Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Schuldbemiddelaar Kredietbank Rotterdam

De kredietbank Rotterdam heeft twee plekken beschikbaar voor twee nieuwe collega's, kom jij ons team versterken?

Als schuldbemiddelaar bekleed je een belangrijk en prachtig sociaal beroep waarbij je de klant (mensen met schulden) ondersteunt binnen de schulddienstverlening.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het analyseren van de financiële situatie van iedere nieuwe klant, waarbij je onderhandelt met schuldeisers en naar aanleiding hiervan op zorgvuldige wijze een schulddienstverleningstraject vaststelt;
 • Je bemiddelt bij crisissituaties en rapporteert en zorgt voor goede verslaglegging zodat het dossier up to date blijft;
 • Je onderhoudt contacten binnen je netwerk en maakt afspraken op uitvoerend niveau met onder andere schuldeisers en de rechtbank;
 • Je verwijst door naar andere instanties en/of ken je kredieten of schuldmiddelingen toe.

Het doel is om zoveel mogelijk minnelijke schulddienstverleningstrajecten op te starten. Zo stel je alles in het werk om je klant zo goed en zorgvuldig mogelijk naar een verbeterde financiële toekomst te begeleiden.

0 sollicitaties
0 views


26-10-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Juridisch Adviseur

Ben jij goed in adviseren? Wil je jouw kwaliteiten ten aanzien van het opstellen overeenkomsten gebruiken? Ben jij in staat om de gemeentelijke belangen juridisch vorm te geven in overleggen? Dan is deze functie iets voor jou.

Binnen team Clusters is een functie van ervaren juridisch adviseur beschikbaar voor de ondersteuning aan het cluster Stadsbeheer.

In deze functie adviseer jij met jouw stevige civielrechtelijke kennis het cluster Stadsbeheer op verbintenisrechtelijke vraagstukken op het brede werkterrein van Stadsbeheer. Het cluster Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte, voor het schoonhouden van de stad, voor het parkeerbeheer en levert een belangrijke bijdrage aan de handhaving.

Rotterdam is een dynamische stad met een grote variëteit aan bewoners. Het is een stad waar veel hoogbouw wordt ontwikkeld, veel bezoekers komen en een hoge druk op de buitenruimte is. Om de stad en de buitenruimte op orde te houden wordt veel gevraagd van de medewerkers van Stadsbeheer.
Er komen veel uitdagingen op ons af. Naast het ontwikkelen van beleid, hoe dit vorm te geven en uit te voeren is het onontbeerlijk, dat ook het juridische instrumentarium dat de gemeente tot zijn beschikking heeft, daarin meegroeit.

Als juridisch adviseur hoef jij je bij ons niet te vervelen! Het takenpakket is uitdagend en in de uitvoering is er ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en zelfstandigheid. Wij zijn specifiek op zoek naar een collega met durf en een scherp juridisch oog. Het vraagt een gedegen kennis op het terrein van het civiele recht en dan met name de verbintenisrechtelijke kant. Maar jij hebt bij voorkeur ook kennis en ervaring op het bestuursrechtelijke vlak en jij schrikt niet van de Awb en de Abbb. Jij denkt mee in de diverse projecten en je hebt zicht op de relevante (landelijke) ontwikkelingen in het werkveld.Verder geldt dat Rotterdam niet wars is van pilots en experimenten, waarbij wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt juridische lenigheid, lef en snelheid van adviseren. En, gelet op de gewenste snelle inzetbaarheid, vraagt het ook een gedegen ervaring in het werkveld. De jurist die we zoeken kan hier invulling aan geven.

1 sollicitatie
0 views


24-10-2020 Gemeente Rotterdam
Administratief Medewerker 0.6 / 0.8 FTE

We hebben als gemeente een enorme vastgoedportefeuille. Van het Stadhuis aan de Coolsingel tot de Stadswinkel aan het Eudokiaplein. Het beheren en onderhouden van al deze gebouwen vraagt om grote nauwkeurigheid in het bijhouden en beschikbaar stellen van informatie. Dat is jouw taak. Je zorgt dat alle gegevens perfect worden opgeslagen, levert op tijd de juiste (financiële) analyses en rapportages en je beheert de contracten met en de facturen van leveranciers. Daarbij slaag je erin om klanten, collega's en externe partijen altijd opgewekt en servicegericht te woord staan. Het is een pittige functie, want we werken op een nieuwe manier en nog niet alles tot in de puntjes uitgedacht. Voor jou uiteraard geen probleem. Juist op de ongebaande paden kom je de mooiste zaken tegen!
Je ziet het, veel verschillende werkzaamheden. Maar je grootste uitdaging is toch echt om ons te helpen om de administratie op orde te krijgen en te houden. Denk je dat je dit aan kan?

23 sollicitaties
0 views


23-10-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Strategisch Communicatieadviseur

De versterkingspijler RIO bij het RIEC is op zoek naar twee strategische communicatieadviseurs! Als strategische communicatieadviseur stel jij strategische communicatieplannen op, pas jij deze indien nodig aan en laat jij deze plannen tot uitvoering brengen.

Jij bent iemand die het leuk vindt om on- en offline communicatiemiddelen te bedenken. Je hebt ervaring met strategische communicatie naar burgers en bedrijven en jij bent in staat om "boodschappen" over te brengen aan deze partners. Dit doe je door (creatief) te adviseren over het gebruik van de juiste tool bij de juiste boodschap. Zo gebruik jij bijvoorbeeld Webinars tijdens interne kennisdelingsmomenten en maak je gebruik van stakeholderanalyses. Herken jij jezelf in dit verhaal? Dan is de versterkingspijler RIO misschien wel jouw nieuwe werkplek.

