Logo Tergooi

Vacatures geplaatst door Tergooi

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Tergooi.

Laatste vacatures

Waarnemend plastisch chirurg

De maatschap MSB Gooi en Eemland zoekt per 1 januari 2019, in verband met tijdelijke afwezigheid van één van de vakgroepleden, voor de vakgroep Plastische Chirurgie van Tergooi een: Waarnemend plastisch chirurg.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature


11-12-2018 HR


ANIOS Orthopedie (vacature per 1 januari 2019)

We zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze arts die houdt van een uitdagende werkomgeving. Je werkt onder directe supervisie van de orthopeden van de vakgroep als zaalarts, polikliniek en OK.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

1 view

Bekijk vacature


11-12-2018 Tergooi


Manager Kwaliteit

Als manager Kwaliteit rapporteer je aan de raad van bestuur en heb je een belangrijke rol bij het realiseren van de strategische ambities. Je zorgt ervoor dat de afdeling Kwaliteit het primaire proces optimaal ondersteunt. Je ziet toe op de kwaliteit binnen Tergooi en ondersteunt de raad van bestuur in het bereiken en borgen van het gewenste kwaliteitsniveau. Dit doe je door je rol als rechterhand van de portefeuillehouders kwaliteit binnen de raad van bestuur èn de medisch specialistische raad.

Daarnaast:

  • Geef je leiding aan de functionarissen van de afdeling
  • Werk je duaal samen met de medisch manager kwaliteit
  • Ondersteun en adviseer je de RvB en de MSR, onder andere op het gebied van contacten met inspectie en afhandeling van calamiteiten
  • Adviseer je, gevraagd en ongevraagd, RvB, MSR, lijnmanagement en andere belanghebbenden op het gebied van kwaliteit
  • Ben je sparringpartner, expert, intermediair, projectmanager en uitvoerder
  • Ontwikkel je zelfstandig beleidsadviezen op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en zorglogistiek
  • Initieer, faciliteer en implementeer je innovatieve processen op het gebied van kwaliteitsthema's van Tergooi, op basis van up-to-date kennis van de organisatie en relevante omgevingsfactoren

Utrechtzorg

0 sollicitaties

34 views

Bekijk vacature


07-12-2018 Tergooi


Medisch technoloog/afdelingsmanager

We zijn op zoek naar een gedreven ervaren collega, die twee interessante posities binnen de medische technologie in ons ziekenhuis weet te combineren: die van organisatorisch en inhoudelijk afdelingsmanager en die van medisch technoloog die kwaliteits- en vernieuwings­projecten uitvoert. Beide posities zijn qua omvang ongeveer een halve fte.
Als afdelingsmanager stuur je vanuit je (medisch) technische kennis het team van technici dagelijks operationeel aan, op een coachende maar resultaat­gerichte manier.
In die rol wordt daarnaast van je verwacht dat je de verbinding onderhoudt met de rest van de ziekenhuis­organisatie op het niveau van RVE-managers. De door KFMT te behalen resultaten worden jaarlijks vastgelegd vanuit het perspectief van de klant, de medewerker, financiën en innovatie en leiden tot afspraken tussen jou als afdelingsmanager en de RVE leiding (bedrijfsvoering manager en klinisch fysicus / medisch specialist manager).
Als medisch technoloog draag je in brede zin zorg voor diverse processen binnen het kader van het "Convenant veilige toepassing van medische technologie in de Zorg".
In het bijzonder ondersteun je in afstemming met de klinisch fysici verwerving en implementatie van nieuwe technologie. Daarnaast geef je mede vorm aan het kwaliteitsbeleid binnen de afdeling KFMT en zorg je voor de uitvoering daarvan.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

6 views

Bekijk vacature


06-12-2018 Tergooi


Afdelingsmanager polikliniek

Als afdelingsmanager polikliniek zorg je ervoor dat de dagelijkse primaire werkprocessen optimaal functioneren. De focus van de functie ligt op de interne afstemming van de zorgverlening binnen de polikliniek en andere poliklinieken/afdelingen. De te behalen resultaten worden jaarlijks vastgelegd vanuit het perspectief van de klant, de medewerker, financiën en innovatie en worden vastgelegd tussen de afdelingsmanager en de RVE leiding (bedrijfsvoering manager en medisch specialist manager). Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken resultaten en de ontwikkelingsdoelen binnen de poliklinieken, zoals vastgelegd in de jaarkaart.

Utrechtzorg

3 sollicitaties

29 views

Bekijk vacature


06-12-2018 Tergooi