Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Manager Contact en Ondersteuning

Opgaven
De teams Contact en Ondersteuning behoren tot het domein Publiek en Bestuur en stellen zichzelf als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. In het neerzetten en doorontwikkelingen van de teams ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van de teams zijn erg betrokken bij hun werk en elkaar. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager straks van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


04-06-2020 Gemeente Velsen
Manager Vastgoed en Ondersteuning

Opgaven
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving en richten zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, meer samenhang binnen het domein, bevorderen van integraliteit en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van de teams ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van de teams zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager straks van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

0 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature


04-06-2020 Gemeente Velsen
Teammanager Interne Dienstverlening (Sociaal Domein)

 • Je bent verantwoordelijk voor een team (ca. 20-25 fte), de teamvorming, voor het faciliteren en aansturen van de medewerkers die de afdelingen ondersteunen en adviseren bij hun bedrijfsvoering en de P&C-producten en voor de processen, diensten en de producten van het team. • Je bent intermediair en directe sparringpartner van de afdelingsmanagers bij complexe bedrijfsvoering vraagstukken. • Je zorgt voor integraliteit en kwaliteit tussen de verschillende afdelingen binnen het domein en bevordert deze. • Je zorgt voor de tijdigheid, volledigheid en het structureren van de bijdragen van de informatieproducten (inclusief de P&C-producten en AO/IB) van het domein. • Je initieert noodzakelijke beleidswijzigingen als gevolg van trends binnen het domein, dit doe je op basis van strategische trendanalyse en monitoring. • Je maakt deel uit van het managementteam en je houdt je actief bezig met de ontwikkeling van de afdeling Interne dienstverlening in samenwerking met het managementteam.

Wie zijn wij?

De afdeling Interne Dienstverlening bestaat uit drie domeinteams die bestaan uit adviseurs van verschillende vakdisciplines, zoals Planning & Control, HRM en Informatiemanagement. Onze adviseurs hebben kennis van de business en zijn het aanspreekpunt van de afdelingsmanagers. Het domein bestuur en bedrijfsvoering gaat over het goed besturen van de stad en de zorg voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie. De afdeling ID adviseert en ondersteunt de afdelingen op de bedrijfsvoering en schakelt zo nodig specialisten uit de andere ondersteunende afdelingen in. Wij leveren maatwerk, verrijken en analyseren managementinformatie zodat de afdelingsmanagers op basis hiervan betere managementbeslissingen kunnen nemen. We zijn de schakel tussen de verschillende afdelingen en daarmee overzien wij de gehele organisatie.

8 sollicitaties
370 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
50 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


25-05-2020 Gemeente Haarlem
Teammanager Interne Dienstverlening (Fysiek Domein)

 • Je bent verantwoordelijk voor een team (ca. 20-25 fte), de teamvorming, voor het faciliteren en aansturen van de medewerkers die de afdelingen ondersteunen en adviseren bij hun bedrijfsvoering en de P&C-producten en voor de processen, diensten en de producten van het team. • Je bent intermediair en directe sparringpartner van de afdelingsmanagers bij complexe bedrijfsvoering vraagstukken. • Je zorgt voor integraliteit en kwaliteit tussen de verschillende afdelingen binnen het domein en bevordert deze. • Je zorgt voor de tijdigheid, volledigheid en het structureren van de bijdragen van de informatieproducten (inclusief de P&C-producten en AO/IB) van het domein. • Je initieert noodzakelijke beleidswijzigingen als gevolg van trends binnen het domein, dit doe je op basis van strategische trendanalyse en monitoring. • Je maakt deel uit van het managementteam en je houdt je actief bezig met de ontwikkeling van de afdeling Interne dienstverlening in samenwerking met het managementteam.

Wie zijn wij?

De afdeling Interne Dienstverlening bestaat uit drie domeinteams die bestaan uit adviseurs van verschillende vakdisciplines, zoals Planning & Control, HRM en Informatiemanagement. Onze adviseurs hebben kennis van de business en zijn het aanspreekpunt van de afdelingsmanagers. Het domein bestuur en bedrijfsvoering gaat over het goed besturen van de stad en de zorg voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie. De afdeling ID adviseert en ondersteunt de afdelingen op de bedrijfsvoering en schakelt zo nodig specialisten uit de andere ondersteunende afdelingen in. Wij leveren maatwerk, verrijken en analyseren managementinformatie zodat de afdelingsmanagers op basis hiervan betere managementbeslissingen kunnen nemen. We zijn de schakel tussen de verschillende afdelingen en daarmee overzien wij de gehele organisatie.

2 sollicitaties
246 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
51 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views


25-05-2020 Gemeente Haarlem
Teamcoordinator/Senior Jurist

Ben jij de senior jurist die zich thuis voelt in de rol van adviseur en het daarnaast leuk vindt om op inhoud het team van zo'n negen juristen te coördineren en faciliteren? Samen met jouw collega's van het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige levering van diensten waaronder de juridisch advisering bij diverse vraagstukken uit de gemeentepraktijk. Als senior jurist ligt er voor jou een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan de juridische kwaliteit van de dienstverlening van Haarlem!

 • Je adviseert vanuit het bestuurlijk belang en vanuit een partnerrol over juridische zaken, de algemene juridische beleidsontwikkeling en de ontwikkelingen in het kader van kwaliteitszorg. • Je behandelt zelfstandig complexe, zware en / of politiek gevoelige dossiers waarin juridisch advies wordt gevraagd. • Europese, landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke juridische praktijk signaleer je en vertaal je naar de gemeentelijke praktijk. • Je zorgt voor kennisdeling en -borging van de aspecten binnen de verschillende rechtsgebieden en je draagt daarbij kwaliteitsverbeteringen van het proces aan. • Je initieert en neemt deel aan diverse werk- en/of overlegvormen. • Je coördineert en vertegenwoordigt de gemeente bij juridische geschillen zowel van bestuursrechtelijke als privaatrechtelijk aard.

5 sollicitaties
230 views

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
43 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


19-05-2020 Gemeente Haarlem