Logo Gemeente Nieuwkoop

Vacatures geplaatst door Gemeente Nieuwkoop

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Nieuwkoop.

Laatste vacatures

Beleidsmedewerker ‘energietransitie & duurzaamheid’

Maak jij het verschil voor de wereld van morgen?

Ambitie Nieuwkoop

Een enorme opgave waar we de komende jaren voor staan is het daadwerkelijk uitvoering

geven aan de energietransitie. Van onze gemeente en samenleving worden grote

inspanningen gevraagd om de nationale en internationale afspraken na te kunnen komen.

De gemeente Nieuwkoop onderstreept het belang van de overgang naar een duurzame energievoorziening en wij willen daarin als gemeente het goede voorbeeld geven. Om deze doelstellingen te behalen is een innovatieve en realistische aanpak nodig. Vooral lokaal, maar daarnaast slim samenwerken met andere overheden, bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband, vergroot de slagkracht. We willen echter zelf besluiten kunnen nemen die in het belang van onze inwoners zijn, regie houden en onze eigen ambities bepalen. Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers gaan we verkennen hoe we de energietransitie van onderop kunnen versterken en versnellen. Zo kunnen we het toekomstig beleid effectief inrichten, expertise opbouwen en proefprojecten uitvoeren.

Wat ga je doen?

Voor deze -nieuwe- functie ligt er een uitdagend takenpakket! Je gaat mede uitvoering geven aan het regionaal energieakkoord Holland Rijnland (zie hiervoor de website: https://wijzijnon.nl). Verder ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke coördinatie van het energieakkoord en het vertalen daarvan naar de gemeentelijke organisatie. Samen met de duurzaamheidsmakelaar binnen de gemeente stel je de gemeentelijke transitievisie warmte op. Jij hebt daarbij de focus op het vertalen van de regionale ambitie naar de gemeentelijke praktijk. Daarnaast ben je in gesprek met de raad over de besteding van de middelen in de duurzaamheidsreserve en de mogelijkheden voor duurzame energiewinning. Je doet onderzoek naar - en ontwikkeling van - een duurzaam warmtenet (warmterivier) in Nieuwveen. Ook ben je op de hoogte van de regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden en benut deze. Je onderzoekt of de huidige legeskorting voor duurzame bouw nog nodig is en je formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor een nieuw woongebied "Langeraar Noord-West". Ook verzorg je de interne advisering over het gefaseerd verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volg je op de voet en deze weet je te duiden en toe te passen.

Wie zijn wij?

De gemeente Nieuwkoop heeft 28.000 inwoners, bestaat uit 13 kernen en ligt midden in de Randstad. We zijn groot genoeg om forse uitdagingen ter hand te nemen; klein genoeg om slagvaardig te kunnen werken. Bij ons zijn de lijnen kort; je adviseert rechtstreeks aan het management en het bestuur. We werken mét en vóór de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Onze kerncompetenties zijn: dichtbij, doelgericht en lef.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau en hebt kennis van energietransitie en duurzaamheid, ook in tijdlijnen, processen en kansen. Je kunt overzicht houden over de verschillende aspecten van duurzaamheid en je doorziet de urgentie van de verschillende lijnen. Daarnaast weet je hoe de samenleving het best betrokken kan worden en kun je makkelijk schakelen en prioriteren. Je bent netwerk gericht en vervult daarin een actieve rol. Verder ben je analytisch sterk en je kunt een betoog goed opbouwen en hoofdzaken scheiden van bijzaken. Jouw communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zijn uitstekend.

Je plek in de organisatie

De opgave om de energietransitie vorm te geven is neergelegd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf. De afdeling bestaat uit twee teams te weten team Ruimte & Economie en team Projecten, Grondzaken & Vastgoed. Je komt te werken bij het team Ruimte, dat bestaat uit 15 enthousiaste, gemotiveerde collega's die vanuit diverse vakdisciplines bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop. Je werkt samen met de 'duurzaamheidsmakelaar' en andere collega's aan de doelstellingen genoemd in het collegeprogramma: een duurzame wereld voor onze inwoners, bewustzijn van het belang van duurzaamheid en Nieuwkoop en de regio zijn energieneutraal in 2050!

