Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Senior Contractmanager Civiele Projecten

De gemeente heeft vaste partners (2 ingenieursbureaus en 4 aannemers) aan zich gebonden voor groot onderhoudswerken. Hierdoor zijn de aanbestedingen op projectniveau geminimaliseerd en wordt er efficiënter gewerkt. Op raamcontractniveau zijn afspraken gemaakt vanuit de doelstellingen van de gemeente. Naast het contractmanagement voor deze raamcontracten ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civiele projecten.

 • Management raamcontracten: periodiek overleg, ophalen en verwerken van verbetervoorstellen, bewaken businesscases, aansturen van de partners op project overstijgende doelen en taken, financiële afhandeling raamcontracten.
 • Coördineren evaluaties van projecten: iom procesmanagers inplannen van evaluaties en samenwerkingsmonitoren, verwerken en rapporteren van resultaten, signaleren van trends en uitwerken van verbetermogelijkheden, evalueren en beoordelen samenwerking op raamcontractniveau.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de OOC-partner (auditbureau): periodiek overleg, inplannen en afstemmen audits, ophalen en implementeren verbeterpunten, afstemmen resultaten met partners.
 • Interne afstemming: afstemming met afdelingsmanager, teammanager procesmanagers en technisch adviseurs, afstemming met procesteams.
 • Documentenbeheer: up-to-date houden van contracten, organiseren standaarddocumenten, kennisdeling voor de interne organisatie.
 • Projectmanagement van groot onderhoudsprojecten, sturen, bewaken en rapporteren over GOTIK elementen.
 • Zorgdragen voor het participatie- en inspraakproces en bestuurlijke besluitvorming van groot onderhoudsprojecten.

Inzichtelijk maken van risico’s, evalueren van processen met stakeholders

Gemeentebanen

2 sollicitaties

47 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

14 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


06-12-2018 Gemeente Haarlem


Bestuurssecretaresses (28-32 uur per week)

Je bent verantwoordelijk voor het agenda- en telefoonbeheer van één of meerdere bestuurders. Je fungeert als intermediair tussen de bestuurder en zijn/haar in- en externe relaties. Je beheert het (digitale) archief en behandelt alle inkomende correspondentie en bewaakt een tijdige afhandeling. Je verricht representatieve taken bij ontvangsten en bezoeken. Je organiseert vergaderingen en bijeenkomsten en maakt hier verslagen van. Je geeft tijdig signalen in het kader van de voortgangsbewaking van afspraken en acties. Bij de uitvoering van je taken werk je nauw samen met je collega-secretaressen en de bestuursadviseurs.

RegioFlexWerk

4 sollicitaties

56 views

Bekijk vacature


05-12-2018 Gemeente Velsen


Portfoliomanagers/Opdrachtgevers Openbare ruime

We zoeken meerdere collega's, zowel meer als minder ervaren! Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder, die civiele werken in de openbare ruimte wel helpen realiseren? Kun jij als geen ander een helder en beknopt procesopdracht schrijven? Heb je ervaring met sturen in de opdracht gevende rol van processen?! Lees dan verder, ZZP'ers worden ook gevraagd te reageren!

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Wat ga je doen?

Binnen de afdeling werken we aan 4 thema's; 'openbare ruimte op orde', 'ruimte voor recreatie & spelen', 'bereikbare stad' en 'duurzaam & groen'. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar opdrachtgevers op de thema's 'openbare ruimte op orde' en 'duurzaam & groen'. In de toekomst kun je, afhankelijk van de opgave, flexibel worden ingezet op één van de andere thema's waar de afdeling aan werkt.

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor: • Het opstellen en bijhouden van een groot onderhoudsplanning op basis van interventies • Het sturen op het proces: verbinden van interventies, wensen van stakeholders, beleid en beheer tot een procesopdracht • Het zorgen voor efficiënte en effectieve benutting van de groot onderhoudsbudgetten • Presenteren van dilemma's aan bestuur in samenspraak met de procesmanagers

Gemeentebanen

5 sollicitaties

87 views

RegioFlexWerk

3 sollicitaties

36 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


04-12-2018 Gemeente Haarlem


Programmamanager Transformatie Sociaal Domein

 • Verbinding op verschillende niveaus en thema’s waarvan de uitgangspositie is dat de burger centraal wordt gesteld, het stakeholdermanagement van groot belang is en de samenwerking met andere programma’s uit het Fysieke Domein wordt geborgd
 • Je stuurt op de realisatie van het door het bestuur vastgestelde beleid. Dit doe je samen met een enthousiast en deskundig programmateam en in nauwe samenwerking met interne en externe stakeholders

o Je maakt binnen het programma slim en gericht gebruik van kennis en ervaring van andere (grote) gemeenten en ketenpartners o Je bereidt besluiten van de directie, het college en raad voor o Je zorgt voor goed budgetbeheer van het programma o Je legt verantwoording af en rapporteert aan de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers o Je bent verantwoordelijk voor communicatie en informatie richting ketenpartners, de (regio)gemeenten en de eigen organisatie

Gemeentebanen

7 sollicitaties

241 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

37 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


03-12-2018 Gemeente Haarlem


Contractmanager Jeugd

Om de Jeugdhulp verder te verbeteren stuur je samen met jouw opdrachtteam de contractpartners aan. Dit opdrachtteam bestaat uit (senior) beleid- en accountmedewerker(s) en account- en contractmedewerkers. Ieder heeft zijn eigen rol en taak in het team. Jouw functie kent zowel bedrijfseconomische als zorginhoudelijke aspecten.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het vertalen van beleidsdoelstellingen naar de op te stellen contracten met de jeugdhulpaanbieders.
 • En ook dat je stuurt op de uitvoering van het contract en het monitort. Je zorgt voor een maandelijkse rapportage en de afstemming met het team en adviseert de budgethouder.
 • Je werkt mee aan het (landelijke) actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’ en de Pilot ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’.

Gemeentebanen

5 sollicitaties

365 views

RegioFlexWerk

4 sollicitaties

55 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views


03-12-2018 Gemeente Haarlem