Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Allround Schulddienstverlener

Je verricht taken op vier resultaatgebieden, te weten: • Je verzorgt intakes en stabilisaties • Je stelt WSNP-verklaringen op • Je doet de crisisbeheersing, en stelt voorlopige voorzieningen en moratoria op • Je doet het budgetbeheer Je stelt bijvoorbeeld de context van de klant op het gebied van schulddienstverlening vast. Je onderzoekt oorzaken en complexiteit van de schuld en je onderzoekt de mogelijkheden van een schuldregeling op maat. Je leeft je in, in de wereld van de klant met schulden en je coacht klanten op motivatie en vaardigheden om hun gedrag uiteindelijke te veranderen. Je bespreekt met de klant de voorwaarden en consequenties van het traject van schulddienstverlening. Je stelt rapportages op en handelt de jaarlijkse controles van het schuldentraject af. Je stelt plannen van aanpak op, stelt schuldregelingen vast met de schuldeisers en voert hierop de regie met als doel om de klant weer zonder belemmeringen mee te laten doen in de samenleving.

De afdeling Schulden Minima en Sociale recherche bestaat uit 4 teams. Bij het team Schulddienstverlening werken ruim 30 mensen. Zij voeren schulddienstverlening uit voor de inwoners van Haarlem, Zandvoort en omliggende gemeenten. De gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie, waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat en waar brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn. De organisatie werkt voor het Haarlemse en Zandvoortse bestuur, met veel gelijkluidend beleid, maar ook met eigen beleid dat de couleur locale benadrukt.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
118 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Haarlem
Beleidsadviseur Sport

Een prachtige rol voor iemand die het verbinden van partijen en inhoud in het bloed zit.

 • Je voert regie over de Brede Regeling Combinatiefuncties voor zowel sport als cultuur, het Nationaal Sportakkoord en geeft invulling aan het lokaal sportbeleid.
 • Je stimuleert en versterkt verbindingen tussen de domeinen sport, cultuur, zorg, gezondheid en welzijn; zowel binnen de gemeente als bij externe organisaties
 • In samenwerking met sportverenigingen en andere partners in de stad, ontwikkel je beleid op het gebied van sportaccommodaties, sportstimulering en het benutten van de kracht van sport als middel.
 • Je richt je op één of meer van de volgende onderdelen: (breedte)sportstimulering, inclusief sporten bewegen, topsport/talentontwikkeling en sportevenementen, vitale sport- en beweegaanbieders, (duurzame) sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
 • Je maakt probleemanalyses en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Gemeentebanen

4 sollicitaties
146 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Haarlem
Strategisch Communicatieadviseur

Communicatietalent voor optimaal samenspel

Wij hebben een klus voor jou waarin je samenleving, organisatie en bestuur soepel met elkaar verbindt.
Wij zoeken namelijk een strategisch communicatieadviseur (woordvoerder) met lef (32-36 uur).
Heb jij een goede antenne voor wat er leeft in de samenleving? Durf jij te confronteren én te verbinden? Het échte gesprek aan te gaan als adviseur en gesprekspartner van bestuur , organisatie, inwoners en ondernemers? Hebben jouw creatieve plannen of adviezen impact op de samenleving? Dan is deze baan geknipt voor jou.

Een werkdag uit het leven van de strategisch communicatieadviseur
09.00 uur
Je loopt langs het bestuurssecretariaat om een afspraak te regelen met je wethouder voor het voorbereiden van een vlog. 09.15 uur Kort sparren met het mediateam over een campagne over afval. 09.30 uur Je begeleidt een Factor C sessie om de belanghebbenden in beeld te krijgen voor het onderwerp Velsen Vergroent. 11:00 uur Met collega strategisch communicatieadviseurs beoordeel je of de samenvatting van de stukken voor de komende vergadering van B&W duidelijk zijn en of er goed is nagedacht over de communicatie. Bij een paar stukken geef je een aanvullend of afwijkend advies. 12.00 uur Tijdens een lunchafspraak met je wethouder neem je de door jou gemaakte woordvoeringslijn door voor een interview dat later op de dag plaatsvindt met NH Nieuws. 12.30 uur Je maakt een opzet voor een speech voor de wethouder op basis van de kernboodschap uit zijn impact- en profileringstrategie. Daarna heb je een afspraak om deze speech af te stemmen met de betrokken collega's. Voor een laatste blik stuur je 'm door aan de tekstschrijver. 14.30 uur Zo! Nu even koffie 😉 en natuurlijk ondertussen een paar whatsapps beantwoorden en je mailbox checken op urgente zaken. Om 15.30 uur moet je bij Rijkswaterstaat zijn voor een overleg over communicatie rondom de bouw van de nieuwe zeesluis. Vanaf daar ga je gelijk door naar de informele borrel met college, communicatie en de lokale media.

