Logo IT-Contracts.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op IT-Contracts.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op IT-Contracts.nl.

Laatste vacatures

Teammanager (projectmanager)

Binnen de afdeling AOIC van het ICT Bedrijf is acute behoefte ontstaan aan een ICT senior projectmanager ter ondersteuning van de huidige teammanager. Het team bestaat uit ongeveer 55 medewerkes. De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van verschillende type applicaties: .Net, Java, BPM1/Modus1. In samenwerking met de huidige teammanager wordt van de projectmanager verwacht dat hij voor een deel het team gaat aansturen, daarmee (mede) verantwoordelijk is voor het halen van de beoogde resultaten en mede invulling geeft aan de HRM-cyclus van de interne ICT medewerkers.

De initiele duur van de opdracht is 1 jaar met optie op verlenging van 3 maanden.

De gewenste ICT senior projectmanager heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren maar is ook strak is op het maken van afspraken en de opvolging daarvan.

Eisen:

 • Minimaal 2 soortgelijke opdrachten (lijnmanagement) met goed resultaat in vergelijkbare omgeving met het UWV
 • Tenminste 5 jaar seniore projectmanagement ervaring in bestuurlijke complexe ICT-omgevingen in de afgelopen 10 jaar.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met software ontwikkeling in volgende omgevingen: .Net, Java, BPM1/Modus1in de afgelopen 10 jaar.
 • Wij verzoeken u in het CV een referentie aan te leveren. Zie voor inhoud van deze referentie het functieprofiel en specifieke eisen van deze aanvraag.
 • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-09-2018 FastFlex
Web ontwikkelaar Java

Belangrijk:

 • Ervaring met Java 8
 • Docker
 • Selenium
 • Unit test
 • Code review (Gerrit)

Doel van de functie:

Ontwikkelen en ontwerpen van producten & diensten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd en kwaliteit, opdat het product of dienst conform de specificaties door de opdrachtgever en/of gebruikers in gebruik kan worden genomen.

Producten zijn bedrijfskritische applicaties, die het primaire proces van de professional in de keten Werk & Inkomen ondersteunen.

Eisen:

 • Een afgeronde opleiding op HBO niveau, studierichting Informatica dan wel bedrijfseconomisch of bestuurskundige gerelateerde opleiding;
 • U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
 • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Ontwikkelaar in de afgelopen 7 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met softwareontwikkeling, databases, Auxure, Agile en projectmatig werken in de afgelopen 5 jaar.
 • minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring van Java 8, GWT, Bootstrap, JUnit en Selenium, Synapse en Axis2 in de afgelopen 3 jaar
 • Minimaal 2 jaar actuele ervaring met de technische werking van suwinet producten in de afgelopen 3 jaar

0 sollicitaties
0 views


10-09-2018 FastFlex
Afdelingshoofd/ manager

Voor de belastingdienst in Apeldoorn zoeken we een externe ter vervanging van een afdelingsmanager met zwangerschapsverlof (1-10-18 tot 1-4-19).

Voorkeur iemand met belastingdienst ervaring of anders overheidservaring.

De Belastingdienst is op zoek naar een Afdelingshoofd Klant & Organisatie voor de periode van half september t/m half april, die binnen het grootste datacenter van Nederland aan de slag kan.

Functieomschrijving

Als afdelingshoofd Klant & Organisatie voel je jezelf als een vis in het water binnen een dynamische omgeving en stel je prioriteiten. Je komt in een politiek-bestuurlijke krachtenveld -waar continuïteit hoog in het vaandel staat - tot afgewogen oordelen en adviezen. Je doorziet complexe zaken snel en kunt deze vereenvoudigen. Omdat de afdeling Klant en Organisatie een afdeling in oprichting is beschik je over de vaardigheden om een nieuwe afdeling in te richten en te vormen. Een belangrijk focuspunt is het inhoudelijk sturen op de Bedrijfsvoering van DCS, waar je samen met de teams Planning, Finance & Control en Portfoliomanagement regie in voert.

Als peoplemanager creëer je een omgeving waarin ieder afdelingslid zich gewaardeerd voelt, zijn of haar mening durft te geven en er voldoende ruimte is voor feedback richting ander afdelingsleden. Je geeft vertrouwen en bent transparant in je communicatie. Je bent in staat om van een aantal los georganiseerde teams een geheel te maken.

Je werkt de visie uit en borgt de juiste inrichtingsbeslissingen op het juiste niveau. Daarin durf je kritisch en tegendraads te zijn maar je weet dit met tact voor het voetlicht te krijgen. Je hebt dan ook een stevige persoonlijkheid en loopt niet weg voor je verantwoordelijkheden.

Als hoofd van de afdeling ben je lid van het strategisch managementteam van het datacenter binnen de Belastingdienst (DCS: Data Center Services).

Inhoudelijk ligt de nadruk bij Bedrijfsvoering, vanwege verandering bij de Belastingdienst,

op het door ontwikkelen van de planning & control cyclus en het leveren van kwalitatieve verantwoordingsrapportages in combinatie met het portfolio management.

Je taxeert en beoordeelt de voortgang van de primaire ITIL processen, programma's en projecten. Daarnaast monitor je de realisatie van de doelstellingen, analyseer je de uitkomsten en adviseer je hierover. Je zorgt voor het in beeld brengen van de informatiebehoefte, coördineert de bouw en verbetering van het raamwerk van het informatie- en prestatiemanagement en de implementatie daarvan. Je forecast de uitnutting van het personele en materiële budget en adviseert het strategisch management over de te volgen koers.

Uiteraard is het meten en inschatten van de effecten en risico's van groot belang.

