Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Directievoerder Natte Infra

Als ervaren directievoerder ben je verantwoordelijk voor de directievoering op stedelijke baggerwerken en het dagelijks onderhouden van watergangen binnen het verzorgingsgebied van de gemeente Rotterdam.
Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de (financiële) administratie van de projecten, (technische) controlemetingen en opnames en het uitzetten van opdrachten naar de contractaannemer. Tevens ben je als directievoerder inzetbaar bij projecten en grotere onderhoudswerkzaamheden aan verschillende objecten van bijvoorbeeld gemalen, pompinstallaties, bruggen en tunnels.

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Rotterdam
Jurist Bestemmingsplannen/Omgevingsplan

Rotterdam is volop in ontwikkeling en kent vele uitdagingen. Zo ook de uitdagingen die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. Nieuwe juridische uitdagingen waarin jij voorloopt op de ontwikkelingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

  • Als jurist actualiseer je de bestemmingsplannen en zet je jouw expertise in voor de complexe bestemmingsplannen en vanaf medio 2020 voor het omgevingsplan.
  • Jij bent een sparringpartner voor de andere juristen en planologen van het team. Je geeft advies aan het bestuur, griffie en de gemeenteraad.
  • Als echte netwerker bouw en onderhoudt je diverse netwerken, zowel intern als extern. Ontwikkelingen rondom de omgevingswet houd je bij en vertaal je naar concrete acties voor nu en in de toekomst.
  • Het nieuwe instrumentarium maak jij je snel eigen en deze kennis kun jij ook overdragen aan je collega's binnen het team.
  • Je onderzoekt en analyseert vraagstukken en komt met creatieve oplossingen.
  • In samenwerking met de kwartiermaker omgevingsplan bereid je het team voor op implementatie van de Omgevingswet.

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Rotterdam
Juridisch adviseur Stadsontwikkeling

Binnen team Clusters is een functie van juridisch adviseur beschikbaar voor de ondersteuning aan het cluster Stadsontwikkeling. Wij zoeken een jurist die vanuit privaatrechtelijke kennis en ervaring advies geeft over dossiers en kwesties die spelen binnen de projecten van het Cluster Stadsontwikkeling.
Daarbij kan worden gedacht aan de grote projecten als de komst van een nieuw Feyenoordstadion of de verlenging van de Hoekse Lijn tot op het strand, maar ook aan juridische advisering rond kleinere projecten als de bouwopgave voor een nieuwe school of de gronduitgifte voor de bouw van enkele vrijstaande woningen.
De juridische vraag varieert van een relatief eenvoudige vraag een conceptovereenkomst te beoordelen, tot langlopende trajecten, waarin de jurist continu schakelt met een projectleider en dossiers waarin de jurist zelf de regie voert.

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Rotterdam
Juridisch adviseur Stadsbeheer

Binnen team Clusters is een functie van juridisch adviseur beschikbaar voor de ondersteuning aan het cluster Stadsbeheer.

Doel van de functie: het vanuit een stevige bestuursrechtelijke en civielrechtelijke juridische kennis adviseren in het domein Stadsbeheer met een focus op het afvalbeheer en de buitenruimte.
Het werkdomein van de gezochte jurist bevindt zich in de hoek van enerzijds het afvalbeheer, inzameling, reiniging van de stad en de stappen die worden gezet op het gebied van circulariteit, anderzijds het beheer van een wagenpark.
Rotterdam heeft de verdere doorontwikkeling van het hergebruik van grondstoffen hoog op de agenda staan. Naast het ontwikkelen van de techniek daarvoor, is het onontbeerlijk dat ook het juridische instrumentarium, dat de gemeente tot zijn beschikking heeft, daarin meegroeit. Dat vraagt creativiteit, durf en een scherp juridisch oog. Het vraagt kennis op het terrein van de APV, milieuregelgeving maar ook op het terrein van de gemeentelijke belastingen.
Daarnaast is, binnen het cluster Stadsbeheer, de afdeling gepositioneerd die het gemeentelijk wagenpark beheert en tevens een belangrijke speler in de regio is, op het terrein van specialistische voertuigen. In die hoedanigheid is de afdeling betrokken bij aanbestedingen (als inschrijvende partij), waarbij bijvoorbeeld de vereisten uit de wet Markt & Overheid een rol spelen.
Verder geldt dat Rotterdam niet wars is van pilots en experimenten, waarbij wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt juridische lenigheid, lef en snelheid in adviseren.

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Rotterdam
Senior Functioneel Beheerder

Gemeente Rotterdam heeft stevige ambities gericht op het innoveren en verbeteren van haar dienstverlening richting burgers en partners. De trajecten binnen de digitaliseringsagenda van de gemeente zorgen voor een versnelling van de digitale transformatie en leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening.

Het vakgebied functioneel beheer neemt binnen de digitaliseringsagenda een belangrijke rol in. Wat er ontwikkeld wordt, moet ook toekomstbestendig worden beheerd. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen die invloed hebben op functioneel beheer. Voorbeelden zijn cloudvorming en Agile-werken.

Gemeente Rotterdam zoekt een ervaren functioneel beheerder die samen met de product owners, team manager en collega's het functioneel beheer naar een hoger niveau tilt. Je zult als senior functioneel beheerder het team Functioneel Beheer Generiek gaan versterken.

In deze functie bestaan je taken/verantwoordelijkheden uit:

  • Zorg dragen voor een structuur waarin deliverables vanuit programma's en projecten op een effectieve en efficiente manier worden overgedragen naar Functioneel Beheer
  • Uitvoering geven aan kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van het team
  • Coachen van junior en medior collega's
  • Uitvoerende beheerwerkzaamheden.

1 sollicitatie
0 views


21-02-2020 Gemeente Rotterdam