Vacatures geplaatst door St. Anna Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor St. Anna Zorggroep.

Laatste vacatures

SAP FICO Consultant

Door jouw competenties, kennis van financiële bedrijfsprocessen en SAP oplossingen ben jij in staat onze organisatie te adviseren en ideeën te realiseren. Jij bent nauw betrokken bij implementaties, optimalisaties en beheer van de processen. Jij bent gesprekspartner voor management, key-users, business verantwoordelijken en IT professionals.

0 sollicitaties
0 views


29-09-2020 St. Anna Zorggroep
SAP FICO Consultant

Door jouw competenties, kennis van financiële bedrijfsprocessen en SAP oplossingen ben jij in staat onze organisatie te adviseren en ideeën te realiseren. Jij bent nauw betrokken bij implementaties, optimalisaties en beheer van de processen. Jij bent gesprekspartner voor management, key-users, business verantwoordelijken en IT professionals.

0 sollicitaties
64 views
Bekijk vacature


29-09-2020 St. Anna Zorggroep
Zorgcoördinator Akert PG

Als zorgcoördinator, op de afdeling Psychogeriatrie van woonzorgcentrum de Akert, organiseer je de dagelijkse gang van zaken. Je fungeert als teamcoach waarbij je het eerste aanspreekpunt bent als het gaat om werkinhoudelijke zaken. Door coaching on the job bewaak én verhoog je de kwaliteit van zorg op de afdeling en creëer je een team dat zelfstandiger werkt, en de verantwoording neemt in de zorgverlening. Daarnaast voer je taken uit als eerst verantwoordelijk verzorgende.

Ook zorg je voor een goede communicatie en informatievoorziening binnen het team. Je ontvangt leiding van de teamleider en je ondersteunt haar bij administratieve werkzaamheden en regelzaken (zoals het oplossen van personele problemen bij ziekte).

De zorg die je levert is toegankelijk en qua vorm en inhoud afgestemd op de vraag van de cliënt en altijd professioneel en persoonlijk. Je bent als medewerker te gast bij onze bewoners. Zij bepalen zelf hun dagindeling, dagritme en gewoontes. Je geeft onze bewoners de ruimte en mogelijkheden om hun eigen leven te kunnen leiden. Flexibel speel je in op de individuele wensen en zorgbehoeften van de bewoners.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2020 St. Anna Zorggroep
Zorgcoördinator Akert PG

Als zorgcoördinator, op de afdeling Psychogeriatrie van woonzorgcentrum de Akert, organiseer je de dagelijkse gang van zaken. Je fungeert als teamcoach waarbij je het eerste aanspreekpunt bent als het gaat om werkinhoudelijke zaken. Door coaching on the job bewaak én verhoog je de kwaliteit van zorg op de afdeling en creëer je een team dat zelfstandiger werkt, en de verantwoording neemt in de zorgverlening. Daarnaast voer je taken uit als eerst verantwoordelijk verzorgende.

Ook zorg je voor een goede communicatie en informatievoorziening binnen het team. Je ontvangt leiding van de teamleider en je ondersteunt haar bij administratieve werkzaamheden en regelzaken (zoals het oplossen van personele problemen bij ziekte).

De zorg die je levert is toegankelijk en qua vorm en inhoud afgestemd op de vraag van de cliënt en altijd professioneel en persoonlijk. Je bent als medewerker te gast bij onze bewoners. Zij bepalen zelf hun dagindeling, dagritme en gewoontes. Je geeft onze bewoners de ruimte en mogelijkheden om hun eigen leven te kunnen leiden. Flexibel speel je in op de individuele wensen en zorgbehoeften van de bewoners.

2 sollicitaties
106 views
Bekijk vacature


24-09-2020 St. Anna Zorggroep
Leerling SEH verpleegkundige

Je zorgt voor de opvang, begeleiding en behandeling van patiënten en familie op de spoedeisende hulp (SEH). Je informeert en assisteert de behandelend arts bij onderzoeken en verrichtingen. Tevens verricht je verpleegkundige handelingen volgens de richtlijnen van de SEH. Administratieve taken zoals de patiëntenregistratie, rapportage, overdracht aan derden en het aanleggen van het dossier behoren ook tot jouw werkzaamheden.

Je werkt eerst een aantal maanden voor als verpleegkundige op de SEH. Daarna begint de opleiding tot SEH verpleegkundige, welke een looptijd van 19 maanden heeft.

Onze SEH
Op de SEH proberen we bij patiënten met een (sub)acute zorgvraag, in een zo kort mogelijke tijd, te komen tot een diagnose. Daarbij stellen we de eerste noodzakelijke therapie in. Zo kunnen we directe- en indirecte gevolgen van letsel of ziekte voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

De activiteiten op de SEH zijn speciaal afgestemd op ontvangst, onderzoek, beoordeling, eerste behandeling, begeleiding, informatie, overdracht en zorg voor patiënten. Ook als er niet direct een acuut karakter aanwezig is.

De SEH is samen met de gipsverbandmeesters, team SEH-artsen en arts assistenten organisatorisch één afdeling, met twee werkplekken. De afdeling beschikt over 8 algemene behandelkamers (waarvan er 1 gebruikt wordt als kinderkamer, 1 als gipskamer, 1 als acute kamer en 1 als triagekamer) en 1 bucky kamer.

0 sollicitaties
0 views


22-09-2020 St. Anna Zorggroep