Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Medewerker interventieteam Woonoverlast

Wat ga je doen?

Geen enkele dag is hetzelfde wat een aangename variatie op de functie geeft. Het ene moment voer je een pittig gesprek met een pandeigenaar nadat je hebt geconstateerd dat hij teveel bewoners in een woning huisvest of veel te veel huur voor deze woning vraagt. Het andere moment sta je bij een gezin in een zwaar vervuilde woning, waar je de juiste hulp voor organiseert. 's Middags doe je vooral onderzoek naar woonfraude en de daarmee gepaard gaande juistheid van de basis registratie personen en voer je een gesprek met een overlastgever, die na meerdere sommaties van partners, nog steeds overlast veroorzaakt. S' avonds maak je deel uit van een grote integrale actie op straat waar je met verschillende partners als de politie, de wooninspecteur, de belastingdienst en het huurteam, actief controles doet naar huisjesmelkers mogelijk in combinatie met ondermijnende criminaliteit. Verslag maken van alles wat je doet is een essentieel onderdeel van je werk. Het helpt de analist in zijn onderzoek en draagt bij aan een goede voortgang van jouw dossiers.

Wat breng je mee?

 • Je bent een echte dienstverlener en weet goed in een team te werken
 • Je houdt van afwisseling en hebt geen behoefte aan een baan van 9 tot 17 uur
 • Je kunt zelf projecten organiseren
 • Je hebt een geldig BOA-diploma of bent bereid dit te behalen
 • Kennis van de wet Basisregistratie Personen is een pré
 • Je hebt goede sociale en schriftelijke vaardigheden
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden en een groot probleemoplossend vermogen
 • Je hebt een opleiding op MBO 3-niveau, kennis van relevante wet en regelgeving is een pré
 • Je bent snel van begrip en je maakt jezelf vaardigheden en kennis snel eigen
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je bent van onbesproken gedrag en kunt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
 • Je hebt een goede mentale en fysieke conditie

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 2.986,00 bruto per maand (schaal 7) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gestart wordt altijd met een tijdelijke aanstelling voor één jaar.

Overige vragen, reageren?

De vacature wordt gelijktijdig intern als extern opengesteld. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Laura Penders, Regisseur woonoverlast Toezicht en Handhaving, telefoon 14 010. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je motivatiebrief en cv vóór 23 september 2019 naar solliciteren@schiedam.nl, o.v.v. BOA Woonproblematiek

32 sollicitaties
520 views


09-09-2019 Toezicht en Handhaving
Servicemedewerker Klant Contact Centrum

Wat ga je doen?

 • Als servicecentermedewerker ben je dè spil in het telefonisch-, e-mail-, digitale- en social media contact tussen de inwoners en bedrijven van Schiedam en de gemeentelijke organisatie
 • Als servicecentermedewerker registreer je de klantcontacten in een klantcontactsysteem en handel je de klantvraag direct, deskundig en duidelijk af. Je maakt gebruik van je eigen inhoudelijke kennis over gemeentelijke producten en diensten en wordt hierbij ondersteund door een kennisbankapplicatie met scripts
 • Met toetsvragen stel je de identiteit van de beller vast en beantwoord je vragen met behulp van diverse systemen
 • Als directe en inhoudelijke afhandeling niet mogelijk is, worden telefoontjes en opdrachten aangenomen en doorverbonden naar, dan wel in behandeling gezet bij de vakafdelingen. Het servicecenter houdt greep op het klantcontact en bewaakt tijdige afhandeling
 • Je denkt en werkt actief mee om de dienstverlening naar een steeds hoger kwaliteitsniveau te brengen. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de supervisor van het servicecenter en het actief signaleren van klantbehoeften hoort daar bij
 • Je wilt het altijd beter doen dan de dag van gisteren en neemt het initiatief in verbetervoorstellen
 • Het servicecenter is bereikbaar van 08:30 - 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag. Je bent flexibel inzetbaar gedurende alle dagen van de week. Het -wisselende- rooster wordt ca. 4 weken vooruit bekend gemaakt. In geval van grote calamiteiten in de gemeente, wordt het servicecenter ingericht als telefonisch crisiscentrum

Wat breng je mee?

 • Je bent positief en enthousiast en bent een prettige gesprekspartner met inlevingsvermogen
 • Je hebt ervaring in de callcenter branche en bij voorkeur met publieke dienstverlening op alle gemeentelijke domeinen en bent een kei in het omgaan met de computer
 • Je schakelt snel tussen applicaties en vraagt door totdat je 'de vraag achter de vraag' ontdekt. Je spreekt correct Nederlands en hebt een prettige telefoonstem
 • Je praat en typt met gemak tegelijkertijd
 • E-mails handel je af in een actieve en begrijpelijke schrijfstijl en in eigentijds en foutloos Nederlands en weet hierbij de essentie feilloos weer te geven
 • Je hebt aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau (niveau 4)
 • Je hebt een brede interesse, bent leergierig, denkt met de klant mee in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. De grote variatie in klantvragen maakt het absoluut noodzakelijk dat je in hoge mate stressbestendig bent
 • Je vindt het niet erg om hard te werken in een omgeving met een strakke (werk)discipline
 • Kennis van de stad Schiedam is een absolute pré

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 2.729,00 bruto per maand (schaal 6) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 5 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling.

