Logo JobMore

Geautomatiseerd vacatures beheren op JobMore

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op JobMore.

Laatste vacatures

Docent Paraveterinair, 1,0 fte

Jouw profiel

Wij zoeken een kwalitatief goede docent, die:

 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en resultaatgericht is
 • Coachend (bege)leiding kan geven aan groepen leerlingen
 • Pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent is
 • Samenwerkt met collega's in een resultaatverantwoordelijk team
 • Enkele jaren relevante ervaring heeft in het mbo
 • Beschikt over organisatorische vaardigheden
 • Externe netwerken kan opbouwen en onderhouden
 • Ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit
 • Bevoegd is voor het lesgeven in het mbo of bereid is hiervoor een pedagogisch didactische aantekening te behalen

Werkzaamheden

Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • Het creëren van een uitdagende leeromgeving
 • Het hanteren van een activerende didactiek
 • Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen
 • Leerlingen stimuleren tot gewenst gedrag
 • Bijdragen aan schoolevenementen en andere activiteiten
 • In voorkomende gevallen onderwijsbegeleidend personeel aansturen

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 1,0000 FTE
 • Startdatum: 1-8-2018
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof tot 1 maart 2019.

Wat bieden wij

Op de functies bij Wellantcollege is de cao MBO van toepassing. Deze functie is ingeschaald in schaal LB.
Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

JobMore

0 sollicitaties

1 view

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

Klassekrachten

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

MeesterBaan

0 sollicitaties

4 views

Vacant

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

0 sollicitaties

0 views


20-06-2018 MBO Aalsmeer


Functioneel Beheerder "bedrijfsvoering", 0,8 - 0,9 fte

Functie

Wellantcollege is een AOC met 31 locaties. Binnen het team ICT zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder 'onderwijs'. Als functioneel beheerder 'onderwijs' stel je het belang van je klant centraal. Het contact met je klant vormt dan ook een essentieel onderdeel van je werkzaamheden. Er voor zorgen dat systemen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet binnen het onderwijs en de onderwijsprocessen is een primair onderdeel van je functie.

Als functioneel beheerder 'onderwijs' ben je verantwoordelijk voor de inrichting, continuïteit en het optimaal functioneren van applicaties binnen het onderwijs werkveld. Je inventariseert wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. binnen het onderwijs werkveld. Processen die onderdeel vormen van het werkveld zijn roosteren, leerlingvolg systeem, deelnemer registratie, digitale content, portfolio, examinering en managementrapportage op deze processen. Je zorgt dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten, wijzigingen en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen.

Jouw Profiel

Wij zoeken een kwalitatief goede Functioneel Beheerder, die zelfstandig projectmatig kan werken en die ervaring heeft binnen het onderwijs.

Werkzaamheden

Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • voert in overleg met de gebruiker onderzoek uit naar de ondersteuning behoeftes van applicaties van de instelling of een onderdeel daarvan;
 • werkt de gebleken ondersteuningsbehoefte uit en biedt oplossingen, adviseert m.b.t. aanpassingen in de administratieve organisatie;
 • onderzoekt problemen met het functioneren van de applicaties, inventariseert de wensen van de gebruikers, verzamelt specifieke informatie waaraan de applicatie moet voldoen en stelt functionele eisen op, rekening houdend met financiële en organisatorische consequenties;
 • beoordeelt de haalbaarheid van veranderende ICT-wensen van de gebruiker, signaleert knelpunten in de dienstverlening;
 • beschrijft eventueel te wijzigen werkwijzen en de gewenste organisatorische aanpassingen;
 • organiseert en voert testen uit van ontwikkelde (delen) van applicatieprogramma's en ketens van applicaties;
 • implementeert de ontwikkelde functionaliteiten. Onderhoud contacten met de gebruikers en verzorgt de communicatie rondom de implementatie;.
 • bewaakt en onderhoudt gegevensdefinities en de integriteit van geautomatiseerde gegevensverwerkingen;
 • evalueert periodiek de in gebruik zijnde applicaties en doet voorstellen tot verbetering;
 • verzorgt periodiek kennis- en informatieoverdracht
Als spin in het web draag je zorg voor de juiste alignment tussen de onderwijs belangen en ICT mogelijkheden waaronder:
 • Het toetsen van onderwijs functionaliteiten vs ICT oplossingen
 • Het omzetten van onderwijs wensen naar ICT opdrachten
 • Accepteren in samenwerking met onderwijs van ICT oplossingen
 • Functioneel beheren van diverse onderwijs applicaties
 • Op basis van stuurinformatie de juiste maatregelen definiëren en realiseren
 • Beheer van (applicatie)ketens dusdanig vormgeven dat continuïteit geborgd blijft

