Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Functioneel Applicatie Beheerder

Ben jij die functioneel applicatiebeheerder die zorg kan dragen voor de optimale ondersteuning van de processen, door de inzet van verschillende informatiesystemen? Lees dan verder.

De context waarbinnen IT-functies worden uitgevoerd binnen de organisatie is complex. De vele, snel opvolgende, innovaties vragen om snelle acties en flexibiliteit. Zonder doelmatige inzet van IT is het realiseren van de strategische ambitie van de organisatie nauwelijks meer denkbaar. IT heeft daarmee een andere positie binnen de organisatie gekregen. De ‘one size fit all’ benadering maakt plaats voor een model gericht op ‘eenheid in verscheidenheid’. Het adoptievermogen van de organisatie is dé onderscheidende strategisch factor. De IT-organisatie transformeert naar een regisserende verbindende organisatie. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Zorg dragen voor het volgens wet- en regelgeving en de wensen van de organisatie inrichten van de systemen
 • Bieden van gebruikersondersteuning en bijdragen aan de ontwikkeling van applicaties door het signaleren en oplossen van structurele problemen
 • Het vertalen van gebruikerswensen

0 sollicitaties
0 views


27-07-2023 Parnassia Groep
Preventiedeskundige

Ben jij een preventiedeskundige met hart voor ggz preventie en word je blij van afwisselend en dynamisch werk en heb je ervaring in groepsgericht werken? Lees dan verder.

Youz preventie Zoetermeer is een dynamische en innovatieve afdeling en met elkaar proberen we kansen te zien en te benutten. Onze betrokkenheid bij deelnemers en samenwerkingspartners is groot en zo ook bij de eigen collega's.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • voeren van kennismakingsgesprekken voor verschillende KOPP/KOV en huiselijk geweld preventie interventies aan kinderen, jongeren en ouders;
 • geven van advies en consultatie aan kinderen, jongeren, ouders en professionals;
 • aansluiten voor advies en consultatie bij gesprekken met ouders in de volwassenpsychiatrie om de belangen van de kinderen te behartigen;
 • zelfstandig uitvoeren van groeps en klassikale trainingen in de regio Zoetermeer, voor kinderen en jongeren als er thuis stress en spanning is in verband met KOPP/KOV problematiek of huiselijk geweld in het verleden;
 • signaleren van kansen, trends en knelpunten op het gebied van ggz preventie, ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve interventies/mogelijkheden en communicatievormen zoals voorlichtingen en webinars.

0 sollicitaties
0 views


25-07-2023 Parnassia Groep
Psychiater

Ben jij de psychiater die jongeren wil behandelen die in een acute crisissituatie zitten of in een ontwrichte behandelsituatie als gevolg van hun mentale gezondheid en hierdoor een periode op een gesloten afdeling moeten verblijven? Lees dan verder.

Je bent als psychiater van onze opnameafdeling (Stern) en jeugd KIB (Zilvermeeuw) een van de regiebehandelaren en je hebt een belangrijke rol in het multidisciplinair team en de besluitvorming over de behandelinhoud en behandelduur. De intensiteit van de problematiek en de complexiteit van de behandelrelatie zijn continu van invloed op de dynamiek in het team, ook hier ligt een uitdaging.
Omdat de opname gezien wordt als een (kort)durende onderbreking van een groter proces heb je contact met systemen, (ambulant) verwijzers en ketenpartners. Als hoofdbehandelaar van een opname afdeling ben je de spil in het web bij opnameverzoeken. Samen met je klinisch werkende collega psychiater organiseren jullie de waarnemingen van de klinische afdelingen op het terrein van de Welylaan.

Wat ga je doen:

 • je voert opnamegesprekken, verzorgt farmacotherapie, verricht psychiatrisch onderzoek en geeft adviezen voor vervolgbehandeling;
 • je geeft uitvoering aan het regiebehandelaarschap;
 • je biedt jongeren, kinderen én hun ouders psycho-educatie en doet individuele behandelingen;
 • je geeft uitvoering aan de wet verplichte ggz;
 • je geeft werkbegeleiding en supervisie aan A(N)IOS.

0 sollicitaties
0 views


25-07-2023 Parnassia Groep
Woonbegeleider

Wil jij werken in een multidisciplinaire team dat bewoners met dubbele problematiek begeleid? Lees dan verder.

Woodstock biedt een woonplek aan mensen ouder dan 45 jaar, die al jarenlang verslaafd zijn en in sommige gevallen ook psychiatrische problemen hebben. Vaak hebben zij al vele pogingen gedaan om van hun verslaving te herstellen en is dat niet gelukt. Het unieke aan Woodstock is dat er een gedoogbeleid is, de bewoners mogen middelen blijven gebruiken in hun eigen kamer. Ze worden begeleid, krijgen ze drie maaltijden per dag en medische zorg en ze kunnen binnen de woonlocatie werken voor zakgeld.

Wat ga je doen:

 • coördineren van de multidisciplinaire zorg rondom de bewoners;
 • onderhouden van contacten met het systeem van de bewoners;
 • draaien van onregelmatige diensten.

3 sollicitaties
0 views


25-07-2023 Parnassia Groep
Nachtdienst Medewerker

Ben jij een ervaren nachtdienst medewerker en wil je structuur aanbrengen in het dag/nachtritme van de cliënt en een luisterend oor zijn wanneer dit nodig is? Lees dan verder.

Brijder Jeugd is een gespecialiseerde onderdeel binnen Brijder die zich richt op jongeren en hun omgeving die te maken hebben met problemen rondom middelengebruik en/of verslaving. Brijder Jeugd biedt diagnostiek, behandeling en ondersteuning op maat aan jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar en hun ouders, verzorgers en naasten.Bij Brijder Jeugd staat de jongere centraal en wordt er altijd in een behandeling samen met de jongere gekeken naar wat het beste aansluit bij zijn of haar behoeften. Dit gebeurt altijd samen met ouders/verzorgers en/of andere belangrijke personen in de omgeving.
Voor onze jeugdkliniek Mistral zijn wij op zoek naar een ervaren nachtdienst medewerker.
Een opname bij Mistral kliniek is erop gericht op het weer kunnen functioneren zonder het gebruik van verslavende middelen, waaronder roken, gamen, gokken of het verslavingsgedrag. Dat gebeurt onder andere door te kijken naar de functie van het gebruik van de jongere, deze te behandelen en/of te leren omgaan met eventuele onderliggende (psychiatrische) probleem. De behandeling bij Mistral is verdeeld over verschillende fasen, de detoxfase, motivatiefase, actiefase. De laatste fase staat in het teken van het volhouden en weer terugkeren naar huis. Jongeren gaan steeds meer oefenen met verlof, maar ook met het maken van afspraken. Er zijn in deze fase veel planningen buiten de afdeling, zoals gaan naar school of naar andere verplichtingen gaan. Nadruk ligt in deze fase op terugvalpreventie.

Wat ga je doen:

 • je bent verantwoordelijk voor de zorg en de begeleiding van de jongeren, je bewaart de rust gedurende de nachten;
 • je deelt medicatie en zet medicatie uit voor de dag- en avonddienst;
 • je schrijft rapportages uit en draagt essentiële informatie over aan jouw collega;
 • je voert verpleegtechnische handelingen uit;
 • je voert de taken uit die gekoppeld zijn aan de nachtdienst.

0 sollicitaties
0 views


24-07-2023 Parnassia Groep