Logo NederlandVacature

Geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature.

Laatste vacatures

Trainee Senior Begeleider TED

Als senior begeleider ben je de verbindende schakel tussen de manager en het team. Wat betekent dit en wat houdt dit in?

 • Je wordt in een jaar opgeleid tot senior, je leert in de praktijk onder begeleiding van een collega en we bekijken welke competenties je nog verder kunt ontwikkelen; een uniek maatwerkontwikkeltraject.
 • Je coacht teams en individuele collega's, coördineert en voert behandeling mee uit en ziet toe op kwaliteit en veiligheid, met als doel (leden van) het team te versterken.
 • Je contracturen zijn verdeeld over het werken op de groep en het coachen en ondersteunen van het team bij het nemen van besluiten;
 • Je werkt nauw samen met zowel het team op de groep als je collega's in het kernteam (behandelaren en manager) waarbij je o.a. samen visie bepaalt en deze kunt vertalen naar de werkvloer en je team.
 • Je legt de verbinding onderling in een team als het gaat om samenwerken.
 • Je kijkt voortdurend kritisch naar je eigen handelen en dat van het team ten behoeve van de cliënten.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Amarant
Productie Controller Zorg | Maastricht of Eindhoven / Hybride | 16-24 uur

Maandelijks verzorg je de declaraties en verantwoordingen van de geleverde en geregistreerde zorg. Je hebt daarom regelmatig contact met je collega's die in de zorg werken, maar ook met je collega's in de bedrijfsvoering en het management.

Je wordt verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van het periodieke declaratieproces van onze zorg, denk hierbij aan de volgende financieringsvormen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Forensische Zorg, Jeugdwet en Zorg verzekeringswet;
 • Controleren of de zorg juist gedeclareerd wordt;
 • Rapportages maken van het cliëntinformatiesysteem;
 • Ondersteunen en adviseren van afdelingsmanagers door het analyseren van productiedata, bijvoorbeeld door niet-gefinancierde zorg op te merken, patronen te herkennen en te signaleren;
 • Het positief bijsturen van collega's zodat de registratie van zorg steeds beter wordt.

Om dit goed te kunnen doen zorg je dat je up-to-date blijft op het gebied van wet- en regelgeving en afspraken met ketenpartners. Je denkt proactief mee in het verbeteren van onze processen. Je laat van je horen als zaken beter kunnen, vanuit thuis of ons Bedrijfsbureau in Maastricht óf Eindhoven. Het betreft namelijk een hybride functie, als je maar minimaal 2 dagen per week op locatie bent.

Ons team
De Productiecontroller maakt onderdeel uit van het team Financiën. Het team Financiën bestaat uit een beperkt aantal collega's. De collega's hebben elk een eigen aandachtsveld en vervangen elkaar waar nodig. De afdeling wordt geleid door de teamleider Financiën die onder verantwoordelijkheid valt van de Directeur Bedrijfsvoering. Je hebt regelmatig contact met de Controller, de Manager Bureau Traject Management (BTM) en de backoffice van BTM.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Complexe Zorg TED

Als persoonlijk begeleider binnen TED begeleid jij jongeren met LVB en complex gedrag. Iedere jongere is uniek en vraagt zijn of haar eigen specifieke benadering en ondersteuning. Je werkt in deze functie specifiek binnen het Onderwijs Zorgarrangement (OZA). Je leert de cliënten tijdens de groepsbehandeling vaardigheden aan om te kunnen (gaan) functioneren binnen het onderwijs:

 • Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van de persoonlijk plannen van de cliënten.
 • Behandeling vindt eveneens onder schooltijd plaats binnen de OZA groep, een integrale samenwerking tussen scholen, ouders en Amarant/TED.
 • Binnen het OZA breng je in samenwerking met alle partijen in kaart welke hulp en begeleiding passend is voor het kind.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Amarant
Verkoopleider | Nefkens Bunnik

Je denkt na over de commerciële activiteiten om de marktpositie van Nefkens in Bunnik te versterken en bewerkt actief de lokale markt. Door jouw inzet kan jij klanten voor langere tijd aan Nefkens binden. Je begrijpt dat het traditionele autoverkopen veranderd is van afwachtend naar zelf initiatief en maakt gebruik van technologische en interactieve hulpmiddelen in de showroom. Uiteraard vind je het erg belangrijk om up-to-date te blijven van productkennis.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor:

 • De dagelijkse aansturing van de verkoopadviseurs
 • Een goede en optimale samenwerking tussen sales en aftersales
 • De coördinatie, communicatie en rapportage van de vestiging
 • Klanttevredenheid

Als verkoopleider biedt Nefkens je de kans op doorgroei mogelijkheid tot vestigingsverantwoordelijke.

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-06-2023 Nefkens Bunnik
Senior in opleiding

Als senior begeleider in opleiding wordt je geplaatst naast een ervaren Senior Begeleider Complexe zorg die jou gaat coachen en begeleiden. Wat betekent dit?

 • Je gaat werken en leren waarbij je wordt geschoold tot een volwaardige senior begeleider
 • Je kan het team stimuleren, coachen en ondersteunen bij het nemen van besluiten.
 • Je werkt nauw samen met de 'zorg driehoek' (behandelaar, Senior en manager) en het (zorg)netwerk van de cliënten.
 • Je maakt de verbinding onderling in een team als het gaat om samenwerken.
 • Je kijkt voortdurend kritisch naar je eigen handelen en dat van het team ten behoeven van de cliënten en bent ondersteunend in het teamproces.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Amarant