Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Projectleider gebiedsontwikkeling

Het domein Fysieke leefomgeving is onder andere verantwoordelijk voor de diverse project- en gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Velsen. Binnen het team Regie en ontwikkeling zijn wij op zoek naar een:

Projectleider gebiedsontwikkeling
32-36 uur per week

Ben je proactief, bestuurlijk sensitief en ervaren in het leiden van projecten, dan zoeken we jou!

Je geeft leiding aan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voornamelijk op tactisch en operationeel niveau. Deze projecten bevinden zich in het bestaande stedelijk gebied en betreffen uiteenlopende vraagstukken. Voor deze functie ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling en complexe projecten waarin diverse politieke, financiële en maatschappelijke belangen meespelen. Je vertegenwoordigt de gemeente bij deze projecten en onderhandelt namens de gemeente. Je stemt af met het bestuur (rechtstreeks en via stuurgroepen), de interne organisatie en de externe betrokken partijen. Je stelt projectplannen op, stuurt projectteams aan, organiseert het proces en stuurt op hoofdlijnen. Dat doe je voortvarend en resultaatgericht.

Een idee van een werkdag?
Je begint 's ochtends met een overleg met een projectontwikkelaar en onderhandelt over de voorwaarden van een nieuw woningbouwproject. Aan het einde van de ochtend bespreek je met de wethouder een dilemma binnen een van jouw projecten en zet met elkaar de vervolgkoers uit.
In de middag zit je de projectgroepvergadering voor en bereid je met elkaar een bewonersavond voor. Je sluit de dag af met de beantwoording van raadsvragen over een specifiek project.

Waar kom je te werken?
Het domein Fysieke leefomgeving is verdeeld in vijf teams, gezamenlijk aangestuurd door vier managers. Je komt te werken bij het team Regie en ontwikkeling. Binnen dit team werken naast de projectleiders gebiedsontwikkeling onder andere ook de beleidsadviseurs en stedenbouwkundigen.

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


06-08-2020 Gemeente Velsen
Senior juridisch adviseur toezicht en handhaving

Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van onze leefomgeving. Hierbij werken wij aan integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact en samenwerking met de samenleving. Onderdeel van dit domein is het team vergunningen, toezicht en handhaving, waarbinnen onder andere het toezicht op het gebruik van de openbare ruimte plaatsvindt. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Senior juridisch adviseur toezicht en handhaving
voor 32 - 36 uur per week

Functieomschrijving
Je bent inzetbaar op het rechtsgebied omgevingsrecht (o.a. Wabo, Wro, Bouwbesluit), alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (o.a. APV, DHW). Je bent goed thuis in het omgevingsrecht en je bent in staat de projectleiding ter hand te nemen van één van de projecten die in relatie tot de invoering van de Omgevingswet en vanuit het Handhavings-uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

  • De juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Bouwbesluit) en bijzondere wetten (zoals APV, DHW), waarbij het zwaartepunt op het omgevingsrecht ligt.
  • Voorbereiding, opstellen en advisering beleid ten behoeve van management en bestuur.
  • Het informeren van zowel management als bestuur over (politiek sensitieve) dossiers.
  • Het opstellen van bestuurlijke stukken waaronder informerende notities en bestuursvoorstellen met betrekking tot complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden.
  • In complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toetsen aan wet- en regelgeving.
  • In complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner in het informele traject (denk aan mediation) naar aanleiding van bezwaar.
  • In complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling.
  • Coördinatie en prioritering van werkzaamheden binnen het team, waar nodig in overleg met collega's binnen het domein en management.

1 sollicitatie
10 views
Bekijk vacature


05-08-2020 Gemeente Velsen
Allround facilitair medewerker

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste teamspeler voor de functie van

Allround Facilitair medewerker (32 uur per week)

Als allround facilitair medewerker stroop je graag je mouwen op en zorg je ervoor dat alles in het gemeentehuis op rolletjes loopt. Je ademt gastvrijheid en ziet goed wat er in "jouw" huis gebeurt.

Je vervult de rol van gastheer/gastvrouw in de publiekshal. Je verleent ondersteuning bij vergaderingen, evenementen en ceremoniële bijeenkomsten. Bij ordeversto­ringen grijp je in en roep je, zo nodig, hulp van het interventieteam in.
Ook voer je taken op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) uit. Je verspreidt de inkomende ­goederen en verzorgt het gereed maken van de uitgaande post.
Je voert (kleine) interne ver­huizingen uit en verzorgt de afvoer van papier en afval. Daarnaast voer je eenvoudige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit en verricht je diverse hand- en spandiensten.
Als Facilitair medewerker werk je roostermatig in wisselende diensten.
Daarnaast heb je geregeld piketdienst en ben je ook buiten werktijd beschikbaar voor noodzakelijke werkzaamheden.

1 sollicitatie
42 views
Bekijk vacature


04-08-2020 Gemeente Velsen
Senior juridisch medewerker vergunningen

Je zorgt voor de juridische afhandeling van (complexe) vergunningendossiers (waaronder WABO-, evenementen- en Drank- en horecavergunningen) en verzoeken om tegemoet­koming planschade. Daarbij toets je aanvragen aan relevante wet- en regelgeving en zorg je voor een integrale behandeling van de aanvragen. Je behandelt zienswijzen en bezwaren met advisering aan bestuurders. Je vertegenwoordigt het college in bezwaar- en beroeps­zaken.
Voor de inwoners van Velsen en jouw collega's ben je een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht. Je signaleert nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht en draagt bij aan optimalisatie en aanpassing van beleid- en uitvoeringsregels. Je neemt deel aan in- en externe overleggen. Ook draag je bij aan kennisontwikkeling van de medewerkers en zorg je voor het voorbereiden, opstellen en de advisering van het VTH-beleid ten behoeve van management en bestuur.

3 sollicitaties
29 views
Bekijk vacature


30-07-2020 Gemeente Velsen
Juridisch Adviseur Rechtsbescherming

Jij bent de juridisch adviseur die het als een uitdaging ziet om in bezwaar- en beroepszaken tot de best mogelijke oplossing te komen. Je schuwt de informele benadering van bezwaar- en beroepschriften niet en staat in contact met de klant, de inwoner van Haarlem en Zandvoort!

  • Je werkt zelfstandig binnen het team Rechtsbescherming. Je bent met name actief als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders bij (hoger) beroepszaken. Dit kunnen zaken zijn op het gebied van Sociale wetgeving zoals de Wet Maatschappelijke ondersteuning of de Participatiewet maar ook in het kader van de Gemeentewet, de WOB of Veiligheid. Kortom je bent een echter beroepstijger! • Daarnaast ben je ook inzetbaar voor de behandeling van bezwaarschriften als dat nodig is. Je deelt graag kennis en kunde met collega's op de afdeling en in de organisatie en je levert een proactieve bijdrage aan de juridische kwaliteit van de dienstverlening.

9 sollicitaties
248 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

4 sollicitaties
40 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


27-07-2020 Gemeente Haarlem