Geautomatiseerd vacatures beheren op PROFESIA.SK

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op PROFESIA.SK.

Laatste vacatures

Projektant

 • Tvorba zapojovacich a technologických schém, rozpočtu, výkaz a výmer
 • Projektovanie elektrotechnickej dokumentácie pre oblasť merania a regulácií
 • Konzultácia so súvisiacimi profesiami
 • Zabezpečovanie podkladov v prípade potreby
 • Vypracovanie technickej správy
 • Vypracovanie technicko-obchodnej špecifikácie na základe konzultácie s obchodníkom

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views


08-12-2022 Trenkwalder a.s.
Technológ

 • Tvorba výrobných postupov na základe technických výkresov a objednávok
 • Nastavenie, rozvíjanie a zdokonaľovanie výrobných procesov
 • Práca s informačným systémom - evidencia, nastavenie a aktualizácia údajov o stave výrobného procesu a kusovníkov
 • Príprava podkladov pre výrobu
 • Úprava výrobných príkazov na základe výrobných plánov
 • Aplikácia procesných a produktových znalostí do výrobného procesu
 • Spolupráca v rámci tímu, naprieč oddeleniami spoločnosti a komunikácia s externými zákazníkmi

18 sollicitaties
0 views

8 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Trenkwalder a.s.