Logo Twitter

Geautomatiseerd vacatures beheren op Twitter

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Twitter.

Laatste vacatures

Ambtelijk Secretaris 32 uur p/w, locatie Nieuwegein

Je werkzaamheden bestaan uit de inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning van de commissie. Daarbij kun je denken aan:

 • het inhoudelijk voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de commissie
 • administratieve taken zoals afhandelen van correspondentie, archiveren en agendabeheer
 • het bewaken van de naleving van procedures volgens wettelijke en interne voorschriften
 • het bijhouden van relevante ontwikkelingen en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, je bent speciaal belast met de uitwerking en implementatie van de MDR en ECTR voor MEC-U. De uitwerking eist in de praktijk dat je in voorkomende gevallen in de avond of het weekend enige werkzaamheden moet verrichten.
 • het onderhouden van contacten met commissieleden, onderzoekers en externe instellingen ten aanzien van de verschillende aspecten voor toetsing van wetenschappelijk onderzoek
 • het verzorgen van spreekuur voor onderzoekers op locatie

participatie in regionale en landelijke netwerken op het gebied van toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


01-04-2020 St. Antonius Ziekenhuis
Avond- Nacht- Weekendhoofd (minimaal niveau 4)

Als ANW-hoofd bewaak je in de avond, nacht en in het weekend de kwaliteit van de te verlenen zorg, verpleging en begeleiding rondom bewoners/cliënten op de vestigingen van Warande. Deze vestigingen bevinden zich in Bilthoven, Houten en Zeist. Je bent vraagbaak voor (verpleegtechnische) vragen en bij complexe situaties waarbij je in eerste instantie telefonische triage uitvoert. In geval van calamiteiten ben jij degene die contact legt met de piketdienst. Je begeleidt en ondersteunt collega's op een coachende manier.

20 uur per week

Wij vragen

 • diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5
 • BHV-diploma of de bereidheid een BHV-training te volgen
 • aantoonbare leidinggevende ervaring
 • het vermogen om bewonersgerichte en verantwoorde zorg te verlenen en daarin de medewerkers te coachen
 • BIG -geregistreerd
 • helikopterview en in staat kritisch te denken
 • stressbestendigheid
 • initiatief
 • zelfstandigheid
 • professionele houding
 • rijbewijs B

Wij bieden

 • een werkomgeving met een goede sfeer en collegiale samenwerking
 • arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • salaris volgens functiegroep 50
 • eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiebijslag van 8,0%
 • eigen kinderdagverblijf in Zeist en Houten

Interesse?

Solliciteer dan meteen of bel met Ada Reiter, vestigingsmanager, via telefoonnummer: 06-82533526 voor meer informatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


31-03-2020 Warande
Medewerker Frontoffice Klinisch Chemisch Laboratorium, 24 uur p/w locatie Utrecht

Als medewerker Frontoffice binnen ons Klinisch Chemisch Laboratorium zorg jij ervoor dat onze patiënten altijd gastvrij te woord worden gestaan en je verstrekt hen informatie over de laboratoriumonderzoeken. Jij verwerkt de in- en externe aanvragen voor laboratoriumbepalingen en je maakt de rapportage voor de kliniek en de polikliniek. De binnengekomen materialen maak je gereed voor directe analyse, opslag en trials. Je verzorgt de verzending en ontvangst van analysemonsters van en naar externe laboratoria en verwerkt de resultaten daarvan. Naast deze laboratoriumtaken verricht je venapuncties bij onze klinische en poliklinische patiënten en vinger- en hielprikken. Patiënten die het spannend vinden om geprikt te worden, weet je vakkundig en vriendelijk gerust te stellen. Je standplaats wordt onze locatie Utrecht. Tijdens drukke perioden, vakanties en ziekte-uitval ben je bereid om ook in Nieuwegein of Woerden te werken.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


31-03-2020 St. Antonius Ziekenhuis
Hoofd Business Control, 36 uur per week, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Wat ga je doen?
Het ziekenhuis staat voor een grote uitdaging. Het St. Antonius heeft zich gepositioneerd als een van de voorlopers in de zorgtransformatie, denk hierbij aan het herinrichten van de zorgketens met programma's als "Juiste zorg op de juiste plek (met de juiste kosten)" en het sturen op waarde. In het begeleiden van deze transformatie en het begeleiden van de performance van het ziekenhuis speelt de eenheid F&I en specifiek de afdeling Business Control (BC) een belangrijke rol.

