Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Coördinator Procesautomatisering (PA) met ICT kennis

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/ICT waterschapsbreed. Binnen Vechtstromen bestaat er een beheerteam PA, bestaande uit PA- en ICT specialisten. Je bent functionele trekker en coördinator van dit team. Je spreekt de taal van procesautomatisering, maar ook van programmaleiders, waterbeheerders, ICT'ers en managers en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen.

Deze verbinding zie je terug in de hoofdtaken van jouw werk waarbij je:

 • Functionele sturing geeft aan het beheerteam PA, zodat er een gestructureerde werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement, waarmee beheer, onderhoud en ontwikkeling wordt geborgd;
 • Verantwoordelijk bent voor de investeringsplanning, de ontwikkeling, de actualisatie en de implementatie van de PA en de technische ICT infrastructuur. Daarbij adviseer je in op te starten (nieuwbouw)projecten in het domein van de PA. En ben je opdrachtgever van vervanging en onderhoud aan PLC, SCADA en telemetriesystemen;
 • De kaders stelt en de standaarden ontwikkelt en verbetert;
 • De beleidsbehoefte vaststelt en (door)ontwikkelt in dit vakgebied en hier een duidelijke visie op levert. En waarbij je de organisatie meeneemt in wat het betekent om de slag te maken naar een meer ICT gedreven procesautomatisering;

Daarnaast heb je belangrijke neventaken waarbij je:

 • Management adviseert over ontwikkelingen op PA/ICT gebied;
 • Vanuit je expertise een rol hebt in het kader van lifecyclemanagement, waarbij je nauw samenwerkt met de programmeur en maintenance engineer;
 • In het ICT kader de technische infrastructuur coördineert op monitoring, beveiliging, beheer en onderhoud en ervoor zorgt dat in samenspraak met ICT de technische infrastructuur rondom de PA optimaal en veilig werkt en dat datastromen optimaal worden doorgezet naar informatiesystemen in de kantoorautomatisering;
 • Nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen haalt en andersom.

7 sollicitaties
303 views


07-02-2020 Vechtstromen
Coördinator Techniek en Onderhoud (watersysteem)

Als coördinator watersysteem ben je als interne opdrachtnemer verantwoordelijk voor de (jaar)planning op zowel capaciteit en financiën. Je bent voor het team het centrale aanspreekpunt ten aanzien van de werkzaamheden die uitgevoerd worden ten behoeve van het watersysteem en coördineert het dagelijks werk; technisch advies, werkvoorbereiding en onderhoud. Je neemt opdrachten van andere teams aan en je zorgt dat de werkstromen soepel verlopen en de activiteiten worden uitgevoerd in volgorde van belangrijkheid. Daarvoor stel je een planning op die telkens actueel is om zodoende te kunnen (bij)sturen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Budgetverantwoordelijk bent voor de orderportefeuille, die bestaat uit klussen in de exploitatie, maar ook uit werken in de vervangingsinvestering;
 • Met opdrachtgevers overleg voert over de project- en proces voortgang en daarop anticipeert waar nodig;
 • Managementadviezen geeft voor de prioritering ten behoeve van de meerjarenbegroting van het programma watersysteem. Dit onderbouw je door - samen met de maintenance engineer - risico analyses uit te voeren, waarbij je vervolgens inzicht geeft in de beschikbare middelen en capaciteit;
 • Regie voert op aanbestedingen in geval van nieuwe of gewijzigde contracten. Sturing geeft aan het juist uitvoeren van de inkoopafspraken;
 • Werkprocessen (her)inricht/organiseert en sturing geeft aan het door ontwikkelen van het onderhoudsbeleid in lijn met Assetmanagement;
 • Deelneemt aan overleggen binnen het programma watersysteem, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

3 sollicitaties
221 views


07-02-2020 Vechtstromen
Coördinator Techniek en Onderhoud (waterketen)

Als coördinator waterketen ben je als interne opdrachtnemer verantwoordelijk voor de (jaar)planning op zowel capaciteit en financiën. Je bent voor het team het centrale aanspreekpunt ten aanzien van de werkzaamheden die uitgevoerd worden ten behoeve van de waterketen en coördineert het dagelijks werk; technisch advies, werkvoorbereiding en onderhoud. Je neemt opdrachten van andere teams aan en je zorgt dat de werkstromen soepel verlopen en de activiteiten worden uitgevoerd in volgorde van belangrijkheid. Daarvoor stel je een planning op die telkens actueel is om zodoende te kunnen (bij)sturen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Budgetverantwoordelijk bent voor de orderportefeuille, die bestaat uit klussen in de exploitatie, maar ook uit werken in de vervangingsinvestering;
 • Met opdrachtgevers overleg voert over de project- en proces voortgang en daarop anticipeert waar nodig;
 • Managementadviezen geeft voor de prioritering ten behoeve van de meerjarenbegroting van het programma waterketen. Dit onderbouw je door - samen met de maintenance engineer - risico analyses uit te voeren, waarbij je vervolgens inzicht geeft in de beschikbare middelen en capaciteit;
 • Regie voert op aanbestedingen in geval van nieuwe of gewijzigde contracten. Sturing geeft aan het juist uitvoeren van de inkoopafspraken;
 • Werkprocessen (her)inricht/organiseert en sturing geeft aan het door ontwikkelen van het onderhoudsbeleid in lijn met Assetmanagement;
 • Deelneemt aan overleggen binnen het programma waterketen, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

4 sollicitaties
228 views


07-02-2020 Vechtstromen
Gebiedsbeheerder

Samen met je collega's weet jij het dagelijks beheer en onderhoud van het watersysteem binnen ons gebied in goede banen te leiden. Binnen jouw gebied ben je integraal verantwoordelijk voor de te behalen resultaten, de bedrijfsvoering van het werk en voor het omgevingsmanagement. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • verantwoordelijk bent voor algehele regie van de werkzaamheden in het gebied en de directievoering bestekken;
 • functioneel leidinggevende bent van mensen en middelen;
 • een actieve rol hebt bij de inbreng van gebiedskennis bij (her)inrichtingsprocessen en beleidsontwikkelingen;
 • operationeel accountmanager bent voor partners in omgeving;
 • initiatiefnemer bent van verbeteracties voor het watersysteem in het kader van "Beheer op orde";
 • een centrale positie vervult binnen calamiteitenorganisatie (coördinatie en eerste aanspreekpunt veiligheidsregio's), waarbij je tevens eenmaal per zes weken mee draait in de storingswachtdienstorganisatie als Hoofd Veld;
 • de collega's weet te coachen op inhoud, kennisoverdracht en teambuilding binnen gebiedsteam.
 • de teamleider ondersteunt bij HR.

2 sollicitaties
488 views


31-01-2020 Vechtstromen
Arbomedewerker

Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je onze werklocaties op arbogebied ondersteunt en maatregelen invoert die de arbeidsomstandigheden aangaan. Daarbij signaleer je risico's met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de arbeidsomstandigheden. Verder houd je je (samen met je collega's) bezig met o.a. de uitvoering van:

 • werkplekonderzoeken en arborondgangen;
 • risico-inventarisaties en -evaluaties;
 • plannen van aanpak;
 • acties om de doelstellingen binnen het arbozorgsysteem te realiseren;
 • voorlichting (toolboxsessies);
 • ontwikkeling en coördinatie van activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden;
 • ondersteuning in projectteams bij renovatie/nieuwbouw activiteiten;
 • administratieve taken voortkomend uit het arbozorgsysteem.

4 sollicitaties
546 views


31-01-2020 Vechtstromen