Logo Instituut Fysieke Veiligheid

Vacatures geplaatst door Instituut Fysieke Veiligheid

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Instituut Fysieke Veiligheid.

Laatste vacatures

Management ondersteuner

 • Het ondersteunen van de centrummanagers;
 • Het verzorgen van in- en uitgaande post en e-mailverkeer;
 • Het plannen, voorbereiden, ondersteunen en logistiek verzorgen van diverse vergaderingen en (centrum) overleggen;
 • Uitvoeren van praktische werkzaamheden, zoals het kopiëren en verzenden van de stukken en het regelen van vergaderruimtes.
 • Het beheer van het archief en het contractenregister.

De werkzaamheden zijn dynamisch en niet altijd voorspelbaar. Jouw werk wordt daarmee ook gekenmerkt door variatie en afwisseling. Je bent daarom stressbestendig, zakelijk ingesteld, professioneel en flexibel en moet snel kunnen schakelen tussen taken.

1 sollicitatie
0 views


24-06-2022 Instituut Fysieke Veiligheid
Management ondersteuner

 • Het ondersteunen van de centrummanagers;
 • Het verzorgen van in- en uitgaande post en e-mailverkeer;
 • Het plannen, voorbereiden, ondersteunen en logistiek verzorgen van diverse vergaderingen en (centrum) overleggen;
 • Uitvoeren van praktische werkzaamheden, zoals het kopiëren en verzenden van de stukken en het regelen van vergaderruimtes.
 • Het beheer van het archief en het contractenregister.

De werkzaamheden zijn dynamisch en niet altijd voorspelbaar. Jouw werk wordt daarmee ook gekenmerkt door variatie en afwisseling. Je bent daarom stressbestendig, zakelijk ingesteld, professioneel en flexibel en moet snel kunnen schakelen tussen taken.

0 sollicitaties
0 views


24-06-2022 Instituut Fysieke Veiligheid
Beleidsadviseur informatievoorziening

Het Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht (COLS) wil sterke verbindingen realiseren tussen de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en andere crisispartners onderling. Vooral op het vlak van moderne informatievoorziening. In het COLS worden ondersteunende en operationele diensten geleverd die bijdragen aan de landelijk slagkracht gebaseerd op de risico's en gezamenlijke voorbereiding. Het centrum bestaat uit de volgende vijf teams: Ontwikkeling en innovatie, Informatie- en dataservices, Infosys, Landelijke middelen en Operationele organisaties.
Het team Ontwikkeling en Innovatie richt zich op het stimuleren en faciliteren van de doorontwikkeling van innovatieve ideeën op het gebied van landelijke slagkracht en informatievoorziening. Daarnaast geeft het team inhoudelijk advies over ontwikkelvraagstukken en voert projecten uit. Hiermee draagt dit team bij aan een versterkte en meer uniforme operationele informatievoorziening en middelen ondersteunend aan de crisisbeheersing en brandweerzorg.

Je werkt als programmanager informatievoorziening aan verschillende vraagstukken met als doel om informatie beter bruikbaar, robuust, beheersbaar en efficiënter beschikbaar te stellen aan alle partners in de veiligheidssector in Nederland. Het team Ontwikkeling en Innovatie werkt daarvoor onder andere aan het programma Informatievoorziening (IV) Veiligheidsregio's 2020-2025. Een groot deel (circa 85%) van deze functie richt zich op het programmamanagement van dit programma. Daarnaast ben je breed inzetbaar als beleidsadviseur voor het managent en directie van NIPV of voor externe opdrachtgevers op het beleidsterrein van IV.
Als programmamanager Informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma IV 2020-2025 binnen het NIPV. De kwaliteit van de projecten die we daarbinnen draaien die waarborg jij. Je onderhoudt daartoe uitstekende contacten met het veld en zorgt voor nauwe in- en externe afstemming. Je realiseert op een projectmatige manier resultaten binnen een complexe omgeving. Daarbij overzie je de technische, juridische en politieke aspecten van het programma. Je haalt energie uit het bij elkaar brengen en houden van verschillende partijen. Als programmamanager ondersteun en begeleid je projectleiders en borg je de samenhang tussen de circa twintig projecten die we draaien. Een uitdagende rol die om flink wat pit vraagt, ook omdat je onze roadmap voor de toekomst uitzet. Daarnaast verricht je ook zelf uitvoerende activiteiten binnen het programma, zoals het opstellen van projectopdrachten en -plannen en business cases, het coördineren van projecten en het opstellen en bewaken van contracten en communicatie uitingen. Je bent als het ware 'meewerkend voorman/voorvrouw'. Je werkt samen met het programmateam aan de resultaten en rapporteert aan de teammanager Ontwikkeling en Innovatie.

