Logo Kariéra.sk

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kariéra.sk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kariéra.sk.

Laatste vacatures

Obchodný zástupca pre predaj poľnohospodárskej techniky

 • Aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí
 • Ponúkanie poľnohospodárskych strojov na predaj
 • Analýza zákazníka na základe jeho požiadaviek
 • Vytváranie obchodných vzťahov
 • Uzatváranie obchodných dohôd
 • Dohliadanie na portfólio pridelených klientov
 • Prezentácia spoločnosti a jej produktov u klienta

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties

0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties

0 views

PROFESIA.SK

18 sollicitaties

0 views


12-02-2019


Manažér obchodného oddelenia

 • Kompletná starostlivosť a podpora predajnej siete
 • Aktívna komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi
 • Kontrola nákladových položiek
 • Príprava a kontrola zmlúv
 • Analýza trhu a predaja
 • Vytvorenie stratégie firmy a obchodu
 • Prezentácia firmy na prednáškach a v médiách
 • Organizácia výstav a predvádzacích dní

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties

0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties

0 views

PROFESIA.SK

2 sollicitaties

0 views


12-02-2019


Tvorca konštrukcie robotických pracovísk

 • Kreatívna tvorenie návrhov pri projekcii robotických pracovísk
 • Vytváranie návrhov a riešení koncepcie robotických aplikácii
 • Konštrukcia zariadení a strojov v 3D modelovacom softvéri
 • Spracovanie podkladov od zákazníkov a návrh riešení pre ich požiadavky
 • Perspektíva viesť tím konštruktérov

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties

0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties

0 views

PROFESIA.SK

0 sollicitaties

0 views


12-02-2019


Prijímací technik

 • Komunikácia so zákazníkom
 • Preberanie zákaziek na opravu
 • Servisná konzultácia, zisťovanie potrieb zákazníka
 • Cenové kalkulácie opráv, fakturácie
 • Preberanie a zaradenie vozidiel do servisu
 • Odovzdávanie vozidiel a vyúčtovanie zákazky
 • Starostlivosť o jestvujúcich zákazníkov

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties

0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties

0 views

PROFESIA.SK

16 sollicitaties

0 views


12-02-2019


Produktový inžinier

 • podpora portfólia existujúcich produktov a rozvoj nových produktov
 • vypracovanie štúdie k produktu, podpora výrobného procesu
 • koordinácia ponúk s oddelením predaja a nákupu
 • vyhotovovanie kalkulácií výroby
 • komunikácia s obchodným oddelením v Rakúsku (denná komunikácia v anglickom jazyku)
 • priamy kontakt s klientom
 • príprava výrobných postupov v SAP

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties

0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties

0 views

PROFESIA.SK

8 sollicitaties

0 views


11-02-2019