Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Adviseur toetsen en vergunnen

Als adviseur toetsen en vergunnen behandel je vergunningsaanvragen. Daarnaast stel je vergunningen op en adviseer je andere overheden over omgevingsvergunningen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Complexe aanvragen, verzoeken en/of meldingen behandelt;
 • Aanvragers van vergunningen adviseert over de mogelijkheden, de risico's en de alternatieven;
 • Vergunningen en bijbehorende voorschriften opstelt en advies geeft over de besluitvorming;
 • Andere overheden adviseert over de omgevingsvergunningen en een afweging maakt van belangen en mogelijke risico's;
 • Optreedt als contactpersoon voor bedrijven en/of instellingen;
 • Ontwikkelingen volgt en signaleert binnen het vakgebied en actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van beleid op gebied van vergunningverlening en dit vertaalt naar regelingen en procedures;
 • Meedenkt over effectiever en klantgerichter werken.

Noorderlink

0 sollicitaties

132 views


14-02-2019 Vechtstromen


Manager In- en excasso

Je bent een echte peoplemanager die pas tevreden is als je medewerkers weet te motiveren het beste van zichzelf te geven. Je bent graag een belangrijke schakel tussen jouw team en de rest van de organisatie. Heb je daarnaast een aantal jaren leidinggevende ervaring? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

Noorderlink

3 sollicitaties

0 views


12-02-2019 TKP Pensioen


Specialist watersysteem (onderhoud)

Als specialist watersysteemonderhoud ben je voornamelijk bezig met bedenken, borgen en bewaken van goed onderhoud aan onze waterlopen. Vanuit je rol als specialist breng je de collega's en externe partners met elkaar in verbinding. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • als opdrachtgever, aanbestedingen van werkplannen en bestekken begeleidt t.b.v. maai en beplantingsbeheer van het watersysteem;
 • kansen en knelpunten inventariseert en analyseert voor optimalisatie van het watersysteemonderhoud (maai- en beplantingsbeheer);
 • intern opdrachten verstrekt aan het expertisecentrum en daarin een regierol vervult;
 • overleggen initieert en hierin participeert en nauwe contacten onderhoudt met de gebiedsbeheerders en mensen in de onderhoudsregio's over het watersysteemonderhoud;
 • toeziet op juiste vertaling van beheer- en onderhoudsdocumenten;
 • een faciliterende, adviserende en toetsende rol hebt ten aanzien van vraagstukken m.b.t. beheer en onderhoud van het watersysteem;
 • vanuit je integrale kennis intern adviseert over cultuur- of milieutechnische zaken ten aanzien van het watersysteemonderhoud of -beheer.

Noorderlink

3 sollicitaties

126 views


12-02-2019 Vechtstromen


Senior adviseur juridische zaken

Jij houdt je graag bezig met de werkzaamheden die zijn verbonden aan alle juridische facetten in de organisatie. Je steekt jouw voelsprieten uit bij juridische ontwikkelen en je neemt daar op actie. Jouw werkzaamheden zijn zeer divers, je ondersteunt de organisatie door:

 • gevraagd en ongevraagd juridisch advies te geven aan collega's en bestuur;
 • mee te denken met collega's zodat je hen op tijd en op maat kunt ondersteunen;
 • ontwikkelingen tijdig te signaleren en concreet te vertalen naar bruikbare mogelijkheden;
 • in- en externe netwerken op te bouwen en te onderhouden en hierin kennis te delen en op te halen.

Noorderlink

3 sollicitaties

303 views


08-02-2019 Vechtstromen


Projectleider

Je leidt vooral watersysteemprojecten, maar kunt ook in gezet worden op waterketen of bedrijfsvoeringprojecten. Deze projecten zijn inhoudelijk, bestuurlijk en/of procesmatig complex van aard. Hierbij combineer je ontwikkelopgaven van het waterschap met de belangen en doelen van andere stakeholders en creëer je breed gedragen oplossingen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • in contact met de omgeving maatschappelijk gedragen oplossingen creëert;
 • ervaring en gevoel hebt voor politiek bestuurlijke processen;
 • abstracte criteria vertaalt naar een helder programma van eisen;
 • bij knelpunten zorgt voor passende oplossingen, die niet altijd voor de hand liggen;
 • de scope van het project bewaakt en rapporteert over de voortgang van de planning, de budgetten en risico's en bijstuurt als dit nodig is.
 • boegbeeld bent van jouw projecten en de multidisciplinaire projectteams waarmee je de projecten realiseert.

Noorderlink

0 sollicitaties

585 views


31-01-2019 Vechtstromen