Logo Neways

Vacatures geplaatst door Neways

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Neways.

Laatste vacatures

Customer Quality Engineer

Wat ga je doen als Customer Quality Engineer?
Als Customer Quality Engineer ben je het eerste aanspreekpunt van jouw klanten op het vlak van kwaliteit. Je fungeert als in- en externe projectleider voor het oplossen van problemen. Jouw dagen beginnen met een Lean Daily Startup meeting, waarin alle belangrijke escalaties en issues besproken worden binnen het team. Na deze meeting bepaal jij wat er intern nodig is om klachten op te lossen en zet je Quality alerts uit bij jouw collega's en in de fabriek. Klachten los je op binnen de afgesproken doorlooptijd en je rapporteert hierover duidelijk naar de klant. Wanneer nodig start je een 8D op en stel je jouw team hiervoor samen in overleg met de leidinggevenden van de verschillende interne afdelingen. Wekelijks zal je meerdere keren bij de klant op locatie aanwezig zijn om issues en de voortgang te bespreken. Ook zal je betrokken zijn bij New Product Introduction projecten, waarbij het jouw rol is te analyseren wat 'critical to quality' is en of de kwaliteitseisen maakbaar/haalbaar zijn en geborgd kunnen worden. Samen met jouw collega's werk je aan de omslag van reactief naar preventief werken.

Tot je taken behoren verder:

 • opstellen van kwaliteitsdocumentatie voor nieuwe producten (PPAP's);
 • opstellen van risico-inventarisering van productieprocessen (FMEA's);
 • uitvoeren van interne en externe audits en het geven van opvolging hiervan;
 • monitoren van de kwaliteit van door derden geleverde producten en diensten.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-07-2020 Neways Advanced Applications
Teamleider Warehouse

Wat ga je doen als Teamleider Warehouse?
Als Teamleider is het jouw dagelijkse doel om samen met je team te zorgen voor onder andere het picken van de producten in ons warehouse en de voorraadadministratie. Omdat het zorgen voor de dagelijkse productiedoelen voor jou gesneden koek is, houd jij je ook bezig met het continu verbeteren van het logistieke proces en werkmethodes. Je maakt daarom deel uit van het Multidisciplinaire Improvement Team waar je door middel van diverse LEAN principes zorgt dat jouw team nóg effectiever en nóg efficiënter kan werken. Ook werk je nauw samen met je collega teamleiders van de afdeling en rapporteer rechtstreeks aan de Unitmanager.

Tot je taken behoren verder:

 • behalen van de overeengekomen KPI's;
 • aansturen van externe logistieke dienstverleners;
 • actief bijdragen aan een efficiënte en productieve samenwerking van de teams binnen het warehouse;
 • signaleren en indien nodig tijdig escaleren van knelpunten ten aanzien van leveringen en ervoor zorgen dat deze zoveel mogelijk binnen het team opgelost worden;
 • inzetten van personeel op de juiste plek en de introductie van nieuwe (flex)medewerkers binnen het team;
 • invulling geven aan en naleven van de geldende regels/normeringen en procedures;
 • leveren van input t.a.v. beoordelingen en ontwikkel/verbetertrajecten van (flex)medewerkers in nauwe afstemming met de Unitmanager.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

6 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


29-06-2020 Neways Advanced Applications
Product Groep Planner

Wat ga je doen als Product Groep Planner?
In deze functie maak je deel uit van een van onze klantenteams en samen met jouw collega's draag je zorg voor het zo optimaal mogelijk bedienen van zowel de interne afdelingen als de externe klant. Wanneer jouw dag op het werk begint, duik je direct in het orderpakket en bekijk jij welke orders klaar zijn om naar productie te gaan. Hierna bespreek je met jouw collega's de belangrijke issues voor vandaag tijdens een korte meeting. Mochten er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op een order, is het jouw taak dit te herplannen en bij te sturen in het proces. Je informeert klanten tijdig over de voortgang van hun orders en het in- en herplannen op basis van materiaalbeschikbaarheid, capaciteit en klantvraag. Daarnaast ben je betrokken bij verbeterprojecten en het optimaliseren van diverse (logistieke) processen.

