Geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair.

Laatste vacatures

Onderwijsondersteuner (0,8 wtf)

"Wij zijn speciaal op zoek naar jou"

Gezocht: pedagogische en didactische topper voor speciaal onderwijs
We zijn voor ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) op zoek naar een onderwijsondersteuner. Iemand die aanvoelt wat onze leerlingen nodig hebben. Je ondersteunt de leraar en andere collega's in en buiten de klas. Daarbij zoek je steeds naar afstemming in je pedagogisch handelen en naar werkvormen om leeractiviteiten het beste laten beklijven. Op deze manier halen we samen het beste in leerlingen naar boven.

Wil jij graag met onze doelgroep werken én kun je onderstaande punten afvinken, dan ben jij mogelijk de topper die we zoeken.

Jij:

 • hebt een relevant mbo-diploma, niveau 4 (sociaal pedagogisch werk onderwijsassistent),
 • bent in staat pedagogisch en didactisch onze leerlingen te ondersteunen,
 • hebt affiniteit en/of ervaring met leerlingen van 12 jaar en ouder
 • neemt je rol om de leerlingen te activeren en te motiveren,
 • bent flexibel en een échte teamplayer,
 • en denkt en handelt proactief.

Concreet gaat het in totaal om een baan van 0,8 wtf, voor het komende schooljaar tot en met 31 juli 2021 op De Blink in Veenendaal. De uren worden flexibel ingevuld binnen meerdere groepen van het vso, afhankelijk van de plek waar de ondersteuning het meest noodzakelijk is. We zoeken een initiatiefrijke collega, met oog voor de individuele leerling en met overzicht naar de hele klas. Als onderwijsondersteuner ontvang je afhankelijk van je opleiding en/of ervaring een salaris in schaal 5 en werk je volgens de cao primair onderwijs. Deze vacature betreft in eerste instantie een tijdelijke functie. Bij goed functioneren en behoud van het leerlingenaantal kan dit leiden tot een vast contract.

Kijk naar talenten, stuur op waarden, versterk professionals
De Onderwijsspecialisten bestaat uit 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We onderscheiden ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg. We werken aan totale kwaliteit in onderwijs en leeromgeving, en zijn doorlopend in dialoog met leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. Zo leveren we samen een passend onderwijsaanbod.

Ook onze medewerkers geven we optimale begeleiding en ruimte om de beste versie van zichzelf te worden. Je bent regisseur van je eigen loopbaan. En wij bieden je de ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma's om verder te komen.

Verras ons!
Is dit jouw baan? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en cv. Fijn als je de brief richt aan Barend Gorseling, directeur van De Blink. Meer informatie? Kijk op www.blink-veenendaal.nl of bel met Barend op 06 - 10 15 98 63.

Reacties moeten worden ingezonden vóór maandag 13 juli 2020, maar we ontvangen ze liever zo spoedig mogelijk. De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf maandag 13 juli.

Medewerkers van De Onderwijsspecialisten met een vast dienstverband hebben voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Referentienummer: 20-077

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


03-07-2020 De Blink
Financial Controller

 • Ondersteunen bij maandrapportages van teamleider finance;
 • Review van de resultaten wat betreft juistheid en volledigheid;
 • Opbrengsten en Kosten analyseren en corrigeren t.o.v. de begroting en balans aansluitingen maken;
 • Financiële gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren;
 • Optimalisatie van processen en participeren in projecten;
 • Rekening courant boekingen controleren, boeken en correcties uitvoeren
 • Post scannen naar de crediteurenadministratie
 • MVA investeringen controleren en activeren
 • Doorbelasting interne transacties
 • Overlopende passiva: voorzieningen boeken & controleren
 • Aanspreekpunt voor de crediteurenadministratie
 • Tussenrekening beheer

0 sollicitaties
0 views


02-07-2020 Leger des Heils
Specialist/ Directievoerder Gebiedsbeheer

Wat wordt er van je verwacht?
Vanuit de productgroep "Groen, Recreatie en Spelen" draag je bij aan het verzorgen, veilig houden en onderhouden van de producten. Hierbij zijn de begrippen contractsturing en- management cruciaal.

Jouw taken:

 • Je voert als directievoerder als hoofdtaak het voorzitterschap in de bouwvergaderingen over de onderhoudsbestekken en je stuurt actief op contracten;
 • Je verzorgt een correcte afhandeling van de meer complexe meldingen van burgers die bij de gemeente binnenkomen;
 • Je krijgt je informatie van de toezichthouders die de werkzaamheden buiten controleren en je wordt geïnformeerd over de voortgang van contracten en bestekken qua tijd, geld, kwaliteit en informatie;
 • Met de toezichthouder en je coördinator, die overall contractmanager is, stem je af over kostenontwikkeling, risico's en voortgangsrapportages.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-07-2020 Gemeente Westland
Programmamanager Ruimte (ambtelijk opdrachtgever)

De programmamanager stuurt continu op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om één of meer van tevoren gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen over de buitenruimte en maatschappelijk vastgoed van de gemeente Westland te realiseren. Deze zijn van politiek/strategisch belang in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke organisatie. De programmamanagers doen dit door het ontwikkelen en actueel houden van het strategisch gebiedsgericht plan. Jaarlijks stelt de programmamanager het uitvoeringsprogramma op en managet deze inclusief de daarop gebaseerde investeringen en de exploitatiebudgetten. Je verstrekt opdrachten voor de activiteiten, projecten en processen binnen een programma en monitort de voortgang hiervan en de bijdrage die dit levert aan de strategische en bestuurlijk vastgestelde doelen. Je bewaakt de voortgang van de programma's onder andere op bestuurlijk en financieel gebied, en qua planning, kwaliteit en risico's. Je werkt samen met het cluster Beleid om tot een goede programmering te komen. Je werkt met in- en externe partners gebiedsgericht aan de kwaliteit van de Westlandse buitenruimte. Om dit allemaal te kunnen realiseren opereer je als "een spin in het web" tussen het bestuur (wethouders), directie, eigen clusterorganisatie en de samenleving. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar het bestuur en directie, je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting gemeenteraad en college en je draagt er zorg voor dat deze activiteiten ook passen binnen de kaders van de eigen clusterorganisatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-07-2020 Gemeente Westland
Solution Architect

DESCRIPTION

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-06-2020 CAPE Groep