Logo Joof

Geautomatiseerd vacatures beheren op Joof

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Joof.

Laatste vacatures

Begeleider / Verzorgende Gehandicaptenzorg

Als begeleider werk je met jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EVMB). Je begeleidt en verzorgt cliënten bij de dagelijkse activiteiten, daarbij volg je de afspraken die in het zorgplan met de client/vertegenwoordiger samen met zijn persoonlijk begeleider gemaakt zijn. De uitdaging is om een balans te creëren tussen deze intensieve zorg en een zinvolle daginvulling. De cliënten die op deze woningen wonen kunnen zichzelf door hun beperking niet goed uitdrukken. Verbaal communiceren ligt vaak gecompliceerd. Heb jij de kwaliteit om de non-verbale signalen om te zetten naar dat wat de client probeert duidelijk te maken?

Je ondersteunt de persoonlijk begeleiders in de coördinatie van de zorg rondom de cliënt en je bent in staat om ouders en familie nauw te betrekken bij deze zorg. Je werkt in een volcontinu rooster met lange en korte diensten, echter hoef je geen nachtdiensten te werken. Daarnaast draag je verantwoordelijkheid en zorg voor administratieve taken en een veilige en opgeruimde woning.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2021 Ipse de Bruggen
Projectleider Facilitair

In de dagelijkse praktijk ben je als Projectleider Facilitair verantwoordelijk voor het realiseren van diverse facilitaire en logistieke bouw- en verbouwingsprojecten binnen de regio Rijnmond Zuidwest. Denk hierbij aan:

 • Kleine verbouwingen;
 • Interieuronderhoud projecten;
 • Verhuisprojecten;
 • Evenementen;
 • Inrichtingsprojecten;
 • Implementeren van ICT projecten
 • Bijdrage aan omvangrijke huisvestings- en bouwprojecten.
 • Overige facilitaire projecten

Binnen deze projecten zorg je dat alles conform de afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria gebeurd. In de onderzoeksfase draag je bij aan de vormgeving en het ontwikkelen van de scope en randvoorwaarden. Je stelt de planning, kwaliteitsnormen en het budget vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de leidinggevende en belanghebbenden. Ook denk je na over de samenstelling van het projectteam en onderhoudt je contact met alle belanghebbenden.

Na de onderzoeksfase stuur je het projectteam aan en zorg je ervoor dat iedereen geïnformeerd blijft. Je controleert de voortgang, denkt mee en lost zo nodig problemen op. En natuurlijk zorg jij ervoor dat het project uiteindelijk op de gewenste manier wordt opgeleverd. Achteraf evalueer je wat beter, professioneler en/of efficiënter had gekund zodat iedereen hiervan leert.

Het team
Als Projectleider Facilitair werk je binnen de regio Rijnmond Zuidwest in een team van ongeveer 10 medewerkers. Je werkt veel samen met de facilitair medewerkers en de Manager Vastgoed en Facility Management. Daarnaast werk je nauw samen met specialisten en projectmanagers van de landelijke afdelingen Vastgoed, Inkoop en Facility Management. De sfeer binnen het team is prettig en er heerst een doenersmentaliteit. Jaarlijks leiden we met elkaar tientallen projecten.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2021 Leger des Heils
(Junior) Spuiter Trailerbouw

Een belangrijk onderdeel van het productieproces bij Kraker Trailers is het spuiten van de schuifvloertrailers. Als (junior) spuiter ben je verantwoordelijk voor het spuiten van de diverse onderdelen van de trailer. Er is een spuitrobot aanwezig die de opbouwdelen spuit. De kleinere delen worden handmatig gespoten. De kwaliteit en uitstraling van de trailers heeft bij ons een zeer hoge prioriteit. Je streeft dan ook samen met het team naar het perfecte resultaat.

Een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Het handmatig spuiten van de kleinere onderdelen van de trailer;
 • Het instellen en controleren van de spuitrobot;
 • De collega's ondersteunen bij andere voorkomende werkzaamheden in de spuiterij, zoals bijvoorbeeld het voorbewerken (bestaande uit het schuren en reinigen d.m.v. een automaat);
 • Controles uitvoeren die onderdeel zijn van het spuitproces.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views


27-01-2021 De Pooter
Ambulant Begeleider

Als ambulant begeleider motiveer je de deelnemer en stimuleer je de eigen mogelijkheden, zodat de deelnemer in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen. Je verheldert de problematiek door middel van het verzamelen van informatie over de deelnemer.

In deze functie werk je in samenwerking met de deelnemer aan zijn / haar plan. Je biedt hele praktische hulpverlening op het gebied van o.a. huishouding, zelfzorg en financiën, signalering, stimulering en activering. Je helpt de cliënt met conflictbemiddeling en belangenbehartiging en schakelt samenwerkingspartners in en onderhoudt de contacten met hen.

Een onveilige woon-/leefsituatie, dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen op het gebied van dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden, onveiligheid en opvoedingsproblemen.

Extramuraal West-Brabant en Tholen:
Het team van Extramuraal West-Brabant en Tholen geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen met meervoudige problematiek en complexe hulpvragen in thuissituaties. Het betreft hulp op basis van de WMO.
Het team heeft de afgelopen vier jaar een stevige basis gecreëerd, waar we de komende jaren verder op willen bouwen. Het is een complementair team met veel expertise.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2021 Leger des Heils
Revit Modelleur

Binnen deze organisatie ga jij zorgen voor het bouwkundig uitwerken van de ontwerpen. Daarnaast ben je ook bezig met het uitvoeren van clash-controls op ontwerp aspecten. Je gaat overleggen met diverse partijen, zowel intern als extern. Zorgen dat de projectplanning en tijdsbesteding altijd op orde is.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


27-01-2021 Nivel