Logo Parnassia Groep

Vacatures geplaatst door Parnassia Groep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Parnassia Groep.

Laatste vacatures

Psychiater behandelcentrum neuropsychiatrie/NAH

Herstelgericht werken met patiënten met complexe problematiek? Talent en kennis om het team te inspireren? Wij zoeken een psychiater voor het behandelcentrum neuropsychiatrie/Niet Aangeboren Hersenletsel in Rotterdam

Ons behandel- en expertisecentrum is een specialistisch centrum voor neuropsychiatrie, waar per jaar gemiddeld 350 mensen met hersenaandoening worden behandeld. Landelijk gezien één van de weinige behandelcentra waar zowel klinische- en ambulante behandeling mogelijk is voor genoemde Niet Aangeboren Hersenletsel. Ons behandelcentrum heeft een bovenregionale functie.

De kracht en expertise van het centrum is om de onzichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel zichtbaar te maken middels diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg. De kliniek heeft de beschikking over totaal 30 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over een open een gesloten setting. De ambulante setting bestaat uit een deeltijd en een polikliniek die aansluit bij deze doelgroep.

Ons specialistisch behandelteam bestaat uit: psychiaters, artsen, neuroloog, GZ-psychologen, fysiotherapeut, ergotherapeuten, logopedist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werkers, verpleegkundige en SPH'ers. De kracht zit in de samenwerking met de verschillende disiplines, de specialistische kennis van de neuropsychiatrie en de samenwerking met ketenpartners.

Klik hier voor meer informatie over ons behandelcentrum.

Op onze nieuwe locatie Zorgboulevard (naast het Maasstadziekenhuis) zijn we gestart met een intensieve samenwerking met de MPU. Het samenwerken met partijen op de Zorgboulevard zal de expertise onderling vergroten en verrijken. Op termijn wordt gestreefd om voor zowel NAH als de Medische Psychiatrische Unit (MPU) het keurmerk top-GGZ te behalen.

Als psychiater ben je behandelinhoudelijk eindverantwoordelijke en geef je mede vorm en sturing aan de verdere ontwikkelingen van de zorglijn. Vanuit de professie, geef je inhoud en neem je deel aan casuïstiekbesprekingen, werkoverleg, beleidsontwikkelingen en geef je een bijdrage aan de behandelplanbespreking in een multidisciplinair team.
Overige werkzaamheden:

 • Diagnostiek en indicatiestelling
 • Geven van specialistische adviezen en consultatie
 • Participeren in de achterwachtdiensten binnen Antes
 • Participeren in en aansturen van het multidisciplinaire team

Zie wat jij kan betekenen voor onze patiënten;

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep
Klinisch psycholoog Ouderen Ambulant Rotterdam Noord

Ben jij een Klinisch psycholoog die affiniteit heeft met zowel gerontopsychiatrie als psychogeriatrie? Werk je graag ambulant en samen in een multidisciplinair team? Dan zoeken we jou!

Het team Ouderen Ambulant Noord bestaat uit vier teams die verschillende delen van de Rotterdamse Noordoever bedienen. De standplaats is de Poortmolen in Capelle a/d IJssel. De teams Ouderen Ambulant bestaan uit diverse specialisten waaronder een Klinisch psycholoog, GZ-psychologen, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een verpleegkundig specialist. Je werkt nauw samen met collega's van de deeltijdbehandeling. De teams zijn zeer zelfstandig werkend, waarbij de kwaliteit van zorg de hoogste prioriteit heeft. Het werk wordt veelal ambulant verricht. De combinatie van poliklinisch werken en het afleggen van huisbezoeken maakt het werk afwisselend en boeiend. Tevens ben je werkzaam voor het Psychodiagnostisch centrum dat onderdeel uitmaakt van de divisie Ouderen en NAH.
De problematiek van onze doelgroep is zeer divers en biedt jou als professional veel uitdaging.

Dit ga je doen

 • (regie-)behandeling van patiënten in samenwerking met het multidisciplinaire team
 • complexe psychodiagnostiek en indicatiestelling
 • toepassen van specialistische behandeling zoals bij persoonlijkheidsstoornissen en traumabehandeling
 • vormgeven van behandelaanbod binnen het team
 • ontwikkelen en uitvoeren van innovatie in behandelbeleid, ook team overstijgend
 • superviseren en geven van werkbegeleiding
 • deelname aan psychologenoverleg
 • tevens vervul je de rol van praktijkopleider voor de opleiding tot Klinisch psycholoog

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep
Huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde

De Divisie Klinisch Zuid bestaat uit klinieken gelegen op het oude Deltaterrein in Poortugaal en bestaat uit een acute opname kliniek (Kliniek V), gesloten en open klinieken voor vervolgbehandeling (Kliniek B), het Antes-Centrum voor Intensieve Behandeling (Antes CIB), een dubbele diagnose kliniek (Kliniek A/de Loodds) en klinieken voor langdurige vervolgbehandeling (Kliniek R, Kliniek U en de Trainingshuizen).

