Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur cultuur en binnenstad

Wat ga je doen?
Het cluster cultuur bestaat uit totaal 4 medewerkers en stimuleert en versterkt het cultureel ecosysteem in de stad. Het cluster ontwikkelt het cultuurbeleid en vertaalt dit verder in concrete doelstellingen en actiepunten. In de Schijf van vijf (Cultuurbeleid | Schiedam) zijn de ambities voor Cultuur in Schiedam vastgelegd (versterken binnenstad, cultuurparticipatie, samenleven, krachten bundelen en deuren open). Samen met het team, de collega's en partners in de stad, draag je bij aan het realiseren van deze ambities.

Als accounthouder voor belangrijke Schiedamse instellingen, zoals de bibliotheek en het Stedelijk Museum Schiedam, speel je een belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkeling van onze binnenstad. Jouw inbreng is gericht op de juiste positionering van de culturele instellingen en ondernemers (ruimtelijk en programmatisch), met name binnen het Museumkwartier. Ook denk jij mee met stadsmarketing, stedelijke economie, ruimtelijke ordening en erfgoed.

Werkzaamheden:

 • Als beleidsadviseur fungeer je als schakel tussen de gemeentelijke organisatie, bestuur en het culturele veld
 • Als schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de instellingen heb je te maken met diverse afdelingen van onze organisatie, zoals vastgoed en ruimtelijke ordening. Je pakt hierbij wanneer nodig een rol als projectleider
 • Je adviseert het college en geeft gevraagd en ongevraagd advies op verschillende culturele vraagstukken
 • Je bent een sparringpartner voor de culturele instellingen en het bredere culturele veld. Je bent accounthouder van een aantal culturele instellingen, waaronder de bibliotheek en het Stedelijk Museum Schiedam
 • Je ontwikkelt cultuurbeleid en de beleidskaders

Wat breng je mee?

 • WO werk- en denkniveau (relevante opleiding bij voorkeur in de kunst & cultuur en/of het kunst & cultuurmanagement)
 • Ten minste 5 jaar (gemeentelijke) ervaring in een soortgelijke functie
 • Je hebt ervaring met het verstrekken van subsidies en omgang met subsidiepartners
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de inbreng van cultuur in gebiedsontwikkeling en/of hebt ervaring met de begeleiding van vastgoedopgaven van culturele instellingen
 • Je hebt een visie aangaande cultuurbeleid en de ontwikkeling daarvan. Hierbij zoek je verbinding met relevante maatschappelijke beleidsonderwerpen, projecten en programma's binnen en buiten de gemeentelijke organisatie
 • Je bent in staat het bestuur te adviseren en schrijft heldere en overtuigende beleidsanalyses
 • Je hebt een goede antenne voor complexe politieke, bestuurlijke en omgevingsbelangen en je kunt de politieke haalbaarheid van voorstellen goed inschatten
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden die je in staat stellen om een stevige gesprekspartner voor de cultuurpartners te zijn
 • Je bent gericht op samenwerking en open in je communicatie
 • Je bent creatief, vernieuwend en in staat om zelfstandig omvangrijke dossiers en projecten op te pakken
 • Je hebt gevoel voor financiën en ervaring met het beheren van budgetten

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De selectiecommissie begint na de sluitingsdatum aan de briefselectie en benadert je als we nader met je willen kennismaken. De eerste gesprekken zullen online plaats vinden, een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

9 sollicitaties
247 views


31-08-2021 Stadspromotie
Beleidsadviseur beheer openbare ruimte

Wat ga je doen?
We zoeken een energieke, talentvolle collega. Iemand die zowel inhoudelijk sterk is en op tijd levert, maar ook tijd maakt voor een (nu even digitale) kop koffie of borrel met collega's.

Alles in je dagelijks werk is erop gericht om de groene en gezonde leefomgeving voor én met onze inwoners te beheren en te versterken. Je bekijkt de thema's openbaar groen, water en spelen in de volle breedte en in samenhang met de andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Je zorgt dat deze thema's onderdeel zijn van de gemeentelijke visie, strategie en de beleidsplannen waar je advies op geeft en welke je ook zelf ontwikkelt en schrijft. Visie, beleid en plannen presenteer je met enthousiasme aan inwoners, bestuur en andere stakeholders.

Jouw werkdag is gevarieerd. Je werkt naar eigen inzicht zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Het ene moment bespreek je een door jou geschreven beleidsadvies met een bestuurder. Het andere moment houd je je bezig met een bewonersinitiatief en leg je op locatie ergens in Schiedam contact met een belangengroep of houd je een presentatie tijdens een wijkoverleg over het groenonderhoud en speelvoorzieningen in de wijk.

