Logo Schakelring

Vacatures geplaatst door Schakelring

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Schakelring.

Laatste vacatures

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Vanuit jouw expertise ondersteun je de locaties, teams en medewerkers in het omgaan met deze ontwikkeling in de zorg. Je zet jouw ervaringen betreffende psychiatrische ziektebeelden en complex gedrag op de werkvloer in en helpt, begeleidt, ondersteunt en coacht het team en (het netwerk van) de cliënt. Dit kan ontstaan vanuit een individuele vraag of vanuit het team.

In deze functie werk je 100% boventallig. Je zorgt er voor dat medewerkers je kunnen vinden, zoekt de verbinding en gaat zelf op zoek naar waar je een bijdrage kunt leveren. Je loopt mee op de werkvloer en schat op die manier zelf in waar je nodig bent. Omdat je begrijpt wat werken binnen de VVT inhoudt, kun je jouw kennis goed overbrengen en stimuleer je je collega’s hier mee aan de gang te gaan. Je geeft steun bij situaties die hierom vragen en weet op een coachende manier, zonder oordeel, er voor te zorgen dat je collega’s weten hoe ze met complexe gedragssituaties kunnen omgaan. Samen bekijken jullie wat je nog kunt betekenen voor de cliënt en zijn of haar netwerk. Je bent ten aller tijden bereid om cliënt, medewerker en netwerk te voorzien van adviezen.

Je werkt binnen een betrokken, multidisciplinair team. Hier breng je complex gedrag mee in kaart en bent initiërend en uitvoerend in het beleid van het multidisciplinaire team. In je werk blijf je goed afgestemd met behandelaren, met name de psycholoog die aan een bewoner/team is verbonden. Desgevraagd geef je klinische lessen aan medewerkers / vrijwilligers en familie.

Kortom; een zeer gevarieerde functie waarin je kan bijdragen aan de toekomst van onze ouderenzorg. Hier kun je echt het verschil maken. Wij dagen je uit om mee te denken aan de continue verbetering van de zorg en het vormgeven van deze nieuwe functie binnen Schakelring.

0 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature


08-11-2019 Stichting Schakelring
Verzorgende Nacht PG Eikendonk

Als verzorgende nachtdienst binnen locatie Eikendonk werk je op de PG-afdelingen. Deze afdelingen bieden intensieve zorg en ondersteuning aan bewoners met (een vorm van) dementie. Jij bent in staat de cliënt de aandacht en zorg te geven die zij vragen. Deze vraag kan uiteraard per nacht verschillen. Je bent inspirerend en kunt denken en handelen vanuit mogelijkheden, zodat cliënten de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Je werkt samen met je collega’s nachtdienst en samen pakken jullie de zorgvraag ’s nachts op en zorg je voor een goede woon- en leefomgeving voor je bewoners. Tevens ben je in staat de regie te houden op de afdeling en signaleer je op tijd veranderingen in de gezondheidssituatie van jouw bewoners en rapporteert deze mondeling en schriftelijk.

We doen het samen en zorgen is ook zorgen voor elkaar.
De werktijden zijn van 23.00 tot 7.00 uur. Aantal nachten per week is bespreekbaar en samen met je collega’s maak je je eigen rooster.

0 sollicitaties
17 views
Bekijk vacature


08-11-2019 Stichting Schakelring
Coördinator Vrijwilligers Zonnehof

Als coördinator van de vrijwilligers van locatie Zonnehof ben je met bezig met coördineren en organiseren van de werkzaamheden van de vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten. Je begeleidt, faciliteert, ondersteunt en coacht vrijwilligers waar nodig en bewaakt uitvoering en kwaliteit van de vrijwilligerswerkzaamheden. Indien nodig stuur je bij en bevorder je de deskundigheid van de vrijwilligers.

Je vertaalt en implementeert het locatiebeleid t.a.v. vrijwilligerswerk, dit doe je in nauwe samenwerking met je teamleider, afgestemd op het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie. Je ondersteunt de organisatie door het mede ontwikkelen van dit beleid.

