Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Werkvoorbereider Electrotechniek/Procesautomatisering

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het multidisciplinair(E en PA) voorbereiden / uitwerken van werkzaamheden. Je hebt te maken met gepland onderhoud op het vakgebied van elektrotechniek en procesautomatisering. Je werk wordt bepaald door enerzijds werkzaamheden voortvloeiend uit de dagelijkse storingen en anderzijds door klussen uit het jaarplan onderhoud, vervangingsinvestering, renovaties en projecten.
De dagelijkse storingen komen centraal binnen en worden verdeeld onder de werkvoorbereiders E/PA. Dit betreft elektrotechnische storingen aan in de electrokasten, de procesbesturingen van riool- / oppervlaktegemalen, RWZI 's, stuwen, etc. Je bereidt dit voor zodat je collega technisch onderhoudsmedewerker E/PA met de juiste materialen op pad kan, in bezit van de juiste tekening en andere relevante informatie.
Door op locatie het werk te inventariseren en de klus te begeleiden ben je zelf ook buiten betrokken bij het werk. Daarnaast voer je Fabricage Afname Testen (FAT) en Site Afname Testen (SAT) op locaties uit. Verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

  • Verantwoordelijk bent voor de regie, het opstellen en bijhouden van planningen, realisatie van onze orderportefeuille vanuit de elektrotechniek en procesautomatisering. Je bent sparringpartner op inhoud voor de technisch onderhoudsmedewerkers en deelt kennis. Je houdt toezicht bij de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden en op de naleving van het Arbo- en milieubeleid;
  • Onderhoudsprogramma's vertaalt naar concrete bestekken / werkplannen, programma's van eisen en kostenberekeningen opstelt, ontwerpen en bestekken toetst en de werkplanning afstemt met de opdracht gevende teams;
  • De uitvoering van werkzaamheden (door derden) begeleidt, de voortgang bewaakt en eindrapportages van de werkzaamheden opstelt;
  • Vanuit jouw expertise inbreng levert en randvoorwaarden stelt met betrekking tot het (toekomstig) onderhoud van zuiveringen en kunstwerken bij herinrichtingsprojecten/ nieuwbouwprojecten. Je hebt daarbij een adviserende rol als projectmedewerker;
  • De bereidheid tot het volgen van de opleiding Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) en de bereidheid om indien noodzakelijk mee te draaien in de storingswachtdienst.

4 sollicitaties
86 views


15-01-2021 Vechtstromen
Senior systeembeheerder

Jij wordt enthousiast van het optimaliseren van onze ‘state of the art’-omgeving. En wilt graag het beheer van ons datacenter en de kantoorautomatisering verder verbeteren. Heb jij een uitgesproken visie op IT-infrastructuur en meerdere jaren ervaring als systeembeheerder? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

2 sollicitaties
0 views


14-01-2021 TKP Pensioen
Systeembeheerder

Jij werkt graag mee aan onze cloudtransitie naar AWS. En houdt onze private cloud operationeel en up-to-date. Weet jij de gegevens van 3,7 miljoen Nederlanders veilig te houden? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

2 sollicitaties
0 views


14-01-2021 TKP Pensioen
Senior privacy officer

Ja, privacy is je primaire drijfveer. Absoluut. Maar tegelijk ben je een teamspeler en wil je samen met andere collega's werken aan nieuwe diensten en toepassingen waar privacy standaard onderdeel van uitmaakt. Liefst in een agile omgeving. Dat je bovendien de privacy van miljoenen deelnemers mag vertegenwoordigen, doet je hart een stuk sneller kloppen. Iets voor jou? Dan zijn we benieuwd naar je ervaring en motivatie!

2 sollicitaties
0 views


14-01-2021 TKP Pensioen
Data officer

Je kent het belang van datakwaliteit voor een datarijke organisatie als de onze. Zonder goede datakwaliteit, geen innovatie of vervolgstap richting - pak 'm beet - kunstmatige intelligentie. Toch zie je jouw rol als data officer niet als een geïsoleerde rol. Je wilt echt onderdeel zijn van de business. Wil jij samen én vanuit jouw stevige visie, bij ons zorgen voor excellente datakwaliteit? Dan zijn we benieuwd naar je ervaring en motivatie!

4 sollicitaties
0 views


14-01-2021 TKP Pensioen