Geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Samenwerken In Flevoland.

Laatste vacatures

GIS Specialist

 • Basisgegevens bijhouden doen we vooral om ze te gebruiken. Daar ligt de kern van dit werk: Het analyseren en visualiseren van data om de dienstverlening aan de klant te verbeteren.
 • Je draagt verder inhoudelijk bij aan uitvoering en beleid voor geografische analyse, geografische toepassingen en geodatabase beheer.
 • Je beheert samen met een collega technisch en functioneel de geo-omgeving (de geodatabase, toepassings- en ontwikkelomgeving, viewers en webservices).
 • Je bent spin in het web tussen de (wensen van) gebruikers, de techniek, de systeembeheerders van I&A en de diverse leveranciers.
 • Je vervult, indien nodig, een coördinerende rol bij het opzetten en uitvoeren van projecten.
 • Als specialist zorg je dat collega's de (nieuwe) mogelijkheden van "de locatie" gaan ontdekken en gebruiken.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties
0 views


19-03-2019 Meerinzicht
Adviseur rechtspositie

Als adviseur rechtspositie ben jij verantwoordelijk voor het inventariseren en omzetten van veranderingen die wettelijk worden voorgeschreven. Je bent de vraagbaak voor je collega's als het gaat over rechtspositie, waarbij te denken valt aan pensioenen. Je werkt hierbij nauw samen met de HRM-adviseurs.
Je vertaalt rechtspositionele ontwikkelingen in concrete werkzaamheden voor collega's. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties
0 views


15-03-2019 Meerinzicht
Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling -36 uur-

Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de ambtelijke organisatie voor communicatievraagstukken gebiedsontwikkeling in Harderwijk (Waterfront) en in Zeewolde.
Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan en je begeleidt mediacontacten (inclusief woordvoering). Verder zet je participatietrajecten op en onderhoud je contact met stakeholders.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties
0 views


08-02-2019 Meerinzicht
Inkoopcoördinator - 36 uur per week

Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de rol van regisseur inneemt en de uitvoerende taken steeds meer door de markt laat verzorgen. Inkoop krijgt daarmee, naast de huidige rol, in toenemende mate een strategische rol: het is een instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken en het draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwende manier van inkopen. Van de inkoopadviseur wordt verwacht dat deze hieraan invulling geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoofdtaken

 • Zelfstandig regie voeren over complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (via ons digitale platform Negometrix);
 • Actief bijdragen aan de profilering en positionering van een professionele unit Inkoop, de ontwikkeling naar een centrale, innovatiegerichte inkooporganisatie voor de gemeenten;
 • Aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken;
 • Opbouwen en onderhouden van relatie met de interne stakeholders van inkoop waarbij je hen gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies geeft bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsprocedures zowel op strategisch als tactisch niveau.

Je werkt binnen Meerinzicht, maar daarnaast werk je nauw samen met de inkoopcollega's van omliggende gemeentes via Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl ).

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties
0 views


25-01-2019 Meerinzicht
WOZ-taxateur (woningen)

 • Je voert werkzaamheden uit in het kader van de marktanalyse (PMA).
 • Je geeft taxatie technisch advies inzake bezwaarschriften en stelt bij beroepszaken een taxatierapport op. Ook vertegenwoordig je de Heffingsambtenaar bij de Rechtbank.
 • Je bent verantwoordelijk voor een deel van de woningtaxaties binnen Meerinzicht.
 • Je taxeert mutaties vanuit onder andere omgevingsvergunningen.
 • Je neemt deel aan diverse projecten en werkt mee aan overig voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties
0 views


25-01-2019 Meerinzicht