De afdeling Klant & Organisatie

De hoofdtaken van de afdeling zijn:

 • Team Finance Planning & Control: verantwoording en coördineren van de Finance, Planning & Control Cyclus
 • Team Klantmanagement & Portfolio management: uitvoeren klantmanagement, uitvoeren meerjaren Portfoliomanagement en Service level management
 • Team Ondersteuning Procesmanagement: design en build van (ITIL) processen en Informatiemanagement
 • Team Projectmanagement: programma- en projectmanagers

De ambitie is als volgt geformuleerd:

Het leveren van diensten en een andere wijze van organiseren en werken leidt tot een hogere kwaliteit, een hogere snelheid en wendbaarheid van levering en meer inzicht en voorspelbaarheid. De veranderingen die het datacenter de komende jaren zal doorvoeren zijn primair ondersteunend aan dit werken en denken in diensten.

Door het ontzorgen en ondersteunen van de dienstenketens die de directe ICT-diensten leveren aan de klanten van het datacenter en het zorgen voor de perfecte dienstverlening aan deze klanten, levert de afdeling bijdragen aan:

 • Hogere snelheid en wendbaarheid van levering van diensten. De afdelingen die de directe ICT-diensten leveren kunnen zich primair focussen op het leveren van deze diensten. De afdeling K&O ondersteunt hen op de indirecte aspecten die komen kijken bij het leveren van ICT-diensten en inspelen op de (veranderende) behoeften van de klant.
 • Hogere kwaliteit van levering van diensten. Door de focus op het leveren van ICT-diensten kunnen de afdelingen die deze diensten leveren zich richten op het (blijven) verbeteren van de kwaliteit van de diensten, randzaken worden hen uit handen genomen.
 • Meer inzicht en voorspelbaarheid. Door tijdig leveren van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie aan haar klanten.

Data Center Services heeft de ambitie om complete diensten te leveren aan haar klanten.

Deze diensten worden zoveel mogelijk generiek, standaard en geautomatiseerd geleverd.

Generiek waar dat kan, maar specifiek waar dat moet.

De afdeling Klant & Organisatie is ingericht om inzicht en overzicht te realiseren over het geheel van DCS, evenals besturing en verantwoording hierover.

Daarnaast heeft het de opdracht om de overkoepelende productmanagementfuncties in te richten en heeft het een wezenlijke bijdrage in dienstverlening richting de klanten van DCS.

De focus in de gevraagde periode ligt op de inrichting.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld in de richting Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Controlling of Bedrijfseconomie
 • Je hebt relevante en aantoonbare werkervaring binnen een grote (overheids-) organisatie op het gebied van bedrijfsvoering en portfoliomanagement
 • Kennis van en ervaring op het Bedrijfsvoeringsterrein

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) heeft een integraal jaarplan. De voortbrenging en exploitatie wordt verzorgd door de onderdelen Informatiemanagement (IM), Centrum voor Applicatieontwikkeling en -onderhoud (CAO), Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (CIE) en IV- accent. De organisatie werkt voor de gehele Belastingdienst en heeft als doel de Belastingdienst optimaal te ondersteunen. Daartoe werkt IV met de business samen op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer schuift richting de business

0 sollicitaties
0 views


07-09-2018 FastFlex
UI/UX designer

The opportunity

If you're a UI/UX Designer who loves to build beautiful product, to impact more than 70 million

end-customers on a daily basis, and you're willing to work in fintech, one of the hottest markets

at the moment, then we're looking for you.

We are looking for someone with an eye for detail. You will be critical member of the Design

System team at Backbase, creating a Design System including a Style Guide that delivers

best-practice banking Widgets and UI Components for our customers around the world.

Your profile and Key Tasks

You should have a strong background in UI/UX best-practice, with a track record in interaction

design and strong understanding of HTML & CSS. You understand that it's not just about flashy

images, but about real customer interactions across different devices, with a clear journey and

goal in mind.

You should also be an excellent communicator as the role involves leading discussions across

the UI/UX Design community to improve and standardise UX patterns across the product

portfolio.

You know what it means to solve complex, functional and analytical problems while keeping the

customer top of mind, and get things done while keeping your squad members productive.

You're strong enough to not jump on every new bandwagon and able to prioritise your work

proactively. You can explain concepts and design decisions based on user testing and UX best

practices.

Responsibilities

● 3+ years' experience in UI/UX design for web and mobile applications.

● Strong understanding of interactive design fundamentals.

● Proficiency in Design tools (e.g. Sketch) and Prototyping tools (e.g. Invision).

● Excellent communication skills in English, and you're a skilled presenter.

● You're able to walk us through your recent design work and portfolio.

● Experience as a designer working in an Agile team environment.

● Strong collaboration and teamwork experience.

● Passion with best-practice design methodologies and technologies.

● Experience with managing internal documentation, pattern libraries and style libraries.

● Knowledge of Design Systems and Style Guides a big plus.

● Good knowledge of HTML and/or CSS.

Whether or not you've heard of us, you and your friends have probably used some of the

products we've created. Backbase accelerates the transformation of digital banking. From being

a Dutch startup company five years ago, we are now an international market leader. Despite

having a leading market position, we haven't lost our startup mentality and we're not done

innovating just yet. Working in teams with highly talented and skilled professionals from all over

the world, we share a drive to make things better, nicer, and more advanced. More than 600

specialists dedicate themselves to what we do best, which is transforming global financial

services with inspiring, innovative solutions. At Backbase, we love to create outstanding

experiences, not just for our customers and users, but for ourselves, and this is what motivates

us to transform our industry by delivering our best work.

1 sollicitatie
0 views


03-09-2018 FastFlex