Logo Link2Christians

Geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians.

Laatste vacatures

Manager Zorg Beschermd Wonen

Als manager zorg ben je verantwoordelijk voor de zorg- en hulpverlening en voor de uitvoering en realisatie van het beleid van je afdeling. Je bent verantwoordelijk voor een optimale toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid van de afdeling.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor het managen van de zorg- en hulpverlening en de kwaliteitsbewaking hiervan. Je waarborgt dat onze dienstverlening op korte en lange termijn aansluit op de hulpvraag van de cliënt, maar ook op marktontwikkelingen en -eisen.
Je geeft leiding aan je medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en hen waar nodig te begeleiden, te instrueren, te coachen en te motiveren.

Jij draagt zorg voor de vertaling van het tactisch beleid van het regiomanagement naar specifieke operationele doelstellingen voor jouw afdeling en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Je signaleert interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor de dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke innovatie van de zorg- en hulpverlening en initieert activiteiten om uitvoering en resultaat van de zorg te optimaliseren.
Je bent in samenwerking met de regiomanager resultaatverantwoordelijk en levert jouw aandeel in de voorbereiding en bewaking van de begroting en het budget (formatie en personeelskosten) van de afdeling.

8 sollicitaties
18 views


02-05-2019 Leger des Heils