Logo NWO-I

Vacatures geplaatst door NWO

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor NWO.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur HR

Heb je het HR-vak goed leren kennen en ben je toe aan inhoudelijke verdieping? Wil je impact maken met jouw visie op mens en organisatie en expertise op HR-deelgebieden? Zet je beleid om in projecten die je vervolgens succesvol uitvoert? En werk je graag in een professionele omgeving voor een organisatie met stevige maatschappelijke impact? Dan is de vacature Beleidsadviseur HR bij NWO iets voor jou! Solliciteer nu en binnen vier dagen na je eerste gesprek heb je een contractaanbieding op zak!

De afdeling Personeel & Organisatie is ambitieus en groeit mee met NWO. Als beleidsadviseur ben je de nieuwste uitbreiding van het team Beleid & Projecten. Samen met de Coördinator, een collega-beleidsadviseur en de Projectsupport-collega werk je aan projecten uit ons projectportfolio; de mate van zelfstandigheid daarin is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt.

 • Je bent eerste aanspreekpunt en adviseur voor een aantal HR-beleidsonderwerpen en bereidt daarop zelfstandig beleidsontwikkeling voor. Je ondersteunt de ontwikkeling van (integraal) HR-beleid voor de hele organisatie of ontwikkelt die zelfstandig.
 • Je creëert draagvlak binnen en buiten HR, zorgt voor effectieve communicatie en voor de implementatie van beleid en projecten binnen afdelingen, deelgebieden of de hele organisatie.
 • Je signaleert knelpunten en ontwikkelt oplossingen en initieert projecten. Die geef je vorm, je bereidt besluitvorming voor, bewaakt ze en voert ze - afhankelijk van de omvang en complexiteit - zelfstandig of in samenwerking uit.

0 sollicitaties
0 views


26-01-2023 NWO
Lid Raad van Bestuur / Domeinvoorzitter SGW – NWO

Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Bestuur tevens Domeinvoorzitter Sociale en Geesteswetenschappen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. Daartoe bevordert NWO de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initieert en stimuleert NWO nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking - binnen de wetenschap, en met de maatschappij - investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van meer dan 1 miljard euro.

NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordelings- en selectieprocedures.

0 sollicitaties
0 views


23-01-2023 NWO
Programmamedewerker Samenwerkingsinitiatieven Sociale en Geesteswetenschappen

In de praktijk betekent dit dat je:

 • Secretaris en projectleider bent van het proces voor beoordeling van onderzoeksvoorstellen.
 • Het eerste aanspreekpunt bent voor aanvragers en de voorzitter van een beoordelingscommissie.
 • Experts en commissieleden zoekt die de voorstellen beoordelen en NWO advies geven over het wel of niet financieren van projecten.
 • Zorgt voor heldere communicatie tijdens het hele proces; je schrijft verslagen en beoordelingsrapporten waarin duidelijk is waarom een onderzoeker al dan niet financiering ontvangt.
 • Bijeenkomsten en workshops organiseert om partijen te verbinden, samenwerking te stimuleren en kennis van onderzoeksresultaten over te dragen.
 • Het beoordelingsproces inricht en afstemt binnen NWO met bijvoorbeeld het verantwoordelijk bestuur, juridische zaken en de afdeling communicatie.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2023 NWO
Programmasecretaris Regieorgaan SIA/NWO

Bij Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO, zetten we financiering in om het onderzoek aan hogescholen te stimuleren en te versterken. Daarbij bekijken we steeds of we de manier waarop we dit doen kunnen verbeteren. Als programmasecretaris ben je gekoppeld aan verschillende programma's, afhankelijk van je kennis, ervaring en affiniteit. Je bent de rechterhand van de programmamanagers die je ondersteunt en je draagt direct bij door het creëren van overzicht en verbinding tussen de financieringsinstrumenten en de betrokken collega's. Ook de teamleider operationeel proces (je direct leidinggevende) steunt op jou wat betreft de doorontwikkeling van de uitvoering van de financieringsinstrumenten.

In de praktijk betekent dit dat je:

 • benaderbaar bent voor advies over de financieringsinstrumenten en voor ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van een call;
 • actief deelneemt als onderdeel van een team bij het inzetten van een financieringsinstrument en, in afstemming met de programmamanager, aanspreekbaar bent voor een deel van de uitvoering en het proces;
 • de programmamanager vervangt bij afwezigheid, zowel in taken als afgesproken beslissingsbevoegdheden;
 • regeling-overstijgende knelpunten signaleert en in samenwerking met de teamleider operationeel proces zoek je naar oplossingen;
 • onmisbaar bent als mede-aanjager van de continue professionalisering van de uitvoering van de financieringsinstrumenten. Dit doe je in samenwerking met de procesadviseurs en andere SIA- en NWO-collega's.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2023 NWO
Projectcontroller

Wat ga je doen?
Als projectcontroller zorg je ervoor dat de (project)administratie up-to-date en correct is. Dit doe je door zelfstandig de controle op alle gegevensverwerking uit te voeren, analyses te maken en door het voorbereiden en genereren van rapporten voor de onderdelen bedrijfsvoering NWO en het regieorgaan Open Science.

Je zorgt voor de controle en het opstellen van periodieke rapportages en prognoses die onderdeel uitmaken van de P&C cyclus voor de aan jou toegewezen bedrijfsonderdelen

Vanuit jouw vakkennis en betrokkenheid lever je ook een actieve bijdrage aan de verdere verbetering van onze dienstverlening en procesverbetering. Ook participeer je in werkgroepen ter verbetering van werkprocessen.

In de praktijk betekent het dat je:

 • ondersteunt bij het uitvoeren van de P&C cyclus;
 • projectadministratie inricht en de stamdata up tot date houdt;
 • de juistheid van financiële gegevens bewaakt;
 • de projectadministratie controleert;
 • pro-actief afwijkingen signaleert en verbeteringen aandraagt;
 • aanspreekpunt en sparringpartner bent voor de financiële projectadministratie;
 • je collega's in het domein en de business controllers ondersteunt.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2023 NWO