Logo Joof

Geautomatiseerd vacatures beheren op Joof

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Joof.

Laatste vacatures

Sociaal Pedagogisch Werker 2 Flexpool

Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 wordt je onderdeel van onze Flexpool in Zeeuws-Vlaanderen.De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

Je begeleidt en ondersteunt cliënten naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

Als Sociaal Pedagogisch Werker 2 word je ingezet bij alle locaties die vallen onder de werkeenheid Rijnmond Zuidwest. Dit zijn de regio's Dordrecht en Zeeland (zie voor meer informatie: https://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland). Je werkgebied in onze flexpool biedt dan ook zeer diverse en afwisselende werkzaamheden bij verschillende doelgroepen en locaties.
Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties van je gevraagd worden om voor een langere termijn in te vallen bij één specifieke afdeling, vanwege langdurige afwezigheid van een vaste medewerker.

0 sollicitaties
0 views


31-03-2020 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Housing First

Als Persoonlijk Begeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 3) biedt je intensieve begeleiding. Je activerende en ondersteunende begeleiding is gericht op herstel van de cliënten die thuiswonend zijn. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega die een bijdrage wil leveren aan het opbouwen van een nieuw perspectief voor onze cliënten.

Binnen het team Ambulant Volwassenen Housing First zijn wij op zoek naar een Persoonlijk Begeleider. Housing First biedt begeleiding aan cliënten die direct van de straat in een huis van het Leger des Heils zijn gaan wonen, vaak verslaafd en/of psychiatrisch. Als Persoonlijk Begeleider biedt je intensieve begeleiding. Je activerende en ondersteunende begeleiding is gericht op herstel van de clienten die thuiswonend zijn.

Werkzaamheden:

  • Inventariseren van de hulpvraag;
  • Het voeren van begeleidingsgesprekken;
  • Opstellen van zorgplannen;
  • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden (materiële zaken, hygiëne, huishoudelijke ondersteuning);
  • Evalueren van de hulpverlening met de cliënt;
  • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt;
  • Het aanvragen en bewaken van vervolg of verloop van indicaties;
  • Bewaken van de juist geadministreerde gegevens van de cliënt en de indicatie;
  • Het rapporteren, registreren en archiveren van de geleverde hulp-/zorg.

We zijn op zoek naar meerdere Persoonlijk Begeleiders die het team Housing First willen komen versterken!

0 sollicitaties
0 views


31-03-2020 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider voor Ouderen

Als begeleider D ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar in het bijzonder voor de aan jou toegewezen cliënten. Je voert gesprekken met de gedragsdeskundige en overige disciplines en onderhoudt contact met de ouders en of wettelijke vertegenwoordigers. Samen met hen en de cliënt stel je een zorgplan op dat aansluit bij de wensen en behoefte van de client. Met de overige teamleden bevorder je het welbevinden van de cliënt door te zorgen voor een op de cliënt aangepast veilig en vertrouwd woonklimaat. Je draait de diensten zelfstandig. Het team bestaat uit 6 teamleden medewerkers van verschillende leeftijden. We vinden een goede professionele samenwerking belangrijk.

0 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Ipse de Bruggen
Flex Begeleider Kind & Jeugd

Als begeleider B werk je samen met een vaste begeleider op een van de groepen. Je volgt en stimuleert de individuele ontwikkeling van het kind. De werktijden zijn van 08:30-15:30 uur op doordeweekse dagen. Je bent flexibel beschikbaar van maandag tot en met vrijdag.

0 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Ipse de Bruggen
Constructeur

Als Constructeur ben je verantwoordelijk voor het accuraat uitwerken van constructieberekeningen in alle fasen van een project. Dit doe je uiteraard met behulp van rekenprogrammatuur, zoals Excel, Scia Engineer en Technosoft Balkroosters. Daarnaast geef je leiding aan het tekenwerk van een project. Je werkt onder leiding van de directie. Vanzelfsprekend onderhoud je in deze functie direct contact met opdrachtgevers en andere partijen in het bouwproces.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Nivel