Waar hou je je zoal mee bezig?

 • Je adviseert collega's en bestuur gevraagd en ongevraagd.
 • Je speelt een belangrijke rol in het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de recent vastgestelde Groenvisie en het nog vast te stellen Uitvoeringsplan groen. Binnen een projectteam adviseer je bijvoorbeeld actief bij de voorbereiding en realisatie van projecten.
 • Verder adviseer je onze uitvoeringspartner Irado N.V. op het gebied van groenbeheer. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming van het maaibeleid in relatie tot biodiversiteit. Daarbij coördineer je het strategisch boombeheer en bepaal je aan de hand van de boomveiligheidsinspecties de te nemen maatregelen.
 • Ook heb je een toetsende en adviserende rol in vergunningprocedures. Je brengt adviezen uit op kapvergunningaanvragen en toetst ecologische rapportages.
 • Je adviseert over ruimtelijke plannen en je handelt (complexe) meldingen uit de buitenruimte af.
 • Je denk mee en levert input voor de implementatie van de Omgevingswet.

Wat breng je mee?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, actieve en zelfstandige collega met een hart voor groen. Je bent een bestuurlijk sensitieve, ervaren beleidsadviseur. Op jouw expertise kunnen wij verder bouwen. Open communicatie, samenwerken en het realiseren van concrete resultaten is voor jou vanzelfsprekend.

Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau (bijv. Larenstein), aantoonbare affiniteit met het beheer van de fysieke leefomgeving én ervaring op het vakgebied openbaar groen, water en spelen.

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

De gesprekken vinden plaats in week 39 en 40.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 sollicitaties
131 views


31-08-2021 Beheer
Inspecteur woningtoezicht

Wat ga je doen?
Je beoordeelt aanvragen voor woonruimtevergunningen en handelt ze ook af. Je inspecteert woningen, bouwwerken en erven. Je signaleert gebreken hieraan, maakt rapportages hierover en voert overleg met eigenaren of huurders over herstel. Indien nodig oefen je dwang uit die kan eindigen in bestuursrechtelijke handhaving. Op verzoek onderzoek je de bouw- en woontechnische staat van een pand en breng je advies uit. Tenslotte onderzoek je ook het gebruik van woningen op bijvoorbeeld overbewoning. Je rapporteert hierover en oefent zo nodig dwang uit die kan uitdraaien op bestuursrechtelijke handhaving. Tevens draai je mee in de wachtdienst van het team.

Wat breng je mee?
Je hebt een brede kennis op het gebied van bouwprocessen, renovatie en onderhoudstechnieken. Je hebt een aantal jaren ervaring op het gebied van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de Woningwet, Bouwbesluit, bouwverordening en Huisvestingswet. Ook ben je goed bekend met lokaal beleid en heb je ervaring met het werken met informatiesystemen, zoals Squit.

Je werk doe je vaak buiten, vaak projectmatig en in een prettige samenwerking met je directe collega's binnen het team en de vertegenwoordigers vanuit de andere teams. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je staat stevig in je schoenen als het om handhaving gaat. Je gaat voor kwaliteit, neemt initiatief en durft verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes binnen de processen.

Je hebt een HBO werk- en denkniveau of door werkervaring verkregen niveau.

Beschik jij over deze competenties?

 • Je bent zelfstandig, resultaat- en oplossingsgericht
 • Je hebt uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt een collegiale instelling en kunt makkelijk verbinding maken met collega's binnen het team en binnen de gemeentelijke organisatie
 • Je bent klantgericht en hebt een proactieve houding

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.048,00 bruto per maand (schaal 9, vakspecialist C) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

6 sollicitaties
241 views


26-08-2021 Vergunningen en Handhaving
Constructeur

Wat ga je doen?
Je beoordeelt bouw- en sloopplannen met betrekking tot constructies (waaronder funderingstechnische en grondmechanische aspecten) en beïnvloeding van de omgeving. Je adviseert daarover aan de vergunningverleners. Ook adviseer je over constructieve zaken aan een aantal gemeentelijke afdelingen en toets je zelfstandig een breed scala aan (complexe) constructieberekeningen en -tekeningen aan het Bouwbesluit en afgeleide normen en regelingen. Je onderhoudt contacten met architecten, projectontwikkelaars, externe constructeurs en collega's van de eigen en andere gemeenten.

Je ondersteunt de collega's van bouwtoezicht en woningtoezicht bij het uitoefenen van toezicht op bouwplaatsen en bij bestaande bouw.

Je draait mee in de wachtdienst van het team.

