Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Teammanager Registratie en Beheer

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit 4 teams waarvan het team Registratie & beheer (R&B) er een is. Dit team is verantwoordelijk voor de registratie en het (financieel) beheer van de meldingen, aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) en de Jeugdwet. Het team R&B verricht zowel taken in de frontoffice als in de backoffice en kent 4 subteams. Bij de frontoffice kunnen inwoners o.a. terecht voor informatie en advies en doen van meldingen. De backoffice is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van aanvragen en voert de financiële administratie. Voor facturatie en klant gerelateerde vragen hebben we contact met alle 200 zorgaanbieders. Het niveau van medewerkers varieert van MBO tot HBO. De taken zijn voornamelijk uitvoerend. Belangrijke opgave is de administratie voortdurend aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen

  • Je hebt de dagelijkse leiding van het team en je vormt samen met twee andere teammanagers en de afdelingsmanager het Managementteam. • Je draagt bij aan een positieve cultuur in het team door te investeren in medewerkers, vertrouwen te geven en in hen in hun kracht te zetten. • Je levert vanuit je visie en deskundigheid een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van het team en optimalisatie van de werkprocessen en systemen. • Je levert een bijdrage aan het samenbrengen van beleid en uitvoering binnen de afdeling met de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot de financiële functie.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
108 views

RegioFlexWerk

3 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


18-04-2019 Gemeente Haarlem
Beleidsadviseur Werk en Inkomen

Je werkt in een klein team waarbij het gaat om beleid, advisering en bestuurlijke zaken op strategisch niveau. Je werkt aan (implementatie van)beleid en verordeningen en je adviseert het bestuur. Belangrijke thema’s zijn beschut werk, re-integratie, participatie, statushouders en regionale samenwerking.

  • Je werkt onder andere aan de projecten ‘Wet Inburgering’ en ‘Breed Offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen’.
  • Vanuit de regionale rol werk je nauw samen met partners, regiogemeenten en de Participatieraad.
  • Je zorgt voor de verbinding met de andere beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein.
  • Verder implementeer je het ontwikkelde beleid in de uitvoerende afdelingen en zorg je dat de juridische, financiële en communicatie-elementen worden meegenomen.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
123 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
36 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


18-04-2019 Gemeente Haarlem
HR Adviseur

Je adviseert de business vanuit de afdeling Interne Dienstverlening (ID), hierbij werk je onder andere samen binnen een multidisciplinair team van experts bestaande uit een financieel adviseur, een bedrijfsvoering adviseur en een informatiemanager. Hier vindt de vertaling plaats van strategie naar praktijk.

  • Je hebt een aantal afdelingen in je portefeuille. Daarmee ben je op het gebied van HR het eerste aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner voor afdelings- en teammanagers.
  • Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de organisatie bij het bereiken van haar strategische en personele doelstellingen. Je werkzaamheden zijn zowel operationeel als tactisch en strategisch van aard.
  • Je adviseert over het gehele HR-werkveld, zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, in- door- en uitstroom en (loopbaan) ontwikkeling.
  • Verder lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de (strategische) positionering van HR binnen de organisatie en het versterken van de HR-dienstverlening vanuit de afdeling Interne Dienstverlening.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
248 views

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
73 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties
0 views


16-04-2019 Gemeente Haarlem
Officemanager Griffie

Officemanager griffie Velsen (32-36 uur) gemeente Velsen
Krijg jij energie van het op tijd in goede banen leiden van de voorbereiding en afhandeling van de raadsvergaderingen? Kun jij werken in een politiek-bestuurlijke omgeving waar geen dag hetzelfde is? Zorg jij ervoor dat de bijeenkomsten en administratie tot in de puntjes verzorgd zijn?
Dan bieden we jou één van de mooiste rollen van de griffie: Office manager.

Team griffie: werken in het hart van de democratie in Velsen
Als officemanager versterk jij de griffie en ben jij de spil in het team. Je weet wat er speelt in de griffie en de raad. Je bijt je vast in het beheren, onderhouden en optimaliseren van administratieve processen. Je organiseert de processtromen, volgt deze op en plant activiteiten en handelt deze af. Je werkt nauw samen in een team van 5 enthousiaste collega's die dag in dag uit klaar staan om de gemeenteraad te adviseren en te ondersteunen. Je bent de gastheer/vrouw van de griffie voor interne en externe contacten van de griffie en de raad.

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
72 views
Bekijk vacature


15-04-2019 Gemeente Velsen
Juridisch Adviseur voor de Havendienst

Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van de havendienst op het gebied van juridische kwesties en je hebt een coördinerende rol in het gehele proces van vergunningverlening. Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten, handhavingsacties op het water en het starten van juridische procedures. Je levert een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de verordeningen en maakt hierbij gemakkelijk de vertaling van beleid naar uitvoering. Verder vertegenwoordig je de Havendienst bij hoorzittingen en bij bezwaarcommissies en ondersteun je de afdeling Juridische Zaken bij de rechtbank m.b.t. besluiten van de havendienst. De havendienst zit midden in een ontwikkelfase. De taken kunnen op (korte) termijn wijzigen naar een meer coördinerende rol.

Wie ben je?
Je werkt graag samen met verschillende disciplines en je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je zoek makkelijk contact met de (juridische) collega's van andere afdelingen. Je bent communicatief sterk, proactief, klantgericht en beschikt over een goed analytisch vermogen. Verder ben je breeds geïnteresseerd en wil je graag een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de Havendienst.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
125 views

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
41 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


09-04-2019 Gemeente Haarlem