Zoals eerder al aangegeven zijn wij opzoek naar twee strategische communicatieadviseurs. De één werkt vanuit de pijler RIO, specifiek voor de versterkingspijler Integraal Afpakken (IA). De andere collega zal breed voor het versterkingsprogramma worden ingezet. Beiden zullen nadrukkelijk tussen alle pijlers verbinden op het gebied van de te nemen acties voor communicatie en Rijker Verantwoorden.

Versterkingspijlers
Het huidige kabinet heeft versterkingsgelden ter beschikking gesteld, voor de vormgeving en de uitvoer van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Om dit realiseren zijn er zes versterkingspijlers en 2 plannen ingericht. Deze worden ondersteund door één van deze versterkingspijlers: Het Regionaal Innovatie Offensief.

Het Regionaal Innovatie Offensief geeft invulling aan de strategische communicatie, over het totale Versterkingsprogramma. Daarnaast brengt deze pijler dit programma in de praktijk en zorgt de versterkingspijler RIO verdere voor ontwikkeling van het "Rijker Verantwoorden". Ook draagt zij bij aan het realiseren van 2 "Fieldlabs" en aan de ondersteuning van de samenwerking tussen publieke en private partijen, op het gebied van de aanpak van ondermijning.

Als één van de twee strategische communicatieadviseurs ga jij samen met de collega's van de andere pijlers, het bureau RIEC en alle andere partners invulling geven aan de opdracht van deze pijler.

Wat zijn jouw hoofdtaken:

 • Je ondersteunt allereerst de Procesregisseur van de versterkingspijler RIO. Degene die daarvanuit wordt ingezet (op de versterkingspijler Integraal Afpakken) stemt af met de Procesregisseur Integraal Afpakken. Eindverantwoordelijk voor het totale Versterkingsprogramma is hoofd RIEC;
 • Je bent de schakel tussen de andere versterkingspijler en de pijler RIO;
 • Je taken bestaan uit het plan van aanpak van RIO te realiseren en (indien van toepassing) Integraal Afpakken, in ieder geval voor wat betreft het strategisch communicatieplan en Rijker Verantwoorden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de communicatiemiddelen;
 • Jij zorgt verder voor afstemming, verbinding en eenheid in de communicatie van de afzonderlijke pijlers. Daarmee zorg je ervoor dat de totale regionale integrale aanpak van ondermijning 'goed in de markt' wordt gezet;
 • Je werkt toe naar een ''stip op horizon'' voor de regionale integrale aanpak ondermijning. Dit doe je vanuit en met de verschillende versterkingspijlers en versterkingsplannen. Hierbij zoek je de verbinding en aantakking bij de landelijke lange termijnontwikkelingen, zoals MIT. Hiermee draag jij bij aan de lobby van het RIEC en de samenwerkende partijen.

2 sollicitaties
0 views


21-10-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Communicatieadviseur

Ben jij een enthousiaste communicatieadviseur die vooral graag plannen uitvoert? Dan is de versterkingspijler Regionaal Innovatie Offensief bij het RIEC op zoek naar jou! Wij zoeken twee communicatieadviseurs die het leuk vinden om on- en offline communicatiemiddelen te bedenken en handig zijn in de uitvoer van deze middelen. Degene die wij zoeken hebben ervaring met het organiseren van complexe en grote evenementen. Ook heb jij, als één van de twee communicatieadviseurs, gevoel voor vormgeving en zoek jij een omgeving waar je nog veel kunt leren en waar je veel zelf mag doen. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Lees dan snel verder.

Zoals hierboven al aangegeven zijn wij opzoek naar twee communicatieadviseurs. Een van deze twee kandidaten wordt (vanuit de versterkingspijler RIO) gevraagd zich in het bijzonder in te zetten ter ondersteuning van een andere versterkingspijler, namelijk de pijler Integraal Afpakken. De andere collega zal breed voor het versterkingsprogramma worden ingezet. Jullie zullen beiden nadrukkelijk tussen alle pijlers verbinden, op het gebied van de te nemen acties voor communicatie en Rijker Verantwoorden.

Wat zijn jouw hoofdtaken:

 • Je ondersteunt allereerst de Procesregisseur van de versterkingspijler RIO. Degene die daarvanuit wordt ingezet (op de versterkingspijler Integraal Afpakken) stemt dit af met de Procesregisseur Integraal Afpakken. Eindverantwoordelijk voor het totale Versterkingsprogramma is hoofd RIEC.
 • Je bent een schakel tussen de communicatieadviseur van de andere versterkingspijler en de pijler RIO.
 • Je taken bestaan uit het plan van aanpak realiseren van RIO en (indien van toepassing) Integraal Afpakken, voor wat betreft het strategisch communicatieplan en Rijker Verantwoorden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de communicatiemiddelen.

Versterkingspijlers
Het huidige kabinet heeft versterkingsgelden ter beschikking gesteld, voor de vormgeving en de uitvoer van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Om dit realiseren zijn er zes versterkingspijlers en 2 plannen ingericht. Deze worden ondersteund door één van deze versterkingspijlers: Het Regionaal Innovatie Offensief.

Het Regionaal Innovatie Offensief geeft invulling aan de strategische communicatie, over het totale Versterkingsprogramma. Daarnaast brengt deze pijler dit programma in de praktijk en zorgt de versterkingspijler RIO verdere voor ontwikkeling van het "Rijker Verantwoorden". Ook draagt zij bij aan het realiseren van 2 "Fieldlabs" en aan de ondersteuning van de samenwerking tussen publieke en private partijen, op het gebied van de aanpak van ondermijning.

Als één van de twee communicatieadviseurs ga jij samen met de collega's van de andere pijlers, het bureau RIEC en alle andere partners invulling geven aan de opdracht van deze pijler.

10 sollicitaties
0 views


21-10-2020 Gemeente Rotterdam