Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Ben je proactief, bestuurlijk sensitief en ervaren in het ontwikkelen van beleid, dan zoeken we jou!

Vacature beleidsadviseur sociaal domein
28-32 uur per week

Functie informatie

Denkend vanuit de leefwereld van inwoners ontwikkel je in samenwerking met aanbieders nieuwe manieren om mensen de zorg en ondersteuning te bieden die past bij wat ze nodig hebben. Je werkt daarbij op basis van maatschappelijke vraagstukken (opgave gericht). Je staat als beleidsadviseur midden in het maatschappelijk krachtenveld en bent daarbij de schakel tussen te bereiken politiek/bestuurlijke doelen en maatschappelijke netwerkpartners.

Een idee van een werkdag?
Je begint 's ochtends met een werkoverleg met de bestuurders zorg, jeugd en veiligheid. Je bespreekt verschillende onderwerpen waar je mee bezig bent, zoals de invoering van de Wet verplichte GGZ en de wijkgerichte zorg.
Aan het einde van de ochtend hoor je van de raadsadviseur dat er voor een raadsvergadering later die week door één van de fracties vragen zijn gesteld over de uitvoering van de cultuurvisie. Om de vragen te beantwoorden heb je informatie nodig van verschillende mensen: de financieel adviseur, communicatie en een betrokken cultuurpartner. Je zet de vragen direct uit en laat ook de wethouder alvast weten dat er raadsvragen gesteld zijn. Met hem spreek je af de volgende dag een kort overleg te plannen zodat je de voorlopige antwoorden kunt bespreken.
In de middag heb je, als accounthouder, een kwartaalgesprek met de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Jullie bespreken de laatste ontwikkelingen en de kwartaalrapportage.
Je sluit de dag af met een gesprek met de coördinator zorg en veiligheid over een aantal complexe casussen.

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


18-10-2019 Gemeente Velsen
Projectvoorbereider Civiel

Als projectvoorbereider vervaardig je bestekken en detailtekeningen voorkleine reconstructies van infrastructurele werken en rioolvervangingen. Je stelt kredietbegrotingen en kostenramingen op. Hiernaast vormt het beoordelen van ontwerpen en stedenbouwkundige plannen op financieel-technische inrichting en haalbaarheid een onderdeel van de taak. Als projectvoorbereider draai je vanuit je deskundigheid mee in diverse projectgroepen.

Voor sommige rioolprojecten ben je projectleider. Samen met een projectgroep en inwoners van de gemeente stel je een ontwerp op. In deze situaties stuur je een extern bureau aan voor de voorbereiding.

1 sollicitatie
7 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Gemeente Velsen
Projectvoorbereider Civiel

Als projectbegeleider houd je toezicht en begeleid je projecten in de openbare ruimte. Dit kunnen rioolprojecten zijn, maar ook volledige reconstructies van kruispunten en doorgaande wegen. Je houdt toezicht op de werkzaamheden van de aannemer, zit bouwvergaderingen voor en houdt de financiën van het project bij. Je hebt binnen het project een korte lijn met de projectleider.
Je hebt uitgebreide kennis van het lezen van RAW bestekken, zodat je in de voorbereiding het bestek mede kunt controleren.

Daarnaast heb je kennis van wegafzettingen binnen en buiten het werkgebied en weet je wat het inhoud om veilig te werken.

1 sollicitatie
8 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Gemeente Velsen
HR-adviseur

Vanuit je HR-expertise bied je eerstelijns advisering aan de business in alle facetten van het HR-vakgebied. Je maakt deel uit van een integraal team, waarin je samen met een bedrijfsvoering adviseur en een informatiemanager de strategie vertaalt naar de praktijk. Daarnaast lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de (strategische) positionering van HR binnen de organisatie en het versterken van de HR-dienstverlening. Hierin werk je nauw samen met de overige disciplines van de afdeling HRM.

  • Je hebt een aantal afdelingen in je portefeuille. Daarmee ben je op het gebied van HR het eerste aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner voor afdelings- en teammanagers. • Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de organisatie bij het bereiken van haar strategische en personele doelstellingen. Je werkzaamheden zijn zowel operationeel als tactisch en strategisch van aard. • Je adviseert over het gehele HR-werkveld, zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, in- door- en uitstroom en (loopbaan) ontwikkeling.

Wie ben jij?

  • Jij bent een daadkrachtige en overtuigende HR-adviseur, die graag meedenkt met de koers van de organisatie en zich thuis voelt in een diverse en procesmatige omgeving. • Je kunt jouw opgebouwde ervaring op de cruciale HR-thema's doeltreffend inzetten. • Je neemt graag zelf het initiatief en weet complexe onderwerpen begrijpelijk en overtuigend aan anderen over te brengen. Daarnaast ben je in staat om draagvlak te creëren in een complexe bestuurlijke omgeving, verschillende disciplines bij elkaar te brengen en mensen te committeren aan het te behalen resultaat. • Op grond van je kennis en ervaring ben je een goede sparringpartner in een organisatie met veeleisende professionals.

15 sollicitaties
195 views

4 sollicitaties
72 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views


04-10-2019 Gemeente Haarlem
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Met ongeveer 500 collega's werken we aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitale en leefbare gemeente. Vanuit de ambitieuze 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk Werken', onderscheidt onze haven- en kustgemeente zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. In een elkaar versterkende balans.

Omdat we geloven in 1+1=3 gaan de clusters Economische zaken (EZ), Wonen, Ruimtelijk Ordening (RO), Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving, allen onderdeel van dezelfde afdeling, nog intensiever samenwerken. Daarmee creëren we tevens de gelegenheid voor een aantal nieuwe collega's om mee te gaan in die interessante, bredere rol. De afdeling kent een informeel karakter met een goede sfeer en een soms pittige werkdruk, waar mensen elkaar graag helpen.

Je gaat concrete beleids- en bestemmingsplannen opstellen in begrijpelijke taal, waarbij je soms ook externe bureaus inschakelt. Spart met projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, non-profit partijen en ondernemers over hun (ver)bouwplannen of ambities. En adviseert het College en de Raad over ontwikkelingen en voert procedures.

Kortom: never a dull moment!

5 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature


02-10-2019 Gemeente Velsen