Logo ProRail

Vacatures geplaatst door ProRail

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor ProRail.

Laatste vacatures

Contractmanager leveringen en onderhoud (36 uur, Utrecht)

Verantwoordelijk voor advisering en toetsing tijdens het hele contracteringstraject en het managen van onze leverings- en onderhoudscontracten. Je bent het centrale aanspreekpunt voor collega's en externe contractpartijen. Je zorgt ervoor dat afspraken goed op papier komen, gecontracteerd worden en dat contractpartijen deze tijdig en correct nakomen. Je bereidt het onderhoudsdossier zodanig voor dat de tracémanagers die de onderhoudscontracten in de regio's beheren en managen het eenvoudig kunnen gebruiken.

Samen met collega's van de afdeling Procurement en vakinhoudelijke specialisten werk je aan de aanbestedingen en voert in voorkomend geval contractonderhandelingen met leveranciers. Hiervoor gebruik je bestaande modelcontracten en deze hou je up-to-date. Je houdt het management goed op de hoogte van de stand van zaken, eventuele risico's en mogelijkheden om bij te sturen.

Na het afsluiten van de contracten ben je nog niet klaar. Je managet het contract en zorgt dat de afspraken worden nagekomen en de prestaties worden behaald. Terugkerende taken zijn de toetsing van producten, processen en rapportages ten behoeve van betaling en het up-to-date houden van contracten door bijvoorbeeld het tijdig doorvoeren van indexeringen.

Techniekwerkt

3 sollicitaties
23 views


04-07-2017 ProRail