Wat breng je mee?
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als constructeur of in een vergelijkbare functie. Je bent bekend met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen. Ook heb je ervaring met het werken met informatiesystemen, zoals Squit. Je werk doe je niet alleen vanachter je bureau maar ook buiten op locatie en in een prettige samenwerking met directe collega's binnen het team en vertegenwoordigers vanuit andere teams. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je staat stevig in je schoenen als het om handhaving gaat. Je vind het leuk om oplossingsgericht mee te denken met de klant: "Nee" is geen antwoord, "ja tenzij" is het uitgangspunt. Je gaat voor kwaliteit, neemt initiatief en durft verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes binnen de processen. Je hebt een opleiding bouwkunde op Hbo-niveau aangevuld met cursussen als HTI beton en/of staal, BSEng beton en/of staal en MSEng beton en/of staal.

Beschik jij over deze competenties?

 • Je bent zelfstandig, resultaat- en oplossingsgericht
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
 • Je hebt een collegiale instelling en kunt makkelijk verbinding maken met collega's binnen het team en binnen de gemeentelijke organisatie
 • Je bent klantgericht en hebt een pro-actieve houding

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, vakspecialist A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
95 views


26-08-2021 Vergunningen en Handhaving
Contractbeheerder

Wat ga je doen?
Tot voor kort was contractbeheer niet belegd in de organisatie, waardoor overeenkomsten niet altijd tijdig werden verlengd, opgezegd en aanbesteed met alle risico's van dien. In de nieuwe organisatieopzet voor Inkoop is contractbeheer ondergebracht bij Inkoop. Hiermee wordt centrale sturing georganiseerd op alle overeenkomsten en de daarbij behorende uitgaven binnen de gemeente. Goed advies over overeenkomsten aan de voorkant, scheelt namelijk een hoop repareren aan de achterkant.

Als contractbeheerder weet jij precies hoe contracten in elkaar zitten, je kent en onderkent de risico's voor zowel de gemeente als de leverancier en kunt dit duidelijk en geduldig uitleggen aan je collega's. Jij bent verantwoordelijk voor het inventariseren, registreren en categoriseren van de lopende en nieuwe overeenkomsten. Je hebt een coördinerende, analyserende en signalerende rol met als doel de overeenkomsten voor de gemeente efficiënt te beheren in ons contractbeheersysteem. Je adviseert, zet acties uit voor de overeenkomsten in overleg met de contracteigenaren en bewaakt hiermee de rechtmatigheid van de inkopen en overeenkomsten. Zo adviseer je bijvoorbeeld bij aflopende contracten over de risico's van verlengen of opnieuw aanbesteden.

De overeenkomsten hebben zowel betrekking op bedrijfsvoering (HR, facilitair, communicatie, ICT etc.) als op het gebied van het sociaal domein en de openbare ruimte (vastgoed, beheer openbare ruimte en gebiedsontwikkeling, etc.). Je bent administratief aangelegd en bewaakt en verbetert de kwaliteit van de documenten en de voortgang van het proces rondom contractbeheer. Het 'verkopen van Inkoop' vormt ook een belangrijk onderdeel van jouw dagelijkse werkzaamheden. Je zoekt de verbinding met de verschillende teams om zo gezamenlijk aan de slag te gaan. Dit betekent dat je jezelf bezig houdt met:

 • Het inventariseren en centraal registeren van alle overeenkomsten in het contractbeheersysteem
 • Het afstemmen en communiceren met de contracteigenaar over alle wijzigingen over het beheer van de overeenkomsten
 • Het verder inrichten van het contractbeheersysteem
 • Het opstellen van standaard formats voor verlengingsbrieven, opzeggingen en andere aanverwante documenten voor overeenkomsten
 • Het adviseren op, uitzetten en bewaken van acties op al onze overeenkomsten om de basis verder op orde krijgen en te houden
 • Het opstellen van contractrapportages ten behoeve van onze spendanalyses en werkvoorraad

Wat breng je mee?

 • Je hebt kennis van, en ervaring met het administratief beheer van overeenkomsten
 • Je beschikt minimaal over MBO denk- en werkniveau
 • Je hebt (globale) kennis van aanbesteden
 • Je beschikt over uitstekende kennis van Microsoft Office (Outlook, Word en Excel)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met een documentmanagement- of archiefsysteem (Corsa of vergelijkbaar)

Beschik jij over deze competenties?

 • Je bent analytisch, initiatiefrijk, deskundig en digitaal vaardig
 • Je bent flexibel, slagvaardig, administratief sterk en toont daadkracht
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een gezonde dosis humor
 • Je bent stressbestendig en werkt nauwkeurig: kwaliteit gaat boven snelheid

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 3.591,00 bruto per maand (schaal 8, vakspecialist D) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

20 sollicitaties
455 views


25-08-2021 Team Juridische Zaken en Inkoop