Logo Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl.

Laatste vacatures

Jeugdzorgwerker Hbo | Gezinscoach / Jeugdcoach

Het Leger des Heils is er voor iedereen en dus ook voor de kwetsbare jongeren en gezinnen in de samenleving. Vanuit verschillende initiatieven reikt het Leger des Heils een hand uit naar deze mensen en begeleidt en ondersteund hen daar waar het nodig is.

Zowel de '10 voor Toekomst' gezinsbegeleiding aan huis en de 'Kinder- en Jeugdcoaching' zijn initiatieven van het Leger des Heils om gezinnen te helpen met ingewikkelde problemen en om kinderen en jongeren te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Door jouw brede inzetbaarheid ben jij dan ook dagelijks met beiden bezig. Zo kom je wekelijks bij de gezinnen thuis over de vloer en pak jij samen met hen stap voor stap de verschillende problemen op diverse leefgebieden aan. Daarnaast houd jij je bezig met het één op één begeleiden van kinderen en jongeren in een passende en veilige omgeving. Het is dus van belang dat je flexibel bent. Je ontvangt daarbij ondersteuning van collega-jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen.

Als Gezinscoach:

  • Ga je wekelijks op bezoek bij het gezin dat jouw hulp nodig heeft.
  • Zie jij samen met het gezin steeds nieuwe kansen.
  • Werk je stapsgewijs aan de problematiek rondom het gezin en aan de beheersbaarheid ervan.
  • Maak je problemen bespreekbaar en inzichtelijk en werk je samen aan het vinden van passende oplossingen.
  • Stimuleer je het gezin en versterk je de eigen mogelijkheden.

Als Kinder- en Jeugdcoach:

  • Ga je wekelijks spelenderwijs met het kind of de jongere aan de slag, in een passende en veilige omgeving.
  • Door te motiveren en activeren, geef jij het kind of de jongere de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo leren ze bijvoorbeeld voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties.
  • Werk jij samen met het kind of de jongere naar het uiteindelijke doel toe: hun plekje vinden in de maatschappij en het doorbreken van vicieuze cirkels.

Als jeugdzorgwerker krijg je de vrijheid en nodige verantwoordelijkheid om zelf vorm te geven aan zorgtrajecten. En over vrijheid gesproken, je krijgt de regie over je eigen agenda en hebt dus een fijne werk/privébalans.

0 sollicitaties
0 views


30-05-2023 Leger des Heils
Activiteitenbegeleider | Dagbesteding | Heerlen

Je gaat aan de slag binnen de Maatschappelijke Opvang het Gasthuis in Heerlen. Hier verblijven mensen die kampen met dak- en thuisloosheid, verslaving en psychiatrische en justitiële kaders.

Jouw eerste opdracht is het achterhalen van welke activiteiten onze bewoners warm worden. Dat kan heel breed: koken voor de soepbus, een bordspel doen in de woonkamer, afvalprikken in de wijk, een wandeling maken of samen een taart maken en daar vervolgens met de hele locatie van genieten. Je kunt gebruikmaken van de activiteitenruimte van onze eigen locatie óf gaat de samenwerking met externe dagbestedingsaanbieders aan. Je ziet het: er is veel mogelijk om ervoor te zorgen dat de activiteiten goed aansluiten op de behoeften van onze bewoners.

Vanuit jouw rol werk je de wensen en capaciteiten van de individuele bewoner uit tot een maatwerk plan. Je houdt toezicht op de activiteiten en motiveert en enthousiasmeert bewoners om aan de slag te gaan. In dit alles werk je nauw samen met de persoonlijk begeleiders en de teamleider. Juist die multidisciplinaire insteek is waardevol voor onze bewoners.
Uiteindelijk inspireer jij onze bewoners tot een zinvolle dagbesteding. Daarmee zorg je voor een beter dag- en nachtritme, minder middelengebruik en een hogere eigenwaarde, doordat ze iets bijdragen en van waarde zijn.

