Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Duurzaamheid

Wil jij actief bijdragen aan de doelstellingen van Haarlem: een aardgasvrije en circulaire stad in 2040 en klimaatbestendig in 2050? En wil je helpen om onze eigen organisatie duurzamer te maken? Dan wil je zeker verder lezen.

We richten ons de komende jaren op de impact die we maken met ons beleid en handelen. Twee belangrijke doelstellingen die we hierbij hebben is 60% reductie van onze CO2-uitstoot en 50% minder gebruik van primaire materialen in 2030. Deze doelen zijn op Europees, landelijk en gemeentelijk niveau vastgesteld. Haarlem investeert jaarlijks 350 miljoen in de stad en haar partners. Hiermee willen we zoveel mogelijk positieve impact maken op het milieu. Haarlem heeft met de routekaart Duurzaamheid de maatregelen in beeld gebracht die de komende jaren in de stad moeten worden uitgerold op het gebied van de energietransitie. In het actieprogramma Circulaire economie staan de doelstellingen en acties voor de transitie naar een circulaire economie tot 2025 uitgewerkt.

Hierover moeten we de komende jaren in gesprek met alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie om te kijken hoe we onze organisatie en ons handelen zo snel mogelijk kunnen verduurzamen. We willen als gemeente Haarlem het goede voorbeeld geven.

Wat ga je doen?
De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Samen met collega's werk je aan de duurzaamheidsbegroting. Je richt je op monitoring, implementatie van nieuwe maatregelen of processen en het doorontwikkelen van de kennis op het gebied van de circulaire economie.
 • Je adviseert en werkt mee bij inkooptrajecten. Vanuit jouw brede oriëntatie in de organisatie signaleer jij kansen.
 • Je neemt deel aan het Duurzaamheidstoetsteam, waarin alle afdelingen van het ruimtelijke domein zijn vertegenwoordigd. Samen voorzien we projecten van duurzaamheidsadvies. Samen met de senior beleidsadviseur werk je aan het beter inbedden van deze samenwerking in de organisatie.
 • Je zet duurzaamheidsprojecten binnen de organisatie op en voert ze uit. Dit doe je in overleg met de programmamanager en beleidsadviseur circulaire economie. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met de CO2-prestatieladder. Haarlem brengt zo haar eigen uitstoot in beeld en is op trede 3 gecertificeerd. In 2025 willen we trede 5 bereiken en we willen de CO2 uitstoot in de keten waar wij invloed op hebben in kaart hebben gebracht.
 • Je neemt deel aan diverse werkgroepen, zowel lokaal als op Europees niveau om de meest actuele ontwikkelingen naar Haarlem te halen of in te brengen in samenwerkingsverbanden.

1 sollicitatie
20 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


09-06-2023 Gemeente Haarlem
Woordvoerder/Bestuurscommunicatieadviseur

Heb jij een leuke werkdag gehad als je communicatieadvies hebt gegeven, plannen hebt bedacht en teksten hebt gemaakt in een politiek-bestuurlijke omgeving? Ben je ook nog eens enthousiast, een doorpakker, heb je liefde voor Haarlem en altijd een goed humeur? Dan wil je misschien wel onze nieuwe collega bij de afdeling Bestuur en Communicatie worden!
Binnen de afdeling Bestuur en Communicatie werk je als bestuurscommunicatieadviseur (bca) met bestuursadviseurs, communicatieadviseurs en redacteuren samen voor de stad. In deze rol ben je het eerste aanspreekpunt voor een van de wethouders van Haarlem. Je vormt samen met vijf bca-collega's een hecht team in de advisering aan de collegeleden en betrokken afdelingen. Je bent de woordvoerder van één of meerdere bestuurders wat betekent dat je de pers te woord staat als het gaat over hun portefeuille(s).
Wat mag je van de functie verwachten?

