Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Inkomensconsulent

Werk jij al een tijdje als inkomensconsulent maar ben je toe aan een andere omgeving? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou! Wij zijn op zoek naar twee nieuwe inkomensconsulenten om onze afdeling te versterken.

Als inkomensconsulent werk je planmatig en structureer je je eigen werkproces, zo maak je onder meer een planningen met realistische doelen en behoud je op die manier het overzicht. Verder werk je integer en haal en geef je informatie aan doelgroepen over hun persoonlijke inkomenssituatie. Dit doe jij door je te verdiepen in de situatie of door de vraag van de burger.
Bij het toetsen en beoordelen van de vraagstukken die de burger bij jou neerlegt staat klantgerichtheid voorop. Je weet als geen ander hoe het is om onder tijdsdruk beslissingen te nemen of je neemt een standpunt in zodra de belangrijkste informatie voorhanden is. Daarnaast ben je een kei met het opvoeren, invoeren, bewerken en autoriseren van gegevens in uitkeringssystemen. Als resultaatgerichte collega laat je zien dat je jouw caseload zelfstandig beheert. Je werkt hierbij graag samen met collega's binnen en buiten je team en zij zijn op hun beurt blij met jouw flexibiliteit.

Waar kom je te werken:
Doel van de afdeling beheer is het beheren van de uitkeringen. Denk hierbij aan het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief eventuele verrekening en terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Dit alles is gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte. De Beheerteams, het Flexteam en de teams Heronderzoeken zijn allen onderdeel van de afdeling Beheer.

5 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Gemeente Rotterdam
Directieadviseur

Als directieadviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor de directeur IIFO (CIO) en het Managementteam van IIFO (Informatie, Innocatie, Facilitair en Informatievoorziening) voor de veelal strategische en bestuurlijke vraagstukken die spelen. Jij bent de spil in het spel tussen directie IIFO, bestuur (college van B&W) en politiek (gemeenteraad) op de concernbrede aandachtsgebieden van IIFO als Digitalisering, Informatisering en huisvesting. Hierbij zal de nadruk zal liggen op Digitalisering.

In deze cruciale rol binnen onze directie signaleer jij kansen en knelpunten op de genoemde aandachtsgebieden. Je signaleert hierover proactief en weet draagvlak te creëren bij de betrokkenen, hebt aandacht voor hun belang alsmede het gemeenschappelijke belang van de gemeentelijke organisatie en stad. In je advisering ben jij de penvoerder en betrek je uiteraard de diverse inhoudelijke experts binnen de afdelingen (en eventueel ook vanuit andere clusters) en organiseer je de voortgang van het proces tot aan besluitvorming.

Uiteraard is er in deze rol veel ruimte voor je eigen inbreng; de diversiteit aan onderwerpen en thema's is groot: denk daarbij bijvoorbeeld aan Artificial Intelligence en algoritmes, maar ook informatiebeveiliging of het realiseren van wijkhubs in de stad.

Naast deze interne adviesrol coördineer je ook de Rotterdamse inbreng in diverse strategische landelijke overleggen en samenwerkingsverbanden waarin Rotterdam vertegenwoordigd is zoals bijvoorbeeld het G4 CIO overleg, VNG, Dimpact en WiGo4it.

De Directie waar je voor komt te werken is de directie van het cluster IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek). De afdeling waar je onder valt is de afdeling Strategie en Ondersteuning. Deze afdeling ondersteunt de digitale transformatie van de organisatie. De afdeling verkent opkomende IT/IV ontwikkelingen en hun impact op de koers van de organisatie en vertaalt deze naar handelingsperspectieven. We adviseren op strategisch niveau (directieadvies en -strategie voor digitaliseren, innovatie en vernieuwing enconcerninformatiebeveiliging). Daarnaast hebben wij een belangrijke ondersteunende rol aan de overige afdelingen van IIFO via contractmanagement, financieel advies en managementondersteuning. Daarnaast faciliteren we de uitvoering en verzorgen we het beheer van concernbrede bedrijfsvoeringssystemen. De afdeling positioneert zich als een business partner.

4 sollicitaties
0 views


23-06-2022 Gemeente Rotterdam
Financieel Administrateur

Als Financieel Administrateur ben je werkzaam binnen team crediteuren Vervoer & Materieel. Het team is een compact team van ongeveer 10 personen en één teamleider. Samen voeren we alle financiële administratie processen uit voor de afdeling Vervoer & Materieel en leggen we de verbinding met de centrale concernadministratie. De diverse bedrijfsvoeringprocessen die we kennen binnen de afdeling Accounting rekenen op jouw financiële ondersteuning. Juistheid, tijdigheid en volledigheid zijn de sleutelwoorden. Klantgerichtheid is waar we voor staan. Dit zien we bij jou terug in een vlotte afwikkeling en de informatieoverdracht naar betrokken partijen. Als je aan het werk bent heb je ook oog voor knelpunten en denk je na over verbeteringen van het proces, kan het anders, beter, sneller of slimmer? We horen het graag van je!

In de basis komt het erop neer dat je bezig bent met:

 • Het juist, tijdig en volledig uitvoeren van financieel administratieve werkzaamheden zoals: vastleggen en verwerken van inkoopfacturen voor de werkplaatsen van Vervoer & materieel.
 • Het verwerken van herinneringen en aanmaningen.
 • Het vastleggen en verwerken van bekeuringen (CJIB inlezen en 'losse' bekeuringen).
 • Het per telefoon en/of e-mail actief benaderen van interne collega's en leveranciers met als doel (leveranciers) facturen tijdig te kunnen betalen.
 • Het uitvoeren van juistheid controles op ingevoerde documenten.
 • Het zorgdragen voor het tijdig en correcte uitzoeken en afletteren van tussenrekeningen.
 • Het tijdig en correct beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken en e-mails van collega's en leveranciers.

3 sollicitaties
0 views


23-06-2022 Gemeente Rotterdam
Projectleider Infrastructuur

 • Het contacteren van klanten voor het maken van een voorcalculatie/offerte
 • De opmaak van de grote lijnen binnen je project. Dit houdt in:
  • Inschatting van het benodigde personeel en de vereiste kwalificaties
  • Zoeken naar mogelijke onderaannemers
  • Het zoeken en contacteren van goede en betrouwbare leveranciers. Dit in samenspraak met de dienst aankoop
  • Samen met de werfleider sta je in voor het bepalen van de werkmethode(s) en voor de organisatie van de kick-off
  • De opmaak van een maandelijkse en lange termijn planning van materiaal en mensen
 • Je werkt als projectleider nauw samen met werfleiders en je bent op de hoogte van de dagelijkse uitvoering van projecten
 • Je staat in voor het tijdig en correct afrekenen, het samenstellen van het as-built dossier en tijdige factuur controle van klanten en leveranciers
 • Je bent verantwoordelijk voor de nacalculatie van je project zodat je een goed zicht hebt op de werkelijke kost van de aanneming

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

5 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


22-06-2022 Buro Nexus
Senior Medewerker HR Beheer

Werk jij op typisch Rotterdamse wijze: Met lef, initiatief en altijd op zoek naar vormen van samenwerking en ontwikkeling. Dan is deze functie misschien iets voor jou.

Als senior ga je primair voor een van de procesteams in-, door- of uitstroom aan de slag, maar kan op termijn ook op alle drie de procesteams worden ingezet. Iedere werkdag is weer anders in deze dynamische functie waarbij je werkzaamheden onder andere bestaan uit:

 • Je coördineert de inhoudelijke operationele werkzaamheden binnen een of meer processen van een groep medior medewerkers t.b.v. af te handelen vragen, aanvragen, producten en diensten en treedt hierbij op in zowel de 1e als 2e lijn.
 • Je coacht en begeleidt medewerkers.
 • Je stimuleert actief continue verbetering van de werkprocessen, informatievoorziening, producten en diensten.
 • Je fungeert als vraagbaak binnen het team en behandelt complexe vragen/producten van medewerkers en managers.
 • Je vertegenwoordigt HR- beheer in werk- en of projectgroepen (in en extern).

10 sollicitaties
0 views


22-06-2022 Gemeente Rotterdam