Logo Schiedam

Vacatures geplaatst door Gemeente Schiedam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Schiedam.

Laatste vacatures

Juridisch Woo adviseur

Functiebeschrijving
De gemeente Schiedam zoekt een juridisch Woo adviseur die onze vakafdelingen gaat voorzien van advies over deze wet. Dankzij jou zijn de collega's van de vakafdelingen in staat om de Woo-verzoeken zelf af te handelen. Spreekt dit je aan en hang je het motto 'openbaar, tenzij', aan? Solliciteer dan snel op deze vacature!

Wat ga je doen?
Samen met je collega juridisch Woo adviseur heb je een adviserende, toetsende, bewakende en rapporterende rol. De collega's van de vakafdelingen handelen zelf hun Woo-verzoeken af. Jij helpt ze daarbij. Je bent de vraagbaak en adviseur voor de Woo. Naast het beantwoorden van vragen en het helpen bij Woo-verzoeken maak jij duidelijk wat de collega's kunnen verwachten van deze nieuwe wet en hoe de organisatie zich hier goed op kan voorbereiden. Je ontwikkelt heldere kaders, denk aan spelregels, processen, werkwijzen, voor de implementatie van de Woo en voert de regie op het vaststellen van mogelijke nieuwe werkwijze(n) en de benodigde procesaanpassingen. Dankzij jou blijft iedereen aangehaakt bij de voortgang en de te nemen beslissingen. Ook ben jij de verbindende schakel naar het projectteam dat zich bezighoudt met de actieve openbaarmaking van informatie.

Daarnaast ben je Woo-contactpersoon voor onze inwoners, ondernemers en anderen die behoefte hebben aan publieke informatie. Je helpt inwoners op weg en voorkomt hiermee dat er onterecht Woo-verzoeken worden ingediend. Je bent op de hoogte van alle ingekomen Woo-verzoeken. Bij de complexe, grote verzoeken 'loop je ook mee' in het proces van behandeling tot en met het Woo-besluit. Je coördineert de diverse Woo-verzoeken binnen de organisatie. Bij vertraging of stagnatie neem je maatregelen. Tenslotte zorg je voor en uniforme werkwijze binnen de gemeente en een bewonersgerichte wijze van communiceren over Woo-verzoeken.

Wat breng je mee?

 • HBO/WO- werk- en denkniveau;
 • Je hebt recente werkervaring met de Woo danwel de Wob binnen een overheidsorganisatie;
 • Je hebt recente werkervaring in procesmanagement en het structureel verbeteren van processen binnen een overheidsorganisatie;
 • Je hebt ervaring met de implementatie van nieuwe wetgeving.

Samenwerken doe je graag en goed. En dankzij je stevige communicatieve en sociale vaardigheden schakel je probleemloos tussen uiteenlopende partijen en niveaus en kun je plannen helder en overtuigend toelichten.

Complexe zaken leg je kort en duidelijk uit, zowel mondeling als schriftelijk. De uitkomsten presenteer je met veel overtuigingskracht. Tegelijkertijd herken je gevoeligheden bij mensen en in organisaties en weet je daar flexibel mee om te gaan.

Je blijft rustig en effectief, ondanks deadlines en veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen.

Team Juridische Zaken en Inkoop
Het team bestaat uit 2 organisatorische eenheden: Juridische Zaken en Inkoop. De eenheid Juridische Zaken verzorgt de concern brede bestuurlijk-juridische dienstverlening en juridische kwaliteitszorg, coördineert verzekeringen, handelt schades af en behandelt bezwaarschriften (in samenwerking met de externe bezwarencommissie). Ook coördineert de eenheid de afhandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid en is verantwoordelijk voor de Schiedamse gemeente-advocatuur. De eenheid Inkoop is verantwoordelijk voor de concern brede ondersteuning van- en advisering op alle inkopen vanaf 35.000 euro en het uitvoeren van contractbeheer.

