Logo Medische banenbank

Geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank.

Laatste vacatures

Vasculair Diagnostisch Laborant

Jij bent een enthousiaste verbinder, met oog voor kwaliteit. Jouw belangrijkste taak is het zelfstandig uitvoeren en interpreteren van non-invasief vasculair diagnostisch onderzoek. Elk onderzoek omvat het meten, registreren, analyseren en beschrijven van mogelijke afwijkingen in de doorbloeding van de vaten. Je werkt hierbij met geavanceerde elektronische duplexapparatuur en krijgt te maken met uiteenlopende patiënten van alle leeftijdscategorieën. De meeste onderzoeken zijn langdurig en spannend voor de patiënt. Dit vraagt, naast vaktechnische kennis, veel inzicht en tact. Je bent een belangrijke schakel tussen specialisten, afdeling en polikliniek. Regelmatig neem je deel aan vaatbesprekingen en multidisciplinaire overleggen. De onderzoeken verricht je voornamelijk op de afdeling KNF/Vaatfunctie maar ook op de dialyse-afdeling en/of verpleegafdeling. Kortom, een zeer zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief!

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


27-06-2022 St. Antonius Ziekenhuis
ANIOS Psychiatrie Gebiedsteam Lelystad West (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met een breed scala aan psychiatrische problemen (angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en trauma). Binnen het gebiedsteam behandel je alle specialistische GGZ behandelvragen en je krijgt dan ook te maken met een brede instroom van verwijzingen. Kortom, je bent er als ANIOS voor:

 • het zelfstandig uitvoeren van behandelingen of in een shared case-load.
 • intakes te doen om samen met de patiënt, de naastbetrokkenen en eventueel andere hulpverleners tot een behandelovereenkomst te komen.
 • uitvoering te geven (onder supervisie) aan farmacotherapeutische behandelingen.
 • deel te nemen aan overleggen en teambesprekingen.

Deze baan geeft je als ANIOS de mogelijkheid in aanraking te komen met de specialistische ggz in de breedste zin. En dus ook de kans om diensten mee te draaien in onze crisisdienst.

Jouw 20 nieuwe collega's wachten al op je. Je gaat werken binnen een multidisciplinair team dat behandeling biedt aan mensen met een breed scala aan psychische problemen, binnen het postcodegebied dat dit gebiedsteam bestrijkt. Je kunt daarbij denken aan onder andere: angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek trauma, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen en comorbide problematiek.

Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Wij zijn open en toegankelijk. Een groep van hoog specialistische behandelaren die compassie heeft met de doelgroep. Eerlijke feedback kan geven aan elkaar en naast de serieuze kant van het werk ook samen lol kan maken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


27-06-2022 GGz Centraal
GZ-psycholoog Langdurige Zorg (8-16 uur

Voor wie jij er bent? Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Je komt te werken binnen onze kliniek Mauritzhof in Bussum. Omdat wij de behandelcapaciteit willen vergroten en de zorgkwaliteit willen waarborgen zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, in de functie van GZ-psycholoog. We zoeken iemand die zich volledig wil toeleggen op het behandelen van deze ingewikkelde doelgroep. Kortom, je bent er als GZ-psycholoog door:

 • individuele en groepstherapieën te geven aan EPA patiënten en het centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen te zijn.
 • coaching en advies te geven, aan de verpleegkundige teams, met betrekking tot de omgang en dynamiek met deze patiënten.
 • vanuit jouw expertise mee te denken en te bouwen aan de doorontwikkeling van het behandelaanbod en behandelprogramma.
 • intervisie met andere GZ-psychologen uit de regio, om ervaringen en expertise uit te wisselen.
 • als regiebehandelaar intakes te verrichten, behandelplannen op te stellen en te zorgen voor integraliteit van het behandelproces.

Het team bestaat uit in totaal 35 medewerkers. Binnen deze functie werk je nauw samen met 5 behandelaren en een verpleegkundig team. Daarnaast is er ook nog een dagbestedingsteam. Met jou als GZ-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het bieden van behandelingen en therapieën aan EPA patiënten. Dit vraagt veel creativiteit en vindingrijkheid van jou als behandelaar.
We zoeken momenteel iemand voor 8-16 uur maar dit is bespreekbaar en de uren kunnen worden uitgebreid met werkzaamheden op een andere afdeling.

De behandeling is gericht op ondersteuning op symptomatisch, sociaal en persoonlijk herstel. De patiënt heeft hierbij de leidende rol, bijgestaan door de naastbetrokkenen. Het gaat om patiënten die, na ambulante hulp, aan hun herstel gaan werken op de kliniek. De patiëntengroep is gemêleerd, zowel in de duur van opname, aandoening en leeftijd. Dit maakt het werk interessant en dynamisch. Wij bieden patiënten een samenhangend aanbod dat in overleg met de patiënt, naastbetrokkenen en ketenpartners afgestemd wordt. Binnen de Mauritzhof willen we in de toekomst gaan werken volgens het ART model en we zijn bezig om deze plannen verder uit te werken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Innovatief, behulpzaam en gedreven. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


27-06-2022 GGz Centraal
Medewerker Horeca

Als medewerker Horeca ben je een "doorpakker". Je werkt volgens heldere kaders, onder toezicht en instructie van een senior medewerker en/of kok. Je maakt vergaderlunches en maaltijden voor het personeelsrestaurant. Je bedient de kassa in het personeelsrestaurant. Je bewaakt de voorraad, geeft bestellingen door en ruimt de geleverde goederen op. Je assisteert bij het bereiden van maaltijden voor patiënten. Ook de afwas- en schoonmaakwerkzaamheden in de keuken en het gereed maken van ruimten behoren tot je dagelijks werk.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


27-06-2022 Dijklander Ziekenhuis
Ambulant Verpleegkundige Ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Ouderen met een psychiatrische aandoening die vaak gepaard gaat met somatische- en cognitieve problemen. Door gezamelijk behandelplannen op te stellen, behandelingen helpen uit te voeren draag je bij aan de zorg voor ouderen. Je werkt nauw samen met de uitvoerend behandelaar. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • ouderen intensieve begeleiding te bieden in de thuissituatie.
 • een belangrijke partner te zijn in de verbinding tussen patiënt, gebied/netwerkpartners en het team, en heb je een rol in het vormgeven van het behandelaanbod.
 • bij te dragen aan het verpleeg- en behandelplan en te adviseren over de behandeling.
 • nauw samen te werken met andere disciplines: psychiaters, artsen, (klinisch) psychologen en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, in je eigen en overige teams.
 • oog voor somatiek te hebben.
 • meerdere keren per week patiënten te bezoeken. Ook bied je begeleiding bij het maken en onderhouden van contacten, denkend aan familieleden en sociaal netwerk. En indien nodig bij administratieve en financiële zaken.

Jouw nieuwe collega's van ouderenpsychiatrie wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorg bieden aan ouderen. Wij richten ons op kwetsbare ouderen die in de derde of vierde levensfase verkeren en vaak problemen ervaren op meerdere gebieden. Naast psychiatrische stoornissen spelen vaak ook somatische- en cognitieve problemen een rol. De visie van de ouderenpsychiatrie is om de zorg dichtbij de patiënt te organiseren in nauwe samenwerking met andere hulpverleners, zoals de huisarts en thuiszorg. We werken vanuit het team multidisciplinair, schalen op naar FACT zorg indien nodig en kunnen gebruik maken van Intensive Home Treatment en indien noodzakelijk patiënten (voor korte tijd) opnemen in een van onze klinieken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Collegiaal, betrokken en met een groot hart voor onze doelgroep!

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 GGz Centraal