Logo Optius

Geautomatiseerd vacatures beheren op Optius

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Optius.

Laatste vacatures

Specialist za obračun plač (m/ž) v Ljubljani

 • samostojno vodenje procesa obračuna plač,
 • vodenje evidenc in priprava podatkov za obračun,
 • sporočanje podatkov o plačah ustreznim institucijam,
 • priprava in posredovanje različnih mesečnih poročil,
 • obračuni izrednih izplačil,
 • spremljanje relevantne zakonodaje.

0 sollicitaties
0 views


14-02-2020
Kontrolor – merilec (m/ž) v Beli krajini

 • kakovostno izvajanje zahtevnejših meritev in preizkusov,
 • ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj,
 • vzdrževanje in kalibriranje merilne opreme,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij,
 • izdelava analiz in priprava poročil,
 • arhiviranje in urejanje dokumentacije.

0 sollicitaties
0 views


14-02-2020
Svetovalec za kadrovanje (m/ž) v Ljubljani

 • izvajanje promocijskih aktivnosti za pridobivanje kandidatov,
 • iskanje, pregledovanje in selekcioniranje kandidatov po prijavah, življenjepisih in različnih bazah,
 • opravljanje razgovorov in izvajanje selekcijskih postopkov,
 • pripravljanje predstavitev kandidatov za naročnike na osnovi v naprej definiranega zahtevanega profila,
 • koordinacija osebnih razgovorov in skrb za povratne informacije po razgovorih z naročniki,
 • podpora in svetovanje naročnikom/uporabnikom pri izbiranju kandidatov,
 • odgovornost za izvajanje ustreznih aktivnosti za uspešno zaključevanje projektov,
 • ustrezno vodenje postopkov, uporaba dokumentacije in upoštevanje pravil v procesu skrbništva,
 • sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, interesnimi in strokovnimi združenji, udejstvovanje na kariernih sejmih in drugih povezanih dogodkih,
 • skrb za pripadajoče administrativne naloge in ustrezno evidentiranje podatkov oziroma dogodkov v interni informacijski sistem,
 • izvajanje poročanja in vodenje statistik v skladu z internimi navodili in pravili,
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.

50 sollicitaties
0 views


11-02-2020
Planer vzdrževanja (m/ž) v okolici Šentilja

 • skrb za razporejanje preventivnih in korektivnih vzdrževalnih del,
 • skrb za spremljanje zgodovine posameznih delov sklopov stroja,
 • povezovanje vzdrževalnega oddelka s proizvodnjo in ostalimi oddelki,
 • sodelovanje z zunanjimi dobavitelji pri opravljanju aktivnosti,
 • skrb in nadzor nad orodjem in ustrezno zalogo rezervnih delov,
 • skrb za izobraževanje vzdrževalnega dela,
 • izboljšanje produktivnosti in kvalitete dela vzdrževalnega osebja.

12 sollicitaties
0 views


10-02-2020
HR Sodelavec – Pravnik (m/ž) na Dolenjskem

 • vodenje različnih kadrovskih (predvsem delovnopravnih) postopkov,
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • priprava kadrovskih poročil in statistik,
 • priprava in urejanje opisov delovnih mest,
 • skrb za ažurno posodabljanje vseh internih aktov in pravilnikov
 • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih dokumentov,
 • priprava mesečnih podatkov za obračun plač,
 • skrb za ureditev področja varstva osebnih podatkov,
 • podpora vodjem in zaposlenim na področju urejanja odnosov, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,
 • sodelovanje pri iskanju in selekciji novih sodelavcev.

25 sollicitaties
0 views


10-02-2020