Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Herstelcoach Den Haag

Ben jij een activiteitenbegeleider die 'cliënt-centraal' en 'herstelgericht' als het ware in de ziel gegrift heeft staan?

Je gaat deel uitmaken van een team herstelcoaches. We streven ernaar om een passend en compleet aanbod aan activiteiten te ontwikkelen, waarbij alle cliënten krijgen wat voor hun herstel nodig is.

De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Het motiveren en activeren van bewoners die een indicatie dagbesteding hebben
 • Het in kaart brengen van de activeringsdoelen samen met de behandelaar en hier doelgericht op rapporteren
 • Het registreren van de uitgevoerde activiteiten
 • Samen met je collega's een passend, herstelgericht aanbod bedenken en uitvoeren.

0 sollicitaties
0 views


25-05-2022 Parnassia Groep
Psychiater

Heb jij passie voor een doelgroep die vaak tussen wal en schip valt waarbij je jouw lef met durf kan toepassen?

Wij zoeken een psychiater met doorzettingsvermogen, die behandeling kan geven in een ambulante setting, waarin verslaving en psychiatrisch beeld naast elkaar lopen.

De GGZ teams op de Oudedijk bieden patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, in combinatie met verslavingsproblematiek en comorbiditeit, intensieve en multidisciplinaire zorg. Het betreft een doelgroep met een grote diversiteit aan problematiek. GGZ teams leveren herstelondersteunende zorg aan patiënten en naasten. Daarnaast hechten we belang aan actieve bijdrage aan de ontwikkelingen rondom inhoudelijke onderwerpen. Hierbij valt te denken aan netwerkpsychiatrie, RACT en certificering etc.

Je komt te werken in één van de GGZ teams op de Oudedijk, in een team van verpleegkundigen, (GZ-)psycholoog, agogen, verslavingsarts, ervaringswerker, bemoeizorgmedewerker en wijkteammedewerker.

Wij bieden een dynamische werkplek waar je de mogelijkheid krijgt veel te kunnen betekenen voor kwetsbare psychiatrische patiënten. Als zorgverantwoordelijk psychiater heb je een sturende en uitvoerende rol binnen de behandeling. Daarnaast werk je nauw en actief samen met andere teamleden om behandeltrajecten vorm te geven. Een goede combinatie van verbinding met collega psychiaters en autonoom functioneren als psychiater binnen je eigen team is van belang.

0 sollicitaties
0 views


25-05-2022 Parnassia Groep
Preventiedeskundige

Elke dag is anders!
Ben jij de preventiedeskundige met hart voor GGZ preventie, die blij wordt van afwisselend en dynamisch werk en heb je ervaring in groepsgericht werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Indigo Preventie zet in op het versterken van de mentale gezondheid. We helpen mensen zelf hun gezondheid te verbeteren zodat klachten geen problemen worden. We bieden preventieactiviteiten gericht op verslavings- en GGZ preventie voor alle leeftijden. Dit doen wij door middel van groepstrainingen, individuele interventies, workshops, voorlichtingen, deskundigheidsbevordering, train de trainer bijeenkomsten, online modules en webinars.

Onze interventies binnen het jeugdprogramma richten zich op een viertal thema's: sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoedvaardigheden, middelengebruik en ouderlijke psychopathologie. Wij zoeken een preventiedeskundige specifiek voor het thema ouderlijke psychopathologie. Hierbij ligt de focus op KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen) en op opvoedinterventies aan ouders met psychische problemen. Naast inzet op dit thema is het een pre als je ook breder inzetbaar bent. Werken rondom het thema ouderlijke psychopathologie vraagt om creativiteit en uithoudingsvermogen. Het kan een uitdaging zijn om professionals en de doelgroep zelf hierop te bewegen.

Je werkzaamheden:

 • Kwartiermaken; het uitzetten en werven van interventies bij en met relevante professionals/partners in het veld (met name Gemeente Rotterdam). Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht in het bereiken van de doelgroep en het uitvoeren van de opdracht met goed resultaat
 • Actief aansluiten bij en contacten onderhouden met interne collega's van Parnassia Groep die werkzaam zijn binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Uitvoeren van intakes voor verschillende interventies aan kinderen, jongeren en ouders
 • Zelfstandig uitvoeren van groeps-, individuele- en klassikale trainingen in de regio Rijnmond, op (basis)scholen, binnen de Parnassia Groep, bij welzijnsorganisaties en andere samenwerkingspartners (en tevens contact houden met verwijzers)
 • Uitvoeren van familieadviesgesprekken voor ouders met psychische klachten en hun kinderen
 • Uitvoeren van ouderbijeenkomsten horend bij de kinderinterventies rondom ouderlijke psychopathologie
 • Uitvoeren van deskundigheidsbevordering aan professionals, met name rond het thema ouderlijke psychopathologie
 • Signaleren van kansen, trends en knelpunten op het gebied van GGZ preventie
 • Ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve interventies/mogelijkheden en communicatievormen zoals webinars en vlogs

