Geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank.

Laatste vacatures

Verpleegkundig Endoscopist (opleidingsplaats)

Een opleiding voor endoscopieverpleegkundigen met ambitie
Als Verpleegkundig Endoscopist in opleiding word je opgeleid om zelfstandig, maar wel onder supervisie van een MDL-arts, coloscopieën uit te voeren. Je leert hoe je voorafgaand aan het endoscopisch onderzoek de ASA-classificatie bepaalt, waarbij je een inschatting maakt van de complexiteit van het onderzoek en de te gebruiken endoscopietechniek. Voor patiënten met een ASA I en II classificatie, ben je als Verpleegkundig Endoscopist bevoegd om in opdracht van de MDL-arts de coloscopie uit te voeren, biopten af te nemen en poliepen tot 10 mm te verwijderen. Patiënten met een hogere classificatie worden altijd door de MDL-arts behandeld. Je leert om sedatie en analgesie toe te dienen conform de landelijke richtlijnen en de juiste interventies toe te passen in onvoorziene situaties zoals bijvoorbeeld een bloeding, desaturatie of perforatie. Indien de situatie dat vraagt mag je in bepaalde mate zelfstandig medicatie toepassen. In alle gevallen zorg je dat de patiëntveiligheid gewaarborgd wordt. Je rapporteert de uitkomsten van het onderzoek en de behandeling aan de MDL-arts en legt deze vast in het medisch dossier. Uiteraard houd je nauw contact met de specialist en kun je daar met al je vragen terecht.
Als Verpleegkundig Endoscopist verleen je MDL-zorg op een hoger niveau en vervul je de regierol binnen het endoscopieteam. Dat betekent dat je binnen vastgestelde kaders zelf besluiten kan en mag nemen en het gehele zorgproces rondom de endoscopie regisseert van screening tot en met ontslag en nazorg. Ook kun je je kennis en deskundigheid overdragen aan endoscopieverpleegkundigen door middel van het geven van klinische lessen om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Als Verpleegkundig Endoscopist werk je in een poliklinische setting.
Verpleegkundig endoscopist Eva Grift vertelt je graag meer over haar beroep.

Een beroep met toekomst
Het beroep verpleegkundig endoscopist is volop in ontwikkeling. Door de invoering van bevolkingsonderzoek maar ook de toegenomen mogelijkheden van vroegdiagnostiek en een tekort aan MDL-artsen, vindt een verschuiving plaats van laag- en middencomplexe MDL-zorg van artsen naar verpleegkundig endoscopisten. Zij worden vooral ingezet bij de vervolgonderzoeken naar aanleiding van de eerste screening tijdens bevolkingsonderzoeken. De vraag naar gediplomeerde verpleegkundig endoscopisten neemt de komende jaren dan ook sterk toe.

De opleiding
De opleiding tot Verpleegkundig Endoscopist duurt 15 maanden en start bij voldoende aanmeldingen in december 2019. Voor het theoretische deel van de opleiding volg je gemiddeld 3 lesdagen per maand. Daarnaast krijg je in totaal 4 dagen simulatieonderwijs om het werken met de coloscoop goed in de vingers te krijgen. Naast het theoretische deel ga je praktijkervaring opdoen in de instelling waar je werkt, onder begeleiding van een MDL-arts. Daarnaast loop je een oriënterende stage in een andere zorginstelling ter verbreding en verdieping binnen jouw eigen vakgebied. De opleiding is CZO-erkend en wordt in Nederland als enige aangeboden door de St. Antonius Academie in Utrecht/Nieuwegein. Recent is het onderwijsprogramma geheel vernieuwd waardoor het nóg beter aansluit op de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Meer informatie over de inhoud van deze opleiding lees je hier.

Medische banenbank

4 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


14-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Beveiliger

De afdeling Beveiliging valt onder cluster Service en Huisvesting. De afdeling Beveiliging, draagt zorg voor een beveiligde omgeving voor patiënten, bezoekers en personeel. Het team beveiliging bestaat uit 29 leden, die allen op onze locaties HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde werken. De beveiliging is onder andere verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid, het coördineren van helikopterlandingen (HMC Westeinde) en fungeren als tussenpersoon voor politie, justitie en brandweer.

Wij zijn op zoek naar meerdere ervaren beveiligers die alle diensten en op alle locaties inzetbaar zijn. Er zijn drie verschillende diensten (06:45 uur - 15:15 uur, 14:45 uur - 23:15 uur en 23:00 uur - 7:00 uur). Je bent een integer persoon en kan tegen een stootje. Je kunt goed omgaan met bezoekers, medewerkers of patiënten en lost problemen rustig, correct en passend op. Je weet goed te schakelen tussen hulpverlening en handhaving. Het is voor jou fysiek geen probleem veel te lopen en te staan in het ziekenhuis en je bent alert en je houdt je staande in stressvolle situaties.

