Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Stedenbouwkundige

Ben jij als ervaren stedenbouwkundige toe aan iets nieuws? Wil je werken voor een stad met lef waar je de ruimte ervaart om écht van toegevoegde waarde te zijn? Dan hebben wij voor jou dé plek voor de volgende stap in je loopbaan!

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo, waarbij woon- en werkmilieus steeds meer in elkaar overlopen. Tegelijkertijd verduurzamen we de stad door in te zetten op de energietransitie, circulariteit en resilience. Opgaven die grote uitdagingen voor stedenbouwkundigen met zich meebrengen. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Wat je gaat doen?

Voor Delfshaven/Centrum ga je zelfstandig grote projecten doen die van waarde zijn op stedelijk niveau. Je krijgt een deel van het gebied onder je hoede, dat je op den duur kent als je broekzak. In dit gebied ben je betrokken bij alles wat er speelt, van dakkapel tot grote gebiedsontwikkeling. Je wordt hierbij ondersteund door een junior stedenbouwkundige. Samen verdelen jullie de projecten en de taken.

Je focus ligt met name op:

  • Het beoordelen van initiatieven uit de markt en waar nodig het bieden van een alternatief ontwerp;
  • Het opstellen van randvoorwaarden voor (gebieds)ontwikkelingen;
  • Tenders uitzetten en beoordelen;
  • Prioriterend en agenderend optreden richting onze interne opdrachtgevers.

0 sollicitaties
0 views


05-06-2020 Gemeente Rotterdam
Gebiedsadviseur Mobiliteit

Er komt nogal wat bij kijken om een grote stad als Rotterdam mobiel en bereikbaar te houden.
Hoe zorgen we ervoor dat met al die gebiedsontwikkelingen de stad aantrekkelijk en tegelijkertijd duurzaam bereikbaar blijft? Dat is een vraag waar jij ons gaat helpen het antwoord op te geven.

Dat betekent dat je te maken krijgt met complexe projecten waarbij mobiliteit de juiste plaats moet krijgen binnen de integrale opgave van de stad. Om dat voor elkaar te krijgen werk je samen met andere adviseurs binnen de afdeling Mobiliteit. Ook werk je samen met deskundigen vanuit de gemeente en daarbuiten, met belangenorganisaties en last but not least de Rotterdammers zelf.

Als gebiedsadviseur ben je een spin in het web en een echte verbinder! Je geeft op deze manier invulling aan het gebiedsgericht werken. Binnen een korte periode ken jij de gebieden Overschie en Hoogvliet op je duimpje. Tevens ben je het boegbeeld en aanspreekpunt van onze afdeling voor vele partijen zoals gebiedscommissie, ondernemersvereniging en andere afdelingen binnen de gemeente Rotterdam.

Je levert een inhoudelijke, integrale en procesmatige bijdrage aan projecten en plannen op verschillende schaalniveaus (van straat tot strategie). Dit doe je niet alleen. In het team van Overschie en Hoogvliet ben jij degene die collega's aan elkaar verbindt om hun kennis te delen. Daar waar nodig ontplooi of initieer jezelf initiatieven die de mobiliteit in deze gebieden verder brengen. Je vervult de rol van voorzitter van het Verkeersoverleg. Daarmee ben je verantwoordelijk voor de adviezen, besluiten en opdrachten tot realiseren van verkeersmaatregelen in deze delen van de stad.

0 sollicitaties
0 views


05-06-2020 Gemeente Rotterdam
Senior beleidsadviseur Wmo / (O)GGZ

Als senior beleidsadviseur ben je (mede) verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het beleid en de aanpak op het gebied van de Wmo en de (O)GGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Je kent de sector goed, weet wat er speelt en je bent in staat om met je doorzettingsvermogen en enthousiasme hierin verdere stappen te zetten. Je werkt hierin nauw samen met collega's in het team Zorg & Maatschappelijke Opvang en je werkt opgavegericht.

Leidend in de werkzaamheden is het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers 2019 - 2022. Dit plan van aanpak heeft tot doel om daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers sneller de juiste zorg en ondersteuning te bieden en sneller een dak boven het hoofd te geven. Met nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en meer aandacht voor preventie, willen we kwetsbare Rotterdammers sneller in een stabiele situatie krijgen.

Je bent als beleidsadviseur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voortgang zowel op inhoud als het proces van een aantal onderdelen van het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. De resultaten worden bereikt door goede afstemming en samenwerking met collega's en met externe samenwerkingspartners/ stakeholders zoals aanbieders, verzekeraars en woningcorporaties.

0 sollicitaties
0 views


05-06-2020 Gemeente Rotterdam
Senior Jurist Bestuurlijke Handhaving

Als Senior Jurist Bestuurlijke Handhaving stel je besluiten op en voer je zienswijzengesprekken. Dit doe je op alle onderwerpen die binnen het team zijn belegd, van handhaving van artikel13b van de Opiumwet tot het opleggen van een gebiedsverbod. Ook voer je verweer tijdens hoorzittingen van de bewaarschriftencommissie en stem je af met Juridische Diensten bij beroepsprocedures. Je behandelt complexe en politiek gevoelige dossiers en je levert een bijdrage aan de implementatie van wetgeving.

0 sollicitaties
0 views


04-06-2020 Gemeente Rotterdam
Trajectbegeleider Schuldenaanpak

Ben jij van het aanpakken van de schulden, wil jij meewerken om dit programma tot een succes te maken, dan zoeken we jou!

De functie Trajectbegeleider Schulden is in ontwikkeling en we zullen dan ook op verschillende manieren invulling gaan geven aan deze functie: van meer begeleiding op persoon naar meer monitoring op proces en van het zelf uitvoeren van praktische interventies naar toezien op de uitvoering van de praktische interventies door andere specialisten.
Wel weten we al dat de Trajectbegeleider Schulden volgens stress sensitieve dienstverlening werkt en het gehele traject aanspreekpunt zal zijn voor de Rotterdammer op het gebied van financiën. Het begint met het gesprek (intake), analyse en opstellen trajectplan en gaandeweg wordt dit trajectplan bijgesteld.

Wat ga je zoal doen?

  • Intakegesprek en analyse op het leefgebied financiën uitvoeren door aan te sluiten bij de leefwereld van burgers met schulden;
  • Bepalen dienstverleningstraject financiën en dit vastleggen in een trajectplan;
  • Bewaking voortgang en motivatie op financieel gebied en indien van toepassing terugkoppelen aan de casusregisseur;
  • Verwachtingen managen en afstemmen met andere regisseurs/productleveranciers;
  • Aansluiten bij bestaande netwerken en ketenpartners in de wijk en nieuwe instrumenten/partijen inzetten die bijdragen aan deze ambitie;
  • In de wijk aanwezig zijn en ook op de centrale loketten om verbinding te leggen tussen je collega's, de reguliere werkprocessen en het programma schulden aanpak.

Het team waarin jij aan de slag gaat heet Het Expertise Team Financiën (ETF). Dit team is een zeer belangrijke schakel in de nieuwe schuldenaanpak.

3 sollicitaties
0 views


04-06-2020 Gemeente Rotterdam