Op de afdelingen wordt gewerkt via Evidence Based behandel- en begeleidingsmethoden zoals High Insive Care (HIC) en Active Recovery Triad (ART). De Divisie Forensisch bestaat op locatie Poortugaal uit de afdelingen Forensische Verslavingskliniek (FVK) en de Afdeling Forensische Zorg (AFZ). Naast de opleiding psychiatrie verzorgt de Divisie Klinisch Zuid stageplaatsen voor o.a. verpleegkundig specialisten, co-assistenten, de opleiding tot verslavingsarts en de huisartsenopleiding.

Als specialist ouderengeneeskunde zal je binnen de hele Divisie Klinisch Zuid en van daaruit ook (incidenteel binnen de Divisie Forensisch inzetbaar zijn).

Dit ben jij
Als specialist ouderengeneeskunde lever je vanuit jouw functie samen met collega huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een aandeel in de behandeling van psychiatrie, neuropsychiatrie en verslavingsproblematiek.

Er wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij je als specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk bent voor de medisch somatische zorg en integratie van somatische en psychogeriatrische diagnostiek en behandeling. Naast de problematiek op psychisch en sociaal gebied is er bij een groot deel van onze cliënten ook sprake van een veelheid aan somatisch/medische problemen. Verder lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van de somatische behandeling binnen de Divisie Klinisch Zuid op de locatie Poortugaal.

Je werkterrein beperkt zich niet tot de Divisie Klinisch Zuid, maar vanuit deze divisie zal je ook behandelen binnen de Divisie Forensisch, eveneens gevestigd te Poortugaal.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep
Verslavingsarts voor Ouderenpsychiatrie Ambulant

Over
Ouderenpsychiatrie stoffig en saai? Absoluut niet! Sterker nog, er zit meer uitdaging in dan je denkt. De grootste groep is nog zeer vitaal en goed in staat om eigen behandeldoelen te formuleren.
Wij behandelen ouderen met psychiatrische- en/of psychogeriatrische problematiek waaronder depressies, cognitieve stoornissen (waaronder screening op dementie), angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. De ouderenpsychiatrie is meer dan alleen het psychiatrische beeld. Somatiek, levensfaseproblematiek, verslaving en systeemproblematiek maken de casussen interessant en uitdagend.

Binnen de teams werk je met verschillende disciplines (psychiaters, specialist ouderen geneeskunde, SPV-en, GZ-psychologen, GGZ-agogen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en basispsychologen), die aansluiten bij de doelgroep. We werken met meerdere regiebehandelaren, met dezelfde specialisatie, maar ook anders opgeleiden waaronder de psychiater en de specialist ouderengeneeskunde. Dit maakt het mogelijk laagdrempelig met elkaar te overleggen en gebruik te maken van elkaars expertise.
Met onze teams zijn we flink aan het ontwikkelen en aan het uitbreiden. We zijn recent gestart met het uitbreiden van onze psychotherapeutische behandelingen. Dit betekent onder andere een uitbreiding van GZ-psychologen, basispsychologen en systeemtherapeuten. Daarnaast zijn we een app aan het ontwikkelen met een behandelaanbod speciaal gericht op onze doelgroep.

Het werk wordt veelal ambulant verricht. De combinatie van poliklinisch en het afleggen van huisbezoeken maakt het werk afwisselend en boeiend. Vanuit huis starten met patiëntencontacten, zonder eerst naar kantoor te komen, is geen enkel probleem. Voor (patiënten)overleggen word je op kantoor verwacht (afhankelijk van de Coronamaatregelen die op dat moment gelden). De rest van je agenda is flexibel in te vullen. Er bestaan mogelijkheden om vanuit een andere locatie te werken en om thuis je administratie uit te voeren.

Samenwerking met betrokken partners achten wij van groot belang. Er zijn intensieve contacten met onder andere huisartsen, de wijkteams, de regionale geheugenpoliklinieken (Maasstadziekenhuis, van Weel-Bethesda ziekenhuis) en de organisaties en casemanagers uit de V&V sector. Als verslavingsarts ben jij de specialist binnen het team en daarbuiten die meedenkt in ingewikkelde casussen. Je bent regiebehandelaar en hebt een belangrijke inbreng in innovatie en ontwikkeling binnen het team en organisatie breed.

Verantwoordelijkheden:

 • voeren van medische intakegesprekken, screeningsgesprekken en indien nodig aanvullend diagnostisch onderzoek
 • onderzoeken en beoordelen van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag
 • schrijven van medische behandelplannen als integraal onderdeel van het algemene behandel-/begeleidingsplan
 • deelnemen aan teamvergaderingen, patiëntenbesprekingen en bereikbaarheidsdiensten
 • adviseren van collega's bij casuïstiek met betrekking tot verslaving

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of HBO verpleegkundige Ouderen Ambulant

 • Uitvoeren van intakegesprekken.
 • In samenspraak met het multidisciplinaire team opstellen en uitvoering geven aan het behandelplan.
 • Monitoren van gedrag, somatisch en psychiatrisch beeld.
 • Betrekken van de familie en het netwerk bij de behandeling.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Parnassia Groep