Geautomatiseerd vacatures beheren op PROFESIA.SK

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op PROFESIA.SK.

Laatste vacatures

Specialist Performance Coach

  • poskytovanie podpory, vzdelávania,motivácie v obchodných a líderských schopnostiach za účelom plnenia osobných a kariérnych cieľov,
  • organizácia a realizácia vzdelávacích aktivít a školení v teréne v pridelenom regióne podľa potrieb,
  • príprava a vedenie individuálnych a skupinových stretnutí v súlade s dohodnutou stratégiou,
  • pravidelné a efektívne odovzdávanie dôležitých informácií,
  • úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami s cieľom vytvoriť najlepšie obchodné postupy,
  • plnenie špecifických KPI, ktoré súvisia s príslušnými zodpovednosťami,
  • aktívna účasť na firemných podujatiach (plánovanie, realizácia, implementácia).

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

23 sollicitaties
0 views


19-05-2020 Trenkwalder a.s
HR koordinátor/koordinátorka

° Ľudské zdroje - zodpovednosť za hľadanie a nábor zamestnancov a všetky s tým spojené administratívne úlohy; zabezpečovanie školení a lekárskych prehliadok zamestnancov; administratívna podpora mzdovému oddeleniu; účasť na stretnutiach a poradách;
°Starostlivosť o zamestnancov - administratívne zabezpečenie benefitov zamestnancov; správa programov pre zamestnancov; organizovanie eventov; rezervácie hotelov, leteniek a iných potrebných náležitostí;
° Podpora HR Business Partner v ČR - príprava požadovaných podkladov; v prípade potreby záskok HR Business po dôkladnom zaškolení;
° Podpora generálnej riaditeľky - asistencia riaditeľky počas jej prítomnosti na SR; administratívna podpora; príprava prezentácií, príhovorov, podpora marketingovým zamestnancov pri príprave článkov;
° Iné povinnosti - správa vozového parku; zodpovednosť za bezpečnosť priestorov kancelárie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

189 sollicitaties
0 views


15-05-2020 Trenkwalder a.s