Werken in een ziekenhuis is werken op een bijzondere plek. Iedere dag is weer anders en je betekent hier werkelijk iets voor andere mensen. De onderlinge sfeer is goed, de teams zijn sterk. Jouw ideeën en die van je collega's worden niet alleen gehoord, we maken er ook écht werk van. Daardoor kun je met elkaar veel bereiken bij HMC. Op elk niveau, op iedere plek. Want ook dan horen we je wensen en ideeën.

Medische banenbank

6 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


14-06-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Gipsverbandmeester in opleiding, 32 uur p/w – 36 uur p/w, Nieuwegein | Utrecht | Woerden

We hoeven je waarschijnlijk niet te vertellen dat in de zorg geen dag hetzelfde is. Binnen het St. Antonius Ziekenhuis is dat niet anders. Samen met je collega's van de gipskamer ben je verantwoordelijk voor het aanleggen, controleren en verwijderen van (im)mobiliserende, corrigerende en ondersteunende voorzieningen bij patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat.

Voorafgaand aan de opleiding begin je met voorwerken, en aan het eind van je voorwerkperiode vindt een go/no go gesprek plaats. De duur van de voorwerkperiode wordt in overleg bepaald. Na de voorwerkperiode start je met de opleiding aan de academie van het Erasmus MC. De opbouw van de theorieopleiding is van laag naar hoog complex en van bovenste-, onderste extremiteiten naar wervelkolom. Deze opbouw maakt een goede aansluiting met de praktijkopleiding mogelijk. De opleiding duurt 18 maanden.

Als gipsverbandmeester in opleiding werk je op de gipskamers van onze locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. In onze gipskamers werk je van maandag t/m vrijdag tussen 08.15 en 16.45 uur.

Medische banenbank

4 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


14-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Teamhoofd OK / Chirurgie, 32-36 uur per week, Nieuwegein | Utrecht | Woerden

Als Teamhoofd Chirurgie ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van een hecht team dat samen de schouders eronder zet in tijden van personele krapte en een toenemende zorgvraag. Jouw team bestaat uit (leerling) operatieassistenten, logistiek medewerkers, programma coördinatoren en medewerkers huishoudelijke dienst. Een deel van je team bestaat uit gedetacheerde medewerkers. Je hebt een belangrijke rol in het motiveren, stimuleren, faciliteren en coachen van je team en je werkt samen aan creatieve oplossingen voor de knelpunten die er zijn. Je houdt je bezig met de personele planning van de locaties in nauwe afstemming met je collega teamhoofden chirurgie en de teamhoofden van de PACU/recovery en anesthesie. Samen werken jullie aan de ontwikkeling van de teams binnen de OK. Je denkt actief mee over de ontwikkeling van het afdelingsbeleid en het kwaliteitssysteem en je zorgt voor implementatie en borging hiervan. Samen met het afdelingshoofd stel je jaarplannen en een sluitende begroting op en zorg je voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Kortom, een afwisselende leidinggevende baan in een boeiend OK-complex.

Medische banenbank

10 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


14-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Senior Salarisadministrateur (meewerkend teamlead), 32 uur per week, Nieuwegein

Als senior salarisadministrateur ben je verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van alle werkzaamheden rondom de salarisverwerking (AFAS) van onze medewerkers en het nemen van operationele besluiten. Je stuurt de werkprocessen aan en werkt daarnaast zelf ook actief mee in de dagelijkse uitvoering van het werk. Je verzorgt de verschillende maandelijks terugkerende aangiftes en levert jaarlijks input voor de jaarrekening. Daarbij werk je onder meer nauw samen met de afdeling Finance. Ook ben je het aanspreekpunt voor externe instanties, waaronder de belastingdienst, de accountants en het UWV. Het is jouw taak om erop toe te zien dat (fiscale) wet- en regelgeving en cao-regelingen op de juiste manier worden toegepast. Je hebt een actieve rol in lopende projecten binnen HR. Er liggen mooie uitdagingen voor je om aan te pakken, zoals het borgen van de kwaliteit, het verhogen van de interne klanttevredenheid en het optimaliseren van de processen in de HR-keten. Dit vraagt van jou dat je een echte expert bent binnen je vakgebied en deze kennis actief deelt met collega's binnen het team. Maar ook dat je een sparringpartner bent voor de HR-afdeling, de Finance afdeling en voor projecten waar een samenhang is met de salarisadministratie.

Medische banenbank

7 sollicitaties
14 views
Bekijk vacature


14-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis