Geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland.

Laatste vacatures

Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling -36 uur-

Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de ambtelijke organisatie voor communicatievraagstukken gebiedsontwikkeling in Harderwijk (Waterfront) en in Zeewolde.
Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan en je begeleidt mediacontacten (inclusief woordvoering). Verder zet je participatietrajecten op en onderhoud je contact met stakeholders.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


08-02-2019 Meerinzicht


Inkoopcoördinator - 36 uur per week

Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de rol van regisseur inneemt en de uitvoerende taken steeds meer door de markt laat verzorgen. Inkoop krijgt daarmee, naast de huidige rol, in toenemende mate een strategische rol: het is een instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken en het draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwende manier van inkopen. Van de inkoopadviseur wordt verwacht dat deze hieraan invulling geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoofdtaken

 • Zelfstandig regie voeren over complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (via ons digitale platform Negometrix);
 • Actief bijdragen aan de profilering en positionering van een professionele unit Inkoop, de ontwikkeling naar een centrale, innovatiegerichte inkooporganisatie voor de gemeenten;
 • Aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken;
 • Opbouwen en onderhouden van relatie met de interne stakeholders van inkoop waarbij je hen gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies geeft bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsprocedures zowel op strategisch als tactisch niveau.

Je werkt binnen Meerinzicht, maar daarnaast werk je nauw samen met de inkoopcollega's van omliggende gemeentes via Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl ).

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


25-01-2019 Meerinzicht


WOZ-taxateur (woningen)

 • Je voert werkzaamheden uit in het kader van de marktanalyse (PMA).
 • Je geeft taxatie technisch advies inzake bezwaarschriften en stelt bij beroepszaken een taxatierapport op. Ook vertegenwoordig je de Heffingsambtenaar bij de Rechtbank.
 • Je bent verantwoordelijk voor een deel van de woningtaxaties binnen Meerinzicht.
 • Je taxeert mutaties vanuit onder andere omgevingsvergunningen.
 • Je neemt deel aan diverse projecten en werkt mee aan overig voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


25-01-2019 Meerinzicht


Communicatieadviseur Domein Sociaal

Je ondersteunt management en medewerkers van Meerinzicht domein sociaal bij hun communicatievraagstukken. Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan. Ook ondersteun je collega's hun communicatiekracht te versterken.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


21-01-2019 Meerinzicht


Wijkverzorger

 • Toezicht houden op de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk.
 • Contacten onderhouden met bewoners, bedrijven en gebruikers van de wijk.
 • Afhandelen van meldingen/klachten van bewoners en bedrijven over het openbare gebied.
 • Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied.
 • Overige werkzaamheden, waaronder op de begraafplaats.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


17-01-2019 Meerinzicht