Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Toezichthouder interventieteam woonoverlast

Wat ga je doen?
Binnen het Interventieteam Woonoverlast zal jij je vooral richten op woonfraude. Zo ga je samen met een collega op meldingen van woonfraude af om helder te krijgen hoe de feitelijke situatie in een woning is. Vervolgens maak je een rapport op dat direct volledig is voor een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom. Ook organiseer je samen met een collega gesprekken met pandeigenaren om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in de wijk daadwerkelijk verbetert. 's Avonds maak je deel uit van een grote integrale actie op straat waar je met partners als politie, wooninspecteur, belastingdienst en het huurteam actief controles doet naar huisjesmelkers en potentiële ondermijnende criminaliteit.

Wat breng je mee?

 • HBO/MBO+ werk- en denkniveau en een opleiding op minimaal MBO-4 niveau
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Doorvragen hoeven we jou niet te leren
 • Goede sociale, dienstverlenende en samenwerkende vaardigheden
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, gemeentelijke voorschriften en richtlijnen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of in staat zijn je deze kennis snel eigen te maken
 • Ambitie om jezelf breed te ontwikkelen op het terrein van woonfraude / woonoverlast
 • Een goede mentale en fysieke conditie
 • Stressbestendig, flexibel, staat stevig in je schoenen en bereid net dat ene stapje extra te zetten
 • Van onbesproken gedrag en kunt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
 • Redelijk vlot spreken van één of meerdere vreemde talen
 • In het bezit van rijbewijs B

Wat krijg je van ons?
Een boeiende en uitdagende baan in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap om het Interventieteam Woonoverlast mede vorm te geven. Het salaris bedraagt maximaal € 3.176,00 bruto per maand (schaal 7, medewerker publiekswerkzaamheden B) bij een werkweek van 36 uur. Er wordt op wisselende tijden gewerkt (dag- avond en zaterdagsdiensten), waartegenover een passende onregelmatigheidstoeslag staat. Ook is er een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Het betreft een functie die structureel is, dus bij wederzijdse tevredenheid kan dit verder worden verlengd.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

11 sollicitaties
148 views


14-01-2021 Toezicht & Handhaving
Ervaren juridisch adviseur

Wat ga je doen?
Als juridisch adviseur:

 • Adviseer je dagelijks (gevraagd en ongevraagd) over complexe juridische en bestuurlijk-juridische vraagstukken. Je 'klanten' zijn zowel het college als de ambtelijke organisatie. Het accent ligt daarbij op het bestuursrecht
 • Neem je deel of geef je leiding aan projecten binnen de organisatie, waarbij een beroep wordt gedaan op je juridische expertise dan wel andere kennis en vaardigheden
 • Ontwikkel of beheer je samen met je collega's concern-brede regelingen, als de mandaatregeling en de APV
 • Schrijf je juridische notities en lange termijnplannen
 • Heb je een rol in het juridische scholingsprogramma. Welke rol dat is? Dat bepalen we samen met jou
 • Heb je een rol in de verdere ontwikkeling van de concern juridische kwaliteitszorg en de vergroting van de juridische bewustwording. Welke rol dat is? Dat bepalen we samen met jou
 • Treed je in voorkomende gevallen op in juridische bezwaar- en beroepsprocedures als vertegenwoordiger van het college of als secretaris van de bezwarencommissie

Als juridisch adviseur richt je je vooral op het zeer brede terrein van het staats- en bestuursrecht en/of Europees recht. Een kleine greep daaruit: subsidies, regelingen, privacy en integriteit, samenwerking met andere rechtspersonen, rechtsbescherming, openbaarheid, staatssteun.

Er ligt weliswaar een accent op het bestuursrecht, maar je vervult wel nadrukkelijk de rol van all-round juridisch adviseur. Dit geldt ook voor je twee collega-adviseurs: ieder heeft een all-round- rol, maar in de praktijk ligt bij de ene collega het accent meer op het bestuursrechtelijke en bij de ander meer op het privaatrechtelijke. Het komt geregeld voor dat je in samenwerking met je collega's 'multidisciplinaire' juridische vraagstukken behandelt (diverse combinaties van privaatrecht, bestuursrecht, gemeenterecht, strafrecht, Europees recht etc.).

