Logo Instituut Fysieke Veiligheid

Vacatures geplaatst door Instituut Fysieke Veiligheid

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Instituut Fysieke Veiligheid.

Laatste vacatures

Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is dé spin in het web als het gaat om informatiebeveiliging en continuïteit. Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm ISO27001 en de BIO. Je ziet toe op de implementatie en naleving van het beveiligingsbeleid middels een controleplan, het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits. Je organiseert de registratie van beveiligingsincidenten en de afhandeling ervan. Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn binnen de hele organisatie. Hierbij heb je nauw overleg met de FG en de privacy officer.
Als formeel contactpersoon neem o.a. je deel aan het beveiligingsoverleg van de veiligheidsregio's in de VR-ISAC opgericht vanuit van het programma Digitale ontwrichting en Cyber.
Binnen I&A heb je als aanvullende taak het ondersteunen van het changeproces ten behoeve van beveiliging en continuïteit om het releaseproces binnen het IFV verder te optimaliseren, zowel technisch als functioneel. Hierbij werk je nauw samen met systeembeheer en functioneel beheer. Je bent nauw in contact met de informatiemanager en je neemt een rol binnen het (door)ontwikkelen van de enterprise architectuur. Binnen de projecten zorg je daarbij voor aandacht voor informatiebeveiliging vanaf de start.

Kernactiviteiten

 • Je ontwikkelt een visie op de informatiebeveiliging van het IFV, overeenkomstig de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie en adviseert het MT en de directie.
 • Je vertaalt dit naar passend informatiebeveiligingsbeleid op en maatregelen en actualiseert deze periodiek. Je neemt daarin de laatste ontwikkelingen mee voor informatiebeveiliging en wetgeving.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en stelt jaarlijks verbeterplannen op die je monitort. Dit doe je in afstemming met de interne commissie informatie beveiliging,
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de ISO27001 audit en de verantwoording over de BIO.
 • Je rapporteert aan de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.
 • In je rol als CISO stimuleer je het beveiligingsbewustzijn van de organisatie door het opstellen, onderhouden en (laten) uitvoeren van een bewustzijnsplan.
 • Je bent het aanspreekpunt, zowel intern als extern, voor informatiebeveiliging.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en/of verantwoordelijk (lijn)management van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Je neemt binnen I&A een rol in het changeproces en het opstellen de architectuur ten behoeve van beveiliging en continuïteit.
 • Je beoordeelt samen met de Privacy Officer en I&A beveiligingsincidenten en datalekken en geeft advies voor het inzetten van de benodigde maatregelen of escalaties.
 • Je initieert risicoanalyses vanuit projecten en changes en/of voert die in voorkomende gevallen zelf uit.

0 sollicitaties
88 views
Bekijk vacature


14-09-2021 Instituut Fysieke Veiligheid
Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is dé spin in het web als het gaat om informatiebeveiliging en continuïteit. Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm ISO27001 en de BIO. Je ziet toe op de implementatie en naleving van het beveiligingsbeleid middels een controleplan, het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits. Je organiseert de registratie van beveiligingsincidenten en de afhandeling ervan. Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn binnen de hele organisatie. Hierbij heb je nauw overleg met de FG en de privacy officer.
Als formeel contactpersoon neem o.a. je deel aan het beveiligingsoverleg van de veiligheidsregio's in de VR-ISAC opgericht vanuit van het programma Digitale ontwrichting en Cyber.
Binnen I&A heb je als aanvullende taak het ondersteunen van het changeproces ten behoeve van beveiliging en continuïteit om het releaseproces binnen het IFV verder te optimaliseren, zowel technisch als functioneel. Hierbij werk je nauw samen met systeembeheer en functioneel beheer. Je bent nauw in contact met de informatiemanager en je neemt een rol binnen het (door)ontwikkelen van de enterprise architectuur. Binnen de projecten zorg je daarbij voor aandacht voor informatiebeveiliging vanaf de start.