Wat bieden wij?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Deze functie is ingeschaald in schaal 10 (vakspecialist B) het bijbehorende salaris ligt tussen de € 3.396 en € 5.009 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

2 sollicitaties
58 views


23-05-2023 Gemeente Schiedam
Uitvoeringscoördinator en opdrachtgever Beheer Openbare Ruimte

Opdrachtgever en regisseur van projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte. Dát ga je doen als Uitvoeringcoördinator realisatie en opdrachtgever BOR voor de gemeente Schiedam. En dat is best een hele verantwoordelijkheid waarbij je het resultaat meteen terug ziet in de stad. Wil je bijdragen? We spreken je graag!

Wat ga je doen?
Binnen het team BOR wordt jaarlijks ca. 20 miljoen uitgegeven aan projecten in het kader van het Integraal Uitvoeringsprogramma Beheer (IUPB). Als opdrachtgever BOR ben jij de opdrachtgever en regisseur van de werkzaamheden. Je zet je expertise in voor de vertaling van de kaders, randvoorwaarden en het IUPB in opdrachten voor onder andere het team Projecten. Het verstrekken van goed geformuleerde opdrachten en monitoren ervan is cruciaal voor zowel de opdrachtgever als -nemer. De opdrachtnemende teams rapporteren aan jou als ambtelijk opdrachtgever. Het verbeteren en professionaliseren van dit proces is een belangrijk onderdeel van het organisatieontwikkelproces dat de afdeling BOR doorloopt en is dus onderdeel van jouw functie. Je bedrijft strategisch omgevingsmanagement en weet je weg te vinden op het gebied van bewonersparticipatie.

Het andere deel van je werk bestaat uit de inhoudelijke coördinatie van de unit realisatie. Bij deze unit werken directievoerders, toezichthouders, opdrachtschrijvers, en adviseurs. Jij stelt met je collega's het unit jaar- en werkplan op en je stuurt op de realisatie daarvan. De afstemming van de programmering van toekomstige projecten doe je ook. Het jaar- en werkplan is een afgeleide van het programma aan IUPB projecten dat jaarlijks wordt opgesteld.

Je informeert en rapporteert intern over de realisatie (o.a. voortgang, ontwikkeling, financiën en oplevering) van de projecten. Je neemt deel aan verschillende overleggen en bent voorzitter van het voortgangsoverleg projecten. Je organiseert en faciliteert het proces toezicht en directievoering op de projecten.

Je informeert en rapporteert het management BOR over de voortgang en ontwikkeling van de unit. Je adviseert over de aanpak en realisatie van projecten.

Je zorgt voor de overdacht naar de ondersteunende diensten en collega's in de uitvoering.

Je bespreekt jouw adviezen met de portefeuillehouders.

Wat breng je mee?

 • Een relevante Hbo opleiding, bij voorkeur civiele techniek
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het integraal beheren en onderhouden van de openbare ruimte (leefomgeving)
 • Minimaal 5 jaar ervaring als opdrachtgever in het managen van projecten
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk niveau
 • Kennis en ervaring van en met de begrotingscyclus, budgetbeheer en contracten

Herken je jezelf hier in?
Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend ontwikkeld en je zet ze dan ook graag in.

Je werkt intensief samen, zowel intern als extern. Je neemt je collega's goed mee, coacht, inspireert en begeleidt hen. Om tot goede resultaten te komen zet je jouw analytische scherpte en goede timing in.

Doordat je resultaatgericht bent, ben je proactief en anticipeer je op wat komen gaat. Tenslotte vind je het belangrijk hoge kwaliteit te leveren aan je klanten.

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt minimaal € 4.781,00 en maximaal € 6.470,00 bruto per maand (schaal 12, beleidsadviseur A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren kan deze omgezet worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

Team Beheer Openbare Ruimte
Schiedam bruist van de ambities en is en blijft de komende 10, 15 jaren vol in beweging. Schiedam kent een aantal grote uitdagingen. De vraag naar woningen, veranderende mobiliteit, economische ontwikkelingen en klimaatadaptatie leggen grote druk op de beperkte ruimte in de stad. Om die ambities waar te maken is de organisatie (bestuur en ambtelijke organisatie) in ontwikkeling. Om vanuit team BOR een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren hiervan heeft ook team BOR een stevige impuls nodig. Daarom is er in 2021 een organisatieontwikkelproces gestart.

