Geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair.

Laatste vacatures

Projectleider implementatie stelsel resultaatsturing Jeugdzorg

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als projectleider implementatie bij de gemeente Westland ligt de nadruk op het implementeren van de regionale inkoopstrategie binnen de Gemeente Westland. Hierbij zijn de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het Sociaal Kernteam Westland (SKT) belangrijke partijen. Daarnaast is zorgvuldige afstemming met de zorgaanbieders van belang. Jij verzorgt de implementatie in wisselwerking met de implementatiemanagers van de andere H10 gemeenten. Op de korte termijn betekent dit dat het "plan van aanpak implementatie inkoopstrategie" moet worden afgerond waarna de implementatie kan starten. Implementatie betekent niet alleen een technisch ander stelsel maar vooral een andere manier van werken voor zorgregisseurs en zorgaanbieders. Indien nodig ontwikkel je ook zelf beleidsinstrumenten benodigd voor de implementatie van het nieuwe stelsel.

Naast de implementatie van het nieuwe stelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Intermediair

0 sollicitaties

0 views


06-12-2018 Gemeente Westland


Medewerker Crediteurenadministratie, 1,0 fte

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een Medewerker crediteurenadministratie voor het team Financiën binnen de unit Bedrijfsvoering.

Voor deze functie is het van belang dat je:

 • In staat bent om nauwkeurig te werken
 • Communicatief vaardig bent, zowel schriftelijk als mondeling
 • In staat bent om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • Betrouwbaar bent
 • Klantgericht en oplossingsgericht werkt
 • Beschikt over vaktechnische kennis van administratieve procedures en handelingen
 • Een flexibele en positieve houding hebt t.a.v. veranderingen voortkomend uit procesoptimalisatie

Werkzaamheden
Je werkzaamheden zijn onder meer:

 • Tijdige en juiste verwerking van inkoopfacturen
 • Het verzamelen, controleren, corrigeren en invoeren van gegevens in administratieve systemen
 • Het signaleren en doorgeven van verbeterpunten
 • Het verstrekken van informatie en het genereren van (periodieke) overzichten ten behoeve van de maandrapportage

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 1,0 FTE
 • Afgeronde relevante MBO opleiding zoals MEAO en/of MBA
 • Kennis van MS Excel en Word
 • Bij voorkeur ervaring met Exact en Esize
 • Startdatum: 1 februari 2019 of eerder

Wat bieden wij

Op de functies bij Wellantcollege is de cao MBO van toepassing. Deze functie is ingeschaald in schaal 5 (Medewerker Administratie B). Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Intermediair

1 sollicitatie

34 views

Bekijk vacature

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Nationale Vacaturebank

12 sollicitaties

40 views

Bekijk vacature

Vacant

0 sollicitaties

2 views

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

1 sollicitatie

0 views


05-12-2018 Ondersteunende diensten, unit Bedrijfsvoering


Manager ICT, 0,8 - 1,0 fte

Jouw profiel

Wij zijn op zoek naar een manager voor de afdeling ICT, die dagelijks leiding geeft aan een team van 23 specialisten binnen de Unit Bedrijfsvoering. Op deze afdeling wordt een breed scala van werkzaamheden verricht, onder andere met betrekking tot: informatie- en automatiseringsmethoden, technieken en processen op zowel hard- en software. De ICT manager is verantwoordelijk voor de ICT strategie, beleid en de kwaliteit van de ICT dienstverlening; infrastructuur, werkplekken, applicaties, data en de daar bijhorende ondersteunende dienstverlening.

Je valt onder directe aansturing van de directeur Bedrijfsvoering.

Voor deze functie is het van belang dat je:

 • ruime ervaring hebt met de expertisegebieden binnen de afdeling (Functioneel beheer, systeembeheer, netwerkbeheer, werplekbeheer en helpdesk).
 • in staat bent je medewerkers aan te sturen, te faciliteren waar nodig en kunt begeleiden binnen de kaders van het centrale beleid. Hierbij worden medewerkers zo efficiënt mogelijk ingezet en de aanwezige capaciteiten en kwalificaties optimaal benut.
 • in staat bent om resultaatgericht te werken.
 • beslissingen kunt nemen binnen je verantwoordelijkheidsgebied.
 • beschikt over een duidelijke visie en helikopterview voor wat betreft de samenhang tussen werkprocessen.
 • beschikt over gezonde dosis humor.
 • beleidsplannen kunt opstellen en kan vertalen naar actieplannen en budgetten op teamniveau en hierop weet te sturen en te rapporteren.
 • producten en processen die worden opgeleverd vanuit een project kunt borgen en implementeren binnen de afdeling ICT.
 • communicatief vaardig bent waardoor je kunt communiceren met collega's op verschillende niveaus.
 • flexibel bent en kunt omgaan met veranderingen in de organisatie, de unit en in de functie. Je kan verandering initiëren en realiseren.
 • beschikt over WO denk- en werkniveau.