122 sollicitaties
895 views


22-08-2019 Klant Contact Centrum
Beleidsadviseur

Wat ga je doen?

Generieke taken:

 • Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen, geeft de consequenties hiervan aan en vertaalt deze naar de van toepassing zijnde deelterreinen
 • Je implementeert het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot bijstelling van het beleid
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage binnen interne overlegstructuren
 • Je bewaakt mede de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, rapporteert (tussentijds) signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de algemene voortgangsinformatie

Adviestaken:

 • Je adviseert op financiële- en beleidsvraagstukken
 • Je adviseert over het beleid op de specifieke deelterreinen van Jeugd en Onderwijs
 • Je signaleert financiële risico's, verbeter - en/of knelpunten en verricht intern onderzoek
 • Je stelt (financiële) rapportages op en presenteert analyses en conclusies
 • Je toetst en evalueert naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving

Verantwoordelijkheden:

 • Je neemt beslissingen over de inhoud van de (beleids)adviezen en voorstellen, bij het implementeren van het vastgestelde beleid en bij het uitvoeren van de (project)werkzaamheden
 • Je bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten
 • Je vraagt op, verzamelt en verstrekt informatie
 • Je bent verantwoording schuldig aan de leidinggevenden over de inhoud en kwaliteit van voorstellen en adviezen en over de implementatie van het vastgestelde beleid
 • Relevante wet - en regelgeving, (vastgesteld) beleid en richtlijnen en procedures zijn van belang bij het uitvoeren van je werkzaamheden

Wat breng je mee?

 • HBO + werk - en denkniveau
 • Affiniteit met het werkveld en een zakelijke instelling
 • Een frisse denker met een collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • zelfstandig, creatief en oplossingsgericht kunnen werken
 • analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus

Beschik jij over deze competenties?

 • omgevingsbewustzijn (w.o. bestuurlijke sensitiviteit), resultaatgerichtheid en klantvriendelijkheid maken deel uit van een goed ontwikkeld handelingsrepertoire
 • samenwerkingsgericht: netwerker, verbinder
 • creatieve denker
 • goede schrijfvaardigheid voor verschillende doelgroepen
 • zowel het vermogen tot visievorming als een stevige 'hands on' mentaliteit een antenne voor ontwikkelingen binnen de onderwerpen uit het sociaal domein

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

65 sollicitaties
904 views


22-08-2019 Sociaal Domein
Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein

Wat ga je doen?

Als Strategisch Beleidsadviseur Sociaal Domein schakel je voortdurend tussen diverse rollen: regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider. Binnen de diverse beleidsterreinen in het sociaal domein ben je allround inzetbaar om flexibel mee te kunnen veranderen (ook in taken) als dat nodig is. Je werkt opgavegericht: op basis van maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt in de komende periode op de kernopgave Sociale veerkracht.

Vanuit je rol zet je de strategische lijnen uit en denk je procesmatig en integraal mee vanuit de behoefte van de inwoner. In samenwerking met aanbieders ontwikkel je nieuwe manieren om mensen de zorg en ondersteuning te bieden die past bij wat ze nodig hebben maar ook uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare budgetten. Je fungeert daarbij als schakel tussen jouw diverse opgaven met politiek/bestuurlijke doelen en maatschappelijke netwerkpartners. Dit bekent dat je goed kunt omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij kun je de visie op de noodzakelijke transformatie binnen het sociaal domein vertalen in uitvoerbare plannen. Dit komt tot uitdrukking in het realiseren van een integrale visie Sociaal Domein en - na vaststelling - een uniforme verordening voor de drie decentralisaties. Op inspirerende wijze weet jij zowel de interne als de externe partijen in de gewenste veranderingen mee te nemen. Je functie biedt en vraagt veel dynamiek en afwisseling met ruimte voor procesverbeteringen en vernieuwing. Belangrijke onderdelen hierbij zijn sturing en financiering maar ook de aansluiting van onderwijs en jeugdzorg.

Wat breng je mee?

