Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Projectleider sociale wijkteams

Wat ga je doen?

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en het initiëren van (innovatieve) projecten en pilots die bijdragen een optimale ondersteuning van bewoners. Je ontwikkelt ze, voert regie op de coördinatie en, indien succesvol, implementeert ze in de organisatie. Je vertaalt trends en beleidsontwikkelingen samen met je collega's in het WOT naar relevante vernieuwingen. Daarbij werk je nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten Schiedam.

Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

Aanjagen, ontwikkelen en adviseren

 • volgen en analyseren van (landelijke) ontwikkelingen en signaleren van kansen voor innovatie en samenwerking op het aandachtsgebied wijkondersteuning
 • ontwikkelen, adviseren over en realiseren van (innovatief) beleid op het aandachtsgebied wijkondersteuning en integreren van nieuwe werkwijzen
 • aanjagen van verbetering en vernieuwing van zorg en innoveren, ontwikkelen en adviseren vanuit deze rol
 • schakelen en afstemmen met verschillende partners in het sociaal domein over innovatie en doorontwikkeling (lokaal, regionaal en landelijk) en dit vertalen in voorstellen voor nieuwe en innovatieve pilots op het aandachtsgebied wijkondersteuning
 • signaleren van kansen en verbinding leggen tussen de praktijk en gemeentelijk beleid
 • vertalen van bovenstaande in concrete projectplannen, bijdragen aan draagvlak en zorgen voor besluitvorming
 • onderzoeken van de mogelijkheid van externe financiering voor projecten en pilots

Projectcoördinatie

 • afstemmen van het projectplan en vormgeven aan de inrichting van het project
 • samenstellen en aansturen van een projectteam en zorg dragen voor de uitvoering van de plannen
 • verzorgen van de vakinhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie bij de uitvoering van pilots en projecten
 • zorgen voor de correcte administratieve afhandeling van pilots en projecten
 • onderzoeken van mogelijkheden tot integratie met andere projecten of pilots
 • verzorgen van de communicatie en de afstemming met de opdrachtgever
 • vinger aan de pols houden en waar nodig bijsturen
 • reflecteren en evalueren van een efficiënte en effectieve inzet van middelen

Evaluatie en implementatie van pilots

 • (voortgangs)rapportages opstellen en uitvoeren van effectiviteitsmetingen
 • bewaken van de bijdrage van de pilots aan de gemeentelijke beleidskaders
 • presenteren van de resultaten aan opdrachtgever en andere belanghebbenden
 • indien zo besloten, zorg dragen voor de implementatie van pilots in de staande organisatie en borgen van de continuïteit van de resultaten

Relatiebeheer

 • signaleren en benutten van kansen om de samenwerking met andere organisaties, partijen en bewoners in de wijk vorm te geven of te versterken
 • vormen van allianties en contacten leggen met potentiele samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeente en optreden als ambassadeur
 • onderhouden van contacten met de gemeentelijke organisatie en verbinden van de praktijk met het gemeentelijk beleid

Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring als projectleider. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken in het sociaal domein. Je bent een doener met lef en kan op meerdere borden tegelijk schaken. Je ziet kansen en hebt een goede oplossingsgerichte houding. Je kunt goed netwerken en bent een verbinder. Sleutelwoorden zijn lef en daadkracht, inspirator en ambassadeur van de organisatie.

Wij verwachten daarom van jou in ieder geval de volgende competenties:

 • verandervaardig: durf om verandering in gang te zetten en vaste gewoontes te doorbreken
 • sociale vaardigheden: tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht
 • communicatief sterk: de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
 • besluitvaardig: keuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
 • analytisch vermogen: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
 • lef: het aangaan van risico's voor een bepaald doel
 • motiverend: positieve bijdrage leveren aan de motivatie van medewerkers

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, projectleider B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

25 sollicitaties
607 views


14-09-2020 WijkOndertsteuningsTeams (WOT's)
Ervaren juridisch-administratief medewerker

Wat ga je doen?

Als juridisch-administratief medewerker:

 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor de advocaat in loondienst
 • Onderhoud je zo nodig contact met wederpartijen, rechtbanken en overige gerechtelijke instanties
 • Beheer je de agenda
 • Verzorg je vergaderruimten en -faciliteiten
 • Verzorg je dossiervorming en beheer
 • Zorg je voor tijdige indiening van processtukken op de voorgeschreven (gedeeltelijk digitale) wijze
 • Zorg je voor de behandeling van declaraties en facturen en je voert de administratie van de advocatuur in loondienst
 • Sta je cliënten te woord en andere betrokkenen
 • Verricht je lichte inhoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld:
  • voorbereiden en verwerken van juridische documenten
  • opstellen van memo's
  • uitwerken van processtukken, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsopnames en notities
  • assisteren van de advocaat in loondienst bij het bestuderen van juridische documenten en bij andere voorkomende werkzaamheden
 • Verricht je aanvullend secretariële werkzaamheden voor de afdelingsmanager en/of het team

Schiedam start per 1 oktober 2020 met een proef van 'gemeenteadvocaat/advocaat in loondienst' voor 3 jaar. Als de proef succesvol is, zal deze gemeenteadvocatuur worden voortgezet. Er is inmiddels een contract met een advocaat. Jij zou de ondersteuning daarvan kunnen worden!

Je bent als juridisch-administratief medewerker de rechterhand en steunpilaar van de advocaat in loondienst. Je werkt vooral voor en met hem. Het accent van je werkzaamheden ligt bij de advocatuur, maar aanvullend werk je soms voor de teammanager en/of het team.

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde opleiding tot juridisch-administratief medewerker of een daaraan gelijkwaardige opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift
 • Een representatieve, professionele en servicegerichte houding en uitstraling
 • Communicatieve kwaliteiten, het vermogen goed te organiseren, zelfstandig te denken èn vooruit te denken
 • Stressbestendigheid en flexibiliteit; je kan tegen een stootje en je bent in staat creatieve oplossingen te verzinnen voor acute knelpunten
 • Je werkt graag zelfstandig en je kan tegelijkertijd goed samen werken

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.048,00 bruto per maand (schaal 9, vakspecialist C) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 8 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Vooralsnog gaat het om een functie voor de duur van drie jaar, maar afhankelijk van hoe het team JZ ingericht wordt t.a.v. de advocaat in loondienst, kan de functie structureel ingevuld worden.

De gesprekken vinden plaats in de week van 28 september a.s.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

35 sollicitaties
498 views


03-09-2020 Juridische Zaken
Ervaren juridisch adviseur gemeentelijk privaatrecht

Wat ga je doen?

Als juridisch adviseur:

 • Geef je dagelijks gevraagd en ongevraagd adviezen over complexe juridische en bestuurlijk-juridische vraagstukken aan het bestuur, het management en de teams.
  Het accent ligt daarbij op het privaatrecht
 • Neem je vaak deel aan of geef je leiding aan projecten binnen de organisatie, waarbij een beroep wordt gedaan op je juridische expertise dan wel andere kennis en vaardigheden
 • Ontwikkel of beheer je samen met je collega's soms concernbrede regelingen
 • Schrijf je soms juridische notities en lange termijnplannen
 • Heb je een rol in het juridische scholingsprogramma; welke rol dat is bepalen we samen met jou
 • Heb je een rol in de verdere ontwikkeling van de concern juridische kwaliteitszorg en de vergroting van de juridische bewustwording; welke rol dat is bepalen we samen met jou. Wij willen deze taak in de nabije toekomst nog verder gaan ontwikkelen
 • Treed je in voorkomende gevallen op in juridische bezwaar- en beroepsprocedures

Als senior juridisch adviseur richt je je vooral op privaatrechtrechtelijke vraagstukken. Denk daarbij aan het aanbestedingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Maar ook ben je veel bezig met het ontwerpen en/of verbeteren van contracten. Voor de contracten geldt dat je nauw samenwerkt met de advocaat in loondienst; jij richt je hierbij met name op het aspect van leren en verbeteren voor en door het concern.

