Logo Jobkontakt.sk

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobkontakt.sk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobkontakt.sk.

Laatste vacatures

Operátor výroby v Trenčíne

 • práca na hlavný pracovný pomer v trojzmennej alebo štvorzmennej prevádzke
 • vykonávanie manuálnej práce podľa pracovného postupu a plánovaných noriem vo výrobe
 • obsluhovanie výrobných strojov a zariadení
 • čistenie, kontrola kvality a balenie polovýrobkov alebo celých výrobkov

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties
0 views

Kariéra.sk

1 sollicitatie
0 views

PROFESIA.SK

1 sollicitatie
0 views


14-06-2019
Lean Plant Coordinator

 • Zodpovednosť za riadenie a koordináciu kultúry sústavného zlepšovania
 • Koordinácia a riadenie projektov sústavného zlepšovania v spolupráci s vedením spoločnosti
 • Riadenie systému podávania drobných zlepšení
 • Odovzdávanie skúseností aplikácie LEAN vo výrobe, logistike a údržbe závodu
 • Moderovanie workshopov a aplikácia LEAN nástrojov
 • Koučovanie partnerov (multiplikátorov sústavného zlepšovania) za účelom zvyšovania ich výkonnosti
 • Organizovanie tréningov LEAN nástrojov a metód

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties
0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties
0 views

PROFESIA.SK

5 sollicitaties
0 views


11-06-2019
Shift Leader - Majster zmeny

 • Riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby v súlade s internými pravidlami spoločnosti
 • Zodpovednosť za výrobné procesy a dodržiavanie kvality výroby
 • Zabezpečenie dodržiavania štandardov 5S a poriadku na všetkých pracoviskách
 • Zodpovednosť za rozhodovanie o výmene nástrojov v prípade ich poškodenia
 • Riešenie problémov a následné zavádzanie preventívnych opatrení
 • Dohliadanie na dodržiavanie pravidiel BOZP a používanie OOPP
 • Riadenie úrovne neprítomnosti, spravovanie dochádzky
 • Spolupráca pri zaškolovaní nových zamestnancov
 • Komunikácia s ostatnými oddeleniami

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties
0 views

Kariéra.sk

1 sollicitatie
0 views

PROFESIA.SK

3 sollicitaties
0 views


11-06-2019
Vedúci Nástrojárne

 • Vedenie skupiny nástrojárov
 • Zodpovednosť za úsek nástrojárne, analyzovanie a riešenie súvisiacich problémov
 • Vytváranie a aktualizovanie pracovných postupov preventívnej údržby foriem a nástrojov
 • Zabezpečovanie vykonávania opatrení pre zlepšenie procesov
 • Zodpovednosť za vedenie dokumentácie, príprava konštrukčných výkresov, odborná pomoc pri príprave výkresovej dokumentácie
 • Účasť na analyzovaní príčin poruchovosti foriem a nástrojov, prijímaní a implementácií nápravných a preventívnych opatrení ich poruchovosti
 • Vypracovávanie požiadaviek na náhradné diely a riadenie zásob náhradných dielov
 • Konzultácie a riešenie problémov s nástrojmi a koordinácia externých dodávateľov

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties
0 views

Kariéra.sk

0 sollicitaties
0 views

PROFESIA.SK

3 sollicitaties
0 views


11-06-2019
Vedúci Technológ

 • Vypracovávanie technologických postupov výroby
 • Optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania
 • Príprava, spracovanie a kontrola technologickej dokumentácie podľa stanovených organizačných noriem a pracovných postupov
 • Vedenie tímu technológov
 • Realizácia nových technológií do procesu výroby
 • Analýza a odstraňovanie mimoriadnych situácií, prípadných odchýlok vo výrobnom procese

Jobkontakt.sk

0 sollicitaties
0 views

Kariéra.sk

1 sollicitatie
0 views

PROFESIA.SK

9 sollicitaties
0 views


11-06-2019