Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Geneesheer Directeur

Wij bieden een interessante functie binnen ons team van geneesheer directeuren in de regio Gelderland/ Overijssel, waarbij de nadruk van de werkzaamheden zullen liggen in Arnhem- Nijmegen bij het dr. Leo Kannerhuis, behandel- en kenniscentrum voor autisme. Daarnaast vervul je deze taak voor diverse poliklinieken van zowel Youz (voormalig Lucertis en Virenze), PsyQ en i-psy, die zich in deze regio bevinden.

Het dr. Leo Kannerhuis biedt behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij het klinisch behandelaanbod zich voornamelijk richt op kinderen en jongeren. De CIBA (centrum voor intensieve behandelafdeling) heeft een BOPZ status waar maximaal 12 patiënten behandeld kunnen worden.

Naast jouw werkzaamheden als geneesheer directeur, zullen (poli) klinische zorgtaken ook behoren tot jouw verantwoordelijkheid.

  • Je ziet er op toe dat er een adequate organisatie rondom de uitvoering van de Wet Verplichte ggz wordt opgezet
  • Het waken van rechtswege, in casu de Wet BOPZ, vanuit een onafhankelijke positie over de rechtspositie, kwaliteit van zorg en veiligheid van de individuele patiënt die gedwongen zorg ontvangt
  • Toezien, in nauwe samenwerking met het bestuur, op de algemene gang van zaken, te weten de rechtpositie, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van alle patiënten en gesignaleerde tekorten bij het bestuur onder de aandacht brengen

De geneesheer directeur onderhoudt interne contacten met de Raad van Bestuur, collega geneesheer directeuren, psychiaters en andere zorgverantwoordelijken en relevante interne partijen, zoals de cliëntenraad en de familieraad.

Extern onderhoudt je contacten met inspectie, politie en justitie en heb je landelijke en stedelijke overlegvormen voor zover nodig voor de uitoefening van de functie.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

4 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Parnassia Groep


Systeemtherapeut

Ben jij systeemtherapeut en heb jij werkervaring met kinderen met autisme en hun gezinnen met hun eigen problematiek.

Binnen het behandelcentrum kinderen hebben we een gedifferentieerd behandelaanbod voor kinderen (t/m 13 jaar) met complexe autismeproblematiek en co-morbiditeit. Het vertrekpunt van de behandeling: ambulant waar het kan, klinisch waar het moet. Er wordt intensief samengewerkt met ouders/verzorgers, familie, scholen en met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt vanuit drie teams, namelijk voor jonge kinderen, voor oudere kinderen en voor intensieve behandelingen. Elke team is multidisciplinair samengesteld en heeft één klinische groep, meerdere deeltijdbehandelingen en ambulante gezinsbehandeling.

Als systeemtherapeut werk je samen met een andere ervaren GZ psycholoog/systeemtherapeut en maak je samen een verdeling in de ondersteuning aan de teams.

Wat zijn jouw taken?

  • Contact leggen met kinderen en hun ouders, het aansluiten bij hun hulpvraag en leefwereld en opbouwen van een therapeutische relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers
  • Uitvoeren van systeemtherapeutische observaties en systeemdiagnostiek gericht op interactiepatronen in het systeem. Het uitvoeren van systeemtherapeutische interventies en systeembehandelingen en het evalueren van het effect op de gezinsrelaties en op de ontwikkeling van de kinderen
  • Participeren in het multidisciplinair overleg van het behandelteam en het bieden van consultatie, advies en intervisie aan teamleden in het kader van het systemisch werken
  • Participeren in de vakgroep systeemtherapeuten en bijdragen aan professionalisering van de discipline

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

2 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Parnassia Groep


Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Bouwen aan een nieuw team?

Op dit moment zijn we bezig met het oprichten van een daadkrachtig 'Stabilisatie & Herstelteam'. Dit team gaat zowel vorm geven aan de spoed/sub-acute zorg, als aan kortdurende herstelgerichte zorg. Bouw jij mee aan ons nieuwe team?

Wij zoeken een SPV die zin heeft in deze mooie uitdaging. Samen met je team ga je nieuwe paden onderzoeken, waarbij jullie elkaar blijven motiveren om je in te zetten voor goede zorg.

Op onze locatie aan de Max Euwelaan werken multidisciplinaire teams en wordt er hoog specialistische zorg geleverd. De locatie ligt aan de A16 en is zowel met de auto als met OV goed bereikbaar.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Parnassia Groep


Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Bouwen aan een nieuw team?

Op dit moment zijn we bezig met het oprichten van een daadkrachtig 'Stabilisatie & Herstelteam'. Dit team gaat zowel vorm geven aan de spoed/sub-acute zorg, als aan kortdurende herstelgerichte zorg. Bouw jij mee aan ons nieuwe team?

Wij zoeken een SPV die zin heeft in deze mooie uitdaging. Samen met je team ga je nieuwe paden onderzoeken, waarbij jullie elkaar blijven motiveren om je in te zetten voor goede zorg.

Op onze locatie aan de Max Euwelaan werken multidisciplinaire teams en wordt er hoog specialistische zorg geleverd. De locatie ligt aan de A16 en is zowel met de auto als met OV goed bereikbaar.

deBanenSite.nl

1 sollicitatie

5 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Parnassia Groep


Psychiater

Gezocht: psychiater en vraagbaak

Ons team
Als team zijn wij afgelopen jaar gegroeid. Wij zijn een dynamisch en enthousiast team wat goed samenwerkt waarbij de seniore behandelaren open staan voor vragen en advies. Wij werken met koppels: als regiebehandelaar word je gekoppeld aan een niet-regiebehandelaar, jouw "maatje", en geef je werkbegeleiding en supervisie.

Als psychiater ben je vraagbaak voor het team: jouw deur staat open voor advies en bij complexe casussen geef je steun aan minder ervaren behandelaars. Je denkt mee over het beleid van de vestiging en je krijgt de ruimte, indien dat jouw wens is, om teamoverstijgend te behandelen.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Parnassia Groep