Kernactiviteiten

 1. Aansturen van het programmateam en projectleiders die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het programma IV.
 2. Bewaken van de samenhang van de onderdelen binnen het programma en van de relatie met andere relevante trajecten.
 3. Opstellen van onder meer jaarplannen, begrotingen, projectplannen, business cases en contracten, alsook het bewaken van de kwaliteit, rapportages en de voortgang hiervan.
 4. Regisseren van de inzet van externe partijen (contractmanagement).
 5. Het zijn van een inhoudelijke gesprekspartner voor stakeholders in de uitvoering van het programma IV.
 6. Signaleren van relevante ontwikkelingen rondom informatievoorziening en daarover het management van het NIPV adviseren.
 7. Inhoudelijk besluitvorming voorbereiden en aanleveren aan de relevante interne en externe gremia.

1 sollicitatie
0 views


08-06-2022 Instituut Fysieke Veiligheid
Beleidsadviseur informatievoorziening

Het Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht (COLS) wil sterke verbindingen realiseren tussen de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en andere crisispartners onderling. Vooral op het vlak van moderne informatievoorziening. In het COLS worden ondersteunende en operationele diensten geleverd die bijdragen aan de landelijk slagkracht gebaseerd op de risico's en gezamenlijke voorbereiding. Het centrum bestaat uit de volgende vijf teams: Ontwikkeling en innovatie, Informatie- en dataservices, Infosys, Landelijke middelen en Operationele organisaties.
Het team Ontwikkeling en Innovatie richt zich op het stimuleren en faciliteren van de doorontwikkeling van innovatieve ideeën op het gebied van landelijke slagkracht en informatievoorziening. Daarnaast geeft het team inhoudelijk advies over ontwikkelvraagstukken en voert projecten uit. Hiermee draagt dit team bij aan een versterkte en meer uniforme operationele informatievoorziening en middelen ondersteunend aan de crisisbeheersing en brandweerzorg.

Je werkt als programmanager informatievoorziening aan verschillende vraagstukken met als doel om informatie beter bruikbaar, robuust, beheersbaar en efficiënter beschikbaar te stellen aan alle partners in de veiligheidssector in Nederland. Het team Ontwikkeling en Innovatie werkt daarvoor onder andere aan het programma Informatievoorziening (IV) Veiligheidsregio's 2020-2025. Een groot deel (circa 85%) van deze functie richt zich op het programmamanagement van dit programma. Daarnaast ben je breed inzetbaar als beleidsadviseur voor het managent en directie van NIPV of voor externe opdrachtgevers op het beleidsterrein van IV.
Als programmamanager Informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma IV 2020-2025 binnen het NIPV. De kwaliteit van de projecten die we daarbinnen draaien die waarborg jij. Je onderhoudt daartoe uitstekende contacten met het veld en zorgt voor nauwe in- en externe afstemming. Je realiseert op een projectmatige manier resultaten binnen een complexe omgeving. Daarbij overzie je de technische, juridische en politieke aspecten van het programma. Je haalt energie uit het bij elkaar brengen en houden van verschillende partijen. Als programmamanager ondersteun en begeleid je projectleiders en borg je de samenhang tussen de circa twintig projecten die we draaien. Een uitdagende rol die om flink wat pit vraagt, ook omdat je onze roadmap voor de toekomst uitzet. Daarnaast verricht je ook zelf uitvoerende activiteiten binnen het programma, zoals het opstellen van projectopdrachten en -plannen en business cases, het coördineren van projecten en het opstellen en bewaken van contracten en communicatie uitingen. Je bent als het ware 'meewerkend voorman/voorvrouw'. Je werkt samen met het programmateam aan de resultaten en rapporteert aan de teammanager Ontwikkeling en Innovatie.

