Geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland.

Laatste vacatures

Medewerker handhaving en toezicht

 • Je controleert en handhaaft op het gebied van bijstand (Participatiewet, IOAW en IOAZ), binnen het bestuursrechtelijke domein.
 • Je adviseert de klantmanager bij vragen en/of vermoedens van fraude.
 • Je verricht, in samenspraak met de klantmanager en inkomensconsulent, controles bij de aanvraag van uitkeringen. Je verzamelt daartoe informatie om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Dat doe je onder andere door het voeren van gesprekken, het verrichten van dossieronderzoek, het opnemen van verklaringen, het verrichten van waarnemingen en buurtonderzoek en/of het afleggen van huisbezoeken.
 • Je verricht gerichte controles op basis van meldingen die binnenkomen over lopende uitkeringen.
 • Je rapporteert adequaat en tijdig in de applicatie (Suite4SociaalDomein).
 • Je signaleert mogelijkheden voor optimalisatie van de uitvoeringspraktijk en doet verbetervoorstellen.

De organisatie en deze functie zijn volop in ontwikkeling. Het handhavingsbeleid wordt momenteel herijkt op de organisatiedoelstellingen. Integraal werken staat centraal. Dit betekent ook voor handhaving een andere rol en positie. Ook zal het werkgebied van cluster handhaving zich mogelijk verbreden naar Wmo en Jeugdwet.

Samenwerken In Flevoland

1 sollicitatie

0 views


03-12-2018 Meerinzicht


Medewerker Publiekscentrum

 • je kunt zelfstandig werken.
 • je hebt gevoel voor digitaal werken en digitalisering.
 • je bent praktisch ingesteld (denken én doen).
 • je kunt makkelijk contact leggen met klanten.
 • je hebt brede interesse in mensen en processen, klantgericht zijn.
 • je bent gewend te werken met verschillende software-systemen, met oog voor de gebruiker.

Samenwerken In Flevoland

3 sollicitaties

0 views


19-11-2018 Gemeente Zeewolde


WOZ-taxateur (woningen)

 • Je voert werkzaamheden uit in het kader van de marktanalyse (PMA).
 • Je geeft taxatie technisch advies inzake bezwaarschriften en stelt bij beroepszaken een taxatierapport op. Ook vertegenwoordig je de Heffingsambtenaar bij de Rechtbank.
 • Je bent verantwoordelijk voor een deel van de woningtaxaties binnen Meerinzicht.
 • Je taxeert mutaties vanuit onder andere omgevingsvergunningen.
 • Je neemt deel aan diverse projecten en werkt mee aan overig voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Samenwerken In Flevoland

1 sollicitatie

0 views


19-11-2018 Meerinzicht


Applicatiebeheerder (2 Fte)

Afdeling Beheer vormt de backoffice van Domein Sociaal en bestaat uit verschillende functies, ondersteunend aan het primaire proces in de afdeling Klantondersteuning. Zo maken bijvoorbeeld de (financiële) administratie, juristen, beleidsmedewerkers, contractmanagers en applicatiebeheerders deel uit van de afdeling Beheer. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor de afhandeling van werkprocessen, voor realiseren en bijstellen van (uitvoerings-)beleid inclusief het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures, beheer van de applicaties van domein Sociaal en beheer van de contracten met aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van ondersteuning en/of hulp aan inwoners.

De medewerkers van Domein Sociaal (ongeveer 160 medewerkers) werken primair met twee applicaties van Centric (de Suite4Sociale Regie en de Suite4Sociaal Domein). Het team applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van beide applicaties.

Wat ga je doen?
De applicaties die je gaat beheren zijn de Suite4Sociale Regie en de Suite4Sociaal Domein. Als applicatiebeheerder heb je de volgende taken:

 • je bereidt installaties en (her)inrichting voor van de applicaties
 • je voert testwerkzaamheden uit
 • je stelt procedures op voor zowel het gebruik als het beheer van de applicaties
 • je denkt mee en bepaalt de impact van nieuwe of gewijzigde gebruikerstoepassingen
 • je vertaalt een behoefte van gebruikers in aanpassingen in de applicatie en voert deze ook door
 • bij de invoering van een gebruikerstoepassing zorg je voor begeleiding van de gebruikers
 • je analyseert en verhelpt problemen en storingen
 • je genereert (management)informatie
 • je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers van de applicaties
 • je onderhoudt contacten met leverancier(s)

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


06-11-2018 Meerinzicht


Secretaris commissie bezwaarschriften/Algemeen juridisch (beleids)medewerker

Je functie bestaat uit twee onderdelen: Secretaris commissie bezwaarschriften en Juridisch beleidsmedewerker en kan bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • Het optreden als secretaris ter zitting van de commissie voor bezwaarschriften, met alle voorbereidende werkzaamheden en het uitwerken van de hoorzitting;
 • Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan bij zittingen bij de diverse instanties in beroep en hoger beroep;
 • Gevraagde en ongevraagde juridische advisering ten behoeve van de drie brongemeenten en Meerinzicht zelf;
 • Opstellen en toetsen gemeentelijke regelgeving;
 • Organisatie, deelname en voorzitten van informeel overleg voorafgaand aan bezwaar;
 • Deelname aan diverse projecten;
 • Meedenken over de organisatieontwikkeling.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


25-10-2018 Meerinzicht