Logo Link2Christians

Geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Link2Christians.

Laatste vacatures

Teamleider Crisisopvang Gezinnen en Jannahuis

Het betreft een veelzijdige en uitdagende functie met een overwegend operationeel karakter, waarbij de teamleider het tactisch deelbeleid van het cluster mede ontwikkelt. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de zorg binnen de afdeling. De teamleider draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de afdeling in al haar facetten door het dagelijks leidinggeven aan de uitvoerend medewerkers en het bewaken van een goed werkklimaat. Je ontwikkelt beleid en voert deze uit. Je bent gericht op ontwikkeling en motivering van je medewerkers. Je bent altijd alert op mogelijkheden om de cliëntgerichte bedrijfsvoering te optimaliseren. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen door middel van een efficiënte, cliëntgerichte en bedrijfsmatig gezonde werkomgeving.

Link2Christians

1 sollicitatie

3 views


12-02-2019 Leger des Heils


Beheerder ICT Infrastructuur

Als beheerder ICT infrastructuur ben je verantwoordelijk voor de interne netwerkinfrastructuur binnen onze locaties en de aansluit van ICT-apparatuur op dit netwerk. Onder beheer verstaan wij het beheer van de fysieke werkplekken, patchruimten en de daarop aangesloten data-lijnen t.b.v. de aansluiting van werkplekken, printers, computers voor cliënten, standalone computers, Wi-Fi, telefonie, zorgsystemen met persoonlijke alarmering, deuropeners en camerasystemen.

Bij interne verhuizingen of inrichting nieuwe panden is het opstellen van de specificatie van eisen voor de interne infrastructuur en het instrueren en aansturen van leveranciers bij de aanleg hiervan, van groot belang.

Goed voorraadbeheer als ook de vulling van de Configuratie Management Database (CMDB) met alle ICT-apparatuur is een onderdeel van deze functie. Vanuit de CMDB voorzie je de werkeenheid van informatie. Je bent dus niet bang zelf met apparatuur te werken of aan te sluiten. Je bent ook in staat zaken goed op papier te zetten. In deze functie ben je gedeeltelijk op kantoor als ook op onze 35 locaties in Amsterdam.

Link2Christians

1 sollicitatie

3 views


11-02-2019 Leger des Heils


Stagiaire SPH-Pedagogiek-MWD NDB

Als professional in opleiding wordt je binnen de Naschoolse Dagbehandeling in staat gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leef-, leer- en behandelklimaat voor kinderen of jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking en met gedragsproblemen.
Als stagiaire heb je een ondersteunende rol in de behandeling aan cliënten met als einddoel zelfstandig de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tijdens de stage zal je methodische kennis opdoen, maatwerk leren bieden aan cliënten en nauw samenwerken met een team van professionals. De werkzaamheden zijn in groepsverband en indien mogelijk ook ambulant.
We zijn op zoek naar één stagiaire voor de 12+ groep TIO in Amsterdam Zuidoost.

Link2Christians

1 sollicitatie

6 views


08-02-2019 Leger des Heils


Ambulant hulpverlener Volwassenzorg Ede

Als Ambulant hulpverlener Ede word je ingezet bij volwassenen en krijg je te maken met complexe intensieve hulpverleningstrajecten. Je coördineert de zorgverlening, ook als er andere hulp betrokken is. Je maakt problemen bespreekbaar, geeft inzicht in de gevolgen daarvan en zoekt samen met de deelnemer naar oplossingen. Wanneer er sprake is van verslaving werk je toe naar een opname/gereduceerd gebruik of regulatie. Je biedt begeleiding in eventuele psychiatrische problematiek. Daarbij werk je nauw samen met iedereen die - zowel professioneel als uit het netwerk van de cliënt - bij de hulpverlening is betrokken. Dit alles doe je op basis van een goed doorgesproken en vastgesteld begeleidingsplan. Daarin leg je ook de afspraken en voortgang vast. Dat doe je helder en to the point en zodanig dat betrokken partijen inzicht hebben in de stand van zaken.

Link2Christians

1 sollicitatie

4 views


05-02-2019 Leger des Heils


Ambulant jeugdzorgwerker HBO Warenargaarde

Je wordt ingezet bij de producten "Op Weg", "de Mentorhuizen" en "Woonstart" bij Warenargaarde.
Je krijgt te maken met complexe intensieve hulpverleningstrajecten bij jeugdigen en gezinnen.
De begeleiding is gericht op herstel van het gewone leven. Je werkt zelfstandig.
Het is van essentieel belang dat je methodisch, procesmatig en resultaatgericht kunt werken. Wanneer je werkt met jeugdigen is SKJ registratie verplicht.

De Op Weg jongeren zijn in de leeftijd van 16 - 23 jaar daarnaast zijn er 2 mentorhuizen en het product Woonstart (ambulante gezinsopname).

Je coördineert de zorgverlening, ook als er andere hulp betrokken is.
Je maakt problemen bespreekbaar, geeft inzicht in de gevolgen daarvan en zoekt samen met de cliënt naar oplossingen. Wanneer er sprake is van verslaving werk je toe naar een opname/gereduceerd gebruik of regulatie. Je biedt begeleiding in eventuele psychiatrische problematiek. Daarbij werk je nauw samen met iedereen die - zowel professioneel als uit het netwerk van de cliënt - bij de hulpverlening is betrokken. Dit alles doe je op basis van een goed doorgesproken en vastgesteld begeleidingsplan. Daarin leg je ook de afspraken en voortgang vast. Dat doe je helder en to the point en zodanig dat betrokken partijen inzicht hebben in de stand van zaken.

Link2Christians

1 sollicitatie

3 views


05-02-2019 Leger des Heils