Geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland.

Laatste vacatures

Handhaver openbare ruimte

  • Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van wet- en regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet, de Wabo, de Wegenverkeerswet, maar ook de Milieuwetgeving en lokale regelgeving zoals de APV en de afvalstoffenverordening.
  • Je surveilleert, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en je houdt toezicht op naleving van regelgeving en vergunningen/ontheffingen.
  • Indien nodig treed je verbaliserend op.
  • Je adviseert over de vertaling van wat je in de praktijk ziet naar beleid, regelgeving en procedures. Je maakt hiervan schriftelijke constateringen die onderlegger zijn voor bestuursrechtelijke handhaving.
  • Je adviseert over technische aspecten van handhavingszaken.
  • Je geeft informatie over- en handelt klachten af.

0 sollicitaties
0 views


21-10-2019 Meerinzicht