Vacatures geplaatst door St. Anna Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor St. Anna Zorggroep.

Laatste vacatures

Verpleegkundige MDL en Neurologie

Je bent als verpleegkundige werkzaam op onze gecombineerde afdeling inwendige geneeskunde MDL en de afdeling neurologie. Je bent op beide afdelingen werkzaam maar er is een mogelijkheden om, als je een duidelijke voorkeur ontwikkeld hebt, je verder in één van deze richtingen te specialiseren.

Verpleegafdeling neurologie
Afdeling neurologie is een afdeling waar 19 patiënten verpleegd kunnen worden die bij een neuroloog onder behandeling zijn. Er zijn 14 klinische bedden, een Stroke Care Unit waar 5 patiënten verpleegd kunnen worden onder 24 uurs bewaking. Daarnaast is er een dagbehandeling voor neurologische patiënten.

Verpleegafdeling inwendige geneeskunde MDL
Afdeling inwendige geneeskunde MDL is een afdeling waar 15 patiënten verpleegd kunnen worden die bij een internist of Maag-, Darm-, Leverspecialist (MDL) onder behandeling zijn. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten. De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces wordt door jou bewaakt en bevorderd. Je begeleidt leerlingen en stagiaires en draagt je kennis en ervaring op hen over.

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


12-11-2018 St. Anna Zorggroep


Verpleegkundige MDL en Neurologie

Je bent als verpleegkundige werkzaam op onze gecombineerde afdeling inwendige geneeskunde MDL en de afdeling neurologie. Je bent op beide afdelingen werkzaam maar er is een mogelijkheden om, als je een duidelijke voorkeur ontwikkeld hebt, je verder in één van deze richtingen te specialiseren.

Verpleegafdeling neurologie
Afdeling neurologie is een afdeling waar 19 patiënten verpleegd kunnen worden die bij een neuroloog onder behandeling zijn. Er zijn 14 klinische bedden, een Stroke Care Unit waar 5 patiënten verpleegd kunnen worden onder 24 uurs bewaking. Daarnaast is er een dagbehandeling voor neurologische patiënten.

Verpleegafdeling inwendige geneeskunde MDL
Afdeling inwendige geneeskunde MDL is een afdeling waar 15 patiënten verpleegd kunnen worden die bij een internist of Maag-, Darm-, Leverspecialist (MDL) onder behandeling zijn. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten. De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces wordt door jou bewaakt en bevorderd. Je begeleidt leerlingen en stagiaires en draagt je kennis en ervaring op hen over.

BrabantZorg.Net

1 sollicitatie

9 views

Bekijk vacature


12-11-2018 St. Anna Zorggroep


Preventatiemedewerker

Als preventiemedewerker binnen de St. Anna Zorggroep ben jij onze expert op het gebied van het uitvoeren van een drietal wettelijke taken die het werkgeluk van onze medewerkers ondersteunen. Ten eerste het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Je ondersteunt leidinggevenden bij het invullen van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak.
Een ander onderdeel van je werkzaamheden bestaat uit het adviseren en nauw samenwerken met onze Arbodeskundige, verzuimcoördinator, bedrijfsarts/POBA en de Ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Samen met je Arbo collega's en de Ondernemingsraad ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van het arbeidsomstandigheden beleid en het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. Je signaleert pro-actief risico's en stimuleert leidinggevenden en medewerkers in het nemen van de eigen regie om een veilig en gezond werkklimaat te creëren met als belangrijkste aandachtsgebied psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen.

Jobbird

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


09-11-2018 St. Anna Zorggroep


Preventatiemedewerker

Als preventiemedewerker binnen de St. Anna Zorggroep ben jij onze expert op het gebied van het uitvoeren van een drietal wettelijke taken die het werkgeluk van onze medewerkers ondersteunen. Ten eerste het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Je ondersteunt leidinggevenden bij het invullen van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak.
Een ander onderdeel van je werkzaamheden bestaat uit het adviseren en nauw samenwerken met onze Arbodeskundige, verzuimcoördinator, bedrijfsarts/POBA en de Ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Samen met je Arbo collega's en de Ondernemingsraad ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van het arbeidsomstandigheden beleid en het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. Je signaleert pro-actief risico's en stimuleert leidinggevenden en medewerkers in het nemen van de eigen regie om een veilig en gezond werkklimaat te creëren met als belangrijkste aandachtsgebied psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties

151 views

Bekijk vacature


09-11-2018 St. Anna Zorggroep


Gynaecoloog Obstetrie

Je gaat werken in een vakgroep met 4 gedreven gynaecologen met ieder zijn eigen specialisme. De vakgroep wordt ondersteund door de aanwezigheid van tweedelijns verloskundigen (24 uur per dag, 7 dagen per week) en de continue mogelijkheid van epiduraal analgesie. Op de polikliniek werken echoscopisten die echo's verzorgen voor de obstetrie en de fertiliteit en tweedelijns verloskundigen die ook spreekuren doen. Het geboortecentrum bestaat uit 12 kraamsuites.
Je komt in een klein en stabiel team waar korte lijnen zijn. Collega's zijn goed aanspreekbaar. Dit geldt zowel voor de gynaecologen als de collega's in de zorg en ondersteuning. We hebben behalve state of the art kwaliteit van zorg veel aandacht voor de markt, waarbij we slagvaardig inspelen op de ontwikkelingen. Je gaat deel uitmaken van een hechte club, waarbij iedereen gemotiveerd is zich te blijven ontwikkelen. Je neemt samen met collega's deel aan verschillende werkgroepen ter continue innovatie van het vakgebied gynaecologie en verloskunde.
Op het gebied van de obstetrie is er voor derdelijns voorzieningen een uitstekende samenwerking met het MMC in Veldhoven en het MUMC in Maastricht.

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


09-11-2018 St. Anna Zorggroep