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid, met bij voorkeur een staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting. Eventueel kan gedacht worden aan een academische opleiding Bestuurskunde met aantoonbare gedegen (extra) juridische expertise
 • Minimaal 3 jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie bij een gemeente (bij voorkeur) of eventueel bij een andere overheid
 • Actuele kennis van wet- en regelgeving, jurisprudentie, procedures en ontwikkelingen op het vakgebied, in het bijzonder bestuursrecht en administratief procesrecht
 • Vaardigheid in het formuleren en beoordelen van complexe juridische aangelegenheden en in het opstellen van juridische documenten
 • Professionele adviesvaardigheid; je denkt mee met de 'klant' ("wat kan er wèl''), je hebt overtuigingskracht en een 'van 9-5u mentaliteit' past je niet
 • Je bent voor je collega's een gewaardeerde vraagbaak en sparringpartner
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met conflicterende belangen en die stressbestendig is
 • Je 'schakelt' snel in gesprekken met collega's (juristen en niet-juristen) en je durft je gedachten daarbij uit spreken, ook als je op het onderwerp (nog) geen topexpert bent
 • Je boekt graag resultaten (soms individueel en vaak samen met anderen) en je hebt een flexibele manier van werken
 • Je vindt het leuk af en toe verder te kijken dan juridische dossiers zelf: je onderzoekt wat er nodig is om de kwaliteit en effectiviteit van de juridische processen en de producten in de organisatie verder te verhogen

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Vooralsnog gaat het om een functie voor de duur van drie jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

8 sollicitaties
83 views


14-01-2021 Juridische Zaken
Beleidsadviseur milieu

Wat ga je doen?
We zoeken een ervaren beleidsadviseur milieu met specifieke kennis van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid, om onze ambitie voor een duurzaam en gezond Schiedam waar te maken. We gebruiken de grote (transitie)opgaven als motor voor de stad. Onze ambities zijn groot, we zoeken iemand die daar energie van krijgt en kan presteren onder druk. Je krijgt een leidende en coördinerende rol rond de uitvoering van ons Actieplan Lucht en Geluid en bewaakt de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen, ook van andere teams binnen onze organisatie. Je werkt daarom onder andere mee aan de inpassing van 7000 nieuwe woningen in onze stad, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het verduurzamen van de mobiliteit in Schiedam. Een collegiale instelling is natuurlijk een vereiste!

Je hebt een initiërende, regisserende en inspirerende taak, waarbij je je omgeving meeneemt om te komen tot gedeelde ambities en doelen. Daarom ben je in staat zelfstandig het bestuur van onze stad te adviseren. Onze doelen zijn ambitieus, dus je bent gedreven, hakt knopen door en bent resultaatgericht. Een optimist die denkt in mogelijkheden, zeker met het oog op de Omgevingswet. Is naast dit alles duurzaamheid jouw drijfveer, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Als beleidsadviseur milieu ben je in staat om de verbinding te leggen tussen enerzijds operationeel niveau en anderzijds tactisch en strategisch niveau. Je kunt daar gemakkelijk tussen schakelen. Je wordt onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het zorgdragen voor goede verbinding tussen diverse deelprocessen en activiteiten van het Actieplan Lucht en Geluid en het ontwikkelen van concrete projecten samen met onze stakeholders, zoals de DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Het signaleren en interpreteren van ontwikkelingen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid, en het anticiperen op mogelijke consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en de taken van het team
 • Het ontwikkelen, co-creëren, uitwerken en evalueren van een samenhangend beleid op het gebied van milieu, gericht op zowel technische oplossingen als gedragsbeïnvloeding. Gemeentebreed in de vorm van beleidsnota's, rapporten en adviezen
 • Bijdrage aan structuurvisies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau
 • Het adviseren bij complexe projecten in Schiedam op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Wat breng je mee?

 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur milieu
 • Een relevante WO opleiding
 • Specifieke kennis van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid
 • Kennis van de Omgevingswet
 • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving
 • Affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 februari.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
78 views


13-01-2021 Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Senior bijzonder opsporingsambtenaar

Wat ga je doen?
Je gaat binnen het interventieteam Ondermijning een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van burgers, ondernemers en bezoekers van Schiedam. Je gaat werken in een dynamisch, maar vaak ook lastig werkveld. Je controleert met name bedrijven en horecabedrijven maar komt ook in woningen 'achter de voordeur'. Wekelijks worden meerdere adresbezoeken afgelegd en komt het team van alles tegen. Van verborgen hennepkwekerijen tot malafide ondernemers en illegale prostitutiebedrijven. Deze controles vinden op verschillende dagen en tijden plaats. Je gaat op basis van een rooster onregelmatig werken waarbij diensten tot 04:00 uur in de nacht voorkomen.