We houden de lijntjes graag zo kort mogelijk. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en over vrijwillige inzet op locatie Zonnehof. Je geeft richtlijnen en aanwijzingen aan de vrijwilligers, maar ook aan de vaste medewerkers binnen de organisatie over deze onderwerpen. Je zoekt de samenwerking op met externe partijen en vervult een belangrijke verbindingsrol intern, tussen welzijn, de teams en vrijwilligers. Je signaleert trends en volgt ontwikkelingen, geeft advies en zorgt voor voldoende draagvlak binnen de organisatie mede door een goede interne en externe afstemming en communicatie.

Tevens speel je een belangrijke rol in het werven van nieuwe vrijwilligers. Je stemt vraag en aanbod goed op elkaar af, initieert en neemt actief deel aan wervingsactiviteiten. Je werkt nieuwe medewerkers in en steekt energie in het verbeteren van de processen rondom vrijwillige inzet.

10 sollicitaties
234 views


05-11-2019 Stichting Schakelring
Senior Strategisch Beleidsadviseur

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor het volgen en vertalen van de in- en externe ontwikkelingen. Je vertaalt deze ontwikkelingen en geeft hier betekenis aan. Als adviseur ben je in staat om projecten te initiëren, leiden en/of ondersteunen. Je snapt de klant in regie en kunt woorden omzetten in daden. Dit doe je door te luisteren, samenwerken, verbinden, inspireren en innoveren. Denken én doen.

Jij bedenkt en ontwikkelt op een creatieve manier voorstellen voor beleid en begeleidt verandertrajecten die daaruit ontstaan. Je bent werkzaam binnen meerdere niveaus (teamniveau, locatieniveau en organisatieniveau) en hebt ervaring met complexe samenwerkingsverbanden. Je stelt heldere documenten op, die een bijdrage leveren aan een soepele besluitvorm in het MT, RvB en RvT. Je weet je collega adviseurs te inspireren in hun vakinhoudelijke groei. Met een frisse blik, goede ideeën en veel energie voeg je waarde toe.

Onder jouw werkzaamheden vallen onder andere:

  • Het in- en extern vertalen van beleidsadviezen voor de Raad van Bestuur, leden van het CMT, de teamleiders en medewerkers. Je bent voor hen een stevige sparringpartner;
  • Ontwikkelen van het beleid en helpen dit beleid te implementeren. Je volgt, begeleidt en ondersteunt hierin je locaties waar zij dit nodig hebben;
  • Het schrijven van beleidsstukken en vastleggen van beleidsontwikkelingen . Gebaseerd op o.a. het meerjarenkader, de kaderbrief en andere (beleid)stukken;
  • De ideale kandidaat heeft kennis en ervaring om Schakelring naar een hoger plan te tillen.

We laten je ook graag weten dat we voornemens zijn op korte termijn te fuseren met de Riethorst Stromenland en Volckaert, twee collega zorgaanbieders in de regio Brabant. Wanneer de fusie daadwerkelijk een feit is en in de aanloop hier naar toe, ligt er voor jou als senior strategisch beleidsadviseur een hele mooie uitdaging om te ondersteunen bij de integratie en harmonisatie van de drie organisatie en om de ambities voor de toekomst mee tot uitvoering te brengen.

0 sollicitaties
107 views
Bekijk vacature


04-11-2019 Stichting Schakelring
verzorgende voor woongroep PG Lelie

Als verzorgende zorg je voor een optimale en persoonlijke verzorging en begeleiding van je cliënten die intensieve zorg nodig hebben. Je hebt een afwisselend en uitdagend takenpakket waarbij je cliënten helpt bij hun dagelijkse activiteiten en ondersteunt bij de persoonlijke verzorging. Ook zorg je voor extra aandacht en begeleiding waar nodig en ga je zorgvuldig om met (gedrag)problematiek. Je denkt je creatief mee over de mogelijkheden voor je cliënten, waarbij het doel is dat de cliënt zo lang mogelijk regie kan blijven houden in zijn of haar leven.

Je hebt veel contact met je cliënten, maar ook met mantelzorgers, familie en artsen. Je werkt goed samen binnen een hecht team. Met jouw persoonlijke en menselijke aanpak, zorg je samen met je collega’s iedere dag weer voor een glimlach op het gezicht van jouw cliënten.

Samen met je collega’s zorg je voor een compleet rooster. Nachtdiensten zijn geen vast onderdeel van dit rooster.

0 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature


30-10-2019 Stichting Schakelring