Logo Jobkontakt.sk

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobkontakt.sk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobkontakt.sk.

Laatste vacatures

Vedúci tímu produktových dizajnérov

 • zabezpečenie systematického vývoja produktu
 • samostatné plánovanie a kontrola všetkých dizajnových aktivít
 • kalkulácia nákladov spojených s dizajnom ako aj kontrola týchto nákladov
 • vedenie a monitorovanie projektov
 • zabezpečenie časových a ďalších cieľov projektu od počiatočného konceptu až po výrobu
 • vedenie dizajnového tímu s cieľom zabezpečiť správne CAD modely a výkresy

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-04-2020
Senior konštruktér

 • Samostatná tvorba 3D designu v CATIA V5
 • Vytváranie a implementácia návrhov na zlepšenie produktov
 • Vykonávanie technických výpočtov (pevnosť, hmotnosť atď.)
 • vykonávanie simulácií (kinematika, FEM Catia GPS)
 • Kalkulácia funkčných rozmerov a tolerancií v súlade s výsledkami testovania a simulácie
 • Poskytovanie technickej konzultácie pre projektový tím
 • Aktívna účasť na stretnutiach vývojového tímu

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


06-04-2020
Produktový dizajnrňér

 • 3D design v CATIA V5
 • Vývoj nových technických opatrení zahrňujúcich analýzy výhod a nevýhod
 • Vykonávanie technických výpočtov (napr. váha, montážny priestor, stabilita)
 • Definovanie rozmerov dielov a tolerancií s kalkuláciou komplexných tolerančných reťazcov zahrňujúce všetky relevantné parametre
 • Vytváranie technických nákresov, BOM's a relevantnej dokumentácie
 • Zaistenie nákladov, kvality v procesne používaného dizajnu
 • Možnosť komplexnej technickej analýzy v spolupráci so špecialistami a výsledkom vyhodnotenia

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views


06-04-2020
Obchodný zástupca

 • Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu.
 • Zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja.
 • Prezentovanie a propagovanie tovaru, prípadne služieb.
 • Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií.
 • Vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach.
 • Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít.
 • Reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

18 sollicitaties
0 views


03-04-2020 Trenkwalder a.s
Komplexný účtovník

 • komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva,
 • určovanie metodiky účtovania v spoločnosti a podieľanie sa na tvorbe interných smerníc týkajúcich sa účtovníctva,
 • spracovanie mesačnej, kvartálnej a ročnej uzávierky,
 • pripravovanie podkladov pre reporting nadriadenému,
 • metodické riadenie účtovania a nadväzných procesov v súlade s platnou legislatívou,
 • pripravovanie podkladov pre vypracovávanie audítorských a ratingových hodnotení,
 • riadenie tímu účtovníkov (vo veľkých spoločnostiach).

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views


03-04-2020 Trenkwalder a.s