Je bereidt nieuwe controlemomenten voor, maakt rapportages en waar nodig geef je opvolging aan hetgeen je hebt aangetroffen. Je bent de aansturende kracht van de in ondermijning gespecialiseerde BOA's van het interventieteam en beantwoordt vragen van collega's, burgers, ondernemers en ketenpartners. Je signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen, staat zelfstandig burgers te woord, toetst en beoordeelt situaties, adviseert over en onderneemt de noodzakelijke vervolgstappen en verzorgt de administratieve, feitelijke en procedurele afhandeling. Je bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures inclusief de bijbehorende wettelijke termijnen.

Je verricht administratieve en/of organisatorische werkzaamheden, zoals actualiseren van de werkvoorraad en je stelt gestandaardiseerde beschikkingen, rapportages en beoordelingen en correspondentie op. Je bent de sturende factor in dit team.

Wat breng je mee?

 • MBO+/HBO werk- en denkniveau en een opleiding op minimaal MBO-4 niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in het werkveld Ondermijning, controles op grond van de Drank- & Horecawet, Opiumwet, Heling en Prostitutie & Mensenhandel
 • Een BOA-diploma
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden, zelfstandig werkend en groot probleemoplossend vermogen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, gemeentelijke voorschriften en richtlijnen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • Je kunt zelfstandig digitale bestanden beheren en bewerken en gegevens voor beleidsuitvoering verzamelen en beheren
 • Ambitie om jezelf breed te ontwikkelen op diverse terreinen van ondermijning
 • Stressbestendig, staat stevig in je schoenen, bent flexibel en bereid net dat ene stapje extra te zetten

Onderscheidende kennis en vaardigheden:

 • Ervaring met en kennis van MS Word en MS Excel ten aanzien van digitale dossiervorming
 • Goede basiskennis van de diverse vakgebieden waarmee het interventieteam Ondermijning zich bezighoudt
 • Ervaring met het te woord staan van soms lastige burgers/ondernemers
 • Ervaring als leidinggevende is een pré
 • Ruime ervaring met bestuurlijke handhaving
 • Secuur en nauwgezet werken binnen de vastgestelde procedures
 • Opleiding Drank- en Horecawet
 • Redelijk vlot spreken van de Engelse taal
 • Bezit van rijbewijs B
 • Coachend vermogen
 • Ervaring met het opstellen van rapportages
 • Je kunt (grote) integrale acties zelfstandig voorbereiden en coördineren
 • Je bent een netwerker, zowel intern als extern en kunt dit onderhouden
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit
 • Beoordeelt binnengekomen opdrachten of aanvragen op klantgerichte en in ieder geval op oplossingsgerichte wijze, ziet toe op en monitort administratieve afhandelingen
 • Onderzoekt klachten, meldingen en incidenten
 • Controleert op naleving van vergunningen en ontheffingen en op onrechtmatig gebruik

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 3.591,00 bruto per maand (schaal 8, medewerker publiekswerkzaamheden A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 7 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden met onregelmatigheidstoeslag en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

10 sollicitaties
204 views


05-01-2021 Toezicht & Handhaving
Applicatiebeheerder Burgerzaken

Wat ga je doen?
Als applicatiebeheerder van de systemen van Burgerzaken word je ingezet binnen de groep applicatiebeheerders van team ICT Beleid en Beheer. Je houdt je bezig met diverse taken op het functionele beheervlak, zoals het uitvoeren van regulier functioneel beheer, participeren in diverse verbeterprojecten binnen Burgerzaken en het uitdragen van kennis binnen de organisatie. Daarnaast voer je het reguliere applicatiebeheer uit van de diverse systemen, waaronder Key2burgerzaken, Timeblockr en Raas.

Wat breng je mee?

 • Gedegen en aantoonbare kennis van de processen bij Burgerzaken
 • Een afgeronde ICT-opleiding op MBO- of HBO-niveau
 • MBO+ of HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de diverse subsystemen van Burgerzaken strekt tot aanbeveling
 • Goede communicatieve eigenschappen

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.048,00 bruto per maand (schaal 9, vakspecialist C) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 8 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

12 sollicitaties
192 views


30-12-2020 ICT beleid en beheer