Logo Middin

Vacatures geplaatst door Middin

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Middin.

Laatste vacatures

Specialist praktijkleren

Als specialist praktijkleren heb je een belangrijke rol binnen de organisatie, voor de begeleiders in opleiding en de samenwerkingspartners in het onderwijs. Vanuit jouw kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en opleiden ga je vorm en inhoud geven aan de innovatie van ons leeraanbod. Je bent hierbij visiedrager, zowel Middin-breed als bij de betrokken onderwijsaanbieders.

Je hebt een actieve rol in het overleg en de co-creatie met het onderwijs. Naast je algemene en project werkzaamheden, ondersteun je de zorgmanagers en werkbegeleiders waar nodig in het proces rondom begeleiders in opleiding. De ontwikkeling van de individuele begeleiders in opleiding en de structuur van de opleidingen staan centraal. Het is dus een hele diverse en afwisselende werkomgeving. Verder ga je:\

 • Beleidsstukken en projectplannen opstellen en uitvoeren met betrekking tot het innoveren van leerroutes.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over de trends en ontwikkelingen op het gebied van opleiden.
 • Samenwerkingen met in- en externe partijen opzetten, evalueren en vervolgen.
 • Bijdragen aan het doorontwikkelen van de afdeling opleiden en optimaliseren van de werkprocessen.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Middin
Persoonlijk begeleider lg/nah

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een lichamelijke beperking helpen midden in het leven te staan - dat is de kern van jouw werk als persoonlijk begeleider (begeleider 4). Je leert hen goed kennen, zodat je hen vanuit die stabielere basis kunt helpen bij de dingen die goed en belangrijk voor hen zijn. Samen bouw je aan hun toekomst. Verder ga je:

 • Verantwoordelijkheid nemen, (zorg)plannen maken en het waarmaken ervan stimuleren.
 • Helpen met algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), zoals eten, aankleden en wassen.
 • Samenwerken met familie, andere naasten en samenwerkingspartners, zoals de huisarts.
 • Werken met het Middin Kompas.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Middin
Verzorgende lg/nah

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) en/of een lichamelijke beperking (lg) helpen midden in het leven te staan - dat is de kern van de opdracht waar je als verzorgende (verzorgende a) samen met een deskundig team aan werkt. Je leert hen goed kennen, zodat je hen vanuit vertrouwen kunt helpen bij de dingen die belangrijk voor hen zijn. Verder ga je:

 • Verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals medicatie toedienen, sondevoeding, injecteren, katheriseren en klisma's.
 • Helpen met algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), zoals eten, aankleden en wassen.
 • Begeleiden bij het invullen van het leven van de cliënt waarbij zelfredzaamheid en eigen keuzes maken centraal staan.
 • Werken met het Middin Kompas.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Middin
Meewerkend leidinggevende mvg

Mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag helpen midden in het leven te staan, dat is de kern van de opdracht waar je als meewerkend leidinggevende samen met een deskundig team aan werkt. Je hebt een leidende rol en werkt samen aan de ambitie om mensen te helpen bij de dingen die zij belangrijk vinden. Verder ga je:

 • De goede sfeer en deskundigheid binnen het team verder stimuleren.
 • Samenwerken met samenwerkingspartners en collega's uit andere (ondersteunende) teams, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting of procesverbetering.
 • Werken met het Middin Kompas en volgens de methodiek Triple-C.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor begeleiding en zorg, leiding geven aan het team en o.a. het teambudget bewaken.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Middin
Begeleider werken en leren vb/mvg

Bij Middin helpen we mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (mvg) midden in het leven te staan. Voor veel mensen is werken en leren hierin belangrijk. Als begeleider werken en leren (begeleider 3 zeer intensief) help je hen daarbij. Verder ga je:

 • Helpen met algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl).
 • Mensen helpen ontdekken waar zij goed in zijn en blij van worden, en dit verder versterken.
 • Samen hun wereld groter maken, door in hun werk het contact met collega's, klanten en opdrachtgevers te stimuleren.
 • Werken met het Middin Kompas, methodiek Triple C en vanuit de sociale rol versterking (srv).

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Middin