Logo Tergooi

Vacatures geplaatst door Tergooi

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Tergooi.

Laatste vacatures

Business Intelligence adviseur

Als Business Intelligence (BI) adviseur volg je de actuele ontwikkelingen op de voet en ontwerp, bouw en lever je informatie aan in- en externe partijen en adviseer je deze partijen. Met onze data-analyses geven wij richting aan het (medisch) management en bestuur bij operationele, tactische en strategische beslissingen. Je zit bovenop de actualiteit, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een speciaal Covid-19 dashboard in Qlik Sense.

Werken als BI-er bij Tergooi betekent:

  • Je draagt zorg voor actuele en juiste informatie, vertaalt klantwensen in BI-producten (dasboards, apps). De nadruk van de functie ligt op de bedrijfsvoering van Tergooi (kwaliteitsindicatoren, capaciteitsmanagement en efficiencyverbetering)
  • Afwisselend en zelfstandig werken samen met twee andere BI adviseurs
  • Gebruik maken van moderne BI-tooling en bijdragen aan de doorontwikkeling: je werkt doorlopend aan hoe het slimmer en beter kan
  • Gericht op ontwikkeling van jezelf, het team en anderen (je verzorgt ook trainingen voor gebruikers)
  • Het volgen van de ontwikkelingen op zowel eigen kennis- en vakgebied als op het gebied van de ziekenhuisbranche

Voorbeeld werkdag
's Morgens voer je een intakegesprek met een afdelingsmanager die een capaciteitsvraagstuk heeft over de in- en doorstroom van patiënten op een zorgafdeling. Je vraagt door om het vraagstuk helder te krijgen en spreekt gelijk daarna met een functioneel beheerder om de vraag door te kunnen vertalen naar een Qlik-app. Die middag is de eerste testversie gereed en schakel je een business controller in om je eerste oplossingsrichting aan te scherpen en te verbeteren. Terwijl anderen je eerste versie van het dashboard aan het testen zijn help je een business controller aan data om een business case te maken. Je realiseert je dat een van die vragen vaker voorkomt en is op te lossen door een kleine aanpassing te doen in het KPI-dashboard van Tergooi. Dat komt op je actielijst voor morgen!

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Tergooi
Afdelingsmanager medische techniek Klinische Fysica en Medische Technologie

Ga jij die belangrijke leidende rol spelen bij het inrichten van ons nieuwe ziekenhuis met de modernste medische apparatuur, zodat onze dokters en verpleegkundigen nog betere zorg kunnen bieden aan onze patiënten?

We zijn op zoek naar een gedreven ervaren collega, die vanuit brede medisch technische kennis het team van technici dagelijks operationeel weet aan te sturen. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten op financieel en personeelsgebied. Daarnaast stel je in nauwe afstemming met de klinisch fysicus/medisch manager (MSM) en de manager zorg en bedrijfsvoering (MZB), kwaliteits- en ontwikkeldoelen voor de afdeling vast in een jaarplan.
De afdeling heeft een belangrijke ondersteunende functie in de dagelijkse primaire zorg en jij speelt hierin een grote rol als relatiemanager naar alle andere RVE-managers binnen de zorg en andere ondersteunende afdelingen, zoals ICT, Facilitair en Huisvesting & Vastgoed.
Je bent eindverantwoordelijke voor het technisch beheer van de medische apparatuur in Tergooi. Daarin speelt het beheersysteem Ultimo een belangrijke rol. Vanuit je medisch technische kennis draag je zorg voor het databeheer, de kwaliteit van de geregistreerde gegevens, de managementrapportages, de risicoclassificaties en de optimalisatie van werkprocessen welke (mede) gestuurd worden vanuit Ultimo.
In de aanloop naar de nieuwbouw, maar ook daarna, zullen er diverse projectmatige werkzaamheden zijn rond verwerving, verhuizing en ingebruikname van (nieuwe) apparatuur en techno­logie. Hierin speel jij in nauwe afstemming met de klinisch fysici een belangrijke rol.

1 sollicitatie
3 views
Bekijk vacature


22-09-2021 Tergooi
Leerling anesthesiemedewerker (start opleiding: maart 2022)

Als anesthesiemedewerker bewaak je de vitale lichaamsfuncties van de patiënt en assisteer je de anesthesioloog voor, tijdens en na een operatie. Samen met het operatieteam zorg je dat een operatie voor de patiënt zo goed mogelijk verloopt.

  • Als anesthesiemedewerker begeleid en informeer je de patiënt op de operatiekamer en zorg je ervoor dat het anesthesietoestel en de bewakingsapparatuur gecheckt zijn en dat alle andere benodigdheden klaar staan
  • Anesthesiemedewerkers zijn betrokken bij het verlenen van anesthesiologische zorg, zoals onder andere het bewaken van de vitale functies tijdens de operatie, toediening van medicijnen en de zorg voor vocht-, warmte- en pijnmanagement

Je werkt onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog en je neemt zelfstandig beslissingen.

Duur van de opleiding
De opleiding tot anesthesiemedewerker is een inservice-opleiding op hbo-niveau, dit is een combinatie van leren en werken. Het theoretisch onderwijs vindt plaats aan de Amstel Academie, onderdeel van Amsterdam UMC.
De reguliere opleiding tot anesthesiemedewerker duurt 3 jaar, afhankelijk van eerder verworven competenties kun je in aanmerking komen voor een opleiding op maat.

Diploma
Na afronding van de opleiding ontvang je een CZO-diploma met NLQF6-waardering (bachelor).

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


22-09-2021 Tergooi
Afdelingssecretaresse Chirurgie-MDL/Traumacentrum en Orthopedie

Als afdelingssecretaresse vervul je samen met jouw vier collega's een belangrijke ondersteunende rol, vooral op het administratieve vlak. Jouw taken bestaan onder andere uit het bieden van administratieve ondersteuning en baliewerkzaamheden op de afdelingen Chirurgie-MDL/Traumacentrum en Orthopedie. Je werkt voornamelijk op locatie Hilversum. Waar nodig word je ingezet op een verpleegafdeling op locatie Blaricum. Samen met je collega's rouleer je de werkzaamheden op de verschillende afdelingen. Zo is geen dag hetzelfde!

0 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


22-09-2021 Tergooi
Twee Maag-, Darm- en Leverartsen

De maatschap MSB Gooi en Eemland zoekt per 1 september 2022, in verband met pensionering van 2 van onze collega's;

Twee Maag-, Darm- en Leverartsen (0,8 - 1 fte per MDL-arts)

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


21-09-2021 Tergooi