Wie zijn je directe collega's?
Team communicatie bestaat uit tien collega's. Het is onze gezamenlijke missie om bestuur, samenleving en organisatie met elkaar te verbinden. Deze missie geeft ons richting en bepaalt onze prioriteiten. Daar hoort bij dat we alle belangen en dilemma's bespreekbaar maken.
We zijn scherp op wat inwoners belangrijk vinden, signaleren dat en bespreken het met collega's, leidinggevenden en bestuurders. We proberen dingen uit en experimenteren graag. Die ruimte hebben we én nemen we, als we kansen zien.
Je nieuwe collega's verschillen in karakter, leeftijd en interesse. Wat we gemeen hebben, is dat we graag werken bij Gemeente Velsen en dat we plezierig met elkaar omgaan. En dat we je allemaal van harte welkom heten!

RegioFlexWerk

3 sollicitaties
250 views
Bekijk vacature


12-08-2019 Gemeente Velsen
Nautisch Verkeersleider

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en bediening van de (spoor-) bruggen.
 • Naast de brugbediening voer je taken uit als nautisch verkeersleider. Je bent verantwoordelijk voor een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieubewuste afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Je geeft aanwijzingen aan het scheepvaartverkeer en aan de brugwachters en je maakt afspraken met verkeersleiders en (vaar)weggebruikers.
 • Daarnaast zorg je mede voor de afhandeling van incidenten en schadevaringen binnen jouw werkgebied. Je voorziet vaarweggebruikers, brugwachters, het havenkantoor en hulpdiensten op tijd van belangrijke verkeersinformatie.
 • Je signaleert onregelmatigheden, onderneemt actie en treedt regelend op bij incidenten, en calamiteiten en storingen.
 • Je legt relevante informatie over acties, getroffen maatregelen en aangetroffen (onveilige) situaties vast.
 • Je werkt in een dienstrooster, waarin de werkzaamheden ook in de avonden, en de weekenden en feestdagen worden uitgevoerd.

Gemeentebanen

11 sollicitaties
148 views

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


08-08-2019 Gemeente Haarlem
Junior Gebiedsmanager (aandachtsgebied Haarlem Centrum)

Het Centrum van Haarlem bruist. De binnenstad floreert met een breed aanbod van horeca, cultuur, winkels en ontmoetingsplekken. De binnenstad trekt een groeiende stroom aan toeristen en bezoekers. De komende jaren komen in de binnenstad diverse transformatie- en ontwikkelprojecten tot uitvoering. Een veilige en leefbare binnenstad vraagt steeds meer een inspanning van gemeente, bewoners en ondernemers samen. Als junior gebiedsmanager ben je de rechterhand van de gebiedsmanager en je hebt structurele taken zoals het opstellen van gebiedsprogramma's, het uitvoeren van onderdelen van het gebiedsprogramma en het verrichten van haalbaarheidsstudies en ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Daarnaast; • Initieer je acties met betrekking tot de planning en controlcyclus (van kadernota tot jaarverslag) en ondersteun je hierin de gebiedsmanager. • Stel je de projectopdrachten namens de gebiedsmanager op. • Schrijf je bestuurlijke stukken. • Ben je ad hoc inzetbaar, als uitdagingen optreden in het gebied vragen om een snelle oplossing ben jij de aangewezen persoon om die uitdagingen aan te gaan. • Heb je een grote rol in het stroomlijnen van de samenwerking en communicatie met name intern, maar ook met de stad en het bestuur. Het creëren van draagvlak en bevorderen van samenwerking horen bij jouw rol.

Wie ben je?

 • Je bent een energieke persoonlijkheid, die graag vanuit een netwerk opereert. Je bent nieuwsgierig en je wilt je (verder) ontwikkelen als professional op het terrein van gebiedsmanagement. • Je kan goed de hoofdlijnen van bijzaken onderscheiden; weet de opgave van het gebied te vertalen naar een One Page Plan met concrete activiteiten en meetbare resultaten. • Je bent resultaatgericht, een teamspeler en een bruggenbouwer. Met je enthousiasme weet je mensen te overtuigen. Uiteraard ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en bezit je uitstekende contactuele eigenschappen en je bent innovatief en veranderingsgezind

Gemeentebanen

10 sollicitaties
307 views

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
44 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


08-08-2019 Gemeente Haarlem