Logo Medische banenbank

Geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Medische banenbank.

Laatste vacatures

Continentieverpleegkundige & Urologisch Verpleegkundige (parttime of fulltime)

 • Nauw samenwerken met de artsen en andere (specialistisch) verpleegkundigen op de afdeling.
 • Samen met de arts verzorg jij het spreekuur en assisteer je deze, naast de behandelingen en onderzoeken die je zelfstandig verricht.
 • Met jouw frisse maar kritische blik op onze processen en werkzaamheden kom jij tot verbetervoorstellen.
 • Samen met je collega's zorgen voor een nog efficiënter draaiend Urologisch Behandel Centrum.
 • Op de afdeling is iedereen actief in een werkgroep zoals; LEAN, EBP of VIM. Samen met je collega's breng jij de kwaliteit van de patiëntenzorg naar een nog hoger niveau.

Als continentieverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor:

 • Zelfstandig uitvoeren van het continentiespreekuur, ondersteunen en begeleiden van patiënten met complexe katheterproblemen en meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de continentiezorg. Daarnaast kan er een beroep op je worden gedaan om scholingen te verzorgen voor collega verpleegkundigen.
 • Contacten aangaan met interne en externe stakeholders waaronder de thuiszorg en leveranciers van hulpmiddelen.
 • Bijdrage leveren aan verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.
 • Proactief ben jij op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied.
 • Initiatief tonen binnen de ontwikkeling van de visie op continentiezorg.

Als verpleegkundige bij het Urologisch Behandel Centrum ben je verantwoordelijk voor:

 • Uitvoeren van specialistische (verpleegkundige) handelingen bij een brede doelgroep urologische patiënten.
 • Assisteren bij radiologische programma's en behandelingen onder sedatie.
 • Uitvoeren van zelfstandig verpleegkundige programma's, waaronder blaasspoelingen bij oncologische patiënten.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de afdeling en begeleid je studenten. Redeneer je klinisch en lever je kwalitatief hoogwaardige zorg.
 • Geven en ontvangen van (gevraagd en ongevraagd) opbouwende feedback.
 • Participeren in en leiden van werkgroepen waarbij jouw input van belang is.
 • Ondersteunen en begeleiden van patiënten met complexe katheterproblemen.
 • Contacten aangaan met interne en externe stakeholders waaronder de thuiszorg en leveranciers van hulpmiddelen.
 • Bijdrage leveren aan verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.
 • Proactief ben jij op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-12-2022 Catharina Ziekenhuis
Regisseur ICT Systeembeheer

Met het outsourcen van de datacenterdiensten systeem en netwerkbeheer zoeken we voor deze zeer veelzijdige functie het schaap met de vijf poten voor het deelgebied Systeembeheer. Veelzijdig omdat je als ICT regisseur heel goed in staat bent om met je sterk technische infrastructuur beheer achtergrond zelfstandig ICT projecten te ondersteunen, kun je zelfstandig en in samenwerking met collega's het technisch beheer uitvoeren van de werkplekken en ben je de spin in het web in het coördineren van het beheer, onderhoud en wijzigingen van de ICT-infrastructuur.

Dit laatste doe je vooral met de sourcingspartner die Dijklander heeft geselecteerd. Je overziet hiermee ook de samenhang tussen systemen, adviseert het ICT management en bewaakt deze samen met de architect. Je werkt mee om een maximale beschikbaarheid en prestatie van de infrastructuur te waarborgen. Je zorgt voor een optimale samenwerking met onze ICT leveranciers. Samen met je collega systeem regisseurs werk je veel samen met o.a. onze externe sourcingspartner, de Servicedesk, de Service Delivery Managers en de Service Level Managers. Incidenteel ook met de crisismanager ICT

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

36 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


05-12-2022 ICT
Medewerker polikliniek Dermatologie

Je zal als medewerker polikliniek Dermatologie verantwoordelijk zijn voor de administratieve ondersteuning op de afdeling, zoals agendabeheer, telefoon beantwoorden en patiëntgegevens invoeren en/of controleren. Daarnaast controleer je of alle medische correspondentie, zoals brieven van de specialist, en rapporten digitaal aanwezig zijn ter voorbereiding voor een poli afspraak. Ook verricht je diverse baliewerkzaamheden waarbij je onder andere patiënten ontvangt en ondersteunt. Tijdens jouw werkzaamheden zal jouw werkdag elke dag divers en uiteenlopend zijn. De werkzaamheden zullen op locatie oost en west plaatsvinden.

23 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


05-12-2022 OLVG
ANIOS Orthopedie (fulltime)

Als ANIOS kan je je volop ontwikkelen:

 • De werkzaamheden bestaan uit de zorg voor de patiënten op de afdelingen en buitengewesten, je heb je eigen poliklinische werkzaamheden bestaand uit voornamelijk postoperatieve controles en zult ingezet worden op de operatiekamers als eerste assistent. Je ziet dus absoluut meer dan alleen de afdeling.
 • Er is ruimte om aan je wetenschappelijke en/of maatschappelijke competenties te werken.
 • Daarnaast draai je mee tijdens de onderwijsactiviteiten binnen de ROGO zuid.
 • Gemiddeld eens per maand draai je samen met je supervisor een zaterdagdienst waarvoor je op een andere dag gecompenseerd wordt.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


05-12-2022 Catharina Ziekenhuis
Senior HR Adviseur (parttime of fulltime)

 • Adviseren en ondersteunen van het Bestuur op het gebied van HRM; zowel bij de ontwikkeling als uitvoering van HR-beleid als de toepassing van CAO, AMS- regeling en overige HRM gerelateerde wet- en regelgeving.
 • Bijdragen leveren aan het verder professionaliseren van het MSB op HRM gebied en mede ontwikkelen en implementeren van HR-beleid en HR-instrumenten voor het MSB waarbij invulling wordt gegeven aan het strategisch plan van het bedrijf.
 • Het uitvoer geven aan en doorontwikkelen van (nieuwe) samenwerkingsverbanden met externe leveranciers (bijv. externe salarisverwerking).
 • Behandelen van nieuwe aanvragen van MSB personeel vanuit Specialismen binnen het MSB en onderhouden van contacten hierover met de Medisch Specialisten van de betreffende vakgroepen.
 • Fungeren als schakel tussen de MSB organisatie en de HRM organisatie van het Catharina Ziekenhuis op HRM gebied.
 • Voeren van arbeidsvoorwaardegesprekken met nieuwe medewerkers, actualiseren van HRM basisgegevens en uitvoer geven aan kwaliteitsprocedures bij toetreding van nieuwe medisch specialisten en overige (zorg)professionals.
 • Zorgdragen voor en optimaliseren van HRM gerelateerde data-registraties (o.a. verwerken van mutaties in salarisstambestanden).

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


05-12-2022 Catharina Ziekenhuis