2 sollicitaties
106 views


17-05-2023 Gemeente Schiedam
Jurist aanpak woonoverlast

De gemeente Schiedam is een voorloper in de aanpak van woonoverlast, als jurist pionier je graag met ons mee op zoek naar de mogelijkheden die wet biedt. Als jurist aanpak woonoverlast werk je mee aan de handhaving op bestaande instrumenten zoals de Wet aanpak woonoverlast en krijg je een belangrijke rol in het implementeren van nieuwe wetgeving zoals de Wet goed verhuurderschap.

Wat ga je doen als jurist aanpak woonoverlast?
Je eerste opdracht is het implementeren van de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Met de implementatie van de Wet goed verhuurderschap zal een belangrijke stap gezet worden in het tegengaan van huurdersuitbuiting en malafide verhuurderschap. Dit sluit aan bij ons coalitieakkoord en heeft hoge politie bestuurlijke prioriteit. Door jouw werk draag je direct bij aan een betere woon en leefomgeving voor de Schiedammer. Gezien het een nieuwe wet betreft ga jij als jurist, samen met ons, nieuwe jurisprudentie creëren voor deze wet.

Een nieuwe wet vraagt ook om het ontwikkelen van nieuw beleid, landelijke bestuurlijke afstemming, het verder ontwikkelen van het bestaande instrumentarium en het intern opleiden van onze eigen toezichthouders. Maar uiteraard werk je als jurist ook aan de handhaving van deze wet.

Met de juiste invoering van de Wet goed verhuurderschap maken wij een flinke slag om malafide verhuurders echt aan te pakken. Dat doen we hopelijk samen met jou.

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde juridische opleiding op wo-niveau
 • +/- 4 jaar werkervaring in de juridische sector
 • Ervaring met het werken in een gemeentelijke omgeving en bijbehorende bestuurlijke processen en (externe) partners
 • Ervaring als jurist in het domein wonen en/of openbare orde is een pre
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Als jurist aanpak woonoverlast verwachten we van je dat je stressbestendig bent, ongeacht je werkvoorraad weet je goed te prioriteren en je aandacht te houden bij wat belangrijk is. Je weet flexibiliteit toe te passen in je werk, soms vraagt de situatie van je dat je afwijkt van bekende paden. Uiteraard vind je het leuk om juridische moeilijke vraagstukken aan te gaan en zie je dit niet als obstructie maar juist als uitdaging. Tot slot vraagt deze functie niet alleen inhoudelijke kennis maar worden ook je sociale vaardigheden aangesproken, je moet draagvlak weten te creëren binnen je team en mensen overtuigen van jouw standpunten.

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt minimaal € 4.020,00 en maximaal € 5.725,00 bruto per maand (schaal 11, beleidsadviseur B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren kan deze omgezet worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

Interventieteam Woonoverlast
Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je komt te werken in het interventieteam woonoverlast een fijn, gezellig en eerlijk team bestaand uit 12 FTE. Met dit team doen we al acht jaar integrale controles achter de voordeur en treffen we al jaren de meest uiteenlopende illegale, overlast en uitbuitingssituaties aan. We hebben een pallet aan bestaand instrumenten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma woonoverlast om deze situaties op te lossen.

3 sollicitaties
90 views


16-05-2023 Gemeente Schiedam
Vakbeheerder riolering

Onmisbaar is de vakbeheerder riolering voor de gemeente Schiedam. Je zorgt voor droge voeten en afvoering van het afvalwater, cruciaal voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Gecombineerd met veel externe contacten en af en toe buiten de deur werken een toffe baan! Wil je bijdragen? Wij spreken je graag!

Wat ga je doen als vakbeheerder riolering?
Als vakbeheerder riolering in Schiedam zorg jij ervoor dat het rioleringsstelsel goed wordt onderhouden en functioneert, zodat het afvalwater van de inwoners en bedrijven van Schiedam op een goede wijze wordt afgevoerd naar de zuivering. Daarnaast zorg je ook voor het juist functioneren van de huidige hemelwater- en grondwater voorzieningen.

Als opdrachtgever namens de gemeente ben je de verbindende schakel tussen de stad, haar inwoners en IRADO als uitvoerende contractpartner (opdrachtnemer) bij het klein onderhoud van het rioleringsstelsel. Je zorgt er voor dat IRADO als samenwerkingspartner precies weet wat er moet gebeuren. Je controleert of het correct uitgevoerd is en bewaakt de afgesproken kwaliteitsniveaus en het jaarlijkse financiële budget. Tenslotte pas je de verbeterpunten en feedback die uit de controle komen toe. Tot je werkzaamheden voor het rioolbeheer behoort ook de voorbereiding en begeleiding van het jaarlijkse riool inspectie- en reparatie programma.

Bij klachten, meldingen of verzoeken van inwoners over het werkveld riolering behandel jij die, je zorgt voor een goede afwikkeling en je informeert de betrokkenen.

Intern werk je samen met de beleidsadviseur en projectadviseur riolering en water.

Wat breng je mee?

 • Je hebt minimaal Mbo-4 werk- en denkniveau en opleiding, bijvoorbeeld civiele techniek of watermanagement
 • Diploma rioleringstechniek van de wateropleidingen is een pre, of anders heb je de bereidheid deze te behalen
 • Je hebt minimaal 3 jaar brede praktische werkervaring in het rioleringsbeheer
 • Je hebt actuele kennis wat betref rioleringstechniek en verwante onderwerpen zoals klimaatontwikkelingen of de combinatie groen en afwatering
 • Je hebt ervaring met opdracht gestuurd werken en contractbeheersing en het opstellen en beoordelen van rapportages

Herken jij je hier in?

Je communiceert makkelijk, en vindt het geen probleem mensen mee te nemen met jouw argumenten. Door jouw stevige persoonlijkheid ben je een goede gesprekspartner voor alle partijen. Je vindt het prettig met klanten om te gaan en hebt een dienstverlenende instelling. Samenwerken is belangrijk voor je, zo kom je verder dan alleen. Je houdt graag overzicht voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Ook in complexe situaties durf je knopen door te hakken. De voortgang is belangrijk voor jou, het werk moet gedaan worden.

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt minimaal € 3.167,00 en maximaal € 4.537,00 bruto per maand (schaal 9, vakspecialist C) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren kan deze omgezet worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

Team Beheer Openbare Ruimte unit Stad
Team Beheer Openbare Ruimte - unit Stad is verantwoordelijk voor de stadsbrede taken die gericht zijn op het (laten) uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud en afvalinzameling en klein onderhoud wegen, riolering, openbare verlichting, groen en reiniging. Hieronder valt ook het toezicht en contractmanagement. En het behandelen en verwerken van klachten, meldingen, vragen en verzoeken van inwoners. De unit is ook verantwoordelijk voor de verbinding met de verschillende partners in de stad door participatie, wijkprojecten, communicatie en monitoring van de kwaliteit.

4 sollicitaties
79 views


15-05-2023 Gemeente Schiedam
Aankomend HR beleidsadviseur

Ben jij diegene die kennis van HR onderwerpen graag om wil zetten in toepasbaar beleid en doe je dit het liefst voor een organisatie waarbij de impact van je werk direct merkbaar is? Verlies jij de menselijke maat daarbij niet uit het oog? En zoek jij een functie waarbij je nog kunt leren en niet wordt gevraagd om jarenlange ervaring? Bekijk dan nu onze vacature voor aankomend HR beleidsadviseur!

Wat ga je doen als HR beleidsadviseur?
In deze functie adviseer je het bestuur, directie en management over alles wat een eigentijds HR beleid omvat. Bijvoorbeeld over diversiteit en inclusie, talentontwikkeling, gezondheid en vitaliteit of integer werken. Dat doe je door nieuw beleid te ontwikkelen of bestaand beleid te verbeteren. Natuurlijk stopt het niet bij alleen schrijven; je implementeert het ook en ziet daardoor direct wat het resultaat is van je werk. Hartstikke uitdagend natuurlijk want je moet de juiste balans vinden tussen wat de theorie voorschrijft en wat praktisch goed gaat werken!

