Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Nachtwaker / Slaapwacht (De Saffier)

Wat ga je doen?
Als slaapwacht ben je verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op de locatie. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement. Jij bent verantwoordelijk voor de algemene ruimtes in het pand. Daarnaast kun je bewoners aanspreken wanneer ze overlast veroorzaken voor de buurt of medebewoners. Bij aanvang dienst krijg je een overdracht van een woonbegeleider over de stand van zaken rondom de cliënten Voordat je gaat slapen en als je opstaat loop je een ronde door en om het pand. Je begeleid de bewoners bij het opstaan, conform de afspraken met de woonbegeleider. In de ochtend draag je over aan de dienstdoende woonbegeleider. Incidenteel kan het door omstandigheden voorkomen dat je in de nacht wakker wordt gemaakt en moet handelen. Vaak kun je de calamiteit zelf oplossen. Soms moeten hulpdiensten worden ingeschakeld.

Kom werken in Zorg en Welzijn

3 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Leger des Heils
Verpleegkundige De Linde Dordrecht (fulltime/parttime in overleg)

Jij bent degene die, samen met collega's, verantwoordelijk is voor een optimaal leefklimaat en een prettige woonomgeving. Je biedt zorg, verpleging en begeleiding, stimuleert de zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding als ook begeleiding in de laatste levensfase.

Wij zijn op zoek naar meerdere verpleegkundigen voor de somatische afdelingen, maar daarnaast zijn we ook nog op zoek naar verpleegkundigen voor de BOPZ/PG-afdelingen.

Binnen deze functie bestaat er ook de mogelijkheid om door te groeien naar zorgregisseur.

Kom werken in Zorg en Welzijn

6 sollicitaties
0 views


12-08-2019 Leger des Heils
Woonbegeleider locatie Domus Oranjeplein

In Domus den Haag wonen 45 cliënten met een complexe problematiek. Alle cliënten hebben een psychiatrische diagnose- en een actieve verslavingsproblematiek. Vaak is er ook sprake van een gedragsproblematiek en zijn er ook LVB problemen. Doel van deze voorziening is het aanbieden van een veilige woonplaats. Er zit geen eindtijd aan het verblijf, maar doorstroom is wel mogelijk. Er wordt gewerkt aan het behalen van kleine doelen, waaronder het voor langere tijd op een voorziening kunnen blijven wonen.

Voor deze locatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven Woonbegeleider.

Functieomschrijving

 • Signaleren van knelpunten;
 • Informatie verstrekken aan de cliënt;
 • Doorverwijzen van cliënten intern/extern;
 • Verzorgen van de planning en organisatie van vrije tijds activiteiten;
 • Verzorgen en begeleiden van cliënten en hun omgeving;
 • Bevorderen van een goede leefsituatie en toezien op naleving van de huisregels;
 • Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Cliënten stimuleren in het participeren van groepen;
 • Cliënten stimuleren bij het organiseren van huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten;
  Voert, indien noodzakelijk, ondersteunde (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit.

Kom werken in Zorg en Welzijn

6 sollicitaties
0 views


12-08-2019 Leger des Heils
Sociaal Pedagogisch Werker 2 Hier en Nu/Van de Straat en Domus Terneuzen (voor 28-36 uur per week)

Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 word je goed ingewerkt voor het werk in de Domus en op de Maatschappelijke Opvang. Je vervult diensten waarbij het aankomt op creativiteit en professionaliteit in de omgang met de cliënt, zowel op individueel niveau als in de groepssetting.

Respect is jouw grondhouding, vanwaaruit je in staat bent aan verschillende situaties het hoofd te bieden. Ook als het hectisch is, bewaar je het overzicht en sta je je mannetje (m/v). Samenwerken is jouw ding en je bent dan ook communicatief ingesteld. Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënten en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert. Je bent medeverantwoordelijk voor adequate rapportage in het cliëntdossier en ook kan het voorkomen dat je samen met de cliënt begeleidingsdoelen formuleert en die helder weergeeft in een zorgplan. Rapportage en verantwoording, proactieve werkhouding en collegialiteit zijn voor jou een must en dat alles wil je inzetten om het leven van cliënten naar een hoger plan te tillen.

Kom werken in Zorg en Welzijn

10 sollicitaties
0 views


09-08-2019 Leger des Heils
Woonbegeleider (SPW 2) Huis en Haard Dordrecht (voor 16-24 uur per week)

Je biedt ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.
Je zorgt voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een huiselijk verloop kent en de zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd. Je signaleert behoeften van cliënten, zodat op basis van de verzamelde gegevens samen met de cliënt een begeleidings-/zorgplan kan worden op-/bijgesteld.
Je begeleidt cliënten bij het doen van huis-, tuin- en keukenklussen gericht op het vergroten van de competenties. Je stimuleert cliënten in het deelnemen aan werk en dagbesteding, sportieve en (re)creatieve activiteiten buitenshuis.
Je geeft cliënten inzicht in eigen gedrag, leefomgeving, zelfredzaamheid en mogelijkheden. Je ondersteunt hen bij de inrichting van het dagelijks leven en het onderhouden van contact met bestaand sociaal netwerk of opbouwen van nieuw sociaal netwerk gericht op toekomstperspectief.

Kom werken in Zorg en Welzijn

10 sollicitaties
0 views


09-08-2019 Leger des Heils