Logo Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Komwerkeninzorgenwelzijn.nl.

Laatste vacatures

Locatiemanager Cruiseschepen Oekraïense vluchtelingen

Als Afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor zowel de personele aansturing als het onderhouden van het contact met de gemeente en andere ketenpartners. Daarnaast stuur je in de samenwerking met de kapitein, hotelmanager en beveiliging op veiligheid, leefbaarheid, welzijn en hygiëne aan boord voor de bewoners. Je stuurt de dagcoördinatoren, begeleiders en beveiligers aan. Voor de medewerkers draag je de verantwoordelijkheid voor hun inzet en functioneren. Je geeft leiding aan ongeveer 20 medewerkers binnen je team. Je coacht medewerkers en voert met regelmaat overleg met ieder persoonlijk en in groepsverband. Je bewaakt de kwaliteit van zorg en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Je weet veranderingen vorm en inhoud te geven en medewerkers hier actief bij te betrekken.

Als Afdelingsmanager ben je onderdeel van een cluster van zeven Afdelingsmanagers onder leiding van een Regiomanager. Je draagt verantwoording af aan de Regiomanager. In periodieke overleggen wordt door de Regiomanager ook aan jouw ontwikkeling aandacht besteed.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

0 sollicitaties
0 views


30-01-2023 Leger des Heils
Ambulant Begeleider mbo

Als ambulant begeleider maak jij je in regio Zuid-Limburg hard voor de meest kwetsbaren. Onze doelgroep bestaat namelijk uit allerlei bijzondere mensen die het zonder hulp niet redden om zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan onze maatschappij. Vaak liggen daar psychiatrische en/of verslavingsproblemen aan ten grondslag, maar ze kampen ook geregeld met schulden, justitiële kaders en een laag niveau van woon- of sociale vaardigheden.

Vanuit jouw rol ga je daarom dagelijks op huisbezoek en ondersteun je op verschillende leefgebieden, zoals: woonvaardigheden, financiën, hulp bij opvoeding en allerhande praktische zaken. Je hebt een signalerende functie en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de begeleidingsplannen. Ook lever je input aan de begeleider op hbo-niveau, die verantwoordelijk is voor het opstellen en bijsturen van het begeleidingsplan. In die plannen is veel ruimte voor jouw input en ideeën, dit vormt namelijk de basis voor de zorgtrajecten.

Het zuiden van Limburg is jou niet onbekend, want je gaat flexibel aan de slag binnen het ambulante team van Heerlen en Maastricht. Hier hebben de teams hun eigen kantoorruimte, waar ze onderling kunnen sparren en alle administratieve werkzaamheden kunnen verwerken. Over die administratieve werkzaamheden gesproken: die kun jij ook prima thuis verrichten, als ambulant begeleider heb je namelijk regie over je eigen agenda en dus een fijne werk/privébalans.

0 sollicitaties
0 views


30-01-2023 Leger des Heils
Gezinscoach regio Zaanstreek Waterland

Als gezinscoach zet je de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin centraal. Je werkt met een caseload van meerdere gezinnen. Afhankelijk van de indicatie ga je ééns per week of vaker op huisbezoek. In principe werk je als gezinscoach van 9 tot 5, maar in het geval van een crisis verwachten we ook flexibiliteit om bij te springen waar nodig. Je deelt daarnaast je eigen agenda in.

Een gemiddelde werkweek zal er ongeveer als volgt uitzien: je maakt kennis met een nieuw gezin in je caseload. Je ontdekt welke hulpvraag er speelt en ziet dat er ook een aantal positieve zaken zijn waar je verder op kunt gaan bouwen. Je begint vast aan het opstellen van een begeleidingsplan voor dit gezin. Met een ander gezin maak je mooie stappen om de doelen uit het voor hen opgestelde plan te behalen. Je hebt een aantal afspraken met ketenpartners en staat zo met een multidisciplinair team rondom een gezin waar allerlei verschillende problemen een rol spelen. Je vindt nog een moment de tijd om te kijken naar de indicatie van een ander gezin, die moet wellicht omhoog. Je werkt nog even lekker aan je administratie en houdt de dossiers op orde. Na een drukke werkweek kijk je terug: er zijn weer mooie stappen gezet, maar volgende week wachten er weer een aantal interessante uitdagingen!

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

0 sollicitaties
0 views


30-01-2023 Leger des Heils
Woonbegeleider Domus

Jij en jouw werk als woonbegeleider bij ons doen ertoe! Samen met je collega's zorg je voor een gestructureerde dag met en voor onze deelnemers. Je zorgt voor een goede samenwerking met zowel deelnemers als collega's. Samen werk je aan stabilisatie van hun leven vanuit de visie van herstelgericht werken op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Dit doe je in overleg met de trajectmanager, de gedragswetenschapper en andere betrokkenen. Je stimuleert de deelnemers tot deelname aan de dagelijkse activiteiten die zijn afgestemd op persoonlijke ambities en mogelijkheden.

Als woonbegeleider speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de deelnemers. Belangrijke waarden daarbij zijn werken vanuit gelijkwaardigheid en betrouwbaar en betrokken zijn. We geloven er namelijk in dat jij met jouw specifieke talenten de ander kunt helpen. Daarom is iedereen bezig met reflectie en streven we naar een grote mate van zelfkennis om de deelnemers centraal te kunnen stellen. We faciliteren hierin met trainingen en coaching.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Leger des Heils
Woonbegeleider

Veilige omgeving
De Dag- en Nachtopvang Almere (DNO Almere) biedt opvang voor dak- en thuisloze mensen. Als groepsbegeleider creëer jij een woon- en leefomgeving voor de cliënten -die wij 'deelnemers' noemen- waar rust, veiligheid en structuur centraal staan. Je kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je rekening houdt met de eigenheid van de deelnemer. Jouw houding en optreden zorgt ervoor dat de deelnemers respectvol met elkaar kunnen wonen en hun problemen hanteerbaar blijven.

Herstelgericht werken
Je begeleidt en ondersteunt de deelnemer in het streven naar zelfredzaamheid, in de breedste zin van het woord. Samen met jouw collega's vorm je een beeld van de hulpvraag en de behoeften van de deelnemer. Je denkt actief mee in het vertalen van de hulpvraag naar een behandelplan.

Je organiseert en begeleidt huishoudelijke en recreatieve activiteiten en stimuleert deelnemers hieraan me te doen. Indien nodig voer je hiervoor activerende één-op-één gesprekken met de deelnemer en geef je hem/haar inzicht in het eigen gedrag.
Vanuit de herstelgedachte motiveer je hen altijd om zelf de kansen te pakken en problemen op te lossen. Je biedt ondersteuning bij communicatie met de gemeente, reclassering en andere instanties.

Vanzelfsprekend rapporteer je al jouw acties en bevindingen in de daarvoor bestemde administratieve systemen.

Team
DNO Almere biedt mensen die op straat leven een plek om te douchen, warm te worden of een arts te bezoeken. Het stabiele en enthousiaste team bestaat naast de teamleider uit zo'n 15 professionele groepswerkers, persoonlijke begeleiders en nachtwakers.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Leger des Heils