Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Preventiemedewerker

Hoe ziet de functie eruit?
Als Preventiemedewerker ondersteun je de gemeente Schiedam in haar zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving op grond van de wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.

Je draagt daarmee bij aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en dus het verkleinen van de arbeidsrisico's voor álle medewerkers van de gemeente Schiedam.

In je werk heb je contact met alle onderdelen van de organisatie en werk je nauw samen met de teamleider Facilitaire Dienstverlening, de manager Personeel & Organisatie, de verzuimcoördinator, de bedrijfsarts, het Hoofd BHV en de OR.

Je werkzaamheden als preventiemedewerker bestaan uit verschillende aandachtsvelden; preventie, veiligheid en uitvoering geven aan ons Arbobeleid. Je bedje is nog niet gespreid, want deze functie moet verder ontwikkeld worden en je krijgt de mogelijkheid je eigen functie verder vorm te geven.

Wat ga je doen?

 • Je geeft richting aan en stuurt op de professionalisering van dit thema binnen de organisatie. Je zet onderwerpen op de agenda, stuurt op resultaten en bent verantwoordelijk voor de (uitvoering van) acties die vastgesteld worden
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en preventievraagstukken en de implementatie hiervan
 • Je adviseert en ondersteunt HR-adviseurs en leidinggevenden op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventievraagstukken
 • Je coördineert de uitvoering van de RI&E, het Arbo(meer)jarenplan en het PMO/PAGO en de acties die hieruit voortvloeien
 • Je bent het meldpunt voor, registreert, houdt bij en onderzoekt of er sprake is van (bijna) bedrijfsongevallen en onveilige situaties binnen de organisatie. Evenals het registreren van agressiemeldingen
 • Ook voor de OR ben je het aanspreekpunt op het gebied van preventie, veiligheid en uitvoering van het Arbobeleid
 • Je bent binnen de gemeentelijke organisatie het aanspreekpunt op het gebied van preventie, veiligheid en uitvoering van het ARBO- beleid en je overlegt samen met de algemeen directeur, managers FD en P&O, de verzuim- en Arbo coördinator, de bedrijfsarts, bedrijfshulpverlening, de OR en andere Arbo dienstverleners, over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
 • Je onderhoudt zelfstandig en proactief een kennisnetwerk met externe partijen Je bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer preventie

Wat breng je mee?

 • Je hebt een relevante opleiding en ervaring op het gebied van Arbo en/of preventie
 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau en kent de actuele wet- en regelgeving
 • Je bent bereid om aanvullende relevante opleidingen te volgen
 • Je hebt een positieve en stevige persoonlijkheid en genoeg lef om jouw visie over te brengen op de mensen om je heen
 • Je maakt makkelijk contact in een dynamische werkomgeving
 • Je weet met jouw manier van werken het preventie- en Arbobeleid aan te jagen zodat er een continue verbetering en bewustwording is van het belang van goede arbeidsomstandigheden bij de gemeente Schiedam

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt maximaal € 4671,00 bruto per maand (schaal 10, vakspecialist B) bij een werkweek van 36 uur. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

De gesprekken vinden plaats op 31 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
76 views


05-10-2022 Facilitaire Dienstverlening
Beleidsadviseur duurzaamheid

Jouw profiel
We zoeken een talentvolle collega, met hart voor duurzaamheid en een ruimtelijke achtergrond. Er gebeurt veel in Schiedam. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd en bedrijventerreinen worden klaargemaakt voor de toekomst. Jouw belangrijkste taak wordt om ervoor zorgen dat in alle ontwikkelingen duurzaamheid een belangrijke plek krijgt. Het accent bij deze functie ligt op duurzaamheid in ruimtelijke ontwikkelingen. Kennis van/affiniteit met dierenwelzijn en stadsnatuur zijn een pre. Een paar jaar relevante werkervaring zou mooi zijn, maar de wil om te leren en presteren vinden we belangrijker om onze ambitie voor een duurzaam Schiedam waar te maken. We gebruiken de grote (transitie)opgaven als motor voor de stad Schiedam. Onze ambities zijn groot, we zoeken iemand die daar energie van krijgt en prioriteiten kan stellen. Je krijgt o.a. een adviserende rol in (woningbouw)projecten en gebiedsontwikkelingen. Verder verdiep je je in de thema's energie, circulair bouwen en natuur-inclusief bouwen. Samen met de collega's van Planologie en Stedenbouw & Landschap werk je aan een duurzame en klimaat adaptieve stad. Jouw analyses van vraagstukken leiden tot nieuw beleid, waarna je meewerkt in de vertaling daarvan naar concrete maatregelen en die vervolgens deels zelf uitvoert. Je bent gedreven, hakt knopen door en bent resultaatgericht. Een optimist die denkt in mogelijkheden. Verder heb je gevoel voor het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Is naast dit alles duurzaamheid jouw drijfveer? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Wat ga je doen?

 • Je adviseert collega's en het bestuur (gevraagd en ongevraagd) over duurzaamheid
 • Je werkt aan nieuw beleid (bijvoorbeeld natuur-inclusief bouwen), maar realiseert ook reeds opgestelde plannen en projecten. Ook toets je of plannen en gebiedsontwikkelingen voldoen aan dit beleid
 • Je bent lid van het projectteam in de verschillende gebiedsontwikkelingen in de stad en vertaalt beleid op het gebied klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen naar ruimtelijke uitgangspunten. Bij gebieds- en woningbouwontwikkelingen lever je vanuit jouw expertise een stevige bijdrage, waarbij je integraal samenwerkt
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het realiseren van projecten op het gebied van de energietransitie, bijvoorbeeld gericht op energiebesparing en het verduurzamen van woningen
 • Je levert input vanuit de vakgroep Milieu & Duurzaamheid bij de implementatie van de Omgevingswet

Wat breng je mee?

 • Bij voorkeur minimaal 2 á 3 jaar ervaring als adviseur binnen de overheid
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding op een relevant terrein met bij voorkeur een ruimtelijke achtergrond
 • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming/duurzame projectontwikkeling, of je hebt hier aantoonbaar interesse in en bent in staat je hier snel in in te werken
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven
 • Typische netwerker die de belangen van de gemeente en de stad behartigt en samenwerkt met inwoners, partners uit de samenleving en de interne organisatie

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt maximaal € 5.372,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

De gesprekken voor de eerste sollicitatieronde staan gepland op 13 oktober. De tweede ronde staat op 18 oktober gepland. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 sollicitatie
58 views


03-10-2022 Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Beleidsmedewerker monumenten

Schiedam heeft ambitie met haar erfgoed. In 2021 stelde de raad nieuw erfgoedbeleid vast, waarbij we ons erfgoed willen benutten, beleven en behouden. Of het nu gaat om de typerende jenevergebouwen in de binnenstad, om de scheepsbouwbedrijven in de havens of om de dorpskern van Kethel, het erfgoed is een belangrijke identiteitsdrager van onze gemeente. Niet voor niets is monumentenzorg gepositioneerd binnen het team dat zich richt op stadsmarketing. Schiedam profileert zich als authentiek, vernieuwend en levendig. Erfgoed is een motor voor gebiedsontwikkeling, niet het minst in onze historische binnenstad. Herbestemming, restauratie en onderhoud van monumenten zijn hierbij van belang.

Het succes van beleid is afhankelijk van de kwaliteit van de begeleiding van monumenteigenaren bij vergunningaanvragen en de uitvoering van werkzaamheden. Schiedam kent ruim tweehonderd rijksmonumenten en meer dan driehonderd gemeentelijke monumenten. De binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Schiedam ontwikkelt zich snel, waardoor het aantal bouwactiviteiten en aanvragen voor omgevingsvergunningen voor monumenten en in het beschermd stadsgezicht toeneemt. Daarom zoeken we op korte termijn een medewerker met ervaring op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij monumenten, die samen met collega's uitvoering wil geven aan taken op dit vlak.

Wat ga je doen?
Als beleidsmedewerker monumenten beoordeel en begeleid je vergunningaanvragen. Hierbij behartig je de belangen van monumentenzorg en ben je een spil tussen de aanvrager, de adviescommissie monumenten, de adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en interne Schiedamse collega's van het team Vergunningen en Handhaving. Uiteindelijk stel je het advies op dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Je ziet toe op de juiste uitvoering van vergunde werkzaamheden aan monumenten. Bij bijzondere of complexe projecten speel je soms een meer begeleidende rol. Je speelt een rol bij handhaving op illegale werkzaamheden aan beschermde monumenten of aan panden binnen het Beschermd Stadsgezicht.

Daarnaast behandel je vragen van monumenteigenaren met betrekking tot hun monument of karakteristieke panden binnen het Beschermde Stadsgezicht. Je komt dus regelmatig op locatie om advies te geven over onderhoud, verduurzaming of over noodzakelijke vergunningen voor voorgenomen werkzaamheden. Je bent hierdoor voor eigenaren één van de gezichten van monumentenzorg in Schiedam.

Wat breng je mee?
Wij zoeken een teamspeler, die communicatief sterk is. Je bent oplossingsgericht en assertief wanneer dat nodig is. Je werkt graag samen. Je bent sterk in het onderhouden en het bouwen van je netwerk in de stad.

Je hebt kennis van de werkzaamheden op het gebied van monumentenzorg en van vergunningverlening en handhaving. Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau op het gebied van monumenten en restauratie of door werkervaring een aantoonbaar vergelijkbaar niveau. Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving. Gemeentelijke ervaring met vergunning en handhaving is een meerwaarde, maar we nodigen iedere erfgoedprofessional met een relevante bouwkundige opleiding uit om te solliciteren.

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4671,00 bruto per maand (schaal 10, beleidsmedewerker A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 sollicitatie
66 views


03-10-2022 Stadspromotie
Medewerker Klant Contact Centrum Burgerzaken

Ben jij een dienstverlener pur sang en is het jouw uitdaging om de baliedienstverlening burgerzaken naar een nog hoger niveau te brengen? Vind jij het leuk om je kennis te delen met je naaste collega's en daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de baliemedewerkers inzake complexe en minder complexe (burgerzaken)producten en verricht ook zelf uitvoerende (balie)werkzaamheden
 • Je bewaakt de uitvoering van de balie activiteiten en ziet er op toe dat deze tijdig, efficiënt en binnen de gestelde (gedrags-)normen en richtlijnen worden uitgevoerd
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden, bent creatief en kan buiten bestaande kaders denken. Kortom: je bent niet voor één gat te vangen!
 • Je bespreekt complexe zaken die niet gelijk aan de balie kunnen worden afgehandeld met de vakspecialisten en draagt deze over als dit nodig is
 • Je ziet het als een uitdaging om jouw steentje bij te dragen aan de veranderingen om de digitale dienstverlening aan de balie anders in te richten en daarbij de menselijke factor niet uit het oog te verliezen
 • Je werkt makkelijk met digitale systemen als Timeblockr, key2burgerzaken, Raas, NRD, key2betalen, Easy-cash en probeert verstoringen zoveel mogelijk als eerste op te lossen
 • Je wilt het altijd beter doen dan de dag van gisteren en neemt het initiatief in verbetervoorstellen
 • Je draagt samen met je coördinator zorg voor goede communicatie naar de (balie)medewerkers inzake de ontwikkelingen dienstverlening en de uitvoering van plannen en projecten
 • Je vindt het prima om ook op onregelmatige tijden (bijv. avond openstelling) te werken en doet graag een stapje extra als het werk daarom vraagt (geen 9-5 mentaliteit)

Wat breng je mee?

 • Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau
 • Je beschikt over een relevant vakdiploma (bijv. diploma identiteitsmanagement)
 • Je beschikt aantoonbaar over ruime ervaring in het vakgebied
 • Je hebt een heldere visie op de toekomst van het vakgebied en hoe de digitale dienstverlening aan de inwoners kan worden verbeterd
 • Je bent klant-, resultaat- en samenwerkingsgericht
 • Je bent flexibel en daadkrachtig
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt maximaal € 3.732,00 bruto per maand (schaal 8, medewerker publiekswerkzaamheden A) bij een werkweek van 36 uur. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

8 sollicitaties
205 views


29-09-2022 Klant Contact Centrum
Beleidsmedewerker cultuur

Cultuur is onderdeel van team Stadspromotie, net als economie, toerisme, stadmarketing, binnenstad, erfgoed, monumenten en evenementen. Een rijk aanbod aan culturele activiteiten en evenementen maken een belangrijk onderdeel uit van de voorzieningen in Schiedam.

Het cluster cultuur bestaat uit totaal 4 medewerkers. Het team werkt nauw en hecht samen. We trekken graag met elkaar op, leren van elkaar en zijn gezellig en bevlogen. Humor is belangrijk!

Wat ga je doen?
Jij bent de doener van het team. Je draait je hand er niet voor om iets op stel en sprong te organiseren of om subsidieaanvragen van een oordeel te voorzien en gesprekken te voeren met de instellingen die de aanvragen doen. Je bent handig in communicatie, ziet daarvoor mogelijkheden in allerlei vormen en uitingsmogelijkheden. In de werkgroep evenementen bekijk je onze evenementen ook vanuit een culturele invalshoek en verbind je ons perspectief aan het brede aanbod van activiteiten in onze stad.

Je verdiept je in de behoeften van allerlei groeperingen in de stad, maar met name in die van jeugd en jongeren. Samen met de instellingen kijk je naar een passend aanbod en programmering waaraan de jeugd van tegenwoordig graag meedoet. Vragen die je bezig houden zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen wij het cultuuraanbod in de wijken stimuleren? Of hoe kunnen wij de Schiedammer helpen de weg naar cultuur (beter) te vinden? Daarnaast werk je ook binnen de gemeente samen met het Sociaal Domein (zoals het team Jeugd en Onderwijs).

We hebben hoop te doen en willen ook goed aan kunnen sluiten bij jouw kennis en ervaring. Daarom kijken we als team samen hoe we alle werkzaamheden verdelen als je er bent.

Wat breng je mee?

 • Hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur in de kunst & cultuur en/of kunst & cultuurmanagement)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het verstrekken van subsidies en omgang met subsidiepartners
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden die je in staat stellen om een goede gesprekspartner voor de cultuurpartners te zijn
 • Je bent creatief, vernieuwend en in staat om zelfstandig dossiers en projecten op te pakken

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt maximaal € 4.671,00 bruto per maand (schaal 10, beleidsmedewerker A) bij een werkweek van 36 uur. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

De eerste gesprekken zullen fysiek plaatsvinden, een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

12 sollicitaties
201 views


26-09-2022 Stadspromotie