Logo Medische banenbank

Geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank.

Laatste vacatures

GZ-Psycholoog Stemmings- & Angststoornissen

Voor wie jij er bent? Patiënten met een stemmings- en/of angststoornis. Als gz-psycholoog werk je vraaggestuurd en cliëntgericht, waarbij de relatie tussen jou en de cliënt de grootste bijdrage levert aan de behandeling. Een functie met afwisseling en ruimte voor groei op de competentiegebieden van gezondheidszorgpsychologen, (psycho)diagnostiek en uitgebreide behandelingsmogelijkheden.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • intakes te houden en (aanvullende) diagnostiek te verrichten.
 • het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen, in samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • zowel individuele als groepsbehandeling te geven.
 • werkbegeleiding te bieden aan masterpsychologen en gz-psychologen in opleiding.

Binnen jouw team bij de polikliniek en deeltijd Stemming en Angststoornissen werk je met ongeveer 20 collega's. Dat zijn psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, SPV, een IPS trajectbegeleider, verschillende verpleegkundigen en verscheidene opleidelingen. Daarnaast werken er sociotherapeuten op de deeltijd, is er maatschappelijk werk en zijn een relatietherapeut en vaktherapeuten verbonden aan de afdeling.

Onze gedragswetenschappers zijn georganiseerd in vakgroepen per regio die een aantal keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast vindt er een jaarlijks symposium plaats voor alle gedragswetenschappers van GGz Centraal. Tenslotte bestaat er de PSG (Psycholoog Specialisten van GGz Centraal) welke de belangen behartigt van alle psychologen binnen de organisatie.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, open en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
Maatschappelijk Werker Voortgezette Klinische Behandeling

Als maatschappelijk werker bied je psychosociale- en praktische hulp aan cliënten met betrekking tot financiën, administratie, het netwerk, wonen of de sociale omgeving van de cliënt. Ook bied je praktische ondersteuning bij regelzaken voor patiënten, zoals het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap, diverse juridische zaken en het doen van een beroep op WMO-voorzieningen. Je onderhoudt contact met diverse externe instanties, organisaties en ketenpartners. Je hebt oog voor de verschillen tussen cliënten en hun onderling sterk verschillende problematiek. Je kunt snel schakelen om te komen tot een op de individuele cliënt toegespitste benadering. Naast cliëntenzorg heb je een belangrijke signalerende functie, met hierbij de verantwoordelijkheid om, indien nodig, acties te ondernemen op de gesignaleerde situatie.

Verder onderhoud je contacten met andere maatschappelijk werkers binnen GGz Centraal (Vakgroep MW) en maak je gebruik van de aangeboden overlegmomenten of creëert deze indien nodig. Ook blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld en ben je onderdeel van het multidisciplinair en behandelteam.

Hofstede is een klinische open afdeling voor langer durende behandeling van volwassenen en ouderen met doorgaans meervoudige psychiatrische problematieken. De afdeling is onderdeel van het zorgcluster Herstel. Locatie Hofstede bestaat uit zes geschakelde bungalows voor zes personen. De woonkamer, keuken en tuin zijn beschikbaar voor alle cliënten. Doordeweeks is er activiteitenbegeleiding aanwezig. Wij werken aan leefstijl en vanuit de herstelgerichte gedachte volgens de ART-methodiek, actief herstel in en van de triade.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Divers, open en betrokken naar patiënten en collega's. Een dynamische werkomgeving waarbij ontwikkelmogelijkheden als individu en als team tot de mogelijkheden horen. Wij besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

"Kansen op herstel, zelf zien is één. Kans zien om cliënten ondersteuning te bieden, zodat zij de kansen gaan zien is de uitdaging!"

Lees hier de ervaringen van medewerkers over werken in de voortgezette klinische behandeling.

Wij komen graag met jou in contact. Kom vrijblijvend een kop koffie drinken om samen te kijken naar jouw ambities en de mogelijkheden.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
ANIOS Psychiatrie GGz Centraal

Als ANIOS in de psychiatrie kijk je verder dan het ziektebeeld van de patiënt. Je besteedt aandacht aan de persoon daarachter en hebt oog voor de sociaal-maatschappelijke en culturele context. De variëteit aan ziektebeelden en in patiëntenpopulatie maakt het werken in de psychiatrie divers en leerzaam. Helemaal als je je wilt specialiseren tot huisarts of psychiater.

Wil jij na je master Geneeskunde weten wat écht bij jou past voordat je je gaat specialiseren? De praktijkervaring en kennis die je opdoet in de psychiatrie is waardevol voor je verdere loopbaan. Daarom verwelkomen we zowel artsen die zich nog oriënteren, als degenen die al weten dat hun toekomst ligt in de psychiatrie. Lees hier meer over 3 redenen waarom het werken als basisarts in de psychiatrie zo waardevol is.

Wat ga je doen?
Je bewaakt het proces rondom de behandeling en zorgt voor een optimaal behandelklimaat voor de patiënten en hun naasten samen met het verpleegkundig en begeleidend team. Je bent er als ANIOS door:

 • het verrichten van intakes, diagnoses te stellen en indicaties te stellen.
 • het onder supervisie opstellen van behandelplannen in samenwerking met de patiënt en de naastbetrokkenen.
 • het uitvoeren van farmacotherapeutische behandelingen en uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij somatische klachten.
 • te werken in een multidisciplinair team, waar jouw bijdrage als behandelaar van grote waarde is.
 • jouw kennis in te zetten en jezelf te ontwikkelen door te leren van collega's en externe specialisten.
 • zo nu en dan mee te draaien in de crisisdienst buiten kantoortijden.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
Verpleegkundig Specialist Stemming en Angststoornissen/Bipolair

Als verpleegkundig specialist in deze tweedelijns specialistische ggz-zorg ben jij regiebehandelaar in de behandeling van onze cliënten, die daarvoor ambulante behandeling krijgen. Je werkt volgens de richtlijnen die aansluiten bij het programma zoals bipolaire stoornissen, CGT, schematherapie en volgt hierbij de nieuwste ontwikkelingen.

Voor cliënten met complexe stemmings- en angststoornissen bieden wij zowel een ambulant als deeltijdprogramma aan, waardoor wij in staat zijn zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vraag van een patiënt. Binnen het behandelprogramma kan het accent van werken liggen op bipolaire stoornissen of op angst en depressies. Voor beide onderdelen zoeken wij een verpleegkundig specialist.

Je werkt binnen een multidisciplinair team, waarbinnen jij als regiebehandelaar zorgdraagt voor de integraliteit van het behandelproces en het centrale aanspreekpunt bent van alle betrokkenen, inclusief de patiënt/cliënt en diens naasten. Samen met jou mede-behandelaren zorg je voor een evenwichtige verdeling van de deelgebieden. Wanneer het nodig is verwijs je door naar andere zorgverleners.

Wij bouwen samen aan ons team. We hebben een open en collegiale cultuur, waarin we intensief met elkaar samenwerken. Er is ruimte voor persoonlijke groei en inbreng, omdat ons doel is het behandelprogramma verder te ontwikkelen en/of te verbreden.

Wil jij je kennis en ervaring inzetten om de ambulante zorg door te ontwikkelen en met ons mee te bouwen? Dan spreken wij je graag!
Jouw taken in het kort:

 • je start met de (medische) intakes en somatisch onderzoek en bespreekt deze in het multidisciplinair overleg;
 • als regiebehandelaar stel je een diagnose, bepaalt de indicaties en samen met de patiënt stel je een behandelplan vast. Aansluitend zorg je voor continuïteit en uitvoering daarvan volgens o.a. verpleegkundige methodieken, doet de controle op en evaluatie van de behandeling;
 • binnen het vastgestelde behandelplan verricht jij medicamenteuze controles en daarbij behorende (somatische) onderzoeken, ben je alert op veranderingen in de situatie en onderneemt daarin de benodigde acties;
 • je vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van het verpleegkundig specialistische vakgebied en draagt dit uit binnen de organisatie;
 • de regionale bereikbaarheid buiten kantooruren verdeel je volgens rooster met jouw collega's;
 • samen met je collega's in het behandelteam denk je actief mee aan manieren om de zorg voor onze doelgroep de komende jaren te verbeteren en bij te dragen aan deskundigheidsbevordering van zowel de patiënt, zijn netwerk en het team;
 • je vertegenwoordigt het vakgebied bij in- en externe contacten;
 • je krijgt de gelegenheid om bijvoorbeeld als projectleider de kwaliteit van zorg en behandeling te versterken.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
Verpleegkundig Specialist Cluster Kliniek

Voor wie jij er bent? Patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Vanuit jouw specialisme geef je vorm aan de behandeling van deze patiënten, draag je zorg voor de integraliteit van het behandelproces en ben je het centrale aanspreekpunt. Je bent verpleegkundig specialist binnen ons klinische cluster dat bestaat uit diverse onderdelen, zoals onder andere intensieve psychiatrie en de uitstroomgroep forensische psychiatrie. Zowel de medische aspecten als de verpleegkundige handelingen die je uitvoert maken deze baan interessant en afwisselend.
Kortom, je bent er als verpleegkundig specialist door:

 • intakes te verrichten, onderzoek te doen en werkdiagnoses te stellen, en dit multidisciplinair te bespreken.
 • patiënten te behandelen en te begeleiden in hun herstelproces.
 • steeds te beoordelen of de behandeling nog voldoende aansluit, de veiligheid van de patiënt is gewaarborgd en of familie en naasten voldoende betrokken zijn.
 • begeleiding te bieden aan een verpleegkundig specialist in opleiding.

De teams waarmee je samenwerkt zijn zelfstandig en multidisciplinair samengesteld. Met jou als verpleegkundig specialist zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, behandeling bieden aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen én zorgen voor optimale verbinding tussen de diverse klinische afdelingen en verdere onderlinge samenwerking van de teams. In deze zich sterk ontwikkelende werkomgeving is er ruimte voor persoonlijke inbreng en de mogelijkheid om het behandelaanbod mede te vorm te geven.

Het cluster kliniek omvat naast intensieve psychiatrie en de uitstroomgroep forensische psychiatrie (een unieke samenwerking tussen de Voorde, onderdeel van de Van der Hoeven Kliniek, en GGz Centraal) ook de kliniek voor volwassenen en ouderen, een RIBW+, de medisch paramedische dienst, dagactiviteiten en het flexbureau.

Hoe je onze teams het beste kunt omschrijven? Deskundig, professioneel en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal