Logo Schakelring

Vacatures geplaatst door Schakelring

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Schakelring.

Laatste vacatures

Persoonlijk Begeleider Viool - Eikendonk

Als Persoonlijk Begeleider bewaak en coördineer je de continuïteit van het zorgproces en verzorg, begeleid en bevorder je de gewenste leefstijl van de bewoner, overeenkomstig het zorg-/leef en behandelplan. Je denkt creatief mee over de mogelijkheden voor de bewoners, waarbij het doel is dat de bewoner zo lang mogelijk regie kan blijven houden in zijn of haar leven.
Je coördineert, samen met je collega persoonlijk begeleider en het hele team, de zorg voor de bewoners van de kleinschalige PG woongroep Viool, waar 10 mensen met een vorm van dementie wonen.

We houden graag de lijntjes zo kort mogelijk. Als persoonlijk begeleider ben jij hét aanspreekpunt voor de bewoners en zijn/haar familie. Hierdoor heb je veel persoonlijk contact en heb je als persoonlijk begeleider een belangrijke signaalfunctie. Met jouw persoonlijke en menselijke aanpak, zorg je samen met je collega’s iedere dag weer voor een glimlach op het gezicht van de bewoners.

Binnen het team heb je een zelfstandige rol, met veel vrijheid. Maar er staat altijd een team achter je waar je op kan terugvallen ondersteuning, kennis, advies en plezier. Het biedt alle soorten zorg en vindt flexibiliteit in het vinden van oplossingen erg belangrijk. Samen met je team zorg je voor je eigen rooster. Uiteraard met het doel om de juiste balans tussen werk en privé te vinden en houden. Schakelring investeert in blije medewerkers. Zo vinden wij persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk.

0 sollicitaties
50 views
Bekijk vacature


21-10-2020 Stichting Schakelring
Specialist Ouderengeneeskunde

De rol van de specialist ouderengeneeskunde verschuift meer naar de rol van specialist bij complexe(re) zorgvragen.

Als specialist ouderengeneeskunde ben je eindverantwoordelijk voor het behandelplan van de cliënt. Je biedt medische zorg aan cliënten van verschillende doelgroepen. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het (medisch) beleid. De lijnen tussen de medische vakgroep en de Raad van Bestuur zijn kort.

Je realiseert samen met je collega’s een moderne medische vakgroep waarbinnen taakherschikking en eigenaarschap een prominente rol heeft. Je werkt nauw samen met het management. Je toont eigenaarschap, neemt regie en je stimuleert hierbij een goede multidisciplinaire samenwerking waarbij medewerkers kunnen groeien in hun professionele rol.

De medische vakgroep ziet naast het bieden van optimale medische zorg als speerpunten: eigenaarschap bij de cliënt , taak- en functiedelegatie en opleiden. Hierdoor heb je als specialist ook een belangrijke rol als coach, adviseur en opleider.

0 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature


12-10-2020 Stichting Schakelring
Basisarts

Als basisarts bied je medische zorg aan cliënten van verschillende doelgroepen. Je werkt onder de supervisie van een Specialist Ouderengeneeskunde. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het (medisch) beleid. Je onderzoekt, diagnosticeert, behandelt en begeleidt cliënten met een meervoudig complexe zorgvraag. Met als uitgangspunt: eigenaarschap over eigen leven/kwaliteit van leven van de cliënt.
Je realiseert samen met je collega’s een moderne medische vakgroep waarbinnen taakherschikking en eigenaarschap een prominente rol heeft. Je toont eigenaarschap, neemt regie en je stimuleert hierbij een goede multidisciplinaire samenwerking waarbij medewerkers kunnen groeien in hun professionele rol. De medische vakgroep ziet naast het bieden van optimale medische zorg als speerpunten: eigenaarschap bij de cliënt, taakdelegatie en opleiden.

