Logo NederlandVacature

Geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op NederlandVacature.

Laatste vacatures

Persoonlijk begeleider nachtzorg

Samen met je directe collega's waak jij over onze cliënten in de nacht. Indien nodig help je onze cliënten of stel je ze gerust. Via een inluistersysteem en optionele camera's houd je toezicht over de cliënten. Je taken als persoonlijk begeleider nachtzorg (eerste verantwoordelijke nachtzorg) zijn:

 • Het bewaren van de rust en beslissen wie welke hulp nodig heeft.
 • Je biedt zorg, voert verpleegtechnische handelingen uit en biedt zeker ook troost.
 • Je bent verantwoordelijk op medisch gebied. Je bent contactpersoon van de artsen.
 • Je neemt het voortouw, maar hebt geen aansturende taken richting je andere teamleden, jullie doen het samen!
 • Je werkt in blokken van 2 tot 4 aaneengesloten nachten tussen 22.15 uur en 7.45 uur en hebt dan aansluitend weer 4 of 5 nachten vrij. Zo biedt deze baan je dus veel mogelijkheden om je vrije tijd naar wens in te vullen. En omdat je uitsluitend in de nacht werkt, krijg je over alle uren onregelmatigheidstoeslag (ORT).

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


07-12-2022 Amarant
Corporate Recruiter Jeugdbescherming en Reclass...

Afgelopen jaren heeft onze Recruiter de basis gelegd van ons werving & selectieproces. Het is nu tijd voor de volgende stap en dat betekent uitbreiding van Recruitment! Jij vindt het interessant om een professionaliseringsslag te maken en vooral de strategische kant van recruitment vorm te geven en bezig te zijn met de langetermijnvisie.
De opdracht/uitdaging is duidelijk: in een krappe arbeidsmarkt zorg jij ervoor dat kwalitatief goede kandidaten onze vacatures weten te vinden. Ons doel is om stabiliteit te creëren in alle teams en onderbezetting proactief te voorkomen. Hiermee zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun 'cliënten' goed kunnen helpen. In overleg met de HR adviseurs ga je vanuit Strategische Personeelsplanning vooral op zoek naar Jeugdbeschermers / Reclasseringswerkers en daarnaast ook aanverwante ondersteunende functies zoals gedragswetenschapper, administratief medewerker of specialistische functies bij HRM, Facilitair, Finance, Beleid, Management etc.

Hoe ziet je dag eruit?
Je hebt de vrijheid om je eigen planning te maken, zolang je maar de juiste prioriteiten stelt. Je kunt op kantoor werken in Utrecht (minimaal 1 dag per week, maar meer als je wilt), daarnaast werk je hybride vanuit huis of onze locaties in het land. De focuspunten waar jouw hart sneller van gaat kloppen zijn:

 • Strategische recruitment plannen
 • Employer branding, Employee journey en het werkgeversmerk onder de aandacht brengen
 • Referral recruitment uitwerken
 • Interne mobiliteit stimuleren
 • Coördineren van onze aanwezigheid bij stage-banenmarkten
 • On-en offline arbeidsmarktcampagnes opzetten
 • Creatieve ideeën bedenken

Daarnaast ben je ook uitvoerend bezig met:

 • Sollicitatiegesprekken voeren
 • Sparren met managers over kandidaat
 • Vacatureteksten schrijven en plaatsen
 • Online assessments afnemen bij kandidaten
 • Via Linkedin potentiële kandidaten benaderen
 • Alles goed vastleggen in ons ATS systeem
 • Contact met zzp'ers en detacheringspartijen
 • Werkzaamheden die volgens jou ontbreken en je graag hieraan toevoegt

Team
Jouw werkplek zit op ons bedrijfsbureau in Utrecht (Zeehaenkade 30). Je bent onderdeel van het HR-Team dat bestaat uit 11 collega's: 2 HR adviseurs, 2 HR medewerkers, 2 opleidingscoördinatoren, 1 preventiemedewerker, 1 beleidsadviseur, een coach, een manager en recruiter Ruud waarmee je veel samenwerkt.

