Geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Noorderlink.

Laatste vacatures

Manager business process management (BPM)

Als business process manager lijkt het je mooi je ervaring en visie in te zetten in een grote organisatie die volop aan het digitaliseren is. Waar procesmatig denken de nieuwe norm is, en waar jij als manager jouw mensen daarin begeleidt en opleidt. Ben jij iemand die bovendien standvastig koers kan houden? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

2 sollicitaties
0 views


30-03-2020 TKP Pensioen
Technisch Specialist (Werktuigbouwkunde)

Als technisch specialist speel je organisatie breed een belangrijke adviserende rol m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden aan zuiveringen en rioolgemalen, op werktuigbouwkundig gebied. Vanuit deze adviserende rol vindt binnen het team Techniek en Onderhoud vervolgens de vertaling plaats in concrete planvorming m.b.t. de werkzaamheden in de orderportefeuille. Je geeft in deze functie technisch advies en hebt de regie over de werkvoorbereiding en de bijbehorende planning, de realisatie en de analyse m.b.t. technisch-inhoudelijke vraagstukken in het werkplan onderhoud, in de renovatie- en nieuwbouwprojecten en het vervangingsinvesteringsprogramma. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Adviseert over de uitvoeringsaspecten in de prioritering van de werkzaamheden ten behoeve van de meerjarenbegroting van de orderportefeuille waterketen en in nieuwbouw- en renovatieprojecten;
 • Nieuwe ontwikkelingen en knelpunten signaleert en zo nodig actie neemt in het doorvoeren van verbeteringen.
 • Jouw specialistische kennis over draagt en technische ondersteuning geeft aan de werkvoorbereiders en technisch onderhoudsmedewerkers;
 • de regie voert op het implementatieproces van voorbereiding en evaluatie van de jaarlijkse werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk bent voor het opstellen van de uitvoeringsplannen, toezicht houdt op de realisatie van werkzaamheden, de voortgang en kwaliteit bewaakt en uitvoeringsproblemen oplost;
 • Overleg voert in- en extern over de voortgang en realisatie van de werkzaamheden. En deelneemt in overleggen over beleidsontwikkeling binnen het programma waterketen, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

2 sollicitaties
114 views


27-03-2020 Vechtstromen
Handhaver Waterwet (industrie)

Je verricht als handhaver periodieke bedrijfsbezoeken, voornamelijk bij industriële bedrijven, waarbij je de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. industriële bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot strafrechtelijke handhaving en input geeft voor bestuurlijke handhaving;
 • Inbreng levert in bezwaren- en beroepsprocedures;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst en optreedt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Ontwikkelingen op gebied van handhaving van buiten naar binnen brengt en andersom en hierover adviseert;
 • Een bijdrage levert aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op gebied van handhaving.

5 sollicitaties
174 views


23-03-2020 Vechtstromen
Medewerker ICT Servicedesk

Jij weet hoe belangrijk jouw werk is. Want zonder goed werkende systemen draait de organisatie op halve kracht. Daarom zorg je ervoor dat je collega’s probleemloos kunnen werken. Sterker nog: je blijft altijd servicegericht – wat er ook gebeurt. Is er eens een probleem of storing, dan zorg jij zo snel mogelijk voor een oplossing. Zoek jij een kans om jezelf te bewijzen? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

10 sollicitaties
0 views


23-03-2020 TKP Pensioen
Concern controller

Als Concern controller ben je de onafhankelijke adviseur en sparringpartner voor bestuur en management bij het toetsen en bewaken van de interne en externe resultaten en doelen, processen en budgetten. Je bewaakt of de organisatie op koers blijft. Je advies is belangrijke input voor kwaliteitsverbetering van beleid, kaders en uitvoering. De uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Een belangrijke rol speelt als het gaat om het in control zijn van de organisatie bij omvangrijke risicovolle projecten. Hiertoe ontwikkel, innoveer en implementeer je passend controlbeleid en ben je verantwoordelijk voor de planning- en control cyclus.
 • Vanuit een onafhankelijke positie toetst of ons waterschap functioneert volgens de kaders. De toetsing heeft betrekking op de diverse aandachtsgebieden binnen de thema's sturing, organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement, behoorlijk bestuur en kwaliteit van besluitvorming. Bij afwijkingen rapporteer je rechtstreeks aan het bestuur.
 • Toetst of de (sturings)informatie voldoet aan de kaders en je je analyse van waardevol commentaar voorziet. Je toetst de eindproducten van Planning en Control en de verbijzonderde interne controle op kaders, kwaliteit en richtlijnen. Hierbij schuw je het niet om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • Opdrachten geeft voor het laten uitvoeren van doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoeken.
 • Vanuit de aard van je functie binnen jouw aandachtsgebied functioneel leiding geeft aan de Business controllers.

2 sollicitaties
348 views


13-03-2020 Vechtstromen