Logo Tergooi

Vacatures geplaatst door Tergooi

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Tergooi.

Laatste vacatures

Leerling Radiodiagnostisch laborant (Start 2 september 2019)

Tijdens de driejarige opleiding leer je zelfstandig radiodiagnostische onderzoeken te verrichten en te assisteren bij onderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd middels röntgenstralen, geluidsgolven (echo's) of magnetische velden (MRI-scan). Je vertelt patiënten wat het onderzoek inhoudt en zorgt voor een goed verloop. De opleiding start met een beroepsvoorbereidende periode (BVP). In deze periode ga je naar school en ben je in dienst van Tergooi op basis van een leerovereenkomst. Na het succesvol doorlopen van de BVP kom je in aanmerking voor een leer-arbeidsovereenkomst. Het theoretische deel van de opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie in Amsterdam. Na het afronden van de opleiding kun je aan het werk als radiodiagnostisch laborant.
Eerst meer weten? Bekijk de film!

Utrechtzorg

0 sollicitaties

5 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Tergooi


Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

 • Als consultatief psychiatrisch verpleegkundige adviseer en ondersteun je verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ziekenhuis bij werkproblemen in het verplegen van patiënten met psychiatrische-, psychosociale - en/of gedragsproblemen
 • Daarnaast verleen je directe specifieke psychiatrische zorg aan patiënten op verpleegafdelingen en Spoedeisende Hulp
 • Je draagt kennis over met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden in het algemeen ziekenhuis
 • De consultatieve psychiatrische verpleegkundige participeert in diverse scholingen over relevante ziektebeelden
 • Wij zoeken een collega die in staat is om de functie zelfstandig inhoud te geven en die goed kan functioneren in teamverband

Utrechtzorg

0 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Tergooi


Consulent Zorgadministratie (DBC-adviseur)

 • Als consulent zorgadministratie ben je het eerste aanspreekpunt voor medisch specialisten en andere medewerkers voor alle vragen die spelen rondom de registratie van de geleverde zorg
 • Je geeft advies en bewaakt de opvolging. Je bent daarmee inhoudelijk indirect verantwoordelijk voor correcte registraties en declaraties
 • Je analyseert externe ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving, je vertaalt dit naar intern beleid en adviseert hierover
 • Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van registratieprocessen, signaleren van risico's en analyseren van (afwijkingen in) de registratie
 • Je hebt een liaisonrol doordat je aan zowel de manager Zorgcontrol én de vakgroepen rapporteert
 • Verhoogde aandacht voor een betrouwbare bronregistratie, onder andere door de invoering van Horizontaal Toezicht, vormt onze uitdaging voor de nabije toekomst

Utrechtzorg

0 sollicitaties

13 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Tergooi


Oncologie verpleegkundige of Verpleegkundige voor de opleiding Oncologie (afdeling Longziekten)

Je taken bestaan uit:

 • Het coördineren van de verpleegkundige zorgverlening binnen afdelingsbeleidskaders
 • Het leveren van verpleegkundige (zorg)producten aan de toegewezen patiënten
 • Het ontwikkelen en waarborgen van de kwaliteit van de operationele verpleegkundige zorg binnen de afdelingsbeleidskaders

Utrechtzorg

0 sollicitaties

11 views

Bekijk vacature


13-02-2019 Tergooi


Verpleegkundige afdeling Verloskunde & Gynaecologie (voor de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige Obstetrie)

 • Je levert verpleegkundige zorg aan patiënten en pasgeborenen op de kraamafdeling en gynaecologie, onder verantwoordelijkheid van een (gespecialiseerd) verpleegkundige Obstetrie
 • Je levert een bijdrage aan veiligheid en kwaliteitsprojecten en coördineert zorg en werkprocessen op de afdeling
 • In geval van gebleken geschiktheid kom je in aanmerking voor de specialistische vervolgopleiding tot verpleegkundige Obstetrie

Utrechtzorg

0 sollicitaties

7 views

Bekijk vacature


12-02-2019 Tergooi