Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Groepsbegeleider Vast en Verder Den Helder

Als groepsbegeleider (sociaal pedagogisch werker 2) sta je tijdens je diensten op de groep. Je geeft daarnaast 5 deelnemers extra ondersteuning. Dit doe je samen met de trajectbegeleider. Vanuit de herstelgerichte visie stimuleer je de jongeren tot deelname aan de dagelijkse activiteiten die zijn afgestemd op de ambities en mogelijkheden van ieder individu. Je ondersteunt bij het aanleren van vaardigheden en coacht de jongeren op diverse leefgebieden, zoals het huishouden, financiën, verzorging en dergelijke. Je hebt als doel dat de jongeren binnen zijn mogelijkheden weer zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Je werkt hierin samen met andere begeleiders (op zowel MBO 4 als HBO niveau).

1 sollicitatie
0 views


25-09-2020 Leger des Heils
Gedragswetenschapper

Wat ga je doen?
Als gedragswetenschapper neem je, in samenwerking met andere collega's, inhoudelijke kernbeslissingen. Je geeft adviezen bij complexe casuïstieken, mogelijke crisissituaties en op de inhoud van herstelplannen van onze cliënten. Je beoordeelt diverse rapportages als onderzoeksverslagen en veiligheidsplannen en maakt veiligheidsinschattingen. Je coacht en bevordert de deskundigheid van onze medewerkers door middel van trainingen, casusbesprekingen en teamoverleggen. Waar nodig werk je ook direct, outreachend bij cliënten op locatie. Daarnaast geef je vakinhoudelijke ondersteuning en training en lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

0 sollicitaties
0 views


25-09-2020 Leger des Heils
Gedragswetenschapper Volwassenen

Als gedragswetenschapper neem je, in samenwerking met andere collega's, inhoudelijke kernbeslissingen. Je geeft adviezen bij complexe casuïstiek, mogelijke crisissituaties en op de inhoud van herstelplannen van onze cliënten. Je beoordeelt diverse rapportages als onderzoeksverslagen en veiligheidsplannen en maakt veiligheidsinschattingen. Je coacht en bevordert de deskundigheid van onze medewerkers door middel van trainingen, casusbesprekingen en teamoverleggen. Waar nodig werk je ook direct, outreachend bij cliënten op locatie. Daarnaast geef je vakinhoudelijke ondersteuning en training en lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

Verder:

  • Ben je betrokken bij de periodieke casuïstiek bespreking (MDO);
  • Adviseer je de persoonlijk begeleider over het methodische deel van het persoonlijk plan, risico-inventarisatie en signaleringsplannen van de cliënten;
  • Ben je flexibel in beschikbaarheid bij crisissituaties (ook buiten kantoortijden);
  • Doe je afhankelijk van de afdeling screening en handelingsgerichte diagnostiek;
  • Werk je zowel in intramurale als extramurale setting.

Wil je het werk in beeld zien, bekijk dan ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=83ubUsc1sck

0 sollicitaties
0 views


25-09-2020 Leger des Heils
Medewerker Facilitair Service Center

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken en meldingen die binnenkomen via Topdesk (FMIS) of telefonisch en handelt deze waar mogelijk zelfstandig af. Je vervult een belangrijke rol bij de centrale inkoop van Facilitaire-, ICT- en Technische goederen: het opvragen van offertes, het bestellen van goederen, het uitzetten van opdrachten naar leveranciers. Je ziet toe op de opvolging en uitvoering van opdrachten en bestellingen bij externen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van zeer diverse administratieve werkzaamheden, zoals het aanvragen en administreren van nutsvoorzieningen, administratie vanuit het wagenpark en contractbeheer en je notuleert bij werkoverleggen. Je voert diverse werkzaamheden uit die per week sterk kunnen verschillen, maar voor de continuïteit van de afdeling van groot belang zijn. In deze functie leg je verantwoording af aan de Teamleider Facility Services.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2020 Leger des Heils
Coördinator Buurtgericht werken

Als coördinator draag je zorg voor een verantwoorde uitvoering van de activiteiten van de Huiskamer van de buurt en heb je een luisterend oor en hulpverlenende instelling ten aanzien van bezoekers. Jij houdt je bezig met de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en onderhoudt de contacten met samenwerkingspartners in de wijk. Op locatie stuur jij de vrijwilligers aan, de stagiair(e)s en meewerkende buurtgenoten. Niet te vergeten, neem je ook de afwikkeling van de financiën, het opstellen van de roosters, de inkoop en andere administratieve taken onder je hoede.

Waar het allemaal samen komt, is dat jij het 'gezicht geeft' aan de Leger des Heils-identiteit binnen de Huiskamer en daarbuiten.

2 sollicitaties
0 views


24-09-2020 Leger des Heils