Wij vragen

 • Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Bijvoorbeeld als (senior) functioneel beheerder;
 • Je beschikt over kennis van analysemethoden, testtechnieken, projectmatig werken en in het definiëren van business- en user requirements;
 • Daarnaast is het een pré als je beschikt over inhoudelijke kennis van financiële en personeels- en salarisprocessen;
 • Je verdiept je in de wensen, verlangens en behoeften van de klant door oog te hebben voor de belevingswereld van de klant en alert te reageren op voor de klant relevante ontwikkelingen;
 • Je bent een echte duizendpoot, kan goed met werkdruk omgaan, weet het overzicht te behouden, werkt planmatig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Als persoon ben je een pro-actieve teamspeler met een flexibele instelling die goed kan samenwerken;
 • Je bent in staat om inrichtingskeuzes in het applicatielandschap te doorgronden en te bewaken;
 • Je bent in staat om je eigen werk zelfstandig goed te organiseren en anderen te helpen;
 • Je bent in staat om met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen om te gaan en het proces om te komen tot oplossingen in goede banen te leiden;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied of een vergelijkbare functie en beschikt over kennis van BISL. Ervaring met testen en testmethodieken is een pré.
 • Kennis van Exact Financials en Raet Education is een pré

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,8 - 0.9 fte
 • Startdatum: 1-9-2018

Wat bieden wij

Op de functies bij Wellantcollege is de CAO MBO (beroeps- en volwasseneneducatie) van toepassing. Deze functie is gewaardeerd als een schaal 9. Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Intermediair

1 sollicitatie

11 views

Bekijk vacature

JobMore

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

Nationale Vacaturebank

2 sollicitaties

5 views

Bekijk vacature

Vacant

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

0 sollicitaties

0 views


20-06-2018 Ondersteunende diensten, unit Bedrijfsvoering


Functioneel applicatie beheerder 0,5 - 0,6 fte

Functie
Binnen het team ICT zijn wij op zoek naar een functioneel applicatie beheerder. Als functioneel applicatie beheerder stel je het belang van je klant centraal. Het contact met je klant vormt dan ook een essentieel onderdeel van je werkzaamheden.

Als functioneel applicatie beheerder ondersteun je de gebruiker bij het gebruik van applicaties, zorg je voor continuïteit en het optimaal functioneren van applicaties. Je inventariseert wensen en eisen van gebruikers binnen de bestaande mogelijkheden en onderhoudt de richtlijnen met betrekking tot documentatie en procedures.

Jouw Profiel
Wij zoeken een kwalitatief goede functioneel applicatie beheerder, die zelfstandig kan werken en die ervaring heeft binnen het onderwijs.

Werkzaamheden
Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • functioneel beheren van diverse applicaties . Met name applicaties die ingezet worden ter ondersteuning van bedrijfsvoering processen.
 • het beheren autorisatietabellen, initiële inrichting realiseren etc.;
 • ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van applicaties, verrichten van "trouble shouting";
 • toezien op juist gebruik van applicaties;
 • onderhouden van richtlijnen, documentatie/handleidingen en procedures m.b.t. functioneel gebruik van applicaties;
 • bewaken van goede functionele werking van applicaties;
 • signaleert knelpunten in de dienstverlening;
 • werkt wensen van de gebruikersorganisatie uit en beschrijft de aanpassingen in de administratieve organisatie;
 • voert testen uit van ontwikkelde (delen) van applicatieprogramma's en ketens van applicaties;
 • informeren en communiceren richting de gebruikersorganisatie;
 • beschrijft eventueel te wijzigen werkwijzen en de gewenste organisatorische aanpassingen;
 • evalueert periodiek de in gebruik zijnde applicaties en doet voorstellen tot verbetering;
Wij vragen
 • Je hebt minimaal aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Bijvoorbeeld als functioneel beheerder;
 • Je beschikt over kennis van analysemethoden, testtechnieken, projectmatig werken en in het definiëren van business- en user requirements;
 • Daarnaast is het een pré als je beschikt over inhoudelijke kennis van onderwijs en onderwijs processen;
 • Je verdiept je in de wensen, verlangens en behoeften van de klant door oog te hebben voor de belevingswereld van de klant en alert te reageren op voor de klant relevante ontwikkelingen;
 • Je bent een echte duizendpoot, kan goed met werkdruk omgaan, weet het overzicht te behouden, werkt planmatig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Als persoon ben je een pro-actieve teamspeler met een flexibele instelling die goed kan samenwerken;
 • Je bent in staat om inrichtingskeuzes in het applicatie landschap te doorgronden en te bewaken;
 • Je bent in staat om je eigen werk zelfstandig goed te organiseren en anderen te helpen;
 • Je bent in staat om met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen om te gaan en het proces om te komen tot oplossingen in goede banen te leiden;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied of een vergelijkbare functie en beschikt over kennis van BISL. Ervaring met testen en testmethodieken is een pré.
 • Kennis van Corsa, Youforce en Exact Financials is een pré.
Bijzonderheden
 • Functieomvang: 0,5 - 0,6 fte
 • Startdatum: 1-9-2018
Wat bieden wij
Op de functies bij Wellantcollege is de CAO MBO (beroeps- en volwasseneneducatie) van toepassing. Deze functie is gewaardeerd als een schaal 8. Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Intermediair

