Logo Talent.com

Geautomatiseerd vacatures beheren op Talent.com

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Talent.com.

Laatste vacatures

Intern Begeleider (0,5 - 0,6 fte)

Onze school
Basisschool De Wijde Blik ligt in Kamerik (gemeente Woerden) en de ruim 167 leerlingen zijn verdeeld in 6 groepen. Het schoolgebouw is nieuw en duurzaam en de inrichting open met diverse werkhoeken waar leerlingen zelfstandig of in groepen kunnen werken. We zijn een katholieke school met een openbaar karakter. We zorgen voor een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we respect tonen naar elkaar. We bieden de leerlingen de ruimte om te groeien in ontwikkeling, kennis, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, samenwerking en sociale vaardigheden. De samenwerking in de driehoek ouders-school-kind vinden we hierbij van grote waarde.

In ons onderwijsaanbod focussen wij op de kernvakken. Binnen de methode 'Blink Wereld' wordt gewerkt vanuit ontdekkend en onderzoekend leren.

Onderwijsconcept

We brengen met plezier kennis over en dragen graag bij aan het verder ontwikkelen van ieders vaardigheden. Voor de kernvakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven zijn de lesdoelen het uitgangspunt. We zorgen voor een effectieve instructie volgens het 'EDI instructiemodel'. Wij werken vanuit het Doordacht Passend Lesmodel (DPL). Dit model is geïnspireerd op het directe instructiemodel.
Wij betrekken leerlingen actief bij het leren en geven veel feedback. Meer bewustwording van de doelen en het vergroten van het eigenaarschap zorgt voor meer motivatie en prestatie.

De Wijde Blik: 'Samen werken aan jouw toekomst'.

Meer weten over onze school en alvast kennismaken met het team? Kijk hier alvast wie je collega's zijn en voor meer informatie.

Onze functie
Wij hebben per 1 augustus 2023 plek voor een enthousiaste Intern Begeleider ( kwaliteitscoördinator ) die een voortrekkersrol heeft in het waarborgen van de onderwijskwaliteit. Je werkt daarbij samen met ervaren collega's.

Onze Intern Begeleider ( kwaliteitscoördinator ) coacht en begeleidt de leerkrachten. Gezamenlijk geven jullie invulling aan de basisondersteuning en organiseer je de benodigde extra ondersteuning. Je bent de sparringpartner en adviseur van onze leerkrachten en voorziet ze waar nodig van aanvullend perspectief. Je bewaakt de ondersteuningsstructuur en zorgt voor verdere ontwikkeling van het systeem van leerlingenondersteuning. Als kwaliteitscoördinator/intern begeleider lever je een doorlopende bijdrage aan de kwaliteitszorg van de school en ben je nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen. Je bent ook verantwoordelijk voor de Rafikiklas in de school, coördinator Day a Week School, neemt deel aan het HB-netwerk. Je werkt nauw samen met de directeur en bent medeverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het beleid binnen de school. Je maakt deel uit van het managementteam.

Wil je extra uren aan de slag? Geef het aan! Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle leerkrachten voor de Kalisto pool.

Onze verwachtingen
Wij vinden het belangrijk dat onze nieuwe collega:

 • Met passie en energie kwaliteitscoördinator/intern begeleider is!
 • Een lerende houding heeft
 • Vanuit visie een schoolbeleid rondom kwaliteit kan uitzetten en borgen
 • In staat is om structureel de school- en groepsopbrengsten te analyseren en verbeterpunten hieruit met het team op te pakken
 • Op de hoogte is van onderwijsontwikkelingen en daarop kan inspelen
 • Goede communicatieve vaardigheden heeft
 • Een positieve houding uitstraalt naar leerlingen en collega's
 • Deskundige coaching en begeleiding van leerkrachten kan leveren
 • Een aantoonbare opleiding tot kwaliteitscoördinator of de bereidheid om een opleiding hiertoe te volgen
 • Vanuit gelijkwaardigheid het contact met kinderen en ouders aangaat

Wat bieden we?

