Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Woonbegeleider Volwassenen in Rotterdam

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder...'

Herken jij je hierin? Ben jij die 'we doen dit samen' woonbegeleider die wij zoeken, de persoon die het als een uitdaging ziet om onze cliënten met complexe problemen op meerdere gebieden te ondersteunen en zoveel mogelijk mee te laten doen met de maatschappij? Lees dan verder!

Bij ons wonen 23 cliënten met uiteenlopende ziektebeelden, die je vanuit de herstel-gedachte begeleidt en waarbij je samen werkt aan de doelen die in het herstelplan zijn vastgelegd. Je kijkt gericht naar wat cliënten nodig hebben en stimuleert, maar begrenst ook als dat nodig is. Je bewaakt de voortgang, signaleert en rapporteert tijdig aan de behandelaar. Je werkt onregelmatig, vanzelfsprekend ook weekenden en nachten.

Carl (woonbegeleider Volwassenen): 'Leuk en afwisselend werk, in een gezellig team, waar je op terug kunt vallen.'

Je komt in een hecht team, we overleggen veel en kunnen altijd op elkaar terugvallen. Lunch en diner bereiden we samen voor met de cliënten en we eten met elkaar. Je organiseert met en voor de cliënten regelmatig leuke activiteiten, helpt cliënten zelfstandig leren wonen met het bijhouden van administratie en het schoonhouden van de kamer. Je stimuleert de cliënten mee te doen met de maatschappij, bijvoorbeeld door het doen van (vrijwilligers)werk, het hebben van een passende dagbesteding of het volgen van een opleiding.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


12-12-2017 Parnassia Groep


Woonbegeleider Volwassenen in Rotterdam

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder...'

Herken jij je hierin? Ben jij die 'we doen dit samen' woonbegeleider die wij zoeken, de persoon die het als een uitdaging ziet om onze cliënten met complexe problemen op meerdere gebieden te ondersteunen en zoveel mogelijk mee te laten doen met de maatschappij? Lees dan verder!

Bij ons wonen 23 cliënten met uiteenlopende ziektebeelden, die je vanuit de herstel-gedachte begeleidt en waarbij je samen werkt aan de doelen die in het herstelplan zijn vastgelegd. Je kijkt gericht naar wat cliënten nodig hebben en stimuleert, maar begrenst ook als dat nodig is. Je bewaakt de voortgang, signaleert en rapporteert tijdig aan de behandelaar. Je werkt onregelmatig, vanzelfsprekend ook weekenden en nachten.

Carl (woonbegeleider Volwassenen): 'Leuk en afwisselend werk, in een gezellig team, waar je op terug kunt vallen.'

Je komt in een hecht team, we overleggen veel en kunnen altijd op elkaar terugvallen. Lunch en diner bereiden we samen voor met de cliënten en we eten met elkaar. Je organiseert met en voor de cliënten regelmatig leuke activiteiten, helpt cliënten zelfstandig leren wonen met het bijhouden van administratie en het schoonhouden van de kamer. Je stimuleert de cliënten mee te doen met de maatschappij, bijvoorbeeld door het doen van (vrijwilligers)werk, het hebben van een passende dagbesteding of het volgen van een opleiding.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-12-2017 Parnassia Groep


ANIOS in Den Haag

De Stern is een acute opnameafdeling voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met diverse psychiatrische stoornissen die een gesloten opname setting nodig hebben.
Afdeling Orthopsychiatrie is voor jongeren tussen 8 tot 18 jaar met gedragsproblemen in combinatie met andere problemen. De jongere loopt vast in de thuissituatie en op school en kan door problemen tijdelijk niet thuis wonen.

Voor deze twee afdelingen zoeken we een deskundige en zelfstandige basisarts.

De functie van basisarts bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Je voert, onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater (regiebehandelaar), de regie in het traject van opname tot ontslag (opnamegesprek, (hetero)anamnese, observatie, diagnostiek, somatische screening, indicatiestelling en medicamenteuze behandeling)
  • Je voert het behandelplan uit en bespreekt de voortgang met betrokkenen en stuurt de behandeling waar nodig bij
  • Je voert multidisciplinair overleg in het kader van de behandeling of het vervolgtraject
  • Je bent beschikbaar voor het uitvoeren van wekelijkse bereikbaarheidsdiensten, ook buiten kantoortijden

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


12-12-2017 Parnassia Groep


ANIOS in Den Haag

De Stern is een acute opnameafdeling voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met diverse psychiatrische stoornissen die een gesloten opname setting nodig hebben.
Afdeling Orthopsychiatrie is voor jongeren tussen 8 tot 18 jaar met gedragsproblemen in combinatie met andere problemen. De jongere loopt vast in de thuissituatie en op school en kan door problemen tijdelijk niet thuis wonen.

Voor deze twee afdelingen zoeken we een deskundige en zelfstandige basisarts.

De functie van basisarts bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Je voert, onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater (regiebehandelaar), de regie in het traject van opname tot ontslag (opnamegesprek, (hetero)anamnese, observatie, diagnostiek, somatische screening, indicatiestelling en medicamenteuze behandeling)
  • Je voert het behandelplan uit en bespreekt de voortgang met betrokkenen en stuurt de behandeling waar nodig bij
  • Je voert multidisciplinair overleg in het kader van de behandeling of het vervolgtraject
  • Je bent beschikbaar voor het uitvoeren van wekelijkse bereikbaarheidsdiensten, ook buiten kantoortijden

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-12-2017 Parnassia Groep


Woonbegeleider Jongvolwassenen in Rotterdam

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder...'

Herken jij je hierin? Ben jij die 'we doen dit samen' woonbegeleider die wij zoeken, de persoon die het als een uitdaging ziet om onze cliënten met complexe problemen op meerdere gebieden te ondersteunen en zoveel mogelijk mee te laten doen met de maatschappij? Lees dan verder!

Bij ons wonen zestien jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar die je vanuit de herstelgerichte methodiek begeleidt en waarbij je samen werkt aan de doelen die in het begeleidingsplan zijn vastgelegd. Je kijkt gericht naar wat cliënten nodig hebben en stimuleert, maar begrenst ook als dat nodig is. Je bewaakt de voortgang, signaleert en rapporteert tijdig aan de behandelaar. Je werkt onregelmatig, vanzelfsprekend ook weekenden en nachten.

Mona (woonbegeleider Jongvolwassenen): 'In de begeleiding van cliënten bereik je het meest door naast een cliënt te staan'

Je komt in een hecht team, we overleggen veel en kunnen altijd op elkaar terugvallen. Lunch en diner bereiden we samen voor met de cliënten en we eten met elkaar. Je organiseert met en voor de cliënten regelmatig leuke activiteiten, helpt cliënten zelfstandig leren wonen met het bijhouden van administratie en het schoonhouden van de kamer. Je stimuleert de cliënten mee te doen met de maatschappij, bijvoorbeeld door het doen van (vrijwilligers)werk, het hebben van een passende dagbesteding of het volgen van een opleiding.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


12-12-2017 Parnassia Groep