Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur dienstverlening KCC

De gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort hebben ambities op het gebied van dienstverlening. Bij deze dienstverlening staat de inwoner centraal. De gemeente is open en transparant met betrekking tot informatie en beleid. Er wordt onder andere ingezet op verdergaande digitalisering en data-gestuurd werken. In 2021 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld door de colleges van B&W om zo richting en vorm te geven aan de ontwikkeling van onze dienstverlening.
Samen met de Visie op Dienstverlening is een actieprogramma gestart om de dienstverlening aan inwoners te optimaliseren.

Wat houdt de functie in?

De adviseur dienstverlening werkt binnen het team kwaliteit van het KCC en werkt nauw samen met de afdelingsmanager. Als adviseur ben je werkzaam binnen het werkveld van dienstverlening waarbij de inwoners van Haarlem en Zandvoort centraal staan.

 • Je werkt aan het optimaliseren van de dienstverlening van de hele organisatie.
 • Je adviseert over beleidsmatige aspecten van dienstverlening en draagt zorg voor uitvoering van verbeteringen.
 • Vanuit de rol van het KCC werk je integraal samen met andere afdelingen om de dienstverlening op een hoger plan te krijgen, waaronder met de afdeling HRM in verband met het cultuur-traject (houding en gedrag) rondom organisatie-ontwikkeling.
 • Je schrijft nota's en beleidsvoorstellen op het gebied van dienstverlening en ben je penvoerder richting bestuur, directie en andere belanghebbenden.
 • Je signaleert knelpunten in de dienstverlening, formuleert oplossingsrichtingen en initieert verbeteracties.
 • Je treedt op als projectmanager waarbij je verschillende afdelingen committeert aan de verbetering van de dienstverlening.
 • Je initieert het ophalen van project-ideeën, weegt deze af op impact, je zorgt voor commitment en draagvlak en houdt de regie op de uitvoering.
 • Je bent verbinder tussen verschillende afdelingen en domeinen, waarbij je actief de dienstverlenings- en organisatie waarden uitdraagt.

0 sollicitaties
8 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-12-2022 Gemeente Haarlem
Vergunningverlener Parkeren

Ben jij proactief, besluitvaardig en vind jij het belangrijk dat geen werkdag hetzelfde is? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Wij zoeken ondersteuning voor ons dynamische team dat zich bezig houdt met alle taken rondom parkeervergunningverlening. De komende jaren komen er veel veranderingen op het team af, zoals nieuwe gebieden waar een vergunningplicht gaat gelden. Om ervoor te zorgen dat deze vergunningen kunnen worden verleend, moet eerst beleid worden opgesteld. Daarna moet het computersysteem zo worden ingericht dat deze vergunningen kunnen worden aangevraagd.

 • Je houdt je in eerste instantie bezig met de beoordeling van de verschillende parkeerproducten, het opstellen van beschikkingen en het voorzien van specifieke informatie over parkeervergunningen aan burgers.
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan diverse beleidsontwikkelingen en (de werkwijze rondom) de invoering van nieuwe parkeerproducten en -gebieden.
 • Je denkt mee over de inrichting van het computersysteem, zodat klanten de parkeervergunningen op een eenvoudige manier aan kunnen vragen die passend is aan de beleidsregels.

7 sollicitaties
86 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
31 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

1 sollicitatie
0 views


05-12-2022 Gemeente Haarlem
Beleidsadviseur Zorg en Veiligheid

 • Als adviseur Zorg- en Veiligheid werk je aan vraagstukken en beleidsdossiers die liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je werkterrein omvat het brede zorgaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij: dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen en overlast situaties.
 • Het is jouw integrale aanpak, het afwegen van zorg- én veiligheidsaspecten in je advies, die het verschil maken en tot duurzame oplossingen leiden. Daarbij werk je intensief samen met collega's en onze partners in de zorg- en veiligheidsketen: Politie, GGZ, de Veiligheidsregio organisaties op gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen het Openbaar ministerie, het Zorg- en Veiligheidshuis.
 • Je onderhoudt dit netwerk actief en schakelt moeiteloos op het juiste (regionale) niveau.
 • Je adviseert het bestuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort over beleid en financiering van vraagstukken op gebied van Zorg en veiligheid. Prominentste beleidsthema's zijn de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ, de Lokale uitwerking van het Integraal Zorgakkoord, de samenwerking in de spoedzorgketen en de aanpak voorkomen escalatie.

0 sollicitaties
51 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


05-12-2022 Gemeente Haarlem
Klantmanager BBZ/IOAZ

Gaat jouw hart sneller kloppen bij ondernemers? Ben je zelf ondernemer geweest of kom je uit een ondernemersgezin? Wil jij het verschil kunnen maken voor de startende of gevestigde ondernemer? Ben je echt betrokken bij ondernemers en gedreven door passie voor de ondernemer? Solliciteer dan op de functie Klantmanager BBZ en maak kennis met de leukste doelgroep binnen het sociaal domein. Wij zijn betrokken, gedreven en open net als ondernemers.

Als Klantmanager Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) geef je advies en financiële ondersteuning aan startende- en gevestigde ondernemers. Het werk is vooral gebaseerd op een aantal landelijk sociale regelingen voor ondernemers waaronder het Bbz. Deze regelingen voer je uit voor inwoners van een groot aantal gemeenten. Als Klantmanager heb je een realistische- en praktische blik op de mogelijkheden om mensen te ondersteunen in ondernemerschap. Je weet een juiste balans te vinden tussen een zakelijke opstelling en betrokkenheid met ondernemers. Het werk bestaat onder andere uit het voeren van gesprekken met (aspirant) ondernemers om hun mogelijkheden in beeld te krijgen.

 • Je neemt besluiten op aanvragen Bbz en IOAZ en bewaakt termijnen.
 • Toetst aanvragen bedrijfskapitalen en levensonderhoud aan Bbz en IOAZ.
 • Je stelt beschikkingen en overeenkomsten op.
 • Stelt bijstand "om niet" vast en maakt definitieve vaststellingen van de verstrekte Bbz uitkeringen en stelt beschikkingen op.
 • Je beantwoordt ondernemersvragen of weet de ondernemer juist te verwijzen.

Naast de ondernemersregelingen kan er ook beroep op je worden gedaan bij de uitvoer van de Wet op de Lijkbezorging en het vaststellen van een krediethypotheek in het kader van de Participatiewet.

0 sollicitaties
52 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
44 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views


05-12-2022 Gemeente Haarlem
Bestuursadviseur

Haarlem is op zoek naar een stevige sparringpartner en een creatieve verbinder voor bestuur en organisatie! Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan voor de functie van Bestuursadviseur.

 • Als bestuursadviseur adviseer je de bestuurder en de ambtelijke organisatie op inhoud, proces en integraliteit van de verschillende portefeuilleonderdelen en actuele vraagstukken. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan de bestuurder op diverse dossiers.
 • Je bent een belangrijke schakel in de voorbereiding en uitvoering van de prioriteiten van het college. Je bewaakt de kwaliteit en integraliteit van de college- en raadsvoorstellen en bent contactpersoon voor de griffie.
 • Je bewaakt de planning van de bestuurlijke besluitvorming. Je bent aanwezig bij de commissievergadering en houdt zicht op de toezeggingen aan de raad en de vragen vanuit de raad aan de bestuurder en ambtelijke organisatie. In de voorbereiding op de staven, commissies en raadsvergaderingen werk je nauw samen met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers en de bestuurscommunicatieadviseur.

2 sollicitaties
123 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
44 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Gemeente Haarlem