Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Financieel Applicatie beheerder

Je bent de professional die namens de systeemeigenaar verantwoordelijk is voor de continuïteit en het optimaal functioneren van het informatiesysteem binnen de afdeling Financiën op basis van klantgerichte en moderne methodieken.

  • Jij bent het aanspreekpunt voor collega's, informeert de gebruikers en bent verantwoordelijk voor autorisaties. • Je bent verantwoordelijk voor de gegevensconsistentie binnen het financieel systeem, je past de stuurgegevens aan en maakt rapportages m.b.v. de gegevens mogelijk. • Je bereidt wijzigingen van de door jou beheerde systeem voor en je bent in staat nut en noodzaak van een wijziging aan te geven naar de gebruikersorganisatie en naar de IT-afdeling. • Je bereidt wijzigingen voor door het gedegen testen en je bent verantwoordelijk voor de functionaliteit na in productie name.

4 sollicitaties
94 views

3 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

2 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


22-10-2020 Gemeente Haarlem
Projectleider Preventie en Weerbaarheid Criminele Aanwas

Het project Criminele Aanwas 'naar een ander perspectief' bestaat uit verschillende pijlers. We doen onderzoek naar de rol van jongeren in de drugscriminaliteit in Noord-Holland. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de vraag hoe jongeren hun eerste stappen in die criminaliteit zetten en hoe we kunnen voorkomen dat dat gebeurt. Met dat doel, maar ook om de uitstroom uit die criminaliteit te bevorderen, willen we preventieve en repressieve interventies ontwikkelen die we in samenwerking met onze partners in Noord-Holland op effectiviteit in de vorm van pilots toetsen.

In je rol als deelprojectleider Preventie en Weerbaarheid voor Criminele Aanwas ben je verantwoordelijk voor het deel van het project dat zich richt op het versterken van bestaande lokale initiatieven en het ontwikkelen en uitvoeren van die preventieve interventies.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Je gaat op zoek naar en/of ontwikkelt interventies met een preventief karakter en/of gericht op weerbaarheid. • Je bepaalt samen met onze partners welke interventies waar het meest succesvol (in de vorm van een pilot) ingezet kunnen worden. • Je ondersteunt onze partners bij het implementeren en uitvoeren van die interventies. • Je zoekt daarbij actief de samenwerking met de partners binnen en buiten de overheid. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, OM en politie, maar ook partners uit het domein 'jeugd', scholen, buurtbewoners etc. • Je draagt in samenwerking met het projectteam zorg voor de evaluatie en het opstellen van een advies aan de projectleider en stuurgroep. • Je zoekt de samenwerking met de andere projecten binnen het Programma Aanpak Ondermijning en de andere thema's die zijn geprioriteerd in het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV). • Je legt verantwoording af aan de projectleider.

7 sollicitaties
195 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

2 sollicitaties
31 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


22-10-2020 Gemeente Haarlem
Medewerker Begraafplaatsen (groenonderhoud)

  • Samen met een team van collega’s beheer je en onderhoud je het groen, de paden, de vijvers, de grafbeplantingen en de monumenten op de begraafplaatsen. Daarbij maak je gebruik van diverse machines.
  • Alle basiswerkzaamheden zoals het onkruid schoffelen, uitharken van plantvakken, (bos)maaiwerk, bladblazen etc. behoren tot je werkpakket.
  • Je beantwoordt vragen van nabestaanden en bezoekers en geeft informatie over de begraafplaatsen
  • Op termijn zullen ook de werkzaamheden die horen bij het delven en sluiten van graven tot je werkzaamheden behoren, evenals het hebben van contacten met uitvaartondernemers en het voorlopen bij begrafenissen of verstrooiingen.

10 sollicitaties
175 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
34 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


20-10-2020 Gemeente Haarlem
Projectbegeleider civiel

Voor de afdeling Beheer en Onderhoud zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van

Projectbegeleider Civiel
Voor 36 uur per week

Wil je graag een bijdrage leveren aan een veilige, goed onderhouden buitenruimte in de gemeente Velsen? Dan is deze baan wellicht iets voor jou!

Wij zoeken een enthousiaste collega met kennis van het mooie vak civiele techniek.
Een echte doorpakker die begrijpt dat we werk uitvoeren met en voor de inwoner van Velsen.

Functie informatie
Als projectbegeleider houd je toezicht en begeleid je projecten in de openbare ruimte. Dit kunnen rioolprojecten zijn, maar ook volledige reconstructies van kruispunten en doorgaande wegen. Je houdt toezicht op de werkzaamheden van de aannemer, zit bouwvergaderingen voor en houdt de financiën van het project bij. Je hebt binnen het project een korte lijn met de projectleider.
Je hebt uitgebreide kennis van het lezen van RAW bestekken, zodat je in de voorbereiding het bestek mede kunt controleren.

4 sollicitaties
40 views
Bekijk vacature


08-10-2020 Gemeente Velsen
Allround Klantmanager Werk en Inkomen

Je beslist op aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor burgers van de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort. Je beheert hiervoor je eigen caseload.

  • Je werkt vanuit de gedachte van de Omgekeerde Toets. • Je voert rechtmatigheidsonderzoeken uit, verwerkt beëindigingen, mutaties en beoordeelt en besluit over maatregelen en boetes. • Daarnaast beoordeel je de participatiemogelijkheden van de klant en bepaal je samen met de klant de te ondernemen stappen richting betaalde arbeid of participatie. • Je zoekt actief de samenwerking binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners binnen de regio. We zoeken 2 nieuwe collega's. Eén collega komt in een regulier team en éen in het team met de doelgroep dak- en thuislozen.

27 sollicitaties
578 views

0 sollicitaties
0 views

4 sollicitaties
50 views

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
0 views


05-10-2020 Gemeente Haarlem