Vakgroep
Je bent onderdeel van de landelijke Recruitment vakgroep. Samen met 12 Recruitment collega's (die voor andere takken van de organisatie werken) denken we na over belangrijke thema's. Samen proberen we ons werkgeversmerk te verstevigen en hebben we als doel dat iedereen in Nederland weet dat je als hulpverlenersprofessionals betaald werk kunt doen bij het Leger des Heils. Jij kunt binnen de vakgroep een actieve bijdrage leveren en jouw expertise delen en leren van je collega recruiters.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2022 Leger des Heils
HR Businesspartner Jeugdbescherming en Reclasse...

Jij bent een HR-professional (Adviseur / Businesspartner) en wilt graag werken in een omgeving die in beweging is en waar je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Je bent de gesprekspartner voor de managers van onze organisatie die verspreid zitten door het land en daarmee hun eigen regio bedienen. Ook ondersteun je een aantal managers van de ondersteunende diensten die werkzaam zijn op het bedrijfsbureau.
Je standplaats en het bedrijfsbureau zijn in Utrecht waar je 1 of 2 x per week aanwezig bent. Daarnaast werk je deels vanuit huis of de verschillende locaties door het land.
Je vertaalt het HR-beleid in concrete activiteiten voor jouw werkgebied en geeft daarmee sturing aan de ontwikkeling van een professionele organisatie met betrokken medewerkers en succesvolle managers. Je adviseert het management bij tactische en strategische personeels- en/of organisatieaangelegenheden binnen de strategische beleidskaders.
Je draagt direct bij aan een optimale employee journey, een veilige en gezonde werkomgeving en een hoge medewerkersbetrokkenheid. Eigen initiatieven en creatieve ideeën zijn van harte welkom!

De uitdaging

 • Het (pro)actief adviseren van leidinggevenden op onderwerpen als verzuimmanagement, in/door/uitstroom, strategische personeelsplanning en de samenstelling en ontwikkeling van teams.
 • Analyseren van trends en ontwikkelingen ten aanzien van personeel en organisatie; je koppelt deze aan de korte- en lange termijn behoefte van de organisatie. Op basis hiervan kom je met verbetervoorstellen.
 • Vertalen van HR-beleid naar jouw aandachtsgebied en het implementeren van wijzigingen in samenspraak met de leidinggevenden.
 • Zorgen voor een consistente toepassing van verschillende CAO wetgeving (Social Work, Reclassering, Jeugdzorg) en arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
 • Signaleren en vertalen van HR- ontwikkelingen naar de organisatie.
 • Participeren in organisatie en/of Leger de Heils brede projecten.

Team
Jouw werkplek zit op ons bedrijfsbureau in Utrecht (Zeehaenkade 30). Je bent onderdeel van het HR-Team dat bestaat uit 11 collega's: 2 HR adviseurs/businesspartners, 2 HR medewerkers, 2 opleidingscoördinatoren, 1 preventiemedewerker, 1 beleidsadviseur, een coach, recruiter en een manager.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2022 Leger des Heils
Meewerkend senior begeleider

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Word je blij van complexe casuïstiek en spar je graag mee over zorginhoud? Ben jij degene die "out of the box" kan denken en mensen enthousiast kan maken en in beweging zet? Dan zoeken wij jou! Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:

 • Je coacht teams en individuele medewerkers, je coördineert en voert de zorg en begeleiding mee uit en ziet toe op de kwaliteit en veiligheid, met als doel (leden van) het team te versterken.
 • Je bent de verbindende schakel tussen manager en team.
 • Je werkt mee met het team in onregelmatige diensten; je werkt deels intallig mee en deels boventallig. Dit om coaching on the job goed vorm te kunnen geven.

0 sollicitaties
50 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


06-12-2022 Amarant
Commercieel Medewerker Klantenservice

De mail en telefoontjes voor afspraken komen bij jou binnen en jij bent daarmee het eerste aanspreekpunt van onze klant. Je bent behulpzaam en denkt graag mee. Jij voelt feilloos aan wat de behoeften van de klant zijn, wanneer nodig bied je op basis van onze voorraad alternatieven aan. Of een klant nou vragen heeft of liever iets wil bestellen, jij bent altijd behulpzaam. Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen.

0 sollicitaties
8 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2022 Elgersma BV