Als preventiedeskundige ben je in staat om je als een maatschappelijk ondernemer te profileren. Zelfstandig en in samenwerking met collega's kun je een bijdrage te leveren aan (de ontwikkeling van nieuwe) interventies op het gebied van preventie. Dit kan zijn:

 • Het in een korte tijdsspanne neerzetten van een kwalitatief hoogwaardig product voor verschillende doelgroepen waar zowel de samenwerkingspartners, de deelnemers als onze opdrachtgevers tevreden over zijn
 • Mede bewaken van de inhoud, kwaliteit en voortgang van het werk binnen de interventies en projecten
 • Onderhouden van de bestaande relaties met externen op een proactieve en klantvriendelijke wijze en initiëren van activiteiten om het reeds bestaande netwerk (van mogelijke opdrachtgevers) verder uit te breiden

0 sollicitaties
0 views


25-05-2022 Parnassia Groep
Preventiedeskundige

Elke dag is anders!
Ben jij de preventiedeskundige met hart voor GGZ preventie, die blij wordt van afwisselend en dynamisch werk en heb je ervaring in groepsgericht werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Indigo Preventie zet in op het versterken van de mentale gezondheid. We helpen mensen zelf hun gezondheid te verbeteren zodat klachten geen problemen worden. We bieden preventieactiviteiten gericht op verslavings- en GGZ preventie voor alle leeftijden. Dit doen wij door middel van groepstrainingen, individuele interventies, workshops, voorlichtingen, deskundigheidsbevordering, train de trainer bijeenkomsten, online modules en webinars.

Onze interventies binnen het jeugdprogramma richten zich op een viertal thema's: sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoedvaardigheden, middelengebruik en ouderlijke psychopathologie. Wij zoeken een preventiedeskundige specifiek voor het thema ouderlijke psychopathologie. Hierbij ligt de focus op KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen) en op opvoedinterventies aan ouders met psychische problemen. Naast inzet op dit thema is het een pre als je ook breder inzetbaar bent. Werken rondom het thema ouderlijke psychopathologie vraagt om creativiteit en uithoudingsvermogen. Het kan een uitdaging zijn om professionals en de doelgroep zelf hierop te bewegen.

Je werkzaamheden:

 • Kwartiermaken; het uitzetten en werven van interventies bij en met relevante professionals/partners in het veld (met name Gemeente Rotterdam). Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht in het bereiken van de doelgroep en het uitvoeren van de opdracht met goed resultaat
 • Actief aansluiten bij en contacten onderhouden met interne collega's van Parnassia Groep die werkzaam zijn binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Uitvoeren van intakes voor verschillende interventies aan kinderen, jongeren en ouders
 • Zelfstandig uitvoeren van groeps-, individuele- en klassikale trainingen in de regio Rijnmond, op (basis)scholen, binnen de Parnassia Groep, bij welzijnsorganisaties en andere samenwerkingspartners (en tevens contact houden met verwijzers)
 • Uitvoeren van familieadviesgesprekken voor ouders met psychische klachten en hun kinderen
 • Uitvoeren van ouderbijeenkomsten horend bij de kinderinterventies rondom ouderlijke psychopathologie
 • Uitvoeren van deskundigheidsbevordering aan professionals, met name rond het thema ouderlijke psychopathologie
 • Signaleren van kansen, trends en knelpunten op het gebied van GGZ preventie
 • Ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve interventies/mogelijkheden en communicatievormen zoals webinars en vlogs

Als preventiedeskundige ben je in staat om je als een maatschappelijk ondernemer te profileren. Zelfstandig en in samenwerking met collega's kun je een bijdrage te leveren aan (de ontwikkeling van nieuwe) interventies op het gebied van preventie. Dit kan zijn:

 • Het in een korte tijdsspanne neerzetten van een kwalitatief hoogwaardig product voor verschillende doelgroepen waar zowel de samenwerkingspartners, de deelnemers als onze opdrachtgevers tevreden over zijn
 • Mede bewaken van de inhoud, kwaliteit en voortgang van het werk binnen de interventies en projecten
 • Onderhouden van de bestaande relaties met externen op een proactieve en klantvriendelijke wijze en initiëren van activiteiten om het reeds bestaande netwerk (van mogelijke opdrachtgevers) verder uit te breiden

0 sollicitaties
0 views


25-05-2022 Parnassia Groep
Psychomotorisch Therapeut

Koraal is een klinische afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar die thuis, op school en in contact met andere kinderen vastlopen. De kinderen hebben vaak ernstige gedragsproblemen.

Jouw werkzaamheden omvatten onder andere:

 • diagnostiek
 • individuele- en groepsbehandelingen

0 sollicitaties
0 views


25-05-2022 Parnassia Groep