Geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair.

Laatste vacatures

Senior Beleidsontwikkelaar met de focus op basisvaardigheden & talentontwikkeling

Als senior beleidsontwikkelaar bij de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling:

 • ontwikkel, implementeer, monitor en evalueer je het beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact
 • werk je aan een strategisch beleid om onze maatschappelijke doelen op het sociaal domein te helpen realiseren samen met het bestuur, de inwoners, de collega's ketenpartners en omliggende gemeenten. Daarnaast geef je advies aan het bestuur en andere afdelingen hierover
 • Heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement

In deze functie is één van je kerntaken het begeleiden van de subsidietafel Basisvaardigheden & Talentontwikkeling en het verder brengen van de transformatie van het voorliggend veld. Het doel van deze transformatie is om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk regie te voeren over hun eigen leven en hun welbevinden te vergroten. Dat doen we door partijen en voorzieningen in het voorliggend veld beter met elkaar te verbinden en te versterken, de vraag van de klant meer centraal te stellen en de verschillende soorten dienstverlening beter aan elkaar te verbinden. Je vormt aan de subsidietafel een koppel met de tafelvoorzitter. Daarbij ligt bij de voorzitter de nadruk op het proces en de relaties. De inhoudelijk beleidsmedewerker legt meer nadruk op de inhoud, samen ben je verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.

In de rol van inhoudelijk medewerker van de subsidietafel:

 • ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijsturen van de inhoud: je schrijft de initiatiefvraag en zorgt voor bestuurlijke afstemming van beleidsadvies vanuit de tafel en voor inhoudelijke bijsturing van de tafel vanuit het bestuur
 • voer je inhoudelijke regie op de tafel: je initieert inhoudelijke discussies, legt actief de verbinding tussen de verschillende tafels, je signaleert overlap of witte vlekken in het aanbod en stuurt gezamenlijk met de andere inhoudelijke medewerkers aan de tafels bij
 • signaleer, benoem en agendeer je relevante wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen, zodanig dat partners hier hun activiteiten op af kunnen stemmen
 • stuur je op de monitoring van de uitvoeringsplannen van de partners en de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten, je helpt bij het duiden van de monitoringsinformatie en stuurt (inhoudelijk) bij indien nodig

Naast het werk als inhoudelijk beleidsmedewerker aan de tafel kunnen ook andere thema's onderdeel uitmaken van je takenpakket. We zoeken daarom iemand met een brede interesse.

0 sollicitaties
0 views


01-04-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Senior Beleidsontwikkelaar met de focus op arbeidsparticipatie

Als senior beleidsontwikkelaar bij de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • ontwikkel, implementeer, monitor en evalueer je het beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact
 • werk je aan strategisch beleid om onze maatschappelijke doelen op het sociaal domein te helpen realiseren samen met het bestuur, de inwoners, de collega's, ketenpartners en omliggende gemeenten. Daarnaast geef je advies aan het bestuur en andere afdelingen hierover
 • heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement

In deze functie ga je vooral aan de slag met strategische ontwikkelvraagstukken op het gebied van arbeidsparticipatie, en dan met name van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet en Wsw). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is voor een deel belegd bij de gemeente. Je werkt dan ook nauw samen met collega's van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ). Ook het regionale sociaal werkbedrijf DSW speelt een belangrijke rol. Je bent vanuit de gemeente verantwoordelijk voor een soepele overgang van de DSW naar het nieuwe Werkbedrijf en heldere afspraken met de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk over de toekomstige samenwerking in het nieuwe Werkbedrijf. Ook op andere vraagstukken werk je nauw samen met collega's uit de regio en let daarbij op de belangen van Leidschendam-Voorburg. Je informeert en adviseert de wethouder over lokale en regionale beleidsontwikkeling. Je vervult een verbindende rol tussen de uitvoering en het bestuur, zodat bestuurlijke wensen richting geven aan de uitvoering en signalen en trends uit de uitvoering input vormen voor bestuurlijke keuzes. Naast arbeidsparticipatie kunnen ook andere thema's onderdeel uitmaken van je takenpakket. We zoeken daarom iemand met een brede interesse.

0 sollicitaties
0 views


01-04-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Coördinator Facilitaire zaken

Het team Facilitair is onderdeel van de 1ste lijn waar zo veel mogelijk klantvragen direct worden afgehandeld. Deze collega's zijn het visitekaartje van het cluster Bedrijfsvoering. Belangrijkste doelen voor het team zijn klantgerichtheid en kwaliteit. Door integraal te werken willen we dat onze klanten zich geholpen voelen: door een gevoel van vertrouwen te geven, oplossingsgericht mee te denken en proactief te handelen.

Jij bent als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van het team dat momenteel bestaat uit acht bodes. Ook heb je een rol als buddy voor de medewerkers in je team met een garantiebaan. Je bent tevens het eerste aanspreekpunt voor zaken die over facilitaire werkzaamheden gaan. Je plant en organiseert het werk en beheert het rooster. Je weet goed wat er speelt op beide locaties en speelt daar pro actief op in. Je onderhoudt een actief netwerk met andere coördinatoren binnen het cluster BV en met andere collega's die een rol spelen bij interne dienstverlening. Je hebt het overzicht over de contracten en de leveranciers. Je stelt rapportages op, richt werkprocessen in, stelt handboeken op en bewaakt de diverse uitvoeringsprocessen en procedures. Je levert input voor HR gesprekken en bent altijd alert op verbetering van houding en gedrag, processen en kwaliteit.

1 sollicitatie
42 views
Bekijk vacature


31-03-2020 Gemeente Westland
Adviseur Verpleegkundige en Medisch Ondersteunende Opleidingen

Als adviseur Verpleegkundige en Medisch Ondersteunende Opleidingen (VMO) zet jij je kennis over opleiden in en pas je een analytische, methodische aanpak afgestemd op de situatie toe. Je focus is doelgericht, maar met oog voor het proces. Je weet de vraag achter de vraag te ontdekken.
In OLVG heeft praktijkleren een prominente plek en als adviseur VMO speel jij hierin een belangrijke rol. Je signaleert leervragen, adviseert het management gevraagd en ongevraagd en weet leerinterventies in te zetten die passen bij de vraag. Je adviezen kun je onderbouwen met (leer)theorie of duidelijke (probleem)analyse. Samen met het management zorg je ervoor dat het leerklimaat optimaal is voor zowel student als gediplomeerde zorgprofessional.

Op dit moment is de rol van adviseur nog in ontwikkeling, samen met je collega adviseurs zal je verder vorm gaan geven aan deze rol. Jouw werkzaamheden zijn:

 • het begeleiden van studenten bij leren in de praktijk en het (mede)beoordelen van studenten
 • het adviseren van werkbegeleiders en lijnmanagement bij studentencasuïstiek en studentenbeoordeling
 • analyseren van vragen rondom leren en ontwikkelen op de (verpleeg)afdeling, het inzetten van leerinterventies en het ondersteunen van het proces
 • het leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling en implementatie op afdelingsniveau (bijvoorbeeld: ondersteunen bij het schrijven van het opleidingsplan)
 • het signaleren, evalueren, handhaven van en adviseren over een prettig leerklimaat, samen met het lijnmanagement
 • coördineren van accreditaties of (her)erkenningen van (specialistische) vervolgopleidingen.

0 sollicitaties
35 views
Bekijk vacature


31-03-2020 OLVG
Medewerker Personeel- en Salarisadministratie

Samen met jouw collega's draag je zorg voor de volledige personeels- en salarisadministratie, bewaak je de juistheid en kwaliteit van de administratie, verstrek je informatie aan medewerkers en externen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures, rechtspositie en salarissen. Je berekent salaris/loonheffingen en verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen op basis van vastgesteld beleid, regelingen, rechtspositie en wetgeving. Je plaatst vacatures op in- en extern media, onderhoudt contacten met leidinggevenden en sollicitanten hierover en plant de gesprekken. Je bent de vraagbaak t.a.v. het wervingsproces voor sollicitanten en leidinggevenden en je houdt arbeidsvoorwaardengesprekken.

7 sollicitaties
27 views
Bekijk vacature


30-03-2020 Gemeente Westland