Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Tijdelijke Opdracht Corona: Verpleegkundige Infectieziekten

Binnen team Infectieziekten in Rotterdam zijn we op zoek naar verpleegkundigen die ons tijdelijk kunnen ondersteunen. Een belangrijke taak is het uitvoeren van bron-en contactonderzoek op grond van de Wet Publieke Gezondheid, om zo maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming en bestrijding van infectieziekten. Wij hebben d oor de Corona uitbraak veel vragen van zowel artsen als burgers. Zodoende hebben we extra capaciteit nodig.
Je komt te werken binnen het team Infectieziektebestrijding. Je bent werkzaam in een team van verpleegkundigen. Als verpleegkundige werk je nauw samen met artsen en administratief personeel.
Je kunt worden ingezet op het callcenter (voorlichting en informatie) en op actieteam Corona.

Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn

 • Telefonische bereikbaarheid voor publieksvoorlichting over Corona. Dit betreft zowel professionals als burgers;
 • Een bijdrage leveren aan de voorbereiding op en coördinatie van casuïstiek;
 • Beheren van cliëntendossiers en zorgdragen voor een goede (schriftelijke) rapportage;
 • Deelnemen aan het Outbreak Management Team, dit is een interdisciplinair overleg.
 • De werktijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur. Daarnaast word je ingedeeld in een beschikbaarheidsdienst in de weekenden en op feestdagen.

0 sollicitaties
0 views


06-08-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijke Opdracht Corona: Coördinator Bemonsteraars

Als Coördinator Bemonsteraar ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de bemonstering en registratie ervan én je bent de linking pin zijn tussen team Testen en teams Voorlichting & Informatie en Administratie.
Dit doe je door,

 • De dagelijkse operationele aansturing van de bemonsteraars op de testlocatie;
 • Verdelen van de bemonsterteams (min. 4 tot max. 14 personen) in blokken van 1 tot 2 uur en maakt de planning van de inzet en samenstelling van de bemonsterteams;
 • Bijdrage te leveren aan de dagelijkse (de)briefing, zoals
  • continue verbeteren van de werkprocessen op de testlocatie;
  • bij de start van de testdag, relevante informatie voor de dag, de planning en de inzet en samenstelling van de bemonsterteams;
  • aan het eind van de testdag door evaluatie van de testdag en het inventariseren van de verbeterpunten
 • besluiten te nemen op de dag over het extra open of dicht doen van de teststraat op de testlocatie
 • communicatie naar en afstemming met Voorlichting & Advies, Administratieve planning en Managers Testlocatie; floormanagers afsprakenlijn alleen contact met coordinator of teammanager (en geen externe contacten)
 • zorgen voor de kwaliteit en naleving van de protocollen en werkinstructies van de bemonstering
 • zorgen voor het aanvullen van materialen in de teststraten voor de bemonsterteams
 • het monitoren van de kwaliteit van de gebruikte materialen en feedback geven erover aan het onderdeel Depot voorraad
 • contact te leggen met het koeriersbedrijf voor verzending van testmateriaal naar het laboratorium op afgesproken momenten op de dag
 • coördinatie van de externe thuisbemonsteringen.

2 sollicitaties
0 views


06-08-2020 Gemeente Rotterdam
Senior Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein

Leidschendam-Voorburg werkt vernieuwend en onderscheidend in het sociaal domein. We verkennen en benutten kansen om het voor onze inwoners beter te maken. Zo werken we sinds 2017 met multidisciplinaire teams van consulenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Sinds 2020 geven we onze sturing op subsidiepartijen in het voorliggend veld verder vorm en inhoud door middel van subsidietafels, waar partners écht gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. We geven actief invulling aan informatiegestuurd werken. Onze visies zijn geen dikke pakken papier maar kernachtige infographics van waar we voor gaan en staan. En onze mensen kijken verder dan hun eigen vakinhoud. Want die kan morgen veranderen, en de uitdagingen stoppen niet bij de grenzen van een dossier.

We verwachten van jou net zo'n vernieuwende instelling, brede blik en drive om het verschil te maken. Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor je ontwikkeling als professional. We denken graag met je mee over welke taken bij jou passen en waarin je kunt groeien. Regelmatig iets nieuws oppakken moedigen we van harte aan. Je heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact. Je werkt daarbij samen met collega's, ketenpartners, inwoners en omliggende gemeenten. Je bent een betrouwbare gesprekspartner die bestuurders en collega's onafhankelijk informeert en adviseert. Je kunt goed luisteren en analyseren en om ervoor te zorgen dat bestuurlijke wensen richting geven aan de uitvoering en signalen en trends uit de uitvoering input vormen voor beleidsontwikkeling en bestuurlijke keuzes.

0 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Tijdelijke Opdracht Corona: Onderzoeker Covid-19

Als onderzoeker Covid-19 ben je onder andere bezig met:

 • Het uitvoeren van onderzoek op gebied van COVID-19, dit doe je samen met de artsen en onderzoekers van de afdeling. Het accent ligt op kwantitatieve onderzoeksmethoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende COVID-19 registraties.
 • Meedenken over de onderzoeksopzet en het plan van aanpak van nieuw onderzoek. Onderzoeksthema's zijn o.a. bron- en contactonderzoek, uitbraakonderzoek, evaluatie van maatregelen, surveillance.
 • Publiceren van je bevindingen in wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.

3 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Rotterdam
directievoerder civiel en groen

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders wat inhoudt dat jij de communicatie voert met o.a. bewoners, bedrijven en nutsbedrijven. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens de uitvoering. Je bewaakt contracten in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, begeleidt toezichthouders, zit bouwvergaderingen voor en stelt de bouwverslagen op.

Je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de in uitvoering zijnde infrastructurele- groen en cultuurtechnische werken. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemers over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die zorgt voor oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

0 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg