen met verschillende groepen: van bewoners, tot belangenorganisaties, overheidspartijen, ontwikkelaars en andere ondernemers.

 • Samen stad maken is het uitgangspunt, ervaring in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planprocessen is een vereiste.

 • De gebiedscoördinator moet projecten organiseren en kunnen vlottrekken of bijsturen wanneer dat nodig is. Daarnaast vragen we basiskennis op het terrein van contractvorming en aanbesteding.

 • De gebiedscoördinator is ook een rechtstreeks aanspreekpunt voor het bestuur en heeft daarom gevoel voor bestuurlijke besluitvorming.

 • Afgeronde wo-opleiding, bijvoorbeeld in bouwkunde, planologie of sociale geografie.

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het ruimtelijk domein.

 • Financiële kennis en ervaring met financiële sturing.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Gebiedscoördinator aan de slag te gaan? Solliciteer direct maar uiterlijk 1 juli 2018 via onderstaande button. Uit de kandidaten zal een selectie worden gemaakt. Daarna zullen er in de week van 9 t/m 13 juli de eerste gesprekken plaatsvinden. We willen dit doen in de vorm van een korte pitch. Heb je vragen over de vacature, de organisatie, het opgavegericht werken of de procedure? Neem dan contact op met Matchpunt via 030-286 1175.

Goed om te weten

Aanstelling: in eerste instantie voor 1 jaar, bij goed functioneren vaste aanstelling als Programmamanager. Plaatsing op de rol voor gebiedscoördinator van een specifiek gebied is tijdelijk.

Uiterlijk 6 juli laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een pitch in de week daarna.

Gemeente Utrecht is een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

153 views


15-06-2018 Gemeente Utrecht


Inkoper decentraal (2fte)

Utrecht maken we samen met JOU!
Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal of/en onze locatie op de Tractieweg in Utrecht.

Dit doe je UtrECHT
Je gaat aan de slag als inkoper en geeft in een team van inkopers uitvoering aan het inkoopproces voor het onderdeel Stadsbedrijven van de Gemeente Utrecht.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Je voert inkoopopdrachten uit (van inkoopbehoefte t/m contract) tussen 10.000 en 200.000 euro
 • Biedt ondersteuning aan aanvragers en adviseert contractbeheerders en management
 • Geeft goedkeuring aan inkopen < 10.000 euro
 • Je begeleidt (meervoudig) onderhandse aanbestedingen
 • Voorbereiding van en begeleiden van Nationale/Europese aanbestedingen
 • Maken van spend-analyses, inkoopplannen en doen van marktverkenningen
 • Je hebt een actieve rol in het verbeteren van het inkoopproces
Dit is jouw werkplek
Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten……iedereen ziet ons werk en jij levert daar vanuit jouw rol als inkoper een bijdrage aan.

Stadsbedrijven is met circa 900 personeelsleden de grootste uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Utrecht. Stadsbedrijven bestaat uit vijf lijnafdelingen en een stafafdeling namelijk de afdeling bedrijfsvoering . Deze afdeling biedt als afdeling ondersteuning aan de vijf afdelingen van Stadsbedrijven. De afdeling onderscheidt zich in de team's Personeel & Organisatie, Planning en Control en Inkoop, Communicatie & Informatie Proces Management en Directie Zaken.

Je komt als inkoper te werken binnen het team Planning & Control en inkoop.

De Spend van Stadsbedrijven bedraagt per jaar circa 110 miljoen euro bij bijna tweeduizend verschillende leveranciers. Jaarlijks vinden er tientallen aanbestedingen plaats en zo'n 8500 bestellingen.

Dit breng je mee
We komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over relevante werkervaring in het inkoopdomein;
 • Je beschikt bij voorkeur over een inkoop gerelateerde opleiding (NEVI 1);
 • Je hebt ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken;
 • Je hebt gevoel voor processen;
 • Je competenties zijn omgevingsbewustzijn, communicatiekracht, kwaliteit leveren en druk kunnen weerstaan.
Naast je vakinhoudelijke kennis zijn jouw talenten en kwaliteiten net zo belangrijk.
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden op operationeel niveau;
 • Je bent communicatief sterk, gericht op het zoeken van verbinding;
 • Je bent flexibel, ziet kansen en kan snel inspelen op ontwikkelingen;
 • Integriteit, accuratesse en een proactieve houding zijn voor jou vanzelfsprekend.
Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.591,- (aanloopschaal) en
  € 4.225,- (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als inkoper aan de slag te gaan voor de Gemeente Utrecht?
Solliciteer direct online onder aan deze pagina- maar uiterlijk voor 30 juni 2018.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Joost Kemme, plv Hoofd Planning & Control en inkoop, 030-2860356

Goed om te weten
Voor 6 juli laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de tweede week van juli.
We geven voorrang aan sollicitanten vanuit de gemeente Utrecht die her- of overplaatsbaar zijn. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

99 views


15-06-2018 Gemeente Utrecht