0 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature


12-10-2020 Stichting Schakelring
Verzorgende/Verpleegkundige PG Tulp - Eikendonk

Als verzorgende / verpleegkundige zorg je voor een optimale en persoonlijke verzorging van je cliënten. Je hebt een afwisselend en uitdagend takenpakket waarbij je cliënten helpt bij hun dagelijkse activiteiten en ondersteunt bij de persoonlijke verzorging. Ook zorg voor extra begeleiding waar nodig en ga je zorgvuldig om met (gedrags)problematiek.

Jij bent in staat de cliënt de aandacht en zorg te geven die zij vragen. Je bent inspirerend en kunt denken en handelen vanuit mogelijkheden, zodat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Samen met je collega’s zorg je voor een goede woon- en leefomgeving voor je bewoners. Tevens ben je in staat de regie te houden op de afdeling en signaleer je op tijd veranderingen in de gezondheidssituatie van jouw bewoners en rapporteert deze mondeling en schriftelijk. Je ziet toe op de kwaliteit van de zorg en optimaliseert de zorg van onze bewoners.

We houden de lijntjes graag zo kort mogelijk. Jij bent een belangrijk aanspreekpunt voor (het netwerk rondom) jouw cliënten. Met jouw persoonlijke en menselijke aanpak, speel jij goed in op de individuele wensen en behoeften van cliënten en zorg je samen met je collega’s iedere dag weer voor een glimlach op het gezicht van jouw cliënten én van jezelf .

Je komt terecht in een hecht team, dat goed op elkaar ingespeeld is. Je bent zelfstandig, en krijgt veel vrijheid om je functie naar eigen inziens goed uit te oefenen, maar je hebt een sterk team en een coachende teamleider achter je staan, waar je altijd op kan en mag terugvallen. Samen met je team zorg je voor je eigen rooster. Uiteraard met het doel om de juiste balans tussen werk en privé te vinden en houden. Schakelring investeert in blije medewerkers. Zo vinden wij persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk.

0 sollicitaties
39 views
Bekijk vacature


08-10-2020 Stichting Schakelring
Verzorgende / Verpleegkundige met PB taken

Als Verzorgende of verpleegkundige op de somatische afdeling van Spoorwiel geef je je cliënten de aandacht, zorg en verpleging die zij vragen. Je begeleidt, samen met je collega’s en vrijwilligers, je cliënten op een persoonlijke manier en ziet toe op de kwaliteit. Tevens neem je taken van de Persoonlijk Begeleider over.

Je bent inspirerend en kunt denken en handelen vanuit mogelijkheden. Je bent in staat de regie te houden op de afdeling en je hebt een belangrijke rol in het op tijd signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie van jouw cliënten. Naast je collega’s, houd je ook goed contact met diverse zorgverleners en familie. Jij draagt met jouw inzet en enthousiasme iedere dag weer positief bij aan de continuïteit en kwaliteit van het welbevinden van je cliënten. Jij bent een belangrijke en onmisbare schakel tussen cliënt, het netwerk rondom de cliënt en jouw team!

De regie willen we zoveel mogelijk bij de cliënt laten. We nemen het niet uit handen, maar we ondersteunen en denken mee met onze cliënten. We geven medewerkers de ruimte om samen met cliënt en team te zoeken naar de juiste werkwijze. We verwachten ook dat medewerkers deze ruimte benutten om zoveel mogelijk in te spelen op de individuele wensen en behoeften van cliënten van Het Zand. Dat vraagt om maatwerk waar jij – samen met je team, familie en vrijwilligers - een belangrijke rol in speelt. Door deze werkwijze is er veel mogelijk en kunnen ouderen genieten van hun laatste levensfase.

Je maakt deel uit van een gedreven team. Het team is goed op elkaar ingespeeld en kan door die goede samenwerking de juiste kwaliteit zorg bieden aan de lichamelijk (zwaar) beperkte bewoners. Samen met je team zorgen jullie ook voor goede bezetting en invulling van het rooster.

3 sollicitaties
68 views


07-10-2020 Stichting Schakelring