Logo Link2Christians

Geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians.

Laatste vacatures

Manager Zorg Beschermd Wonen

Als manager zorg ben je verantwoordelijk voor de zorg- en hulpverlening en voor de uitvoering en realisatie van het beleid van je afdeling. Je bent verantwoordelijk voor een optimale toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid van de afdeling.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor het managen van de zorg- en hulpverlening en de kwaliteitsbewaking hiervan. Je waarborgt dat onze dienstverlening op korte en lange termijn aansluit op de hulpvraag van de cliënt, maar ook op marktontwikkelingen en -eisen.
Je geeft leiding aan je medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en hen waar nodig te begeleiden, te instrueren, te coachen en te motiveren.

Jij draagt zorg voor de vertaling van het tactisch beleid van het regiomanagement naar specifieke operationele doelstellingen voor jouw afdeling en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Je signaleert interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor de dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke innovatie van de zorg- en hulpverlening en initieert activiteiten om uitvoering en resultaat van de zorg te optimaliseren.
Je bent in samenwerking met de regiomanager resultaatverantwoordelijk en levert jouw aandeel in de voorbereiding en bewaking van de begroting en het budget (formatie en personeelskosten) van de afdeling.

Link2Christians

8 sollicitaties
18 views


02-05-2019 Leger des Heils
Coördinerend Verpleegkundige Merenhoef in Maarssen (24 - 32 uur p/w)

Het werk is heel afwisselend en er zit wel structuur in je dag. Je dienst begint met een overdracht. Je bespreekt wat er die nacht is gebeurd en of er nog bijzonderheden zijn. Je werkt nauw samen, neemt de agenda door met collega 's en verleent zorg. Je hebt overleg met de arts die langs komt en je bespreekt wat er precies nodig is. Dat kan wondzorg zijn, het uitdelen van medicijnen of bijvoorbeeld het aanbrengen van een katheter.

Wat jouw taak anders maakt dan die van een verpleegkundige is het coachen en aansturen van het team van zo 'n 10 tot 12 bewoners. Je bent gericht op je eigen afdeling. Je hebt een belangrijke rol als teamcoach en bent de spil als het gaat om optimale interne communicatie en verbinding.
Veel van je werk bestaat uit overleggen. Zoals met de arts, persoonlijk begeleider, fysiotherapeut, diëtiste en activiteitenbegeleider. Er wordt per bewoner gekeken wat deze nodig heeft. Ook voor het bijwerken van de zorgleefplannen en het voorzitten van het MDO en gangoverleg, ben jij verantwoordelijk. Het is belangrijk om af te spreken wie wat doet en afgestemd te zijn op elkaar. We doen het hier samen. Je kunt altijd overleggen met je teamleider of de andere coördinerend verpleegkundigen.

Link2Christians

3 sollicitaties
8 views


29-04-2019 Leger des Heils
Verzorgende IG Psychogeriatrie (uren in overleg)

Een verzorgende vertelt:
"Hier kun je echt iets betekenen voor de bewoners. Je zorgt ervoor dat de sfeer fijn en warm blijft en krijgt echt een band met bewoners en familieleden. Dat geeft een goed gevoel. De afdelingen zijn kleinschalig waardoor je echt oog en oor hebt voor de bewoners. We maken, waar dit passend is en kan, ook plezier met de bewoners. Humor is belangrijk. Maar we doen dit altijd vanuit respect voor de bewoner. Waarden en normen staan bij Merenhoef hoog in het vaandel. Het is heel gezellig met collega 's onder elkaar en we zijn hier allemaal gelijk. Je merkt niets van hiërarchie. Het voelt heel goed hier en het maakt deze werkplek anders dan anderen".

Je dag begint met koffie en bijkletsen met je collega 's. De rapportage wordt doorgenomen en je bespreekt bijzonderheden met je collega van de vorige dienst zodat je weet wat er speelde en wat er nu belangrijk is. Je werk bestaat verder uit het geven van dagelijkse zorg zoals het wassen, aankleden, maaltijden verzorgen, verpleegkundige handelingen uitvoeren en contacten onderhouden met de arts, andere medisch deskundigen. Je bent persoonlijk begeleider van één of meerdere bewoners. Je onderhoudt contacten met familie van de bewoner(s). Ook het geven van werkbegeleiding aan collega's, stagiaires en leerlingen hoort bij je takenpakket.
Bij Merenhoef doen we het samen. Je overlegt met de Coördinerend Verpleegkundige en kunt terecht bij de Teamleider Psychogeriatrie.

De werksfeer is open, gezellig, en informeel. Je wordt ingewerkt door een collega. Je krijgt de ruimte om te leren en je kwetsbaar op te stellen. Er wordt naar je geluisterd en meedenken wordt gewaardeerd. Bij ons staat kwaliteit van zorg en liefde voor de bewoners voorop.

Link2Christians

3 sollicitaties
5 views


29-04-2019 Leger des Heils
Verzorgende IG Somatiek (uren in overleg)

"Hier kun je echt iets betekenen voor de bewoners. Je zorgt ervoor dat de sfeer fijn en warm blijft en je krijgt echt een band met bewoners en familieleden. Dat geeft een goed gevoel. De afdelingen zijn kleinschalig waardoor je echt oog en oor hebt voor de bewoners. We maken, waar dit passend is en kan, ook plezier met de bewoners. Humor is belangrijk. Maar we doen dit altijd met respect voor de bewoner. Waarden en normen staan bij Merenhoef hoog in het vaandel. Het is heel gezellig met collega 's onder elkaar en we zijn hier allemaal gelijk. Je merkt niets van hiërarchie. Het voelt heel goed hier en het maakt deze werkplek anders dan anderen".

Je dag begint met koffie en bijkletsen met je collega 's. De rapportage wordt doorgenomen en je bespreekt bijzonderheden met je collega van de vorige dienst zodat je weet wat speelde en wat belangrijk is. Je werk bestaat verder uit het geven van dagelijkse zorg zoals het wassen, aankleden, maaltijden verzorgen, verpleegkundige handelingen uitvoeren en contacten onderhouden met de arts, andere medisch deskundigen en je bent persoonlijk begeleider van één of meerdere bewoners. Je onderhoudt contacten met familie van de bewoner(s). Ook het geven van werkbegeleiding aan collega's, stagiaires en leerlingen hoort bij je takenpakket. Bij Merenhoef doen we het samen. Je overlegt met de Coördinerend Verpleegkundige en kunt altijd terecht bij de Zorgcoördinator Somatiek. Indien nodig, is de locatiemanager er ook voor je.

De werksfeer is open, gezellig, en informeel. Je wordt ingewerkt door een collega. Je krijgt de ruimte om te leren en je kwetsbaar op te stellen. Er wordt naar je geluisterd en meedenken wordt gewaardeerd. Bij ons staat kwaliteit van zorg en liefde voor de bewoners voorop.

Link2Christians

3 sollicitaties
4 views


29-04-2019 Leger des Heils