 • Je geeft strategisch advies over omgang met de media, de raad, de stad en andere belangrijke doelgroepen.
 • Je bent eerste aanspreekpunt over communicatie voor bestuursadviseurs en collega's van de vak afdelingen.
 • Je werkt samen met een communicatieadviseur en een redacteur in een portefeuilleteam.
 • Je onderhoudt actief een in- en extern netwerk, met onder andere de regionale media. Dat doe je door beleid, projecten en resultaten onder de aandacht te brengen bij journalisten. Je zorgt daarbij voor proactieve afstemming met alle betrokkenen binnen de organisatie.
 • Tijdens hectische situaties houd jij het hoofd koel en schakel je snel tussen collega's en de media. Je houdt daarbij de belangen van Haarlem en onze stakeholders in het oog.
 • Naast je werk voor gemeente Haarlem draai je ook mee in de regionale organisatie voor crisisbeheersing. Dat betekent dat je één keer per zes weken een week piket loopt en deelneemt aan crisistrainingen en -oefeningen.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


08-06-2023 Gemeente Haarlem
Projectmedewerker Circulaire Economie

Haarlem is voor iedereen die wil werken, leven en wonen in een duurzame, groene en schone stad. Dat willen we in de toekomst ook zo houden. In 2040 wil Haarlem een aardgasvrije en circulaire stad zijn en in 2050 klimaatbestendig. Op weg daar naartoe heeft Haarlem zich gecommitteerd aan 60% reductie van onze CO2-uitstoot en 50% minder gebruik van primaire materialen in 2030. Deze doelen zijn op Europees, landelijk en gemeentelijk niveau vastgesteld. Haarlem wil hierin een koploperspositie blijven innemen.
Om deze ambities waar te maken, is het nodig om onze acties te intensiveren, te versnellen en op te schalen. Voor de transitie naar een circulaire economie focust Haarlem op de thema's voedsel, textiel, consumptiegoederen en bouw. Als projectmedewerker circulaire economie ga jij een belangrijke en actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen op de actielijnen consumptiegoederen en bouw.

Wat ga je doen?

 • Je geeft uitvoering en invulling aan de acties uit de actielijnen consumptiegoederen en bouw van het Actieprogramma Circulaire Economie. Hiervoor werk je nauw samen met de beleidsadviseurs circulaire economie en de andere projectmedewerker circulaire economie.
 • Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers, initiatiefnemers en samenwerkingspartners heb je veel externe contacten. Dat betekent dat je regelmatig naar bijeenkomsten of de contacten in de stad gaat. Dit is soms ook in de avonduren.
 • De actielijnen consumptiegoederen en bouw richten zich op het delen, huren en hergebruik van spullen en materialen, alsmede het versterken van onze lokale netwerken en samenwerkingsverbanden op deze thema's. Omdat deze actielijnen nog moeten worden opgestart ga je hier samen met de beleidsadviseurs actief vorm aan helpen geven.
 • Je gaat aan de slag met verschillende projecten, organiseert bijeenkomsten, ondersteunt de beleidsadviseurs bij o.a. het maken van afspraken en de verwerking van e-mails, bent vraagbaak en spin in het web.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem
Projectleider Criminele Geldstromen

Om zicht te krijgen op criminele geldstromen rond drugsproductie en -logistiek en om crimineel verdiend vermogen af te pakken, zijn wij ter vervanging van de huidige projectleider op zoek naar een Projectleider Criminele Geldstromen

Wie zijn wij?
Het Programma Aanpak Ondermijning van de eenheid Noord-Holland is een programma waarin verschillende partijen samenwerken om effectief tegen ondermijning op te treden. Het Programma is nauw verbonden aan het RIEC NH. De gemeente Haarlem treedt als werkgever en beheersorganisatie op van het Programma. Het regionaal versterkingsplan aanpak ondermijning bestaat uit meerdere projecten. Thema 'Criminele Geldstromen' is onderdeel van het Programma. In het jaarplan 2023 staan de deelactiviteiten beschreven. Zie Criminele geldstromen - Jaarplan 2023 (nh-sv.nl)

Het programma kent een bestuurlijke stuurgroep en een programma-overleg die sturen op het behalen van de programma-doelen. De centrale ambitie van het programma is "het stimuleren van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit en het verminderen van de omvang en impact ervan in de eenheid Noord-Holland".

