Logo NederlandVacature

Geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature.

Laatste vacatures

Verzuim Coach | HR Verzuim Support | Arnhem

De afdeling Verzuim Support werkt volgens het Eigen Regie Model en dat wil zeggen dat wij zelf maximale invloed willen uitoefenen op het verzuim en medewerkers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking met jouw collega's is essentieel hierin. Jij bent als Verzuim Coach verantwoordelijk voor de verzuimmeldingen korter dan 26 weken. Jij gaat:

 • Telefonisch contact onderhouden met arbeidsongeschikte medewerkers;
 • Telefonisch overleggen met de leidinggevende van de medewerker;
 • Onderzoeken of er aangepast werk gedaan kan worden door de medewerker;
 • Alle administratie afhandelen en verwerken die komt kijken bij de verzuimbegeleiding van onze medewerkers;
 • Medewerkers inplannen voor een vervolgconsult bij de Bedrijfsarts of een interventiepartij bij het dossier betrekken.

Momenteel is thuiswerken de norm en wij faciliteren hiervoor een thuiswerkplek. Normaliter werk jij fulltime op het hoofdkantoor in Arnhem voor 36 of 40 uur per week.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


25-01-2021 EW Facility Services
Medewerker Schoonmaak

Voor onze locatie de Zandoogjes in Breda zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega! Als medewerker schoonmaak zorg jij voor een fijne, schone en veilige leefomgeving voor onze jonge cliënten en collega's. Je voert huishoudelijke taken uit zoals het schoonmaken van de algemene ruimtes (gangen, sanitaire ruimtes, badkamers, vergaderruimtes en kantoren) en van de groepen waar de kinderen verblijven. Jouw werkdagen zijn maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag. Bij voorkeur start jouw werkdag om 5.30 uur zodat de groepsruimtes schoon zijn voordat de kinderen komen. Later op de dag werken (eindtijd tot 18.00u of 19.00u) is bespreekbaar.

Centrum de Zandoogjes in Breda is een samenwerkingsproject tussen Amarant, Kober kindercentra en het Vitalis College. Binnen centrum de Zandoogjes heeft Amarant een orthopedagogisch dagcentrum waar we begeleiding en behandeling geven aan 80 tot 90 kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 2 en de 18 jaar.

3 sollicitaties
94 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


22-01-2021 Amarant
Nachtwaker

Je bent gedurende de nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de vier groepen op OC Middelveld. Je houdt toezicht op het juist gebruik van inventaris/goederen en wijst zo nodig op de naleving van onze huisregels en veiligheidsvoorschriften. Bij calamiteiten treedt je op en zoekt daarin afstemming met de tweede nachtwaker die ook aanwezig is. Naast toezicht ben je ook betrokken bij het neerzetten van een veilig pedagogisch leefklimaat en ben je beschikbaar voor jongeren gedurende de nachtperiode. Gedurende de nacht voer je huishoudelijke-, licht technische- en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt actief deel aan werkoverleg. Tijdens de ochtenduren bied je ondersteuning bij de ochtend routine. Hieronder vallen werkzaamheden als: jongeren motiveren tot opstaan-, douchen-, ontbijten en op tijd vertrekken naar dagbesteding.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


22-01-2021 Leger des Heils
Senior Gedragswetenschapper

De vakgroep gedragswetenschappen van de GWCA is op zoek naar jou!
Wij zoeken een ervaren gedragswetenschapper met senioriteit die zijn/haar kwaliteiten wil inzetten in een overstijgende rol en als spil in het web wil werken.
Heb jij kennis over en ervaring met cliënten met (ernstige) gedragsproblemen, licht verstandelijke beperking, trauma, psychiatrische stoornissen en verslaving en zie je het als uitdaging om met complexe multi- problematiek te werken? Heb je affiniteit met coachen en ligt je interesse ook op organisatorisch en strategisch vlak? Ben je doortastend, analytisch en strategisch sterk? Dan is deze functie iets voor jou!
Wij zijn er voor de mensen zonder helper. Wij zien het als onze missie en ambitie om voor onze cliënten met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Vanuit de vakinhoudelijke kennis borg je de positionering van de gedragswetenschappers op de afdeling, waarbij je rekening houdt met strategie en uitvoering. Dit om de effectiviteit en kwaliteit in het primaire proces te versterken.
 • Je adviseert de vakgroep manager over de teamsamenstelling in relatie tot de in de uitvoering benodigde kennis, kunde en attitude én bent betrokken bij de samenstelling van de vakgroep.
 • Je begeleidt nieuwe gedragswetenschappers.
 • Je geeft inhoudelijke werkbegeleiding aan de gedragswetenschappers, via coaching en intervisie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het opleidingsplan.
 • Je signaleert trends en coördineert ontwikkelingen op de diverse aandachtsgebieden in relatie tot de klantvraag.
 • Je bent inhoudelijk vraagbaak voor de vakgroep bij complexe vraagstukken in het primaire proces.
 • Je bent strategisch en tactisch sparringpartner van de vakgroep manager en van de beleidsmedewerkers. Je begeleidt de borging van beleid in de praktijk
 • Je onderhoudt de voor de functie noodzakelijke samenwerkingsverbanden en neemt deel aan een aantal stedelijke overleggen.

Als Senior Gedragswetenschapper werk je onder directe aansturing en verantwoordelijkheid van de vakgroep manager. In deze functie kan je op iedere locatie in Amsterdam worden ingeroosterd.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-01-2021 Leger des Heils
Gedragswetenschapper behandelafdelingen jongeren

 • Je belangrijkste taak is de advisering en begeleiding van het team van begeleiders die dagelijks werken met de cliënten.
 • Je hebt daarbij een cruciale methodische aansturende rol in het team. Dit is gericht op het versterken van de behandeling op de groep en van de geboden begeleiding.
 • Binnen je team lever je deskundigheidsbevordering. Met name op het specifieke taakgebied licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en systeemgerichte problematieken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het behandelplan en voor een goed verloop van de hulpverlening van elke cliënt.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van indicaties.
 • Als therapie nodig is voor een cliënt, verzorg jij de aanvraag en onderhoud je de noodzakelijke contacten met de therapeut om de transfer naar de afdeling te bevorderen.
 • Binnen de vakgroep gedragswetenschappen lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij noodzakelijke methodische ontwikkelingen.
 • Je onderhoudt de voor de functie noodzakelijke samenwerkingsverbanden.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-01-2021 Leger des Heils