Logo Gemeente Noordwijkerhout

Vacatures geplaatst door Gemeente Noordwijkerhout

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Noordwijkerhout.

Laatste vacatures

Beleidsmedewerker Maatschappij

Waar komt jouw betrokkenheid met de samenleving het beste tot zijn recht?
Natuurlijk in Noordwijkerhout

Het team Maatschappij
Binnen ons team Maatschappij zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met affiniteit voor de werkzaamheden binnen het sociaal domein.
Het team Maatschappij bestaat uit de beleidsafdeling en het Wmo adviescentrum en heeft een omvang van 6,5 fte.

De functie
De werkzaamheden van de functie liggen op het brede veld van het sociaal domein, waarbij de focus ligt op Participatie en de Wmo. We vinden het van belang dat je goed financieel onderlegd bent en goed kunt schakelen tussen de beleidsvelden.

Als beleidsmedewerker Maatschappij (36 uur)

  • Initieer en ontwikkel je beleid, hoofdzakelijk op operationeel niveau, op de werkterreinen Participatie en Wmo (in het bijzonder de Maatschappelijke zorg);
  • Volg, analyseer en adviseer je over de relevantie voor de gemeente van landelijk en regionaal beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen op het betreffende werkterrein;
  • Adviseer je de bestuurders over de implicaties van ontwikkelingen en het gevoerde beleid Participatie en Wmo;
  • Ben je verantwoordelijk voor de contacten met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en de Gemeenschappelijke Regeling Kust, Duin- en Bollenstreek (GR KDB);
  • Lever je een bijdrage aan het regionaal overleg op de beleidsterreinen en adviseer je het bestuur over de gemeentelijke belangen in het kader van de regionale samenwerking en projecten;
  • Implementeer je vastgesteld beleid, voert het beleid uit en/of levert een bijdrage aan de communicatie daarvan;
  • Volg je de uitvoering van het beleid, brengt de effecten in beeld, evalueert het beleid en/of levert een bijdrage aan de beleidsevaluatie;
  • Ben je budgethouder voor onderdelen van het beleidsterrein Wmo (o.a. ISD) en Participatie;

Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding. Afhankelijk van opleiding en ervaring zal salarisinschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 9, maximaal € 3.712,- bruto per maand, of de functieschaal 10, maximaal € 4.121,- bruto per maand, beide bij een 36-urige werkweek.

Informatie over de functie kan je inwinnen bij de teamleider van het team Maatschappij, Trees Warmerdam, tel. 06-21 21 16 52
Solliciteren kan t/m 24 januari 2017 via werken in het westen, onder vermelding van vacaturenummer 2016-39.

Gemeentebanen

30 sollicitaties

0 views


11-01-2017 Gemeente Noordwijkerhout