Kernactiviteiten

 • Je ontwikkelt een visie op de informatiebeveiliging van het IFV, overeenkomstig de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie en adviseert het MT en de directie.
 • Je vertaalt dit naar passend informatiebeveiligingsbeleid op en maatregelen en actualiseert deze periodiek. Je neemt daarin de laatste ontwikkelingen mee voor informatiebeveiliging en wetgeving.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en stelt jaarlijks verbeterplannen op die je monitort. Dit doe je in afstemming met de interne commissie informatie beveiliging,
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de ISO27001 audit en de verantwoording over de BIO.
 • Je rapporteert aan de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.
 • In je rol als CISO stimuleer je het beveiligingsbewustzijn van de organisatie door het opstellen, onderhouden en (laten) uitvoeren van een bewustzijnsplan.
 • Je bent het aanspreekpunt, zowel intern als extern, voor informatiebeveiliging.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en/of verantwoordelijk (lijn)management van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Je neemt binnen I&A een rol in het changeproces en het opstellen de architectuur ten behoeve van beveiliging en continuïteit.
 • Je beoordeelt samen met de Privacy Officer en I&A beveiligingsincidenten en datalekken en geeft advies voor het inzetten van de benodigde maatregelen of escalaties.
 • Je initieert risicoanalyses vanuit projecten en changes en/of voert die in voorkomende gevallen zelf uit.

3 sollicitaties
0 views


13-09-2021 Instituut Fysieke Veiligheid
Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is dé spin in het web als het gaat om informatiebeveiliging en continuïteit. Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm ISO27001 en de BIO. Je ziet toe op de implementatie en naleving van het beveiligingsbeleid middels een controleplan, het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits. Je organiseert de registratie van beveiligingsincidenten en de afhandeling ervan. Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn binnen de hele organisatie. Hierbij heb je nauw overleg met de FG en de privacy officer.
Als formeel contactpersoon neem o.a. je deel aan het beveiligingsoverleg van de veiligheidsregio's in de VR-ISAC opgericht vanuit van het programma Digitale ontwrichting en Cyber.
Binnen I&A heb je als aanvullende taak het ondersteunen van het changeproces ten behoeve van beveiliging en continuïteit om het releaseproces binnen het IFV verder te optimaliseren, zowel technisch als functioneel. Hierbij werk je nauw samen met systeembeheer en functioneel beheer. Je bent nauw in contact met de informatiemanager en je neemt een rol binnen het (door)ontwikkelen van de enterprise architectuur. Binnen de projecten zorg je daarbij voor aandacht voor informatiebeveiliging vanaf de start.

Kernactiviteiten

 • Je ontwikkelt een visie op de informatiebeveiliging van het IFV, overeenkomstig de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie en adviseert het MT en de directie.
 • Je vertaalt dit naar passend informatiebeveiligingsbeleid op en maatregelen en actualiseert deze periodiek. Je neemt daarin de laatste ontwikkelingen mee voor informatiebeveiliging en wetgeving.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en stelt jaarlijks verbeterplannen op die je monitort. Dit doe je in afstemming met de interne commissie informatie beveiliging,
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de ISO27001 audit en de verantwoording over de BIO.
 • Je rapporteert aan de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.
 • In je rol als CISO stimuleer je het beveiligingsbewustzijn van de organisatie door het opstellen, onderhouden en (laten) uitvoeren van een bewustzijnsplan.
 • Je bent het aanspreekpunt, zowel intern als extern, voor informatiebeveiliging.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en/of verantwoordelijk (lijn)management van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Je neemt binnen I&A een rol in het changeproces en het opstellen de architectuur ten behoeve van beveiliging en continuïteit.
 • Je beoordeelt samen met de Privacy Officer en I&A beveiligingsincidenten en datalekken en geeft advies voor het inzetten van de benodigde maatregelen of escalaties.
 • Je initieert risicoanalyses vanuit projecten en changes en/of voert die in voorkomende gevallen zelf uit.

0 sollicitaties
0 views


10-09-2021 Instituut Fysieke Veiligheid
Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is dé spin in het web als het gaat om informatiebeveiliging en continuïteit. Je vervult een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm ISO27001 en de BIO. Je ziet toe op de implementatie en naleving van het beveiligingsbeleid middels een controleplan, het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits. Je organiseert de registratie van beveiligingsincidenten en de afhandeling ervan. Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn binnen de hele organisatie. Hierbij heb je nauw overleg met de FG en de privacy officer.
Als formeel contactpersoon neem o.a. je deel aan het beveiligingsoverleg van de veiligheidsregio's in de VR-ISAC opgericht vanuit van het programma Digitale ontwrichting en Cyber.
Binnen I&A heb je als aanvullende taak het ondersteunen van het changeproces ten behoeve van beveiliging en continuïteit om het releaseproces binnen het IFV verder te optimaliseren, zowel technisch als functioneel. Hierbij werk je nauw samen met systeembeheer en functioneel beheer. Je bent nauw in contact met de informatiemanager en je neemt een rol binnen het (door)ontwikkelen van de enterprise architectuur. Binnen de projecten zorg je daarbij voor aandacht voor informatiebeveiliging vanaf de start.

