Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

(Senior) facilitair adviseur

Jouw werkzaamheden in het facilitaire werkveld zijn zeer divers! Bijvoorbeeld aanbestedingen en contractbeheer op gebied van bedrijfskleding, afvalverwerking en ongediertebestrijding of het opstellen van facilitair beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Veel van deze onderwerpen raken de hele organisatie. Dit zorgt ervoor dat je altijd voor verbinding zorgt tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Betrokken bent bij aanbestedingen op facilitair gebied, gedurende de contractperiode zorg draagt voor het contractmanagement en tussentijds evalueert waarbij je zoekt naar verbeteringen en innovaties;
 • Facilitair beleid ontwikkelt en implementeert;
 • In projecten adviseert over facilitaire vraagstukken en teamleiders en programmaleiders adviseert over de facilitaire dienstverlening;
 • Nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en andersom;
 • Gevraagd en ongevraagd facilitair advies geeft aan het brede management;
 • Bovenstaande aspecten daarnaast vertaalt naar de facilitaire werkvloer.

3 sollicitaties
440 views


21-09-2020 Vechtstromen
Technisch onderhoudsmedewerker (Werktuigbouwkunde/Civiel)

Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het werk opneemt in het veld en de gekozen oplossing(constructie) uitwerkt in een schets en deze aanlevert aan de tekenaar;
 • in samenwerking met de werkvoorbereider een kosten- en urenraming opstelt;
 • deze ontwerpen uiteindelijk in de constructiewerkplaats fabriceert naar het gewenste eindresultaat;
 • complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert;
 • storingsanalyses verricht, inspecties en metingen doet, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert en opleveringsrapportages opstelt;
 • storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je hierbij, vanuit de dagelijkse praktijk, procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten) en je bezig houdt met het voorraadbeheer;
 • inbreng levert in projecten vanuit jouw technisch inhoudelijke kennis.

7 sollicitaties
215 views


10-09-2020 Vechtstromen
Adviseur toetsen en vergunnen

Als adviseur toetsen en vergunnen beoordeel je aanvragen en stel je vergunningen op. Daarnaast adviseer je andere overheden over het afvalwaterdeel in omgevingsvergunningen. Deze betekenis en verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Aanvragen, verzoeken en/of meldingen behandelt;
 • Vergunningen en bijbehorende voorschriften opstelt en advies geeft over de besluitvorming;
 • Andere overheden adviseert over de omgevingsvergunningen en een afweging maakt van belangen en mogelijke risico's;
 • Ontwikkelingen volgt en signaleert binnen het vakgebied;
 • Actief bijdraagt aan de verdere professionalisering op het gebied van vergunningverlening.

1 sollicitatie
420 views


04-09-2020 Vechtstromen
IT Netwerkspecialist

Dat zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • jouw ervaring en kennis op gebied van Datacenterapparatuur, LAN, WAN en WiFi netwerken toepast.
 • zowel verantwoordelijk bent voor dagelijks beheer, upgrades en optimaliseren van systemen en de realisatie van de IT-infrastructuur / (virtuele) omgevingen.
 • in staat bent om complexe problemen (zelfstandig) op te lossen, migraties uit te voeren en gedegen advies uit te brengen, indien gewenst.
 • verantwoordelijk bent voor het opzetten en onderhouden van systemen die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 • zorgt dat het beheer, documentatie en tekeningen van deze systemen goed op orde zijn/blijven.
 • een belangrijke rol hebt met het door ontwikkelen van onze ICT infrastructuur, bijvoorbeeld het toepassen van SDN.

8 sollicitaties
187 views


04-09-2020 Vechtstromen
Risicomanager

Als kundig risicomanager ken je de ins en outs van je vak. Een goed moment dus om deze rol in een snel veranderende organisatie als die van TKP te vervullen. We vernieuwen en werken steeds vaker in projecten en programma's. Zie jij je wel verder ontwikkelen in zo'n nooit saaie omgeving? Waarin risicomanagers óók oog hebben voor de business? Dan zijn we benieuwd naar je ervaring en motivatie!

12 sollicitaties
0 views


17-08-2020 TKP Pensioen