Geautomatiseerd vacatures beheren op Monsterboard

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Monsterboard.

Laatste vacatures

Pedagogisch medewerker A bijzondere zorg afdeling - 32 uur

Je bent verantwoordelijk voor een klimaat dat stimulerend is voor de opvoeding, begeleiding en behandeling van de jongeren. Dit klimaat is toegespitst op de hulpvraag en de daarbij gehanteerde methodiek. Je hoofdactiviteiten hierbinnen zijn de dagelijkse verzorging en begeleiding van de groep en elke individuele jongere. Ook het zorgen voor de opvang van nieuwe jongeren, rapporteren aan en informeren van collegas behoort tot je takenpakket. Je participeert in voor de functie relevante overlegorganen, werkgroepen en commissies en hebt hierin een actieve bijdrage. Je onderhoudt contact en overlegt met ouders en plaatsende instanties over de ontwikkeling van de jongere. Tevens heb je contact met externe werkgevers en onderwijzend personeel over het functioneren van de jongere.

Naast je reguliere taken als Pedagogisch medewerker ben je primair verantwoordelijk voor de procesbewaking m.b.t. observatie, behandeling, begeleiding en verzorging van de jongeren, het goed vasthouden van de werkwijzen en processtappen. Je voert complexe interventies uit, zowel groeps- als individueel gericht. In crisissituaties en bij incidenten na kantoortijden (tijdens avond- en weekenddiensten) vorm jij het aanspreekpunt voor overige teamleden en derden. Je signaleert knelpunten en stagnaties in de behandeling van jongeren en in werkprocessen, waarbij je in samenspraak met verantwoordelijke functionarissen acties onderneemt om deze te verhelpen. Daarnaast draag je bij aan de implementatie van verbetermaatregelen die voortvloeien uit bijvoorbeeld ons kwaliteitssysteem. Tevens fungeer je als rechterhand van de gedragswetenschapper en het afdelingshoofd. Tot slot is de werkinhoudelijke coaching van Pedagogisch medewerkers B eveneens jouw aandachtsgebied.

Bijzondere Zorg Afdeling
BZA is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die sociaal-emotioneel kwetsbaar zijn. Het zijn jongeren met psychiatrische en internaliserende problematiek, zij beschadigen zichzelf op allerlei manieren. Daarnaast laten zij zich makkelijk beïnvloeden en hebben zij moeite om voor zichzelf op te komen. Dit vraagt van jou dat je constant alert moet zijn, ervaring moet hebben met deze jongeren en kennis moet hebben van psychiatrische problematiek.

Jongeren op de BZA komen vaak niet tot hun recht in een gewone leefgroep binnen JeugdzorgPlus. Ze krijgen op de BZA alle kansen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. We praten met elkaar op een manier die voor hen fijn werkt. Daarnaast werken we met kleinere groepen en zetten individuele behandelingen in als dat nodig is. Omdat veel jongeren op de BZA last hebben van faalangsten, focussen we ons op hetgeen dat de jongeren goed kunnen. Op deze manier brengen we hun zelfvertrouwen weer terug.

In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie het Anker (JeugdzorgPlus 92 bedden incl. 12 ZIKOS-plaatsen) en de open locatie Prisma. De locaties Anker en Prisma spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek.

De jongeren bij de locatie het Anker kennen, ook in vergelijking met andere JeugdzorgPlus, een hoog forensisch profiel. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen maximale geslotenheid van een locatie zoals het Anker noodzakelijk maakt.

0 sollicitaties
0 views


08-06-2023 Horizon
Category Manager

What will you do as a Category Manager?

As a Category Manager, you will hold a key position within our global procurement department. You will be responsible for defining and implementing the procurement strategy for the relevant category, with a focus on Quality, Logistics, Technology, and Total Costs (QLTC). Collaborating closely with a team of buyers in different Operating Companies (OC's), you will manage the category's supply base and drive the execution of the category strategy. Regular meetings with buyers and site Managers Procurement, both online and on-site, will enable you to provide functional direction and lead procurement projects.

We currently have open category management positions for the following categories:

  • Printed Circuit Boards (PCB)
  • Mechanical
  • Electro-mechanics & Cables, Connectors and Wires

"Transform procurement with strategic category expertise"

Your responsibilities will include:

  • Defining the category strategy and executing the implementation plan within the guidelines of the Neways Group sourcing strategy and company goals.
  • Creating alignment and securing full commitment to your category strategy from stakeholders at all levels within the company and across operating companies.
  • Managing all supplier accounts within your category throughout the Neways Group, including contracting, QLTC performance management, periodic account meetings, and business reviews with management and senior management.
  • Overseeing negotiations conducted by the buyers in your team.
  • Collaborating closely with the Procurement Technology Officer and Neways Technologies in various processes.
  • Developing and maintaining relationships with key distributors and/ or manufacturers.
  • Actively supporting customer bid processes with optimal solutions.

0 sollicitaties
12 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-06-2023 Neways