Logo NederlandVacature

Geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature.

Laatste vacatures

Noodopvang - Sociaal Pedagogische Medewerkers

Tijdens deze hectische periode van COVID-19 zijn we met spoed op zoek naar medewerkers die ons willen helpen om dakloze mensen een tijdelijke slaapplek te geven.
Momenteel zijn wij op zoek naar medewerkers voor het uitvoeren van diverse diensten . Als medewerker Noodopvang word je in de functie van Sociaal Pedagogisch Werker in shifts ingezet op dag-, avond- en nachtdiensten. Onder leiding van de coördinator en in samenwerking met andere medewerkers en vrijwilligers ben je aanspreekpunt voor de bezoekers. Jij helpt de deelnemers met inchecken op de locatie en vult de gezondheidscheck zorgvuldig in. Daarnaast help je bij de maaltijdtijdverstrekkingen en verricht je diverse hand en spandiensten. Doel van de functie is de bezoekers een zo 'warm' mogelijke omgeving te bieden waar men zich op zijn gemak voelt. Bij gebleken geschiktheid kun je daarna deel gaan uitmaken van de flexpool van medewerkers die vanwege piek-, ziek- of andere acute voorvallen op alle locaties van de GWCA inzetbaar zijn.

De locatie zal in Amsterdam zijn. Wegens budgetteringen is deze momenteel nog onbekend.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-10-2020 Leger des Heils
Stage Social Media | Arnhem

Jij bent volledig thuis in de wereld van Social Media! Jij gaat graag zelfstandig erop uit om foto- en videobeeldmateriaal te schieten voor onze kanalen. Tijdens jouw stage bedenk en maak jij content voor onze Social Media kanalen en het interne communicatieplatform H.appy! Daarnaast ondersteun je de afdeling communicatie met dagelijkse werkzaamheden. Jij doet dit door:

 • Foto's en video's te maken en bewerken voor o.a. Social Media;
 • Interviews af te nemen met bijvoorbeeld collega's;
 • Jouw talent voor grafisch design te gebruiken;
 • Het land door reizen om de mooiste verhalen te verzamelen en vast te leggen.

Weet jij ieder verhaal vast te leggen in pakkend beeldmateriaal?

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-10-2020 EW Facility Services
Stage Communicatie | Arnhem

Jij gaat het interne communicatieplatform te beheren: H.appy! Alle medewerkers van EW Facility Services hebben toegang tot deze app. Zij kunnen hier hun rooster, nieuwsberichten en toekomstige events bekijken. Hiervoor ga jij:

 • Het land door om content te verzamelen zoals interviews afnemen met collega's;
 • Content creëren, bewerken en publiceren zoals teksten, foto's en video's;
 • Analyses uitvoeren voor bestaande content in de app;
 • Jouw collega's van de afdeling Communicatie ondersteunen met de dagelijkse werkzaamheden.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-10-2020 EW Facility Services
Jeugdzorgwerker C, HBO-SKJ geregistreerd

Wat ga je doen?
Je bent de Jeugdzorgwerker C die vanuit je rugzak aan ervaringen een voortouw kan nemen in het werken op een van de bovenstaande locaties. Je neemt een stukje regie in het neerzetten van het pedagogisch klimaat en de begeleiding van de jongeren. Je weet je collega's hierin mee te nemen.
Je werkt als mentor van een aantal jongeren waar mogelijk in combinatie met een Jeugdzorgwerker D.
Je onderhoudt contacten met de ouders en andere netwerkpartners van de jongere, alles in samenspraak en afstemming met de gedragswetenschapper.
Je komt in aanraking met zeer complexe systemen. Je hebt alle ruimte om je vakkennis in te zetten met als doel een goede begeleiding van de jeugdige te realiseren. Je hebt zin in een nieuwe uitdaging. Je pakt snel dingen op. Je bent iemand die makkelijk contact maakt. Methodisch werken gaat je makkelijk af en vind je ook leuk om te doen. Je vindt het fijn om in teamverband te werken en zoekt collega's op om te sparren.

Taken

 • Je coördineert het begeleidingstraject van de jongeren;
 • Je organiseert een gezond pedagogisch leefklimaat;
 • Je neemt gedelegeerd een stukje regie in het reilen en zeilen van de afdeling;
 • Je neemt collega's mee in ontwikkelingen en coacht waar nodig;
 • Je begeleidt jongeren op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid;
 • Je onderhoudt contacten met het netwerk van de jongeren;
 • Je onderhoudt contacten met scholen en andere instanties;
 • Je zoekt met de jongeren naar vrijetijdsbesteding;
 • Je werkt volgens een vastgestelde methodiek en afspraken in samenspraak met de gedragswetenschapper;
 • Je stelt begeleidingsplannen op.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


26-10-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider Daalburgh (4)

De primaire taak van de groepsbegeleider is het bieden van veilige en een stabiele leefomgeving op de locatie. Je kan zowel op individueel als op groepsniveau te werk gaan. Je kan goed omgaan met onze gasten met verschillende culturele achtergronden en vakkundig omgaan met onze gasten met psychische problematiek. Je bent als groepsbegeleider een bron van rust, coacht en stimuleert onze gasten en je kan de-escalerend te werk gaan. Je kan je communicatie bewust inzetten en je bent bewust van het spanningsveld tussen professioneel handelen en persoonlijke betrokkenheid. Je bent veerkrachtig en stabiel. Je werkt in het belang van het herstel van onze gasten en ondersteunt in het vinden van nieuw perspectief. Bovendien ben je in staat om behoeftes te signaleren en door te verwijzen naar partners.

4 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-10-2020 Leger des Heils