Kernactiviteiten

 1. Aansturen van het programmateam en projectleiders die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het programma IV.
 2. Bewaken van de samenhang van de onderdelen binnen het programma en van de relatie met andere relevante trajecten.
 3. Opstellen van onder meer jaarplannen, begrotingen, projectplannen, business cases en contracten, alsook het bewaken van de kwaliteit, rapportages en de voortgang hiervan.
 4. Regisseren van de inzet van externe partijen (contractmanagement).
 5. Het zijn van een inhoudelijke gesprekspartner voor stakeholders in de uitvoering van het programma IV.
 6. Signaleren van relevante ontwikkelingen rondom informatievoorziening en daarover het management van het NIPV adviseren.
 7. Inhoudelijk besluitvorming voorbereiden en aanleveren aan de relevante interne en externe gremia.

0 sollicitaties
0 views


08-06-2022 Instituut Fysieke Veiligheid
Trainer adviseur crisisbeheersing: aandachtsgebied GHOR en Bevolkingszorg

Samen met andere trainer-adviseurs, de onderwijskundigen, opleidingscoördinatoren en de decaan geef je invulling aan de opleidingen op gebied van Crisisbeheersing. Het zwaartepunt ligt op het ontwikkelen van, adviseren over en organiseren van onderwijs voor GHOR en bevolkingszorg. Je ontwerpt, ontwikkelt en organiseert onderwijs, waarbij je je vakinhoudelijke en didactische expertise vertaalt naar prikkelende, flexibele en moderne leeractiviteiten, gebaseerd op actuele kennis, voor de deelnemers. Je bewaakt de samenhang van de onderwijsproducten met de bestaande opleidingen binnen het NIPV. Je bent aanspreekpunt voor veiligheidsregio's (m.n. GHOR en bevolkingszorg) en andere crisispartners en draagt zorg voor een goede bekendheid van de producten en diensten van het NIPV. Daarnaast begeleid je deelnemers tijdens hun leerproces in nauwe samenwerking met je collega's. Je neemt deel in netwerken en projecten m.n. op het gebied van GHOR en Bevolkingszorg.
Kernactiviteiten:

 • Adviseren over, ontwikkelen en organiseren van (nieuwe) opleidingsprogramma's en onderwijs op basis van vragen uit het werkveld, op basis van relevant onderzoek of maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Dit vertaalt zich concreet in het ontwerpen van o.a. een curriculum, (online) leerroutes, opleidingen, trainingen, onderwijsmateriaal, toetsen en leersituaties, die bijdragen aan de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen en crisisorganisaties;
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor en het participeren in onderwijsvernieuwing, onderwijsveranderingen binnen je vakgebied en opleiding;
 • Het systematisch evalueren van onderwijs (opleidingen en trainingen) en het op basis van de uitkomsten verbeteren en bijstellen van het onderwijs;
 • Het participeren in het opstellen en uitvoeren van een communicatie- en marketingplan voor de realisatie van leer- en onderwijsactiviteiten;
 • Je houdt rekening met een evenwicht in kosten-baten en bent medeverantwoordelijk voor het te realiseren financiële resultaat van het team OCB.

1 sollicitatie
0 views


03-06-2022 Instituut Fysieke Veiligheid