 • Een goed begeleidingstraject
 • Een school in ontwikkeling waarbij we belang hechten aan samenwerking en samen leren
 • Een enthousiast, betrokken en lerend team
 • Werken in professionele leergemeenschappen
 • Cafetariaregeling met o.a. fietsregeling, bedrijfsfitness, extra reiskosten en vakbondscontributie. Ook is een fiets van de zaak mogelijk.
 • Young Professionals programma voor starters in het basisonderwijs
 • Gecertificeerde TOP opleiding voor professionals
 • Via interne mobiliteit ervaring op doen op verschillende scholen is mogelijk

Onze organisatie
De Wijde Blik is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! De Kalisto scholen delen een krachtige onderwijskundige visie. We werken samen aan kwalitatief goed onderwijs, spelen in op nieuwe onderwijsontwikkelingen en leren met en van elkaar. We bieden onze leerlingen een fijne schoolperiode door aandacht en waardering.

Elke school geeft op basis van de eigen missie en visie zelf invulling aan het onderwijsaanbod en het onderwijsconcept. Hierdoor hebben alle scholen binnen Kalisto een eigen karakter. Er is dus altijd een Kalisto school die bij je past!

Kalisto bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen in de gemeenten Monfoort, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen staan open voor iedereen die onze katholiek/oecumenisch achtergrond respecteert.

De ruim 375 medewerkers ervaren dat Kalisto als werkgever hen boeit en bindt. Er is sprake van een professionele cultuur, ruime mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, ruimte voor eigen inbreng en tijd voor plezier.

www.kalisto-basisonderwijs.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisette Otten, schooldirecteur:

Telefoon: 06-14368168, E-mail: l.otten@dewijdeblikkamerik.nl of klik op mail Lisette Otten.

Solliciteren op deze vacature?
Je kunt solliciteren via de knop 'Solliciteren op deze vacature'. Wij ontvangen je cv en motivatie graag voor vrijdag 23 juni 2023. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 26 juni 2023.

Ik werk bij één van de 16 scholen van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kom je ook bij ons werken?

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 De Wijde Blik
Leerkracht groep 1 / 2 (0,6 - 1,0 FTE)

Onze school
Basisschool CSV Ridderhof is de enige reguliere basisschool in het mooie dorp Vreeland. Wij verzorgen uitdagend en passend onderwijs voor ieder kind. Onze veilige en uitdagende leeromgeving leidt tot een brede ontplooiing van ieder kind. Ons enthousiaste schoolteam denkt en werkt vanuit het belang van onze leerlingen. Elk talent wordt herkend en iedereen wordt uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Wij gebruiken als Sociaal- emotionele methode: De 7 Gewoonten van The Leader In Me (Stephan Covey). Onze ouders voelen zich verbonden met de school. Wij investeren in een goede samenwerking en betrekken ouders bij de doelen voor onze kinderen.

Op CSV Ridderhof werkt een enthousiast en betrokken team, bestaande uit groepsleerkrachten, Intern Begeleider (tevens HB-specialist), vakleerkracht bewegingsonderwijs, rekenspecialist, administratieve kracht en conciërge. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schooldirecteur.

Het ruime schoolgebouw bevat 9 lokalen verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Vanuit elk klaslokaal kijk je uit op ons grote gras-groene-schoolplein met prachtige bomen. De ruim 200 leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen.

Wij zijn trots op onze school en heten iedereen graag van harte welkom. Basisschool CSV Ridderhof, daar word je wie je bent!

Kijk hier alvast wie je collega's worden.

Onze functie
Een volwaardige leerkracht voor een kleutergroep 1-2. Welkom op CSV Ridderhof:

Wat bieden we?

 • Leuke plek in een gedreven en betrokken team
 • Betrokken ouders
 • Ruimte voor professionele ontwikkeling
 • Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn
 • Een professionele cultuur in een lerende organisatie
 • Prachtige speelruimtes in het groen met een aangrenzend park
 • Een ruime school met ruimte en tijd voor muziek en gezamenlijke weekopeningen

Wat verwachten we?

