Geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank.

Laatste vacatures

GZ-Psycholoog in opleiding (PIOG) Kinderen & Jeugd GGz Centraal

Onderzoek en innovatie vormen de motor van het vak en zijn daarom nauw met de opleiding tot gz-psycholoog verbonden. Bij GGz Centraal verrichten we veel onderzoek, o.a. op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en dwangstoornissen. Wij bieden je graag de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te verdiepen als gz-psycholoog Kinderen & Jeugd binnen Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie.

Per januari 2020 hebben wij vier opleidingsplaatsen voor gz-psycholoog K&J beschikbaar op de locaties van Fornhese in Almere (6-18 jaar) en Amersfoort (6-12 jaar en 0-6 jaar). De opleidingsplekken in Almere worden voor de helft ingevuld binnen Fornhese en voor de andere helft bij Passend Onderwijs Almere, waar je ervaring opdoet met diagnostiek en begeleiding op voortgezet onderwijs of speciaal basisonderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek. Voor meer informatie klik hier. De opleidingsplekken in Amersfoort zijn in behandelprogramma's die op leeftijd georganiseerd zijn (0-6 jaar en 6-12 jaar), waarbij je na een jaar gaat wisselen van behandelprogramma zodat je brede kennis en ervaring kunt opdoen.

Als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog (PIOG) werk je in een multidisciplinair behandelteam binnen diverse behandelprogramma's. Belangrijk onderdeel daarvan is het doen van intakes en psychologische onderzoeken. Samen met jouw collega's draag je eraan bij om onze cliëntenpopulatie van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun gezinnen verder te helpen.

Onder verantwoordelijkheid van ervaren en bevlogen praktijkopleiders ontvang je begeleiding en supervisie op het gebied van behandeling, diagnostiek, management en onderzoek. Zij leren jou graag de fijne knepen van het vak en je kunt op hen terugvallen bij vragen, of om mee te sparren.

Medische banenbank

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


25-04-2019 GGz Centraal
GZ-Psycholoog in opleiding (PIOG) Volwassenen & Ouderen GGz Centraal

Onderzoek en innovatie vormen de motor van het vak en zijn daarom nauw met de opleiding tot gz-psycholoog verbonden. Bij GGz Centraal verrichten we veel onderzoek, o.a. op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en dwangstoornissen. wij bieden je graag de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te verdiepen als gz-psycholoog Volwassenen & Ouderen. Per januari 2020 hebben wij acht opleidingsplaatsen voor gz-psycholoog V&O beschikbaar op de locaties:

 • Meregaard - Almere: binnen het gebiedsteam vindt diagnostiek en behandeling van stemmings-, persoonlijkheids- en angststoornissen en SEPA plaats voor volwassenen en jong volwassenen.
 • Samenwerking Amethist en GGz Centraal gebiedsteams - Almere: een traject met twee onderdelen: het eerste jaar Amethist Verslavingszorg en het tweede jaar GGz Centraal. Amethist Verslavingszorg biedt verschillende behandelingsvormen m.b.t. verslavingsproblematiek en comorbide klachten (zoals PTSS en persoonlijkheidsproblematiek) in vrijwillig en forensisch kader. Voor meer informatie over Amethist, klik hier. Het betreffende gebiedsteam van GGz Centraal in Almere biedt diagnostiek en behandeling van stemmings-, persoonlijkheids- en angststoornissen en SEPA aan volwassenen en jong volwassenen.
 • Emerhese - Amersfoort biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen met autisme spectrum stoornissen, voor meer informatie klik hier.
 • Emerhese - Almere biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen met autisme spectrum stoornissen, voor meer informatie klik hier.
 • DVI (Diagnostiek en Vroege Interventie) - Amersfoort: het DVI team richt zich op diagnostiek en behandeling van met name jongeren met een eerste psychose of rand-psychotische verschijnselen. Onderzocht wordt wat er schuil gaat achter de psychotische ontregeling en biedt i.s.m. ketenpartners behandeling die aansluit bij de patiënt en zijn of haar gezin.
 • FACT (Flexible Assertive Community Treatment ) - Amersfoort: FACT teams bieden behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.
 • Rembrandthof - Hilversum: binnen het behandelprogramma vindt diagnostiek en behandeling plaats van (jong) volwassenen.
 • Polikliniek Stemmings- en Angststoornissen - Harderwijk: binnen dit zorgprogramma vindt diagnostiek en behandeling van stemmings- en angststoornissen plaats.

Als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog (PIOG) werk je in een multidisciplinair behandelteam binnen diverse behandelprogramma's. Belangrijk onderdeel daarvan is het doen van intakes en psychologische onderzoeken. Onder verantwoordelijkheid van ervaren en bevlogen praktijkopleiders ontvang je begeleiding en supervisie op het gebied van behandeling, diagnostiek, management en onderzoek. Zij leren jou graag de fijne knepen van het vak en je kunt op hen terugvallen bij vragen, of om mee te sparren.