0 sollicitaties
0 views


30-05-2023 Leger des Heils
Ambulant Hulpverlener Gooi en Vechtstreek

Als Ambulant Hulpverlener ben je de vaste begeleider van een aantal deelnemers. Zij wonen zelfstandig in Hilversum en omgeving maar hebben daarbij ondersteuning en begeleiding bij nodig.
Je motiveert en stimuleert je deelnemer om zo veel mogelijk eigen mogelijkheden op te pakken in hun leven. Jouw doel is dat de deelnemer in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen. Je verheldert de problematiek door middel van het verzamelen van informatie over de deelnemer.

Je bent de coördinator van de hulpverlening en regisseert tussen alle betrokken ketenpartners waar nodig. Je bent in staat tot het winnen van vertrouwen, je kan praktisch aanpakken en kan goed prioriteren. Het belangrijkste is dat je goed kan aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. Sommige deelnemers hebben een traject binnen gedwongen kader (forensische zorg), Huren Onder Voorwaarden (HOV) of wonen in een Skaeve Huse project. Vormen van zorgmijding komen frequent voor.
Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van je eigen rapportages en de bijbehorende administratie.
Kortom een prachtig veelzijdige inhoudelijke functie waarbij je op een verantwoordelijke wijze het verschil kunt maken!

0 sollicitaties
0 views


26-05-2023 Leger des Heils
Zorgcoördinator

Als Zorg Coördinator Ambulant vervul je een belangrijke rol in het bevorderen van de kwaliteit van zorg en de groei van je collega's. Je biedt allereerst coaching on the job aan de Ambulant Ondersteuners om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Wanneer zij vastlopen in een specifieke casus, gebruik je jouw expertise om samen met hen de juiste koers te bepalen.
Een deel van je taken bestaat uit het bezoeken van nieuwe deelnemers en het verzorgen van de opstart van hun zorgtraject. Vervolgens draag je de verantwoordelijkheid over aan een van de Ambulant Ondersteuners. Hierbij schakel je regelmatig met zowel de individuele deelnemers als het netwerk en externe partners. Bij alle situaties en vraagstukken maak jij de inschatting of de locatiemanager moet worden betrokken.
Naast je rol als coach en coördinator, heb je ook een signalerende functie. Je let op eventuele moeizame trajecten en het functioneren van je collega's. Deze informatie deel je met de locatiemanager, die deze input gebruikt bij het aanscherpen van het beleid en bij functioneringsgesprekken.
Je werkt nauw samen met de locatiemanager, de trajectmanager van Bureau Traject Management (BTM) en andere zorg coördinatoren. Je voelt niet alleen aan wat je collega's nodig hebben op reactieve wijze, maar neemt ook proactief initiatief om de zorg en processen te optimaliseren. Hierbij focus je op het versterken van je team en het benutten van hun individuele kwaliteiten.

0 sollicitaties
0 views


26-05-2023 Leger des Heils
Woonbegeleider Vast en Verder

Als woonbegeleider werk je met jongvolwassenen vanaf 17 jaar. Onze deelnemers hebben vaak verschillende redenen waarom ze niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een moeilijke thuissituatie, verslaving of psychische problemen.

Als woonbegeleider heb je veel contact met de deelnemers, werk je samen met een persoonlijk begeleider aan het opstellen en uitvoeren van zorg- en signaleringsplannen en is het de uitdaging om hun netwerk hierbij te betrekken. Hierbij is het herstel van 'het gewone leven' het centrale doel.

Je komt te werken in een herstructurerend team dat samenwerkt om de juiste zorg te kunnen bieden. We werken en stemmen alles samen af tussen de teamleden. Jij speelt hier een belangrijke rol in door actief mee te denken en je visie op de zorg te delen. Door samen te werken aan het behalen van gestelde doelen, kunnen wij de deelnemers de juiste zorg bieden en ze helpen bij het vinden van hun weg naar zelfstandigheid.

Dit doe je natuurlijk niet alleen, samen met de persoonlijk begeleiders, gedragswetenschapper en de trajectmanager werken jullie samen om de gestelde doelen te behalen met de deelnemers. Samen met alle andere woonbegeleiders werk je aan de uitvoering van deze plannen.

Het werken met onze doelgroep is soms een uitdaging en vergt veel flexibiliteit en empathie. Maar tegelijk geeft het enorm veel voldoening om samen met je team en onze deelnemers te werken aan een betere toekomst, ze te zien groeien in hun zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling.

0 sollicitaties
0 views


26-05-2023 Leger des Heils