Ons aanbod

Wij bieden een functie aan voor 36 uur per week. De waardering van de functie is schaal 10 ( € 4.225,- bruto bij fulltime). Ook ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05%. Naast een maandsalaris zijn we in meerdere opzichten bereid te investeren in je verder ontwikkeling. Wij bieden uitzicht op een goed toekomstperspectief in een duurzame en dynamische omgeving.

Meer informatie

Vragen over de functie kun je stellen aan Erik Strating (teamleider). Vragen over de procedure kun stellen aan Caroline Warmerdam (P&O adviseur). Je kunt ons bellen op tel. nr. 14-0172.

Reactie

Ben jij de nieuwe collega 'energietransitie & duurzaamheid' waar wij naar zoeken? Stuur dan vóór 13 december 2018 via de website www.werkeninhetwesten.nl je brief met motivatie en CV.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeentebanen

7 sollicitaties

344 views


27-11-2018 Gemeente Nieuwkoop


Medewerker Wijkbeheer

Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega die wil werken aan de kwaliteit van de woonomgeving van de inwoners van gemeente Nieuwkoop?

Heb je passie voor je vak, ben je een aanpakker en kun je goed samenwerken?

Dan zoeken wij jou voor het team Buitendienst op de afdeling Beheer Openbare Ruimte voor 36 uur per week.

Wat ga je doen?

Je voert samen met je collega's, onder de directe leiding van de voorman, cultuurtechnische beheer- en onderhoudswerkzaamheden en lichte civieltechnische werkzaamheden uit in de openbare ruimte van gemeente Nieuwkoop. Je hebt bij toerbeurt een taak in de storingsdienst, op de milieustraat en de gladheidbestrijding in de winterperiode.

Wie ben je?

Je hebt minimaal een VMBO groenopleiding en bij voorkeur een MBO groenopleiding. Daarnaast heb je aantoonbare relevante werkervaring in het groenonderhoud.

Verder beschik je over een rijbewijs B(E), het VCA diploma (Basisveiligheid) en je hebt bij voorkeur vakgerichte trainingen gevolgd.

Je houdt van je vak en je bent resultaatgericht ten opzichte van je eigen prestaties en die van het team. Je bent een enthousiaste aanpakker, kan goed samenwerken in teamverband en je weet je flexibel op te stellen als de situatie daarom vraagt. Je bent bereid aanvullende vakgerichte opleidingen en/of cursussen te volgen.

Wie zijn wij?

De gemeentelijke organisatie neemt de behoefte van de inwoners als uitgangspunt en werkt integraal, resultaatgericht en "van buiten naar binnen".

Het team Buitendienst is onderdeel van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De afdeling houdt zich bezig met het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De binnendienst houdt zich bezig met de planning en organisatie. De buitendienst geeft uitvoering aan de beheerplannen.

Het betreft taken in het onderhoud van openbaar groen, civieltechnische werkzaamheden, beheer van de milieustraat, gladheidbestrijding, begraafplaatsen en onderhoud van materieel.

Wij bieden een fijne werkomgeving in een fraaie landelijke gemeente in het Groene Hart. De gemeente Nieuwkoop is een dynamische en slagvaardige organisatie met korte lijnen. Het is een open, informele organisatie met betrokken mensen die werken voor en met de samenleving. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij je -naast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden- een salaris van maximaal € 2.599,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 5). Tevens ontvang je een inconveniententoeslag en een vergoeding voor de gedraaide consignatiediensten (piket en gladheidbestrijding). Wij stimuleren jouw wensen om je verder te ontwikkelen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met Marcel Kruse, (Teamleider Buitendienst). Wil je weten hoe het sollicitatietraject verder verloopt, neem dan contact op met Gabriella Wibier (P&O adviseur). Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 140172.

Heb je interesse?

Ben jij de Medewerker Wijkbeheer waar wij naar op zoek zijn? Stuur dan vóór 5 december 2018 via de website www.werkeninhetwesten.nl je brief met motivatie en CV.

Acquisitie voor deze vacature stellen wij niet op prijs.

Gemeentebanen

9 sollicitaties

433 views


20-11-2018 Gemeente Nieuwkoop