Werkzaamheden

Als Manager ICT ben je verantwoordelijk voor:

 • het aansturen van de afdeling.
 • het bevorderen van kwaliteit, samenhang en efficiëntie in de projecten.
 • het opleveren van de benodigde periodieke rapportages.
 • het opstellen van jaarplannen en budgetten.
 • het proactief en ondersteunend bijdragen aan innovatie en hiertoe deelnemen in programma's en stuurgroepen
 • het opdrachtgeverschap naar leveranciers
 • de informatie en netwerk architectuur.
 • het vervaardigen en aanpassen van beleid, met name op het gebied van informatie- en automatiseringsplannen en deze kunnen vertalen naar concrete activiteiten en sturing geven aan de uitvoering hiervan.

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,8 - 1 FTE
 • Minimaal 4 jaar ervaring als leidinggevende.
 • Expertise en ruime ervaring met projectmatig werken.
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk.

Wat bieden wij

Wij bieden een organisatie met enthousiaste medewerkers die een professionele benadering van hun vak voorstaan. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Er worden marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waarbij de cao MBO van toepassing is. Bij aanvang bieden wij een jaarcontract aan.

Procedure

U kunt uw motivatiebrief en CV verzenden via ons online recruitmentsysteem (www.wellant.nl).
De briefselectie staat gepland voor 19 december 2018, waarna de eerste sollicitatiegesprekken op 10 januari 2019 zullen plaatsvinden. Over de verdere verloop van het selectieproces wordt u gedurende het eerste gesprek geïnformeerd. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Irene van den Berg, HR adviseur, telefoonnummer 06 - 23125048

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Intermediair

11 sollicitaties

113 views

Bekijk vacature

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Nationale Vacaturebank

8 sollicitaties

39 views

Bekijk vacature

Vacant

0 sollicitaties

1 view

Bekijk vacature

VacatureDirect.nl

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werk.nl

1 sollicitatie

0 views


05-12-2018 Ondersteunende diensten, unit Bedrijfsvoering


Information Risk Officer

Heb jij een scherp oog voor bedrijfsrisico's? Weet je deze op waarde te schatten en ze vervolgens in de organisatie onder de aandacht te brengen? Kom jij als creatieve pionier per situatie steeds weer met de best passende oplossing om bedrijfsrisico's te beperken? Dan zoeken wij jou als nieuwe Information Risk Officer bij het Kadaster!

Wat ga jij doen?
Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zorgen ervoor dat het steeds belangrijker wordt om risicobeheersing aantoonbaar te kunnen verantwoorden. Hierbij kun je denken aan het 'in control' zijn bij de (uitvoering van) processen, verklaringen met betrekking tot doelmatigheid, rechtmatigheid, compliance en privacy. Als Information Risk Officer bij het Kadaster heb je een divers takenpakket. Je bent onder andere verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren en voor de organisatie inzichtelijk maken van strategische bedrijfsrisico's.
 • Beleidsontwikkeling en advisering ten aanzien van informatiebeveiliging en risicobeheersing.
 • Integreren en verder uitbouwen van de functiegebieden (informatie) risicomanagement en informatiebeveiliging.
 • Jij zorgt ervoor dat risicobeheersing altijd als aandachtspunt wordt meegenomen in operationele en ondersteunende processen waarbij er gewerkt wordt vanuit één risicomanagementsysteem.
 • Het inrichten en optimaliseren van het informatiebeveiligingssysteem en het beheersproces.
 • Je draagt zorg voor continuïteit door het borgen van de informatiebeveiliging en informatierisicobeheersing.

Intermediair

3 sollicitaties

95 views

Bekijk vacature


04-12-2018 Kadaster


Juridisch medewerker Handhaving

Wat je doet
Als Juridisch medewerker verricht je juridische werkzaamheden op het terrein van handhaving. De werkzaamheden zijn divers en gevarieerd. Je behandelt complexe zaken, zoals vooraanschrijvingen, ingediende zienswijzen en de handhaving van beschikkingen. Ook behandel je bezwaar- en beroepschriften. Je bent als adviseur en behandelaar betrokken bij procedures op het gebied van bouw- en ruimtelijke ordeningsrecht, APV, parkeren en bijzondere wetten. Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied goed in de gaten, informeert collega's hierover en doet verbetervoorstellen. Je adviseert over de handhaafbaarheid van verordeningen, bestemmingsplannen en vergunningen en geeft uitvoering aan de Wet Tijdelijk Huisverbod.

Het team waar je als juridisch medewerker deel van uit zult gaan maken wil zich de komende tijd ontwikkelen naar een zelfsturend team. Een uitdagende ontwikkeling, waaraan je actief en constructief bijdraagt.

Intermediair

5 sollicitaties

87 views

Bekijk vacature


04-12-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg