Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Verpleegkundige

Ben jij een collega die niet vast wil zitten achter een bureau en voorkeur heeft voor outreachend werken? Ben jij op zoek naar een uitdagende functie en beschik je over een proactieve houding? Dan is FACT mogelijk iets voor jou.

Als verpleegkundige in het team is het jouw specifieke taak om medicatiegebruik en eventuele bijwerkingen te monitoren en verder zorg te dragen voor somatische screening. Daarnaast mee te denken en uitvoering te geven aan de ontwikkelingen op het gebeid van kwaliteitsbevorderende activiteiten vanuit verpleegkundig uitgangspunt, met als doel de zorg te verbeteren.

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Parnassia Groep
Sociotherapeut

Kom jij werken in ons unieke project De Strandloper/ Pelikaan, een open en gastvrije afdeling die herstelondersteunende zorg biedt aan jongeren?

De Strandloper
Jongeren tussen 12 en 23 jaar, die ambulant in zorg zijn, kunnen lid worden van de Strandloper om in voorkomende gevallen de zorg te intensiveren. Zij kunnen hier 7 dagen per week, dag en nacht, terecht voor een time-out van hun eigen omgeving, een gesprek, andere ondersteuning of zelfs een overnachting. Opnames worden hierdoor bekort of voorkomen, waardoor jongeren sneller hun gewone leven weer kunnen oppakken.
Het gebruik kunnen maken van de Strandloper wordt door ouders vaak als ondersteuning ervaren, waardoor ze hun kind met meer vertrouwen (weer) thuis kunnen hebben. Het uitgangspunt is dat de Strandloper crises en opnames voorkomt, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de jongere ligt.

De Pelikaan
De Pelikaan is een open opnameafdeling, waar jongeren vrijwillig worden opgenomen en gemotiveerd zijn om het programma te volgen. Het doel van de afdeling is om uit te zoeken waarom een jongere precies is vastgelopen in zijn of haar leven. Elke jongere heeft een eigen reden voor opname, voor de opname bespreken we dit met de verwijzer/behandelaar, de ouders/ verzorgers en de jongere zelf. In totaal is er op de Pelikaan plek voor vier jongeren, zowel jongens als meisjes, in de leeftijd van 12 tot 21 jaar.

We benaderen de jongeren vanuit de MBT-benadering (Mentalization Bazed Treatment). Dit betekent dat we nieuwsgierig zijn naar hoe de jongeren zich voelen en wat ze denken. We proberen zo min mogelijk voor de jongeren in te vullen en echt naar ze te luisteren zonder oordeel. Wij zijn als therapeuten ook zo transparant mogelijk over onze eigen gevoelens en gedachten.

Wat ga je doen:

 • Je begeleidt jongeren kortdurend en intensief en pleegt interventies
 • Je onderhoudt als caseloadhouder systematisch contact met de ambulante behandelaren
 • Als er meerdere jongeren op de afdeling zijn, acteer je ook als groepsbegeleider voor wat betreft maaltijden, ADL en vrijetijdsbesteding
 • Je assisteert bij calamiteiten de collega's van de klinische afdelingen op het terrein

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Parnassia Groep
Begeleiders voor de ART kliniek

Je dagdienst start om 7.15 uur in de ochtend met een overdracht en agendabespreking. Aan de hand van de planning maak je samen met jouw collega's een dagindeling. Je begint met het wekken van de cliënten die moeite hebben met opstaan en daarbij ondersteun je hen met het dagelijkse ritme. Na de medicatieverstrekking help je de cliënten met huishoudelijke taken en geef je ondersteuning bij het bezoeken van externe afspraken zoals de tandarts, ziekenhuisbezoek of met het boodschappen doen en kleding kopen. Je neemt samen met de cliënt het behandelplan door en je bespreekt zijn gestelde doelen van het komende jaar. Daarnaast maak je met de cliënt het begeleidingsplan en crisisplan en een weekprogramma.

Het is een gevarieerde baan waarin geen dag hetzelfde is. Belangrijk is dat je flexibel bent (ook m.b.t. het draaien van alle diensten). Daarnaast wordt er veel van je verwacht op het gebied van communicatieve vaardigheden, gespreksvoering, signaleren en aanvoelen wat een cliënt nodig heeft.

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Parnassia Groep
Psychiater Somatiek en Psyche (Den Haag)

"Werken op het grensvlak van somatiek en psychiatrie"

Wij zijn een hecht, energiek en vooruitstrevend team met een open sfeer en willen graag iedereen passende zorg bieden. Omdat één van onze psychiaters gaat verhuizen, zoeken wij een nieuwe collega.

Het ambulante werk is afwisselend en dynamisch: we behandelen een veelzijdige patiëntenpopulatie met zowel verklaarde somatische- als SOLK problematiek met psychiatrische comorbiditeit en we behandelen zowel individueel als in groepen.

We zoeken een generalistische psychiater die affiniteit heeft met somatische -klachten en -aandoeningen en een positieve instelling heeft. Naast het uitvoeren van psychiatrische consulten bestaan jouw verantwoordelijkheden o.a. uit het begeleiden van een AIOS en het voorzitten van MDO besprekingen. Ook is er ruimte voor een aantal individuele behandelingen. Je werkt samen met een collega psychiater in een multidisciplinair team met psychotherapeuten, GZ psychologen en psychologen.

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Parnassia Groep
Klinisch Psycholoog

Ben jij een gedreven klinisch psycholoog die affiniteit heeft met kinder- en jeugdpsychiatrie?

Wij zijn op zoek naar een klinisch psycholoog die wil meewerken aan het ontwikkelen van innovatieve behandelvormen. Een nieuwe collega die met plezier zowel multidisciplinair als met andere partners in de jeugdgezondheidszorg kan samenwerken en afstemmen.

Youz biedt reguliere en acute specialistische zorg voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. De betreffende afdelingen en teams hebben kinderen en jongeren in zorg vanaf 12 jaar. Wij zijn in doorontwikkeling met een tweetal teams, dit houdt met name in het opzetten van nieuwe opname- en behandelroutes en het veranderen van bestaande functies.

De teams bieden een plezierige sfeer, collegialiteit, ruimte voor overleg met collega's, ontwikkeling en innovatie en we streven voortdurend naar goede zorg. Je werkt samen met een multidisciplinair team en het systeem rondom een jongere. We stellen ons tot doel dat de jongere zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving en dat we steeds een stap zetten in de richting van herstel. We werken vanuit een systeemtheoretisch perspectief en willen een begin maken met het samenwerken met ervaringsdeskundigheid in de teams.

Verantwoordelijkheden:

 • Bijdragen aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van de afdeling en de teams
 • Als regiebehandelaar in samenwerking met collega's intakes en diagnostiek uitvoeren
 • Opstellen van behandelplannen, het evalueren en zo nodig bijstellen daarvan
 • Geven van diverse behandelingen zoals psychotherapie waaronder cognitieve gedragstherapie exposure, emdr e.d.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de uitvoering van bij- en nascholingsaanbod voor professionals en het creëren van een goed en veilig opleidingsklimaat
 • Werkbegeleiding geven aan medebehandelaars
 • Desgevraagd geven van interne en externe consultatie en voorlichting en scholing aan zorginstellingen en verwijzers
 • Desgevraagd bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Parnassia Groep