Tot je taken behoren verder:

 • het accepteren van binnengekomen orders (ten aanzien van de haalbaarheid in levertijd en aantallen);
 • overleggen met productie over de opstart van orders en de controle van de orderstroom;
 • het leveren van een bijdrage in het bepalen van urgente issues in aflever-overleggen;
 • het inplannen en bewaken van wijzigingen en proto's;
 • in overleg met productie afstemmen van productiecapaciteit;
 • het regelmatig reviewen van de klantvraag (forecast) en o.b.v. analyse de betrouwbaarheid hiervan in kaart brengen;
 • het bewaken van de leverperformance richting onze klanten;
 • ondersteunen in het implementeren en vormgeven van logistieke concepten;
 • deelnemen aan projectteams op het gebied van logistiek en proto's.

4 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

9 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-06-2020 Neways Advanced Applications
Account Engineer

Wat ga je doen als Account Engineer?
Als Account Engineer ben jij verantwoordelijk voor offertes en nieuwe productintroducties binnen jouw werkgebied/klant. Je maakt daarbij constant de afweging tussen de belangen van de klant en de belangen van Neways. Het Engineering team bestaat uit een Account Engineer, Manufacturing Engineers, Proces Engineers en Test Engineers en is ingedeeld per branche. Daarnaast werk je veel samen met de verantwoordelijke Accountmanager. Naar de klant toe ben je een spin in het web en weet je op een goede manier de voortgang rondom de productintroducties te bewaken en daarover te communiceren.

Tot je werkzaamheden behoren:

 • communiceren over technisch inhoudelijke zaken met de klanten;
 • opstellen van kostprijscalculaties ten behoeve van het offertes aan klanten;
 • als projectleider verantwoordelijk voor de voortgang van productintroducties op technisch vlak;
 • aanwezig op de locaties van onze klanten voor overleggen en voortgangsbesprekingen;
 • verantwoordelijk voor een goed te produceren en te testen product;
 • verantwoordelijk voor alle technische aspecten met betrekking tot het beoordelen van wijzigingen op gebied van compleetheid en maakbaarheid;
 • het coördineren van de werkzaamheden van test- manufacturing-, en procesengineering;
 • het beoordelen van en advies geven over "design for excellence".

2 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


11-06-2020 Neways Cable & Wire Solutions
Supply Chain Engineer

Wat ga je doen als Supply Chain Engineer?
Als Supply Chain Engineer weet jij als geen ander de logistieke en product georiënteerde stromen in onze fabriek (Shop Floor) te analyseren, te verbeteren en uiteindelijk te harmoniseren binnen de organisatie. Je hebt een echte spilfunctie en staat in contact met verschillende specialisten zoals Unit Managers, Shop Floor Controllers en Product Group Planners. Op basis van de analyses toon jij initiatief om deze om te zetten naar concrete acties en draag je zorg voor de implementatie hiervan. Je bent in staat om het gehele productieproces te overzien, dus van picken in het magazijn tot uiteindelijke levering aan de klant. Thema's als leverperformance, lead time reductie, risicobeperking, flexibiliteit en workload balancing komen daarbij dagelijks aan de orde. Je werkt nauw samen met de Customer Focus Teams, waarbij je focus ligt op het optimaliseren van de informatiestroom van al het onderhanden werk. Je weet ervoor te zorgen dat de waardeketen voldoet aan de gewenste efficiency en effectiviteit. In deze functie word je maximaal uitgedaagd om alle activiteiten die bijdragen aan de flow in de Shop Floor te harmoniseren en optimaliseren.

Tot je taken behoren verder:

 • het coördineren van werkzaamheden die bijdragen aan een optimale flow in onze productie;
 • het verbeteren van de informatiestroom zowel binnen de Shop Floor als richting de Customer Focus Teams;
 • inschatten van logistieke prioriteit van productieorders en daar de juiste maatregelen in nemen;
 • het verbeteren en door ontwikkelen van het gebruik van het ERP-systeem en gerelateerde tooling;
 • het traceren en oppakken van logistieke verbeterpunten door deelname aan multidisciplinaire project teams.

8 sollicitaties
76 views
Bekijk vacature

12 sollicitaties
15 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
36 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-06-2020 Neways Advanced Applications