Logo Prace.cz

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs.cz

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs.cz.

Laatste vacatures

NÁKUPČÍ s AJ, Táborsko

 • zajištění materiálu pro výrobu
 • dohled nad odpovídající cenou, kvalitou a množství
 • komunikace s dodavateli a jejich výběr
 • účast na výběrech klíčových partnerů
 • analýza dat a sběr podkladů
 • spolupráce napříč dalšími odděleními společnosti

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Trenkwalder a.s.
Konstruktér Catia

 • návrh a vývoj nových ozubených kol a převodovek
 • spolupráce na projektech se zákazníky - optimalizace převodovek zákazníků
 • práce v konstrukčním programu Catia V6

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


15-10-2019 Trenkwalder a.s.
Assistant/Recruiter, Praha 6

Jaká je u nás pracovní náplň Recruitera?

 • přijímá a zpracovává objednávky od zákazníků (firem)
 • zajišťuje nábor českých agenturních zaměstnanců v regionu dle objednávek zákazníků
 • poskytuje základní informace o činnosti firmy potenciálním zákazníkům, kteří kontaktují pobočku
 • zajišťuje administrativu při uzavírání a evidenci pracovních smluv, osobních dotazníků a potvrzení pro agenturní zaměstnance
 • zapisuje data agenturních zaměstnanců do interního systému
 • kontroluje výkazy práce agenturních zaměstnanců, příp. spolupracuje se mzdovou účetní při výpočtu jejich mezd
 • zabezpečuje hotovostní vyplácení mezd agenturním zaměstnancům
 • zabezpečuje administrativní chod pobočky a organizuje porady pracoviště
 • navštěvuje s Branch Managerem/obchodním manažerem pravidelně úřady práce a školské instituce, podílí se na prezentacích volných pracovních míst a podepisuje pracovní smlouvy s novými zaměstnanci.
 • provádí marketing zaměřený na nábor agenturních zaměstnanců nabíraných v regionu pobočky v ČR- vystavuje nabídky volných pracovních míst na úřad práce a školy, vyvěšuje plakáty, zadává nabídky na internet, telefonicky kontaktuje uchazeče o zaměstnání

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


15-10-2019 Trenkwalder a.s.
Job Manager, Praha 6

Jaká je pracovní náplň Job Managera?

 • odpovídá za naplnění závazků vyplývajících z uzavřené obchodní smlouvy u jemu svěřených zakázek
 • zabezpečuje agenturní zaměstnance na svěřených zakázkách: připravuje podklady pro nábor, vystavuje objednávky v interním systému, průběžně upřesňuje počty agenturních zaměstnanců, v případě potřeby koordinuje dopravu, a informuje klienta o jejich naplnění
 • pečuje o agenturní zaměstnance na svěřených zakázkách : předává úvodní informace při příjezdu pracovníků, kontroluje administrativu při vzniku pracovního poměru, popř. doplňuje chybějící dokumenty (podpisy pracovních smluv, dodatkové proškolení k BOZP a PO), zajišťuje ukončení pracovního poměru
 • zabezpečuje ubytování a možnosti stravování agenturních zaměstnanců na svěřené zakázce
 • zpravidla jednou týdně, minimálně však jednou měsíčně, navštěvuje osobně místo výkonu prací, provádí hodnocení výkonu zaměstnanců, a jednou měsíčně do tabulky zápisy z kontrolních dnů zanese aktuální stavy na zakázkách
 • kontroluje ekonomicky i personálně chod zakázky (počty pracovníků na zakázce, kontakt se zástupcem zákazníka, řešení případných problémů)
 • aktivně monitoruje činnost konkurence u svých zákazníků a reportuje o ní
 • v regionu aktivně vyhledává potenciální agenturní zaměstnance, prezentuje jim volná pracovní místa a v případě potřeby podepisuje pracovní smlouvy s novými zaměstnanci
 • vybírá hotovost z firemního bankovního účtu
 • provádí fyzickou výplatu mezd agenturním zaměstnancům, pokud nemají zřízen účet
 • připravuje podklady pro fakturaci zákazníkovi
 • odpovídá za vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti u jemu svěřených zakázek
 • odpovídá za řádné vyplnění výkazu stravy a ubytování u cestovních příkazů agenturních zaměstnanců
 • zpracovává výkazy práce agenturních zaměstnanců a předává je mzdové účetní
 • předkládá mzdové účetní a asistentce potřebné doklady související se svěřenými zakázkami
 • aktivně spolupracuje s asistentkou a Branch Managerem

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


15-10-2019 Trenkwalder a.s.
Servisní pracovník (opravář výtahů)

 • komplexní servisní činnost osobních i nákladních výtahů

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


14-10-2019 Trenkwalder a.s.