Daarnaast zal de eenheid blijvend moeten voldoen aan de eisen die de sterk veranderende omgeving stelt. Werkprocessen zullen verder geautomatiseerd en verbeterd moeten worden gericht op een grotere efficiency en effectiviteit. De eenheid F&I (ca. 100 fte) biedt operationele ondersteuning aan de overige medewerkers van het ziekenhuis.

De werkzaamheden van de afdeling Business Control (BC) zijn deels cyclisch (begroting, maandrapportages, managementinfo etc.) en deels projectmatig. Een belangrijke taak van de afdeling is het (proactief) ontwikkelen en leveren van informatieproducten, het sturen van de informatievoorziening. Naast het toetsen van de bereikte resultaten, het analyseren van afwijkingen en overige informatie en het adviseren van managers en afdelingshoofden op bedrijfseconomisch niveau en over beleidsaanpassingen, rekent de afdeling BC bij belangrijke keuzen in het ziekenhuis diverse toekomstscenario's door. De afdeling maakt op basis van de behandelprofielen van de DBC's kostprijzen. De totale bezetting is 14 fte.

Tot slot ga je een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie van het nieuwe ERP van AFAS.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-03-2020 St. Antonius Ziekenhuis
Netwerkcoördinator palliatieve zorg, 16 uur p/w

Je werkt als netwerkcoördinator palliatieve zorg in een duobaan. Samen met je collega initieer, adviseer en faciliteer je de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio.
Dit doe jij door betrokken partijen zoals vrijwilligers, zorgprofessionals, bestuurders, patiënten en naasten met elkaar te verbinden. Je wisselt informatie uit tussen de betrokken partijen en je zorgt ervoor dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt ter versterking van de palliatieve zorg in de regio.

Daarnaast adviseer je als netwerkcoördinator zorgorganisaties over (transmuraal) beleid op het gebied van palliatieve zorg. Je ziet kansen voor samenwerking en verbeteringen en grijpt deze met beide handen aan. Ook weet je buiten de kaders te denken. Dit maakt jou zo sterk in je vak!

Jij als netwerkcoördinator:

 • Bent aanspreekbaar voor het bestuur (stuurgroep) van beide palliatieve zorgnetwerken in regio Utrecht.
 • Vraagt met de betrokken werkgevers de subsidie aan namens het bestuur en je draagt zorg voor de verantwoording.
 • Geeft functionele sturing aan, projectleiders en werkgroepen die jou zijn toegewezen.
 • Draagt actief bij aan kennisdeling en -verspreiding in de vorm van scholing e.d.

Samen met je collega:

 • Fungeer je als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties.
 • Werk je samen met netwerkcoördinatoren van de andere ketens in de regio, om de ketenzorg af te stemmen en te verbeteren.
 • Vertaal je landelijke ontwikkelingen binnen palliatieve zorg naar de regio, in samenwerking met het bestuur van het netwerk.
 • Werk je samen binnen het consortium palliatieve zorg Midden Nederland 'Septet', met vele andere stakeholders én de landelijke organisaties op het gebied van palliatieve zorg, zoals PZNL.
 • Geef je leiding aan diverse (deel)projecten binnen het palliatieve netwerk.
 • Coördineer je activiteiten in het netwerk.
 • Adviseer en ondersteun je participanten in het netwerk.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-03-2020 St. Antonius Ziekenhuis