Logo Twitter

Geautomatiseerd vacatures beheren op Twitter

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Twitter.

Laatste vacatures

Teamhoofd Polikliniek Orthopedie

Als geen ander ben jij in staat om de verbindende schakel te zijn tussen maatschap, artsen en medewerkers. Je staat voor je team (20 fte), zet medewerkers in hun kracht en vertaalt de wensen van de specialisten naar werkbare processen, rekening houdend met de uitvoerbaarheid op de werkvloer en het belang van je medewerkers. Zo bouw je continu aan de ontwikkeling van je team. Je schakelt soepel tussen strategisch meedenken en tactisch afstemmen en zoekt daarin steeds de juiste balans. Onze zorgverlening wordt aangeboden vanuit onze locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Als teamhoofd rouleer jij tussen deze locaties en zorg je dat je altijd laagdrempelig bereikbaar bent. Deze afwisseling maakt jouw werk extra uitdagend. Je bent onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, de begroting, de poliplanning en de personele planning. De krapte op de arbeidsmarkt en patiëntenlogistiek zijn daarbij onderwerpen die veel van jouw aandacht vragen. Ook het personeelsmanagement waaronder verzuimbegeleiding, jaargesprekken en ontwikkeling van medewerkers zijn onderdeel van jouw dagelijks werk. De polikliniek orthopedie is volop in beweging en bereidt zich voor op de zorg in de toekomst. Binnen de afdeling en eenheid krijg je in dit kader te maken met innovatieve projecten en bouw je mee aan de poli van de toekomst op de locatie in Nieuwegein.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis
Verpleegkundig Specialist Longkanker

Als verpleegkundig specialist longkanker verleen je professionele zorg aan patiënten met longkanker in alle stadia van de ziekte, zowel in een poliklinische als klinische setting. In deze boeiende en zelfstandige baan ben jij medeverantwoordelijk voor diagnose en behandeling (bijvoorbeeld systeembehandeling in de vorm van chemotherapie, eventueel in combinatie met immunotherapie). De behandeling vindt plaats in de kliniek van ons Kankercentrum in Utrecht waar jij samen met onze specialisten verantwoordelijk voor bent. Je begeleidt patiënten en bent casemanager in de behandelfase. Ook in de palliatieve fase heb je een belangrijke rol. Steeds ben je op zoek naar een voor de patiënt optimale balans tussen draaglast en draagkracht. Je helpt hen bij het maken van moeilijke keuzes in hun ziekteproces. Naast de directe patiëntenzorg houd je je bezig met ziekenhuisbrede zorginnovaties. Je ontwikkelt protocollen, verzorgt klinische lessen en je participeert in wetenschappelijk onderzoek. Ook neem je wekelijks deel aan verschillende MDO's.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis
Salarisadministrateur

Als salarisadministrateur voer je zelfstandig en vakkundig alle aspecten van de salarisadministratie uit. Zo controleer, analyseer en verwerk je (complexe) mutaties en declaraties en zorg je voor de afdrachten aan de belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds. Daarnaast ben jij een vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers als het gaat om salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Jij bent op de hoogte van nieuwste wet- en cao-wijzigingen en past deze toe. Daarnaast draag je proactief bij aan de verbetering van onze (digitale) systemen en werkprocessen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis
Stafmedewerker CIO-Office Informatiemanagement & ICT

De informatietechnologie ontwikkelt zich snel en biedt steeds veranderende mogelijkheden. Om deze mogelijkheden ten goede laten komen aan onze patiënten en aan het werkplezier van onze medewerkers en medisch specialisten, werken onze zorgverleners en ICT'ers structureel en nauw met elkaar samen. Dit betekent dat een aantal mensen uit de zorg een ICT-gerelateerde functie vervult.
Dit zijn de Chief Medical Information Officer (CMIO), Chief Nursing Information Officer (CNIO) en Chief Medical Data Officer (CMDO). Als stafmedewerker bied je ondersteuning aan deze collega's en daarnaast ook aan de Chief Information Officer (CIO). Samen vormen zij (de C's) het strategisch
C-MT en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de informatievoorziening en het informatiebeleid binnen het ziekenhuis.

Als stafmedewerker CIO-office maak je onderdeel uit van het team Management Ondersteuning, één van de aandachtsgebieden binnen het CIO-office. Dit team bestaat uit 5 collega's, met ieder eigen verantwoordelijkheden en taken. Vanuit deze zelfstandige functie lever je een belangrijke bijdrage aan de besluitvormingsprocessen van het C-MT en zoek je steeds naar mogelijkheden om het C-MT te versterken en te verbeteren. Je focus ligt op het ondersteunen bij beleidsvorming en je zoekt naar mogelijkheden om de aandachtsgebieden met elkaar te verbinden. Je bereidt binnen de gegeven kaders zelfstandig vergaderstukken, presentaties en notities inhoudelijk voor. Je bewaakt de planning en voortgangsrapportage, bewaakt de continuïteit in de besluitvorming en zorgt op een actieve wijze dat acties worden opgevolgd. Ook vervul je een adviserende rol bij interne trajecten en processen.
Binnen de IV-Governance van het St. Antonius wordt de invulling en organisatie van de Digitale Zorgraad door jou bepaald in nauwe samenwerking met de eindverantwoordelijken. Je stelt daarvoor het programma samen, je maakt afspraken met sprekers en je schrijft de maandelijkse nieuwsbrief. Ook de verantwoordelijkheid van de invulling van de EISC ligt in jouw handen. Daarnaast vervul je een praktische ondersteunende rol richting de C's en draag je onder andere zorg voor een adequaat agendabeheer.
Om de C's goed te kunnen adviseren is het van belang dat je op de hoogte bent en blijft van de items die binnen de zorg in het algemeen en specifiek binnen de diverse gremia in het ziekenhuis spelen.

Kortom je hebt in deze functie de verantwoordelijkheid voor een uitgebreid zelfstandig takenpakket en krijgt de kans om samen met de C-rollen bij te dragen aan beleidsontwikkeling binnen het informatievoorzieningsdomein van het St. Antonius ziekenhuis.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis
Informatie Analist Business Intelligence

Als informatieanalist BI ga je binnen onze afdeling in eerste instantie aan de slag binnen het gebied 'Finance & HR' en ben jij het aanspreekpunt voor de gebruikers. Je draagt actief bij aan de realisatie van nieuwe informatieproducten door deel te nemen in scrum teams. Ook stel je in nauw overleg met de eindgebruiker specificaties op voor (en wijzigingen aan) informatieproducten. Je verdiept je hierbij in de situatie van de gebruiker, vraagt door en stelt ook gezamenlijk de lange termijn informatiebehoefte vast. Daarnaast adviseer je de eindgebruikers actief over de verschillende oplossingsrichtingen en tijdsinvesteringen. Jij weet de eindgebruikers uit te dagen om met behulp van ons continue verbeterdashboard kort-cyclisch de zorg te verbeteren. Je borgt juist gebruik van informatie en het uniformeren van definities, evenals het adviseren over de juiste wijze van registreren ten behoeve van het benodigde inzicht. Kortom: jij zoekt continu naar verbeteringen in onze informatievoorziening, je bedenkt oplossingen hiervoor en je betrekt jouw teamleden actief bij het realiseren van deze oplossingen.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis