Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Wat ga je doen?

 • Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen, geeft de consequenties hiervan aan en vertaalt deze naar de van toepassing zijnde deelterreinen.
 • Je implementeert het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot bijstelling hiervan.
 • Je bewaakt mede de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, rapporteert (tussentijds), signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de algemene voortgangsinformatie.
 • Je adviseert op financiële- en beleidsvraagstukken en op het beleid van de specifieke deelterreinen binnen het sociaal domein.
 • Je signaleert financiële risico's, verbeter - en/of knelpunten en verricht intern onderzoek. Tevens stel je (financiële) rapportages op en presenteer je hiervan de analyses en conclusies.
 • Je toetst en evalueert naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de (beleids)adviezen en voorstellen zowel bij het implementeren van het vastgestelde beleid als bij het uitvoeren van de (project)werkzaamheden.
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om de voortgang van gemaakte afspraken en genomen besluiten te bewaken.
 • Je bent goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, (vastgesteld) beleid en richtlijnen en procedures.

Wat breng je mee?

 • Afgeronde HBO opleiding.
 • Affiniteit met de werkvelden in het Sociaal Domein en specifiek met de beleidsterreinen Jeugd en Onderwijs gecombineerd met een zakelijke instelling.
 • Een frisse en creatieve denker met een "drive", collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid.
 • Authentieke persoonlijkheid met gezonde portie lef.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Zowel het vermogen tot visievorming alsmede een stevige 'hands on' mentaliteit, een antenne voor ontwikkelingen binnen de onderwerpen uit het sociaal domein.
 • Zelfstandig adviseur met een oplossingsgerichte en resultaatgerichte instelling.
 • Analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus.
 • Omgevingsbewustzijn (met name bestuurlijke sensitiviteit).
 • Samenwerkingsgericht; netwerker, verbinder.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.118,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

17 sollicitaties
269 views


01-07-2020 Sociaal Domein
Financieel administratief medewerker

Wat ga je doen?

Het dagelijks verwerken van onze bankafschriften en kassen, het verwerken en controleren van de nota aanvragen en maken van de nota's die tijdig naar onze debiteuren worden gezonden. Het uitzoeken en controleren van tussenrekeningen, het controleren van betaalbatches en deze vrij geven voor betaling. Ons doel is ervoor te zorgen dat bewoners, bedrijven en onze partners een goede dienstverlening ervaren. Dit vraagt om continue optimalisatie van onze processen en een goede werkrelatie met onze collega's binnen Schiedam.

Wat breng je mee?

Anderen typeren jou als leergierig, nieuwsgierig, open en flexibel. Je staat stevig in je schoenen en je kunt op je eigen handelen reflecteren. Jouw communicatieve vaardigheden zijn zowel schriftelijk als mondeling uitstekend. Je gaat voor kwaliteit, bent accuraat en neemt zelf het initiatief. Je beschikt daarnaast over een afgeronde financieel administratieve opleiding en MBO+ werk- en denkniveau.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 3.145,00 bruto per maand (schaal 7, vakinhoudelijk medewerker A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 6 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De eerste gesprekken vinden plaats op 23 en 24 juli 2020.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

71 sollicitaties
425 views


01-07-2020 Administratie bedrijfsvoering
Strategisch Coördinator Economie en Cultuur

Op zoek naar jou!

Heb jij een strategische visie op de toekomst als het gaat om het stedelijk vestigingsklimaat en weet je dat te vertalen naar economisch en cultureel beleid? Heb je ervaring in het multidisciplinair ontwikkelen van stedelijke gebieden en zijn onderwerpen als stuwende bedrijvigheid, gebiedsbranding en cultureel ondernemerschap voor jou vertrouwd? Kun je effectief coördineren op verschillende beleidsvelden en schakel je makkelijk tussen bestuur, strategie en uitvoering? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?

De coördinator draagt inhoudelijk de verantwoordelijkheid voor samenwerking en de strategische samenhang binnen de beleidsvelden economie en cultuur en geeft samen met de beleidsadviseurs en accountmanagers invulling aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma economie en de cultuurvisie. De strategisch coördinator zorgt ervoor dat de producten vanuit de verschillende disciplines tot concrete resultaten in de samenleving leiden. Je coördineert de integrale samenwerking bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op het gebied van economie en cultuur, inclusief de bijbehorende financiën. Je adviseert het bestuur en de organisatie breed stelt strategische kaders voor relevante gebiedsontwikkelingen en stemt af met andere beleidsterreinen zoals erfgoed, wonen en mobiliteit. Binnen het team is tevens de strategisch coördinator binnenstad en erfgoed werkzaam waarmee je veel zult sparren en samenwerken.

Wat breng je mee?

 • Een voor de functie relevante opleiding op WO werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring, bij voorkeur als strategisch coördinerend adviseur, in een lokale politiek-bestuurlijke omgeving
 • Ruime ervaring met het opstellen en implementeren van multidisciplinaire beleidsstukken, kadernota's, visies en uitvoeringsprogramma's op economisch en cultureel gebied
 • Organisatorisch vermogen om werkzaamheden op hoofdlijnen te coördineren en het bereiken van de maatschappelijke effecten te bewaken

Beschik jij over deze competenties?

 • Samenwerkingsgericht; brede strategische blik
 • Schrijfvaardigheid voor verschillende doelgroepen
 • Kaderstellende visievorming gecombineerd met stevige 'hands on' mentaliteit
 • Een gezond relativeringsvermogen en goed gevoel voor 010-humor

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse strategische blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 5.814,00 bruto (schaal 12, beleidsadviseur A) per maand bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De eerste gesprekken zullen online plaats vinden, een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

7 sollicitaties
244 views


23-06-2020 Stadspromotie
Gebiedsmanager WijkOndersteuningsTeam (WOT)

Wat ga je doen?

Als gebiedsmanager ben je samen met een collega verantwoordelijk voor de aansturing van de professionals die werkzaam zijn in één van de twee gebieden. In het gebied zijn 50 tot 60 medewerkers actief die vanuit verschillende organisaties samenwerken in het WOT. Jouw werkzaamheden zijn divers. Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

ten aanzien van de medewerkers :

 • aansturing door hen te stimuleren en te motiveren
 • zodanig ondersteunen en adviseren dat zij volgens de principes van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid handelen
 • ondersteunen bij het vormgeven van een effectieve en efficiënte werkwijze en versterken van het teamproces door middel van het reflecteren op samenwerking
 • fungeren als sparringpartner en vraagbaak met betrekking tot diverse kwesties, onderlinge samenwerking en achterblijvende resultaten
 • stimuleren van de professionele ontwikkeling en signaleren van eventuele knelpunten in hun ontwikkeling
 • realiseren van een kwantitatieve en kwalitatieve inzet en personeelsbezetting en oplossen van eventuele knelpunten door verbeteracties te ondernemen

ten aanzien van samenwerking en relatiebeheer :

 • signaleren en benutten van kansen om de samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de gemeente vorm te geven of te versterken
 • onderhouden van contacten met de verschillende organisaties binnen en buiten de gemeente
 • onderhouden van contacten met de gemeentelijke organisatie en het verbinden van de praktijk met het gemeentelijk beleid
 • organiseren en stimuleren van de uitvoering van en deelname aan de verschillende overleg- en samenwerkingsvormen door de medewerkers

ten aanzien van beleid, kwaliteitsborging en informatievoorzienin g :

 • ontwikkelen van een resultaatgericht jaarplan in lijn met de visie en beleidsdoelen
 • periodiek evalueren van de uitvoering van het jaarplan, signaleren van eventuele knelpunten en het doen en realiseren van verbetervoorstellen
 • borgen van het proces van kwaliteits- en efficiëntieverbetering
 • leveren van relevante sturingsinformatie ten aanzien van de resultaten

Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring als leidinggevende. Je hebt kennis van en ervaring met het werken in het sociaal domein, bij voorkeur ook met jeugdhulp. Je bent een doener, iemand met lef die beslissingen durft te nemen. Je ziet kansen en hebt een goede oplossingsgerichte houding. Je kunt goed netwerken en bent een verbinder. Sleutelwoorden zijn lef en daadkracht, inspirator en ambassadeur van de organisatie.

