Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Manager Behandelstaf/Gedragswetenschappers

Als manager behandelstaf ben je de leidinggevende van alle gedragswetenschappers en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en behandeling. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de zorginhoud van behandelstaf. Deze bestaat uit 15 gedragswetenschappers en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Samen met je team ontwikkel je visie op de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gedragswetenschappers binnen de organisatie. Het implementeren van deze visie draagt bij aan kwaliteit van de zorg en heeft een eenduidige werkwijze tot gevolg. Je hebt periodiek overleg met de verschillende afdelingsmanagers waarmee je team samenwerkt. Je hebt een actieve houding als het gaat om samenwerking binnen de regio zowel binnen als buiten de organisatie. Je houdt de ontwikkelingen op het gebied van zorg bij en je bent verantwoordelijk voor de opleiding en scholing van de gedragswetenschappers.

Daarnaast ben je als Gedragswetenschapper zelf ook actief in de begeleiding en eventueel behandeling van volwassenen met multi-problematiek (psychiatrie/verslaving/verstandelijke beperking), dan wel in de begeleiding en eventueel behandeling van kinderen en jongeren met multi-problematiek. In deze rol ben jij de specialist op het gebied van complexe gedragsproblematiek en ben jij degene die complex gedrag analyseert en dit vertaalt naar een passend behandelplan, altijd in samenspraak met de cliënt en diens persoonlijk begeleider.

Deze functie valt hiërarchisch onder de directeur Zorg.

Werkzaamheden:

  • Ondersteunen en adviseren zodanig dat alle bij de begeleiding betrokken disciplines zijn geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht en gezinnen of volwassenen optimaal zijn begeleid en doorverwezen;
  • Initiëren van beleid- en methodiekontwikkeling zodanig dat vanuit inhoudelijk perspectief middels het beleid en de methodieken is ingespeeld op ontwikkelingen en bijbehorende innovaties;
  • Bevorderen van deskundigheid zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is en gedragswetenschappers en medewerkers op deskundige wijze zijn gecoacht, getraind, gestimuleerd en beschikken over de juiste kennis om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

0 sollicitaties
0 views


16-10-2019 Leger des Heils
Financieel Administratief Medewerker (32 - 36 uur)

Als financieel administratief medewerker:

  • Ben je verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie van een onderdeel van het Leger des Heils in Nederland;
  • Je verwerkt facturen via de digitale factuurscanstraat en onderhoudt telefonisch contact met de crediteuren inzake openstaande posten, herinneringen en aanmaningen;
  • Je verleent assistentie bij en controleert de grootboekrekeningen;
  • Je signaleert en draagt bij in mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de afdeling.

Door bij te dragen aan een solide financiële basis van het Leger des Heils zorg je er samen met je collega's voor dat onze medewerkers in het veld de focus kunnen houden op de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dankzij jouw werk krijgen mensen zonder helper weer perspectief!

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Leger des Heils
Verzorgende IG / Verpleegkundige niveau 4 Flexpool De Linde

De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club. De flexpool is zo georganiseerd dat deze een vast onderdeel is van de strategische personeelsplanning. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

0 sollicitaties
0 views


14-10-2019 Leger des Heils
Directiesecretaresse Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een stevige representatieve persoonlijkheid die de directie van de GWCA ondersteunt. Je bent servicegericht en ontzorgend. Je ondersteunt de drie directieleden, werkt samen en stemt af met de management assistente die andere MT leden ondersteunt. Tot je takenpakket behoren alle secretariële werkzaamheden (zoals agendabeheer, vergaderingen voorbereiden, notuleren, behandelen in- en uitgaande post, afhandelen en beheren e-mail / correspondentie) procesbewaking administratieve zaken en het voortgang bewaken van afspraken en lopende zaken.

Beschikbaarheid in overleg (in ieder geval dinsdag).

0 sollicitaties
0 views


11-10-2019 Leger des Heils
Nachtwaker Fasehuis 't Gein Amsterdam

Voor Fasehuis 't Gein zijn wij op zoek naar een nachtwaker. Je bent gedurende de avond en nacht verantwoordelijk voor het pedagogisch handelen, orde, rust en veiligheid te bewaren. Je bent op de hoogte van de problematiek/hulpvraag van de jongeren en welke benadering hierbij passend is. Ook ben je in staat om in geval van calamiteiten accuraat te handelen. Daarbij motiveer je de jongeren tot het afsluiten van de dag, de woonkamer/ keuken netjes achterlaten, naar hun eigen kamer te gaan en een rustige nacht in te gaan.
Middels het cliënt-registratiesysteem Clever doe je verslaglegging van je observaties- en bijzonderheden en geef je een mondeling overdracht aan de dagdienst die jou overneemt.

0 sollicitaties
0 views


11-10-2019 Leger des Heils