Medische banenbank

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


25-04-2019 GGz Centraal
Sociotherapeutisch begeleider (verpleegkundige of SPH GGZ-agoog) de Zwaluw en de Enk, Ermelo (24-32 uur)

Kom jij als sociotherapeutisch begeleider werken aan een beter antwoord aan mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek? Je hebt een belangrijke rol in de groeps- en milieutherapie binnen de Zwaluw en de Enk. Samen met het multidisciplinaire behandelteam begeleid jij 27 patiënten in groepsverband, tijdens de intensieve behandeling, dat gekenmerkt wordt door een gestructureerd psychotherapeutisch leef- en behandelmilieu.

Je hebt een steunende en structurerende houding, waarbij je een verantwoordelijkheidsrelatie aan gaat met patiënten, die erop gericht is de patiënt als persoon zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Hierbij neem je een kritische, onderzoekende houding aan, zowel ten opzichte van de eigen opvattingen als ten opzichte van door anderen opgelegde regels en voorschriften. Naast aandacht voor de individuele problematiek van patiënten en zijn eigen gezinssysteem, richt jij je ook op de dynamische interpersoonlijke- en groepsprocessen.

Belangrijkste taken:

 • sociotherapie geven aan de verschillende groepen, waarbij je ook oog hebt voor de individu maar ook voor groepsprocessen;
 • cliënten stimuleren om zoveel mogelijk zelf aan hun problemen te werken, zowel individueel- als in groepsverband;
 • bijdragen aan het verpleegplan en behandelplan, o.a. medicatie verstrekken en samen met de cliënt toezien op de ADL;
 • deelnemen en inbreng hebben aan multidisciplinair overleg;
 • begeleiding van SPH-stagiaires en leerling-verpleegkundigen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar dit mooie programma? Bekijk ook dit filmpje: Het begin van een beter antwoord.

Medische banenbank

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


25-04-2019 GGz Centraal
Onderzoeksverpleegkundige / coördinator R&D Longen 24 – 36 uur p/w | Nieuwegein | Utrecht

Medicijnenonderzoek
Binnen het longcentrum van het St Antonius vindt veel klinisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Patiënten met een ziekte waar nog geen optimale behandeling voor gevonden is krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan studies naar nieuwe medicijnen. Een multidisciplinair team van research verpleegkundigen, datamanagers en longartsen is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van deze klinische studies. Als research coördinator of verpleegkundige ben jij hierbij van het begin tot het einde van het onderzoek betrokken. Jouw contact met de patiënt is van groot belang om studies goed uit te voeren. Je werkt hierbij nauw samen met zorgverleners van verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis en met externe partijen.

De werkzaamheden van een researchcoördinator/verpleegkundige kunnen bestaan uit:

 • Voorbereiden, beoordelen en uitvoeren van onderzoek
 • Informeren, screenen, begeleiden en instrueren van patiënten
 • Het verrichten van diverse medische studiehandelingen, zoals longfunctie en inspanningstesten, bloeddruk en hartslag meten, ECG's afnemen, bloed prikken, medicatie verstrekken
 • De administratieve registratie van de onderzoeksgegevens en datamanagement
 • Het volgen van studie gerelateerde trainingen en bijscholingen
 • Bijwonen van nationale en internationale studiebijeenkomsten.

Medische banenbank

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


25-04-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Sociotherapeutisch begeleider jongeren met ASS (16-21 jaar) Amersfoort (32-36 uur)

Kom jij, als sociotherapeut/begeleider SPH, multidisciplinair werken en bijdragen aan een stevige basis voor jongeren met ASS van 16 tot 21 jaar?

Als begeleider ga je intensieve begeleiding en klinische behandeling bieden aan jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis in de leeftijd van 16 - 21 jaar. Jouw uitdaging is het verstevigen van multidisciplinair werken tijdens behandelingen aan jongeren. Hierbij heb je veel contact met het systeem en het netwerk van de jongere, met als doel te komen tot optimale afstemming op de behoeften en ontwikkeling van deze jongeren.

Jij pakt jouw positie binnen de netwerken en je stimuleert de doorstroom van jongeren in samenwerking met wijkteams en vervolgplekken voor (beschermd) wonen. Daarnaast ga je aan de slag met het implementeren en eigen maken van methodiek Autisme Centraal en herstelgericht werken.

Belangrijkste taken:

 • dagelijkse begeleiding en sociotherapeutische behandeling van jongeren met ASS in een klinische setting;
 • multidisciplinair meedenken in behandelplannen, vormgeven aan verpleegplannen en samen met de jongeren omzetten naar haalbare doelen;
 • voor 1 of meer jongeren een mentorrol vervullen, samen met de behandelaar richt je je op de specifieke behoeften in het netwerk van de jongere.

Over het team: Het team bestaat uit 8 vaste medewerkers die onderdeel uit maken van een multidisciplinair team met een psychiater, GZ psycholoog, psychomotorisch therapeut en verpleegkundig specialist. Dit team heeft in het afgelopen jaar veel wisselingen doorgemaakt, inmiddels is er een stevige basis waarop voortgebouwd kan worden.

Als team hebben we het doel ons te ontwikkelen en specialiseren in de begeleiding en behoeften van opgroeiende jongeren met ASS door hun vaardigheden te vergroten, school en of werk op gang te brengen, context zodanig aan te passen dat ze zich in de maatschappij staande kunnen houden.

Wil je meer weten over Emerhese? Lees hier de ervaringen van Hans en Guus.

Medische banenbank

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


25-04-2019 GGz Centraal