Wij verwachten daarom van jou in ieder geval de volgende competenties:

 • sociale vaardigheden: tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht
 • communicatief sterk: de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
 • besluitvaardig: keuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
 • verandervaardig: durf om verandering in gang te zetten en vaste gewoontes te doorbreken
 • analytisch vermogen: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
 • lef: het aangaan van risico's voor een bepaald doel
 • motiverend: positieve bijdrage leveren aan de motivatie van medewerkers

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.118,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

17 sollicitaties
355 views


22-06-2020 WijkOndertsteuningsTeams (WOT's)
medewerker-analist interventieteam woonoverlast

Wat ga je doen?

Je gaat werken in een dynamisch, maar vaak ook lastig werkveld binnen het interventieteam woonoverlast. Het interventieteam woonoverlast is een pilot goed verhuurderschap gestart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijkt mee met de wijze waarop deze nieuwe wet en regelgeving vorm krijgt. Samen met BZK wordt verder nagedacht over landelijke wetgeving in het kader van slecht verhuurderschap. Belangrijkste onderdeel hiervan is uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2013 (APV) met afdeling 10c: de verhuurdervergunning in de strijd tegen huurdersuitbuiting en slecht verhuurderschap. Jij doet samen met de teamanalist onderzoek naar de mogelijke huisjesmelkers en malafide pandeigenaren in Schiedam. Jij koppelt data van betrokken teams en draagt bij aan het verder doorontwikkelen van het datadashboard slecht verhuurderschap. Jij adviseert de regisseur woonoverlast en jurist welke partijen in aanmerking komen voor een verhuurdersvergunning en doet dit met een goed onderbouwd dossier. Daarbij coördineer jij de controles (huisbezoeken) op potentiele slechte verhuurders.

Wat breng je mee?

 • Afgeronde HBO opleiding als bijvoorbeeld Integrale Veiligheidskunde
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Doorvragen hoeven we jou niet te leren
 • Goede sociale vaardigheden, zelfstandig werkend, groot probleemoplossend vermogen en de bereidheid zelfstandig keuzes te maken
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, gemeentelijke voorschriften en richtlijnen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of in staat zijn je deze kennis snel eigen te maken
 • Ambitie om jezelf breed te ontwikkelen op het terrein van slecht verhuurderschap en Woonfraude
 • Stressbestendig, flexibel, staat stevig in je schoenen en bereid net dat ene stapje extra te zetten
 • Zorgvuldigheid
 • Analytische en onderzoeksvaardigheden

Kortom, je wilt met beide benen midden in de samenleving staan, je houdt van doorpakken, deinst niet terug voor een moeilijk gesprek en bent pas tevreden als je je netwerkpartners op doortastende wijze in beweging krijgt om door te pakken op vastgestelde zorgvragen, geconstateerde overbewoning en ondermijnende criminaliteit.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap om het interventieteam Woonoverlast mede vorm te geven. Het salaris bedraagt maximaal € 3.556,00 bruto per maand (schaal 8) bij een werkweek van 36 uur. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

De functie is in principe voor de duur van het project tot eind 2021. De kans bestaat dat deze functie in de toekomst structureel in het team wordt ingebed, waardoor een vaste aanstelling mogelijk wordt.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

24 sollicitaties
474 views


16-06-2020 Toezicht & Handhaving