Logo JOBS.pl

Geautomatiseerd vacatures beheren op JOBS.pl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op JOBS.pl.

Laatste vacatures

Pracownik inwentaryzacji - Warszawa i okolice

Obowi?zki:

 • liczenie towaru w magazynach i sklepach odzie?owych przy u?yciu skanera.
 • harmonogram inwentaryzacji w marcu:
 • 02.03.2020 r. Auchan Piaseczno,
 • 03.03.2020 r. Centrum Janki, Galeria Ursynów,
 • 04.03.2020 r. Centrum Janki,
 • 16.03.2020 r. Galeria Mokotów,
 • 31.03.2020 r. Z?ote Tarasy.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder
Operator CNC (m/k)

Obowi?zki:

 • produkcja wyrobów na tokarkach z prostym sterowaniem numerycznym,
 • kontrolowanie materia?ów i detali wg kart kontrolnych i instrukcji samokontroli,
 • upewnianie si? co do sta?ej zgodno?ci procesu produkcji,
 • dbanie o porz?dek w miejscu pracy.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder
Przedstawiciel handlowy ds. weterynaryjnych (zwierz?ta towarzysz?ce)

Obowi?zki:

 • aktywne prowadzenie dzia?a? handlowych w terenie w?ród lekarzy oraz gabinetów weterynaryjnych,
 • promowanie produktów firmy dla zwierz?t towarzysz?cych na podleg?ym terenie,
 • realizacja powierzonych celów sprzeda?owych oraz reprezentowanie firmy podczas szkole? i spotka? handlowych,
 • nawi?zywanie i budowanie d?ugofalowych relacji z obecnymi i potencjalnym odbiorcami produktów.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder
Pracownik produkcyjny (m/k)

Obowi?zki:

 • wykonywanie prostych prac zwi?zanych z pó?produktami przy linii produkcyjnej,
 • pakowanie i kontrola jako?ciowa gotowych wyrobów,
 • prace manualne, wyka?czanie gotowych cz??ci, manualne ci?cie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder
Category Manager (Products for Cattle) (m/k)

Obowi?zki:

 • kompleksowe zarz?dzanie kategori? produktów skierowanych dla sektora bydl?cego (suplementy diety, leki, preparaty do higieny itp.),
 • prowadzenie szkole? produktowych dla lekarzy weterynarii, hodowców oraz dystrybutorów krajowych i zagranicznych,
 • nawi?zywanie i budowanie d?ugofalowych relacji z obecnymi i potencjalnym odbiorcami produktów,
 • aktywny udzia? w tworzeniu nowych produktów oraz kreowaniu koncepcji rozwoju linii produktowych,
 • udzia? w koordynacji bada? nad produktami oraz odpowiedzialno?? za realizacj? celów sprzeda?owych,
 • reprezentowanie firmy podczas targów bran?owych i spotka? oraz raportowanie podejmowanych dzia?a?.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder