Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Business Controller

De afdeling Interne Dienstverlening ondersteunt en adviseert alle afdelingen op het gebied van financiële bedrijfsvoering. Wij zoeken een collega voor het Domein Bestuur en Bedrijfsvoering en voor het Fysieke Domein.

 • Je bent de strategische partner van de afdelingsmanager(s), samen met de informatiemanager en HR adviseur. Jullie adviseren de managers op het gebied van bedrijfsvoering in de breedste zin, waaronder financiële stukken, realiseren van doelstellingen, bestuurlijke teksten etc. Binnen dit strategische team ligt jouw focus op de financiën.
 • Je verbindt de afdelingen en coördineert het opstellen van de P&C-producten zoals begroting en jaarverslag en je controleert en denk mee over bestuurlijke nota's.
 • Je genereert, consolideert en beoordeelt managementinformatie. Je voorziet de afdelingsmanagers van heldere rapportages en aanbevelingen voor acties of verbeteringen.
 • Je signaleert verbeterpunten in bijvoorbeeld processen, sturing en resultaten en werkt samen met collega's van verschillende afdelingen om deze verbeteringen te implementeren.

2 sollicitaties
44 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
20 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


28-06-2022 Gemeente Haarlem
Kwaliteitsmedewerker Jeugd

 • Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet. Voor de eerstkomende periode ligt het accent op het vastleggen van de kwaliteit van de jeugdzorg t.b.v. het nieuwe inkoopbeleid Jeugdhulp en het door ontwikkelen van clienttevredenheidsonderzoek en het implementeren hiervan.
 • Je levert, samen met een aantal enthousiaste collega’s van het team contractmanagement, een belangrijke bijdrage in het op een goed niveau krijgen en houden van de dienstverlening.
 • Je toetst de kwaliteit van rapportages en verwijzingen op het gebied van de Jeugdwet. Daarnaast adviseer je de afdeling (het team jeugdhulp in het bijzonder) over vraagstukken rondom kwaliteitsmanagement, interne bedrijfsvoering en procesbeschrijvingen.
 • Je bent samen met de junior contractmanager maatwerkovereenkomsten, de schakel tussen contractmanagers, administratie en aanbieders Jeugdhulp op het gebied van (administratieve) processen en het borgen van de kwaliteitskaders.
 • In samenwerking met beleid- en contractmanagers zorg je voor de ontwikkeling en verbetering van werkprocessen, werkinstructies en overige inhoudelijke zaken.
 • Je verricht kwaliteits- en rechtmatigheidscontroles, analyseert de uitkomsten en stelt aan de hand hiervan verbetervoorstellen op.
 • Je hebt ook een coachende rol richting je collega’s en je bent vanuit de uitvoering aanspreekpunt voor beleidsmedewerkers. In het kader van de professionalisering organiseer je casuïstiekbesprekingen op basis van de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
 • Tot slot werk je mee aan het vertalen van (privacy)wetgeving naar beleid en uitvoeringsmaatregelen.

1 sollicitatie
120 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
20 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


28-06-2022 Gemeente Haarlem
Medewerker Bedrijfsvoering Fysiek Domein

 • Je ondersteunt afdelingen en je collega's adviseurs bedrijfsvoering en informatiemanagers bij analyse en bewerking van data tot stuurinformatie en bij de uitvoering van delen van de P&C cyclus, zoals de begroting en de jaarrekening.
 • Je signaleert en realiseert mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening en informatiesystemen.
 • Je bewaakt budgetten en signaleert afwijkingen tussen budget en realisatie, stemt af met budgetbeheerders en geeft advies en ondersteuning bij administratieve zaken.
 • Je voert interne controles uit zowel op processen, op data die in onze systemen staan en de aansluiting tussen de verschillende systemen.

2 sollicitaties
52 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
24 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Gemeente Haarlem
Projectleider Digitalisering

We leven in een digitaal tijdperk waarin de technologische oplossingen zich in een sneltreinvaart ontwikkelen en de samenleving 24/7 een snelle en gepersonaliseerde dienstverlening verwacht.
Daarom werkt de Gemeente Haarlem aan het moderniseren van de gehele informatieketen. Processen en bijbehorende applicaties worden verbeterd of vernieuwd. Deze digitale transformatie heeft als doel om de urgente uitdagingen in de huidige informatievoorziening aan te pakken en te moderniseren, en met aanpassingen en innovaties sneller en efficiënter te maken.

 • Je structureert en coördineert voor elk project de samenwerking in de netwerkorganisatie: gebruikers op de afdeling(en), opdrachtgever, leverancier(s), functioneel en technisch applicatiebeheer, architecten, privacy en security officers en andere relevante stakeholders. Je stuurt de analysefase en implementatiefase aan. Je zorgt dat de project(deel)producten in beheer kunnen worden genomen en zorgt voor een vloeiende implementatie 'in de lijn', volgens afgesproken kwaliteits- en acceptatiecriteria van opdrachtgever en relevante stakeholders.
 • Je bewaakt de voortgang, afhankelijkheden en risico's en je adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en andere relevante stakeholders.
 • Samen met het projectteam stel je per projectfase de benodigde documentatie op, zoals een projectplan, business case, voortgangrapportages en decharge.
 • Je draagt zorg voor de inzet van medewerkers binnen het project, rekening houdend met de benodigde kennis, uren en competenties.

1 sollicitatie
74 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
31 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Gemeente Haarlem
Managementassistent afdeling Omgevingsbeleid

 • Je verzorgt de digitale agenda, onderhoudt de mail en stemt dit wekelijks af met de afdelingsmanager en de teammanagers. Je houdt de actielijst bij vanuit het MT en je bewaakt de voortgang van acties en processen. Je verstuurt agenda's/ vergaderstukken en zorgt voor de verslaglegging van overleggen. Je ondersteunt de doorontwikkeling van de afdeling en denkt hier graag over mee.
 • Je handelt zelfstandig facturen af in GFS, houdt de BAZ-lijsten bij, verzorgt in Verseon de postregistratie en je werkt nieuwe collega's in t.b.v. de administratieve systemen zoals Verseon en Motion. Je begeleidt ook evt. stagiaires.
 • Naast het contact met de afdeling Facilitaire Zaken voor het aanvragen van bezoekerspassen en het inplannen van vergaderruimten, organiseer en plan je events en ondersteun je de organisatie radioshow.

3 sollicitaties
77 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
28 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Gemeente Haarlem