Geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland.

Laatste vacatures

Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling -36 uur-

Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de ambtelijke organisatie voor communicatievraagstukken gebiedsontwikkeling in Harderwijk (Waterfront) en in Zeewolde.
Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan en je begeleidt mediacontacten (inclusief woordvoering). Verder zet je participatietrajecten op en onderhoud je contact met stakeholders.

0 sollicitaties
0 views


08-02-2019 Meerinzicht
Inkoopcoördinator - 36 uur per week

Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de rol van regisseur inneemt en de uitvoerende taken steeds meer door de markt laat verzorgen. Inkoop krijgt daarmee, naast de huidige rol, in toenemende mate een strategische rol: het is een instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken en het draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwende manier van inkopen. Van de inkoopadviseur wordt verwacht dat deze hieraan invulling geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoofdtaken

  • Zelfstandig regie voeren over complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (via ons digitale platform Negometrix);
  • Actief bijdragen aan de profilering en positionering van een professionele unit Inkoop, de ontwikkeling naar een centrale, innovatiegerichte inkooporganisatie voor de gemeenten;
  • Aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken;
  • Opbouwen en onderhouden van relatie met de interne stakeholders van inkoop waarbij je hen gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies geeft bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsprocedures zowel op strategisch als tactisch niveau.

Je werkt binnen Meerinzicht, maar daarnaast werk je nauw samen met de inkoopcollega's van omliggende gemeentes via Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl ).

0 sollicitaties
0 views


25-01-2019 Meerinzicht