Logo Jobs.cz

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs.cz

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs.cz.

Laatste vacatures

Operátor NC-stroj? - ohyb

 • ohýbání díl?, kontrola kvality, t?íd?ní dle zakázky
 • p?íprava výkresové dokumentace a nástroj? dle zakázkového listu
 • nastavení stroje

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder a.s.
Kontrolor

 • vizuální rozm?rová kontrola fyzikálních vlastností díl? podle aktuální dokumentace, p?íslušných rozm?rových a kvalitativních norem a výkres?, evidence ve výrobní dokumentací
 • informování nad?ízeného od odchylkách od standardního procesu
 • ?ízení neshodných výrobk? dle aktuální dokumentace
 • dopracování, balení,p?íprava na expedování díl?
 • podílí se na ?ešení problém? a p?íprav? nápravných opat?ení
 • obsluha strojního ?i jiného za?ízení, v?etn? m??ících za?ízení
 • 3 sm?nný provoz

3 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Trenkwalder a.s.
Bagrista

 • nakládaní odpad? do lis? , nákladních aut , vagón? a n?žek
 • t?íd?ní materiál?
 • starost o základní údržbu stroje
 • p?esuny materiál?

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Trenkwalder a.s.
?idi? nákladního automobilu

 • ?ízení motorového vozidla
 • prvotní p?ejímka materiálu
 • nakládka a vykládka materiálu
 • udržování techniky v ?ádném technickém stavu
 • manipulace s materiálem a jeho správné skladování
 • udržování po?ádku na provoze
 • obsluha hydraulické ruky a manipulace s kontejnery
 • vypl?ování dokument? dle platné legislativy, p?edávání informací nad?ízenému (poruchy, opravy)
 • dodržování p?edpis? vztahujících se k doprav?
 • nástup ihned
 • práce v jednosm?nném provozu

3 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Trenkwalder a.s.
PROJEKTOVÝ MANAŽER s AJ, od 60 000K?

 • kompletní správa projekt? spole?nosti (rozpo?et, ?asový plán, komunikace s klientem a kolegy, kooperace s dalšími odd?leními firmy, dohled nad termíny p?edání, kvalitou produkt?...)
 • komunikace s klientem od p?ijetí po dokon?ení zakázky
 • p?íprava a kontrola rozpo?tu
 • správa investic a ?asových plán?
 • využití moderních nástroj? k zajišt?ní efektivnosti projekt?
 • ?ešení neshod a reklamací
 • koordinace technické stránky v?ci daného návrhu/projekt? (vývoj, nákup, zkušební vstupy do výroby)

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


20-02-2020 Trenkwalder a.s.