 • Een afgeronde PABO-opleiding
 • Een flexibele en professionele collega met humor
 • Een open leerhouding
 • Een visie op het spelend leren
 • Een positieve kijk op leerlingen
 • Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden we nog meer?

 • Inschaling in schaal LB conform cao PO
 • Focus op leerkrachttaken
 • Coachende begeleiding voor stagiaires & studenten
 • Young Professionals programma voor starters in het basisonderwijs
 • Gecertificeerde TOP-opleiding voor professionals
 • Werken in professionele leerteams
 • Via interne mobiliteit ervaring op doen op verschillende scholen
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. fiets- en sportregeling en vergoeding dienstreizen.

Onze organisatie
CSV Ridderhof is onderdeel van Kalisto. Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen in de gemeenten Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen staan open voor iedereen die onze katholiek/oecumenisch achtergrond respecteert. Onze waarden zien we als leidraad voor al onze activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen:

 • Naastenliefde
 • Respect
 • Gelijkwaardigheid
 • Solidariteit
 • Vertrouwen

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door actief leren, het ontwikkelen van talenten, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en het betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor al onze scholen een eigenheid hebben. Dat zorgt ervoor dat zij goed kunnen inspelen op de behoeftes en wensen van alle leerlingen. Ons beleid wordt ontwikkeld door de vakspecialisten van het bestuursbureau in samenwerking met de clusterdirecteuren. Wij betrekken daarbij zoveel mogelijk de feedback van onze leerkrachten, leerlingen en ouders. De ruim 375 medewerkers ervaren dat Kalisto als werkgever hen boeit en bindt. Er is sprake van een professionele cultuur, ruime mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, ruimte voor eigen inbreng en tijd voor plezier.

www.kalisto-basisonderwijs.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerard Miltenburg, Clusterdirecteur.
Telefoon: 0294-233395, , E-mail: directie@csvridderhof.nl of via de knop mail Gerard Miltenburg.

Solliciteren op deze vacature?
Je kunt solliciteren via de knop 'Solliciteren op deze vacature'. Wij ontvangen je cv en motivatie graag voor 7 juli 2023

Ik werk bij één van de 16 scholen van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kom je ook bij ons werken?

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Bs Ridderhof
Mechanisch Operator

Wat ga jij doen als Mechanisch Operator?

 • Bedienen, controleren en bijstellen van de productiemachines
 • Oplossen van storingen en uitvoeren van preventief onderhoud
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product
 • Registreren van productiegegevens in het systeem
 • Werken volgens veiligheidsvoorschriften en bedrijfsprocedures

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Juist Personeel
SCHOONMAAK MEDEWERKER - SINT MARTENS LATEM

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde schoonmaker voor bedrijven. Als schoonmaker ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van verschillende bedrijfspanden, waaronder kantoren, winkels, en andere commerciële ruimtes.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden volgens schoonmaakplan.
 • Het schoonmaken van vloeren, meubilair, sanitair, en andere oppervlakken.
 • Het opvolgen van veiligheids- en hygiëneprocedures.
 • Het signaleren en doorgeven van defecten en/of mankementen aan het pand.
 • Het bijhouden van voorraden schoonmaakmaterialen en -middelen.

0 sollicitaties
11 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Dynamic Jobs België
Kwaliteitsmedewerker

Verantwoordelijkheden als kwaliteitsmedewerker:

 • Opstellen van een dagelijkse planning voor de analyse van koelgassen.
 • Analyseren en beoordelen van inkomende en uitgaande producten volgens geldende specificaties.
 • Zorgen voor een nauwkeurige administratieve afhandeling van gegevens, inclusief het opstellen van het Certificate of Analysis voor uitgaande producten.
 • Voldoen aan de ADR voorschriften en ervoor zorgen dat de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.
 • Grondige kennis hebben van gevaarlijke stoffen, met name koelmiddelen, en op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving.
 • Ervaring hebben met soortgelijk werk en in staat zijn om zelfstandig te werken met minimale supervisie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Juist Personeel