Er ligt weliswaar een duidelijk accent op het privaatrecht, maar je vervult wel de rol van all-round senior juridisch adviseur. Dit geldt ook voor je collega-adviseurs, die brede bestuursrechtelijke expertise hebben. Het komt geregeld voor dat je in samenwerking met je collega's bestuursrechtelijke juridische vraagstukken oppakt of 'multidisciplinaire' juridische vraagstukken (privaatrecht/bestuursrecht/gemeenterecht/strafrecht etc).

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid, met een privaatrechtelijke afstudeerrichting/specialisatie
 • Minimaal 5 jaar, maar liever langer, recente werkervaring in een vergelijkbare functie bij een gemeente of andere overheid
 • Je werkt graag en goed samen met de interne collega's en met de collega's van de gemeenten waar we mee samenwerken
 • Je denkt mee met de 'klant' ("wat kan er wèl'') en een 'van 9-5u mentaliteit' past je niet
 • Je 'schakelt' snel in gesprekken met collega's (juristen en niet-juristen) en je durft je gedachten daarbij uit spreken, ook als je op het onderwerp (nog) geen topexpert bent
 • Je boekt graag resultaten en hebt een flexibele manier van werken
 • Je communiceert vaardig, met aandacht voor proces en relatie
 • Voor je collega's ben je een vraagbaak, sparringpartner en af en toe een coach
 • Je vindt het leuk af en toe verder te kijken dan juridische dossiers zelf: je onderzoekt wat er nodig is om de kwaliteit en effectiviteit van de juridische processen en de producten in de organisatie verder te verhogen

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.872,00 bruto per maand (schaal 12, beleidsadviseur A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 11 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Vooralsnog gaat het om een functie voor de duur van drie jaar, maar afhankelijk van hoe het team JZ ingericht wordt rondom de advocaat in loondienst, kan de functie structureel ingevuld worden.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 17 september a.s.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

12 sollicitaties
156 views


25-08-2020 Juridische Zaken
Senior stedebouwkundige

We bieden een breed opdrachtenpakket in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Er is veel werk, een zeer breed scala aan opdrachten. Je hebt te maken met grootstedelijke problematiek en opgaven op een groter schaalniveau. Je hebt een sterke politieke antenne. Je houdt van aanpakken, bent sterk in organiseren en samenwerken. Je durft af te wijken van gebaande paden en communiceert helder. Uiteraard ben je een teamspeler en kunt zelfstandig opereren. Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor, creativiteit en stressbestendigheid dan is deze functie zeker iets voor jou.

Wat ga je doen?

Als stedenbouwkundige werk je samen met anderen aan stedenbouwkundige kaders voor buurten, stadsdelen en gebiedsontwikkelingen en aan beeldkwaliteitsplannen. Je hebt gevoel voor de brede context waarin deze ontwikkelingen plaatsvinden. Je bent gewend te werken op verschillende schaalniveaus, van regio, stad, en wijk tot straatniveau. Je hebt je ontwikkeld tot een senior beleidsadviseur op het gebied stedenbouw met een brede blik en hebt affiniteit met duurzame ontwikkeling en klimaatadaptatie. Daarnaast schakel je met de verschillende interne en externe stakeholders. Je bent een belangrijke adviseur en sparringpartner voor het team, maar ook voor andere teams, waaronder Vastgoed, Beheer en Projecten. Je werkt intensief samen met de andere stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Je stuurt externe stedenbouwkundige bureaus aan.

Werkzaamheden:

 • Het op strategisch niveau adviseren bij complexe gebiedsontwikkelingen, zoals het Schiedistrict, Nieuw-Mathenesse, Havens en Binnenstad en het bewaken van de integraliteit en ontwikkelingen en effecten op andere gebieden, zoals duurzaamheid, mobiliteit en wonen
 • Het opstellen van stedenbouwkundige plannen en ruimtelijke verkenningen of een bijdrage daaraan leveren
 • Het opstellen van programma's van eisen en beeldkwaliteitsplannen en het formuleren van stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden voor gebiedsontwikkelingen en complexe (gemeentelijke) projecten
 • Het toetsen van complexe bouwplannen en het afhandelen van WABO aanvragen die afwijken van de geldende bestemmingsplannen
 • Het ontwerpen van schetsvoorstellen en concepten op alle schaalniveaus (vaak met behulp van ontwerpprogramma's als AutoCAD, Orca of Microstation)
 • Het signaleren van trends en het ontwikkelen van beleid op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling
 • Het zelfstandig werken in projectteams met externe partijen en andere adviseurs
 • Het initiëren van gesprekken met projectontwikkelaars, marktpartijen en andere relevante stakeholders
 • Het adviseren van het management, de directie, het college en de gemeenteraad over stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling
 • Het beheren en onderhouden van relaties met contractpartijen
 • Het nemen van beslissingen bij het initiëren en afstemmen van beleidswerkzaamheden, over de inhoud en afstemming van de beleidsadviezen, over de aanpak van (project)werkzaamheden

Wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie met aantoonbare resultaten
 • Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied, waarbij inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist
 • Bereidheid om over de grenzen van het vakgebied heen te kijken en ook het verhaal van de brede integrale ontwikkeling mede te dragen
 • Ervaring met werken in een gemeentelijke organisatie
 • Omgaan met feedback (ontvangen en geven), onder druk kunnen werken en uitstekende uitdrukkingsvaardigheden zijn belangrijke eigenschappen om goed invulling te kunnen geven aan deze functie
 • Ervaring met betrekking tot het geven van bestuurlijke adviezen
 • Een typische netwerker die de belangen van de gemeente behartigt en samenwerkt met de interne organisatie

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.814,00 bruto per maand (schaal 12, beleidsadviseur A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 11 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

20 sollicitaties
123 views


04-08-2020 Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Toezichthouder interventieteam woonoverlast

Wat ga je doen?

Geen enkele dag is hetzelfde. Het ene moment voer je een pittig gesprek met een pandeigenaar nadat je hebt geconstateerd dat hij te veel bewoners in een woning huisvest of veel te veel huur voor deze woning vraagt. Het andere moment sta je bij een gezin in een zwaar vervuilde woning, waar je de juiste hulp voor organiseert. 's Middags doe je onderzoek naar woonfraude en de daarmee gepaard gaande juistheid van de basis registratie personen en voer je een gesprek met een overlastgever, die na meerdere sommaties van partners, nog steeds overlast veroorzaakt. 's Avonds maak je deel uit van een grote integrale actie op straat waar je met verschillende partners als de politie, de wooninspecteur, de belastingdienst en het huurteam, actief controles doet naar huisjesmelkers mogelijk in combinatie met ondermijnende criminaliteit. Verslag maken van alles wat je doet is een essentieel onderdeel van je werk. Het helpt de analist in zijn onderzoek en draagt bij aan een goede voortgang van jouw dossiers.

Wat breng je mee?

 • HBO/MBO+ werk- en denkniveau en een opleiding (bijvoorbeeld Integrale Veiligheidskunde) op minimaal MBO-4 niveau
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Doorvragen hoeven we jou niet te leren
 • Goede sociale, dienstverlenende en samenwerkende vaardigheden
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, gemeentelijke voorschriften en richtlijnen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of in staat zijn je deze kennis snel eigen te maken
 • Ambitie om jezelf breed te ontwikkelen op het terrein van woonfraude / woonoverlast
 • Een goede mentale en fysieke conditie
 • Stressbestendig, flexibel, staat stevig in je schoenen en bereid net dat ene stapje extra te zetten
 • Van onbesproken gedrag en kunt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
 • Redelijk vlot spreken van één of meerdere vreemde talen
 • In het bezit van rijbewijs B

Wat krijg je van ons?

Een boeiende en uitdagende baan in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is om vanuit jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap het interventieteam Woonoverlast mede vorm te geven. Het salaris bedraagt maximaal € 3.145,00 bruto per maand (schaal 7, medewerker publiekswerkzaamheden B) bij een werkweek van 36 uur. Er wordt op wisselende tijden gewerkt (dag- avond en zaterdagsdiensten), waar een passende onregelmatigheidstoeslag tegenover staat. Ook is er een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Het betreft een functie die structureel is, dus bij wederzijdse tevredenheid kan dit verder worden verlengd.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

31 sollicitaties
536 views


04-08-2020 Toezicht en Handhaving