Project Criminele Geldstromen
Met behulp van crimineel verdiend vermogen krijgen criminelen in de maatschappij snel een positie, status en macht. Als dat vermogen zich kan vermengen met legaal verdiend inkomen, dan beschadigt dat het economisch systeem. De zichtbare verschijnselen hiervan, zoals een luxe levensstijl met dure auto's en sieraden, ondermijnen onze samenleving en zijn aantrekkelijk voor jongeren die mogelijk afglijden naar de criminaliteit.
Allereerst is gekozen om zicht te krijgen op criminele geldstromen rond drugsproductie en -logistiek en jongeren die geworven worden in de criminaliteit. Op basis van dit inzicht worden preventieve activiteiten ontwikkeld en in gang gezet.
Daarnaast is het afpakken van criminele investeringen in panden, ondernemingen en luxegoederen belangrijk. Daarmee kunnen we criminelen zichtbaar tegenwerken. Zo laten we zien dat misdaad níet loont, neemt de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit af en herstellen we vertrouwen in de overheid.
In 2023 zal aan de volgende drie deelprojecten aandacht worden gegeven:

 1. Het verkrijgen van een beeld van het fenomeen criminele geldstromen met een focus op drugsproductie en -logistiek en jeugd. Vanuit dit beeld worden preventieve adviezen en activiteiten ontwikkeld.
 2. Het voorzetten van het al bestaande Financial Intelligence Team (integraal afpakteam met samenwerking van politie, Belastingdienst, FIOD en gemeenten)
 3. Het weerbaar maken van partners door hen zicht te geven op uitingen van ongebruikelijk bezit (luxegoederen die met crimineel geld verworven zijn).

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de projectaansturing en het uitvoeren van het project Criminele Geldstromen en de deelprojecten. Daarbij zoek je actief de samenwerking met de partners.
 • Je borgt de werkwijze van project Criminele Geldstromen in werkprocessen bij de partnerorganisaties Het snel en correct delen van signalen maakt hier nadrukkelijk deel van uit.
 • Je draagt de projectdoelen uit en vertaalt deze naar concrete projectresultaten. Vanzelfsprekend hoort hier het monitoren van- en het rapporteren over het project bij. Ook houd je goed in de gaten of de resultaten het gewenste effect hebben.
 • Je neemt deel aan het programmaoverleg aanpak ondermijning en het overleg met de overige projectleiders binnen het programma. Je bent de vakinhoudelijke deskundige betreffende ondermijning en gesprekspartner op het thema Criminele Geldstromen in de eenheid. Daarnaast adviseer je aan de stuurgroep.
 • Je geeft leiding aan de leden van project Criminele Geldstromen en onderhoudt contacten met de partnerorganisaties die aan project Criminele Geldstromen deelnemen.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem
Allround Facilitair en Representatie Bode

 • Je treedt op als dienstverlenende en klantgerichte gastheer/-vrouw op het stadhuis in Haarlem en het raadhuis in Zandvoort, ook buiten kantoortijden bij avondvergaderingen (collegevergaderingen en commissies) en - openstellingen. Je verstrekt algemene informatie aan bezoekers en klanten.
 • Je bent op het gebied van representatie en facilitaire zaken het aanspreekpunt voor het bestuur en organisatie.
 • Je werkt vanuit het FMIS-systeem en je verricht alle voorkomende werkzaamheden rondom post, goederenontvangst en distributie, postrondes, - behandeling en -afwikkeling.
 • Je beheert de vergaderruimtes en je past indien nodig de vergaderagenda aan.
 • Het faciliteren van vergaderingen, recepties, (ceremoniële) ontvangsten en huwelijken. Het technisch bedienen en start klaarmaken van de muziek- en geluidinstallaties.
 • Badgebeheer en (beperkte) technische ondersteuning bij ICT-knelpunten.

5 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem