Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Groepsbegeleider Herstart

Als groepsbegeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 2) ben je belangrijk voor onze bewoners. Ze maken graag een praatje en vinden het prettig dezelfde gezichten te zien. Je biedt hen structuur en je begeleidt hen in het zo zelfstandig mogelijk te leven. Hier is creativiteit en lef voor nodig om bewoners te stimuleren, maar ook een lange adem waarbij je ruimte geeft aan de eigenheid van de bewoners. Onze groep bewoners is erg divers en de begeleiding is daarom afgestemd op ieders wensen en behoeften. Ook het netjes en gezellig houden van de afdeling valt onder je werkzaamheden.

Je werkt als groepsbegeleider nauw samen met de persoonlijk begeleiders, de gedragswetenschapper en de betrokken ggz instelling. Door jouw dagelijkse rapportages krijgen andere betrokken collega's een volledig beeld van hoe het met de bewoners gaat.

0 sollicitaties
0 views


10-12-2019 Leger des Heils
Afdelingsmanager laagdrempelige dag- en nachtopvang

Als Afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele afdeling. Je bewaakt de vastgestelde middelen ten aanzien van personeel, materiaal en financiën. Je geeft leiding aan de medewerkers binnen jouw team. Je onderhoudt contacten met externen zoals de gemeente en ketenpartners. Je bent veel in contact, maar weet ondertussen het handelen van de medewerkers in zicht te houden. Je let daarbij eveneens op of de ondersteuning geleverd wordt conform de indicatie-afspraken en je zorgt voor een optimaal zorgaanbod. Je coacht medewerkers en voert met regelmaat overleg met ieder persoonlijk en in groepsverband. Je bewaakt het effect van de zorg en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Je bent gericht op resultaat en omdat je de ontwikkelingen in de gaten houdt ben je alert en innovatief. Je ontwikkelt beleid en geeft inhoud aan de implementatie. Je weet veranderingen vorm en inhoud te geven en medewerkers hier actief bij te betrekken. Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en weet dit concreet te maken in gedrag waarbij je een voorbeeldfunctie hebt ten aanzien van het team.

De Afdelingsmanager maakt deel uit van een team met totaal 21 Afdelingsmanagers welke ieder leiding geven aan een of meerdere afdelingen met verschillende producten. Deze producten zijn grofweg te verdelen in Volwassenen en Jeugd. Je draagt verantwoording af aan de Manager Primair Proces.

0 sollicitaties
0 views


10-12-2019 Leger des Heils
Medewerker BS en intensieve begeleiding

Als thuiszorgmedewerker bijzondere schoonmaak richt jij samen met collega's op het schoonmaken van ernstig vervuilde huishoudens. Je maakt samen met je collega's de woningen schoon en je draagt mede er zorg voor dat de bewoner de regie behoudt en betrokken wordt bij de schoonmaak. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor een juist gebruik en het onderhoud en opruimen van de apparatuur die nodig is bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Als thuiszorgmedewerker Huishoudelijke Ondersteuning Intensief werk je alleen bij een cliënt thuis. Jij draagt er zorg voor dat het huishouden bij die cliënt op orde is Het doel is dat de cliënt leert het huishouden op te pakken, dit doe je door samen aan de slag te gaan aan de hand van een aantal methodieken . Je houdt nauw contact met en je heb een signalerende functie naar andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt en je registreert en rapporteert de vooruitgang en je gewerkte uren.

0 sollicitaties
0 views


10-12-2019 Leger des Heils
Gezinscoach CJG Jeugdteams

Functieomschrijving:
Onze gezinscoaches (functienaam: Jeugdzorgwerker A) staan naast de cliënt en weten door hun oplossingsgerichte houding de krachten en wensen van een gezin weer naar de voorgrond te brengen. Je neemt een coachende houding aan en kan vanuit de expertise multiproblem begeleiding bieden aan een gezin op verschillende leefgebieden, zoals: financiën, administratie, opvoeding, zelfzorg, dagbesteding etc. Vanuit de expertise complexe jeugd- en opvoedhulp wordt verwacht dat je door verschillende opvoedinterventies in te zetten de leefomgeving van het kind een stukje beter kan maken. VIa onderstaand link zie je een filmpje van een collega, zodat je nog meer een beeld krijgt van het werk.https://www.youtube.com/watch?v=Yi_YbQEn1oY&index=3&list=PLjwzqa2EipGxppg5zKud1mbZbBS1sEiOu

Werkzaamheden:

  • Inventariseren van de krachten en hulpvraag;
  • Samen op pad gaan met de cliënt;
  • Opstellen van gezinsplannen;
  • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden;
  • Werken in een multidisciplinair team;
  • Veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren creëren en monitoren;
  • Zo nodig indiceren van passende zorg;
  • Zorgdossier van de cliënt beheren.

0 sollicitaties
0 views


09-12-2019 Leger des Heils
HR-adviseur 24-36 uur

Als HR adviseur ben je een generalist op HR gebied die de managers ondersteunt en adviseert in de volle breedte van het HR vak. Je fungeert als sparringpartner voor de managers als het gaat om vraagstukken rondom casuïstiek. Daarnaast heb je een adviserende en beleidsmatige rol met betrekking tot belangrijke thema's zoals binden & boeien en leiderschapsontwikkeling. Je trekt op met de collega HR adviseurs die elk hun eigen aandachtsgebied hebben, zoals opleidingen en vitaliteit.
Je rapporteert aan de HR manager en maakt deel uit van het HR team, bestaande uit 20 collega's.

0 sollicitaties
0 views


09-12-2019 Leger des Heils