 • Een relevante opleiding op HBO+/WO-niveau
 • Ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, liefst in een gemeentelijke of overheidsorganisatie
 • Ervaring hoe je in samenspraak met partners en burgers tot beleid komt
 • Een zeer goed ontwikkelde bestuurlijke antenne
 • Kennis van de relevante ontwikkelingen en trends in het sociaal domein
 • Kennis van en ervaring met sturing en financiering
 • Een breed overzicht van het sociaal domein
 • Ervaring met de hantering van meerdere complexe zaken

Ben je/heb je:

 • Doortastend en besluitvaardig
 • Communicatief sterk
 • Goede schrijf en redactionele vaardigheden
 • Een open en verbindende houding
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Proactief, een "erop af "mentaliteit
 • Bewust opererend in een netwerkomgeving
 • Uitstekend in staat voortdurend te schakelen tussen de diverse rollen: regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider
 • Flexibel, geen 'negen tot vijf' mentaliteit (jouw agenda is grotendeels flexibel te plannen)

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.520,00 bruto per maand (schaal 12) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 11 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

40 sollicitaties
591 views


22-08-2019 Sociaal Domein
Medewerker vastgoedbeheer

Wat ga je doen?

Jij bent een ervaren vastgoedbeheerder en je voelt je verantwoordelijk voor alle zaken die het vastgoedbeheer raken. Het onderhoud, maar ook de veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en de duurzaamheid in relatie tot de opgave die bij het team Vastgoed ligt. Je bent je bewust van de opgave en de ambities van de gemeente Schiedam en de reden van het in bezit hebben en houden van gemeentelijk vastgoed. Je draagt actief bij aan het behalen van de ambitie. Het werk organiseer je dan ook niet vanachter je bureau, maar projectmatig en in een prettige samenwerking met je directe collega's binnen het team en de vertegenwoordigers vanuit de vakafdelingen. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Hoewel het een zelfstandige functie betreft, maakt de gezamenlijke ambitie het noodzakelijk om werkzaamheden af te stemmen en samen te werken voor het beste resultaat binnen de diverse belangen. Je bent iemand die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Je gaat voor kwaliteit, neemt zelf het initiatief, enthousiasmeert, innoveert en durft eindverantwoordelijkheid te nemen in te maken keuzes binnen de processen. Je zet je in voor de ontwikkeling van procedures en richtlijnen en zorgt mede voor de in- en externe afstemming. Je bent een vraagbaak op het gebied van gemeentelijk vastgoed.

De medewerker vastgoedbeheer vervult de rol van accounthouder van diverse panden waarbij je in contact bent met zowel interne als externe partijen. Je maakt deel uit van het team vastgoedbeheer, wat momenteel uit 3 vastgoedbeheerders bestaat. Centraal in deze functie staan de onderstaande werkzaamheden:

 • Accounthouderschap van de verhuurde objecten uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille
 • Contractbeheer van het verhuurde vastgoed
 • Beheer en optimalisatie vastgoedexploitatie
 • Participeren in de grote (renovatie/bouw) projecten
 • Beoordelen van bouwkundige- en installatietechnische offertes te aanzien van (groot)onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, kostenramingen etc.
 • Contacten onderhouden alsmede het aansturen van diverse partijen zoals bouwbedrijven, installateurs en leegstandsbeheerders
 • Bewaking veiligheidseisen ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed

Wat breng je mee?

Je bent leergierig en wilt je inzetten voor de samenleving. Je bent resultaatgericht en trots op je werk. Je hebt een goede bouwkundige en/of installatietechnische achtergrond vanuit opleiding en ervaring. Denk hierbij aan een afgeronde opleiding MBO+ of gelijkwaardig en je hebt liefst enkele jaren ervaring met werken bij een gemeente.

Je bent oplossingsgericht en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kent de stad of raakt daar snel bekend mee en beschikt over onderstaande competenties.

Algemeen: Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. Proactief, praktisch en daadkrachtig.

Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne c.q. externe) klant en laten zien vanuit datperspectief te denken en te handelen.

Samenwerken: Proactief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en resultaten, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. Het kunnen werken in teamverband is een absolute "must".

Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.

Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andereomgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Functie-eisen:

 • Je hebt een relevante bouwkundige opleiding op minimaal MBO+ niveau en aantoonbare ervaring binnen een soortgelijke functie
 • Kennis en ervaring met software applicaties ten behoeve van de meer-jaren-onderhoudsplanning van vastgoed
 • Kennis en ervaring van duurzaamheidsoplossingen binnen vastgoed vraagstukken
 • Kennis en ervaring van relevante regelgeving van ten aanzien van o.a. huurrecht, onderhoud van vastgoed, veiligheid, duurzaamheid etc.
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en andere overheidsniveaus
 • Inzicht in de beleid- en begrotingscyclus en bedrijfsvoering van de gemeente
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Je bent positief ingesteld en staat stevig in je schoenen
 • Je bent in staat de eigen werkzaamheden goed te organiseren en neemt een proactieve houding aan
 • Je weet verbindingen te leggen. Je bent een creatieve denker die kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Je bent samenwerkingsgericht (zowel intern als extern)
 • Je hebt een 'hands on' mentaliteit, bent flexibel en bereid tot een stapje extra

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 3.805,00 bruto per maand (schaal 9) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 8 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar. De gesprekken vinden plaats in de week van 23 september 2019.

32 sollicitaties
597 views


21-08-2019 Vastgoed, grondbeleid en ondersteuning