Logo Jobfish

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobfish

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobfish.

Laatste vacatures

Verzorgende IG m/v

Een zeer veelzijdige, uitdagende functie waar je als professional in staat wordt gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat en daarin zorgbehandeling en begeleiding te bieden. Je verricht de werkzaamheden zo zelfstandig mogelijk en neemt beslissingen met betrekking tot het zorgproces in overleg met de teamleider. Je bent oplettend t.a.v. de gezondheidssituatie van de cliënt.
In overleg vragen wij roulerende dag, - avond- en nachtdiensten te draaien. Daarnaast ben je goed in staat om in hoge en middelcomplexe situaties te functioneren.
Je verricht verpleeg- en zorgtaken die conform het zorg- en begeleidingsplan en volgens de richtlijnen van de BIG wet worden uitgevoerd. Je neemt deel aan zorg en multidisciplinaire- overleg.
Voor deze vacature zijn ook verpleegkundigen van harte welkom om te solliciteren!

Jobfish

0 sollicitaties
0 views


26-04-2018 Leger des Heils
Sociaal Pedagogisch Werker Flexpool

  • Wij bieden je de mogelijkheid om je talenten in te zetten binnen een brede doelgroep met een intensieve en complexe begeleidingsvraag.
  • Je wordt wisselend ingezet op de verschillende afdelingen van het GWCA en voer je de werkzaamheden uit conform de richtlijnen van de organisatie en desbetreffende afdeling. De afdelingen waarop je ingezet kan worden zijn onder andere: OC Middelveld, De Haven, Instroomhuis, Majoor Bosshardtburgh, Domus en dag - en nachtopvang. Je zult het meest met jongeren en volwassenen in aanraking komen.
  • Als Flexpool medewerker bied je dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen deelnemers. Je werkt zowel zelfstandig alsin teamverband en je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Jobfish

0 sollicitaties
0 views


18-04-2018 Leger des Heils
HR Adviseur

Wie zoeken wij?
Als HR adviseur ben je een generalist op HR gebied die de integraal managers ondersteunt en adviseert in de volle breedte van het HR vak. Je voert regelmatig gesprekken met afdelingsmanagers hoe de afdeling er voor staat op het gebied op alle relevante HR -terreinen. Je werkt hierin samen met een collega HR adviseur die samen met jou alle afdelingen op HR gebied overziet. Hierin word je bijgestaan door een HR adviseur die zich primair richt op werving en selectie en een HR adviseur voor opleidingen en MD.

Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor zaken vanuit onze Flexpool die de thema's van HR raken. Dit zal zijn tot 1-10-2018. Daarna zal de coördinator Flexpool dit weer op zich nemen.

Je rapporteert aan de HR manager en maakt deel uit van het HR team bestaande uit 12 collega's.

Jobfish

0 sollicitaties
0 views


16-04-2018 Leger des Heils
Barista / Werkbegeleider 50|50 coffee Amersfoort (uren in overleg)

Voor onze 50|50 coffee locatie in Amersfoort, die volgens planning in mei zal openen zoeken we een Barista / Werkbegeleider.
Als Barista / Werkbegeleider bij 50|50 coffee ben jij in eerste instantie verantwoordelijk voor het draaien van de koffiebar. Maar werken bij 50|50 coffee is meer dan dat. Jij hebt namelijk als doel onze deelnemers te begeleiden in hun werk in de koffiebar. Het werk is gericht op activering en optimale deelname aan het arbeidsproces. Werken en begeleiden met de focus op productie, financiën en sociaal resultaat.
Naast dat je de deelnemers de fijne kneepjes van het baristavak leert, stel je samen met de deelnemer werkdoelen op. Je richt je op het aanleren van zowel de vakvaardigheden als de werknemersvaardigheden. Je beoordeelt het functioneren van de deelnemer en rapporteert over zijn voortgang. Dit doe je in samenwerking met de re-integratiecoach/persoonlijk begeleider. Tegelijkertijd moet de koffiebar een fijne plek zijn voor buurtbewoners om een goeie kop koffie te komen drinken en dient er tevens een mooie omzet gedraaid te worden.

Jobfish

0 sollicitaties
0 views


13-04-2018 Leger des Heils
Begeleider/Nachtwacht m/v

Je vervult een begeleidende rol en bent gedurende de nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de accommodatie. Je houdt toezicht op het juist gebruik van inventaris/goederen en wijst zo nodig op de naleving van onze huisregels en veiligheidsvoorschriften. Je treedt duidelijk op bij eventuele overlast of vandalisme en belt indien nodig de politie, brandweer en/of een arts. Je signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft dit door aan de leidinggevende. Gedurende de nacht voer je huishoudelijke-, licht technische en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt actief deel aan werkoverleg.

Jobfish

0 sollicitaties
0 views


12-04-2018 Leger des Heils