Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Sociaal Pedagogisch Werker 2 Flexpool

Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 wordt je onderdeel van onze Flexpool in Zeeuws-Vlaanderen.De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

Je begeleidt en ondersteunt cliënten naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 word je ingezet bij alle locaties die vallen onder de werkeenheid Rijnmond Zuidwest. Dit zijn de regio's Dordrecht en Zeeland (zie voor meer informatie: https://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland). Je werkgebied in onze flexpool biedt dan ook zeer diverse en afwisselende werkzaamheden bij verschillende doelgroepen en locaties.
Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties van je gevraagd worden om voor een langere termijn in te vallen bij één specifieke afdeling, vanwege langdurige afwezigheid van een vaste medewerker.

0 sollicitaties
0 views


31-03-2020 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Housing First

Als Persoonlijk Begeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 3) biedt je intensieve begeleiding. Je activerende en ondersteunende begeleiding is gericht op herstel van de cliënten die thuiswonend zijn. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega die een bijdrage wil leveren aan het opbouwen van een nieuw perspectief voor onze cliënten.

Binnen het team Ambulant Volwassenen Housing First zijn wij op zoek naar een Persoonlijk Begeleider. Housing First biedt begeleiding aan cliënten die direct van de straat in een huis van het Leger des Heils zijn gaan wonen, vaak verslaafd en/of psychiatrisch. Als Persoonlijk Begeleider biedt je intensieve begeleiding. Je activerende en ondersteunende begeleiding is gericht op herstel van de clienten die thuiswonend zijn.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van de hulpvraag;
 • Het voeren van begeleidingsgesprekken;
 • Opstellen van zorgplannen;
 • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden (materiële zaken, hygiëne, huishoudelijke ondersteuning);
 • Evalueren van de hulpverlening met de cliënt;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt;
 • Het aanvragen en bewaken van vervolg of verloop van indicaties;
 • Bewaken van de juist geadministreerde gegevens van de cliënt en de indicatie;
 • Het rapporteren, registreren en archiveren van de geleverde hulp-/zorg.

We zijn op zoek naar meerdere Persoonlijk Begeleiders die het team Housing First willen komen versterken!

0 sollicitaties
0 views


31-03-2020 Leger des Heils
Nachtwaker Flexpool Zeeuws-Vlaanderen

De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool is zo georganiseerd dat deze een vast onderdeel is van de strategische personeelsplanning van de organisatie. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

Als nachtwaker flexpool Zeeuws-Vlaanderen word je ingezet bij onze locaties in Vogelwaarde en Terneuzen. Je werkgebied biedt dan ook diverse en afwisselende werkzaamheden bij verschillende doelgroepen en locaties.
Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties van je gevraagd worden om voor een langere termijn in te vallen bij één specifieke afdeling, vanwege langdurige afwezigheid van een vaste medewerker.

Als nachtwaker bevorder je de veiligheid en handhaaf je de rust in en rondom de locatie. Je ziet toe op de naleving van de huisregels door bewoners. Je verricht huishoudelijke, licht technische en eenvoudige administratieve taken.

0 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Leger des Heils
Personeelsplanner

Ben jij een echte puzzelaar en zorg jij ervoor dat alles op z'n plek valt? Dan maken wij graag kennis met jou. Als Planner weet je precies wat de capaciteitsbehoefte is en zorg je dat deze zo efficiënt mogelijk wordt ingevuld. Ook in hectische perioden krijg jij je planning rond. Met jouw inzicht, overzicht en nauwkeurigheid ontzorg je de afdelingsmanagers op het gebied van planning.

Je houdt je bezig met de korte- en middellangetermijnplanning van de medewerkers en stelt in samenwerking met de leidinggevenden de roosters op voor de afdelingen binnen het onze organisatie. Het maken, meedenken en aanvullen van de basisplanning wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders en hierbij wordt rekening gehouden met het bedrijfsbelang, zorgvraag en aanbod van de medewerkers. Ook de Arbeidstijdenwet, de cao en de wensen van de medewerkers neem je in acht.

Je gaat helpen met de implementatie van het nieuwe planprogramma 'Inplanning' welke begin 2020 geïntroduceerd wordt. Hierin ondersteun je leidinggevenden en medewerkers met het gebruik van het nieuwe programma.

De planner ressorteert hiërarchisch en functioneel onder de HR manager en legt hieraan verantwoording af. Je hebt een functionele relatie met afdelingsmanagers en de flexpoolcoördinator.

Werkzaamheden:

 • Opstellen van maandroosters binnen het kader van het roosterbeleid, de geldende CAO en de Arbeidstijdenwet;
 • Verlof en ziekte registreren;
 • Het actueel houden van roosters na publicatie;
 • Korte en lange termijn mutaties doorvoeren;
 • Contact onderhouden met afdelingsmanagers en externe partijen;
 • Cursussen/trainingen inplannen;
 • Vraagbaak voor medewerkers omtrent roosterzaken.

0 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Leger des Heils
Werkbegeleider

Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor de interne dagbesteding die wordt aangeboden op de beschermd wonen locatie. Met jouw opgedane werkervaring zorg jij ervoor om de deelnemers te motiveren tot participatie. Daarnaast monitor jij het proces van deze deelnemers en zoekt kansen waar zij naartoe kunnen doorstromen. Gedurende het proces kijk jij voortdurend naar de mogelijkheden van deelnemers en weet met het juiste toekomstperspectief van de deelnemers een flexibel en creatief aanbod neer te zetten.

Tevens zorg jij ervoor dat de werkplek verzorgd en aantrekkelijk blijft. Ook werk je in het zorgplan aan de doelen op de verschillende leefgebieden van de deelnemers Denk hierbij aan scholing, werk en dagbesteding. Dit doe je in samenspraak met de trajecthouder. Het bijwonen van evaluaties van het zorgplan hoort hier ook bij.
Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor de registratie van het aantal uren productie.

De afgelopen periode hebben we op een aantal beschermd wonen locaties geoefend met interne dagbesteding. Dit heeft erin geresulteerd dat we dit willen bestedigen. Op alle beschermd wonen locaties van het Leger des Heils in Amsterdam moet dit professioneel vorm gaan krijgen, als onderdeel van ons 50|50 dagbesteding en re-integratie projecten. Waarbij het belangrijk is dat de interne dagbesteding methodisch verankerd wordt.

0 sollicitaties
0 views


27-03-2020 Leger des Heils