Jij bent een van de drie deskundigen als het aankomt op verschillende HR thema's. Door de veelzijdigheid van de verschillende onderwerpen en de ambitie van Gemeente Schiedam zijn je werkdagen nooit saai en ligt er altijd weer een uitdaging op je te wachten.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau. Het liefst in de richting van personeelswetenschappen, psychologie of een hieraan gerelateerde (sociale) wetenschap;
 • Je hebt al enige ervaring binnen HR, waarbij je bezig bent geweest met vormgeven van beleid;
 • Jouw ervaring in een bestuurlijk complexe en/of publieke organisatie is een pre.

Je hoeft het allemaal nog niet te kunnen of een trackrecord van heb ik jou daar te hebben; wij leren jou de kneepjes van het vak! Wat we belangrijker vinden is dat je aanleg hebt voor (bestuurlijke) advisering en het jou goed lukt om je omgeving enthousiast en overtuigend mee te krijgen met jouw ideeën en vernieuwende voorstellen, ook als het op implementeren aankomt. Je bent sterk in redenerend schrijven en vindt het ook gewoon leuk om te doen!

Daarnaast weet je gemakkelijk boven de waan van de dag uit te stijgen. Je ideeën zijn vernieuwend; hierdoor helpt je mee om onze afdeling en dienstverlening nadrukkelijk op de kaart te zetten. Reflecteren op je eigen handelen en dat van een ander is voor jou vanzelfsprekend. Tot slot is werkplezier, naast professionaliteit, net zoals voor ons, heel belangrijk voor jou.

Wat krijg je van ons?
Het salaris bedraagt minimaal € 3396,- en maximaal € 5009,- bruto per maand (schaal 10, beleidsmedewerker A) bij een werkweek van 36 uur. De daadwerkelijke inschaling vindt plaats op basis van jouw reeds opgedane ervaring en relevante opleidingsachtergrond. Binnen deze functie heb je veel ontwikkelmogelijkheid, je krijgt van ons de kans om je met verschillende HR thema's bezig te gaan houden en je kennis over deze onderwerpen uit te breiden. Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken blijven we met elkaar actief kijken naar je ambities en hoe we die waar kunnen maken. Een toekomstige rol als zelfstandig beleidsadviseur is een mogelijke stap, mocht dit passend zijn bij je kennis en inzet. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar volgt een vast dienstverband. Het Stadskantoor ligt in het hartje centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 15 en 16 mei, de tweede ronde op 23 mei 2023.

Team Personeel en Organisatie
Het team Personeel en Organisatie is een van de veelzijdigste teams binnen Gemeente Schiedam en bestaat uit ongeveer achttien enthousiaste collega's. De werkzaamheden variëren van het zorgvuldig uitvoering geven aan de salaris- en personeelsadministratie, het zorgdragen voor opleidingen en loopbaanontwikkeling, het adviseren aan het management van Gemeente Schiedam op het gebied van in-, door- en uitstroom alsmede uitvoering geven aan advies-, project- en beleidsopdrachten om de ambities van onze Gemeente te realiseren.

Het is onze ambitie om zowel medewerkers als de managers zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren in hun werk voor de stad. Dit doen we door onze eigen dienstverlening verder te ontwikkelen en te vernieuwen naar een eigentijdse standaard. Wij zijn compact en plat georganiseerd. Als jij het leuk vindt om verschil te kunnen maken en vanuit personeel- en organisatieperspectief van invloed te zijn, dan ben je daarom bij ons op het goede adres!

In het team zitten mensen van alle leeftijden en achtergronden. Wat bindt is dat alle collega's warm en gedreven zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je kunt op ze rekenen en iedereen kan zichzelf zijn. Dit sluit aan op onze werkgeversvisie dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Hierin willen we volop ruimte bieden.

Ontwikkelen doen we doordat we experimenteren en uitproberen. Fouten maken we ook, immers dat is menselijk en zo leren we! We proberen het werk leuk te maken door soms ook om onszelf en elkaar te lachen, leuke dingen te doen en ook ruimte te laten voor als het leven net even minder aangenaam is.

We geloven erin dat professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Een juiste werk-privé balans is hierbij belangrijk. We omarmen het eigentijdse werken en zoeken met elkaar naar wat goed voor het werk en voor jou is.

7 sollicitaties
106 views


01-05-2023 Gemeente Schiedam