1 sollicitatie

8 views

Bekijk vacature

JobMore

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

Nationale Vacaturebank

3 sollicitaties

7 views

Bekijk vacature

Vacant

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

1 sollicitatie

0 views


20-06-2018 Ondersteunende diensten, unit Bedrijfsvoering


Docent Nederlands, 0,6 fte

Jouw profiel

Wij zoeken een kwalitatief goede docent, die:

 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en resultaatgericht is
 • Coachend (bege)leiding kan geven aan groepen leerlingen
 • Pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent is
 • Samenwerkt met collega's in een resultaatverantwoordelijk team
 • Enkele jaren relevante ervaring heeft in het mbo
 • Beschikt over organisatorische vaardigheden
 • Externe netwerken kan opbouwen en onderhouden
 • Ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit
 • Bevoegd is voor het lesgeven in het mbo of bereid is hiervoor een pedagogisch didactische aantekening te behalen

Werkzaamheden

Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • Het creëren van een uitdagende leeromgeving
 • Het hanteren van een activerende didactiek
 • Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen
 • Leerlingen stimuleren tot gewenst gedrag
 • Bijdragen aan schoolevenementen en andere activiteiten
 • In voorkomende gevallen onderwijsbegeleidend personeel aansturen

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,6000 FTE
 • Startdatum: 27-8-2018

Wat bieden wij

Op de functies bij Wellantcollege is de cao MBO van toepassing. Deze functie is ingeschaald in schaal LB.
Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

JobMore

0 sollicitaties

1 view

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

Klassekrachten

2 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature

MeesterBaan

4 sollicitaties

3 views

Vacant

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

0 sollicitaties

0 views


19-06-2018 MBO Rijswijk


Medewerker administratie en secretariaat B

Jouw profiel

Wij zoeken een kwalitatief goede medewerker administratie, die:

 • Beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in administratieve taken in het vmbo en/of mbo
 • Zelfstandig kan werken en goed kan schakelen
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Goed kan samenwerken met collega's
 • Betrouwbaar is
 • Accuraat en klantgericht werkt
 • Beschikt over vaktechnische kennis van administratieve procedures en handelingen
 • Vaardig is in het maken van verslagen en het te woord staan van derden

Werkzaamheden

Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • Het verzamelen, controleren, corrigeren en invoeren van gegevens in administratieve systemen
 • Het signaleren en doorgeven van problemen
 • Het verstrekken van gevarieerde informatie en het generen van (periodieke) overzichten

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,5000 FTE
 • Startdatum: 22-8-2018
 • Het betreft hier een langdurige ziektevervanging voor het komende schooljaar met een verwachte einddatum van 31-7-2019

Wat bieden wij

Op de functies bij Wellantcollege is de cao MBO van toepassing. Deze functie is ingeschaald in schaal 5. Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

Intermediair

13 sollicitaties

82 views

Bekijk vacature

JobMore

0 sollicitaties

1 view

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature

Nationale Vacaturebank

24 sollicitaties

103 views

Bekijk vacature

Vacant

0 sollicitaties

1 view

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

0 sollicitaties

0 views


18-06-2018 VMBO Gouda