Kernactiviteiten

 • Je ontwikkelt een visie op de informatiebeveiliging van het IFV, overeenkomstig de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie en adviseert het MT en de directie.
 • Je vertaalt dit naar passend informatiebeveiligingsbeleid op en maatregelen en actualiseert deze periodiek. Je neemt daarin de laatste ontwikkelingen mee voor informatiebeveiliging en wetgeving.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en stelt jaarlijks verbeterplannen op die je monitort. Dit doe je in afstemming met de interne commissie informatie beveiliging,
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de ISO27001 audit en de verantwoording over de BIO.
 • Je rapporteert aan de directie over het gevoerde beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.
 • In je rol als CISO stimuleer je het beveiligingsbewustzijn van de organisatie door het opstellen, onderhouden en (laten) uitvoeren van een bewustzijnsplan.
 • Je bent het aanspreekpunt, zowel intern als extern, voor informatiebeveiliging.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en/of verantwoordelijk (lijn)management van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Je neemt binnen I&A een rol in het changeproces en het opstellen de architectuur ten behoeve van beveiliging en continuïteit.
 • Je beoordeelt samen met de Privacy Officer en I&A beveiligingsincidenten en datalekken en geeft advies voor het inzetten van de benodigde maatregelen of escalaties.
 • Je initieert risicoanalyses vanuit projecten en changes en/of voert die in voorkomende gevallen zelf uit.

0 sollicitaties
0 views


10-09-2021 Instituut Fysieke Veiligheid
Facilitair coördinator hard services

Als Facilitair coördinator hard services ben je tactisch en operationeel verantwoordelijk voor een aantal facilitaire clusters waaronder gebouwgebonden installaties, onderhoud buitenterrein, energie, wagenparkbeheer, beveiliging en afval. Ook het thema duurzaamheid behoort tot jouw aandachtsgebied. Je draagt zorg voor het tactisch en operationeel leveranciers- en contractmanagement, coördineert, beheert en voert regie. Je neemt deel aan aanbestedingen en facilitaire projecten en implementeert deze. Ook denk je mee over strategische vraagstukken en het verder professionaliseren van de afdeling. Je werkt nauw samen met je facilitaire collega's en in het bijzonder met de medewerkers technische dienst en de Facilitair coördinator. Je rapporteert aan het Hoofd Facilitaire zaken en huisvesting. Naast je eigen werkzaamheden en taken gaan we er ook van uit dat je het vanzelfsprekend vindt jouw collega's indien nodig operationeel te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het waarnemen van de postafhandeling of door te het helpen bij het klaarzetten van de leslokalen.

Kernactiviteiten

 • Je draagt zorg voor het uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement van jouw clusters waaronder het monitoren van de prestaties en contractafspraken met leveranciers;
 • Je monitort vanuit tactisch en operationeel perspectief MJOP's, KPI's en offertes inclusief de operationele vertaling ervan;
 • Je adviseert en bent klankbord voor de medewerkers technische dienst bij de dagdagelijkse operatie;
 • In samenwerking met leveranciers draag je zorg voor de correcte toepassing van beleid en regelgeving;
 • Je bewaakt de budgetten van jouw clusters en controleert facturen conform de procuratiematrix;
 • Je neemt als materiedeskundige deel in projectteams bij aanbestedingen en facilitaire projecten;
 • Je bent contactpersoon ten aanzien van overheidsinstanties waaronder vergunningen en natura 2000;
 • Je bent eerste contactpersoon bereikbaarheidsdienst pand Arnhem;
 • Je bent aanspreekpunt bij afwezigheid medewerker Coördinator facilitaire zaken;
 • Je bent lid van de BHV organisatie;
 • Je draagt zorg voor het thema duurzaamheid en CO2 footprint;
 • Je bent flexibel bij het ondersteunen en vervangen van je facilitaire collega's.

0 sollicitaties
0 views


17-08-2021 Instituut Fysieke Veiligheid